Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

En konge til Ingrid Alexandra

Sonja er dronning. Mette-Marit er kronprinsesse. Når Ingrid Alexandra blir monark bør en ektemann kunne bli konge, og plasseres under henne i hierarkiet.

Publisert: 21. feb 2018  /  4518 visninger.

Tirsdag ble Prins Henrik av Danmark begravet. Gjennom sitt lange samliv med dronning Margrethe av Danmark, ytret han flere ganger ønske om å bli konge. Han ble etter hvert opphøyet til prinsgemal. Men konge ble han aldri. Selv i det likestilte Danmark.

«Kongen trumfer dronningen»

Kvinner som er gift med konger blir dronninger. Paradoksalt nok er forskjellsbehandlingen av de mannlige monark-ektefellene begrunnet i en gammel og dypt kvinnediskriminerende holdning.

I vår kollektive bevissthet står kongen over dronningen. Gitt en slik tenking kan ikke en kvinnelig monark være gift med en konge, for da vil han være henne overlegen. Holdningen er like gammel som kortstokkens logikk: «Kongen trumfer dronningen», mens «dronningen trumfer prinsen». Derfor må en kvinnelig monark ta til takke med en prins.

Foreldet tenkning

Det pussige er at dette kulturelle etterslepet fortsatt eksisterer i Norge, i et land der de tre mektigste politikerne er kvinner: Statsminister, finansminister og utenriksminister.

Av erfaring vet vi godt at kvinner er skikket både som nasjonens ledere, samlingspunkter og nasjonale symboler. Først hadde vi Gro, så fikk vi Erna. Disse mektige og suverene kvinnene er blant de viktigste lederne i vår tid.

En kvinnelig monark vil kunne innta den samme rollen, uten å bli overskygget av sin mann, selv om han skulle bli konge.

Derfor er det også på tide at vi kvitter oss med avdankede symboler som ikke lenger passer til en moderne virkelighet: Dronningen kan stå øverst selv om hun er gift med en konge. Den eneste negative konsekvensen for folket er at vi må fornye våre gamle kortstokker.

Gammeldags grunnlov

Men for å få dette til må vi trolig også tilpasse Grunnloven den moderne tid. Riktignok ble den endret i 1990, slik at arveretten til kronen ble gitt til den førstefødte, uansett kjønn. Den gangen var det allerede bestemt at kronprins Haakon skulle overta tronen i Norge, og få tenkte mange tiår fram i tid. Derfor tenkte ingen på tittelen til en kommende ektefelle dersom Haakons førstefødte ble en jente.

Når det gjelder monarkens ektefelle har vi derfor en utdatert grunnlov. Ifølge Carl-Erik Grimstad, tidligere soussjef på slottet, er Norges Grunnlov svært konservativ.

Hvis vi ikke endrer Grunnloven er det hverken gitt at Ingrid Alexandras eventuelle mann blir konge, ei heller prins.

«Dronningens ektemann»

Grimstad viser til Norges fremste ekspert på statsforvaltningsrett, Arne Fliflet. Han konkluderer nemlig med at en kvinnelig monarks mann ikke kan bli konge, og kanskje heller ikke prins. Hvilken tittel han skal ha framstår høyst usikkert. Hans formelle status blir kanskje «dronningens ektemann».

Riktignok står det i Grunnloven at det er kongen, eller dronningen, som har rett til å gi titler. VG skrev for noen år siden at en dronning dermed i prinsippet kan gi sin eventuelle ektemann tittelen «konge». Men som Grimstad påpeker: Det vil trolig kreve en grunnlovsendring. I alle fall en politisk behandling.

Diskutert siden 1500

Diskusjonen om tittelen til dronningens ektefelle er ikke ny av dato. Ifølge Grimstad går den tilbake til 1500 tallet.

Det mest omtalte eksempelet er det om Dronning Victoria av Storbritannia, som regjerte fra 1837 til 1901. Hun kjempet lenge for å skaffe sin mann, tyske prins Albert, en kongetittel som «King Consort», altså kongegemal. Han fikk tittelen «Prince Consort» rett før han døde. Dette skapte tradisjon, og Elizabeths mann Prins Philip fikk samme tittel.

Ingrid Alexandra

Nå har hverken ektefellene til Gro Harlem Brundtland eller Erna Solberg fått titler. Men den livslange rollen til en monark og hennes familie er spesiell og unik. Å være en del av et kongehus er å leve et helt liv i offentligheten. Så lenge vi velger å holde oss med et kongehus bør vi sikre at rollene deres i størst mulig grad er tilpasset det likestilte og moderne samfunnet vi lever i.

I god tid før Ingrid Alexandras valg av partner blir aktuelt, bør Stortinget derfor endre Grunnloven, for å sikre at en endring ikke kobles direkte til den første personen som skal bekle rollen, og dermed blir en belastning.

Stortinget bør starte arbeidet med å endre Grunnloven allerede nå. Et kongehus med en rangorden der likestillingen er gått ut på dato, vil ikke passe inn i det likestilte Norge.


Kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papirutgave torsdag 22. Februar 2018

2 liker  
Kommentar #1

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Stortinget bør starte arbeidet med å endre Grunnloven allerede nå. Et kongehus med en rangorden der likestillingen er gått ut på dato, vil ikke passe inn i det likestilte Norge

Joda. 

Og jenta blir sikkert utsatt for press i retning av å skaffe seg en ektefelle. Men er det nødvendig eller hensiktsmessig å piske opp problemstillingen nå, mens hun fortsatt er et barn?

Dessuten: Hva om hun i voksen alder velger en annen kvinne til sin ektefelle? Det ville vel passe enda bedre inn i "det likestilte Norge"?

4 liker  
Kommentar #2

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Avskaffe monarkiet

Publisert rundt 4 år siden

Jeg tror at hvis man vil Ingrid Alexandras beste, så bør det være  ta skritt for å avskaffe monarkiet.

Da slapp man å bekymre seg over situasjonen for hennes framtidige ektefelle. Og prinsessen trenger ikke å bli presset inn i rollen som framtidig monark.  Kanskje vil hun heller bli lege, eller lærer, eller bioingeniør, yrker det virkelig er behov for.7 liker  
Kommentar #3

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Kvinner som er gift med konger blir dronninger. Paradoksalt nok er forskjellsbehandlingen av de mannlige monark-ektefellene begrunnet i en gammel og dypt kvinnediskriminerende holdning

Det har jeg også reagert på. Bra innlegg !

Kommentar #4

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

På finsk er konge "kuningas", og dronning "kuningatar". Tidligere var en kvinnelig lærer lærerinne, men nå er hun lærer. På samme måte burde tittelen konge kunne bare overføres til en kvinnelig monark. Altså at det blir en kvinnelig konge.  Derifra kan det være enklere å finne en tittel for kongens ektefelle. Men personlig synes jeg at dronning er bedre. 

Kommentar #5

Benito FAUVEL

31 innlegg  10 kommentarer

Genetisk rekkefølge...Pokker !

Publisert rundt 4 år siden

Hei, 

Man kan bli enig med mye du skriver om den lange likestilte historien, men prinsippet er at det er det første fødte barn som må arve fra foreldrene. Det er poenget med serien Reign som skisserer livet til to store dronninger- to kusiner som kjemper for å være monark i et land- England. Den var kjempespennende laget, og man elsker jo hver enkelte skuespiller- roller. De har klart- etter min mening- å vise at det har skjedd mye mellom veggene og bak murer til slott.Den tiden er aktuell for kvinner- derfor kom den serien i fjor- og er et eksempel på mange som ønsker forbilder. Men tradisjonen er sterk basert på prinsippet- fordi man visste ikke om barn kunne leve lenge for et tusen år siden, eller før. Man hadde ingen peiling på medisinering når mødrene skulle føde. Mye rart ble sagt, mye rart ble gjort. 

Om man hadde flere barn, da var det akkurat slik at det var stor debatt som du drøfter her. Ja, det kan virke som om noe mangler, men det er veldig tilfeldig. Da må du liksom sende brev direkte til gud.Det er ingen diskusjon å ha der, fordi målet fremover er å ha likestilling, som er et sterkere prinsipp enn å se på stillingen til ei jente som er født no. 2 ?. Det finnes inget no2 barn når barna er elsket. Norge har sjanser å ha et monarki som hever folket til det beste. Norge fortjener å se slik i dag, på grunn av omdømmet folket har på gata. Den vikingtiden er det som preger Norge, som kom trollene, så har vi Grieg, å fjordene. Slik ser det norske bildet utad. Jeg kunne ikke nevne noen navn som dere kjenner for det er slik de prioriterer studier på universitetet. Nitti timer har man første år for å kunne norsk.Tenk om historien må være kompakt for språget er viktig i dag. det er kun et pluss å vite litt til- og kun når man ønsker å bli norsk statsborger.

Slik er livet overalt, man kan ikke trekke flere joker fordi man spiller poker her i livet. Jeg tror egentlig at Kongehuset i Norge er fornøyd med å ha mange barn som kan ha mulighet å leve lenge enn forfedre som levde for flere hundre år siden. 

 Etter å ha funnet litt mer om familietreet mitt, så fant jeg ut at jeg kunne også få kronen på hodet, men jeg kan absolutt ikke klage om det livet jeg har. Man får mange rynker på panna av å angre på å bli født etter andre, eller å se at...pokker jeg kunne bli Konge ! Nei, så dumt gitt ! Det gir ingen mening- som historien forteller oss. Altfor mange ble gjemt, andre fikk byttet navnet sitt, mange ble drept, og så masse konflikter fordi man ville ha tronen for seg selv.Ja, jeg glemte de som ble gale. Så har vi arvingen som er født fordi man giftet seg- kusine med onkel- og det var jordet som var status, ikke genetisk rekkefølge. Vi får se hva Ingrid Alexandra ønsker å si når hun er klar å snakke om akkurat dette temaet. Man har god tid, det blir flere lys å blåse før noen kan drøfte slik urett i rekkefølgen. I så fall så må jeg drepe mine to eldre søstre først. Nei, den der er for mye for meg...Hva har vi igjen ? bli President ? det er hypotetisk nærmere bildet jeg har.

Leve lenge Kongen, og gratulerer med dagen som var ! 

1 liker  
Kommentar #6

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja ikke sant

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hva om hun i voksen alder velger en annen kvinne til sin ektefelle? Det ville vel passe enda bedre inn i "det likestilte Norge"?

Og hva om hun velger en muslim og må konvertere? Det kan bli mye å ta høyde for i grunnloven.

Mer seriøst: Enig med Marie Rein Bore

3 liker  
Kommentar #7

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det også på tide at vi kvitter oss med avdankede symboler som ikke lenger passer til en moderne virkelighet:

Til det siterte : for mange omfatter den "moderne virkelighet" også likekjønnede ekteskap- jmfr f.eks den nye ekteskapsloven og den gamle statskirkens innføring av samkjønnet vigsel.

Derfor ; som en følge av resonnementet vil noen mene at det også vil være naturlig å tenke seg seg en "meddronning"- som i likhet med f,eks "medmor", som i juridisk forstand likestiller biologisk mor og hennes ektefelle, i det tilfellet en fremtidig dronning finner sin ønskede livsledsager blant sitt eget kjønn , og deretter ønsker å gifte seg med denne personen.

Mener Aalborg at dette vil være en naturlig og ønskelig vei å gå ?

2 liker  
Kommentar #8

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Ja...!

Publisert rundt 4 år siden

...tror det er tid for det etter hvert. Av flere grunner. Men hvem tørr?

Kongefamilien er både likandes og dyktige, men hvem er ikke det? Og graver vi i gamle slektstavler, kan vi vel alle ha en skvett blått blod i årene? 

Nei da, debatten må heves, til ut over sympatier, ferdigheter og egenskapsbeskrivelser. Men lett er det ikke å finne substituttene i en tid hvor politikere stadig faller i kurs, og andre gallionsfigurer er mer flyktige enn tidligere.

2 liker  
Kommentar #9

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Postmodernistisk

Publisert rundt 4 år siden

La oss omdefinere alt efter eget forgodtbefinnende. Spiller ingen rolle om ord har innbyrdes innarbeidet hierarki. Leve postmodernismen!

Kommentar #10

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

At man lar statsoverhodet være en rolle som er genetisk betinget mener jeg man burde gå bort fra. Så lenge man beholder ordningen burde man uansett la konge/dronning-tittelen være forbeholdt den som er genetisk berettiget til den, og la den inngifte (uavhengig av kjønn) betegnes som prins(esse)gemal eller noe i den dur.

2 liker  
Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Fuldmæktig Frue og Husbond

Publisert rundt 4 år siden

Den første dronning Margrethe (Valdemarsdatter på 1300-tallet) regjerte med tittelen "Fuldmægtig Frue og Husbond". Dronningtittelen fikk hun kun som kona til den norske kong Håkon. Selv regjerte hun i sønnens navn (kong Olav 4.) og deretter for Erik av Pommern - mens de begge var umyndige. 

La oss ikke gå baklengs inn i framtida ved å gi kongetittelen til dronninggemaler. Vi bør heller finne overgangsordninger med tanke på avvikling av monarkiet.       

4 liker  
Kommentar #12

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Så det er du opptatt av,fremtidige titler. Kom heller og hjelp med det tragiske I at selvforsyningsgraden I Norge er 40%.Blir det krig tar det ikke lang tid før det er hungersnød her,med kaos I transportsystemet og matjord som ikke vil bære stort uten kunstgjødsel og sprøytemidler.

2 liker  
Kommentar #13

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er et viktig tema du tar opp her, men her ble det vel en avsporing. 

Start heller et nytt emne istedenfor å kritisere dette.  

1 liker  
Kommentar #14

Arne Heggestad

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

«På samme måte burde tittelen konge kunne bare overføres til en kvinnelig monark. Altså at det blir en kvinnelig konge.»

Så når arveprinsesse Ingrid Alexandra ein gong i framtida vert ny monark i Norge, så vert ho Kong Ingrid. Dersom ein slik skal snu alt på hovudet, så vil då ein naturleg tittel på ektemannen hennar verte Dronning!😏🤔😂

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere