Rune Holt

11

Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?

Publisert: 17. feb 2018  /  969 visninger.

Ser at innlegg og kommentarer blir borte uten forklaring på årsak.
Det er også sånn at man må lete i navneregisteret for å finne ferske tråder som er skrevet nylig.
Hvorfor blir ikke innlegg satt i rekkefølge etter når de er skrevet ?

15 liker  
Kommentar #51

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Litt mer utenfor og innenfor tråden.

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Kanskje.

I "tilfellet Tønnesen" blir formodentlig spørsmålet om han visste at "solas vandring på himmelen" skyldes at jordkloden dreier en runde omkring sin egen akse i løpet av ett døgn.

Er det noe som tyder på at Jesus visste det?

Jeg tror faktisk at folk som hørte og skrev ned det som skjedde og som ble sagt i GT...og det som ble notert av det Jesus sa var farget av hva de sjøl hadde av oppfatninger.Det samme med oversettelser i senere tid av Bibelens skrifter.
Et eks er hva en av Jesu disipler Johannes skrev....  om alt det Jesus sa hadde blitt gjengitt,ville det blitt store mengder med bøker av det.
Det er dermed godt mulig at Jesus sa noe om hvordan universet fungerte,men at det rett og slett ikke ble notert ned.

Når det gjelder trådens emne spiller det liten rolle hvem som ønsker en tråd slettet.Det var uansett en avgjørelse debattleder tok...med påfølgende total stillhet.
Tønnesen følte at noen fleipet med hans fundamentalisme,men dette var etter mitt syn noe man må tåle i et land som Norge.
Når et debattforum blir en koseklubb har det allerede bommet.7 liker  
Kommentar #52

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Er det noe som tyder på at Jesus visste det?

Han skapte planeten.

Kommentar #53

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Han skapte planeten.

Der lærte jeg noe nytt.

For da må det vel være slik at Gud var treenig allerede fra starten av?

Kommentar #54

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Det er noe som tyder på det ja !

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

I "tilfellet Tønnesen" blir formodentlig spørsmålet om han visste at "solas vandring på himmelen" skyldes at jordkloden dreier en runde omkring sin egen akse i løpet av ett døgn.

Er det noe som tyder på at Jesus visste det?

Jeg tenker meg at Kristus hadde vitenskapelig kunnskap nok fra Skaperen, sin Far i himmelen til å fylle ut alle kunnskapshull i all verdens universiteter og akademiske fora.:                                                                                                                           

Kol 2,3 " For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede."


Men det var jo ikke dette han kom til verden for. det vet vi jo alle som vil vite. Men noen fortrenger og forkaster det av egen storhet og stolthetsfølelse. Mine tanker er liksom større enn Guds tanker, o.s.v.


PS. Personlig har jeg ikke noe problemer med å godta at Gud, universets skaper ikke hadde vansker med å nullstille jordens rotasjon noen timer uten bivirkninger, om han så det nødvendig.

Men dette hører ikke inn under det som har med den frelsende tro å gjøre. Vi har sikkert alle problemer med å forstå det, unntatt de som forstår alt da. 

Det er troen som her er aktivum, ikke kunnskapen.

Men er vi ærlige og sier at vi ikke forstår det, så svarer nok Gud at det er OK !3 liker  
Kommentar #55

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
For da må det vel være slik at Gud var treenig allerede fra starten av?

Ja, fra før universet ble skapt var Gud såkalt treenig.

Sånn sett skulle man tro at Gud hadde peiling både før og nå.

3 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker meg at Kristus hadde vitenskapelig kunnskap nok fra Skaperen, sin Far i himmelen til å fylle ut alle kunnskapshull i all verdens universiteter og akademiske fora.:    

Skaperen var og er Jesus Kristus - som var Ordet:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  2 Han var i begynnelsen hos Gud.  3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.  4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.  6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes;  7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham.  8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.  9 Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. (Johannes 1. kap.)

Så det er helt riktig. Jesus Kristus var og er det mest intelligente vesen som eksisterer - lik sin Fader - og er bakgrunnen for at det finnes vitenskapelige disipliner, dvs. natur som det kan forskes på - og alle andre disipliner.

4 liker  
Kommentar #57

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Ironivarsel!

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
PS. Personlig har jeg ikke noe problemer med å godta at Gud, universets skaper ikke hadde vansker med å nullstille jordens rotasjon noen timer uten bivirkninger, om han så det nødvendig.

Gud gjorde dette for at hans øyenstener skulle vinne et slag.

Allah sendte 3000 engler for at Muhammad skulle vinne slaget ved Badr.

For menneskehetens beste er det en fordel om de begge har litt lengre vei til sine respektive "røde knapper" i dag.  Event. at de ikke prater for mye i søvne...

Kommentar #58

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Men hvorfor kan vi ikke ha et motbilde uten å måtte tro på allehånde dogmer og myter?

Hvorfor betyr disse så mye for enkelte, at det synes som om deres tro faller i grus om de ikke er 100% sanne?

Svært at svare på, hvorfor vores civilisation har udviklet sig, som den har, men jeg kender ingen civilisationer der har udviklet sig på udelukkende rationalistisk tænkning. Det er vel simpelthen sådan vi erkender - en blanding af fortællinger og rationel analyserende tænkning.

Jeg kan ikke svare for fundamentalister. Selv ser jeg det sådan at videnskaben udviklede sig som en følgevirkning af forsøgene på at tolke kristendommen rigtigt og at disse to domæner er karakteriserede ved aldrig at komme frem til en sluttilstand og altså modsat er i stadig udvikling.

3 liker  
Kommentar #59

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ikke for mye Wold nå da !

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Gud gjorde dette for at hans øyenstener skulle vinne et slag.

Du røper en grunnleggende kunnskapsmangel om disse ting. Du plukker bare ut detaljer og passasjer i Bibelen som du synes er interessant å kverulere med. Derimot konteksten og helheten bryr du deg ikke om. Og, det er nettopp det som er ledetråden til alle sekteriske bevegelser som oppstår, og har oppstått. Bl. a. Mohammed og hans allah.

Du harselerer med Tønnesen, men for meg er dere fundamentalister hver på sin måte og vinkling.  Tønnesen har nå likevel en frelsende tro, og det er nettopp det som teller. 

Det synes jeg nok du også skulle prøve, så hadde alt sett så mye annerledes ut.

Lykke til !

6 liker  
Kommentar #60

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Du røper en grunnleggende kunnskapsmangel om disse ting. Du plukker bare ut detaljer og passasjer i Bibelen som du synes er interessant å kverulere med. Derimot konteksten og helheten bryr du deg ikke om. Og, det er nettopp det som er ledetråden til alle sekteriske bevegelser som oppstår, og har oppstått. Bl. a. Mohammed og hans allah.

Du harselerer med Tønnesen, men for meg er dere fundamentalister hver på sin måte og vinkling.  Tønnesen har nå likevel en frelsende tro, og det er nettopp det som teller. 

Det synes jeg nok du også skulle prøve, så hadde alt sett så mye annerledes ut.

Lykke til !

Nei, men la nå guden din få hjelpe hvem han vil i både krig og fred.  Det gjør jeg og det lever jeg godt med.

Alt jeg gjorde var å svare Tønnesen når han henviste til Josva og Guds noe uvanlige hjelp i et slag.  Kanskje var det verdens første innføring av sommertid - hva vet jeg - eller du?

Islam er en sekt, mens Indremisjonen på Vestlandet er en - hva for noe?

Kommentar #61

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Sekt, eller sektorisme

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Islam er en sekt, mens Indremisjonen på Vestlandet er en - hva for noe?

Alle kirkesamfunn, indremisjon så vel som ytremisjon, kristne organisasjoner og alle som arbeider for Guds Rike, og som bekjenner seg til det Bibelske prinsippet om å ta: "Hele Guds råd til frelse" på alvor, der "Kristus er sentrum" i det hele, disse er ikke sekteriske. Dette skulle være enkelt å forstå for de fleste.

Derimot de som kun forholder seg til en liten eller større sektor av dette (derav sekt) er pr. definisjon en sekt.

Islam er etter min mening en sekt, fordi de bruker bare en del av bibelens skrifter, og blander dette med Mohammeds egne meninger og fantasier.4 liker  
Kommentar #62

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Du harselerer med Tønnesen, men for meg er dere fundamentalister hver på sin måte og vinkling.

Påvisning utbes.

Tråden han fikk fjernet, "Herrens vrede",  handlet om at de kraftige, iskalde vindene i PyeongChang var en straffedom fra Gud.  Spør forfatteren om hvorfor.

Tønnesen var enig.  Han sa bl.a. at han skulle til et intervju i BT, hvor han ikke skulle legge fingrene i mellom.  I den forbindelsen ba jeg ham sjekke "Yr" før han uttalte seg om event. gudommelige, værmessige straffer for bergenserne.  Dette fordi Gud - etter meteorologien og værvarslingas framskritt - synes å ha gått bort fra totalt overraskende straffer på det området.  Er dette harselas?

Ettersom du selv er en kystens mann har du sikkert tenkt på et fenomen i den samme leia.  Nemlig det at Gud ikke lenger synes å straffe fiskerne med dødelig dårlig vær, slik han alt for ofte gjorde når de bokstavelig talt "rodde fesket".  Er fiskerne kanskje mer gudfryktige nå, enn de var når de satte livet til tidligere tiders spinkle farkoster eller banner de kanskje mindre?  Neppe.

Kanskje det rett og slett skyldes menneskelig skapt vitenskap og moderne skipsbygging, at ikke flere setter livet til når de ror i dag?  Eller er ikke Herren like vred lenger?

Du kaller sikkert dette for harselas, grensende til blasfemi.  Jeg returnerer gjerne de ordene til deg og Tønnesen.

1 liker  
Kommentar #63

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Påvisning utbes ?

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Påvisning utbes.

Tråden han fikk fjernet, "Herrens vrede",  handlet om at de kraftige, iskalde vindene i PyeongChang var en straffedom fra Gud.  Spør forfatteren om hvorfor.

Er det påvist at det var Tønnesen som fikk tråden fjernet ?  

Jeg har en liten mistanke om at forfatteren av "Herrens vrede" ikke mente det så bokstavelig som det kunne se ut som.  Det kan like godt være at det derfor var forfatteren selv som ba om fjerning da han så hvilken retning det tok.  Det er mulig at en forfatter (trådstarter) har rett til dette, men ikke en kommentator, etter min ringe forstand.

I så fall har dere gått i baret begge to, og likheten dermed påvist.  Jeg tror kanskje det er best å avslutte denne dialogen nå, før det blir for emosjonelt for deg, og du røper for mye av din ulogiske sans og uvitenhet om Gud, og hans handlinger (:-)

Takk for praten, og god natt !
1 liker  
Kommentar #64

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Er det påvist at det var Tønnesen som fikk tråden fjernet ?  

Jeg har en liten mistanke om at forfatteren av "Herrens vrede" ikke mente det så bokstavelig som det kunne se ut som.  Det kan like godt være at det derfor var forfatteren selv som ba om fjerning da han så hvilken retning det tok.  Det er mulig at en forfatter (trådstarter) har rett til dette, men ikke en kommentator, etter min ringe forstand.

I så fall har dere gått i baret begge to, og likheten dermed påvist.  Jeg tror kanskje det er best å avslutte denne dialogen nå, før det blir for emosjonelt for deg, og du røper for mye av din ulogiske sans og uvitenhet om Gud, og hans handlinger (:-)

Takk for praten, og god natt !

Hvorfor ikke spørre Tønnesen selv? Både jeg og minst en til har gjort det, uten at han svarer, tiltross for at han er aktiv ellers, og var det også i denne tråden inntil min #20.

Jeg hadde også en mistanke om at trådstarter hadde "en rev bak øret" da han skrev innlegget.  Jeg henvendte meg derfor aldri til ham.  Men Tønnesen slukte i så fall både agn og søkke.   Derfor svarte jeg ham.  Kanskje var hele innlegget myntet på å få slike som fundamentalisten, refseren og  Guds stedfortreder -Tønnesen - i tale?  I såfall var stuntet vellykket.

At du mener at jeg ved å svare på alt det ulogiske og  meningsløse Tønnesen skrev setter oss i samme båt, sier ett og annet om din egen vurderingsevne.  Gjelder dette forholdet når jeg - og du - diskuterer med en islamist, også?

Ja, jeg innrømmer gjerne at jeg kan bli en smule emosjonell når folk ikke holder seg til virkeligheten.  Jeg forbeholder meg retten til å bli det også for framtida.

Ellers er det betryggende å høre at du har full kontroll på Gud og hans handlinger.

Not!

1 liker  
Kommentar #65

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette holder ikke !

Publisert over 3 år siden

Nå har vi faktisk fått demonstrert at debattredaksjonen i Vårt Land rett og slett ignorerer åpne spørsmål rettet til dem i en egen tråd.

Jeg har håpet i det lengste at de ville svare på enkle spørsmål stilt i egen tråd som de ikke kan ha gått glipp av.

Men det gjør de altså ikke.Dette er arroganse som ikke duger !!

4 liker  
Kommentar #66

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Spark bak!

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men det gjør de altså ikke.Dette er arroganse som ikke duger !!

Jeg er dessverre enig i det siterte. 

Samtidig med denne slettingen uten informasjon, har jeg selv fått slettet to kommentarer hvor begrunnelsen fpr slettingen er gitt på en frekk og lite forståelsrsfull måte.

Men det er helt i orden. Noen ganger trenger vi et spark bak for å ta kloke valg😆.

Takk for meg!


4 liker  
Kommentar #67

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Min utestengelse fra verdidebatt.

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nå har vi faktisk fått demonstrert at debattredaksjonen i Vårt Land rett og slett ignorerer åpne spørsmål rettet til dem i en egen tråd.

Jeg har håpet i det lengste at de ville svare på enkle spørsmål stilt i egen tråd som de ikke kan ha gått glipp av.

Men det gjør de altså ikke.Dette er arroganse som ikke duger !!

Jeg har gjentatte ganger bedt om en god begrunnelse for hvorfor jeg ble utestengt fra verdidebatt, - (over 6 uker!) for å ha tilbakevist en meget stygg personkarakteristikk om min personlighet i tråden "Hev Stemmen" av Gjøsund.

Men, - en god forklaring lar vente på seg. 


Jeg ble blandt annet spurt om jeg hadde et demokratisk nok sinnelag til å få lov å debattere inne på verdidebatt. Konklusjonen var at det trodde han ikke!


Mine første tilsvar til denne stygge personkarakteriseringen ble slettet.

Men.....den stygge kommentaren fikk lov å stå!


Jeg skrev et nytt et tilsvar til denne stygge kommentaren.

Omsider ble den stygge kommentaren slettet, - men han som liret av seg oppgulpet fikk ufortrødent fortsette sin debattvirksomhet.


Jeg ble imidlertid utestengt hele 6 uker for å gå i rette med denne "velkjente herremannen". Jeg har heller aldri fått noen e-post der mine tilsvar blir referert, -og dermed dokumentert. Meget beleilig selvfølgelig, - når verdidebatt ikke har noen stygge kommentarer å henvise til. 
5 liker  
Kommentar #68

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Stygge kommentarer og utestengelse

Publisert over 3 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Meget beleilig selvfølgelig, - når verdidebatt ikke har noen stygge kommentarer å henvise til. 

Det burde være en selvfølge at alle som får slettet kommentarer får en e-post med referanse til den slettede kommentaren. 

Dette burde i langt større grad være tilfelle når en debattant blir utestengt fra verdidebatt. Når dette ikke gjøres (som i mitt tilfelle), - så blir det som at påtalemakten sletter bevisene - men domfeller den "mistenkte". 

Påtalemakten kan selvfølgelig i et diktatorisk regime gjøre akkurat dette, - men her på verdidebatt?6 liker  
Kommentar #69

Ole Mads Gjervoldstad

6 innlegg  44 kommentarer

utestengelse og usakligheter og partiskheter

Publisert over 3 år siden

Jeg synes "Verdidebatten" består av svært oppegående folk jeg ikke føler meg jevnbyrdig å debattere med da jeg ikke besitter spesifikk kunnskap nok. Det er bare en slik personlig greie ingen behøver å kommentere.

Men så kommer dette opp med utestengelser, og leser litt røflig over tråden som smashes av usakligheter som ikke vil snakke om det dette handler om, men ri sine egne saker.

Jeg ble tilbudt Vårt Land for en rimelig pris, men takket nei fordi verdidebatten  er så skjev som den er, spesielt med hensyn til utesntengelser uten advarsler, uten mulighet for å rydde opp i saker og at moderator eller admin sitter å vurderer dette svært partisk.


Det er åpenbart at de som hyler mest blir også hørt. Saklighet er et fremmedord når det kommer til å få lov til å si hvorfor man sier det man sier. Men fordi admin generelt ligger på et slikt nivå at det å motta en hel del klager på enkeltpersoner ikke blir behandlet spesielt seriøst, men for å bli kvitt støyen så sletter de innlegg og kvitter seg med den som alle klager på.

Seriøse debattanter klager svært sjeldent på andre, så lenge man oppfatter at innlegget er saklig. Men det er helst også disse som blir feid vekk av useriøse moderatorer.
Jeg har litt erfaring fra grupper på facebook med denne formen for behandling av medlemmene i en gruppe.
Om "Verdidebatten" har noe liv laga, må dette fungere og moderatorene må fjernes for å få inn de som faktisk klarer å håndtere uenighet 

5 liker  
Kommentar #70

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg har selv fått fjernet kommentar, men jeg fikk melding om hvorfor min kommentar ble fjernet. Dette har nok skjedd et par ganger.

1 liker  
Kommentar #71

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hvordan utdefinere en debattant? Les og lær!

Publisert over 3 år siden
Ole Mads Gjervoldstad. Gå til den siterte teksten.
Om "Verdidebatten" har noe liv laga, må dette fungere og moderatorene må fjernes for å få inn de som faktisk klarer å håndtere uenighet 

Fint om noen debattanter kan si i hvilken grad nedenstående debattkommentar,(om meg) bryter retningslinjene, - sett i forhold til deres erfaring med hvordan redaksjonen utøver sin moderator-rolle. 

Hvordan bør en tolke at dette utsagnet fikk stå helt til min utestengelse?


Hvordan utdefinere en debattant? Les og lær av følgende sitat!

"Du viser en forestillingsverden som du får korrigert i debattene. Dette passer deg dårlig.

Jeg slutter meg til rådet om at en egen blogg muligens passer bedre for deg fremfor å fremføre deg selv for et bredt publikum. Der kan du muligens møte dine likemenn oftere.

Du bør stille deg selv spørsmålet hvorfor du samler på ondt.

Du bør spørre hvorfor debatt oppfattes som ondt når du får tilsvar.

Har du et godt nok utviklet demokratisk sinnelag til å delta i offentlig debatt?

Jeg sier nei siden alle tråder du deltar i dreier seg til sist om dine dystopier og ikke saken i seg selv."

1 liker  
Kommentar #72

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Selv ville jeg nok slett ikke ha likt å få en slik karakteristikk angående meg selv, men så ville jeg nok også ha hatt så pass selvvurderingsevne at jeg ville ha tolket dette som et velment råd ... og (kanskje også) ha fulgt opp det som anbefales. Som regel er det jo ikke vondskap som ligger bak slike skriverier. Innerst inne vet nok de aller fleste hvordan man skal opptre i et åpent forum.

Ha en fin dag!

Kommentar #73

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Var dette fra en annen debattant ?

Publisert over 3 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.

"Du viser en forestillingsverden som du får korrigert i debattene. Dette passer deg dårlig.

Jeg slutter meg til rådet om at en egen blogg muligens passer bedre for deg fremfor å fremføre deg selv for et bredt publikum. Der kan du muligens møte dine likemenn oftere.

Du bør stille deg selv spørsmålet hvorfor du samler på ondt.

Du bør spørre hvorfor debatt oppfattes som ondt når du får tilsvar.

Har du et godt nok utviklet demokratisk sinnelag til å delta i offentlig debatt?

Jeg sier nei siden alle tråder du deltar i dreier seg til sist om dine dystopier og ikke saken i seg selv."

Jeg mener det bør være plass til de fleste på et debattforum,og ikke bare de som pakker inn sine kommentarer i fine akademiske vendinger.
Det blir dønn kjedelig.

2 liker  
Kommentar #74

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

All debaters are equal, - but...

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Var dette fra en annen debattant ?

Hei.

Ja, - denne kommentaren var tidligere kommentar #50 (til meg) på "Hev Stemmen" av Gjøsund. 

Kommentaren fikk stå inntil jeg ble utestengt.

Debattanten, som ser ut til å ha høy redaksjons-beskyttelse, fikk imidlertid fortsette videre med sin livsoppgave her inne på verdidebatt.

Tydeligvis ikke noe problematisk å være opphav til "internkonflikter" her på verdidebatt, - så lenge "grunnholdningene" bare er de "rette".


All debaters are equal, - but some are more equal than others!


4 liker  
Kommentar #75

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Beviset for at innlegg blir borte

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ser at innlegg og kommentarer blir borte uten forklaring på årsak.
Det er også sånn at man må lete i navneregisteret for å finne ferske tråder som er skrevet nylig.

Jeg la inn et innlegg i går, vet ikke hvor lenge det lå inne før det ble helt borte -

men tomta er fortsatt synlig- de får antakelig ikke slettet den?

Her er beviset for innlegget, og at det ble slettet - vet ikke hvorfor?

3, link ovenfra: https://www.startsiden.no/sok/?q=r%C3%B8rlignende+strukturer+p%C3%A5+mars&lr=&sort=

Kommentar #76

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Innlegget

Publisert over 3 år siden
Bevis for tidligere liv på Mars funnet - Verdidebatt

For 1 dag siden ... 09.02.2018: Curiosity er et stort laboratorium som har kjørt rundt på Mars siden august 2012 for å undersøke forhistorien til Den røde planet. Hver dag blir fascinerende bilder sendt tilbake til Jorden, men før jul kom det bilder som viste noen små, men oppsiktsvekkende, rørlignende strukturer i berggrunnen.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11724093-bevis-for-tidligere-liv-pa-mars-funnet

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere