Torill Born

296

STAT TIL STAT-U-HJELP SOM IKKE VIRKER - FRA AFRIKA TIL PALESTINA

Nyere forskning på u-hjelp har vist at u-hjelpen stat til stat, inklusive FN, stort sett ikke virker. Penger til misjonærer og frivillige organisasjoner som arbeider på GRASROTNIVÅ, er den beste u-hjelp

Publisert: 4. feb 2018

.Men Stat til stat-u-hjelp finansierer eliter, tribalisme, klaner og diktatorer som beriker seg selv og sine. Så blir det krig og korrupsjon i stedet for fred og utvikling. Tar vi ikke hensyn til kompleksiteten, gjør vi mer skade enn gavn - i Afrika og Palestina

 

Det er derfor Afrikas store kvinnelige økonom Dambisa Mojo ba følgende innstendige bønn for Afrika i en bok: Vær så snill, ta u-hjelpen fra oss slik at vi i Afrika kan begynne å utvikle oss selv Lag en nedtrappingsplan for u-hjelpen over fem år. 

for teknologi, heter FAILED NATIONS

 

Dette skriver redaktør FInn Jarle Sæle og jeg kan bare slutte meg helt og fullt til dette da jeg selv i mange år har gått med AKKURAT De samme tanker

7 liker  
Kommentar #1

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

VIDERE IFLG OVE

Publisert over 3 år siden

Ad utviklingshjelp. Misjonens u-hjelp virker. Som Robert Woodberry viste nder reformasjons-foredragene i Norge. Misjonærer er den beste u-hjelp. Den går rett til kvinner og barn. Derfor virker den som den skal. KRF-U sa det samme som i gamle dager: Misjon er den beste u-hjelp. Det er HELT rett

Moderne forskning støtter det. Det er vitenskapelig bevist. Og stor var forundringen i Amerikas samfunnsvitenskap da bevisene forelå. Det statististiske materialet ble testet om igjen og om igjen. Men det var korrekt. Misjon virker og er mirakler for utviklingen av Afrika og liberalt demokrati, som Woodberry la frem samfunnsvitenskapelige bevis for.

Takker Finn Jarle Sæle for en utmerket artikkel fra bladet: Et ord fra Jerusalem

4 liker  
Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

VEL VERD Å GJENGI

Publisert over 3 år siden

MISJON VIRKER.....MEN IKKE STAT TIL STAT-U-HJELP


POLITIKERE SE OG SKJØNN LOGIKKEN

4 liker  
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette har jo været sagt mange gange før i mindst et kvart århundrede, men er blevet afvist som racisme og egoisme. I den forbindelse er det nok værd at huske på at ulandshjælp giver fordele til andre end de tiltænkte modtagere, der ofte får megetn lidt om noget i det hele taget.

Tankerne eller vurderingerne vil imidlertid, og nok også derfor, ikke lægge sig til at dø og kommer frem igen og igen.

Anders Lund Madsen, journalist og hans bror Peter Lund Madsen, tidligere hjerneforsker og nu også journalist optrådte for en del år siden i medierne med beretninger om at de selv havde været ned i Afrika og set at hjælpen virkede.

Nu er Andres ude i anledning af den såkaldte Danmarksindsamling, der i år går til 'hjemløse børn' og udtale at hjælpen ikke virker.

https://ksdha.wordpress.com/2018/02/04/anders-lund-madsen-ulandshjaelp-er-noget-man-giver-for-sin-egen-skyld-ikke-for-de-fattiges/

https://twitter.com/Fedeabe/status/959711884944510976


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere