Trond Baugen

5

Finansierer Norge terror i Midtøsten?

Norge finansierer terror på en indirekte måte. Den norske stat gir rundt 800 millioner til palestinske myndigheter hvert år uten at de vet helt hva pengene går til. Pengene blir delt mellom PLO og Hamas som begge er kjent for å utøve terror. Norsk UD har ikke lov til å være naive, men nå har endelig regjeringen begynt å stramme inn. Palestinerne betaler ut 2,9 milliarder kroner til familier der familiemedlemmer har begått terror mot Israel. De kan få opp til 23.000 kr pr. mnd, mens en vanlig lønn ligger på 5000 kr. Terroren mot Israel har økt til det tredobbelte siden USA ønsket å flytte ambassaden sin til Jerusalem med 249 registrerte terrorhendelser i desember 2017.

Publisert: 30. jan 2018

Finansiere terror mot israelere
I den siste tiden, har det vært en betydelig mediedekning rundt palestinske pengeoverføringer til personer som har utført terror mot israelere eller til deres familier. Særlig Storbritannia, Danmark og USA har tatt dette opp. Det å formidle donorstøtte fra giverland til å belønne terrorister, er å oppmuntre til ytterligere terror, og dette reiser alvorlige og moralske spørsmål for regjeringer som bidrar med finanseringen. Den engelske avisen Daily Mail skriver at 30 millioner pund (300 mill. kr) av 85 mill. pund som Storbritannia utbetaler til PA-myndighetene, går til å finansiere lønn til fanger som er dømt for terrorhandlinger, i Israelske fengsler. Mer enn 5.500 palestinere som soner straff for terror-relaterte forbrytelser, mottar lønn.

 

Daily Mail: British aid money is helping to pay ‘salaries’ to Palestinian prisoners  – some of them convicted terrorists –  serving time in Israeli jails, according to a report. The Palestinian Authority is paying them up to £1,957 a month – more than the average  salary of a UK worker.

PLO har gjennom Oslo-avtalene bekreftet at de vil avstå fra bruk av terror og andre voldshandlinger. Flere internasjonale konvensjoner og FN-resolusjoner kriminaliserer bruk av terror.

 

FN-resolusjon 49/60 om tiltak for å eliminere internasjonal terrorisme oppfordrer medlemmene til å avstå fra å organisere, innlede, legge til rette for, oppmuntre, tolerere eller finansiere terrorhandlinger.

 

På grunn av all kritikken PA-myndighetene fikk for å utbetale terrorlønn, annonserte de i august 2014 at de hadde nedlagt Departementet for fangesaker som formidlet lønnsutbetalinger direkte til terrorister.

Palestinian Media Watch avslørte denne fiktive manipuleringen. PA-myndigheten hadde flyttet kontoret til PLO-fløyen og gitt det navnet PLO-kommisjonen som fikk det samme ansvaret som det opprinnelige kontoret, og de betalte ut de samme summene til de samme fangene. Tidligere PA-ministeren for fangesaker, Issa Karake, ble direktør i den nye PLO-kommisjonen.

Denne manipuleringen lurte utenlandske donorgivere en tid. Avisa The Guardian  (11.nov.2013) avslørte bl.a. at penger som ble betalt inn til palestinerne fra donorland som Norge, USA, Storbritannia og Danmark, finansierte terrorlønn.

  

PLO, Palestine Liberation Organisation
PLO ble vurdert av USA og Israel til å være en terrororganisasjon inntil Madrid-konferansen i 1991. Gjennom Oslo-1 avtalen i 1993 anerkjente PLO Israels rett til å eksistere i fred, FNs sikkerhetsråds resolusjoner 242 og 338, og de avviste «vold og terrorisme». Til gjengjeld anerkjente Israel offisielt PLO som representant for det palestinske folket. PLO har imidlertid utøvd mye terror mot israelere i årene fra 1993, særlig i 2000-2005, den andre Intifada.

Til tross for inngåtte internasjonale avtaler, har PLO det formål å "befri Palestina" gjennom væpnet kamp, med mye av sin vold rettet mot israelske sivile. For å redusere terroren, har Israel bygget sikkerhetsbarrieren som er 10% mur og 90% gjerde.

PLO er en paraplyorganisasjon for bl.a. PA-myndigheten som ble opprettet for å administrere forvaltningsavtalen mellom Israel og PLO under Oslo-avtalene (1993 og 1995). PA-myndighetene skulle kun administrere lokale forhold i de områdene som de skulle forvalte. De skulle ikke bedrive utenrikspolitikk. Det er viktig å legge merke til at PLO skulle avstå fra all aktivitet forbundet med terrorisme. PLO godtok også at Israel skulle styre over C-områdene der deres bosetninger ligger, de er altså ikke ulovlig okkupert, og Israel skulle styre over hele Jerusalem. Disse fakta har mange i Norge glemt.

 

En rekke terrorgrupper er inkludert i PLO: (Kilde: Wikidedia)

·         Fatah – den største

·         The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) – den                   nest største

·         The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP)

·         The Palestinian People's Party (PPP)

·         The Palestine Liberation Front (PLF, Abu Abbas faction)

·         The Arab Liberation Front (ALF)

·         As-Sa'iqa – Syrian-controlled Ba'athist faction

·         The Palestinian Democratic Union (Fida) militant faction

·         The Palestinian Popular Struggle Front (PPSF, Samir Ghawsha                   faction)

·         The Palestinian Arab Front (PAF)

Det er jo klart at disse gruppene er ikke uvirksomme. Selv om PLO avstår fra terror, har de mange medhjelpere som kan bidra.

 

Hamas
blir regnet som en terrororganisasjon av EU, Israel, Canada og Japan. Hamas er forbudt i Saudi-Arabia og Jordan. Da Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005, vant Hamas valget 26. januar 2006. Mange fra Fatah-bevegelsen ble jaget ut av Gaza eller drept. Hamas og PA-myndighetene har prøvd å samarbeide flere ganger, men det har alltid endt i krangel. Nå skal de prøve igjen. PA-myndighetene overfører noe av donormidlene som de mottar, til Hamas.

 

VG, 20.04 2006: 70 mill. fra Norge til Hamas

Like før Hamas-regjeringen overtok, sendte utenriksminister Jonas Gahr Støre en sjekk på 70 millioner kroner til den palestinske administrasjonen. - Norge vil ikke bidra med mer penger til Hamas-regjeringen uten at de beveger seg i riktig retning i forhold til kravene fra et samlet internasjonalt samfunn, sier Raymond Johansen til VG. Kravene er at Hamas skal ta avstand fra vold og terror, anerkjenne Israel og respektere internasjonalt anerkjente avtaler som Oslo-avtalen og veikartet for fred.

 

Hamas har misbrukt pengene som de har fått fra det internasjonale samfunnet til våpenkjøp, terrortuneller og krigsforberedelse. Folket i Gaza har kun fått smuler. Hamas og deres partnere har skutt ut mange tusen raketter mot sivile mål i Israel.

NRK viste et intervju med ei mor i Gaza for et par år siden. Hun hadde åtte sønner hvor av 4 av sønnene var blitt skutt av israelske sikkerhetsvakter. Disse sønnene hadde klart å drepe flere israelske skolebarn, og hun var ei stolt mor. Hun håpet at også de fire andre sønnene kunne drepe noen israelere slik at de ble martyrer. Denne kvinnen hadde høy status i Gaza og hun mottok selvfølgelig terrorlønn.

 

Den nye regjeringen
I den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram 14. januar, står at de ikke skal støtte «organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme». Videre heter det at det ikke er i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har til uttrykt hovedmål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og sanksjoner) mot Israel.

Våren 2017 ble 10.000 dollar krevd tilbake av Utenriksdepartementet fra et palestinsk bistandsprosjekt fordi et kvinnesenter ble oppkalt etter terroristen og massemorderen Dalal Mughrabi. – Dette er en ny og gledelig politikk fra en norsk regjering!

 

Veien framover
Ine Marie Eriksen Søreide  ble den 20. oktober 2017 utnevnt som Norges utenriksminister, etter å ha vært forsvarsminister i fire år, og hun har engasjert seg for en fredelig løsning i Midtøsten. Dersom denne regjeringen mener det de sier at de vil kjempe mot vold og terror i Midtøsten, blir det spennende å se hvordan pengestrømmen blir i forhold til Hamas og PLO som helt klart utøver terror.

 

Regjeringen kan redusere den direkte støtten til PLO og heller kanalisere mer penger gjennom FNs underavdeling UNRWA som betjener palestinerne med skole, helsestell og andre nyttige tjenester. UNRWA er en underlig organisasjon som betrakter etterkommerne av de arabiske flyktningene etter 2. verdenskrig som flyktninger, slik at det utløser «flyktningelønn». Ingen andre flyktninger i verden har en slik ordning. UNRWA har mellom 30.000 – 50.000 ansatte og palestinerne slipper å tenke på å drive skole og helsehjelp. Etter FNs tall, var det 700.000 palestinske flyktninger og med deres etterkommere, er de blitt rundt 5 millioner. Disse blir også regnet som flyktninger selv om de aldri har opplev å flykte.

Slik presenterer FN UNRWA:

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

FN har en egen organisasjon som arbeider for de over fem millioner registrerte palestinske flyktningene som bor i Palestina (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen) og i nabolandene Jordan, Libanon og Syria.

 

Alle andre flyktninger i verden må nøye seg med mye mindre ressurser, og pr. 31. okt 2016 hadde de 10.700 ansatte. Slik presenterer FN organisasjonen UNHCR:

UNHCR leder og koordinerer det internasjonale arbeidet med å beskytte og hjelpe flyktninger. I tillegg jobber organisasjonen med internt fordrevne, statsløse, og personer med omstridt nasjonalitet. Siden 1990-tallet har UNHCR også jobbet aktivt for å forhindre flyktningstrømmer. UNHCR er til stede i 130 land, og har hovedkontor i Genève.

  For første gang har så mange som 65,3 millioner personer rundt om i verden blitt tvunget fra hjemmene sine. Blant dem er nesten 21,3 millioner flyktninger, over halvparten av dem er under 18 år gamle.

 

På sikt bør særavdelingen UNRWA avvikles og bli lagt under en vanlige avdelingen for flyktninger. De palestinerne som får flyktningelønn bor i vanlige hus på Gaza og Vestbredden og ifølge FNs levekårsundersøkelse, har palestinerne på Vestbredden bedre levestandard enn det som er gjennomsnittet i muslimske land. Siden UNRWA har så viktige funksjoner blant palestinerne, må dette skje over en lengre overgangsperiode.

Siden UNRWA finnes, bør Norge og andre donorland koordinere flere midler gjennom denne FN-organisasjonen, så unngår vi korrupsjon og penger til våpen og terror. Palestinerne vil nok true med at de vil legge ned politistyrken på Vestbredden dersom pengestrømmen blir redusert, men UNRWA kan også betale ut lønn til politistyrken som er svært viktig.

 Trond Baugen

Adjunkt

4 liker  
Kommentar #1

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Kan Trond eller hvem som helst svare på det?

Kommentar #2

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Skrev i feil tråd

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere