Randi Johnsen

45

#metoo

Det hevdes at #metoo har endret reglene for høvelig og akseptabel oppførsel. Men det er vel snarere slik at aksepten for uakseptabel oppførsel har blitt mindre med kampanjen.

Publisert: 11. jan 2018

Det som har overrasket meg mest i forbindelse med #metoo kampanjen og de konsekvensene den har medført for noen av våre politikere, er hvem og på hvilken måte særlig prosessen mot nå avgåtte nestleder i Arbeiderpartiet har blitt omtalt. Med erkjennelse av at jeg slett ikke har lest alt som har stått i mediene om Giske saken, vil jeg likevel hevde at holdningene til varslerne har gått i to retninger. Enten mener man varslerne har kommet "drassende" med noe som mange mener er bagateller (især etter Nettavisas såkalte oppsummering av innholdet i varslene) og at det er snakk om "drittpakker i et politisk maktspill.  Eller så mener man at varslerne må tas på alvor og at de har rett til anonymitet og at bare dem som skal ta stilling til varslene har rett på detaljert kunnskap om det det varsles om. Det er holdningene hos dem i førstnevnte kategori som bekymrer meg. Mange i førstnevnte kategori er også veldig opptatt av at nå har #metoo kampanjen gått for langt, at den blir misbrukt til å ødelegge menns karrierer. Dessuten at pressen har opptrådt nådeløst mot Giske og at prosessen mot han likner en heksejakt.  Jeg tror nok at Giske og familien har gjennomgått en svært tøff tid, men grunnen til Giskes fall ligger ikke i pressens dekning, men i hans egen adferd mener jeg, både før varslerne kom på banen og underveis i opprullingen av varslersaken. I starten av denne saken ble faktisk varslene bagatellisert både av ledelsen i Arbeiderpartiet, av Giske selv og ikke minst av Anniken Huitfeldt. Sistnevnte har i ettertid innrømmet å ha tatt feil, riktignok mht. trakassering mot seg selv, men det er da noe. Hun er ikke alene om å ha hatt ei holdningsutvikling  i kjølvannet av Giskesaken. det mener jeg Arbeiderpartiets leder også har hatt og mange flere internt i partiet. Så Giske kan jo om ikke annet trøste seg med at #metoo har ikke bare vært en vekker for han selv, prosessen mot han har igrunnen vært en vekker for mange i maktposisjoner i dette landet. Så er det forskjell på læreevnen og hvor hurtig en endring av holdninger skjer hos den enkelte, avhengig av kunnskap, erfaringer og ikke minst omgangskretsen sine holdninger. Å mene at krenkende måter å tilnærme seg/ sjekke opp det annet kjønn ved for eksempel å kysse noen eller beføle dem på intime steder uten å ha fått lov, at dette er "normal" sjekkeadferd som eksempelvis Carl I. Hagen har hevdet, og ikke noe å lage oppstyr om, synes faktisk å være en veldig utbredt holdning som er det som har forbauset meg mest av kommentarene som har kommet i forhold til prosessen mot Giske. Jeg trodde faktisk at vi hadde kommet lengre mht. holdninger til kvinner i dette landet nå i 2018. Denne holdningen er jo nærmest identisk med den Donald Trump ga uttrykk for å ha under valgkampen. "If they are goodlooking, just kiss them, they will accept it if you are rich and mighty. Grab them by the pussy". Kanskje vil de færreste norske menn uttrykke seg på den måten, men igrunnen har vel Hagen gitt uttrykk for at dette i hans øyne er nomal sjekkeadferd, og især dersom mannen er full, og dermed ikke noe å lage oppstuss om. Og forbausende mange syns å være enige med Hagen, både kvinner og menn. Ja noen begrunner dette med at kvinner kan oppføre seg enda verre som om det skulle legitimere en uakseptabel oppførsel. Noen hevder at de syns varslerne har kommet med banaliteter og at støtten de har fått fra pressen har ødelagt Giskes karriere. Ja, Giske selv begrunnet vel sitt "fall" med stor belastning som følge av mediestormen. Samtidig insisterer noen på at de er enig i at slikt er uakseptabelt mens de samtidig argumenterer for hvor nådeløst varslene og pressedekningen av den, slår inn for Giske uten å nevne hva banaliseringen av varslene måtte kunne bety for dem som har varslet. Identifiseringen er med gjerningsmannen, ikke med ofrene for hans gjerninger. Dette er ikke et ukjent fenomen for dem som har arbeidet med effektene av vold og traumatiske overgrep. Rettsvesenet har for en god del år siden erfart at ofrene for et overgrep, seksuelt eller annet, faktisk ble helt usynlige i rettsprosessen mot gjerningsmann/kvinne. Derfor innførte man bistandsadvokat som skulle ivareta ofrene i rettsprosessen. Når trakasseringen ikke er slik at den er ulovlig og kommer opp for rettsvesenet, er likevel  tendensen  at ofrene blir usynlige dersom ikke noen spesielt tar på seg rollen med å løfte dem frem. Våre menneskelige reflekser tilsier at vi gjerne vil tilgi og ha sympati med dem som har gjort noe galt dersom de ber om tilgivelse. Problemet  blir imidlertid at vi tilskuere som ikke har erfart det varslerne varsler om , gjerne tilgir på deres vegne, og det farer helt feil avsted. Konsekvensen er gjerne at de reelle ofrene  føler seg maktesløse og lite verdt og med god grunn. Derfor er jeg blant de få som vil trekke frem medias rosverdige rolle i nettopp Giske saken, ja ihvertall media med noen få unntak, og de fleste vet at unntaket er Nettavisen. Særlig VG , Dagbladets Marie Simonsen,  iTromsø og tildels Nordlys var helt fra starten av helt tydelig på at de valgte å tro varslerne. Ja, de har løftet frem varslernes situasjon. Jeg er ikke sikker på at saken mot Giske, ei heller mot de to andre politikerne som har måttet frasi seg sine verv nå i det siste, om den ville fått samme utfall uten medias rolle. På et vis har avisene drevet med folkeopplysning som tydeligvis sårt trengs ut fra kommentarer og innlegg jeg har lest.

1 liker  
Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er lettere å lese et innlegg dersom forfatteren benytter seg av avsnitt. 

2 liker  
Kommentar #2

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, jeg ser det. Krysset av for at dette var et utkast, men det ble likevel publisert, og da jeg oppdaget det, hadde jeg bare minutter igjen på redigering. Beklager.

1 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Så dumt da ...

Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Effektiv kampanje.

Publisert over 3 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Det hevdes at #metoo har endret reglene for høvelig og akseptabel oppførsel. Men det er vel snarere slik at aksepten for uakseptabel oppførsel har blitt mindre med kampanjen.

Mulig uaksptabel oppførsel er blitt mindre med kampanjen.

Arbeiderpartiet har også blitt mindre med denne kampanjen , i avisen leser jeg at Ap har en oppslutning på 20.1 prosent.

https://www.nrk.no/norge/krise-maling-for-store-og-tajik_-ap-ville-gjort-sitt-darligste-valg-pa-94-ar-1.13858065

NRK meldte Ap`s oppslutning 19.4 prosent.(Tekst TV igår 11.januar 2018.)  Dette er sensasjonelle tall - et politisk jordskjelv.   

Denne type kampanje var såvidt jeg kan huske veldig nødvendig og helt riktig da media gikk amok over Donald Trumps kvinnehistorier 40 år tilbake i tid. 

Det blir annerledes når kampanjen hjemsøkes av "the backfire effect".

Saken viser hvor flyktig politisk makt er dersom noen reiser seg i   båten og veiver med armene. 

Det gikk veldig fort nedover. Blir spennende å se hvor dette ender.

1 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Poenget?

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Mulig uaksptabel oppførsel er blitt mindre med kampanjen.

Arbeiderpartiet har også blitt mindre med denne kampanjen , i avisen leser jeg at Ap har en oppslutning på 20.1 prosent.

https://www.nrk.no/norge/krise-maling-for-store-og-tajik_-ap-ville-gjort-sitt-darligste-valg-pa-94-ar-1.13858065

NRK meldte Ap`s oppslutning 19.4 prosent.(Tekst TV igår 11.januar 2018.)  Dette er sensasjonelle tall - et politisk jordskjelv.   

Denne type kampanje var såvidt jeg kan huske veldig nødvendig og helt riktig da media gikk amok over Donald Trumps kvinnehistorier 40 år tilbake i tid. 

Det blir annerledes når kampanjen hjemsøkes av "the backfire effect".

Saken viser hvor flyktig politisk makt er dersom noen reiser seg i   båten og veiver med armene. 

Det gikk veldig fort nedover. Blir spennende å se hvor dette ender.

Dette var en særdeles usammenhengende og ubegripelig kommentar.  Går det an å spørre hr. Leo om å formulere hovedpoenget?

1 liker  
Kommentar #6

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Det Johannessen ikke begriper ?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette var en særdeles usammenhengende og ubegripelig kommentar.  Går det an å spørre hr. Leo om å formulere hovedpoenget?

Det var da forunderlig at De ikke forstår noe , det er jo vanligvis omvendt. Nærmest et ambulerende leksikon var mitt inntrykk..

Poenget er at det kan være en ide å konferere med kompetente rådgivere internt i et parti , organisasjon eller bedrift for å klarlegge bl.a. konsekvensene av utspill som det er delte meninger og betydelig uklarhet om.

Hadde det foreligget anmeldelser eller ting som hadde hendt nylig , så hadde det hele vært mye enklere å ta opp som sak. 

En faktor er at anklagene var anonyme ovenfor bl.a. partiets velgere (bortsett fra en person som sto frem) en annen sak er at slikt blir ord mot ord og nærmest håpløst å dokumentere i ettertid. 

En annen ting som etter min mening virket mot sin hensikt var at Taijk burde ikke ha involvert seg så sterkt i denne saken , hvor hun selv er nestleder. Jeg tror ikke det styrket hennes posisjon. Det kan av enkelte oppfattes som illojalt. Mulig andre synes noe annet. 

Men dette har ikke ført til noe positivt for Ap , det er ingen vinnere slik saken står. De velgerne som forsvinner i tusenvis vil dukke opp andre steder - som troll av eske i verste fall.  Det vil tiden vise , og det behøver ikke å bety en mer stabil politikk i Norge.

I den hardere del av næringslivets bransjer , internasjonal oljeleting , har jeg sett hvordan store konflikter med letthet kunne vært unngått med enkel alminnelig "dialog" , informasjon og diskusjon - før det går prinsipper  i sakene -og ingen vil fire. At ting skjer i det skjulte og ikke åpent vil alltid gi grobunn for konflikt.

Nå må jeg gå  (til et møte i "De Klarsynte Menns Forening") og må ikke forstyrres.


1 liker  
Kommentar #7

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Carl Wilhelm Leo, at media var opptatt av Donald Trumps kvinnesyn og skrev om hans uttalelser som han kom med i valgkampen, skjedde for noe over et år siden, altså ikke for 40 år siden. Og han ble valgt til president i USA til tross for alt påfallende han sa. At Arbeiderpartiet mister oppslutning skyldes neppe #metoo kampanjen, men at en sentral tillitsvalgt har sveket også partiet sitt. Jeg er av dem som mener Giske  brukte veldig nedsettende karakteristikker av blant annet Sylvi Listhaug i fjorårets valgkamp, ja at han sammen med Støre oppførte seg som en pøbel og at dette straffet seg mht. oppslutning ved valget. For øvrig mener jeg Støre til slutt handlet på en god måte i forhold til Giske-saken. Oppslutningen om et politisk parti har jo også ganske mye med hvilke politiske saker som blir frontet. Her traff kanskje ikke AP godt. Du har kanskje rett i at politisk makt kan vise seg flyktig, og godt er det dersom den misbrukes.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere