Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor, karriereveileder, foredragsholder og skribent.
19

Det kjærlige og hellige båndet mellom to folk

Trump har kommet med sin annerkjennelse av Jerusalem som hovedstad for Israel like før jul. I november deltok jeg på en pilgrimstur gjennom Vestbredden. Det var en ny og ukjent verden for meg som i ettertid har gitt meg mange tanker.

Publisert: 10. jan 2018

Sjette desember i år kom Trump med sin anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel. For noen uker siden kom jeg hjem fra en pilgrimstur gjennom Vestbredden. Nedal Sawalmeh var en av reiseledere. Han fortalte om den gang i 1949 da foreldrene fikk besøk av en jødisk venn som sa at jødiske terrorister snart kommer til å angripe byen deres og at de burde rømme vekk. De rømte til en teltleir i Al Faraa på Vestbredden og bor i dag i et hus på samme sted. Nedal sier at han vil tilbake til det landet som hans foreldre rømte i fra.

Under den andre verdenskrigen ble 6 millioner jøder utryddet på de mest grusomme måter. Rimehaug (2015) beskriver i boka: "Ett land og to folk" mannen som satt på bussen med en toåring på fanget. Mannen sier at barnet har ingen mor fordi moren ikke får tillatelse å bo i Jerusalem og at de må reise til en palestinsk by for å besøke henne. Mannen mener at jødene behandler palestinerne like ille som tyskere behandlet jødene under krigen. Rimehaug (2015) understreker at det er vanskelig å finne noe i historien som kan sammenlignes med den planmessige og metodiske utryddelsen av det jødiske folket. Han sier at årsaken til etableringen av den jødiske staten i 1948 var fordi jødene trengte et område der de kunne føle på trygghet uten å bli forfulgt. På den tiden var det mange som mente at Israel var Guds lovede land til jødene. I dag er det mange kristne som deler dette synet. FN ville dele Palestina i to stater, en arabisk og en jødisk i 1948. De sionistiske lederne sa ja til denne delingsplanen, mens palestinerne og alle arabiske land sa nei. De ville ikke godkjenne en jødisk stat i Midtøsten. Araberne angrep Israel i 1948 etter at FN hadde vedtatt en jødisk stat. Mot alle odds vant Israel. Rimehaug (2015) skriver at «nyere» israelske historikere har funnet ut at den israelske hæren rykket inn der palestinerne bodde etter krigen for å drive dem vekk fra det israelske området.

Etter seksdagers krigen i 1967 okkuperte Israel Palestina. Palestina har utviklet et godt utdanningssystem med blant annet flere universiteter, men foreldrene må selv betale for barna som går på universitet. Mange sliter med å skaffe disse pengene. De ungdommene som har fullført sin skolegang må skaffe seg jobb på Vestbredden og mange unge mennesker går arbeidsledige. Palestina er innegjerdet med en åtte meter høy mur. Denne høye muren, bygd i 2011, ble for meg et symbol om at palestinerne i dag er et «innesperret» folk omringet av et ytre stengsel som gir dem få muligheter.

Rimehaug (2015) skriver at både israelere og palestinere føler seg isolert og misforstått i verdenssamfunnet og de stoler ofte bare på sin egen dømmekraft. Nettopp derfor er det viktig at vi lytter til dem og prøver å forstå deres situasjon, istedenfor å komme med ferdige løsninger slik Trump nå har gjort. Jødene og araberne som levde i Palestina før 1948 levde stort sett fredelig side om side. Gustava Kielland har skrevet julesangen: «O, jul med din glede» i 1840. Mitt håp er at «kjærlighetens hellige bånd, som hun beskriver i teksten, skal knytte sammen og være med på å skape forsoning mellom disse to folkene i dette landet.

1 liker  
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Jødene og araberne som levde i Palestina før 1948 levde stort sett fredelig side om side.

Dette stemmer ikke. 

Spesielt mandatperioden var preget av vold, både mellom jøder og arabere, mellom jøder og briter, og mellom arabere og briter.

9 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Etter seksdagers krigen i 1967 okkuperte Israel Palestina

Det blir anakronistisk å si at Israel i 1967 okkuperte Palestina.

Før Seksdagerskrigen var Vestbredden annektert av Jordan og Gazastripen okkupert av Egypt.

Idag er det konsensus i det internasjonale samfunnet om at en palstinsk stat skal opprettes på Vestbredden og Gazastripen, men såvel i 1967 som idag vil en palestiner som bruker ordet Palestina refere til hele det tidligere Palestinamandatet (altså inkludert dagens Israel), ikke bare til Vestbredden og Gazastripen.

8 liker  
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Etter seksdagers krigen i 1967 okkuperte Israel Palestina. Palestina har utviklet et godt utdanningssystem med blant annet flere universiteter, men foreldrene må selv betale for barna som går på universitet. Mange sliter med å skaffe disse pengene.

Du bruger teksten igennem ordet 'Palæstina' som om det var en eksisterende stat. Det var det ikke og det har det aldrig været.

Er det også jødernes skyld at Selvstyret ikke har en solidarisk socialpolitik ?

Palestina er innegjerdet med en åtte meter høy mur.

Nej, en sådan mur står på en ganske lille del af adskillelsen - primært i højere bymæssig bebyggelse og dér for at modvirke arabiske snigskytter.

10 liker  
Kommentar #4

Ruth-Wenche Hebnes Vinje

19 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei og det er sikkert riktig det og jeg skriver i teksten at det stort sett har vært fredelig mellom disse folkeslagene før staten ble opprettet. Det blir skrevet på denne måten i historiebøker som blir undervist i den videregående skolen. 

Kommentar #5

Trond Baugen

5 innlegg  65 kommentarer

Mye vold.

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Hei og det er sikkert riktig det og jeg skriver i teksten at det stort sett har vært fredelig mellom disse folkeslagene før staten ble opprettet. Det blir skrevet på denne måten i historiebøker som blir undervist i den videregående skolen. 

Det var mange voldshandlinger mellom jøder, arabre og soldater fra Storbritannia som styrte i området før Israel ble proklamert 14. Mai 1948.

6 liker  
Kommentar #6

Trond Baugen

5 innlegg  65 kommentarer

Meningsløs påstand

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Mannen mener at jødene behandler palestinerne like ille som tyskere behandlet jødene under krigen.

Jeg ser at du bare formidler det en mann har sagt, men påstanden er helt meningsløs. Det vil jo si at Israel har transportert millioner av palestinere til en fabrikk og gasset dem til døde. Israel er et demokrati og 2 millioner Palestina-arabere bor i Israel og de har samme rettigheter som israelere. De har egne politiske partier og de har mange representanter i Knesset.

9 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Hei og det er sikkert riktig det og jeg skriver i teksten at det stort sett har vært fredelig mellom disse folkeslagene før staten ble opprettet. Det blir skrevet på denne måten i historiebøker som blir undervist i den videregående skolen. 

Jeg tror kanskje at hva som står i historieboka er at denne fredelige sameksistensen varte frem til opprettelsen av mandatområdet? Slik hadde det vært i mange århundrer siden de siste korsfarerne ble jaget ut.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Det vil jo si at Israel har transportert millioner av palestinere til en fabrikk og gasset dem til døde. Israel er et demokrati

Nå må du ikke gi slipp på all realitetsorientering. Her bare tar du av, selv om Israels demokratiske standard er diskuterbar. 

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Det var mange voldshandlinger mellom jøder, arabre og soldater fra Storbritannia som styrte i området før Israel ble proklamert 14. Mai 1948.

Og disse voldshandlingene er videreført frem til vår tid. Det er da bare å være ærlig omkring det. 

Kommentar #10

Trond Baugen

5 innlegg  65 kommentarer

Terror

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Og disse voldshandlingene er videreført frem til vår tid. Det er da bare å være ærlig omkring det. 

Vi må alle kjempe mot terror. Når vi tolererer at Hamas og PLO sprenger busser og utfører terror i Israel, må vi forvente at terroren også kommer til oss i Norge. Da er det nok mange som kan hilse på vennene sine som de har omtalt så positivt.

6 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

21. juli 1973

Publisert over 3 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Vi må alle kjempe mot terror. Når vi tolererer at Hamas og PLO sprenger busser og utfører terror i Israel, må vi forvente at terroren også kommer til oss i Norge. Da er det nok mange som kan hilse på vennene sine som de har omtalt så positivt.

Våre "venner" aksjonerte i Lillehammer 21. juli 1973.

1 liker  
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Hei og det er sikkert riktig det og jeg skriver i teksten at det stort sett har vært fredelig mellom disse folkeslagene før staten ble opprettet.

Det begyndte at gå helt galt med massakren i Hebron i 1929.

4 liker  
Kommentar #13

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå må du ikke gi slipp på all realitetsorientering. Her bare tar du av, selv om Israels demokratiske standard er diskuterbar. 

Den kan diskuteres og det kan efterhånden også Tysklands og Frankrigs og årsagen er den samme. For heterogene samfund, der derfor kræver håndfast styring.

6 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Vi må alle kjempe mot terror. Når vi tolererer at Hamas og PLO sprenger busser og utfører terror i Israel, må vi forvente at terroren også kommer til oss i Norge. Da er det nok mange som kan hilse på vennene sine som de har omtalt så positivt.

Jeg kan ikke se at noen ber oss ta avstand fra Israel pga terrorhandlingen på Lillehammer i 1973, som vel er den eneste terrorhandling begått i Norge med utspring i Midtøsten. 

Dessuten kan man ikke anerkjenne palestinerne som eksisterende bare når man skal snakke nedsettende om dem. I en tidligere kommentar underkjenner du deres rett til å eksistere i det de ser som sine områder siden de har over 50(?) land å reise til. Tidligere har MIFF benyttet seg av en retorikk med 21 land, men la det fare. I denne sammenheng er selve prinsippet om at palestinerne er mennesker som bor i de palestinske områdene og har rettigheter i den forbindelse det som det er viktig å skape anerkjennelse for. De som ikke gjør denne anerkjennelsen ekskluderer seg fra å kunne snakke om fred thi man da ser bort fra minst halvparten av problemene. 

Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror kanskje at hva som står i historieboka er at denne fredelige sameksistensen varte frem til opprettelsen av mandatområdet?

Det er misvisende at skrive om fredelig sameksistens, uden at sige mere, når man ved at den byggede på én parts apartheidsystem, som de andre parter var indskrevet i.

Det er sådan de fleste af MSM's fake news er opbygget. Noget, der er helt sandt og så udeladende, hvad der ville give det korrekte billede af situationen.

Man har ikke sagt noget, der er positivt forkert...

4 liker  
Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Våre "venner" aksjonerte i Lillehammer 21. juli 1973.

Det var uacceptabelt, men se tilbage på den tid - MØ stod i brand.

3 liker  
Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Det er misvisende at skrive om fredelig sameksistens, uden at sige mere, når man ved at den byggede på én parts apartheidsystem, som de andre parter var indskrevet i.

Det er sådan de fleste af MSM's fake news er opbygget. Noget, der er helt sandt og så udeladende, hvad der ville give det korrekte billede af situationen.

Jeg skjønner hva du tenker på med "apartheidssystem", men jeg kan forsikre deg om at det ikke var de fattige bøndene i palestinaområdet som innkrevde skattene eller ekstraskattene som eventuelt ble pålagt ikke-muslimer.

Gode analyser av hvordan disse samfunnene fungerte, finner du riktignok ikke i VG, men i faglige "MSM" artikler og bøker. Derimot bør du legge "Gates of Wienna" og annen søppeldokumentasjon til side!

Kommentar #18

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Hei og det er sikkert riktig det og jeg skriver i teksten at det stort sett har vært fredelig mellom disse folkeslagene før staten ble opprettet. Det blir skrevet på denne måten i historiebøker som blir undervist i den videregående skolen. 

Det er rart hvordan man forherliger jødenes og de kristnes historiske kår under islam. Islam ble jo majoritetsreligion nettopp ved sverd og ved tung favorisering av de som var/ble muslimer, og med tilsvarende tung diskriminering og hatspråk mot jøder, kristne og andre. Islam har alltid brukt vold, splid, polarisering og diskriminering som strategi for å vinne makt og overbevise folk om at det er til fordel for dem å støtte og konvertere til islam. 

Angående disse "stort sett fredelige forholdene mellom folkeslagene", som du refererer til, så klipper jeg fra en artikkel som ligger på miff.no, som forøvrig også dokumenterer det jeg har skrevet ovenfor:

"Det kommer ikke fram at jødene i realiteten var rettsløse i det osmanske riket, også i landområde Palestina. MIFF skriver i artikkelen Jødenes historie i arabiske land før 1948: «Ingen muslimsk rett godtok jødiske vitnemål mot muslimer. En muslimsk tyv som tilsto forholdet kunne likevel gå fri dersom det bare var jødiske vitner til forbrytelsen. Det som satte grensen for jødeforfølgelsene, var herskernes ønske om å beholde skatteinngangen. Ghettoen kunne ikke få for store skader, så det ble for vanskelig å drive inn skatt.

Safed er en av de hellige byene for jødene, og har vært et sentrum for jødisk bosetning i århundrer. Ifølge en gammel tradisjon skal Messias bo 40 år i Safed før han framstår. I 1799 ble jødeghettoen i Safed fullstendig rasert av store mengder arabere.

I 1834 ble jødeghettoen i Safed overfalt av arabisk mobb i et planlagt angrep. (En muslim hadde «profetert» noen dager før at på denne dagen ville muslimene overfalle jødene.) Noen få muslimer fikk en lett straff, men ingenting av det som var plyndret, ble levert tilbake til jødene.

I 1838 var en tysk jøde vitne til et nytt overfall med vold og plyndring mot jødene i Safed. Både drusere og muslimer deltok. Selv ble han blant annet slått og fratatt klærne han bar. (…)"

4 liker  
Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner hva du tenker på med "apartheidssystem", men jeg kan forsikre deg om at det ikke var de fattige bøndene i palestinaområdet som innkrevde skattene eller ekstraskattene som eventuelt ble pålagt ikke-muslimer.

Nej, de gik til effendi'er i Istanbul, men de lokale muslimer var et herrefolk, som indlægget herover fra Sigurd Eikaas gør mere deltaljeret rede for.

Gode analyser av hvordan disse samfunnene fungerte, finner du riktignok ikke i VG, men i faglige "MSM" artikler og bøker. Derimot bør du legge "Gates of Wienna" og annen søppeldokumentasjon til side!

Dine kilder har åbenbart glemt at informere dig om naturen af dhimmitude under islam, så jeg tror ikke de er helt pålidelige.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere