Trond Baugen

5

Utenriksminister Søreide vil mislykkes i Midtøsten.

Så lenge palestinerne blokkerer fredsprosessen i Midtøsten, vil ingen klare å komme nærmere en reell fred. Palestinerne har satt to krav før de kan forhandle, to krav som de vet at Israel ikke kan godta: De vil ikke anerkjenne Israel og de krever at alle etterkommerne av flyktningene fra 1948, kan vende «hjem».

Publisert: 9. jan 2018  /  629 visninger.

Ine Eriksen Søreide har akkurat gjennomført samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas, og hun skal ha ros for at hun prøver å få til samtaler. Palestinerne har kommet i en gunstig posisjon for de vet at det er lite sannsynlig at det blir en tostatsløsning i nærmeste framtid. Ved å blokkere fredsprosessen med krav som Israel ikke kan godta, vil prosessen stå i stampe og palestinerne kan innkassere milliarder av kroner fra giverland som ikke vil stoppe prosessen. Ingen grupper i hele verden får så mye penger som palestinerne. Bare Norge gir rundt 1 milliard i året til palestinerne direkte og gjennom FN og USA er den største giveren med 6 milliarder kroner i året.

Palestinske flyktninger
Da Israel ble opprettet i 1948, gikk araberne til krig imot det nyopprettede landet, og denne krigen førte til at rundt 400.000 palestina-arabere flyktet (FN opererer med 700.000). Selv om de fleste av disse flyktningene er døde, har FN en særordning for palestina-arabere da deres etterkommerne også får flyktningestatus. FN har laget en egen organisasjon, UNRWA, som skal administrere disse flyktningene. Alle andre flyktninger etter 2. verdenskrig er blitt bosatt andre steder, mens palestina-arabere får betaling for å være flyktninger.

I august 2017 offentliggjorde UNRWA sitt regnskap. Det viste at organisasjonen i fjor brukte 1900 kroner i snitt på hver av de 5,3 millioner palestinerne de definerer som flyktninger. Til sammenligning bruker FN 450 kroner i snitt på andre flyktninger. I tillegg har UNRWA 30.000 ansatte, mens FNs høykommissær for flyktninger, som må håndtere flere titalls millioner flyktninger verden over, bare har 10.000 ansatte.

Selv om disse «flyktningene» ikke har bodd i Israel tidligere, krever PA-myndighetene at de kan «vende hjem» og bosette seg i Israel. Dersom dette skjer, blir palestina-araberne i flertall i Israel mens jødene blir i mindretall. Alle skjønner at dersom Israel skal være et demokrati, kan de ikke godta dette kravet.

Anerkjenne Israel
Ingen sann muslim kan anerkjenne Israels eksistens. Dette er det få norske politikere som skjønner. PLO og Hamas som styrer på Vestbredden og Gaza, sier helt åpent at Israel må utslettes og de presenterer kart over Midtøsten uten Israel. FA-myndigheten som ligger under PLO, er mer tilpasset FN og Vesten slik at de framstår som moderate. -  I Koranen sure 5, 60, står det at skriftens folk (jødene) er under Allahs forbannelse og de er dyr og apekatter. Dermed sier muslimene at det er et hån at jødene skal ha et land sammen med deres. Dyr kan ikke eie land.

Gjennom Camp-Davidforhandlingene i juli 2000, kunne Yasir Arafat som var formann for den palestinske selvstyremyndigheten, få 97% av Vestbredden og rettigheter over tempelplassen i Jerusalem, men han avslo. Han visste at dersom han hadde anerkjent Israel, hadde det vært hans sikre selvmord.

Fredsindustrien.
Flere 10.000-er av mennesker er ansatt i fredsindustrien for å skape fred i Midtøsten, og mange milliarder kroner blir investert hvert år. Mange er interessert i å holde dette gående fordi det er mange som tjener mye penger. Dermed er ikke fred så svært ønskelig for mange. Nå har USAs president Donald Trump innsett at de ikke kan pøse ut milliarder av dollar uten at noe skjer. Donald Trump har derfor sagt at han vil holde tilbake tilskudd til palestinerne for at de skal komme til forhandlingsbordet. Dette blir en stor utfordring for palestinerne fordi USA er den største bidragsyteren. Dette burde også Norge lære av, fordi vi må stille krav når vi gir så store tilskudd. Noe av det norske tilskuddet, går til terrorfamilier. PLO belønner personer og deres familie som begår terror mot jøder. Det blir spennende å følge med i fredsprosessen, men det blir nok ingen fred.

Trond Baugen

Adjunkt

13 liker  
Kommentar #51

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Vi vet at Guds løfter går i oppfyllelse, men det skjer ofte på en måte som vi ikke tenker.

Herrens veier er uransakelige. Dette ordet har han gitt oss, ikke for at vi skal skyve ham foran oss som en unnskyldning for å la være å gjøre godt, men for å vise oss at vi ikke nødvendigvis har samme utgangspunkt. Mens de venter på Herrens åpenbaring kan de komme mye godt ut av å trøyte tiden med å skape fred i det små, gjennom små forsonende tiltak som til sist blir til deler i en større mosaikk som sprer seg utover flere og flere områder inntil det en dag har blitt fred nærmest av seg selv. Rett og slett, det er bare å gjøre det mens de venter så kan Herren få lov å si til dem at "neimen så flinke dere har vært"!

1 liker  
Kommentar #52

Trond Baugen

5 innlegg  65 kommentarer

Terror.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Partene går og tripper i forventning over en såkalt Kushner-plan som skal komme. Jerusalem-vedtaket er en del av opptrappingen til denne. Det er for tidlig å forkaste dette initiativet formelt enda, men partene varslet allerede før 1. oktober 2017 at de så det hele som en vits. Nå gjenstår bare å få det fremlagt og avvist fordi den andre parten gjør det samme. Det er mao det vanlige. 

Er ikke det en stor utfordring for fredsprosessen at ledelsen i Hamas og FA-myndighetene fortsatt bruker terror mot Israel. PLO betalte ut 1,9 milliarder kr. til personer som har utført terror mot Israel ( eller familiene deres). PLO lovte å slutte med terror mot Israel under Oslo-avtalen. Vi har alle erfart at de ikke har sluttet med terror. Er ikke dette et hinder for fredsprosessen?

1 liker  
Kommentar #53

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke det en stor utfordring for fredsprosessen at ledelsen i Hamas og FA-myndighetene fortsatt bruker terror mot Israel. PLO betalte ut 1,9 milliarder kr. til personer som har utført terror mot Israel ( eller familiene deres). PLO lovte å slutte med terror mot Israel under Oslo-avtalen. Vi har alle erfart at de ikke har sluttet med terror. Er ikke dette et hinder for fredsprosessen?

Vold er et problem i alle fredsprosesser. Begge parter forpliktet seg til å holde fred og forhandle videre om alle spørsmål, og Jerusalem til sist. Uansett hvem som er utøveren er vold et problem, ikke minst drapet på Osloavtalens far Yitzak Rabin. Dagens statsminister har til og med sagt at han ikke akter å gjennomføre Oslo, og at han har vært en fiende av avtalen siden 1995 offentlig, og før det privat. Klart det ikke blir fred under slike premisser. 

Det er derfor jeg alltid gjentar mitt enkle budskap; Det er bare å gjøre det. Det vil alltid være hindre i veien, og det vil alltid være sabotører av den ene eller andre kvalitet. Imellomtiden må de ansvarlige for de overordnede linjer bare gjøre det de skal. Dagens regjering har som kjent ikke en gang dette med i sitt program. Jeg avventer hva neste regjering vedtar om dette, avhengig av konstellasjonen som danner flertall. 

Det kommer ingen å slutter en avtale for dem, selv om jeg er tilhenger av det. De må gjøre det selv.

Kommentar #54

Trond Baugen

5 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mens de venter på Herrens åpenbaring kan de komme mye godt ut av å trøyte tiden med å skape fred i det små, gjennom små forsonende tiltak som til sist blir til deler i en større mosaikk som sprer seg utover flere og flere områder inntil det en dag har blitt fred nærmest av seg selv.

Vi får håpe på  en fredlig løsning for israelittene og palestinerne.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere