Mons Henrik Slagsvold

160

Russlands abortproblem.

Mange russiske kvinner bruker abort som sin eneste form for prevensjon forteller nettstedet Russian Faith.

Publisert: 2. jan 2018

Offisielle tall viser at 930 000 russiske kvinner avbryter svangerskapet hvert år. Dette er halvparten av hva det var i 1995 og en syvendedel av hva det var i  Sovjetunionen i 1965 da det var 3 ganger så mange aborter som fødsler. Den russiske abortraten er fortsatt betydelig høyere per capita i Russland enn i Vesteuropa og USA. 

I likestillingens ånd og for at begge kjønn skulle ha samme muligheter i arbeidslivet, var den kommunistiske Sovjetunionen det første land i verden som legaliserte abort i 1920. Praksisen er forblitt populær siden.

For å motvirke dette har myndighetene innført betydelige økonomiske bidrag og sosiale fordeler til de som velger å bære frem barnet sitt. Sannsynligvis først og fremst av demografiske hensyn.

Men også i Russland er politikere avhengig av stemmer i valg. Det er neppe noen russisk politiker som våger å stille spørsmål ved den liberale abortlovgivningen, heller ikke Putin. Det ville sannsynligvis påvirke hans muligheter for gjenvalg 18 mars 2018 i negativ retning.

Som kristen kirke er Den Russiskortodokse kirken også sterkt engasjert i abortspørsmålet. Et eksempel på dette er den prominente og avholdte moskvapresten Fader Dmitry Smirnov, kjent for sitt engasjement i abort - og familiespørsmål.

Fader Smirnov er en mann som aldri går rundt grøten. Selv om han er en meget velskolert teolog svarer han villig, med direkte tale og med seriøse og kraftfulle svar på alle slags spørsmål, praktiske som tilsynelatende trivielle ting som: «kommer jeg til helvete hvis jeg går i miniskjørt?»

Fader Smirnov fremstår med en glitrende mangel på politisk korrekthet. Uforstyrret og tillitsfullt sier han ting andre knapt tør hinte om i en rolig og avslappet tone.

Samtidig er det få prester som utstråler en slik varme, vennlighet, omsorg og åpenhet. I motsetning til mange andre eldre kirkepersonligheter som kan være en smule tørre og harde eller for intellektuelle har Smirnov bena på bakken, er varm, elskverdig og vennlig og folk elsker ham forteller Russian Faith.

Fader Smirnov snakker ofte og svært engasjert mot abort. I en artikkel avslører han hvordan han forholder seg når han blir oppsøkt av kvinner som strever med en abortavgjørelse Han forteller:

—Hvis hun går til en prest for å søke råd bør vi forstå at hun innerst inne ønsker å beholde barnet, om enn rent ubevisst. En vibrerende streng i hennes sjel er årsaken til at hun har oppsøkt kirken, og vi må finne denne strengen. 

I slike situasjoner sier jeg: «Hvorfor vil du drepe barnet ditt? - Gi det til meg -jeg skal oppdra barnet ditt og sørge for det. Dessuten skal jeg ta imot det nårsomhelst du sier «Jeg vil gi det til deg», - - - bare ikke drep det.»

«Jeg har bare en regel» forklarer Smirnov: «Du skal føde barnet men ikke fortelle noen at du skal gi det fra deg. Du ammer barnet på sykehuset og så vil vi komme i en bil og hente  barnet. Her har du mitt telefonnr. Skulle du ombestemme deg vil vi bringe barnet tilbake til deg om du så har reist helt til Vladivostok. (Ni tidssoner fra Moskva.) Men ikke bruk penger på billett. Vi kommer til deg med barnet. Du trenger ingenting. Jeg vil gi deg de pengene du trenger for å komme deg etter fødselen. Hvis jeg lurer deg kan du alltids fortelle folk hvordan jeg rotet det til i hodet ditt og gjerne gi folk telefonnummeret mitt og adressen min.»

«Men forklar meg nå: Hvorfor vil du drepe barnet ditt? Hva er poenget med det? Det vil gi deg en synd på samvittigheten. Du aner ikke hvordan eldre kvinner som har valgt abort da de var unge kommer hit og gråter. - - - Bli her litt, for nå kommer en slik kvinne hit. Jeg skal sette deg over så du kan lytte til hva hun sier og høre hvordan hun lider nå. Og slik vil også du komme til å lide hele livet ditt.»

«Men du vil kunne slippe dette. - - Også før i tiden var det vanlig å levere barna til et eller annet kloster hvor de ble fostret opp eller til barnløse kvinner som aldri ble gift - - bare ikke drep barnet ditt!»

«Min erfaring er at såfort kvinnen er i gang med ammingen hører jeg ikke mer fra henne» forteller Fader Smirnov. 

4 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

For å motvirke dette har myndighetene innført betydelige økonomiske bidrag og sosiale fordeler til de som velger å bære frem barnet sitt. Sannsynligvis først og fremst av demografiske hensyn.

Men også i Russland er politikere avhengig av stemmer i valg. Det er neppe noen russisk politiker som våger å stille spørsmål ved den liberale abortlovgivningen, heller ikke Putin. Det ville sannsynligvis påvirke hans muligheter for gjenvalg 18 mars 2018 i negativ retning.

Fortsatt er Russland et av de land med høyest abortrate pr capita iflg FN. Landet har vært nødt til å sette i verk tiltak for å forhindre at nasjonen dør ut i løpet av noen få generasjoner. I den ene enden er blitt lov å sterilisere seg, og prevensjon er blitt gjort alminnelig tilgjengelig. I den andre enden arbeides det for å skåne flest mulig mot abort. 

Det er et rosverdig arbeide som gjøres, men her kommer jeg til en direkte usannhet i det siterte. Svetlana Medvedeva har gått i bresjen for et prolife-initiativ. Hun har vært presidentfrue og kan komme til å ende opp som det igjen når perioden som statsministerfrue er gjennomført. President Vlad Putin går for å være litt mer liberal på dette punktet, men nyanserende opposisjon finnes altså i hans innerste krets. 

I en periode i det nåværende regimets tid var det flere aborter enn fødsler i Russland. Man var derfor nødt til å gjøre noe. Hvis man samtidig ønsket kirkens støtte i politikken, ble dette et emne som fikk tyngde. Å føde barn ble plutselig et fenomen for hvite russiske kvinner i den vestlige delen av landet, mens østover fortsatte abortene og endog steg i antall. De vestlige overgikk altså de østlige med fødsler. Hvis ikke ville tallene fortsatt vist skremmende tendenser. 

Samtidig er det verdt å merke seg at statistikken taler om hvite russiske kvinner i vest, selv om de fleste muslimer i Russland bor i denne delen og aborterer sjeldnere enn andre. Skal Russland bestå må fødselsraten opp, og man vil trenge innvandring. I dag har Russland Europas største muslimske befolkning, dvs ca 10% av totalen. Ad merkelige veier kan disse vise seg å bli en viktigere del av Russlands fremtid enn man har tenkt seg. Skal Russland importere arbeidskraft er det ingen mangel på villige menn fra Midtøsten som kan ta med sine familier. Noen av perspektivene i dette får meg til å trekke på smilebåndet over russisk politiske realiteter. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere