Mons Henrik Slagsvold

160

Politiske kontraster.

Washingtons neo-konservatve etablissement er sjokktroppene i New World Orders (Globalismens) krig mot religion, nasjoner og tradisjoner.

Publisert: 17. des 2017

En av globalistenes ideologer, Michael Leedeen, forklarer neocon-bevegelsens «Operation Gladio» slik: «Kreativ destruksjon er vårt mellomnavn. Både i vårt eget land og i utlandet. Vi river ned den gamle orden hver dag i alt fra forretningsliv til videnskap, litteratur, kunst, arkitektur, film, religion, politikk og lovverk. Våre fiender har alltid hatet denne hvirvelvind av energi og kreativitet som raserer deres tradisjoner og vi påfører dem skam for ikke å følge med i tiden.»

Mange kjenner altfor godt til dette fra vårt eget land.

Foreslår forøvrig et søk på Lt. Col. Michael Aquino, selverklært Satanist og sjef for «Psychological Warfare» i det amerikanske militære.

Den dominerende amerikanske ideologien står i diametral motsetning til Russlands og Putins ledesnor: « Å trekke veksler på og lærdom av vår nasjonale, moralske og spirituelle/åndelige arv er vår eneste vei til fremgang.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere