Egil Wold

2

Jeg er i meg selv... faktisk ikke god nok for Gud.

I vår tid er mye av den klassiske kristne tro, byttet ut med selv-realiserings ideer.Man har mistet forankringen i hva kristen tro egentlig handler om. Alle jager etter å være gode nok for Gud. Gud skal jaggu se å aksepetere en som man bare er. Da kan man endelig si at man er god nok, bra nok, flink nok... for Gud. Alt dette er helt, totalt på siden av hva kristen tro faktisk lærer. Heldigvis.

Publisert: 29. nov 2017  /  624 visninger.

 «For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke.» (Romerne‬ ‭7:18‬)

Det begynner å bli en stund siden Paulus skrev disse ordene.

Det skulle ha gitt oss vanvittig gode muligheter til å få på plass lærdommen i dette bibel-ordet.

Men nei.

Man skal visst allikevel være god nok for Gud, bra nok for Gud og også selv-akseptert nok for Gud.
 
Gud må jo bare se til å akseptere mennesker som gode nok, eller?

Er det ikke slik at Gud, Den Allvitende, nå endelig må se til å forstå at vi er gode nok?

Bra nok!

Flinke nok!

Selv-aksepterte nok!

Er ikke moralske kriterier godt ut på dato?

Er ikke alt bare arv og miljø?

Er ikke moralske spørsmål bare en ekstensjon av helsemessige og sosio-politiske forhold?

Viser ikke korset at vi bare kan slentre inn i et Guds-hus nær deg, og si at Gud jaggu får se å akseptere oss uten å legge noe til eller trekke noe fra vår sosio-kulturaliserte arvs-betingede natur som er gitt en gang for alle som den øvereste autoritet for vår eget liv?


Er ikke vi ikke nå blitt så gode til å akspetere oss selv til total eksklusjon av selvplagende samvittighet og slikt tøv, at Gud bare så totalt må ta oss akkurat som vi er, til like stor eksklusjon av å forandre oss (for når vi er så gode, så totalt bra nok-som-vi-er, hvorfor forandre livskursen en millimeter?)


Eller ...

...var det klassisk,

normal

kristendom

som var sannheten?


For de som ikke vet hva normal kristendom er, så anbefaler jeg å lese:

Bibelen.

Kanskje litt mye å gape over.

Hvor starter man?

Start med Romerne 3,10-31.
4 liker  
Kommentar #51

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det beviser vel bare sjeldent at det er de teologiske spørsmålene som er viktige for folks valg.

1 liker  
Kommentar #52

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Du peker faktisk på noe meget viktig

Publisert nesten 4 år siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Det beviser vel bare sjeldent at det er de teologiske spørsmålene som er viktige for folks valg.

Det er ikke de teologiske spørsmålene, som er det avgjørende. Det er de spørsmålene Kristus Jesus Selv stiller til oss som Han gjerne vil ha respons og svar på. Samtidig vil Kristus Jesus at vi skal komme til Ham med alt som vi er takknemlige for og alt som tynger oss, Han ser hva vi virkelig trenger og gir oss mye mer enn det vi kan fatte og forstå. De lærde har  jo vært opptatt med så mangt innen teologien, slik har det vært i nesten 2000 år siden de teologiske spørsmålene begynte å bli mer populært blant de lærde. Historien vitner om hva det medførte i forskjellige teologiske retninger der dette etterhvert ble mer glemt:

ADVARSEL MOT SPLITTELSE

10 Brødre,  jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet.  La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand,  så dere har samme syn og samme tanke.

  11  For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er  stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: «Jeg  holder meg til Paulus», andre: «jeg til Apollos», «jeg til Kefas» og  «jeg til Kristus».

  13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? 1 Kor 1,10-13

Du peker faktisk på noe meget viktig, det er ikke teologien lekfolket og noen blant folket bryr seg så mye om. Det er å få Kristus Jesus forkynt og Jesu Kristi budskap som betyr noe:

21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner.

 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,
 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.

 25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. 26  Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt.
 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.
 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 
1 Kor 1,21-29

Jesu Kristi Evangelium skal forkynnes, samtidig som de troende skal opplæres til å bli disipler. Det er slik Kristus Jesus vil ha det.

Det er mye bedre å lese i Skriftene selv (hele Bibelen), framfor å lese x-antall forskjellige teologers tolkninger og meninger. Fordi Kristus Jesus har lovet å åpenbare Skriftene for oss, det kan vi trygt stole på og hvile i.

2 liker  
Kommentar #53

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Nei, denne siden egner seg nok dårlig for chatting, i alle fall slik jeg forstår begrepet. Men send meg en e-post på "mail.erlend.torp@gmail.com" om du har spørsmål du brenner inne med, eller noe du trenger å få lagt fra deg. Jeg kan ikke love at jeg er den mest responisve i dialog, men jeg skal forsøke så godt jeg kan å svare. Adressa er altså alle tre ordene "mail.erlend.torp" (viktig å få med mail, hvis ikke kommer du til noen andre). En riktig god kveld!

Kommentar #54

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ok mottatt hvis du vil slette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere