Anders Helge Myhren

275

Jesus som jordens hersker

Dersom vi skal mene det som bibelen skriver om, og da snakker jeg om hele boken, er det selvfølgelig vanskelig å være med på alt. Bortsett fra Jesus oppstandelse som er bærebjelken i vår kristne tro, er det også annet som er lett å tvile på.Det at Jesus skal komme tilbake til jorden for eksempel!

Publisert: 12. nov 2017

Når Jesus kommer, skal Han overta makten på jorden. Det er en svimlende og umulig tanke vil nok de mange si, om enn de fleste.

Alle lands ledere tviholder på makten sin, gjennom å skaffe seg de beste våpen som finnes. Selv lille Norge har skaffet seg noen fantastiske krigsmaskiner, som kan fly og akselere lik en hest som sparker deg i ryggen! Nåde den som med makt vil overta ledelsen i Norge!


Men for å komme til utgangspunktet. Skal vi tro at Jesus fra Nasaret kommer tilbake og overtar sjefsstolen i verden? Ja, mener jeg om den saken.
Skal vi også tro at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen? Byen har form som en kube, og er 222 mil lang, 222 mil bred, og 222 mil høy! Den lyser slik at den ikke trenger solen til å skinne lenger!


Ja, sier og mener jeg om dette også.


Konklusjon: Jesus sto opp fra det døde, og kommer tilbake til jorden. Da blir Han jordens hersker, og herlighet og glede blir det i hele verden.


Skal jeg tro på dette? Ja!

www.evangeliekirken-arendal.no 

3 liker  
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Byen har form som en kube, og er 222 mil lang, 222 mil bred, og 222 mil høy! Den lyser slik at den ikke trenger solen til å skinne lenger!

Dette var ukjent for meg. Hvor finner vi referanse i bibelen for en så presis beskrivelse?

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hei Tore Olsen...Jeg har nok tatt litt hardt i, når jeg skriver at lengden, bredden og høyden av det nye Jerusalem er på 222 mil. Etter nærmere granskning, ser jeg at det er OMKRETSEN som er på 222 mil. 

 Hvordan beskriver Skriften denne forbløffende byen ute i rommet?

Svar:   (A) STØRRELSE
“Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bredden. Og han målte staden med røret: tolv tusen stadier; lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,16. Byen er perfekt firkantet. Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2.220 km (1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km. 

1 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Hei Tore Olsen...Jeg har nok tatt litt hardt i, når jeg skriver at lengden, bredden og høyden av det nye Jerusalem er på 222 mil. Etter nærmere granskning, ser jeg at det er OMKRETSEN som er på 222 mil. 

 Hvordan beskriver Skriften denne forbløffende byen ute i rommet?

Svar:   (A) STØRRELSE
“Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bredden. Og han målte staden med røret: tolv tusen stadier; lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,16. Byen er perfekt firkantet. Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2.220 km (1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km. 

Takker så mye, lærer stadig. Lest det før, men det har glidd ut av hukommelsen, fin påminnelse:-)

Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Joda, Herren kommer tilbake i sin herlighet

Publisert nesten 4 år siden

Jeg deler din tro om denne profeti. Selve profetordets fundament er vitnesbyrdet om Kristi oppstandelse og 1000 årige regjering.

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Når vi vet, at i bibelen  har ca. 90 prosent av profetiene blitt oppfylt, så er det ikke unaturlig å tro at resten også vil bli det.  

Men som vi også vet, så vil Israels 12 stammer få sine landområder, og da vil Israel bli en del utvidet. Men disse områdene er mye mindre enn kuben av det nye Jerusalem, slik at selv byen blir da liggende ute i verdensrommet. Den vil på en måte "skygge" for jorden og landområdene i Israel. Men som vi leser, så blir lyset så sterkt, at den byen vil nok kunne gi lys til mesteparten i og rundt Israel. 

Ja, slik kan en fabulere, men skal vi ta bibelen bokstavelig, og det skal vi, så blir det noe slik som jeg her har beskrevet. 

Det er da nærliggende å tro, at himmelen og jorden blir EN SONE, slik at det blir forbindelse mellom himmelen og jorden. Etter hva jeg kan skjønne, vil Israels 12 stammer bli stasjonert på jorden og hedningene som har omvendt seg til Kristus, i himmelen. 

En bemerkning til slutt, det blir kun de Jahve-gudelige fra det gamle testamentet, og de Kristus-tro fra det nye testamentet som blir med på den evige ferden.

Les gjerne mer om de 12 stammene og bibelens lære på nettsidene til

www.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Les gjerne mer om de 12 stammene og bibelens lære på nettsidene til

Sett litt på henvisningen og lærer mye.

Jeg bor i Norge, har aner i Sverige - og er Ephraimitt i slektslinjen

Kommentar #7

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Fint, og her bor våre slekter...

Publisert nesten 4 år siden

1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]

2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland

3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).

4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine

5. Issachar: Finland

6. Naphtali: Norway

7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians

8. Gad: Italy, part of Switzerland

9. Reuben: Germany, Holland

10. Simeon: Spain, Portugal

11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland 

12.Levi

Bibelen beretter, at størstedelen af Israels 12 stammer omkring år 721 f.Kr. blev deporteret bort fra Israels land til områder syd for Kaukasus-bjergene og det Kaspiske Hav. De blev kendt som "Israels fortabte stammer". Etterhvert reiste  vi til Europa, Amerika, Australia, New Zealand, Sør Afrika...

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere