Anders Ekström

49

Reformationen 500 år

Är detta en dag värd att fira???

Publisert: 31. okt 2017

Med Reformationen sände Gud andligt ljus och andlig befrielse in i en mycket, mycket, mörk tid. Nu, 500 år senare, har Reformationens kraft och välsignelser  gått förlorad inom den protestantiska kristenheten. Nu, lever vi i en tid av andligt frafall från den tro som Jesus och apostlarna förkunnade och som senare Andens svärd genom reformatorernas mun återgav oss.

Genom ekumenikens villfarelse är det idag många andliga ledare inom den protestantiska kristenheten som vänder sina blickar mot Rom och därmed ser sej tillbaka på det som Gud genom Andens svärd en gång befriade oss ifrån. Det är mycket allvarligt, ty genom detta så vilseleder dessa ledare Guds lilla hjord på samma vis som de gjorde i det Gamla förbundet, Jer. 50:6. Än mer, det är mycket allvarligt när vi ser oss tillbaka på det som Gud har befriat oss ifrån, ty då ringaktar vi alla de miljoner kristna som fick ge sina liv under detta ”andliga” vilddjurs fötter, (Upp. 13:7) innan Reformationen och vi ringaktar de reformatorer som fick ge sina liv för vår andliga frihet.

Den ekumeniska och den karismatiska rörelsen, är den mörka vägen tillbaka till den stad som;  ”… den stora skökan tronar på…”, det är staden på sju berg, Rom, som andligen talat heter; ”Det stora Babylon”, som har utgjutit, ”de heligas blod och Jesu vittnens blod.” Upp. kap.17 och som ännu idag inte har ångrat och bekänt sin missgärning/synd. Denna mörkrets väg, stängde/befriade Gud för oss genom Reformationen och öppnade den sanna och levande vägen i tron på Jesus Kristus.

Ve, ve, ve, över dem som öppnar denna mörkrets väg igen. Nu går Jesu Ord i uppfyllelse inför våra ögon; "Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa, genom vilken förförelsen kommer!"

Är detta en dag att fira? Nej, det är en dag då vi likt Esra (9:3) i stället skulle sitta i djup sorg pga. frafallet inom kristenheten och som en följd därav inte längre värdesätter de rika andliga välsignelser som Gud gav sitt folk genom Reformationen.

 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere