Ragnhild Kimo

8

Hvorfor dra andre med seg i fallet?

Publisert: 28. okt 2017  /  780 visninger.

Hva er det som gjør at Jesustroende mennesker plutselig ikke er troende lenger?
Eller er det kanskje ikke så plutselig?

Det er blir kalt forskjellig.
Tidligere het det å falle ifra.
Nå blir det ofte sagt at man mister troen.
Men det handler kanskje om å bort fra Jesus?

Jesus sa: "Gjør dem til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem!"

Er det slik fallet starter?
En liker ikke læren, og tror ikke Jesus har sagt det slik det er gjengitt i Bibelen.

Kanskje man liker ikke disippelgjerningen hvis en må sitere Jesus?
En liker ikke å gjøre Jesu vilje, for man må kanskje gi avkall på noe? 

Jeg har snakket med noen, og lest hva andre har skrevet.

Noen syntes det ble for strengt i den forsamlingen de tilhørte.
Noen syntes det ble for mye åndelig prestasjon.
Det ble så mange krav om å være med på forskjellige aktiviteter.

Noen fikk verden kjær, slik Paulus skriver.

Vi tar mange valg i livet.
Å følge Jesus som hans disippel er også et valg.
En får ikke et nært forhold til Jesus når en lever på avstand fra ham.

Mange prøver å nærme seg troen både teologisk og filosofisk gjennom andres skrifter.
Man leser, grubler, får mange svar men kanskje enda flere spørsmål?

Jeg har forståelse for at noen som har "falt fra" vil forklare seg...begrunne sitt fall, sin manglende tro.
Men hvorfor absolutt dra andre med seg i fallet?
Gang på gang prøver de å bortforklare Bibelens ord
Teologer og lærde som selv er kommet i tvil prøver gang på gang å så tvil hos andre...

Er det fordi det føles bedre hvis flere "faller" samtidig?
Et slags bevis på at det var rett å gå sin vei?

Jeg ser jo også tendensen til at mange prester forlater troen
De starter med å bli mer og mer liberale i forhold til sannheten i skriften.
Ikke bare vanskelige ting i GT,
men Jesu ord og lære slik apostlene har gitt oss det blir det også sådd tvil om.
DHÅ blir nesten ikke nevnt.
Det er lenge siden jeg hørte en prest forkynne om Åndens gjerning slik det er beskrevet i Bibelen
Ofte blir DHÅ bare nevnt som en mild bris, en god følelse. Det virker som DHÅ er løsrevet fra Jesus.
Men DHÅ ble gitt oss til opplæring, veiledning, og for å åpenbare Jesus for oss.

"Vil også dere gå bort?" sa Jesus til de 12, da noen forlot Ham.
Vi kjenner Peters svar: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!


Det var og er det viktigste. Derfor må vi stadig velge å bli hos Ham, i hans ord og ved hans Ånd.

 

 

 

 

12 liker  
Kommentar #451

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Hjälper ni dem eller stjälper ni dem?

Her tror jeg at ordet stjælper kanskje betyr "å falle fra".

Kommentar #452

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Den dagen en virkelig innser egne begrensninger og hjelpeløshet er egentlig Herren Allhærs Guds verk, det gir en mulighet til nytt håp og omvendelse for alle som trenger det. For troende viser dette oss at vi er helt avhengige av Kristus Jesus i ett og alt. Alt av Guds ufattelige store barmhjertighet og nåde.

Slik er det - jeg foretrekker å tuktes av Gud fremfor mennesker.

4 liker  
Kommentar #453

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du er sikkert enig med meg i at Gud har skapt alle. 

Men hvilke av hans skapninger vil Han ikke være far til, mener du?

1 liker  
Kommentar #454

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Les hele kapitler og hele brev.

Publisert rundt 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Ve eder, alla ni bokstavstroende, ”….ty ni har tagit bort nyckeln till kunskapen! Själva haven I icke kommit ditin, och för dem som ville komma dit haven I lagt hinder”. Jmf. Luk. 11:52. … ty med, ”bokstaven” dödar (2Kor. 3:6)

Her bør man lese hele kapitler, ellers blir versene løsrevet fra sin sammenheng, og får en annen betydning.

I Luk 11,52 har Jesus allerede sagt mye mer til fariseerne og de skriftlærde. De mente jo fortsatt at loven frelser. Og Jesus var både streng og formanende. Det var i kjærlighet!

I 2 Kor.3,6 forteller Paulus oss at Gud gir DHÅ til den som ber Ham. Å gi lov istedet for evangelium er å gi steiner istedet for brød. Paulus antyder ikke med ett ord at Korinterne må ta Jesu ord "med en klype salt".  

Når det gjelder lidende mennesker skal vi selvfølgelig ikke si at de går fra vondt til verre! Vi skal gi dem evangeliet om en Frelser, som tilbyr evig liv og salighet, og en rettferdig Gud. Så må vi tro at DHÅ åpenbarer sannheten.

2 liker  
Kommentar #455

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Du er sikkert enig med meg i at Gud har skapt alle. 

Men hvilke av hans skapninger vil Han ikke være far til, mener du?

Har du ikke fått med deg at etter fallet er mennneskets far Satan, men vi kan bli født på ny og få Gud som Far?

Gud skapte Adam, og formet Eva ut fra et av hans ribbein, men de ble fristet av Djevelen. Noe senere i 1 Mosebok ser vi at Gud ikke lenger vil strides mot menneske for de har blitt til kjød, og Han dømmer verden med vannflod, og redder kun Noah og hans familie. Men til og med i Noahs familie overlever kjødet, og fallet fortsetter, så Gud kaller Abhram, senere kalt Abraham ut fra Ur i Kaldea for å bli stamfar til Hans folk, både det jordiske folket og det himmelske folket.

Gjennom hele historien fram til Jesus komme kan vi se Guds fiende, Satan, virke blant menneskene, og Jesus selv sier til Fariseerne at deres far er Satan. Det gjelder oss alle som ikke er født på ny. Fordi Satan har virket seg inn i menneskets kjød, det er også derfor at han er blitt beseiret ved at Jesus ble korsfestet, for da ble alt kjød korsfestet på korset sammen med Kristus. Dette står det om i Romerne et sted mellom 5-8.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #456

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fader vår (Fader Ullan)

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus selv sier til Fariseerne at deres far er Satan. Det gjelder oss alle som ikke er født på ny.

Takk for opplysningen! Når Gud har valgt å holde seg skjult for meg hele mitt liv, har det den logiske forklaring at han ikke er min far.

Og når jeg ber Fader vår, hvilket jeg har gjort utallige ganger, har jeg, uten å være klar over det, adressert min far, Satan.

4 liker  
Kommentar #457

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Faderullan dullan dei

Publisert rundt 4 år siden

Når en kommentar starter med ordene "Har du ikke fått med deg ... ", så ligger det nok i kortene at vi andre tar grundig feil. Det tror jeg vi bare må leve med. 

Om en time skal jeg delta i en åtte års fødselsdagsfeiring. Fødselsdagsbarnet vet i alle fall heldigvis hvem som er hans far. (Og bestefar.) Ha en god søndag!     

3 liker  
Kommentar #458

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Gud og satan er etter min mening en åpenbar dualstisk metafor for hvordan vi som mennesker er kapable for å gjøre andre både godt og ondt. Problematisk i det våre egne tendenser til å kunne gjøre ondt blir tilskrvet at Satan "forledet oss". Det var ikke meg, men satan. Man bærer ikke egne handlinger. 

Tre åringen med sjokolade rundt munnen og hånda i kakeboksen. Det var ikke jeg Pappa !

En av de ting jeg liker ved den ikke religiøse delen av eksistensialismen er at vi er ansvarlig for alt vi gjør, det er bare meg som ansvarlig for mine handlinger i relasjon til andre som igjen er ansvarlig for sine handlinger, og det er ingen mening. Ingen grand sceme. 


Her er jeg, der er du. Hva gjør vi? Hvordan vil du ha det, hvordan vil jeg ha det? Hvordan kan jeg forstå meg og deg, og hvordan kan du fortå meg og deg? Hva gjør vi når vi har like interesser og hva gjør vi når vi har ulike interesser?


Hva virker og hva virker ikke? Et bedre utgangspunkt enn rett og galt, godt og ondt. 


Jeg ser ikke på det å dele et slikt syn som å dra andre mennesker ned med meg. Jeg kan vise frem hvem jeg er, så er mottaker ansvarlig for hvordan de tar det imot. Hvis det resonerer og de endrer syn så er det noe de gjør fordi de mener det er riktig for dem, hvis det ikke resonerer og de beholder sitt syn så er det fordi de mener det er det riktige for dem. Det er deres og jeg har i utgangspunktet ingen preferanser for hva de velger.

Problemet oppstår dersom de mener at deres valg skal bli presset på meg, f.eks gjennom at staten skal fremme kristendommen på befolkningen, slik vi ser i skolegudstjenester med mer. Da blir det i min interesse at det blir færre kristne slik at de ikke har makt til å presse det igjennom politisk. 

Leve og la leve avhenger at vi begge blir enige om at det er til det beste for oss alle.

2 liker  
Kommentar #459

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Problemet oppstår dersom de mener at deres valg skal bli presset på meg, f.eks gjennom at staten skal fremme kristendommen på befolkningen, slik vi ser i skolegudstjenester med mer. Da blir det i min interesse at det blir færre kristne slik at de ikke har makt til å presse det igjennom politisk. 

Er du for parlamentarisme? Slik jeg forstår parlamentarisme, må man av og til lytte til mindretallet for å kunne regjere, selv om man har flertall. En god regjering implementerer litt politikk fra den siden av gjerdet til sine meningsmotstandere slik at alle får noe av det de trenger.

Når AP satt sist ved makten, kunne man se dette i aksjon, de innførte FRP politikk i hverdagen til nordmenn flest, men det var tydligvis ikke nok.

I dag begynner folk å få nok FRP politikk og man vil nok se at ved neste valg, om ikke høyre og FRP dreier mot venstre, så vil det bli regjeringsskifte ved neste valg.

Derfor bør man lytte til dem som ønsker skolegudstjenester, og samtidig til dem som ikke ønsker det. Hvordan kan man sørge for at flesteparten blir fornøyde?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #460

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor bør man lytte til dem som ønsker skolegudstjenester, og samtidig til dem som ikke ønsker det. Hvordan kan man sørge for at flesteparten blir fornøyde?

Spørsmål om tro og politikk skal være særskilt beskyttet. Så ser jeg ikke på det som et problem. Skolen felles tilstellinger, så kan alle individer selv gå på private arrangementer så mye de vil. Bortsett fra pålagt skole, la oss si 6 timer pr. dag så kan de tilbringe resten av tiden i kirken, moskeen, templet, naturen. Men ett eller annet gjør at kristne vil ha en kristen seremoni som fellesarrangement for hele skolen. Ikke bare for seg, men for alle.

Det er selvsagt fordi de ønsker å fremme egen tro på bekostning av andre. 

Det er det ingen grunn til å gjøre. Det er ikke et slik tilfelle hvor man har en uløslig konflikt. Du har ingen rett til mitt trosliv, til gjenngjeld så skal jeg respektere ditt trosliv. Ellers så får vi gjensidig bestemme at vi ikke respekterer hverandres trosliv og se hvem som kommer ut på topp. Med andre ord, konflikt. Det er hva vi ser i dag.

Kommentar #461

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Takk for opplysningen! Når Gud har valgt å holde seg skjult for meg hele mitt liv, har det den logiske forklaring at han ikke er min far.

Og når jeg ber Fader vår, hvilket jeg har gjort utallige ganger, har jeg, uten å være klar over det, adressert min far, Satan.

Fariseerne ba også til Gud (den riktige Gud), men det er hva som bor i ens hjerte som avgjør hvem som er ens far.

Når du ber Fader vår, er dette en bønn til Gud og ikke til Satan. 

Gud er en skjult Gud. Han åpenbarer seg ikke for noen. Men man kan ha et møte med Guds uttrykk, som er Kristus. Det er veldig få forunt å ha et møte med Ham slik Paulus eller Stefanus hadde. Dette handler om vårt hjerte. I Stefanus sitt tilfelle, så var hans hjerte rent, for her ser vi at han så Kristus på tronen, så da kan vi si at Matt. 5:8 stemmer

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Det handler om vårt hjerte og samvittighet. Bekjenner vi for Herren, og renser oss for de ting som tynger oss, vil vårt hjerte bli rent.

Jeg har heller ikke sett Gud. Gud er skjult. Men om du ønsker det kan du se Ham i tingene rundt deg. For Gud manifesteres i menigheten, i de troende som du møter, som har blitt forandret i sitt møte med Gud, med Kristus. Det er her du kan se Gud. Det er i slike settinger du kan se Gud, når de troende kommer sammen og lovpriser Gud, når de synger for Gud, forkynner Gud, taler for og frem Gud, og deres selv er korsfestet. Om du kjenner en person som har gått gjennom en slik forvandling, der han ikke lenger er seg selv, men likevel er det, da vil du komme til erkejnnelsen, dette er av Gud.

Da vil også du bli rettferdiggjort ved tro og dine bønner vil ikke bare være Fader vår.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #462

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Bortsett fra pålagt skole, la oss si 6 timer pr. dag så kan de tilbringe resten av tiden i kirken, moskeen, templet, naturen. Men ett eller annet gjør at kristne vil ha en kristen seremoni som fellesarrangement for hele skolen. Ikke bare for seg, men for alle.

Jeg har ingen formening om hvem som skal gjøre hva, jeg står bare for hva jeg sa, at man bør lytte til dem som ønsker skolegudtjeneste, og til dem som ikke ønsker det, slik at man kan komme til en enkel ordning som passer alle.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #463

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Når en kommentar starter med ordene "Har du ikke fått med deg ... ", så ligger det nok i kortene at vi andre tar grundig feil. Det tror jeg vi bare må leve med. 

Om en time skal jeg delta i en åtte års fødselsdagsfeiring. Fødselsdagsbarnet vet i alle fall heldigvis hvem som er hans far. (Og bestefar.) Ha en god søndag!     

Skjønner at mine ord gikk inn på deg. Og jeg forstår at du ikke ønsker å fortsette vår debatt. Det jeg skrev, handlet om bibelen, og det er etterprøvbart. Selvfølgelig vet dine barnebarn hvem som er deres far, og bestefar, det handler om relasjoner. Men hva sier bibelen om menneskets relasjon til Gud. det sier at menneske er Guds fiende, og er som slanger, altså av samme natur som Satan.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #464

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Huff!

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men hva sier bibelen om menneskets relasjon til Gud. det sier at menneske er Guds fiende, og er som slanger, altså av samme natur som Satan.

Det var da litt av et menneskesyn!

5 liker  
Kommentar #465

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Menneske

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det var da litt av et menneskesyn!

Gud skapte mennesket i sitt bilde.  I og med sin gudbilledlighet er mennesket et personvesen som er satt i stand til å leve i personsamfunn med Gud.  Det har sitt ... egentlige ..liv i dette gudssamfunn og dette samfunn er menneskets lys - det åpenbaringslys som gir dets eksistens mening, innhold og evig fremtid.

Som vesen er mennesket utrustet med selvbevissthet - ved fornuftens gave - og selvbestemmelse - ved viljens gave.

Syndefallet medførte at samfunnet med Gud ble brutt.  Mørket legger seg over menneskets eksistens.  I syndens spor følger lidelse, sykdom og død - forandringer av livets gudgitte kår.  

Ved sitt hellige liv og sin stedfortredende død gjorde Kristus det mulig for det falne mennesket å bli et nytt menneske for Gud.  Ved "ikledningen" av det nye menneske" gjenopprettes det opprinnelige gudsbilde.  Nyskapningen og fornyelsen tar til i menneskets åndsside, men skal og omfatte legemssiden.  

Guds høye mål med mennesket er at det skal bli likedannet med hans Sønns bilde, for han er den førstefødte blant mange brødre.

1 liker  
Kommentar #466

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
eg har ingen formening om hvem som skal gjøre hva, jeg står bare for hva jeg sa, at man bør lytte til dem som ønsker skolegudtjeneste, og til dem som ikke ønsker det, slik at man kan komme til en enkel ordning som passer alle.

Ta vekk makten og det hele er enkelt. Skoleavslutning.

Etter skolen kan kirken holde en gudstjeneste spesielt for skolebarn som hvem som helst som ønsker kan gå i. 

Løsningen er der dersom det er en gudstjeneste for kristne man ønsker. Men man ønsker noe mer. Man ønsker at det er felleskolen som skal holde den, at kristendommen skal få hjelp til å beholde sin posisjon, at flere barn skal oppleve en gudstjeneste. 

Når jeg ønsker noe på vegne av andre, altså ikke at jeg skal få lov til å utforske eksistensialismen mer, men at det er viktig at alle andre må utforske eksistensialsimen mer, er det viktig at man har en stat som forskjellen på mitt og ditt.

2 liker  
Kommentar #467

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg ønsker noe på vegne av andre, altså ikke at jeg skal få lov til å utforske eksistensialismen mer, men at det er viktig at alle andre må utforske eksistensialsimen mer, er det viktig at man har en stat som forskjellen på mitt og ditt.

Dette er jo en del av pensum på skolene, det å lære om ekstensialisme, så hvorfor ikke lære om Gud, ikke fra lærere som ikke vet forskjellen på Gud og Allah og andre guddommer, men kun leser pensum, hvorfor ikke da gi barn forelesing fra ordentlig troende, både muslimer, kristne, og andre livssynssamfunn, da får du et reelt KRLT fag.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #468

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det var da litt av et menneskesyn!

Ikke egentlig et menneskesyn, det er bibelens fortelling. Ganske enkelt. Menneskesyn handler om helt andre ting.

Kommentar #469

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det var da litt av et menneskesyn!

Selv om du oppfatter dette som et menneskesyn, gjør ikke jeg det. Dette er er hva jeg ser hva Bibelen forteller og hva som er blitt vår menneskelige natur. Er det så slik jeg ser på mennesker, at de er som slanger, og at de er mine fiender, som fortjener Guds straff. Nei. Jeg har samme hjerte for dem som Gud har, et ønske om at de skal komme til full kunnskap om Gud, og at de skal elske Gud slik jeg elsker Gud.

Noen ganger når man debatterer her inne glemmer man å snu det andre kinnet til. I sin iver etter å forklare, så ser man ikke at man kanskje driver mennesker lengre vekk fra Gud.

Bibelen viser at det finnes to typer mennesker, de som er av den gamle  falne slaget, altså er slange -mennesker. Kristus har gjort opp for dem, sagt at dere trenger ikke å leve i deres natur som slange - mennesker lenger, kom bare å bekjenn deres natur for Meg, så skal dere bli født på ny inn i den nye skapningen som Gud-menneske, altså som Guds barn og evt som Guds sønner.

jeg er av den tro har man omvendt seg en gang og blitt frelst, så kan man ikke miste denne frelsen, men det er de som sier det, og mange tror at de har mistet troen, men når Gud først har født deg på ny, kan Han ikke uføde deg igjen. 

Men vi som mennesker kan slutte å samarbeide med ham, og gå tilbake til vårt slange - menneske liv, fordi vi blir forledet av en subtil fiende til å tro at vi ikke er frelst.

Prøv dette. Si Å Herre Jesus høyt. Klarer du det, tyder det på at du er frelst. De som er ufrelst, de vegrer seg for å si det. Min kone klarer ikke å si Å Herre Jesus. Jeg har forsøkt å få henne til å påkalle Herrens navn mange ganger, men har nesten gitt opp nå. Det er opp til Herren å gi henne den nåden.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #470

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
ditt.

Dette er jo en del av pensum på skolene, det å lære om ekstensialisme, så hvorfor ikke lære om Gud, ikke fra lærere som ikke vet forskjellen på Gud og Allah og andre guddommer, men kun leser pensum, hvorfor ikke da gi barn forelesing fra ordentlig troende, både muslimer, kristne, og andre livssynssamfunn, da får du et reelt KRLT fag.

Fordi man med 50% + av kristendommen og felles avslutning i kirken fremmer en kristen retning før alle andre kristne retninger, andre religioner og andre livssyn. 

Målet er å lære likeverd og respekt for andres syn, og samtidig læres "men mitt / statens er det viktigste". 

For å oversette det til politikk. At vi har et samfunnsfag hvor AP skal ha over 50% av undervisningstiden, samt at avslutninger på skolen foregår på AP sitt lokale partikontor, mens alle de andre partiene får dele på resten og ikke får lik tid med barna. Det ville man selvsagt ikke akseptert, men det gjør vi med kristendom.

Likebehandling er viktig i fag som har med individets tro og holdninger å gjøre. 


Jeg har ingeting imot at mitt barn blir med en venn på en religiøs aktivitet, jeg er imot at staten baker en religion inn i en felles markering.

1 liker  
Kommentar #471

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Prøv dette. Si Å Herre Jesus høyt. Klarer du det, tyder det på at du er frelst. De som er ufrelst, de vegrer seg for å si det. Min kone klarer ikke å si Å Herre Jesus. Jeg har forsøkt å få henne til å påkalle Herrens navn mange ganger, men har nesten gitt opp nå. Det er opp til Herren å gi henne den nåden.

Har hørt ugudelige utbryte de samme ordene (misbruk av Jesu navn) som ved et hvilket som helst annet utbrudd (som også kan være banning) og som de andre likesinnede ikke reagerte på. Du påstår også at det er umulig å falle i fra troen på Jesus etter gjenfødelsen, det er også helt feil. For ellers trang vi ikke formaninger om ikke å falle i fra troen på Kristus Jesus, der til og med noen som har falt fra ikke forstår det selv:

21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! 
Matt 7,21-23

42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg." 44 Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?" 45 Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg." 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Matt 25,42-46

Utbrøt røveren de ordene du kommer med som ble med Jesus i Paradis det samme? Hva med Stefanus? Den første martyren som det står om i Apostlenes gjerninger? Finner du et eneste eksempel på at nøyaktig disse tre ordene direkte uttalt, slik du beskriver det her er et avgjørende bevis på om vi er frelst eller ikke?

Du tenker nok bl.a. på dette:

  Og hver den som påkaller Herrens navn,
 skal bli frelst. 
Apg 2,21

Du kan ikke påvirke noen til å si disse ordene uten at det finnes en antydning til tro hos vedkommende, for da er det mer likt religiøs rituell påvirkning der den du henvender deg til samtidig lett kan føle seg presset. Da blir heller ikke en slik bekjennelse helt frivillig, men mere menneskeverk også kan hende for å gjøre deg til lags. Dessuten skal vi ikke legge slike ord i munnen på noen, for jeg er 100% overbevist om at Den Hellige Ånd kommer til hjelp, når det gjelder hver enkelts  bønn som søker Kristus Jesus for å få tilgivelse for alle syndene og frelse. Noe helt annet er det om noen kommer å spør selv om hvordan en  kan be om frelse, for da virker jo allerede Den Hellige Ånd i vedkommendes hjerte. For det kan jo skje at det ligger i de ferdiglagte gjerninger å hjelpe til med dette, da får begge den hjelpen som trengs der og da. Den Hellige Ånd kommer jo også til hjelp når en selv ikke kan finne ord, derfor finner jeg stor trøst i at Kristus Jesus ransaker hjerte og nyrer og vet hva en trenger å be om. Samtidig som Herren Allhærs Gud vet hva en vil komme til å be om på forhånd.

For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt  hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rom 10,9

8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.
 9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.
 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme.
 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham.
13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
 14  Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner?
Rom 10,8-14

17 I de siste dager skal det skje, sier Gud:
 Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker.
 Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,
 de unge menn skal ha syner,
 og de gamle blant dere ha drømmer.

 18  Selv over mine treller og trellkvinner
 vil jeg i de dager utøse av min Ånd,
 og de skal tale profetisk.

 19  Jeg lar jærtegn vise seg oppe på himmelen
 og tegn nede på jorden:
 blod, ild og røkskyer. 

20  Solen skal forvandles til mørke,
 og månen blir som blod,
 før Herrens dag kommer, den store og strålende. 

21  Og hver den som påkaller Herrens navn,
 skal bli frelst.
Apg 2,17-21

Ser du at det trengs noe mer enn bare å utbryte disse tre ordene som jeg med vilje unnlater å repetere. Fordi jeg vil ikke være med på å oppfordre til en ordbruk som kan minne om noe religiøst rituelt, i denne sammenhengen du oppfordrer til. Det er ikke noe religiøst rituelt vi skal oppfordre til. Men når Talsmannen gjør Sin gjerning i hver enkelt dette gjelder, da er det etter Jesu Kristi gode vilje, det er det avgjørende. Troen er en gave, det å påkalle Kristus Jesus som en oppriktig av hjertet håper og tror kan hjelpe; er noe helt annet. Det har ingenting med noe religiøst rituelt å gjøre, men det har noe med den frihet og samtidig et mottagelig hjerte for Den Hellige Ånd å gjøre. Samtidig som Herren Allhærs Gud kan tale igjennom hvem Han vil og når Han vil, for i dette tilfellet er det vel ingen som kan hevde at Kaifas på dette tidspunktet var frelst, allikevel talte Den Hellige Ånd igjennom Kaifas:

49 En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: "Dere skjønner ingen ting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne."
 51 Dette sa han ikke av seg selv, men da han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket; han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.
 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.
Joh 11,49-53

Det er en stor og avgjørende forskjell på om Den Hellige Ånd taler igjennom et ufrelst menneske og der et menneske er født på nytt og Den Hellige Ånd har tatt bolig i gjenfødte troendes hjerter.

Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: "Forbannet er Jesus." Og ingen kan si: "Jesus er Herre" uten i Den Hellige Ånd. 1 Kor 12,3

Her står det faktisk: "Jesus er Herre", så en må være drevet av Den Hellige Ånd for å kunne si: "Jesus er Herre". For det er sant at Jesus er Herre, uansett hvem som sier det.

44 Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Faderen og lærer av ham, kommer til meg. Joh 6,44-45

23  Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.

 24 Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.
1 Tess 5,23-24

1 liker  
Kommentar #472

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Dine ord gikk ikke på noen måte inn på meg, og jeg har ikke sagt at jeg ikke ønsker noen videre debatt. Dette har du ingen grunner til å påstå. Jeg støtter for øvrig fullt ut kommentar 464 (O.J.) og tar ellers dine meninger med knusende ro, Rolf Larsen. Vi snakker stort sett forbi hverandre, men det er selvsagt ikke noe problem for meg.   

3 liker  
Kommentar #473

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kommentar 469 bør slettes

Publisert rundt 4 år siden

Denne kommentar bør slettes av moderator. Her omtales mange som slangemennesker, skribenten sammenlikner seg selv med Gud (samme hjerte) og han omtaler sin kone på en måte (i siste avsnitt) som gjør at denne bør slettes. Slett gjerne min kommentar (denne) i samme slengen.     

4 liker  
Kommentar #474

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Du er sikkert enig med meg i at Gud har skapt alle. 

Men hvilke av hans skapninger vil Han ikke være far til, mener du?

En avsluttende kommentar fra meg:

Om jeg har forstått Adventistenes og Jehovas vitners lære så ser det ut til at deler av Åpen kirkegruppe og deres tilhengere adopterer deres lære - istedenfor apostlenes klare ord.   

 

Min avsluttende kommentar på denne tråden er 2. Tess 1, 5-10

 Dommen når Herren kommer tilbake 

5 Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den kommer, skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå lider for.  6
For dette er rettferdig i Guds øyne: Når noen volder dere trengsler, skal han gjengjelde med trengsler, 
7
og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler 
8
i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 
9
Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, 10
den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere. 

2 liker  
Kommentar #475

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Prøv dette. Si Å Herre Jesus høyt. Klarer du det, tyder det på at du er frelst.

Jeg kan love deg at jeg har hørt ganske mange mennesker rope dette høyt, uten å være i nærheten av en kristen bekjennelse.  Snarere tvert om.  

Enhver bakketråkker som blir litt oppbrakt i gemyttet av en eller annen årsak er nok i stand til å lire av seg et "Å Herre J...." ,uten at dette på noen måte må forveksles med å påkalle Herrens navn til frelse.  

Bare så det er sagt.

2 liker  
Kommentar #476

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er greit at du lar forfatteren av 2 Tess avslutte denne debatten for din del. Kanskje er det Paulus, kanskje ikke. Men jeg forstår ikke hvorfor dette skal være et svar til meg, eller til Åpen kirkegruppe som jeg ikke er, og heller aldri har vært,  medlem av. 

2 liker  
Kommentar #477

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Denne kommentar bør slettes av moderator. Her omtales mange som slangemennesker, skribenten sammenlikner seg selv med Gud (samme hjerte) og han omtaler sin kone på en måte (i siste avsnitt) som gjør at denne bør slettes.

Dessverre kan han finne et visst bibelsk belegg for noen av uttalelsene:

«Jeg er kommet for å sette skille:
Sønn står mot far,
datter mot mor,
svigerdatter mot svigermor»

«Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Så mye for kristne familieverdier, Jesus mener helt åpenbart at lojaliteten til ham overtrumfer menneskelige bånd. 

«Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: 30 ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ 31 Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. 32 Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?»

Jeg vet ikke hvorfor disse oppgjørene ned de skriftlærde sees på som noe positivt, her omtaler han faktisk folk som slanger. Slangen er også knyttet til syndefallet. 

Bortsett fra syndefallet er alt jeg omtaler her fra Det Nye Testamentet. Det er ikke noe bedre enn det gamle. Det er også noe dypt problematisk side ved kristendommen at den fremstiller seg som en forbedret versjon av jødedommen. 

Intoleranse ligger i kristendommens kjerne. Det var vel derfor denne tråden begynte med at folk som snakker om tap av tro sies å «dra andre med seg i fallet»

3 liker  
Kommentar #478

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ja, det er mye fælt i bibelen, både i GT og NT. Alt må derfor leses i lys av Jesu kjærlighet og tilgivelse. Det kalles ubetinget nåde. I lys av dette må mye av det andre vike. 

3 liker  
Kommentar #479

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Mye fælt

Publisert rundt 4 år siden

Det virker på meg som hver gang en får problem med ting som står i bibelen,som strider mot våre moralske holdninger.Unnskyldes dette med at ,nei man må enten tolke det i lys av et eller annet.

Det andre tar vi bokstavelig, fordi debpasser med våre oppfattninger

Blirnikke dette da egentlig en form for "Cherry picking"??

2 liker  
Kommentar #480

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det kan jo du si, men det finnes et kjernebudskap i bibelen som er godt. Og det er verdt å ta vare på.  Det perifere er ofte ondt og fælt. Dette er umulig å harmonisere.

1 liker  
Kommentar #481

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er greit at du lar forfatteren av 2 Tess avslutte denne debatten for din del. Kanskje er det Paulus, kanskje ikke. Men jeg forstår ikke hvorfor dette skal være et svar til meg, eller til Åpen kirkegruppe som jeg ikke er, og heller aldri har vært,  medlem av. 

Jeg tok utgangspunkt i at Jehovas vitner og andre har sin egen bibel.  Kunne også tatt med mormonene for den del.  De har også sin egen bibel.

De følger ikke den apostoliske lære, og lager sitt eget evangelium.  Et annet evangelium og et annet budskap som de tilpasser sin egen tro.  Bahai forkynner et evangelium basert på en de mener er en profet - det samme gjelder Adventistene.

På denne tråden blir for eksempel fortapelsen mulighet - som både Jesus og apostlene forkynner -  ikke lenger gjeldende  Da forkynnes et annet evangelium.

Og det er bare et eksempel.  Sjåstad har jo med fynd og klem kalt fortapelsens mulighet for ren faenskap og at han mener en rekke andre ting er humbug i Bibelen med stor B.  Og han er prest i DNK.

Han har nevnt at det er både professorer og flere prester i DNK som står for det samme.  Altså et annet evangelium.

En ny lære som ikke er i tråd med den apostoliske tradisjon.  Og som etter min forståelse er en ny bibel.  Ikke bare en ny forståelse.

Det var egentlig ikke et svar spesielt til deg.  Det var en kommentar som jeg nå har utfylt litt i denne kommentaren.

Jeg har nå fått med meg at du ikke er medlem eller assosierer deg med Åpen kirkegruppe. 

 

3 liker  
Kommentar #482

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ikke i denne tråden, i Noahs ark, overtro?

Kommentar #483

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Harmonisering

Publisert rundt 4 år siden

Skal man da bare overse det en ikke finner godt.

Blir ikke da bibelen rimelig selvmotsigende?

2 liker  
Kommentar #484

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mye vi ikke forstår likevel?

Publisert rundt 4 år siden

Jeg sitter akkurat å leser om det Messianske riket (4.Esra 7.). Det gir en bedre forklaring til f.eks 1.Kor.15.22-23.

Fra v26:

Det kommer en tid,» fortsatte engelen, «da de tegn jeg har fortalt deg om, skal komme til syne. Da skal bruden og byen vise seg. Landet som nå er skjult, vil bli åpenbart.  Alle som er blitt frelst fra de trengsler jeg har forutsagt, skal få se mine store gjerninger.  (Åp.21, Matt.24)

Da skal Jesus, min Sønn, bli åpenbart, sammen med dem som er hos ham. I fire hundre år skal han bringe glede til dem som er tilbake. Når disse årene er til ende, skal Messias, min Sønn, dø sammen med alle mennesker som lever. Da skal verden vende tilbake til den opprinnelige taushet i sju dager, som det var i begynnelsen, og ingen skal overleve.  (Apg.7.6, Dan.4.3)

Etter sju dager skal den verden som ennå sover, vekkes opp, men den forgjengelige verden skal forgå. Jorden skal gi tilbake dem som sover i den, og støvet dem som bor der i taushet. (1.Mos.1f.)

De kamre som har tatt vare på de dødes sjeler, skal gi slipp på dem. Så skal Den Høyeste komme til syne på sitt dommersete. Barmhjertighet og tålmodighet skal vike bort.  Bare dommen skal bli stående. Sannhet og tro skal atter bli sterke. (Åp.20.12-15)

Menneskets gjerninger skal komme for dagen, og hver skal få sin lønn. Gode gjerninger skal våkne, og de onde ikke få sove. Trengselens og pinens sjø skal stige fram, og midt imot den hvilens sted. Helvetes ildovn skal komme til syne, og på den andre siden gledens paradis.

(se Matt.13.49-52)

Kommentar #485

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Fjerner jeg "den" så går "den neste" i samme slengen...

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
En ny lære som ikke er i tråd med den apostoliske tradisjon.  Og som etter min forståelse er en ny bibel.  Ikke bare en ny forståelse.

Det har vært mange avsporinger i denne tråden, men det du Bjørn Erik skriver her, har absolutt med frafall å gjøre. "Fjerner jeg den så fjerner jeg den også-lære". 

Det er absolutt en av grunnene til at mange mister troen underveis. De låner øret til vrang lære, en lære som avviker fra apostlenes. Og de ender opp med å tenke at kanskje alt er ren fantasi. 

At ateister roser alt som sår tvil om Bibelen som Guds ord til oss er jo helt naturlig. Slik har det alltid vært. Og når de i tillegg får applaus av prester, får de vel en trygghet i sin mangel på tro.

5 liker  
Kommentar #486

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Kanskje er det Paulus, kanskje ikke.

Det vet jeg ikke.  Uansett - det er i samsvar med Gal 1, 6-9.

Innledningen er ikke slik Paulus presenterer seg i de andre brevene.  Som apostel og at han er utsendt av Jesus Kristus og av Gud.

Brevene ble tatt med i Bibelen av kirkefedrene.  Det holder for meg.

2 liker  
Kommentar #487

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Det har vært mange avsporinger i denne tråden, men det du Bjørn Erik skriver her, har absolutt med frafall å gjøre. "Fjerner jeg den så fjerner jeg den også-lære". 

Takk Ragnhild.  Godt at vi er enige.

Slik jeg forstår det bryter dette virkelig på dypt vann.  Og mye dypere enn homofilisaken.

Det er som du skriver at det som da snart er igjen av evangeliet kun er eventyr og fantasi.

Om fantasi og eventyr sier jo også Peter noe om i 2. Pet, 16-21

  16 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.
    19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 
For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.


5 liker  
Kommentar #488

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan love deg at jeg har hørt ganske mange mennesker rope dette høyt, uten å være i nærheten av en kristen bekjennelse.  Snarere tvert om.

Å være frelst og komme med en bekjennelse er to forskjellige ting. En bekjennelse trenger vi for å lette vår samvittighet, og bli rene i vårt hjerte, slik at Herren kan gjøre sitt hjem der.

Men å rope Hans navn, er noe man kun kan gjøre i ut i fra sin ånd.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #489

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Bibelen ER selvmotsigende 

3 liker  
Kommentar #490

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingeting imot at mitt barn blir med en venn på en religiøs aktivitet, jeg er imot at staten baker en religion inn i en felles markering.

Jeg er er enig i at staten ikke skal være delaktig i hva som skjer i forhold til tro, tro og politikk går ikke sammen. Men jeg mener likevel at de som er for skolegudstjeneste for sine, må få lov til det, mens de som vil ha andre livssynstilbud på samme tid får det, om dette blir innført.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #491

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Dine ord gikk ikke på noen måte inn på meg, og jeg har ikke sagt at jeg ikke ønsker noen videre debatt. Dette har du ingen grunner til å påstå. Jeg støtter for øvrig fullt ut kommentar 464 (O.J.) og tar ellers dine meninger med knusende ro, Rolf Larsen. Vi snakker stort sett forbi hverandre, men det er selvsagt ikke noe problem for meg.   

Ja vi skriver forbi hverandre. :-D

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #492

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
skribenten sammenlikner seg selv med Gud (samme hjerte)

Bør vi ikke som troende forsøke å ha samme hjerte som Gud, søke å bli ett med Gud, søke å behage Gud?

Jeg er ikke det samme som Gud, det vet jeg, men jeg søker det, det er det som er Guds nåde, men jeg kan aldri bli som Gud i Hans Guddom, bare som Gud i Hans liv og natur, og det ved Hans nåde.

Håper ikke jeg skriver forbi deg her

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #493

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Troen på at Den Hellige Ånd var med.

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg forstår det bryter dette virkelig på dypt vann.  Og mye dypere enn homofilisaken.

Ja, det er slett ikke bare homofilisaken.  Men den utløste et nytt skred av ting vi kan forkaste. Og jeg merker blandt folk hvordan troen på at Gud finnes forsvinner. 

Mange fler sier i dag at de holder seg til kirken kun for tradisjonens skyld. Og kirkene fylles helst ved konserter, gjerne med svært lite forkynnelse, og ved forskjellige kulturarrangementer. Jeg kan ikke se eller merke at det skaper tro. 

Men når det er sagt, vi har prester og trosopplærere som holder seg til apostlenes lære. De gjør en kjempejobb, og når mennesker som aldri ellers fikk høre evangeliet. 

Vi må be for dem, slik Paulus også ønsket forbønn. Og vi må be for de som er i ferd med å rote seg bort. Jeg tror på Den Hellige Ånd :)

5 liker  
Kommentar #494

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

For Gud er alt mulig?

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
På denne tråden blir for eksempel fortapelsen mulighet - som både Jesus og apostlene forkynner -  ikke lenger gjeldende  Da forkynnes et annet evangelium.

Men Bjørn Erik da? Hva er det du snakker om? Jesus er jo selve mesterverket til Guds frelsesverk? Har du blitt så opptatt av andre bibler at du ikke leser din egen? Når vi leser om oppfyllelse i Bibelen, så diskuterer man fakta, og ikke alt annet oppspinn? Joh 17,12 viser til Joh 6,39, Joh 10,28f, Joh 13,18, Apg 1,16ff

Kanskje tåler du liksom de falske apostler (disiplene var kjent for å ha liten tro til Jesus, som ikke engang trodde på hans oppstandelse)  irettesettelse av Paulus?

For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. (2.Kor.4.11)

Kommentar #495

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hjertesak?

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Bør vi ikke som troende forsøke å ha samme hjerte som Gud, søke å bli ett med Gud, søke å behage Gud?

Det er håpløst å diskutere hjertesaker når Ordet verken oppsøkes i Bibelen eller er innskrevet i hjertene. Det faller til jord av nevnte årsaker. Les. 1.Kor.2.14 

Kommentar #496

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Veldig bra skrevet. Du fant de fleste versene som omhandler det å bli frelst i forhold til det å påkalle Herren. 

Føler du har gjort en særdeles god jobb med å klargjøre dette emnet.

Jeg skal ikke si deg imot på dette, annet enn at jeg tror på Guds ord, selv om du sier du har møtt mange som påkaller Herrens navn, uten å bli frelst. Dette kanskje skiller deg og meg, jeg tror Herrens ord når det gjelder det å påkalle Hans navn, for Herrens navn frelser.

Jeg prøver heller ikke å få mennesker til å påkalle Hans navn slik uten videre. Det er noe Herren gjør i mennesker, har jeg erfart, fordi de tørster etter Ham (Joh. 4:14, 7:37-39)

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #497

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Helligdommer

Publisert rundt 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Mange fler sier i dag at de holder seg til kirken kun for tradisjonens skyld. Og kirkene fylles helst ved konserter, gjerne med svært lite forkynnelse, og ved forskjellige kulturarrangementer. Jeg kan ikke se eller merke at det skaper tro.

Prøv å lese Heb.9.1-10 og se hva du kan forstå ut av disse versene?

Kommentar #498

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Les 1 Kor. 3:3. Er det ikke dette vi gjennomlever nå?

Takk for lesetipset.

MVH

Rolf larsen

1 liker  
Kommentar #499

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er er enig i at staten ikke skal være delaktig i hva som skjer i forhold til tro, tro og politikk går ikke sammen. Men jeg mener likevel at de som er for skolegudstjeneste for sine, må få lov til det, mens de som vil ha andre livssynstilbud på samme tid får det, om dette blir innført.

Etter skoletid kan kirken ha så mange gudstjenester de kaller skolegudstjenester da bare måtte ønske. Problemet er vel kanskje at dersom de gjør det på den måten kommer det ikke så mange som hvis de gjør det i regi av skolen, og man får med en del som ikke bryr seg eller som ikke vil bli satt utenfor. Altså bruk av sosialt press for å få med barn som egentlig ikke har noe ønske og ville velge å møte dersom det var ved hjelp av valg.

Når jeg går fra "jeg ønsker at jeg, eller jeg ønsker at mine barn", til at jeg ønsker at andre eller andre sine barn skal .... så krysser man en grense man ikke har rett til å krysse. 

Jeg er ansvarlig for mine valg, du for dine. 


Det er enkelt i teorien, men ofte så har vi så lyst til å mene noe på vegne av andre også, fordi det tjener oss. Det ville være fint for meg om alle barn kunne avslutte skolen med en gudstjeneste, det gjør meg godt fordi jeg tror det er det beste for dem og Norge om kristendommen får en stor plass, Jeg blir ikke fornøyd med å bare ta mine barn til en gudstjeneste, jeg vil at andre også må få det jeg mener er et fint tilbud.


Så ser man ikke de som mener at det ikke er et godt tilbud, og ikke godt for landet, og ikke riktig. Det må de tåle, ingen har tatt skade av, men de må jo se hvor mye jeg vil det ...

1 liker  
Kommentar #500

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei..

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke dette vi gjennomlever nå?

Men, frem mot Åp.5.5 da åpenbares alt vi har misforstått. 1.Kor.3.1-3 (søsken) se Matt.12.49.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere