Ragnhild Kimo

8

Hvorfor dra andre med seg i fallet?

Publisert: 28. okt 2017  /  781 visninger.

Hva er det som gjør at Jesustroende mennesker plutselig ikke er troende lenger?
Eller er det kanskje ikke så plutselig?

Det er blir kalt forskjellig.
Tidligere het det å falle ifra.
Nå blir det ofte sagt at man mister troen.
Men det handler kanskje om å bort fra Jesus?

Jesus sa: "Gjør dem til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem!"

Er det slik fallet starter?
En liker ikke læren, og tror ikke Jesus har sagt det slik det er gjengitt i Bibelen.

Kanskje man liker ikke disippelgjerningen hvis en må sitere Jesus?
En liker ikke å gjøre Jesu vilje, for man må kanskje gi avkall på noe? 

Jeg har snakket med noen, og lest hva andre har skrevet.

Noen syntes det ble for strengt i den forsamlingen de tilhørte.
Noen syntes det ble for mye åndelig prestasjon.
Det ble så mange krav om å være med på forskjellige aktiviteter.

Noen fikk verden kjær, slik Paulus skriver.

Vi tar mange valg i livet.
Å følge Jesus som hans disippel er også et valg.
En får ikke et nært forhold til Jesus når en lever på avstand fra ham.

Mange prøver å nærme seg troen både teologisk og filosofisk gjennom andres skrifter.
Man leser, grubler, får mange svar men kanskje enda flere spørsmål?

Jeg har forståelse for at noen som har "falt fra" vil forklare seg...begrunne sitt fall, sin manglende tro.
Men hvorfor absolutt dra andre med seg i fallet?
Gang på gang prøver de å bortforklare Bibelens ord
Teologer og lærde som selv er kommet i tvil prøver gang på gang å så tvil hos andre...

Er det fordi det føles bedre hvis flere "faller" samtidig?
Et slags bevis på at det var rett å gå sin vei?

Jeg ser jo også tendensen til at mange prester forlater troen
De starter med å bli mer og mer liberale i forhold til sannheten i skriften.
Ikke bare vanskelige ting i GT,
men Jesu ord og lære slik apostlene har gitt oss det blir det også sådd tvil om.
DHÅ blir nesten ikke nevnt.
Det er lenge siden jeg hørte en prest forkynne om Åndens gjerning slik det er beskrevet i Bibelen
Ofte blir DHÅ bare nevnt som en mild bris, en god følelse. Det virker som DHÅ er løsrevet fra Jesus.
Men DHÅ ble gitt oss til opplæring, veiledning, og for å åpenbare Jesus for oss.

"Vil også dere gå bort?" sa Jesus til de 12, da noen forlot Ham.
Vi kjenner Peters svar: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!


Det var og er det viktigste. Derfor må vi stadig velge å bli hos Ham, i hans ord og ved hans Ånd.

 

 

 

 

12 liker  
Kommentar #501

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Da avslutter jeg mitt nærvær i denne tråden.

Publisert rundt 4 år siden

Takk for alle innspill som var med å føre noen nærmere Jesus. Takk for all ærlighet og oppriktighet.

Må Herren være med dere alle ved sin egen Hellig Ånd, og lære og veilede både dere og meg til Sannheten, slik at vi engang kan møtes heime hos Ham.

2 liker  
Kommentar #502

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

1.Kor. 3:18-21 

"La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis!

For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list. Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme. La derfor ingen rose seg av mennesker!"

 

Rom. 11:33-36 

"Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.

For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen."

 

Jeg må selv be til Gud om å få et barnlig sinn, slik at jeg kan ta imot frelsen i tillit. For dersom man ikke vandrer med vår frelser, gjennom Ånden og Ordet, er det lett å miste veien av syne. Denne verdens mange varianter av guder er nemlig klar til å føre vill, og vi trenger Guds ord for å holde stand (Ef.6). 

Min erfaring i kristen sammenheng er at folk dras bort fra Gud etter å ha blitt "brent" av falsk forkynnelse (føleri, new age, kontemplativ bønn, og lignende). Eksempelvis er det skremmende mange kirker og menigheter som fremdeles kjører dempet belysning og repetisjoner av ord, for å vekke følelser hos folk (man har kanskje en oppfatning om at Den Hellige Ånd trenger hjelp?) Andre, som på et tidspunkt har holdt seg til troen, ser prester, pastorer og andre kristne leve vidt forskjellige liv fra det ordet forkynner, og blir slik kyniske og mistenksomme mot det som kommer fra talerstolen. Man velger kanskje til slutt å legge både prest og Bibel på hylla.

Begge tilfeller er trist, og har det til felles at de sår en iboende tvil hos mennesker: En tvil til autoriteter i livene deres. Eller med andre ord: Man murer seg inne i et babels tårn av kunnskap, og pryder seg med en "sunn skepsis" mot overtro, hykleri og massesuggesjon.

Men Gud er ikke hyklersk. Han baserer seg hverken på følelser eller massesuggesjon. Han er Hellig og allmektig. Og i sin nåde sendte Han Jesus til jorden for å dø på et kors, slik at vi kan gå fri. Vi trenger bare å ta imot, og å følge Ham. 

Forlater man Guds ord, blir man kanskje sett på som vis i verdens øyne. Men verden er forgjengelig. Guds ord er evig.

Til slutt. Gud kan fri deg fra verdens dårskap. Han kan fylle deg med sin fred. Legg vekk all stolthet og all bitterhet - alt det som gnager - og kom til Ham som et barn. Han vil ikke vise deg bort, for hos Ham er det nåde. Han vil ha deg.

 

Rom. 3:23 og 24 

"for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus."

4 liker  
Kommentar #503

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har stor sympati med Åpen kirkegruppe, men jeg er ikke selv medlem, av den enkle grunn at jeg ikke tilhører målgruppen. Jeg har for øvrig en liten mistanke om at du - i likhet med ganske mange andre - forveksler og blander sammen Åpen kirkegruppe og Åpen Folkekirke. 

Kommentar #504

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Etter skoletid kan kirken ha så mange gudstjenester de kaller skolegudstjenester da bare måtte ønske. Problemet er vel kanskje at dersom de gjør det på den måten kommer det ikke så mange som hvis de gjør det i regi av skolen, og man får med en del som ikke bryr seg eller som ikke vil bli satt utenfor. Altså bruk av sosialt press for å få med barn som egentlig ikke har noe ønske og ville velge å møte dersom det var ved hjelp av valg.

Selv etter skoletid, og når det arrangeres skolegudstjeneste, så er det folk som har imot at det arrangeres av skolen, for barn som ikke er troende, og som "føler seg presset" til å gå av sine medelever.

Det har vi jo sett at en rekke HEF'ere har skrevet noe om.

Dessverre setter noen kun pros på sin egen mening, og respekterer ikke andres.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #505

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Nei?????? Vi er Guds barn, Jesu søsken, dem som gjør vår himmelske Fars vilje. Og det er ikke splittelse Han ønsker, men forening, enhet i Ham som vi ser i Johannes 17.

Jeg følger ikke helt din logikk og dine bibelreferanser med Åp. 5:5, liker ellers de andre versen godt.

Tusen takk igjen 

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #506

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Selv etter skoletid, og når det arrangeres skolegudstjeneste, så er det folk som har imot at det arrangeres av skolen, for barn som ikke er troende, og som "føler seg presset" til å gå av sine medelever.

Det er jo kirken som må arrangere, ikke skolen. Ingen har noe med hva kirken arrangerer utenom kirken. Ingen har noe med hva hver enkelt gjør i sin fritid utenom dem selv. 


Det er ikke et problem. Dersom en ikke har et ønske utover eget fritt valg.

1 liker  
Kommentar #507

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Sunn gudsfrykt og sann etterrettelighet er også troens følgesvenner...

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Veldig bra skrevet. Du fant de fleste versene som omhandler det å bli frelst i forhold til det å påkalle Herren. 

Føler du har gjort en særdeles god jobb med å klargjøre dette emnet.

Jeg skal ikke si deg imot på dette, annet enn at jeg tror på Guds ord, selv om du sier du har møtt mange som påkaller Herrens navn, uten å bli frelst. Dette kanskje skiller deg og meg, jeg tror Herrens ord når det gjelder det å påkalle Hans navn, for Herrens navn frelser.

Jeg prøver heller ikke å få mennesker til å påkalle Hans navn slik uten videre. Det er noe Herren gjør i mennesker, har jeg erfart, fordi de tørster etter Ham (Joh. 4:14, 7:37-39)

Etterrettelighet er tydeligvis ikke noe du tar hensyn til, du tillegger andre noe som de ikke skriver og tilpasser det som skrives etter ditt eget hode. 

Dette er kommentaren du besvarte: Kommentar #471

Dette er en annen kommentar som bekrefter noe av det jeg skrev: Kommentar #475

Men det viktigste er at begge disse kommentarene tåler sin prøve på Skriftene, der ligger du tynt an. Alt som er sant  tåler sin prøve på Skriftene, men alt fordekt og tilsynelatende riktig; gjør det ikke.

Ingen som virkelig tror på Kristus Jesus våger slikt, for sunn gudsfrykt og sann etterrettelighet er også troens følgesvenner.

Vet du at det er merkbart om noen er oppriktige eller ikke? Det merkes faktisk. Selv om du ikke umiddelbart får svar på det du skrev, betyr ikke det at svaret uteblir. Heller ikke lar jeg meg avvæpne eller imponere av ros, ikke all ros faller i god jord.

 Det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg. 2 Kor 4,13 (Halve verset, kjenner ikke for å ta med resten i dette tilfellet i svaret til deg.)
Fordi jeg fortsatt tror på Kristus Jesus, taler jeg. Min tro og framtidshåp er grunnfestet i Kristus Jesus, et mer solid grunnfeste finnes ikke.

Kommentar #508

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Spikersuppe?

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Nei?????? Vi er Guds barn, Jesu søsken, dem som gjør vår himmelske Fars vilje.

Vi var vel ikke påtenkt engang da Bibelen ble skrevet Rolf. Du må ikke legge til meninger som bibeltekstene ikke har. Jeg viste deg hvem skriften selv peker ut som søsken (Matt. 12.49), så får du selv stå for ditt valg. (1.Mos.5.1 forteller hvem boken handler om og avsluttes med den siste Adam i 1.Kor.15.21-22 og 45) Alt annet er spikersuppeoppkok.

Kommentar #509

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vi var vel ikke påtenkt engang da Bibelen ble skrevet Rolf. Du må ikke legge til meninger som bibeltekstene ikke har. Jeg viste deg hvem skriften selv peker ut som søsken (Matt. 12.49), så får du selv stå for ditt valg. (1.Mos.5.1 forteller hvem boken handler om og avsluttes med den siste Adam i 1.Kor.15.21-22 og 45) Alt annet er spikersuppeoppkok.

ja her skilles våre veier.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #510

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Etterrettelighet er tydeligvis ikke noe du tar hensyn til, du tillegger andre noe som de ikke skriver og tilpasser det som skrives etter ditt eget hode. 

Om det ser slik ut, da tror jeg at jeg skal stoppe her, og ikke si så mye mer.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #511

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det er altfor mye lettvint holdning og overfladiskhet fra kristenhold

Publisert rundt 4 år siden

Det er altfor mye lettvint holdning til hvordan skriftsteder brukes og egentlig forvaltes, mye overfladisk fra kristenhold der en oftere blir opplært til å tro at bekjennelsen behøver ikke å samsvare med levd liv og det som forkynnes, sies og skrives. Bekjennelse og levd liv også det som sies og skrives hører sammen, slik som det tidligere  innimellom ble forkynt rundt omkring i Bedehusene; før sløvheten virkelig begynte å spre seg. Lov og Evangelium hører også sammen, alle som har fått erfare hvordan det er å bli dømt og tuktet etter Guds Lov; vet at det er noe skremmende og forferdelig. Ikke uten grunn at tuktemesteren til Kristus Jesus er den rette beskrivelsen i denne sammenhengen.

..."For den som ikke har smakt det bitre, han behager ikke det søte,  og den  som ikke har erfart noen ulykke, forstår seg ikke på lykke.”.... (Fra  andaktsboken ”Manna for Guds barn”, 14. april). http://www.bibelsk-tro.no/13-04-07.html

- Er en tro i smått, er en også tro i stort -. Det som ikke virker å være så skadelig på tilforlatelig vis, slik som: "Har Gud virkelig sagt?" En spørsmålsstilling som har medført meget stor skade, for sannheten er at Herren Allhærs Gud har virkelig sagt og ment det Han har sagt.

Menighetsfakultetet har praktisert dette ("Har Gud virkelig sagt?") i x-antall tiår, resultatet ser en ikke bare i dnk; men det har sneket seg sakte inn i kristne organisasjoner også. Sammen med vranglærende karismatiske sekter m.fl. .

Istedenfor å søke etter glede, kos og hygge i denne verden, er det betydelig mye bedre å lengte etter å få være med når det ufattelige store jubelkorbruset til Guds Ære vil lyde hjemme hos Faderen og Kristus Jesus. Dette tror jeg var og fortsatt er noe mange martyrer og alle de som led og fortsatt lider, også ser med håp og lengsel fram til. Trangen til ikke å svikte Kristus Jesus er også  sterk. Men først og fremst i håpet om å få se Kristus Jesus slik Han egentlig er og aldri mer være adskilt fra Ham. For det er Kristus Jesus som fortjener hvert eneste menneske Han får frelst :

  Med egne øyne skal du skue
 Kongen i hans skjønnhet,
 og du får se et vidstrakt land. 
Jes 33,17
[Kongen: den messianske konge eller Herren selv (sml. v. 22).]

DET STORE KOR I HIMMELEN
 Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang:
 Halleluja!
 Seieren, æren og makten tilhører vår Gud,
2  for sanne og rettferdige er hans dommer.
 Han har dømt den store skjøgen,
 hun som fordervet jorden med sin utukt,
 og av hennes hånd har han
 krevd sine tjeneres blod.
Åp 19,1-2

5 Og fra tronen lød det en røst: "Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!"
 6  Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte:
 Halleluja!
 For Herren er blitt konge, vår Gud, Den Allmektige.

 7  La oss glede oss og juble og gi ham æren.
 Tiden er kommet for Lammets bryllup!
 Hans brud har gjort seg i stand,
 8  og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.
- Linet er de helliges rettferdige gjerninger.
 9  Så sier han til meg: "Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid." Og han la til: "Dette er Guds sanne ord." 
Åp 19,5-9

  kyss skjelvende jorden for hans føtter,
 så han ikke skal bli vred
 og dere gå til grunne på veien!
 For lett kan hans vrede bli tent.

 Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. 
Sal 2,12

 Men Herren stunder etter å være nådig mot dere,
 derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn.
 For Herren er rettens Gud.
 Salige er alle som venter på ham!
Jes 30,18

3 Salige er de som er fattige i seg selv,
 for himmelriket er deres.
4  Salige er de som sørger,
 for de skal trøstes. 
Matt 5,3-4

6  Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
 for de skal mettes.
7  Salige er de barmhjertige,
 for de skal få barmhjertighet.
 8  Salige er de rene av hjertet,
 for de skal se Gud.
Matt 5,6-8

 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
 for himmelriket er deres.
Matt 5,10

21  Salige er dere som nå hungrer,
 for dere skal mettes.
 Salige er dere som nå gråter,
 for dere skal le.

 22  Salige er dere når folk hater dere,
 når de utstøter dere og håner dere
 og skyr navnet deres som noe ondt -
 for Menneskesønnens skyld!
Luk 6,21-22

Men Jesus svarte: "Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det." Luk 11,28

Mange er ikke med og lider med de lidende, eller gråter med de gråtende; mens mange er med og gleder seg med de glade. Denne skjevfordelingen har også gradvis øket opp igjennom årtiene. Det er ikke dermed ment at det ikke er lov å glede seg sammen med de glade, for det er det absolutt, men det er samtidig ufattelige mange som lider som også trenger frelse. Guds apostler, Guds profeter og resten av Guds tjenere har jo gitt oss sine vitnesbyrd på hva som hører kristenlivet til.

Trådstarter stilte dette spørsmålet: "Hvorfor dra andre med seg i fallet?" Det er jo fordi Guds agape kjærlighet er fraværende, ingen som har Guds kjærlighet i seg ville finne på å lokke noen til frafall eller selv ønske å falle i fra.

Det er også mye bedre å bli konfrontert med noe som ikke er bra forhåpentligvis i tide, når en ikke er oppmerksom på det selv. For da får man en mulighet til å tenke over situasjonen på nytt, da har slikt faktisk noe med omsorg å gjøre.

Underveis på Livets Veg skal en også lære å dømme (bedømme), kristne skal faktisk lære å dømme (bedømme) - hverandre - også; de utenfor skal Herren Allhærs Gud dømme.

Det er noe jeg har lest som heller ikke har vært så lett å glemme: 

Emne: Bokklipp
Johan Arndts drøm http://www.bibelsk-tro.no/14-05-15.html

Denne forkynnelsen forkastes av mange, resultatet blir deretter:

Emne: Bokklipp
Læren 

..."Faktum er naturligvis at vi i vår misforståelse av Det nye Testamente og dets lære opphøyer en slags ”penhet” og ”høflighet” som ikke kan finnes der, ikke engang hos vår Herre Jesus Kristus selv. Se f.eks. på hva han sier i Mat 7,15-27. Han sier at det fins falske lærere som han bare kan sammenligne med ”ulver i fåreklær”. Noen strengere refselse enn den kan man ikke tenke seg. Han hentyder til mennesker som selv er fornektere av sannheten, men som gir inntrykk av at de forkynner den. Han advarer oss i mot dem. De er ”falske profeter”, ”falske lærere”, mennesker som hevder at de tilhører ham og sier: ”Herre, Herre, har vi ikke gjort slik og slik ved ditt navn?” Han sier at de er løgnere, og at han på dommens store dag vil si til dem: ”Jeg har aldri kjent dere”! De har overhode aldri vært hans. Man kan ikke forestille seg noen sterkere lære enn den.".... http://www.bibelsk-tro.no/16-05-14.html

Emne: Fra troens slagmark
Da Jesus forlot tempelet

..."Hvor tok Guds ord veien? Han ble påsatt munnkurv, og da forlot han tempelet, etter at han tidligere i lang tid hadde forsøkt å frambringe forbedring. Vi har i vårt land og kristenhet hatt Guds Ord hos oss. Besøkelsestider og vekkelsestider. Nå er han imot det tempel der hans Ord ikke ble mottatt til omvendelse. 

Likevel, ”Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres”. Selv når tempelet raseres. For bare ett tempel står når alt annet brytes ned. Jesus Kristus, Guds Sønn har ennå makten til å bevare det som er hans. Men også til å utspy av sin munn det som er ham i mot"....   http://www.bibelsk-tro.no/14-05-10.html

Emne: Søkelys på forkynnelsen
Antinomisme

Hvem ser – hvem våger 

......"Som sagt så er vi nåtidsmennesker så skyldbetyngde. Vi opplever at vi bare behøver å trøstes, og så tenker vi kun ut ifra vår horisont. Men det er ikke Guds horisont. Siden kan man naturligvis tale Guds lov både på viselig måte og på mindre viselig måte. Men vi skal ha i mente at det oppfattes nok aldri som viselig av majoriteten. Det har det aldri blitt. Dette kan være en tung oppgave. Vi vet hvordan Guds sanne profeter klager over tyngden av sin byrde – stadig bare å måtte tale om synd og åpenbare misgjerninger, og så bare få hån og forakt til gjengjeld. Det er jo synd på skyldtyngede mennesker, og så slår vi av litt. Deres skyld er jo allerede så stor, og de orker knapt å leve. Vi kan jo bare rispe litt med sannhetens sverd, og så har vi jo likevel gjort mer enn de fleste. Men det står ”Forbannet være den som holder sitt sverd fra blod!” Svensk:”Ve den som inte blodar ner hela sverdet”.Ve den som skåner ”gamle adam” på en slik måte at man bare risper litt i ham, men ikke dreper ham. For mister vi ikke vårt liv, alt vårt eget, så får vi jo heller ikke noe nytt liv ovenfra. Men her er det behov for mot! Hvem våger i dag?"....   http://www.bibelsk-tro.no/15-01-13.html

Dette er ikke bokstavelig ment for ingen morder skal arve Guds Rike:”Forbannet være den som holder sitt sverd fra blod!” Svensk:”Ve den som inte blodar ner hela sverdet”.Ve  den som skåner ”gamle adam” på en slik måte at man bare risper litt i  ham, men ikke dreper ham. For mister vi ikke vårt liv, alt vårt eget, så  får vi jo heller ikke noe nytt liv ovenfra.".....

Ånden og kjødet står hverandre i mot, men skåner en synden som herjer i gamle adam; slik at mennesker kan gå fortapt. Hva er man da?

Emne: Fra troens slagmark
Forvirring – et tegn i tiden http://www.bibelsk-tro.no/12-04-08.html

Emne: Bibeltillit
Redd for å stå alene http://www.bibelsk-tro.no/12-05-05.html

Emne: Fra troens slagmark.
Rike sendes bort  

..."For den som ikke har smakt det bitre, han behager ikke det søte, og den  som ikke har erfart noen ulykke, forstår seg ikke på lykke.”.... (Fra  andaktsboken ”Manna for Guds barn”, 14. april). http://www.bibelsk-tro.no/13-04-07.html

Emne: Bladklipp
Endetidens tegn
http://www.bibelsk-tro.no/16-04-11.html

Kommentar #512

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Er det ikke rart.......

Publisert rundt 4 år siden

at slik som Herren Allhærs Gud handler med jødene, da er det visst i orden. Men hvis det begynner å handle om oss kristne, da er det visst en helt annen sak.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere