Georg Bye-Pedersen

21

Når vil vi alle forstå Islam?

Publisert: 15. okt 2017  /  863 visninger.

Ser av reportasje fra NRK om den tyske innenriksminister som foreslår muslimske helligdager.
Det kan for meg virke som om det er manglende kunnskap helt til topps omkring hva Islam har i seg av ideologi.


Når en innenriksminister ikke klarer å se det tragiske og rasistiske ved religionen Islam blir det fort gjort tanker om at han vet dessverre ingenting om Islam.


Når undertegnede sier dette er tragiske og rasistisk, vises det til Koranen: Sura 9, vers 88-89
"Men Sendebudet, og de som tror sammen med ham, satser liv og eiendom. Disse har alt godt i vente. Disse vil det gå godt.
Allah har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Dette er den store seier."
Dette viser terror.


Sura 9 vers 29
"Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet."
Dette viser rasisme.


Har vi ikke nok terror i Europa? Er vi nødt til å opphøye Islam til noe hellig og innføre helligdager?
Det viser bare hvor lite folk vet om Islam! Håper inderlig at Erna og Siv forstår Islam. Gjør de det?

9 liker  
Kommentar #201

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hva er praksisen?  I kristendommen praktiseres kjærlighet etter fattig evne. I muslimske land drap, vold og 1000 jomfruer i paradis.

Årsaken til forskjellig praksis er at muslimene ikke tror Jesus verken sto opp, at vi ikke skal elske våre fiende men i stedet drepe dem, at de ikke tro Jesus er Guds sønn.  Mye baseres på GTs misforståelser og ingenting av NT. Jødenes misforståelser av GT vet vi ble kraftig fordømt av Jesus.

Det må da du ha fått med deg Svein Ole.  Selv om du er bahai.  

Og jeg vet du elsker kjærligheten - altså den kristne Gud.  Men elsker du Muhammed?

Om jeg hadde lagt meg på din linje kunne jeg ha satt opp fiendebilder og malt ut om elendighetene med islam slik bahá’íene i Iran blir behandlet, men det gjør jeg selvsagt ikke av innlysende grunner. 

Det er jo ikke Muhammeds åpenbaring det er noe galt med. Det er jo maktmennesker i dag som misbruker religionen for deres egen tilfredsstillelse og eliminerer det meste som kan endre eller svekke deres maktposisjoner. 

Bedre blir det selvsagt ikke når disse maktmenneskene som har deler av folket i sin makt og tjeneste og kan oppildne disse til motstand i blind fanatisme. Det finnes et markant tilfelle i dag der blind fanatisme og frykt i islams navn blir brukt for å oppnå makt, en makt som på ingen måte peker i retning av noen guddommelig ledelse. 

Ellers synes jeg du blander inn teologi på en slik måte at dialogen vår tar en retning du nok ikke forventer. Er det på vedtatt og utformet teologi etter nevnte profeter et skille skal være i fiendskapets navn. Kanskje er det her mer virkningsfullt å minne om Jesu ord: 

Men til dere som hører meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av.  Lukas 6:27-32.

I denne sammenheng snakker vi tross alt om brødrefolk som enhetlig er blitt ledet til Gudstro av sanne profeter. Den ene profeten innvarslet den andre som oppfylte sitt komme etter det mandatet han var gitt og vitnet (når han kom) om betydningen av profeten før ham, samt tidligere profeter. Hvordan kan troende finne på å foretrekke fryktens mørke med et stusselig skjold av vedtatt teologi å forsvare seg med, når døren nå er vidåpen igjen med tilgang til lyset i kjærligheten fra deres profets ledelse?

Kanskje er det riktig av meg å ta med nok et sitat fra Bibelen.

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. 1.Joh.4:18.

Hvordan kunne det ende opp med at kristnes stemmer er blant de som høres tydeligst av frykt for enhetens utfoldelse i dag?

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Kommentar #202

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo ikke Muhammeds åpenbaring det er noe galt med. Det er jo maktmennesker i dag som misbruker religionen for deres egen tilfredsstillelse og eliminerer det meste som kan endre eller svekke deres maktposisjoner. 

Blindheten du framviser og benektelser av fakta er oppsiktsvekkende.  

 Er det ikke noe galt med Muhammeds åpenbaring?

Er det kjærlighet som presenteres og etterleves?  Hva har du forstått som Muhammed tydeligvis ikke fikk med seg?

Les Boken Vold og Islam som jeg viste til i kommentar 172 og Aftenpostens artikkel jeg henviste til i samme kommentar.  Begge skrevet av muslimer.  Spiller deres erfarte sår og erfarte virkelighet med islam ingen rolle for deg?  Du benekter fakta.

Hva med kvinnesynet?

Jeg innser vi er på helt forskjellige ståsteder og forståelse.  Så noen videre debatt er bortkastet.

Hva kan det ha seg at kristendommen er kjærlighet - mens islam viser et helt annet bilde og praksis?  Er det menneskets skyld som du mener.

Du ser da bort fra Guds åpenbare påvirkning da Han gir de som døper seg i Hans gode navn  - DHÅ til undervisning.

Det er Gud selv som sendte sin Sønn for å forkynne evangeliet - det gode budskapet.

Gud selv står for undervisningen av kjærligheten med DHÅ. 600 år etter Jesu oppstandelse - så har Gud endret seg og kommer med et annet budskap?

Som er i strid med Hans rike.

Hvorfor skulle Gud gjøre det?  Skulle Gud la sitt rike gå til grunne for moro skyld?

Jesus sier jo at et rike i strid med seg selv kan ikke bli stående.


3 liker  
Kommentar #203

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Enig!

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ateisme er ingen selvstændig tanke- og erkendelseskonstruktion, men rider på ryggen af kristendommen og 'tænker på kristent'.

Kristendommen, nettopp på grunn av Kristus (sic), utgjør en mellomposisjon mellom monoteisme og ateisme.

Kommentar #204

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva mener du med "andre perspektiver"?

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det følger af kristendommen at man ikke skal blive henført af denne verdens goder, så man glemmer at tilværelsen har andre perspektiver end hedonisme.

Man skal jo, ifølge Jesus, hate sitt liv i denne verden. Belønningen skal visstnok være i vårt neste liv. 

Og er vi mennesker i det hele tatt i stand til å tenke oss andre belønninger enn de "hedonistiske"?

Kommentar #205

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hva kan det ha seg at kristendommen er kjærlighet - mens islam viser et helt annet bilde og praksis?  Er det menneskets skyld som du mener.

Historiebøkene er fulle av eksempler på at din påstand om Kristendommen, ikke holder vann. Jeg uttaler meg om de påviste fakta og ikke en abstrakt idealforestilling om hvordan det burde være?

Kommentar #206

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vi må ikke blande sammen normative og deskriptive definisjoner.

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser dit rationale om at religion er blevet stadigt mere menneskenær, men mener at det er en fatal grænseoverskridelse at tro at vi er en slags guder. Også dette er et satanistisk træk - at ville være Gud lig.

Uavhengig av hva man måtte mene om at forestillingen om en objektivt eksisterende monogud er på vei ut, kan vi likevel fastslå at dette er tilfelle i den mest siviliserte delen av verden i dag.

Forøvrig, hvis man påstår at det er en Satan bak det moderne menneskes gudløshet, er man allerede inne på dualismens veier.:

- Det finnes ikke bare en monogud. Det finnes også en motstander (Satan).

Og denne "Satan" er selvfølgelig helt nødvendig for at gude-eventyret skal henge i hop. Man trenger ikke særlig med kunnskap og livserfaring for å kunne slå fast at det gode ikke har all makt "i himmel og på jord".

Kommentar #207

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Blindheten du framviser og benektelser av fakta er oppsiktsvekkende.  

Han er en bahai. På apostlenes tid skapte gnostisismen og nikolaittenes lære forvirring, disse åndskrefter er fremdeles i virksomhet. Vranglære i alle former skaper kun forvirring og fører mennesker på avveier. 

Kristus Jesus advarer Selv også via Guds apostler og profeter, alle skriftstedene bør leses i sin sammenheng:

Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen. Mark 9,42

 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 2 Tess 2,10

 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de! 2 Pet 2,14

Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. Åp 12,9

Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret - det som var såret med sverd, men livnet til. Åp 13,14

13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor.
[Satan har sin trone: sannsynligvis en henspilling på et hedensk tempel.] 14  Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor.
 15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.
 16 Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.
Åp 2,13-16

Alle troende gjenfødte kristne (jøde først og så hedning) merker denne vranglæren, ved den Hellige Ånds hjelp. Samtidig blir vi også formant til å prøve alt på Skriftene, slik blir vi også enda mer kjent med alt det som Kristus Jesus vil si til oss. Den nødvendige Maria plassen. 

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke. 1 Kor 12,13

1 liker  
Kommentar #208

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Les Boken Vold og Islam som jeg viste til i kommentar 172 og Aftenpostens artikkel jeg henviste til i samme kommentar.  Begge skrevet av muslimer.  Spiller deres erfarte sår og erfarte virkelighet med islam ingen rolle for deg?  Du benekter fakta

Jeg ser at vår dialog nærmer seg slutten. Til din hjelp vil jeg skrive følgende: Det er ikke nødvendigvis på de troendes nivå at profeten Muhammeds åpenbaring «desifreres» til fullkommenhet - om noe ved Koranen eller profeten enda skulle være vanskelig å forstå eller godta for noen. Alle slike avklaringer skjer fullkomment på nivået som kun tilhører profetene eller nivået av en Gudsmanifestasjon på denne Herrens dag. 

Det hjelper ikke at ord er samlet og utgitt i boksform (med harde permer) - som i seg selv kan være stort for en forfatter eller en leser på vårt nivå. Heller ikke er det av avgjørende betydning at en redaksjon i en betydelig avis her i Norge, velger å sette på trykk erfaringer gitt i ordsform fra én som tilhører det samme nivået der alt fra Gudstro til fornektelse av Gudstro synes å kunne tilkjennegis. Dette selv om det å få sine meninger på trykk i en antatt seriøs avis sikkert kan være stort nok i seg selv - for hvem som helst av oss. 

Jeg har ikke lest det du henviser til, men jeg vil med stor sikkerhet hevde at erfaringene er skrevet om nettopp erfaringer. Altså hva som er erfart på de troendes nivå i et fellesskap, og ikke hva som angår nivået over de troende der profetene befinner seg og Gudsmanifestasjonen for vår tid.

Jeg håper jeg nå har skrevet tilstrekkelig til at du skjønner at jeg for vår tid henviser til Bahá’u’lláh for sikker avklaring i de spørsmål du leter etter å finne støtte for sikre svar angående Koranen og profeten Muhammed. Dette burde ikke være vanskelig for deg å forstå. Om jeg har oppfattet deg riktig synes du å akseptere profetnivået i og med at du har funnet frem til Evangeliet åpenbart av Jesus Kristus for din søkens tilfredsstillelse og sikre ledelse. Selv om du sannsynligvis vil omtale Jesus å tilhøre et nivå han bare er én om. 

Jeg vil uttrykke det som enhet blant mange profeter på det nivået - og det med støtte i Bibelen. Hver av fortidens profeter med sin tilmålte tid og sin tilmålte styrke og mengde i det de har åpenbart som ledelse for troende på denne jord - ledelse frem til en enhetlige samlingen på Herrens dag, Dommens dag eller Enhetens store dag som jeg også velger å uttrykke tiden vi lever i nå.


Med vennlig hilsen Svein-Ole


Kommentar #209

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen, nettopp på grunn av Kristus (sic), utgjør en mellomposisjon mellom monoteisme og ateisme.

På grunn av treenigheten utgjør den vel heller en mellomposisjon mellom monoteisme og polyteisme. 

Kommentar #210

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg uttaler meg om de påviste fakta og ikke en abstrakt idealforestilling om hvordan det burde være

Da må du erkjenne påviste fakta om ateistiske styresetts totale mangel på respekt for menneskeverdet.

Hvilke verdier har ateismen bidratt til historisk?  Er det noe som er svermeri er det venstresidens blindhet for de enorme løgner, overgrep og myrderiene av egne borgere i  ateistiske Sovjet, i Kina og hos Pol Pot.  Myrderier i hundre millioners klassen.  Det i den en må kunne kalle i den moderne og opplyste tid.  Myrderier foretatt i fredstid.

Det er påviste fakta.  Som du kjenner til etter tidligere debatter på VD.

Les gjerne professor Bernt Hagtvets bok Ideologenes Århundre.

Menneskeliv og menneskeverd spilte ingen rolle for verken Hitler, Stalin eller Mao.  Sosialdarwinismen gir et anstrøk av "vitenskapelig" respektabilitet.  Der er liksom om å gjøre å ha vitenskapen på sin side.

Ikke ukjent for ateister akkurat.  Det er et kjennetegn ved alle totalitære bevegelser.  Alt ifølge samme prof. Bernt Hagtvet.

Det er ren sosialdarwinisme.  Og sosialdarwinisme er en viktig del av grunnlaget for totalitære regimer som Hitler Tyskland - Stalins Sovjet og Maos China.  Kan nok også ta med Pol Pot hvor sosialdarwinismen var enda sterkere enn i Maos China.  Myrderiene tok ingen ende i noen av disse totalitære regimene. 

Alle som følger med på ateistenes kommentarer her på VD har jo fått med seg deres understreking av å ha "vitenskapelig respektabilitet."  Det gir liksom betongtung visshet på egen handling og egen fortreffelighet. 

Egen fortreffelighet er tydeligvis ingen mangel hos ateistene som kommenterer her på VD.

En fortreffelighet de da deler med totalitære regimer.  Stalins Sovjet - Maos China - Pol Pot.  I disse landene var kristen tro og tro en fiende.  I disse landene seiret ateismen.  Konsekvensen av det vet vi.  Er økt ateisme farlig for demokrati og menneskeverd?

Er kristen tro bolverket mot det vi vet om historiens nære despoter?
Viser ikke utviklingen i Europa de siste 2000 år Guds kjærlighet for menneskene.  Hva skjer om troen på Gud, hans kjærlighet og det evige livet for de som tror i paradis -  forvitrer?

3 liker  
Kommentar #211

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

radikalisering vs. dehumanisering

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, sådan var forståelsen åbenbart dengang. Reformationer, revolutioner o.l. medfører som regel radikalisering.

"Radikalisering" er ikke i nærheten av det vi snakker om her.

Det vi snakker om, er dehumanisering som legitimeres i verdier som er større enn mennesket.

Disse transcenderende verdiene kan være en "vitenskapelig" ideologi som f.eks marxisme  - eller selveste Gud - som er mye større enn mennesket.

Har man disse ekstrahumane størrelsene på laget, er det fritt frem for "legitim" dehumanisering.

Spør Luther! Spør Stalin!

Kommentar #212

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
En fortreffelighet de da deler med totalitære regimer.  Stalins Sovjet - Maos China - Pol Pot.  I disse landene var kristen tro og tro en fiende.  I disse landene seiret ateismen.  Konsekvensen av det vet vi.  Er økt ateisme farlig for demokrati og menneskeverd?

Totalitarismen har vist oss hva mennesker er i stand til av fanatisme og ondskap.  Det vi "høytidsstemt" kaller sivilisasjon er et tynt dekke over den murrende villskap som når som helst kan slå ut igjen - å få begeistret støtte fra de intellektuelle."

Krigen i eks- Jugoslavia og folkemordet i Rawanda er levende eksempler fra vår egen tid.  De norske ml-eres begeistring for massemorderen Pol Pot minner oss stadig om intellektuelles uendelige evne til selvbedrag.

Pol Pot herjet i Kambodsja, støttet av en europeisk venstreside som i denne primitive agrarkommunismen så framtidens håp.

4 liker  
Kommentar #213

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja, men

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
På grunn av treenigheten utgjør den vel heller en mellomposisjon mellom monoteisme og polyteisme. 

jeg tenker på to forhold:

1) I Jesus blir Gud menneske.

2) Når skriftens ord og moderne, sekulær humanitet kolliderer, velger de fleste moderne kristne å la skriftens ord vike.

1 liker  
Kommentar #214

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Man trenger ikke særlig med kunnskap og livserfaring for å kunne slå fast at det gode ikke har all makt "i himmel og på jord".

Det henger jo sammen med at mennesket har fri vilje.  Som er en annen debatt.

Hva har ateismen å tilby bortsett fra tomhet?

Kjærlighet - likhet - selvoppofrelse - og toleranse finnes som objektive goder. Dersom Gud ikke eksisterer, så eksisterer heller ikke moralsk plikt og etiske verdier.

Dersom Gud ikke eksisterer, er livet til syvende og sist meningsløst. Da er livet dømt til å ende med døden. Da spiller det jo ingen rolle hvordan vi lever. Når alt kommer til alt er ingenting av det vi gjorde eller om vi i hele tatt eksisterer av betydning.

Det betyr at om ateisme er sannheten, er livet i det store bildet meningsløst.

Dersom Gud ikke eksisterer, lever vi uten håp om å bli berget fra vår begrensede eksistens. Derfor er spørsmålet om Guds eksistens helt avgjørende.

Dersom Gud ikke eksisterer, så finnes det ikke noe håp om å unnslippe alderdom, sykdom og død. Det finnes ikke noe liv etter døden. Derfor er ateisme en filosofi uten håp.

Men dersom Gud faktisk eksisterer, så er det ikke bare mening og håp. Da er det også mulig å ha et personlig kjennskap til Gud og Hans kjærlighet.

Det betyr ikke bare enormt mye for hele menneskeheten, men det er av stor betydning også for oss selv - for oss personlig.

Dersom Gud finnes, bør det være av stor interesse.

Livets store spørsmål blir da: Hvordan bør forholdet mitt til dette vesenet være som jeg baserer hele min eksistens på?

4 liker  
Kommentar #215

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er typisk for ateister og andre som ikke forstår kristendommen å skylde på kristendommen.  Jesus kom med et helt annet budskap enn GT.  Jødene hadde ikke forstått kjærlighetens Gud.

Jeg brukte sitater fra Det Nye Testamentet, ikke GT. Det Nye Testamentet er mye verre.

Kommentar #216

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg brukte sitater fra Det Nye Testamentet, ikke GT. Det Nye Testamentet er mye verre.

Kan du presisere det du siterte?   I hvilken kommentar?

2 liker  
Kommentar #217

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vi hadde en lengre meningsutveksling om det langt oppe i tråden her, fra kommentar 115 og utover var det vel (og her vi fortsatt...).

For det første er noen sitater (drøftet der) svært hatske og krigerske slik jeg ser det. For det andre misliker jeg meget sterkt at kristendommen fremstiller seg som en fullbyrdelse av jødedommen og at du bruker formuleringer som at «Jødene hadde ikke forstått kjærlighetens Gud». Og guden i Det Gamle Testsmentet har vel ikke den samme globale maktsyken som kommer til uttrykk i Det Nye Testamentet og i Koranen.

Kommentar #218

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen, nettopp på grunn av Kristus (sic), utgjør en mellomposisjon mellom monoteisme og ateisme.

Ja, hvis man gør Kristus helt og kun menneskelig og ser sig selv som en miniudgave af ham - altså bliver humanist - eller satanist ;-)

4 liker  
Kommentar #219

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

"Radikalisering" er ikke i nærheten av det vi snakker om her.

Det vi snakker om, er dehumanisering som legitimeres i verdier som er større enn mennesket.

Jo, tilbage til rødderne er radikalisering - radix.

Alle kulturer og samfund har noget, de anser som større end mennesket. Det kommer af at menneskers interesser er delvist modstridende og at nogle derfor med logisk nødvendighed må underprioriteres.

Derfor vil der altid være dehumanisering og den vil være større, jo mere heterogent det betragtede er.

F.eks. ignoreres for tiden europæernes interesser, for ikke at dehumanisere dem, der vil ind og bo i Europa - så man er altså nødt til at dehumanisere for ikke at gøre det.

Således dehumaniserer humanismen ikke mindre end religioner eller andre ideologier.

5 liker  
Kommentar #220

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Uavhengig av hva man måtte mene om at forestillingen om en objektivt eksisterende monogud er på vei ut, kan vi likevel fastslå at dette er tilfelle i den mest siviliserte delen av verden i dag.

Forøvrig, hvis man påstår at det er en Satan bak det moderne menneskes gudløshet, er man allerede inne på dualismens veier.:

- Det finnes ikke bare en monogud. Det finnes også en motstander (Satan).

Jo, men religiøsiteten er stigende - den er bare vildfaren eller fritflydende.

Jeg refererer ikke til noget trancendent. Satanisme er en voldsom kraft i vor tid tilbage fra midt i sidste århundrede.

Satanisme er ateisme - du er bare ikke opdateret - en tilbedelse af sig selv og egne impulser og oplevelser - kunne også kaldes humanisme.

6 liker  
Kommentar #221

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Man skal jo, ifølge Jesus, hate sitt liv i denne verden. Belønningen skal visstnok være i vårt neste liv. 

Og er vi mennesker i det hele tatt i stand til å tenke oss andre belønninger enn de "hedonistiske"?

Ja da, menesket er som et socialt væsen indstillet på andet og mere end egne interesser.

Ateisme og humanisme er en primitivisering til et lavere udviklingstrin, der end ikke ville gå an hos aberne.

Måske værd at bemærke sig at hedonister er lette at trække rundt ved næsen - eller hvad de nu trækkes ved...

Totalitære herskeres idealundersåtter - dem vil de aldrig få problemer med.

Brød og skuespil - sex, drugs and rock'n roll...

7 liker  
Kommentar #222

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

troen

Det er troen som skiller oss i evighetens apartheid.

Her er ingen kjære mor.

Jeg bliver altså nødt til fortsat at afvise din sidestilling af forhold i denne verden og forhold i det transcendente.

Jeg eller andre kan da vel mene om dit eventuelle efterliv, hvad vi vil, uden at det kan have betydning for dig som ateist.

Ellers har du bare mistet troen på Paradis, men beholdt den på Helvede.

6 liker  
Kommentar #223

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Korstogene mener du? Tredveårskrigen? 

Jeg forstår at du ikke har sat dig bare en smule ind i islams historie.

Islam kommer fra Arabien og omkring år 700 ekspanderede den mod især øst og vest. Hele Levanten og vejen hen over Nordafrika og op i Europa til omkring nutidens Paris - og mod øst helt over til Kina og ned i Indien. Sprængningen af de to store buddhastatuer i Afghanistan var sidste hånd på det destruktionsprojekt.

Tyrkerne i form af thurkmener overtog stafetten fra araberne omkring år 1000 og undertrykte og udbyttede med slavehugst hele Balkan og op til og med det sydlige Polen.

Sammen med de overordnede ting angreb muslimer gennem tusind år Europa over hundrede gange og var helt oppe på Island for at tage slaver - også Danmark har haft en slavekasse til frikøbelse, der blev samlet ind til i kirkerne.

Korstogene var et historisk set kortvarigt og forgæves forsøg på at generobre den allermest centrale del af den halvdel af kristenheden islam havde sat sig på.

Du virker til at danne dine meninger på grundlag af fakta fra Skole og MSM, men det er helt utilstrækkeligt - de størrelser er politisk aktivistiske og ikke saglige.

Deres dybt racistiske fremstilling af Korstogene kan være en god og letforståelig indføring i det mønster, der følges i PK-Brigaden.

Hos dem tæller fakta ikke - de er deltagere i en holdkamp - og de er ikke på vores side.

7 liker  
Kommentar #224

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Men å "løse" problemet med at den ene overtroen skal overvinne den andre, det kommer vi ingen vei med. Det gjør det bare verre. 

Det gør det vel da ikke - det er overgang til ateisme, der giver de store folkemord i kristendommen og det vil det vel også være for islam.

8 liker  
Kommentar #225

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Så er det faktisk mange som flykter fra religiøs vold i muslimske land. Skal vi tilby dem en sekulær stat der alle kan utøve sin religion i fred eller skal vi tvinge dem til å ta stiling til religiøse spørsmål når de kommer til Europa også?

Islam kan ikke udøves i fred i vor tid - islam er under global transformation til noget mere fundamentalistisk som følge af globaliseringen og migrationerne, der gør at de inkompatible lokale tilpasninger må opgives til fordel for det fælles gods, der er skrifterne og det betyder radikalisering.

9 liker  
Kommentar #226

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

For trettende gang:

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg eller andre kan da vel mene om dit eventuelle efterliv, hvad vi vil, uden at det kan have betydning for dig som ateist.

Riktig!

Men fortsatt vil troen på en straffende gud vitne om et pervertert menneskesyn.

Kommentar #227

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Word!

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Totalitære herskeres idealundersåtter - dem vil de aldrig få problemer med.

Motstandere (satanister) tolereres ikke.

Derfor må underkastelsen internaliseres - gjennom troen (den "rette").

Kommentar #228

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kristi stillingsbeskrivelse

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, hvis man gør Kristus helt og kun menneskelig og ser sig selv som en miniudgave af ham - altså bliver humanist - eller satanist ;-)

Hvis kristendommen da ikke faktisk ser på Jesus som et en uttrykk for at Gud ønsker å identifisere seg med og forsones med oss mennesker.

3 liker  
Kommentar #229

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Sånn er det.

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis kristendommen da ikke faktisk ser på Jesus som et en uttrykk for at Gud ønsker å identifisere seg med og forsones med oss mennesker.

Det er akkurat det kristen tro er.
Inndoktrineringen om at Gud er sinna og hevngjerrig på sin ypperste skapning er en seiglivet løgn som dessverre fortsatt hevdes av kristne,og da er det ikke rart at alle andre også tror det.

5 liker  
Kommentar #230

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Vi hadde en lengre meningsutveksling om det langt oppe i tråden her, fra kommentar 115 og utover var det vel (og her vi fortsatt...).

Jeg har sett over kommentarene dine.  Ingen sammenligning med Koran vers.  Bare anklager som viser at du ikke bare er helt på jordet, men på feil jorde.

Skal du ha noe å debattere bør du gi litt kjøtt på benet. Du bedriver kun synsing.

4 liker  
Kommentar #231

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis kristendommen da ikke faktisk ser på Jesus som et en uttrykk for at Gud ønsker å identifisere seg med og forsones med oss mennesker.

Innertier Gjermund.  Det er jo det hele evangeliet vitner om.

5 liker  
Kommentar #232

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvorfor begynner vi i denne tråden å snakke om kristendommen ? Den handler jo egentlig om islam. Er dette enda et eksempel på at det er lettere for oss ateister å kritisere kristendom enn islam ? Jeg har sett en slik uheldig dreining i flere tråder, og har kanskje til og med selv bidratt til det.

6 liker  
Kommentar #233

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor begynner vi i denne tråden å snakke om kristendommen ? Den handler jo egentlig om islam. Er dette enda et eksempel på at det er lettere for oss ateister å kritisere kristendom enn islam ?

Du bør ikke tolke dette som forsvar for Islam eller angrep på Kristendommen. Det er mer et uttrykk for undring over dobbeltmoralen som finnes i de mer autoritære undergruppene i Kristendommen og deres manglende evne til å se likhetene mellom deres eget religionssyn og synet til menneskene de har lagt seg for vane å fordømme på en svært stygg måte.

Kommentar #234

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er mer et uttrykk for undring over dobbeltmoralen som finnes i de mer autoritære undergruppene i Kristendommen og deres manglende evne til å se likhetene mellom deres eget religionssyn og synet til menneskene de har lagt seg for vane å fordømme på en svært stygg

Har du noen eksempler på at kristne fordømmer menneskene fordi de er muslimer på VD?  Synspunktene ja, men ikke menneskene.

Det som er tragisk er menneskesynet.  Den manglende respekten for mennesket som resulterer i tragedier på tragedier i mange muslimske land.  

En kultur som river ned i stedet for å bygge opp - en kultur som ikke er til menneskets beste.  Bare se på kvinneundertrykkelsen og oppfordring til drap på annerledes troende.  Steining, pisking, æresdrap osv. er ikke akkurat i tråd med menneske rettighetene.  Rett og slett før middelalderske handlinger basert på bagateller.  F.eks kvinnen som feilaktig ble utvist fra Norge til Iran - som ble pisket med 80 piskeslag fordi hun for en tid tilbake hadde smakt alkohol. 

Det regner jeg med at du også tar avstand fra Hermod.

Menneskesynet og uvilkårlige utrolig straffer for bagatellmessige brudd på islamsk lov - er jo en årsak til flyktningestrømmen.  Og at voldtatte kvinner er de som blir fengslet og dømt og ikke den som voldtar uskyldige kvinner.

Islam er ikke bare en religion - den er landenes lov. Styrt av presteskapet.  et presteskap som ikke ser ut til å inneha annen kjærlighet - enn kjærlighet til en kultur som ødelegger - i stedet for å vise nestekjærlighet og rettferdighet.


5 liker  
Kommentar #235

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det som er tragisk er menneskesynet.  Den manglende respekten for mennesket som resulterer i tragedier på tragedier i mange muslimske land.  

Jeg kan ikke se at det har vært til noen hjelp for befolkningen i Sør-Sudan at de har fått skiftet ut sitt tidligere muslimske lederskap med et kristent?

Jeg har stor respekt for menneskesynet til de fleste norske kristne. De har sluttet seg til vestlige, sekulære, humanistiske liberale verdier og har også vært delaktige i utviklingen av disse. Men så har vi jo denne gruppen med rabiate kristne som sliter med dette.  Disse har åpenbart mer til felles med sine likesinnede på muslimsk side enn de liker å innrømme.

1 liker  
Kommentar #236

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Du virker til at danne dine meninger på grundlag af fakta fra Skole og MSM, men det er helt utilstrækkeligt - de størrelser er politisk aktivistiske og ikke saglige.

Deres dybt racistiske fremstilling af Korstogene kan være en god og letforståelig indføring i det mønster, der følges i PK-Brigaden.

Hos dem tæller fakta ikke - de er deltagere i en holdkamp - og de er ikke på vores side.

Siden du vet så nye om hva jeg leser, kanskje du kan nevne noe spesifikt jeg bør se på med nye øyne?

Hvem er «de» som driver lagkamp, gir blaffen i fakta og ikke er «på vår side»? 

Det er du som er komplett historieløs. Kriger i middelalderen og før det var ofte ekstremt brutale. Det gjaldt både muslimer, romere og mongoler. Sjekk historien om Dacia for eksempel. 

Hvis alle kristne kriger handler om «gjenerobringer» så må vi vel prompte gjenerobre Albania som er et muslimsk fotfeste i Europa. Etter korstogene så vi «gjenerobringer» av områder som Amerika og India. Det bodde vel ingen muslimer i Amerika på den tiden, men det er kanskje bare en løgn PK-eliten har pumpet inn i meg.

 

1 liker  
Kommentar #237

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Islam kan ikke udøves i fred i vor tid - islam er under global transformation til noget mere fundamentalistisk som følge af globaliseringen og migrationerne, der gør at de inkompatible lokale tilpasninger må opgives til fordel for det fælles gods, der er skrifterne og det betyder radikalisering.

Det er denne fullstendige dehumaniseringen mange av oss reagerer på. Jeg har gjentatte ganger skrevet at det er mye jeg misliker sterkt med islam. Men vi kan ikke gå ut fra at 1,5 milliarder mennesker per definisjon er umulige å leve ned. Mange av dem det er snakk om er barn på flukt, 

Hvis islam er under en radikal forvandling, hvorfor messer vi da om hva som skjedde for tusen år siden?

Vi kan også lese at det er skummelt om de legger fra seg troen fordi ateisme er satanisme. Og vi kan lese avskyelige utsagn som at jødene ikke hadde forstått Kjærlighetens Gud.

Hvis noen lurer på hvorfor kristendommen blir diskutert hele tiden er det fordi at folk i dette forumet gang på gang fordømmer islam samtidig som de selv fremviser en form for kristendom jeg trodde vi var ferdige med. Vi må også lure på hvilken agenda folk har her. Er det at islam er en farlig religion eller er det bare at de har feil verdensanskuelse på linje med jøder, ateister og andre?

2 liker  
Kommentar #238

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem er du?

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

F.eks. ignoreres for tiden europæernes interesser, for ikke at dehumanisere dem, der vil ind og bo i Europa - så man er altså nødt til at dehumanisere for ikke at gøre det.

Således dehumaniserer humanismen ikke mindre end religioner eller andre ideologier.

Mener du at kan diktere hvilke politiske oppfatninger ateister og humanister skal ha?

Jeg er ateist og humanist, og jeg ønsker selv å bestemme hva jeg skal mene om flyktning- og innvandringspolitikk.

Jeg ser at du bruker pronomenet "man" og det passive verbet "ignoreres" når du beskriver europeisk flyktning- og innvandringspolitikk. Hvem er denne/disse "man" som "ignorerer"? 

Snakker du om en gruppe ikke-kristne som har følgende karakteristika felles: PK, ateisme, humanisme, venstrevridning?

2 liker  
Kommentar #239

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Har du noen eksempler på at kristne fordømmer menneskene fordi de er muslimer på VD?  Synspunktene ja, men ikke menneskene.

Hjelp meg litt her, er du snill. Hvordan skiller man en person som er født og oppvokst inn i en bestemt kultur fra egenarten til denne kulturen med sin religion og levesett? Når du på den ene siden vet hvor totalitært dette er, for det er en av dine stadige anklager mot islam, kan det vel tenkes at du skjønner at når man bor i en slik kultur blir menneskene en del av samfunnet. Noe annet ville drepe dem, men du har kanskje en forklaring på hvordan man kan være noe man ikke er samtidig som man er noe annet? Her er du på tur!

1 liker  
Kommentar #240

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at det har vært til noen hjelp for befolkningen i Sør-Sudan at de har fått skiftet ut sitt tidligere muslimske lederskap med et kristent?

Er det et argument i en borgerkrigslignende tilstand landet er i?

Jeg kjenner imidlertid lite til  Sudan.  Er årsaken til delingen av landet at nord er muslimsk og  at sør er kristent?

Jeg mener å huske det var kamp om olja og en rekke overgrep fra muslimer mot kristne som førte til at verdenssamfunnet blandet seg inn og sørget for delingen.

Mulig jeg tar feil.

4 liker  
Kommentar #241

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når du på den ene siden vet hvor totalitært dette er, for det er en av dine stadige anklager mot islam, kan det vel tenkes at du skjønner at når man bor i en slik kultur blir menneskene en del av samfunnet.

Helt enig i det siterte.

Så da er jeg interessert i forklaringen din.  Det er vel kjernen av debatten.

At stor innvandring fra nettopp muslimske land vil endre Norge p.g.a. at de drar med seg den totalitære kulturen. Som du kaller det.

Noe som vil endre Norge radikalt.

En ser jo bare hvor mye president Trump på noen måneder endrer verden.

 

5 liker  
Kommentar #242

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Det er denne fullstendige dehumaniseringen mange av oss reagerer på. Jeg har gjentatte ganger skrevet at det er mye jeg misliker sterkt med islam. Men vi kan ikke gå ut fra at 1,5 milliarder mennesker per definisjon er umulige å leve ned. Mange av dem det er snakk om er barn på flukt, 

Hvis islam er under en radikal forvandling, hvorfor messer vi da om hva som skjedde for tusen år siden?

Vi kan også lese at det er skummelt om de legger fra seg troen fordi ateisme er satanisme. Og vi kan lese avskyelige utsagn som at jødene ikke hadde forstått Kjærlighetens Gud.

En svært god kommentar. Mange muslimer er analfabeter. I mange islamske land er graden av analfabetisme høy. Forutsetningen om at muslimer flest kjenner sin religion godt er feil. Mange har bare muntlige overleveringer og kulturell læring som bakgrunn for sin forståelse av religionen. I mange tilfeller vil det også være slik at det er patriarkatet på stedet som bestemmer hva som er religionen og kulturen. Sannsynligvis kjenner mange intellektuelle i Vesten islam bedre enn folk på gata i Jalalabad. 

Ikke finnes det skolevesen slik vi kjenner det, ikke finnes det opplæring slik vi kjenner det. Om vi skulle bidra med noe fx i Syria etter krigen kunne et organisert skolevesen være en flott gest overfor befolkningen. 

Det er ikke noe rart om folk flykter fra muslimske land. Dette burde man forstå siden man er så imot islam. De som flykter tar kritikerne på ordet og legger bak seg det onde og vil inn i Vesten. Vi ville sannsynligvis lagt ut på flukt alle mann om vi visste det fantes et bedre sted å flykte til hvor vi kunne leve i fred og utvikling med egen velstand og godt liv som mål. 

Man messer om det som skjedde for 1000 år siden for å bevare kontrollen på debatten. Da *vet* man liksom ett eller annet. Slik som at de 700 jødene som nektet å konvertere til islam og ble henrettet av Muhammed. De er de eneste jødene i verdenshistorien som er henrettet for sin tro. Alle vet da dette? På samme måte er jeg som katolikk ansvarlig for at en av medici-pavene satte barn på kammerpiken. Jeg er naturligvis ansvarlig for alt som har skjedd i min kirke i tusenvis av år. Pussig nok er nordmenn ikke personlig ansvarlig for vikingenes herjinger. Det er visst en heeelt annen sak. :-)

Muslimer har vansker med å konvertere. En ting er å bytte religion. Det svir for de som blir igjen siden Allah er stor og har ingen ved siden. Det som ofte er enda verre er om folk blir ateister for da tror de ikke på noen ting som helst. Ja de kan til og med være både homofile og mye annet rart, rett og slett ugudelige! Disse blir et enda større problem å forholde seg til enn en som påstår seg å være kristen. Derfor antar jeg at det er mye skjult ateisme blandt muslimer. Derfor denne nevrotiske kampen mot vantro. Virkeligheten som kommer ut av dette er at islam forvitrer. Råtne på rot er kanskje ikke et helt korrekt ord, men islam mister grepet etterhvert som folk reiser til Vesten eller får besøk av slektninger som har reist i forveien, og som forteller om sitt liv. Hvis vi vil ser vi klare tegn til at muslimer integrerer seg godt i de landene de kommer til, og at de velger en livsstil med en del trosutøvelse sentrert rundt de viktigste emnene, men ellers finner sin vei rundt eller utenom de fem søylene for å leve et liv de kan tåle å se seg selv og sine i. Patriarkatet svinner, familiestrukturen forvitrer. De blir mer og mer lik andre vesterlendinger, og vil antagelig ikke en gang foretrekke å reise tilbake til gamlelandet for pensjonisttiden sin. Denne generasjon kanskje, men de som er barn i dag; neppe. 


Kommentar #243

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

At stor innvandring fra nettopp muslimske land vil endre Norge p.g.a. at de drar med seg den totalitære kulturen. Som du kaller det.

Noe som vil endre Norge radikalt.

En ser jo bare hvor mye president Trump på noen måneder endrer verden.

Det siste først; Trump har ikke endret verden. Verden går videre med sterkere samarbeide øvrige land imellom, men med USA på sidelinjen. Trumps virkning er minimal bortsett fra dette. Virkelig minimal. USA er isolert og svekket internasjonalt. 

I forbindelse med valget i Tyskland har jeg fulgt med på tysk politikk. En sak som kom frem forrige dagen var hvilken oppfatning velgerne til Alternativ für Deutschland har om omfanget av muslimer i Europa. Tallene varierer stort sett mellom 10 og 20% for de fleste land i Europa. Realiteten er at Russland med sine innbyggere sør i landet har 10%, mens resten av Europa ligger mellom 3 og 7%. Muslimene utgjør derfor som gruppe ingen stor enhet i Europa. Selv i Russland er de begrenset i stor grad til sørlige områder selv om de finnes over alt. Hvis du tenker på virkningskraft kan du forsøke å sammenligne størrelsen på Krf og muslimer som gruppe i Norge. Krf sitter i en gunstigere posisjon men er likevel praktisk talt sjakk matt. 

Det har vært en del diskusjoner om muslimer i Storbritannia. De fleste britiske muslimer bor der fordi de har søkt til friheten. Dette bildet forstyrres av at det er utsendt *misjonærer* fra islamske land for å få dem med på gjenopprette gamlelandet i sitt nye hjemland. I all hovedsak er dette avvist, men misjonærene har nådd frem overfor enkelte miljøer slik som i Birmingham. Trusselbildet reduseres derfor til at det er snakk om et fåtall, selv om det i dette tilfellet er snakk om noen tusen. Disse representerer utfordringer for myndighetene gjennom politi og sosialt arbeide. (Fenomenet er forsåvidt ikke ukjent. Også russiske migranter trodde de reiste til USA for å leve som sovjetborgere. Men der fikk de seg en overraskelse.)

Islam og muslimer er den trusselen for vestlig livsstil som vi lar den være i vårt hode. Så lenge og så mye som den enkelte ønsker å føle seg truet består trusselbildet, mens man fra samfunnsmessig side ikke har realiteter å basere seg på. Og dette har vi da snakket om så mange ganger, Fjerdingen, at det er du klar over. 

Kommentar #244

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Islam og muslimer er den trusselen for vestlig livsstil som vi lar den være i vårt hode. Så lenge og så mye som den enkelte ønsker å føle seg truet består trusselbildet, mens man fra samfunnsmessig side ikke har realiteter å basere seg på. Og dette har vi da snakket om så mange ganger, Fjerdingen, at det er du klar over. 

Jeg tror vi  må la   hele  analysen  synke inn i ærbødig stillhet og undring.

4 liker  
Kommentar #245

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Islam og muslimer er den trusselen for vestlig livsstil som vi lar den være i vårt hode. Så lenge og så mye som den enkelte ønsker å føle seg truet består trusselbildet, mens man fra samfunnsmessig side ikke har realiteter å basere seg på. Og dette har vi da snakket om så mange ganger, Fjerdingen, at det er du klar over. 

Som vanlig dokumenterer du ingenting av det du kommer med. Svært så selektivt utvalg du foretar - ingenting som kan faktasjekkes.

Hvorfor kommenterer du ikke motstanden i katolske Polen, og det nylige valget i Østerrike og i Tsjekkia.

Jeg har ikke fått med meg noen europeiske land som har åpnet opp for å ta imot en flyktningestrøm av muslimer.  Har du?  Hva er årsaken til det?

Hva som er i hodet til andre vet ikke du.  Det er ikke en gang et argument..  


4 liker  
Kommentar #246

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Som vanlig dokumenterer du ingenting av det du kommer med. Svært så selektivt utvalg du foretar - ingenting som kan faktasjekkes.

Hvorfor kommenterer du ikke motstanden i katolske Polen, og det nylige valget i Østerrike og i Tsjekkia.

Jeg har ikke fått med meg noen europeiske land som har åpnet opp for å ta imot en flyktningestrøm av muslimer.  Har du?  Hva er årsaken til det?

Hva som er i hodet til andre vet ikke du.  Det er ikke en gang et argument..  

Ok. 

Kommentar #247

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Riktig!

Men fortsatt vil troen på en straffende gud vitne om et pervertert menneskesyn.

Det ser jeg ikke. Det almindelige blandt mennesker er da at man straffer regelbrydere.

Det er så bare overført til også at gælde i det hinsides.

4 liker  
Kommentar #248

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Motstandere (satanister) tolereres ikke.

Derfor må underkastelsen internaliseres - gjennom troen (den "rette").

De tolereres da. Det er ikke intolerance at modarbejde meningsmodstandere.

Ja, alle samfund og kollektiver har en 'ret' tro - ellers ville centrifugalkræfterne splitte alle ad.

2 liker  
Kommentar #249

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Regelbrudd

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det ser jeg ikke. Det almindelige blandt mennesker er da at man straffer regelbrydere

Det spesielle her, er at "regelbruddet" er "feil tro"   -  og at straffen ikke har noen rehabiliterende funksjon.


Kommentar #250

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis kristendommen da ikke faktisk ser på Jesus som et en uttrykk for at Gud ønsker å identifisere seg med og forsones med oss mennesker.

Jo, men det betyder ikke at man anser ham for at være kun menneske.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere