Georg Bye-Pedersen

21

Når vil vi alle forstå Islam?

Publisert: 15. okt 2017  /  863 visninger.

Ser av reportasje fra NRK om den tyske innenriksminister som foreslår muslimske helligdager.
Det kan for meg virke som om det er manglende kunnskap helt til topps omkring hva Islam har i seg av ideologi.


Når en innenriksminister ikke klarer å se det tragiske og rasistiske ved religionen Islam blir det fort gjort tanker om at han vet dessverre ingenting om Islam.


Når undertegnede sier dette er tragiske og rasistisk, vises det til Koranen: Sura 9, vers 88-89
"Men Sendebudet, og de som tror sammen med ham, satser liv og eiendom. Disse har alt godt i vente. Disse vil det gå godt.
Allah har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Dette er den store seier."
Dette viser terror.


Sura 9 vers 29
"Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet."
Dette viser rasisme.


Har vi ikke nok terror i Europa? Er vi nødt til å opphøye Islam til noe hellig og innføre helligdager?
Det viser bare hvor lite folk vet om Islam! Håper inderlig at Erna og Siv forstår Islam. Gjør de det?

9 liker  
Kommentar #151

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jo ok - det besvarer mine spørgsmål, men ikke hvordan - det er jo ikke nye tanker.

Nej, netop derfor undrede jeg mig over at alle religioner skulle behandles sådan.

2 liker  
Kommentar #152

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Der har du et godt poeng! 

1 liker  
Kommentar #153

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fortapelseslære og menneskesyn

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nej, jeg har ikke studeret Luthers syn på jøder, men ved at det er kulsort.

I "Om jødene og deres løgner" bruker Luther jødenes tragedier som bevis på at de er forlatt av Gud.

Og dermed har Luther, med Guds hjelp, legitimert sin dehumanisering av jødene - på samme vis som vi ser islamistene dehumanisere de vantro.

1 liker  
Kommentar #154

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"Sympati" er nøkkelordet.

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Har dessverre ingen sympati for deg med slike uttalelser.

Når Gud, enten han heter Jahve eller Allah, tilbyr evig fortapelse for de vantro, hvilken sympati skal da vi rettroende ha for dem?

Og hvordan er det mulig å ta krigeren Muhammed på ordet, men ikke Jesus som bringer sverd heller enn fred?

Kommentar #155

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Trosopplæring

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det mener jeg det er - det er ikke naturligt menneskeligt.

Man kan argumentere for at behovet for å tro ligger nedfelt i mennesket, men spesifikke monoguder, eller monoguder generelt, må vi opplæres til å tro på.


Kommentar #156

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Eksempel:

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
I "Om jødene og deres løgner" bruker Luther jødenes tragedier som bevis på at de er forlatt av Gud.

"Alas, it cannot be anything but the terrible wrath of God which permits anyone to sink into such abysmal, devilish, hellish, insane baseness, envy, and arrogance. If I were to avenge myself on the devil himself I should be unable to wish him such evil and misfortune as God's wrath inflicts on the Jews, compelling them to lie and to blaspheme so monstrously, in violation of their own conscience. Anyway, they have their reward for constantly giving God the lie."

- Martin Luther

http://www.jewishvirtuallibrary.org/martin-luther-quot-the-jews-and-their-lies-quot

1 liker  
Kommentar #157

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Nettopp derfor.

Publisert over 4 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Det er riktig. Men jeg forstår ikke helt hva du vil med den linken til Wikipedia. Boken handler ikke om førislam.

(Samtidig samlet kommentar til flere)

Nettopp derfor, samtidig henger fortiden sammen med nåtiden.

Islam er også historisk dokumenterbart voldelig,  med Ismael (trellkvinnen Hagars sønn med Abraham) som en av forfedrene.  Disse som er kjent for sverdets folk, også historisk godt dokumentert  akkurat som i disse tider.

Den svenske intifadaen: 81 år gammel kvinne offer for stenkasting  https://www.document.no/2017/10/22/den-svenske-intifadaen-81-ar-gammel-kvinne-offer-for-stenkasting/

89-årig kvinne ranet og drept – afghansk asylsøker pågrepet  https://www.document.no/2017/10/22/89-arig-kvinne-ranet-og-knivdrept-afghansk-asylsoker-pagrepet/

Over 900 terrorsaker i Tyskland hittil i år  https://www.document.no/2017/10/22/over-900-terrorsaker-i-tyskland-hittil-i-ar/

Ta en titt på Milag forlag og hva de distribuerer med  statstøtte og  anerkjent som "kvalitetslitteratur" som kan leses i  landets  biblioteker. Ta en titt på f.eks. s.a.m. gjengen: operasjon  smilefjes  og andre historier.

Lærer disse barna å skille mellom de  såkalte "vantro" (de mer  dimmier og de som ikke er det) eller samles  alle såkalte "vantro" i  samme bås? Hva tar du sjansen på å ignorere? 

Det ene henger sammen med det andre, alt har sin årsak.

Stammefolket, sverdets folk opp igjennom flere årtusen der noe sammenblandes med islam av sverdets folk selv:

 Den som kom først, var rød, og lodden som en fell over hele kroppen. Ham gav de navnet Esau. 1 Mos 25,25
[rød: Det hebr. ordet ligner navnet Edom, v. 30.]
[lodden: Slik tydes navnet Esau.]
Har du lagt merke til at noen muslimer er rødhårete og har rødt skjegg ekte eller farget?

Korah, Gatam og Amalek. Det er de høvdingene som stammer fra Elifas i Edom. De er Adas etterkommere. 1 Mos 36,16

  Men kongen i Edom svarte: "Du får ikke dra igjennom mitt land. Ellers møter jeg deg med sverd i hånd." 4 Mos 20,18
  

Han skal vinne over Edom,
 legge fienden Se'ir under seg;
 Israel skal øke sin makt.
4 Mos 24,18

Han la vaktmannskaper i Edom; det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. Slik hjalp Herren David overalt hvor han drog fram. 2 Sam 8,14

 Edom rev seg løs og har vært skilt fra Juda til denne dag. Samtidig rev også Libna seg løs. 2 Kong 8,22
 

 Men Moab er mitt vaskefat,
 på Edom kaster jeg min sko.
 Jeg triumferer over Filisterlandet." 
Sal 60,10

 Egypt, Juda, Edom, Ammon, Moab og alle ørkenboerne som har kortklipt hår ved tinningen. For alle de andre folkene er uomskåret på kroppen, men hele Israels ætt er uomskåret på hjertet. Jer 9,26
[som har håret kortklipt: ørkenstammer som en kunne kjenne på deres særegne hårfasong.] [uomskårne hjerter: -> 3 Mos 26, 41.]

  Så sier Herren Gud: Fordi Edom tok hevn over Juda-ætten og ved hevnen førte skyld over seg, 

13 derfor sier Herren Gud: Jeg vil rekke ut hånden mot Edom, utrydde folk og fe av landet og gjøre det øde. Fra Teman til Dedan skal de falle for sverd. Esek 25,12-13
[Teman: -> Job 2, 11.]
[Dedan: -> Jer 25, 23.]

  Fordi du sa: "De to folk og land skal bli mine; vi tar dem selv om Herren er der", Esek 35,10
[De to folk og land: Israel og Juda, som Edom prøvde å ta etter Jerusalems fall.]

 Fordi du gledet deg da Israels arveland ble lagt øde, lar jeg nå det samme skje med deg. Se'ir-fjellet og hele Edom skal bli til en ørken. Da skal de sanne at jeg er Herren. Esek 35,15

  Egypt skal bli til en ødemark
 og Edom til en øde hei
 for sitt voldsverk mot judeerne.
 For det var i deres land
 de spilte uskyldig blod.
Joel 3,24

  Så sier Herren:
 For tre ugjerninger Edom har gjort,
 ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
 For de forfulgte sine brødre med sverd
 og viste ingen barmhjertighet.
 De holdt alltid fast på sin vrede
 og gav aldri opp sin harme.
Ob 1,11  Den dagen du holdt deg borte,
 den dagen fremmede røvet hans gods,
 da utlendinger gikk inn i hans port
 og kastet lodd om Jerusalem,
 da var også du som en av dem
. Am 1,11
[holdt deg borte: Edom ville ikke hjelpe Juda da babylonerne inntok Jerusalem i år 587 f. Kr.]

 3 men Esau hadde jeg uvilje mot.
 Jeg gjorde hans fjell til en ørken,
 hans arveland til en villmark for sjakaler."
[hans arveland: Edom.]
4  Når edomittene sier: "Vi er knust,
 men vil bygge opp igjen det som sank i grus,"
 da sier Herren, Allhærs Gud:
 "La dem bygge, men jeg river ned.
 De skal kalles det gudløse landet
 og det folk som Herren for alltid er harm på."
Mal 1,3-4
["Vi er knust": Etter Jerusalems fall ble også Edom rammet av en nasjonal katastrofe, da ørkenstammer herjet landet.]

Disse landområdene er fortsatt ørkenområder, mens Israel har gjort slike ørkenområder til fruktbare og dyrkbare områder i sitt eget land. Mens Israel og jødene er til velsignelse for verden (fredens folk), er sverdets folk i opprør og krig mot verden som de vil ha full kontroll over (ikke alle muslimer).

Det at jødene og sverdets folk har vært i strid med hverandre er urgamle stridigheter akkurat som i disse tider. Sverdets folk mot den frie kvinnens folk, som i disse tider mener seg berettiget til å islamisere resten av verden. Ismael ville ta Isaks plass, slik er det fremdeles. Men alt til sin tid, det blir brått slutt på disse konfliktene når Menneskesønnen kommer tilbake.

Israels myndigheter har gitt land for fred, noe som avlet enda mer terror og intifada. FN, EU og flere vestlige land med x-antall flere fornekter offisielt det de tydelig ser, at islam er sverdets politiske ideologiske religion som undertrykker muslimer og verden forøvrig ved bruk av terrorisme. Ikke alle muslimer er like, mens ufattelig mange undertrykkes og er under hard kustus som er tvunget til å følge fundamentale ledere. Løgn og skuespill er lovlige midler i islam, og benyttes til krigføringen mot resten av verden også internt. Stamme mot stamme. Israel har gjort temmelig mye for å få fred med sine imperialistiske naboer, der agendaen er å fjerne Israel fra kartet og fjerne jødene fra jordens overflate. Hendelser som kan minne om intifadalignende situasjoner der steiner som kan drepe kastes etter svenskene, selv om det er 81 årig eldre dame som er målet.  Eller når en 89 år gammel kvinne utsettes for rovmord. Det er tydelig at den opprinnelige befolkningen ønskes fjernes, slik at slike muslimer kan overta det fedrene i de forskjellige vestlige land har bygd opp. Israel er slik sett også et varseltårn, for x-antall muslimer oppfører seg på samme måte i vestlige land som i Israel og mot jødene; når slike muslimer blir mange nok og hylles disse samtidig fram av mainstream medier og vestlige politikere. Den store uretten vestlige land har påført Israel, slår nå tilbake som en bumerang. Om visse politikere i sitt store hovmod tror de kan kontrollere og temme disse, slik de kontrollerer og temmer egen befolkning; overvurderer de sin egen makt totalt uforsvarlig. Ihuga fundamentale muslimer lar seg ikke temme på samme måte som den vestlige befolkningen.

......."Arabisk mytologi, eller religion i det førislamske  Arabia, var en blanding av polyteisme (flerguderi), kristendom, jødedom,  og ulike iranske religioner. Arabisk polyteisme, den dominerende form  for religion i Arabia før den eneveldige islamske tro undertrykte andre  former for religiøse forestillinger, var basert på dyrkelse av guddommer  og andre ritualer. Guder og gudinner, inkludert måneguden Hubal, og  gudinnene Allāt, Al-Manat og Al-‘Uzzá, ble æret ved lokale helligdommer  som eksempelvis Kaba i Mekka. Det har vært fremmet ulike teorier for å  forstå rollen til Allah i religionene i Mekka. Mange av de fysiske  beskrivelsene av de førislamske gudene er sporet tilbake til idoler,  særlig i nærheten av Kaba, og det har blitt sagt at det eksisterte opp  mot 360 av dem.".......

https://no.wikipedia.org/wiki/Arabisk_mytologi

8  Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

 9  La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer! For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat; for de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. 
Hebr 13,8-9

Noen muslimer vil også bli berget og frelst, men da er de ikke lenger muslimer men innpodet i den frie kvinnen Sara`s ætt og dermed fortsatt også i Abrahams ætt. Sammen med alle jøder og hedningfolk som er dyrt kjøpt ved Jesu Kristi blod og soning for alle våre synder. (For det er x-antall muslimer som lider og sterkt mistrives under islamsk åk). Som da blir helt frigjort fra trellkvinnens Hagars ætt. Takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors.

 10 Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. 11 Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren.
 12 Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.
[utenfor porten: Golgata lå utenfor bymuren. Se Joh 19, 20.]
 13  La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. 14 For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme.
 15 La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. 
Hebr 13,10-15

Mye lærdom å hente fra hvordan Herren Allhærs Gud behandlet Farao under frigjørelsen av jødene:

HERREN VIL FRI ISRAEL FRA EGYPTERNE
 Da sa Herren til Moses: «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og din bror Aron skal være din profet. 2 Mos 7,1

Kommentar #158

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 4 år siden

S.A.M.- Gjengen, ja. Den har jeg ikke lest, så jeg stoler på forlagets omtale: «Sakeena, Amina og Memoona(S.A.M.-Gjengen) er tre skolejenter som vekker lite oppmerksomhet i skoletiden. Etter skoletid forvandler de seg til tre superheltinner, og kjemper mot urett og hverdagsrasisme».

Jeg forholder meg ikke til Document og andre ekstreme websteder. Det og når du blander sammen det med Bibelsitater, så gjør det det umulig å svare på det du skriver.

Kommentar #159

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

SPAM

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan er det mulig å ta krigeren Muhammed på ordet, men ikke Jesus som bringer sverd heller enn fred?

Nå synes jeg du skal skrive det slik det er å forstå og ikke tvetydighet. Det er ikke Jesus som bringer sverd. Det er Islam som bringer sverd. 

Så har vi alle dem (ateister) som ikke ønsker kristendom i samfunnet og som ikke vil godta Jesus og hans budskap og som ønsker å rive opp kristendommen. 

Det er disse som prøver å ødelegge for kristendommen og dem som tror på Jesus som budbærer for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.  

Vær snill og diskuter på en ærlig måte. Hvis du mener at Jesus er krigersk så dokumenter det. Hvis ikke er det SPAM som forsøpler en god diskusjon. 

Er temmelig sikker på at Vd ikke ønsker dette i sitt debattforum.

1 liker  
Kommentar #160

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sitat:

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det er disse som prøver å ødelegge for kristendommen og dem som tror på Jesus som budbærer for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.  

Vær snill og diskuter på en ærlig måte. Hvis du mener at Jesus er krigersk så dokumenter det. Hvis ikke er det SPAM som forsøpler en god diskusjon. 

Er temmelig sikker på at Vd ikke ønsker dette i sitt debattforum.

" 34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.
         
    35 Jeg er kommet for å sette skille:
           Sønn står mot far,
           datter mot mor,
           svigerdatter mot svigermor,
         
    36 og en manns husfolk er hans fiender."

- Matt 10

I stedet for å fokusere på dette du kaller "SPAM", kan du heller fokusere på saken.

Men, som jeg allerede har sagt, når du bekrefter at du mener at Jesus, i likhet med Muhammed, dømmer vantro til evig fortapelse, har jeg ikke mer å komme med. Jeg har sagt mitt.Kommentar #161

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Man kan argumentere for at behovet for å tro ligger nedfelt i mennesket, men spesifikke monoguder, eller monoguder generelt, må vi opplæres til å tro på.

Jo, men på den anden side ser man at højere civilisation hænger sammen med monoteisme.

Det er jo sådan set, som jeg ser det, en forudsætning for rationel tænkning at der er én og kun en sandhed og at den sandhed holder hele vejen igennem.

Islam har et erkendelsesmæssigt problem her, fordi tankekonstruktionen er dualistisk og yderligere fordi dens guddom ikke er rationel og påregnelig.

Ateisme er ingen selvstændig tanke- og erkendelseskonstruktion, men rider på ryggen af kristendommen og 'tænker på kristent'.

3 liker  
Kommentar #162

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Alas, it cannot be anything but the terrible wrath of God which permits anyone to sink into such abysmal, devilish, hellish, insane baseness, envy, and arrogance.

Ja, det er jo klar tale om ikke  andet. Ikke for at minimere hans had, men ellers er jo dette med at se jordisk succes som gudernes velvilje, meget udbredt hos mennesker.

Luthers samtidige, ude i nogenlunde samme reformatoriske ærinde, Calvin stillede vist dette ret skarpt op, sådan at rige simpelthen var tilsmilet af Gud. Det har de vist en del 'glæde' af i USA.

2 liker  
Kommentar #163

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan er det mulig å ta krigeren Muhammed på ordet, men ikke Jesus som bringer sverd heller enn fred?

Et ord - tekstforståelse.

Er der tvivl om betydningen af punkter i en tekst, tolkes de efter tekstens hovedretning.

Det helt samme princip anvendes overfor islam.

Ingen, der har sat sig bare overfladisk ind i de to systemer, kan være i tvivl om de to tekstsamlingers hovedretning - og at den ikke er den samme.

2 liker  
Kommentar #164

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og dermed har Luther, med Guds hjelp, legitimert sin dehumanisering av jødene - på samme vis som vi ser islamistene dehumanisere de vantro.

Ja, sådan var forståelsen åbenbart dengang. Reformationer, revolutioner o.l. medfører som regel radikalisering.

2 liker  
Kommentar #165

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du må lese #116  om igjen

Publisert over 4 år siden

Er dette alt du har å komme med. Av alt så står i NT så er dette det eneste du har å komme med?

Undertegnede kommenterte dette i #116 og dette har ingen ting med at Jesus trekker sverd.  Du må lese #116  om igjen. Jeg vil fortsatt kalle det for SPAM.

Kommentar #166

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Nå synes jeg du skal skrive det slik det er å forstå og ikke tvetydighet. Det er ikke Jesus som bringer sverd. Det er Islam som bringer sverd. 

Så har vi alle dem (ateister) som ikke ønsker kristendom i samfunnet og som ikke vil godta Jesus og hans budskap og som ønsker å rive opp kristendommen. 

Det er disse som prøver å ødelegge for kristendommen og dem som tror på Jesus som budbærer for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.  

Vær snill og diskuter på en ærlig måte. Hvis du mener at Jesus er krigersk så dokumenter det. Hvis ikke er det SPAM som forsøpler en god diskusjon. 

Er temmelig sikker på at Vd ikke ønsker dette i sitt debattforum.

Det er mulig å melde fra til moderator, de har grepet inn mot folk før. Men jeg har svært vanskelig for å se at Frøland har brutt mot god debattskikk her. Nå påstås det gang på gang at kristendom og islam er diametrale motsetninger. Når noen legger frem skriftsteder som tyder på noe annet så kalles det uærlighet og spam. 

Både kristendom og Islam har bragt rikelig med både sverd og det som verre er. Voldelig islamisme er et økende problem. Men å lage en religionskonflikt av det er definitivt ikke løsningen. Det har vært forsøkt før.Kommentar #167

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Skriftene er faktisk hovedfasiten.

Publisert over 4 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
S.A.M.- Gjengen, ja. Den har jeg ikke lest, så jeg stoler på forlagets omtale

Samtidig skriver du:

"Jeg forholder meg ikke til Document og andre ekstreme websteder.  Det og når du blander sammen det med Bibelsitater, så gjør det det  umulig å svare på det du skriver."----------------------------------------------------------------------------

Det var også ment som en samlekommentar, ikke kun til deg. Islam har plukket noe opp både fra Skriftene, jødedommen og hedenske blandingsreligioner, som samtidig fungerer som en politisk ideologi og et maktsystem.

Heller ikke kommer det som en overraskelse at du kjøper det gjeldende forlagets egenreklame, men samtidig undergraver kritiske opplysende stemmer.

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0087.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0086-1024x500@1x.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0089.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0093.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0094.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0095.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0096.jpg

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0097.jpg

Er det greit at små barn opplæres og oppfordres til en hevn og voldskultur?

Hvem er de små barnas "ekle fiender" og hvilken kultur tilhører de?

Tviler sterkt på at du er villig til å se visse likheter med Hamas bruk av barnetegneserier for å øke barnas hat mot jødene, lett kan assosieres med dette tegneseriebladet som får statstøtte og brukes som "kvalitetslitteratur" i norske biblioteker.

Det som verden (ikke alle land) tillot og aktivt støttet for å ødelegge Israel og jødene, vender nå tilbake som en bumerang. Alle som støtter opp om slikt ser ikke heller dette forholdet, heller ikke at en slik oppfordring til hat rammer blindt de folkeslag som propagandaen er rettet mot.

Ikke alle har like anstrengt forhold til opplysende og kritiske nettsteder, du og dine meningsfeller besitter heller ikke ensidig definisjonsretten. Skriftstedene tilkjennegir at sverdets folk ikke var ukjent i urtiden samt deres opphav, heller ikke et ukjent forhold i disse tider noe profetiene beskriver.

En kommer ikke utenom Skriftene når verdens tilstand beskrives og hvorfor verdens tilstand er blitt slik den er; når en vil forholde seg til virkeligheten og sannheten. Skriftene er faktisk hovedfasiten. Herren Allhærs Gud har all definisjonsrett, for Han har også skapt verden samt menneskene i sitt bilde.

3 liker  
Kommentar #168

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Du skriver: "Islam har plukket noe opp både fra Skriftene, jødedommen og hedenske blandingsreligioner, som samtidig fungerer som en politisk ideologi og et maktsystem". Islam KAN brukes som en ideologi, mer er altså en religion. Du kan jo spørre norske muslimer som er politisk aktive.

Kommentar #169

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

En ting er hva som sies, noe helt annet er hva som gjøres i praksis.

Publisert over 4 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Du kan jo spørre norske muslimer som er politisk aktive.

En ting er hva som sies, noe helt annet er hva som gjøres i praksis.

2 liker  
Kommentar #170

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Men i alle dager, de er jo representanter for partiene. Du har muslimer i de fleste partier. Som det er kristne i de fleste partier.

Kommentar #171

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Nå påstås det gang på gang at kristendom og islam er diametrale motsetninger. Når noen legger frem skriftsteder som tyder på noe annet så kalles det uærlighet og spam. 

Det er typisk for ateister og andre som ikke forstår kristendommen å skylde på kristendommen.  Jesus kom med et helt annet budskap enn GT.  Jødene hadde ikke forstått kjærlighetens Gud.

 

De som har levd tett på islam i 1400 år - hva forteller de?

Hun er forundret over Europa

Sitater fra en artikkel i Dagen.

"Moder Agnes mener Europa er tvetydige i møte med islam og har valgt feil allierte i krigen i Syria.                 

 Vi er ofre for en av de verste massemanipuleringene i historien. Opprøret blir fremstilt som en kamp for demokrati, men i realiteten er vi på vei mot et nytt diktatur, sier hun.                 

Når den fryktløse nonnen til slutt får spørsmål om flyktningkrisen og muslimfrykt i europeiske land, blir svaret krassere enn forventet.

 – Det er en organisert invasjon, sier hun og stiller spørsmål ved hvorfor så mange muslimske flyktninger velger Europa i stedet for rike arabiske land som er nærmere og der de har samme religion, språk og kultur.

 – Hva med Bibelens oppfordring om å hjelpe mennesker i nød og elske sine fiender?             

 Og når det gjelder å elske sine fiender, fortsetter hun. – Vel, Jesus ber oss ikke om å være blinde og dumme. Han ber oss om å elske vår neste, men også om å stå opp mot det som er galt. Han frelser oss fra våre synder, men sier aldri til synderen at han er trygg i sin synd.

 Moder Agnes innrømmer gjerne at hun er forundret over Europa.

 – Det undrer meg at dere som er så godt utdannet ikke ser at det som skjer kommer til å true levemåten deres. Det er som selvmord for sivilisasjonen.

 – Husk at i Midtøsten har kristne 1400 års erfaring med å leve tett på islam. At dette har vært en suksesshistorie skyldes at grunnleggende prinsipper ble vernet om, og at kristendommen var åndelig sterk nok til å stå stødig.                

 Moder Agnes innrømmer gjerne at hun er forundret over Europa.

 – Det undrer meg at dere som er så godt utdannet ikke ser at det som skjer kommer til å true levemåten deres. Det er som selvmord for sivilisasjonen.

 – Husk at i Midtøsten har kristne 1400 års erfaring med å leve tett på islam. At dette har vært en suksesshistorie skyldes at grunnleggende prinsipper ble vernet om, og at kristendommen var åndelig sterk nok til å stå stødig. Europa har fornektet sine kristne røtter. Da er det ikke mulig å unngå at kaos og vold brer om seg, for ateisme og hedonisme kan ikke demme opp for fanatisme."

5 liker  
Kommentar #172

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
– Det er en organisert invasjon, sier hun og stiller spørsmål ved hvorfor så mange muslimske flyktninger velger Europa i stedet for rike arabiske land som er nærmere og der de har samme religion, språk og kultur.

Syrias store poet Adonis. Han kritiserer den arabiske våren. "Den ble ledet av grupperinger uten adekvat forståelse av sivile rettigheter og institusjoner." I boken "Vold og islam" utdyper han kritikken. Han mener IS betyr slutten på Islam.

Han skriver blant annet at han ikke vil gi Islam æren for den høykulturelle epoken (750-1250) e.kr.), som blir skildret f.eks. i Sultans og Science" en utstilling som gikk verden rundt for et par år siden og som ble vist på Teknisk Museum i Oslo.

Han stiller spørsmålet: "Hvorfor finner vi ikke en eneste stor dikter som kan kalles rettroende muslim."  Og han svarer selv: "Fordi islam gikk inn for vold , krig og erobringer fra starten av."

I 2012 besøkte han litteraturfestivalen på Lillehammer.  Allerede den gangen så han for seg en total ødeleggelse av Syria.

I Vold og Islam går han mye lengere.  Han mener at Syria og islam er på vei inn i en dødskamp.  Fordi IS fører islam inn i en barbarisk blindgate som betyr slutten på hele religionen.  Fordi verden ikke lenger vil akseptere en tilbakevending til villmannslivet.

Hvem er et menneske i islam?

Forfatteren Lilly Bandehy i Aftenposten. Hvor lenge skal muslimer få lov til å skylde alt på USA og Vesten? spør Lily Bandehy. Krigen mellom ulike grener av islam har vart i 1400 år.


"Islams hus» begynte å ta fyr allerede i Muhammad sin tid, da en gruppe muslimer skilte seg ut. Muhammad kalte dem khavarej (utenfor), og han utryddet dem. Han begrunnet det med at de skapte uenighet mellom muslimer."

Les hele artikkelen her:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-menneskesynet-i-islam-som-er-hovedproblemet--Lily-Bandehy-8325384.html

4 liker  
Kommentar #173

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Ikke et ukjent fenomen....

Publisert over 4 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Men i alle dager, de er jo representanter for partiene. Du har muslimer i de fleste partier. Som det er kristne i de fleste partier.

Det samme gjelder i slike situasjoner, det avgjørende er jo uansett:

En ting er hva som sies, noe helt annet er hva som gjøres i praksis. 

Ikke et ukjent fenomen at politikere som hevder de er kristne, motarbeider kristendommen og støtter opp om og fremmer islam. Mens muslimske politikere stort sett ønsker å fremme sin politisk ideologiske religion, samt erstatte kristendommen med islam.

Begge framstår politisk ideologiske og påfallende samstemte.

De politikere som framstår mer kristne er Partiet De Kristne, får ikke nok støtte fra kristenhold. Samt "kr"f vaker under sperregrensen, noe som sterkt indikerer at fra det kristne lekmannshold er vi hovedsakelig befridd for politisk ideologi. Vi stemmer på dem som vi mener er mest til gavn for landet og folket, også mest til gavn utenrikspolitisk; eller lar vær å stemme om det ikke er noen partier å stemme på.

2 liker  
Kommentar #174

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det må du jo gjerne mene, men ingen av mine muslimske venner er slik. Jeg stopper her.

Kommentar #175

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er ingen dokumentasjon for at Jesus svingte sverdet.

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Når noen legger frem skriftsteder som tyder på noe annet så kalles det uærlighet og spam. 

Vi skal skrive alle med ryggdekning, ellers blir det bare tull og tøys. Det blir det bare tull av i diskusjonen. Her er det IKKE NOEN dokumentasjon om at Jesus svingte sverdet.

1 liker  
Kommentar #176

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Den guddommelige åpenbaringen gitt av profeten Muhammed - og som utgjør grunnlaget for religionen islam - ville nok ikke ha hatt mulighet til å få "grofeste" i løpet av profetens tid på jorden om det ikke var for mandatet profeten Muhammed var gitt (og som vi kan lese om i Johannes Åpenbaring kap.11). Mandatet var temmelig likt det som var gitt Moses (noe jeg har skrevet om tidligere). Et mandat de kristne synes å akseptere når det gjelder Moses, men kristne aksepterer ikke at Muhammed skylle være gitt et lignende mandat. Jesus er gjengitt på følgende ord hos evangelisten Johannes:

 «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!» (5:39)

og

«Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om.» (5:46).

Altså synes det å være en nødvendig sammenheng mellom Moses og Jesus. Denne sammenhengen er det profeten Muhammed vitner om. Noe de kristne synes ikke å ville akseptere. Og det til tross for vitnesbyrdets viktighet og enestående karakter på profetplan - og før Dommens dag. Spesielt viktig med tanke på at Jesus ble uriktig anklaget og dømt.

Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Joh.15:25,26.

Jeg har observert at dette med vantroenes skjebne er noe som opptar åpningsinnleggets forfatter i sterk grad - når det gjelder Koranens innhold. Det jeg ikke finner at Bye-Pedersen utlegger innsiktsfullt og skriver oppklarende og engasjert om, gjelder skjebnen til vantroende omtalt i Bibelen. Men det har han jo full anledning til å gjøre nå. Her er noen utgangspunkt Bye-Pedersen kan forholde seg til.

Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette han over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med med de vantro. En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Lukas, 12: 43-48.

Og

Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.» Åp. 21:6-8. 

 

(Uthevet av meg)

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #177

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Men å lage en religionskonflikt av det er definitivt ikke løsningen. Det har vært forsøkt før.

Ja, i tusind år kæmpede Europa imod at blive erobret af islam gennem dens hundreder af store og små angreb, pirateri og slavehugst.

Ikke mindst de østeuropæiske lande måtte lide og afgive mange til de muslimske slavemarkeder i syden. Noget, der genspejler sig i en mere realistisk forståelse af islam end man ser i EU og Vesteuropa.

Religionskonflikten 'laves' ikke - den eksisterer som udgangspunkt - lær om islam...

Du har ikke en kinamands chance for at forstå din samtid gennem MSM.

Har de lært dig noget om Europas historiske forhold til islam - nej vel.

4 liker  
Kommentar #178

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Du skriver: "Islam har plukket noe opp både fra Skriftene, jødedommen og hedenske blandingsreligioner, som samtidig fungerer som en politisk ideologi og et maktsystem". Islam KAN brukes som en ideologi, mer er altså en religion. Du kan jo spørre norske muslimer som er politisk aktive.

Som sagt er det almindelige at religioner også er, hvad vi i Europa kalder politik. Politik er ikke noget universelt - det er noget partikulært europæisk.

Islam er altså, som du siger, en religion, men du misforstår, hvad en religion er, fordi du vist tror at alle religioner er som kristendommen.

Den 'kan' ikke bruges som en ideologi - den 'er' en ideologi. Det er noget per definition, når det indeholder en samfundsforskrift og endnu mere, når det også har detaljerede anvisninger for det meste andet i tilværelsen, inkl. det mest private - og de ting gør også at ideologien kan betegnes som totalitær.

3 liker  
Kommentar #179

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vi skal skrive alle med ryggdekning, ellers blir det bare tull og tøys. Det blir det bare tull av i diskusjonen. Her er det IKKE NOEN dokumentasjon om at Jesus svingte sverdet

Har noen påstått det da? Mulig et uttrykk av typen "sverdsvingende Jesus" ble brukt tidligere, jeg tror det var metaforisk (jeg skrev det ikke selv). Poenget fra min side var uansett at han bruker en krigersk og hatsk retorikk. Men hvis det er noen tvil: Det han sier er at han bringer sverd til verden, ikke at han svinger det selv.

Kommentar #180

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Religionskonflikten 'laves' ikke - den eksisterer som udgangspunkt - lær om islam...

Du har ikke en kinamands chance for at forstå din samtid gennem MSM.

Har de lært dig noget om Europas historiske forhold til islam - nej vel.

Her skjønner jeg ikke hva du mener. Hva er MSM? Det hjalp ikke å google det engang. Mener du mainstream media?  Altså de dominerende mediene? Den konspiratorisk anlagte høyresiden har tydeligvis viklet seg så langt inn i sin egen fantasiverden at de uten å merke det lager vage koder som knapt betyr noe.

Du vet ingenting om hva jeg leser. Er kinesere spesielt dumme siden du bruker dem som eksempel på hvor liten sjanse jeg angivelig har til å forstå noe? 

Joda, jeg vet ganske mye om Europas historiske forhold til islam. For eksempel at vi i nyere tid har støttet en amerikansk politikk som gikk ut på å underbygge islamistiske grupper i kampen mot kommunismen. Det er gjerne folk som støttet denne politikken som etterpå beskylder venstresiden for å være altfor vennlig innstilt til muslimer. Spar meg.

Kommentar #181

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Lukas, 12: 43-48.

Det siterte ovenfor er et utdrag fra lignelsen der Jesus ber alle å være forberedt når Han kommer tilbake.  Likt det Paulus forteller fariseerne viktigheten av å beholde troen på Han som Messias - for å få evig liv i paradis.  Jødene kjente ikke igjen Messias da Han først kom.  Og det kan jeg skrive mye om en annen gang.

Det er en altså en misforståelse av billedspråket og manglende forståelse av evangeliet Svein Ole.

Han oppfordrer alle å beholde troen slik at de får komme til han å hvile i paradis.

Og da det gjelder å oppfordre til vold altså gjerninger, så svarer Jesus på det da Han blir spurt:  At vi skal elske vår neste og vår fiende.  Ikke akkurat noen oppfordring til vold og den drepingen noen forsøker å framstille det som.

Det var heller ingen som forsto det Jesus sa slik du tydeligvis gjør heller.  

Det var ingen voldshandlinger fra de kristne som fulgte Jesus.  De lot seg heller dø for sin tro - enn å avsverge troen.  Martyret som mange valgte.  Martyret gjorde at troen økte og bredde seg ut utover hele verden (Romerriket).  Det viser en utrolig kraft i kjærlighetsbuidskapet og viser at kjærligheten er den suverent sterkeste kraft.

Hvilke gjerninger vil du vi skal gjøre ble Jesus spurt.  Han svarte:  Joh 6, 28-29

 28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 

Kristendommen handler om kjærlighet - det absolutte motsatte av drap, hat og vold.

Det trodde jeg du hadde fått med deg nå Svein Ole etter de mange årene du har deltatt på VD.

Kristendommen handler om å tro! På kjærligheten! Tro på at Jesus døde for at vi skal få evig liv.

Uansett. Ønsker deg en riktig god natt!

 

1 liker  
Kommentar #182

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Big Brother

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Den 'kan' ikke bruges som en ideologi - den 'er' en ideologi. Det er noget per definition, når det indeholder en samfundsforskrift og endnu mere, når det også har detaljerede anvisninger for det meste andet i tilværelsen, inkl. det mest private - og de ting gør også at ideologien kan betegnes som totalitær.

De mest totalitære av alle ideologier er de som kontrollerer ikke bare gjerningene, men de innerste, mest private, tanker.

Den som tenker feil, skal gå evig fortapt.

Kommentar #183

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvis det er noen tvil: Det han sier er at han bringer sverd til verden, ikke at han svinger det selv.

Ja, sværd - kristendommen er den mest radikale af de kendte religioner og bringer derfor strid. Den fordrer universalitet og svækker dermed de traditionelle familiebånd, klaner og stammer, der ellers er det universelt menneskelige.

Det siges af nogle at meningen med islam var at opnå noget tilsvarende i Arabien, men at det mislykkedes, fordi klaner og stammer var for stærke.

Det er et problem i debatten at de færreste har skaffet sig viden og bare regner med at Skole og MSM har orienteret dem, sådan som det er deres opgave.

De har imidlertid ikke fortalt om ret meget i denne verden og derfor tror de arme elever og tidligere sådanne at alle mennesker er som os og lever på samme måde og vil det samme.

De har tegnet er verdenskort for elevernes indre blik, hvor Europa fylder 9/10 af Kloden og resten af Verden 1/10 - Det er altså bare lige omvendt.

Det er også dette falske verdenskort, der gør at mange tror at vi da bare kan tage imod indvandring - de indser ikke at vi er et lille globalt mindretal, der umuligt med livets bevarelse kan bære konsekvenserne af alle andres handlinger.

Det er også grunden til at vi kan sidde og diskutere om kristendom er ligeså krigerisk som islam - det er en surrealistisk debat, hvis man har bare basalt kendskab til de to systemer.

5 liker  
Kommentar #184

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hovedretningen er den samme.

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ingen, der har sat sig bare overfladisk ind i de to systemer, kan være i tvivl om de to tekstsamlingers hovedretning - og at den ikke er den samme.

Dette livet er ingen ting. Det som betyr noe, er neste liv, livet i evigheten for de utvalgte.

Les hva Jesus siteres på i Johannes 12:

"25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv."

Kommentar #185

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

De mest totalitære av alle ideologier er de som kontrollerer ikke bare gjerningene, men de innerste, mest private, tanker.

Den som tenker feil, skal gå evig fortapt.

Korrekt.  Slik det ateistiske Sovjet gjorde.  Med myrderier av egne innbyggere som langt overgikk antall drepte i 2. verdenskrig.  Kan også ta med Kina og Pol Pot.

Myrderier som viser en ekstrem og voldelig holdning som i antall drepte nærmest overgår fantasien.  Det er i ateistiske regimer tankekontroll og selv private tanker har resultert i drap i 100 millioners klassen.

1 liker  
Kommentar #186

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg er langt på vei enig, men

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jo, men på den anden side ser man at højere civilisation hænger sammen med monoteisme.

Det er jo sådan set, som jeg ser det, en forudsætning for rationel tænkning at der er én og kun en sandhed og at den sandhed holder hele vejen igennem.

erfaringen viser at monoteismen ikke er sivilisasjonenes høydepunkt. Det er bare et steg på veien.

Bibelen og den kristne tradisjon er et utmerket eksempel:

Det begynner med et konglomerat av guder, gudesønner, engler, demoner og kjemper. Så snevres det med tiden inn til èn supergud. 

Så får vi i det greske tillegget til Tanakh en menneskeliggjøring av Gud gjennom personen Jesus. 

I dagens Europa ser vi en videreføring av humaniseringen av Gud gjennom intellektualisering ("teologer") og gjennom selverklærte kristne mennesker som, uten at de er klar over det selv, er påvirket av sosialdemokratisk humanisme.

Hvis man oversetter beretningene i Bibelen til moderne, klar tale, vil de oppfatte det som blasfemi.

Monoteisme er ikke et høydepunkt. Det er et trinn på stigen.

Kommentar #187

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det siterte ovenfor er et utdrag fra lignelsen der Jesus ber alle å være forberedt når Han kommer tilbake.  Likt det Paulus forteller fariseerne viktigheten av å beholde troen på Han som Messias - for å få evig liv i paradis.  Jødene kjente ikke igjen Messias da Han først kom.  Og det kan jeg skrive mye om en annen gang.

Det er en altså en misforståelse av billedspråket og manglende forståelse av evangeliet Svein Ole.

Grunnen til at jeg tok verselinjene med var for å gi Bye-Pedersen en oppgave som angikk tildeling av mange slag - en skjebne ikke ulik det som venter de vantro. Det er nemlig de vantros skjebne i Koranens ordspråk Bye-Pedersen til stadighet har rettet oppmerksomheten mot, men han har ikke forklart tilsvarende språkbruk i Bibelen.

Det var heller ingen som forsto det Jesus sa slik du tydeligvis gjør heller.

Tydeligvis er det nok du som har misforstått det jeg har skrevet.  

 Kristendommen handler om kjærlighet - det striks motsatte av drap, hat og vold.

Ja, selvsagt. Men det er jo ikke dette jeg har skrevet om i min forrige kommentar. Forøvrig holder jeg inntil videre skjult hva dette med de vantros skjebne egentlig angår. Om Bye-Pedersen ikke gir en fyldestgjørende utdypning om emnet som er oppklarende for det både Koranen og Evangeliet tilkjennegir om de vantro, er det vel rimelig å anta at Bye-Pedersen - og de som kunne hjulpet han av trosfeller - ikke vet hva de skriver om i det de i Jesu navn angriper profeten som vitnet om sannheten i forbindelsen mellom Moses og Jesus blant mangt annet også de vantros skjebne i samsvar med Evangeliet.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #188

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Sverd brukes mot kristne.

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det han sier er at han bringer sverd til verden, ikke at han svinger det selv

Flott at du sier at Jesus er ingen sverdsvinger. Jesus stod for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Jesus bringer ikke sverd, men Islam bruker sverd mot dem som tror på Jesus. 

Europa og Nord-Afrika var kristent før Muhammed sin tid. Muslimske jihadister brukte sverd i sin erobring av det kristne Spania, Midtøsten og Nord-Afrika.

Det skulle ikke være vanskeligere enn det.

4 liker  
Kommentar #189

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Her skjønner jeg ikke hva du mener. Hva er MSM? Det hjalp ikke å google det engang. Mener du mainstream media?  Altså de dominerende mediene? Den konspiratorisk anlagte høyresiden har tydeligvis viklet seg så langt inn i sin egen fantasiverden at de uten å merke det lager vage koder som knapt betyr noe.

Det er et helt almindeligt anvendt akronym, som sikkert kommer fra USA, som så mange af dem.

'Konspiratorisk' mener jeg er at vige udenom. Det er ret simpelt at MSM ser verden i et marxistisk og globalistisk og dermd også PK-perspektiv og at dette ikke er det eneste syn man kan have og at de derfor orienterer skævt. (PK - politisk korrekt).

Det er også værd at bemærke sig at de er påfaldende enslydende over hele Vesten - peger på det samme og mørkelægger det samme.

Du vet ingenting om hva jeg leser. Er kinesere spesielt dumme siden du bruker dem som eksempel på hvor liten sjanse jeg angivelig har til å forstå noe? 

Nej, men jeg kan gætte ud fra, hvad du argumenterer med.

'En kinamands chance' bruger man måske ikke på norsk. Egentlig en lidt grov talemåde, som refererer til at man i USA brugte kinesiske fremmedarbejdere til de farligste sprængningsopgaver i de store anlægarbejder for længe siden.

Ja, nogle borgerlige - liberalisterne, er som også socialister og islamister, imperialister og de har gjort udstrakt brug af islam til at fremme egne mål.

Det er ikke konservativ politik, som den ses hos de såkaldte populistiske partier.

Det er ovennævnte revolutionære, der vil have krige.

Ellers mener jeg nok, man burde vide lidt om den fjernere fortid, der havde stor betydning og som man kan lære af.

5 liker  
Kommentar #190

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

De mest totalitære av alle ideologier er de som kontrollerer ikke bare gjerningene, men de innerste, mest private, tanker.

Den som tenker feil, skal gå evig fortapt.

Her glemmer du at kristendommen også siger at budene til Jesus ikke kan opfyldes af almindelige dødelige mennesker - dette er en pointe i troen.

Anderledes i kommunisme og islam - her er ingen kære mor.

5 liker  
Kommentar #191

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva sier Jesus selv om saken?

Publisert over 4 år siden

"Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd."

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=SyXGjvFYqNIZbs4N/mRmrSVzBs1K2hGUZdoCn3P+vU/o7wvvUH5O00+y6Me0HRfxFYQvVoIaXbo=

Kommentar #192

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Les hva Jesus siteres på i Johannes 12:

"25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv."

Jeg ændrer ikke mening om at det er håbløst at sidde med små løsrevne citater, selvom der kommer mange af dem ;-)

Her er der vel tale om almindelig livsvisdom stillet lodret op. Det følger af kristendommen at man ikke skal blive henført af denne verdens goder, så man glemmer at tilværelsen har andre perspektiver end hedonisme.

Kan læses af såvel ateister (ville jeg tro) og kristne.

3 liker  
Kommentar #193

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den ultimate totalitarianisme sitt magiske ord:

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Her glemmer du at kristendommen også siger at budene til Jesus ikke kan opfyldes af almindelige dødelige mennesker - dette er en pointe i troen

troen

Det er troen som skiller oss i evighetens apartheid.

Her er ingen kjære mor.

Kommentar #194

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

I dagens Europa ser vi en videreføring av humaniseringen av Gud gjennom intellektualisering ("teologer") og gjennom selverklærte kristne mennesker som, uten at de er klar over det selv, er påvirket av sosialdemokratisk humanisme.

Hvis man oversetter beretningene i Bibelen til moderne, klar tale, vil de oppfatte det som blasfemi.

Monoteisme er ikke et høydepunkt. Det er et trinn på stigen.

Du har ret så langt at det faktisk er lykkedes ideologerne at få mange mennesker til at falde ned og tilbede sig selv.

Det er et nyt stadige, men jo da et satanisk et. Troen på det evigt gode og fornuftige menneske er ren satanisme og jo også med videnskabelig sikkerhed en helt usand tro.

Det er bare let at sælge.

Andre er hoppet på Gaia-lignende religioner og det er så en venden helt tilbage til tidlig animisme.

Hvad der er påvirket af hvad, er vist ikke som du siger.

Så jeg tror at monoteisme er højdepunktet.

Jeg ser dit rationale om at religion er blevet stadigt mere menneskenær, men mener at det er en fatal grænseoverskridelse at tro at vi er en slags guder. Også dette er et satanistisk træk - at ville være Gud lig.

5 liker  
Kommentar #195

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Ellers mener jeg nok, man burde vide lidt om den fjernere fortid, der havde stor betydning og som man kan lære af.

Korstogene mener du? Tredveårskrigen? 

Ja, religion bringer konflikt, jeg har aldri påstått noe annet. Og islam slik den fremstår nå skaper noen nye og alvorlige problemer som ikke er lette å håndtere. Men å "løse" problemet med at den ene overtroen skal overvinne den andre, det kommer vi ingen vei med. Det gjør det bare verre. 

Så er det faktisk mange som flykter fra religiøs vold i muslimske land. Skal vi tilby dem en sekulær stat der alle kan utøve sin religion i fred eller skal vi tvinge dem til å ta stiling til religiøse spørsmål når de kommer til Europa også? 

1 liker  
Kommentar #196

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Om Bye-Pedersen ikke gir en fyldestgjørende utdypning om emnet som er oppklarende for det både Koranen og Evangeliet tilkjennegir om de vantro, er det vel rimelig å anta at Bye-Pedersen - og de som kunne hjulpet han av trosfeller - ikke vet hva de skriver om i det de i Jesu navn angriper profeten som vitnet om sannheten i forbindelsen mellom Moses og Jesus blant mangt annet også de vantros skjebne i samsvar med Evangeliet.

Hva er praksisen?  I kristendommen praktiseres kjærlighet etter fattig evne. I muslimske land drap, vold og 1000 jomfruer i paradis.

Årsaken til forskjellig praksis er at muslimene ikke tror Jesus verken sto opp, at vi ikke skal elske våre fiende men i stedet drepe dem, at de ikke tro Jesus er Guds sønn.  Mye baseres på GTs misforståelser og ingenting av NT. Jødenes misforståelser av GT vet vi ble kraftig fordømt av Jesus.

Det må da du ha fått med deg Svein Ole.  Selv om du er bahai.  

Og jeg vet du elsker kjærligheten - altså den kristne Gud.  Men elsker du Muhammed?

1 liker  
Kommentar #197

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg kunne ønske at hele det muslimske området i verden ble sekularisert. Det beste ville være om muslimene hadde blitt sekulære, men dessverre tror jeg kanskje det ikke er realistisk.

Jeg har en ide om at kristen misjon kan være  en måte å håndtere islam på. Det vi trenger er en kristning av den muslimske verden. Det er et virkemiddel som har blitt brukt med suksess i store deler av verden, der kristendom har overtatt over lokale religioner.

Etter kristningen ville det være lettere å gjennomføre en avkristning av landene, på samme måte som det har skjedd i europa.

Islam har et svakt punkt i forhold til bøkenes folk, kristne blir noe mildere behandlet enn andre religioner og livssyn, og dette kan brukes, derfor vil en overgang til kristen tro bli lettere enn en overgang til ateisme.

Kommentar #198

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ønske at hele det muslimske området i verden ble sekularisert. Det beste ville være om muslimene hadde blitt sekulære, men dessverre tror jeg kanskje det ikke er realistisk.

Dette er i ferd med å skje. Det har pågått lenge allerede. Derfor har vi alle stridigheter muslimer imellom. Frem til 1979 var det en jevn utvikling men så kom revolusjonen i Iran. Etterpå har det vært litt mer frem og tilbake, men utviklingen er stort sett i retning av en sekularisering. MEN det vil være en sekularisering innen den muslimsk kulturen. De vil forbli muslimer, men de ekstreme vil miste sitt fotefest. Fredelig sameksistens vil bli stadig lettere og mer vanlig. Ting tar tid. Vi er tidlig i utviklingen. Jeg tror ingen kan sette en dato for når den er fullført. Slik som vi aldri fullfører den samme utvikling i Vesten heller. 

Kommentar #199

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Du mener

Publisert over 4 år siden

det ville bli bedre om nåværende muslimske land heller ble som Nord-Korea eller det gamle Sovjet? Jeg tviler sterkt på om det ville representere noen forbedring. Men det er jo håp om at også muslimske land etter hvert vil etterleve fundamentale menneskerettigheter. Men for å få fortgang i dette, ville det hjelpe om USA sluttet å backe opp det mest tilbakeliggende, autoritære og undertrykkende regimet blant de muslimske land. Et land som i tillegg, i kraft av sin oljeformue, eksporterer sin versjon av islam til resten av verden.

Kommentar #200

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
det ville bli bedre om nåværende muslimske land heller ble som Nord-Korea eller det gamle Sovjet?

Er dette et svar til meg? I så fall er jeg kort og godt uenig. Jeg ser for meg en nærmest organisk prosess som pågår foran øynene våre. Den går langsomt men den går. Hvor den ender vet vi ikke, men jeg regner med at det vil være en versjon av samfunnet med langt større grad av personlig frihet og betydelig mindre grobunn for ekstremisme. Muslimene trenger tid for å finne veien slik vi brukte tid på å finne vår vei. Jeg venter ingen resultater over natten, annet enn om en eller annen leder dør og baner vei for raskere endringer, men slikt kan ikke planlegges. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere