Tor Albertsen

66

Er humanisme blitt humanetikk?

Hva ligger i humanisme? Et nøytralt ord med vektlegging av det menneskelig og ikke det religiøse? Men ikke i motsetning til det religiøse? Eller har Human-Etisk forbund overtatt?

Publisert: 27. sep 2017

Onsdag 26. d.m. var det debatt i NRK Dagrevyen (kl. 19:25-32) om det religiøse i en gravferd. Diskusjonen var mellom en ateist, sønn til en nylig død kirkemusikk-elsker, som ville ha med det religiøse i en gravferd, og særlig at Andrew Webbers "Pie Jesu" ble spilt. Human-Etisk forbund hadde regien i begravelsen, og forbundet reprsentant Brun-Pedersen fortalte at de har regler som mest mulig unngår religiøst betonede utrykk. Forbundet er ikke nøytrale i innholdet av aktuelle gravferd, sa han.

Men det som stusset meg var debattantenes bruk av ordet "humanisme", "humanistisk" eller "humanistisk gravferd" i betydningen ateistisk og/eller ikke-religiøs. Hver setning innholdt ordet. Har begrepet forandret både mening og eierskap? Burde de "ikke-religiøse" få lov til å overta betydningen?

 

Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Ut for å stjele begreper

Publisert nesten 4 år siden

Humanismen understreker menneskets verdi og dets liv i denne verden. Den startet som en åndsstrømning under renessansen (1300–1500-tallet). Dette er den opprinnelige betydningen og den betydningen som fortsatt gjelder, generelt sett.

Humanist brukes idag oftest om de som har studert humanistiske fag.
Siterer fra Wikipedia:
Mens  den egentlige humanisme entydig må knyttes til overgangen mellom   middelalder og nytid, er begrepet senere blitt tatt i bruk, ofte nærmest som et honnørord, i nye sammenhenger.


Ordet sekulærhumanist er langt og kronglete, derfor prøver de seg på en stjeling av begrepet. Det er det ingen grunn til at de skal få. Humanisme er så veldig mye mer enn den lille sekulærhumanistiske delen: https://no.wikipedia.org/wiki/Humanisme
Og det er irrasjonelt at et livssyn som i sin egen definisjon er ikke-religiøst (Fra HEFs hjemmeside: Humanister tror ikke på overnaturlige vesener eller guddommeligheter) prøver å kalle seg humanister. Det er her problemet ligger, en prøver å knytte humanisme til en tro at en gud ikke kan eksistere. Det kan ikke kalles annet enn et stygt forsøk på å stjele og skitne til et fint begrep.
De aller fleste humanister i verden er religiøse. Men vi anerkjenner eksistensen av sekulærhumanister.

Ellers har det blitt debattert her på Verdidebatt endel ganger tidligere:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/150681-livssynet-humanisme
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11685059-den-nye-ateismen-og-humanismen
http://www.verdidebatt.no/innlegg/234642-kristenfolket-og-humanismen?side=1#svar-234924
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11681099-kristendom-humanisme
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11681046-sympatisk-definisjonKommentar #2

Elise Skarsaune

5 innlegg  7 kommentarer

Humanisme trenger ikke være ateistisk

Publisert nesten 3 år siden

En lovlig sen kommentar her i oppfølging av Geir Sollis ypperlige innlegg, og et interessant spørsmål fra Tor Albertsen. Humanisme og humanistisk er begreper som kan favne mye, og som ofte brukes uten nødvendig presisering eller kontekstualisering, i pressen eller i andre sammenhenger.

Humanisme er et livssyn, men et humanistisk livssyn trenger ikke være ateistisk eller sågar agnostisk - det finnes en rekke religiøse innganger til humanismen også. Ateistisk humanisme har ikke enerett på begrepet livssynshumanisme, men er gjerne den form for livssynshumanisme som er best kjent - kanskje fordi den utgjør det tydeligste bruddet med og utfordring av religiøse livssyn.

Humanistforbundet Hufo fronter en inkluderende livssynshumanisme med rom for at ulike mennesker kan ha forskjellige innganger til humanismen som livssyn, inkludert religion. Meningsfeller som er medlemmer av et annet tros- eller livssynssamfunn kan være støttemedlemmer, og har da like rettigheter som øvrige medlemmer i forbundet. Dette for å understreke at vi mener livssynshumanisme skal være inkluderende og en kraft for likeverd og fellesskap i samfunnet.

At humanisme og humanistisk har fått så mange ulike referanser og forestillinger knyttet til seg, handler nok nettopp om den mangfoldige historien Geir Solli refererer til. Men også idag er det plass for ulike typer humanisme, også livssynshumanisme. Utfordringene mot menneskeverdet, menneskerettighetene, likeverd og inkludering er mange nok til at vi blir sterkere og rikere av å stå flere sammen.     

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere