Pål Georg Nyhagen

224

Islam for Norge!

De fleste religioner innebærer også virksomhet som har til formål å utbre egen tro.

Publisert: 27. aug 2017  /  816 visninger.

Jeg har valgt denne noe spesielle og for mange provoserende tittelen for å få frem et poeng: Enhver troende muslim anser islam som det genuine uttrykk for Guds vilje med mennesket og verden. Derfor vil de, slik de opplever det, naturlig nok at så mange så mulig skal bli muslimer «før det er for sent». Noe annet ville vel for øvrig være temmelig inkonsistent og underlig om man anser egen overbevisning for sann og riktig?

Enten man liker det eller ikke, så finnes det ca 170 000 muslimer i Norge i dag - og de blir ikke færre; de har naturlig nok lite imot at fler og fler kommer til. Noe annet ville altså være temmelig absurd. Også muslimer lever i det norske samfunnet med oss andre; noe som medfører både rettigheter og forpliktelser for alle; hvilket også skal aksepteres av alle. (For god ordens skyld: Intet er her her sagt om de skrekkelige  metodene som har blitt- og blir benyttet av militante muslimer gjennom historien og i dag. Dette burde være mer enn velkjent. Spørsmålene om sammenhengen mellom metoder, virkemidler og tro bør dog aldri fortie.)

Også andre religioner nærer forståelig nok samme ideelle mål om at fler og fler skal gripe sannheten slik man selv ser den. Også kristne. Derfor, så pågår det f.eks. kristen misjonering blant muslimer og andre. Også til en viss grad i muslimske land. Man møter for øvrig mennesker i dag på langt flere måter enn bare via den fysiske tilstedeværelsen.

Her jeg bor kommer det f.eks. både aktivt oppsøkende Jehovas Vitner og mormonere på døren. Og det er for øvrig helt greit; de er alltid vennlige og dannede der de står med sitt budskap. Når de får høre at jeg er bekjennende og praktiserende katolikk, sågar med levende jødiske røtter, kan det nok hende at i hvert fall førstnevnte representanter rynker på nesen. Det er ikke mye håp for «min» kirke, nemlig. Og det skal heller ikke lang tid tid å se på Visjon Norge før jeg får høre samme dømmende leksen om skjøgen og dyret selv, nemlig DKK og paven. En muslim jeg har hatt kontakt med hevdet f.eks. under en diskusjon på vennligste appellerende måte at jeg ville gå fortapt om jeg ikke omvendte meg til islam. Og flere kristne sier det samme til ham, så vidt jeg forstår: Han og andre muslimer bør omvende seg før det er for sent. Siden jeg er rimelig trygg og tillitsfull i min tro, så gjør det meg mindre enn lite å høre slike prognoser om livet fra det ene og den andre holdet. Alle de nevnte trosretninger gjør det samme: De har oppdaget lyset. Men noen av representantene ender dessverre med å spre mørke. I det godes navn.

Ideen med dette innlegget er å påpeke at muslimer som ønsker at flest mulig skal bli muslimer er et ganske så naturlig og banalt poeng ut fra deres eget trosparadigme. Muslimer og andre som sier noe annet taler ikke sant. Det er i og for seg verken vondt eller slemt ment med denne ideelle målsettingen. Snarere tvert imot.

På samme måte som diverse kristne trosretninger ønsker at landet og verden blir kristent og da helst slik den troen deres egne kristne variant representerer. Også en rekke andre nære og fjerne trosretninger og livssyn vil selvfølgelig helst at flest mulig skal dele deres tro; det ligger i deres tros vesen. Da vil det være underlig å se på islam som unntak her. Koranen selv har for øvrig tekster som underbygger dette. Muslimene har nemlig ikke, som jødene, eksplisitt og høyrøstet tatt avstand fra aktiv misjon. Jøder bedriver ikke misjon for den mosaiske tro; det er en ikke-misjonerende religion. Jødene er helt klare på å respektere andres rett til å fritt velge sin tro. Jødene anser det faktisk ikke som noe mål at alle mennesker skal være jøder; selv om man har håp og ønsker om at alle uansett skal leve etter monoteistiske og etiske prinsipper. Derfor ser jøder det som negativt og bekymringsfullt når f.eks. kristne prøver å omvende jøder til kristendommen. Jødene tar bestemt avstand fra slik virksomhet. I likhet med flere kristne som tar avstand fra aktiv misjonering fra muslimer eller andre trossamfunn igjen.

De som i dag med blandede følelser hevder at muslimene vil at Norge skal bli et muslimsk land har jo derfor i og for seg rett. I prinsippet. Så gjenstår det da å akseptere at slik ER virkelighetens verden hva gjelder de fleste religioner og trosretninger.

Men det spørs vel på den annen side om det egentlig er noe å frykte i et ikke-muslimsk land som Norge. Mulig vi heller bør se på frykten og angsten selv som den største fienden? Som kristne er vi kalt til å ha tillit til Gud; samtidig som vi beholder hodet kaldt og hjertet varmt - vi bør ha plassert oss på fast grunn om vi har tatt til oss Kristus.

For mye naivitet og godtroenhet er dog ikke bare noe småkomisk i ny og ne, men kan i visse tilfeller bli direkte farlig. Og ut fra kristen tro: Alt som står sannheten i mot, skal dømmes sier det kristne budskapet. Det som reiser seg mot Gud vil falle. Sier altså Guds ord. Har man så tillit til dét som kristen? Det er vel dog uansett Guds bord hvordan dette så skal skje, vil jeg tro. Her bør vi ikke falle for fristelsen å gjøre som muslimske ekstremister å ta makten i egne hender på vegne av en luguber og absurd gudsforestilling og så behandle andre som mindreverdige og uverdige .

Jeg minner til slutt om at ordet «Allah» er det arabiske ordet for «Gud». Ordet «Allah» benyttes f.eks. både av arabisk talende kristne, jøder og bahaiere. Mange arabiske kristne bruker dog vendingen «Allāh al-ʼAb» - «Gud Fader» - for å skille fra det muslimske bruket av ordet for Gud. Det arabiske språket og islam er like vel så sammenknyttet at det blir mer enn vanskelig å se disse to sakene fra hverandre.

Og igjen: Så vet vi jo alle at de metoder som benyttes av visse militante jihadistgrupper og andre ekstreme islamister nettopp faller i den mørkeste og dypeste kategori av ondskapen selv. Eksemplene er dessverre legio. Men som de fleste bør innse, så finnes det ikke 1,6 milliarder muslimske terrorister. Dog bør muslimer våge å ha som daglig morgenmantra: Hva kommer det av at så mange ekstremister og terrorister finner legitimasjon for sin terror og elendighet i koranen? Ett nyttig tips til muslimene: Se på relasjonen til teksten mer enn koranteksten selv. Det er i relasjonen man finner frøene til vekst. Men... "Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?" Motet til å slippe taket, og å være til i det åpne landskapet kan dog være en fordring over ævne. Da er det kanskje noe lettere å gripe til sverdet for både den ene og den andre?

Men dog helt til slutt her; med et hjertesukk fra en sliten, skrøpelig, begrenset, svaksynt og halt gammel pilegrim: Ser man f.eks. på de siste 2 000 årene, som preges av mengder av skrekkelige kriger, terror, pest, naturkatastrofer, holocaust, undertrykkelse og skrekkens elendighet, så ser det ut til at Gud har god tid. Som Dostojevskij påpekte, så begynner vel prisen å bli ganske høy. Vel...

Hineni (Hebrew: הִנֵּֽנִי ) «Here I am».

9 liker  
Kommentar #1

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk for et godt innlegg, Pål Georg Nyhagen.

Det er viktig å leve sammen i samfunnet med gjensidig forståelse og respekt for hverandres identitet og tro. Jeg har et meget positivt inntrykk av pave Frans sin innsats for formålet. 

Kanskje synes mange han er for radikal, men det er nødvendig. Troskonservativisme som overdrives og gir seg til å appellere til lite gjennomtenkte og segregerende holdninger, fører fort til elendighet, for da kan fanatisme og primitive instinkter få spillerom i menneskenes feilbarlige sinn.

Vi bør gjøre en innsats for å tåle hverandre og leve fredelig sammen. I Norge er det gunstig å erkjenne at både kristendom og islam forfekter nestekjærlighet og fredelig og respektfull sameksistens som høyverdige, etiske idealer.

Krefter som sprer mistenksomhet og hat, bør motarbeides med demokratiske midler. Det innebærer både å kriminalisere Profetens Ummah og ta politisk avstand fra Siv Jensens og Sylvi Listhaugs parti. Begge disse forekomstene jobber systematisk for å sette folk opp mot hverandre. Det er samfunnsnedbrytende virksomhet.


2 liker  
Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Tror dessverre han har helt rett.

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg minner til slutt om at ordet «Allah» er det arabiske ordet for «Gud». Ordet «Allah» benyttes f.eks. både av arabisk talende kristne, jøder og bahaiere. Mange arabiske kristne bruker dog vendingen «Allāh al-ʼAb» - «Gud Fader» - for å skille fra det muslimske bruket av ordet for Gud. Det arabiske språket og islam er like vel så sammenknyttet at det blir mer enn vanskelig å se disse to sakene fra hverandre.

Vil håpe og tro at du er dønn sikker på at Den Treenige kristne Gud ikke er Allah?

Blir noe i tvil når du skriver at det er vanskelig å se disse to sakene fra hverandre?

Du snakker om islamsk misjonering. Hvordan har misjoneringen innen Islam vært. Vet svaret, men kanskje du kan formidle det videre til alle.

Du har nok rett at Islam er kommet til Norge og vil forbli i Norge og erstatte all annen religion om ikke vi tar til vettet. 

Vil tro at den muslimske kontakten din har rett når han sier at du vil gå fortapt om du ikke omvendte deg til islam.

Tror dessverre han har helt rett. Det er bare et tidsspørsmål før du må ta valget, dessverre.

2 liker  
Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Islam er en farlig ideologi

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Enhver troende muslim anser islam som det genuine uttrykk for Guds vilje med mennesket og verden.

Du skulle jo ikke være hverken naiv eller dum, Nyhagen - jo dumsnill kan vi vel alle være ...,,men du skal jo ikke lete langt etter å skjønne at islam in the West blir en utfordring for prosjekt Mangfoldssamfunn.  

Legger inne en snutt med Birgitte Gabriel som nok ikke er i slekt med den påståtte engelen som ... 

Brigitte Gabriel was born in the Marjeyoun District of Lebanon to a Maronite Christian couple, a first and only child after over twenty years of marriage.[10] She recalls that during the Lebanese Civil War, Islamic militants launched an assault on a Lebanese military base near her family's house and destroyed her home. Gabriel, who was ten years old at the time, was injured by shrapnel in the attack.[1][11] She says that she and her parents were forced to live underground in all that remained, an 8-by-10-foot (2.4 by 3.0 m) bomb shelter for seven years, with only a small kerosene heater, no sanitary systems, no electricity or running water, and little food.[12] She says she had to crawl in a roadside ditch to a spring for water to evade Muslim snipers.[12][13][14]

According to Gabriel, at one point in the spring of 1978, a bomb explosion caused her and her parents to become trapped in the shelter for two days.[15] They were eventually rescued by three Christian militia fighters,[16] one of whom befriended Gabriel but was later killed by a land mine.[17]

Gabriel wrote that in 1978 a stranger warned her family of an impending attack by the Islamic militias on all Christians. She says that her life was saved when the Israeli army invaded Lebanon in Operation Litani. Later, when her mother was seriously injured and taken to an Israeli hospital, Gabriel was surprised by the humanity shown by the Israelis, in contrast to the constant propaganda against the Jews she saw as a child.[12][18] She says of the experience:

I was amazed that the Israelis were providing medical treatment to Palestinian and Muslim gunmen...These Palestinians and Muslims were sworn, mortal enemies, dedicated to the destruction of Israel and the slaughter of Jews. Yet, Israeli doctors and nurses worked feverishly to save their lives. Each patient was treated solely according to the nature of his or her injury. The doctor treated my mother before he treated an Israeli soldier lying next to her because her injury was more severe than his. The Israelis did not see religion, political affiliation, or nationality. They saw only people in need, and they helped.[12][19]

Opinion editor Michael Young of NOW Lebanon and Franklin Lamb of Al-Ahram Weekly claimed that Gabriel over-simplifies the conflict in South Lebanon as a Muslim war against the Christians.[20][21] Lamb alleged that she lived relatively normally during the Lebanese Civil War; Young, by contrast, described Gabriel's account of her experiences as "overdone" and described her persona and campaign as a "con act."[20][21]  

Her gir hun en rask innføring i islam

https://www.youtube.com/watch?v=6Jdv8kdhy4I 

"Islam - the undeniable truth - a quick lesson in the history of islam! - WS 2015.

2 liker  
Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Gudstillit -og motet til å elske sin neste

Publisert over 4 år siden

Til broder Georg: Det ser ut til at du leser visse ting inn i min tekst som ikke står der; og de kommer vel i tilfelle fra deg selv? Jeg viser f.eks til et ledd i det innledende i min tekst; som for øvrig allerede burde være svar på et av dine spørsmål: 

Sitat: "For god ordens skyld: Intet er her her sagt om de skrekkelige  metodene som har blitt- og blir benyttet av militante muslimer gjennom historien og i dag. Dette burde være mer enn velkjent. Spørsmålene om sammenhengen mellom metoder, virkemidler og tro bør dog aldri fortie.

Videre, så ser det ut til at du er kategorisk overbevist om at "Allah" er et egennavn på den guden som muslimene tror på, og ikke et gitt ord i det arabiske språket for "gud".  Alle språk har selvsagt et ord for gud. Det betyr vel ikke nødvendigvis at det er andre guder det utelukkende er snakk om når de snakker om Gud? Den treenige Guden har dog intet å gjøre med muslimenes gudsforestilling. Ei heller jødenes ditto, for så vidt. De anser begge troen på treenigheten for polyteisme, hvilket er en grunnleggende synd i en monoteistisk gudsforestilling og religion. 

Ja, det finnes en intim sammenknytning mellom islam og utviklingen av det arabiske språket; uten at dette betyr at det ikke finnes noe klart skille. Arabisk er et rikt språk som favner alt mulig annet også, selvfølgelig. Som nevnt, så snakker også alle andre samme språket der det hovedsaklig benyttes arabisk; også kristne, jøder, etc. Dog er det språkhistorisk sett like vel en intim språklig forbindelse mellom islam og arabisk.

Mitt råd til muslimene står jeg selvsagt ved. Og samme appell gjelder også alle oss andre troende: Det er nyttig å på den ene side å begí seg inn i tenkingen om min relasjon til tekstene, fremfor å stirre meg blind på dem. I siste tilfelle glemmer jeg subjektiviteten og den Gudegitte frihetens fordringer. Og på den annen er det altid en idé å sortere bedre: Å drøfte ens gudsforestiling - eller sågar kritisere et slikt -  er noe helt annet (!) enn å kritisere Gud som sådan

At det finnes en reell risiko for at islam vil erstatte all annen tro og religion i Norge er vel å se som et dystopisk og virkelighetsfjernt skrekkscenario som samtidig bygger grovt opp under fordommer og demonisering av "de andre". Videre undervurderes her vår egen kultur og tro radikalt. 

Til slutt, så behøver jeg ikke ta noen nye valg, Georg Bye-Pedersen: Jeg har allerede tatt det mest vesentlige av dem, som så alt annet bygger på. Jeg er en bekjennende og praktiserende  disippel av Jesus Kristus. Dette forplikter, for øvrig: Troen på at mennesket er skapt I Guds bilde tvinger frem kampen for menneskelig verdighet hvor hen så denne Gudegitte kjernekvalitet trues. Jeg avkrever ikke identitet eller tro av den som rammes. Jfr fortellingen om den barmhjertige samaritaneren ("kjetteren og avgudsdyrkeren") og jøden som var overfalt og voldsomt forslått. 

Gud skapte ikke først jøden, den kristne eller muslimen, etc. Men mennesket per se. Alle mennesker er skapt og ønsket av Gud. Alle.  Jesus ba for alle de som ikke visste hva de gjorde. Dét er min trøst. Det vil si at Han ber for alle oss som ikke alltid vet hva vi gjør. Og med minnet av den bønnen i hjertet møter jeg også alle andre som ikke visste hva de gjorde, nå senere under Jesu kors. Kanskje også min venn muslimen, som jeg nevnte? Men hvem det blir, vet bare Herren selv.

6 liker  
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hyggelig at du sier Broder Georg. Den likte jeg :-)  

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Videre, så ser det ut til at du er kategorisk overbevist om at "Allah" er et egennavn på den guden som muslimene tror på, og ikke et gitt ord i det arabiske språket for "gud".  Alle språk har selvsagt et ord for gud. Det betyr vel ikke nødvendigvis at det er andre guder det utelukkende er snakk om når de snakker om Gud? Den treenige Guden har dog intet å gjøre med muslimenes gudsforestilling. Ei heller jødenes ditto, for så vidt. De anser begge troen på treenigheten for polyteisme, hvilket er en grunnleggende synd i en monoteistisk gudsforestilling og religion. 

Og da er svaret? Ja eller nei til at den kristne treenige Gud er den Islamske Allah?

Du skriver: At det finnes en reell risiko for at islam vil erstatte all annen tro og religion i Norge er vel å se som et dystopisk og virkelighetsfjernt skrekkscenario som samtidig bygger grovt opp under fordommer og demonisering av "de andre".

Ja det er vel et skrekkscenaro når en har i tankene sharialov og alt om bekjempelse av andre?

Når det gjelder misjonering av Islam kunne du sikkert sagt det tydeligere i ditt innlegg. Helt enig med deg her.

Enig at alle er skapt og ønsket av den treenige kristne Gud. Det må med for å si det riktig. Vantroende skal bekjempes eller omvendes sier Koranen.

Hyggelig at du sier Broder Georg. Den likte jeg :-)  


1 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ja eller nei til at den kristne treenige Gud er den Islamske Allah?

Det fins bare en, uansett hvilket språk man benytter.

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Semantikk, tolkning og litt til...

Publisert over 4 år siden

Det er kanskje et semantisk problem vi har her? Man skiller i ordsemantikken mellom det man forstår med selve ordet «gud» (mening/betydning) og ut over dette viktigst: Det som ordet viser og refererer til i den konkrete sammenhengen; nemlig den intenderte konkrete referansen.

Betydningen til ordet «gud»  beskrives generelt og uidentifiserrt som at en gud eller guddom er et åndsvesen, gjerne en skaper, og som noe mer og større enn mennesket og alt det skapte som er både i og over verden samtidig. Mens den konkrete referansen til ordet «gud» er alltid sett i sammenheng med den religion ordet benyttes i

For egen del, så benytter jeg begge ordene når jeg skriver; men ordet Gud kun med stor forbokstav G når det handler om den ene og suverene Gud som Kristus refererer til, åpenbarer og representerer. Det finnes bare én Gud. Alt annet er intetheter.

3 liker  
Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
du skal jo ikke lete langt etter å skjønne at islam in the West blir en utfordring for prosjekt Mangfoldssamfunn

Mangfold er ett av skaperverkets mange vidunderlige aspekter - som beriker naturen, livet og samfunnet.

Det motsatte er ensretting, monokultur, trangsyn og håpløst enfold - som kommer grelt til uttrykk gjennom at enkelte misbruker enhver dialog til å spy ut islamhatet sitt.

1 liker  
Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Personlig er jeg sterkt for at man skal ha frihet og rett til å tro, så har jeg ikke et behov for at andre skal velge likt som meg. FORUTSATT at denne friheten er til stede.


Dersom en gruppe vokser og det fører til diskriminering av andre grupper så blir det en kamp om egen frihet som avhenger av at en må gå imot en annen gruppe.


Dette er hva som skjer når f.eks den norske stat fremmer en kristen retning på bekostning av andres trosfrihet, slik vi ser med Krle faget, skolegudstjenester etc.

Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Islam har en agenda

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det motsatte er ensretting, monokultur, trangsyn og håpløst enfold - som kommer grelt til uttrykk gjennom at enkelte misbruker enhver dialog til å spy ut islamhatet sitt

og den har Nyhagen frontet godt med overskriften for innlegget sitt:  "Islam for Norge."  Det er det ideologien i islam sier til muslimen som ankommer riket - at målet er at sharia skal styre Mangfoldet med hard og ensrettet hånd.  

Nyhagen og Økland er ut fra islam bare ei møkkete lausbikkje som skal underkaste seg muslimen.  Hvis du er engstelig for monokultur så burde du virkelig studere hva ideologien i islam sier før du uttaler deg.  Det er jo de friheter vi alle tar for gitt som vil opphøre hvis islam blir det Nyhagen frontet i overskriften - "Islam for Norge".  Disse friheter er Mangfoldet i behov av å beholde hvis prosjektet skal ha en mulighet til å blomstre - islam er en trussel for denne blomstringen.  

Dette har ingenting med hat å gjøre - jo, jeg liker ikke ideologier som ødelegger samfunn - som nazisme og kommunisme - heller ikke islam.

1 liker  
Kommentar #11

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Du selv har tydeligvis en agenda, men det blir verbalt tullete av deg å påstå at et religiøst trossystem har det.

Du burde ha lært allerede på grunnskolen at begrepene "religion" og "ideologi" omhandler vidt forskjellige forhold. Slik som du sauser sammen begreper, så må en nesten undre seg over om du eksempelvis mener nazisme er en religion?

Javisst, kulturelle forhold er, eller har vært, direkte ufyselige i mange land. Men det gir deg ingen rett til å diskriminere og stigmatisere sakesløse folk i Norge på grunn av deres fedres misgjerninger eller forholdene i land de har kommet fra. Slikt er pr. lovdefinisjon rasisme og forbudt i Norge.

Du kan ikke forfølge tyske turister på fisketur i Norge fordi deres besteforeldre kanskje var nazister. Du kan ikke forfølge Hadia Tajik fra Bjørheimsbygd fordi kulturelle forhold på pakistansk landsbygd er preget av konservativ trangsynthet og ensretting.

Du bør ikke anklage troende mennesker, verken kristne eller muslimer, ut fra din egen bokstavfortolkning av de uhyggeligste tekster i gammeltestamente eller koran. Å drive med religionsforfølgelse gikk av moten lenge før du ble født. 

1 liker  
Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Nei, islamisme er en samfunnsideologi

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
så må en nesten undre seg over om du eksempelvis mener nazisme er en religion?

der du og enhver som bekler dette samfunnet fra a til å må underordne seg sharia like det eller ikke.  Som trøst så er det lite trolig at det skjer i vår levetid, men i våre dager endrer hverdagen seg fort.

Hvis du så snutten med Birgitte Gabriel ovenfor, så hørte du at hun allerede i 2015 brukte overskrifter som presidenten du garantert ikke liker senere satte som overskrift - Make America great again.  Her bruker Nyhagen naivt - Islam for Norge.  

Nazisme er ikke formet ut fra en samfunnsideologi forkledd som "religion" som islam.  Gabriel gir grei innføring i samfunnstrategien som "profeten" fikset med input fra Nyhagens skifter som jøder - videre at han - altså "profeten" ble sur da jødene forkastet hans klipp og lim - fra da av gikk han over til killing the jews.1 liker  
Kommentar #13

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tajik er feminist - også i sitt syn på allah

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke forfølge Hadia Tajik fra Bjørheimsbygd fordi kulturelle forhold på pakistansk landsbygd er preget av konservativ trangsynthet og ensretting.

Tajik har tilhør i en feministisk variant av islam som da selvsagt fronter at allah er kvinne - noe som og en og annen norsk kvinnelig prest har gjort - dog ikke med tilhørighet i den kristne tro.

1 liker  
Kommentar #14

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mangfold er ett av skaperverkets mange vidunderlige aspekter

Det kommer an på kvaliteten til de ulike religionene og kulturene som mangfoldet består av. Er det snakk om kulturer av lav kvalitet, så behøver ikke dette bety en berikelse av mangfoldet.

Jeg mener at vi bør aktivt hjelpe muslimene til å forstå at koranen ikke er sann. Slik at antallet muslimer i Norge går ned. Dette mener jeg, er en måte for dem til å få et bedre liv på. Islam som religion utgjør ikke en berikelse av Norge, men selvsagt kan noen muslimer være berikende i kraft av sine personlige egenskaper, ikke sin personlige tro.

En måte å hjelpe dem til å få et bedre liv, er å få dem til å forstå at islam ikke er Sannheten. Dette er etter min mening en plikt Norge har som nasjon.

Sammenlign situasjonen litt med røyking. I Norge forsøker vi å få ned antallet røykere, fordi vi vet at det ikke er bra for folk å røyke. Røyking kan også skade omgivelsene rundt, ikke bare røykeren selv, selv om røykeren selv kan være en hyggelig mann/kvinne.

Slik er det også med islam. Muslimen kan være en hyggelig mann/kvinne, men samlet sett kan den muslimske troen også ha noen negative effekter. For eksempel kan det spre seg en tanke om at koranen ikke må kritiseres, og en irrsajonell frykt for helvete. Selv om det også finnes noen positive sider ved muslimsk tro, slik som et redusert alkoholkonsum, må man likevel si at den samlet sett er overveiende negativt.

Drømmen ville være en verden uten islam, hverken i Norge eller noe annet land. Det er klart at vi bør etterstrebe minst mulig islamsk påvirkning.

Kommentar #15

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

To the point!

Publisert over 4 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Muslimen kan være en hyggelig mann/kvinne, men samlet sett kan den muslimske troen også ha noen negative effekter

En av de kolleger jeg jobber mye med er muslim.  Vi jobber godt i lag og i vårt syn på hva som er en familie og viktigheten av denne er sammenfallende.  

Med oppblomstring av antall muslimer, så vil presset på samfunnsstrukturen gradvis øke - nå har Faten en Nrk rolle i å dagliggjøre den konservative muslim iblant oss.  Vi er snart ferdig med Jihad stadie 1.

1 liker  
Kommentar #16

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tror det er det vanlige

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
at "Allah" er et egennavn på den guden som muslimene tror på,

Borgermesteren i Venezia er i alle fall ensrettet i bruken - han uttaler at "enhver som roper "Allahu Akbar" vil bli skutt.

https://www.youtube.com/watch?v=MHPirhW-BR0

Kommentar #17

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

"...islamisme er en samfunnsideologi...der du og enhver som bekler dette samfunnet fra a til å må underordne seg sharia like det eller ikke...Nazisme er ikke formet ut fra en samfunnsideologi forkledd som "religion" som islam."

Jeg er enig med deg i at begrepet "islamisme" kan beskrive en ideologisk retning. Men du roter med begrepene når du forfekter at islam er en ideologisk retning "forkledd" som religion. Prøv å få inn i hodet ditt ar islam er en religion. Dette er  grunnskolepensum i norsk.

I samfunnsfag/geografi/KRLE lærer grunnskoleelevene at Norge er et kristent land. Senere, når barna modnes til å bli unge voksne, så skjønner de også at det fins ingen islamistisk retning av noe omfang i Norge. 

Profetens Ummah er en vits i det politiske bildet og befinner seg i PST sitt søkelys. Også det store flertallet blant vår muslimske minoritet tar klar avstand fra Ubaydullah Hussein og den lille flokken hans. Mange av dem reiser tvil om hvorvidt radikaliserte islamister overhodet kan betraktes som troende muslimer.

Når du gjør dine fortvilte forsøk på å tåkelegge forskjellen mellom "islam" og "islamisme", så går det frem at dette bare er innledende fakter for deretter å prestere den neste, demagogiske kortslutningen: Islamister (Profetens Ummah?) får oppslutning fra mer enn 2/3 flertall i Norge, endrer Grunnloven, og innfører sharia.

For en fantasi du har! Stikk heller fingeren i jorda og prøv med et snev av realisme.

Budskapet ditt er så virkelighetsfjernt at det nærmest er hinsides latterlig. Man kunne skoggerle, hvis det ikke hadde slik en ondsinnet kjerne: Du vil tydeligvis klistre hele vår minoritet av troende muslimer opp mot ett av de verste, politiske utskuddene vi har her på bjerget. Du presterer da rene mesterstykket av usaklighet, og det er krenkende for mange, sakesløse mennesker. Skam deg!

2 liker  
Kommentar #18

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ta de helt med ro. Gud/Allah er verken kvinne eller mann.

2 liker  
Kommentar #19

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.

En måte å hjelpe dem til å få et bedre liv, er å få dem til å forstå at islam ikke er Sannheten. Dette er etter min mening en plikt Norge har som nasjon.

Sammenlign situasjonen litt med røyking. I Norge forsøker vi å få ned antallet røykere, fordi vi vet at det ikke er bra for folk å røyke. Røyking kan også skade omgivelsene rundt, ikke bare røykeren selv, selv om røykeren selv kan være en hyggelig mann/kvinne.

Folk som mener seg å ha patent på sannheten er lite troverdige.

Muslimer er ikke giftige.

2 liker  
Kommentar #20

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Faten en Nrk rolle i å dagliggjøre den konservative muslim iblant oss.  Vi er snart ferdig med Jihad stadie 1

Nå må du sannelig ta tørn. Faten er en selvstendig tenkende, ung kvinne, og slett ingen konservativ muslim. Hun bruker skaut, akkurat som min bestemor gjorde.

NRK kringkaster ikke jihaddisme. Prøv å skjerpe virkelighetssansen din.

2 liker  
Kommentar #21

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Borgermesteren i Venezia er i alle fall ensrettet i bruken - han uttaler at "enhver som roper "Allahu Akbar" vil bli skutt.

"Allahu Akbar" betyr "Gud er stor" på norsk.

Hvis ordføreren i Svelvik uttalte at enhver som roper "Gud er stor" ville bli skutt, så måtte kommunestyret utpeke ny ordfører, for den gamle hadde havnet i fengsel.

2 liker  
Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm...

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis ordføreren i Svelvik uttalte at enhver som roper "Gud er stor" ville bli skutt, så måtte kommunestyret utpeke ny ordfører, for den gamle hadde havnet i fengsel.

Dette gjald nok mer utsatte steder lenger ned på kartet - Svelvik er nok ikke helt i klasse med Barcelona og Venezia.  Hva denne borgermesteren uttaler i detalj vet jeg ikke - du får sjekke selv.  I alle fall tror jeg nok det er noen andre som i så fall står for skytingen.

Kommentar #23

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Statskanalen promoterer islam

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
NRK kringkaster ikke jihaddisme. Prøv å skjerpe virkelighetssansen din.

Dette er skolefjernsyn anno 2017.  Jihadisten Faten skal være forbilde for muslimer og oppgradere oss til å tenke at hijab er ..... helt normalt ... for kvinner med tilhørighet i samfunnsideologien islam.

1 liker  
Kommentar #24

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Men...

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Muslimer er ikke giftige.

islam er.

1 liker  
Kommentar #25

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

"...samfunnsideologien islam"

Hakk i plata?

Jeg vil anbefale deg å ta et kurs i norsk. Prøv å jobbe med forståelse av ord til dess det glir inn hva som er forskjellen på begrepene "religion" og "ideologi". Lykke til, det er ikke så vanskelig som du kanskje tror.

"Jihadisten Faten..."

Norge er et fritt land. Lovgivningen er liberal, og samfunnet er tolerant. Ytringsfriheten praktiseres med svært vide rammer.

Men å skrive sterkt nedsettende ting om navngitte personer bør man være forsiktig med. Det er ulovlig å ærekrenke mennesker. Sånn sett har ytringsfriheten sine grenser. 

La oss bare håpe at Faten ikke stevner deg med erstatningskrav for å ha æreskjelt henne for å være "jihadist", for i så fall kan det komme til å koste deg flesk.

1 liker  
Kommentar #26

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Islam i det norske samfunnet: En umulighet?

Publisert over 4 år siden

Det ser dessverre ut til at enkelte ikke evner å ta til seg verken nyanseringer, evne til kritisk solidaritet eller at det er fullt mulig å sortere og ha flere tanker i hodet samtidig. Mine ytringer om islam har entydig samtidig påpekt at i Norge, så skal norske lover ubetinget være referansen for enhver borger, uansett politisk overbevisning, kulturell identitet og tro. Men dette er visst å anse som naivt, må vite. Så får jeg bare notere meg dét; men like vel fortsatt stå for det jeg mener er sant og riktig. Så lenge innbyggerne i landet lever opp til disse krav, så skal de også ha nytte av de friheter som demokratiet bygger på. Alt annet ville dog være å gjøre vold på de verdier og idealer vi fremhever her i landet. 

Jeg har så like entydig fastslått at militante og ekstreme islamisters handlinger rundt om i verden er uttrykk for ondskapen selv og helt forkastelige. Flere ganger. Videre, så har jeg i andre tidligere innlegg tidligere sterkt kritisert islamske staters monokulturer og repressive styre; noe som har ført til disse samfunnenes nedgang og sågar sammenbrudd. 

Dette siste har for flere innbyggere i muslimske land ført til høyst forståelig flukt fra krig, terror, undertrykkelse og evig fattigdom og mangler i samfunn som preges av repressiv monokultur, nød og elendighet. Flere flykter til europeiske land, men nissen blir nok med på lasset hos flere av dem: De vil gjerne ha noen av våre verdier og tilgjengelig velstand - men ikke det vi har bygget våre samfunn på, og som forutsetter alle disse verdienes tilstedeværelse. De tar videre med seg sin religion naturlig nok, men har ikke helt gjennomskuet sammenhengen mellom den rigide tolkningen av islam de bringer med -og den elendigheten de flyktet fra. 

Enhver vet at i islamske stater, så eksisterer ikke de friheter vi her i vesten grunnleggende bygger på og naturlig nok tar helt for gitt; ikke minst hva gjelder ytrings- og religionsfrihet. Det er i flere islamske stater religiøst betingede forbud mot konvertering fra islam; noe som kanskje er den viktigste hindringen for islams aksept af trosfrihet og toleranse for andre religioner. Andre verdier vi her i vest tar like så gitt, som f.eks, ytringsfrihet og individuelle rettigheter på et bredt plan, er også fraværende. Jfr. kravene om nedleggelse av TV-kanalen Al Jazeera.

Den muslimske verden står foran den mildt sagt påtrengende og for all del vanskelige oppgave å reformere og demokratisere samfunnene; noe kristendommen gjennomgikk f.o.m reformasjon og gjennom 1700-tallets opplysningstid. Hvilket hadde sin pris, som dog var nødvendig. Her er den uunngåelige og ubetingede oppgaven at også islam som religion aksepterer det pluralistiske samfunnet med antakelse og respekt for menneskerettighetene og anerkjennelse av full religionsfrihet. Men prisen her blir nok høy; man endrer ikke det kjente og tilvante med det første. Det må komme innenfra. Det er kun muslimer som kan redde islam. Men der blir ennå slikt møtt med vold og sensur. 

I det minste skal disse nevnte godene  oppfylles av muslimer i de vestlige land som allerede har gjennomgått de nødvendige endringer i humanistisk retning og akseptert menneskerettighetene som basis i sin lovgivning. Her viser jeg til det jeg har skrevet om å se på relasjonen til de tekster som anses som hellige. Det finnes faktisk muslimer som representerer et alternativt konstruktivt syn, selv om de ikke akkurat er i noe flertall her og der. Dog trenger nettopp disse vår støtte; de kan etter hvert virke som en surdeig - i hvert fall i vestlige land.

Og naturligvis: Det er videre vel så innlysende at de rettigheter og den frihet som muslimer møtes med i vesten også er verdier som bør omfatte f.eks. kristne og jøder i den muslimske verden. Men her sviktes det som kjent betraktelig. Religionsfrihet, og dermed også retten til å fritt velge religion, er basisen i alle levende og fungerende demokratier. Nettopp fordi dette handler om menneskets dypeste samvittighet og eksistensielt sett f.eks. forholdet til Gud selv. Anerkjennelse av religionsfriheten er et absolutt og helt sentralt for at det skal lykkes islam å fremstå troverdig som en religion som tilstreber og ønsker fred og rettferdighet; også for andre enn islams egne troende og tilhengere. Kaller man seg "fredens religion", så bør man være klar over at virkeligheten er den øverste dommer og misjonær.

Våre verdier ble vunnet frem, og de hadde sin pris - som sagt. Og det skal forsvares OGSÅ der det har sin pris. Hva skal man da gjøre her i landet når man møter islam og denne troens tilhengere; både hva gjelder trostradisjoner, kulturelle og trosmessige holdninger, vaner og uvaner uten å gå på akkord med demokratiets helt grunnleggende forutsetninger og krav? Det finnes altså ca 170 000 muslimer her i landet. 

Hva er så de praktiske virkemidler og råd her fra den som vil opplyse- og helst endre muslimene i ønsket retning? Det kan vitterlig se ut til at noen naivt nok mener at troende muslimer sånn uten videre kan omvendes til f.eks. kristen tro uten at de selv ytrer noe ønske om dette i det hele tatt. Enkelte sågar at det kan skje kollektive omvendelser med ritualer. Her glemmes pussig nok de verdier de mener å ville forsvare, på den ene siden. Og på den annen, så vet de fleste at religiøs tro alltid og nødvendigvis må velges selvstendig og fritt - ellers så senker vi oss selv faktisk ned på det tvangsnivå og diktat vi tar avstand fra i utgangspunktet: Den som omvendes, må selvsagt ville dette på et selvstendifg fritt grunnlag. 

Hva ellers i et demokratisk samfunn? 

Skal man da alternativt forby islam? Hvordan skal dette gjennomføres med konsekvens i praksis? Utvise praktiserende muslimer? Eller jage dem under jorden? Hva skal altså skje rent praktisk her i landet i møtet med muslimer og islam… nettopp ut fra de verdier og lover vi har og fremmer i Norge? 

Kan hende er like vel løsningen å stå kategorisk og ubetinget på norske lover og demokratiets grunnlag her? - samtidig som man ubetiunget fordrerat dette blir fulgt opp Eller er dette bare situasjonsbetingede verdier og krav som kan annulleres i møte med f.eks. islam? Innvandringen til Norge er dog ikke å anse som påtrengende stor. Noen overhengende fare for at landet skal bli et muslimsk kalifat er heller liten. Man bør, slik jeg ser det, altså stå kategorisk på norske lover og dermed helt legitimt forvente at lovene blir respektert, naivt nok kanskje for noen. Hvis ikke, så må man reagere med de virkemidler som loven åpner for. Men igjen: Hva er alternativet? Det norske samfunnet bør sette meget inn på å stimulere til en euro-preget islam, f.eks via utdannelse av norske imamer på universitetet og trekke muslimene inn i samfunnet hvor våre demokratiske premisser samtidig er ufravikelige og vesentlige premisser og krav. Flytter man hit tillandet, så må man dermed også akseptere våre lover og demokratiets verdier.

Til den kritiske her i tråden: Jeg ber altså nå om en realistisk og troverdig skisse av hvordan det norske samfunnet, med våre demokratiske verdier som basis, skal møte muslimer og islam her i landet. At de islamske statene er stokk konservative, døve og blinde for menneskerettighetene betyr ikke nødvendigvis at vi skal avvise den enkelte muslim her i Norge -som en representant for dette skrekkens samfunn: Slik vi helt berettiget avviser det disse islamske anti-demokratene internt står for i sine respektive stater.

Et apropos til slutt: Reformasjonen og den nødvendige prosessen gjennom opplysningstid etc tok for de i europeiske land og kirkene flere hundre år, og det hadde høye omkostninger. Nå kan man kanskje i dag forvente en noe raskere prosess i de muslimske land, men at det bare skal ta et par år er vel dog noe optimistisk og... naivt?

Jeg velger altså ennå den posisjon jeg har skissert tidligere; hvilket innebærer en posisjon av kritisk og våken solidaritet med den enkelte muslimen, samtidig som jeg bestemt påpeker våre krav og videre reiser meg og sier tydelig ifra at her pågår det umoral og vold i det godes navn. Altså når muslimer opptrer på tvers av alle gode verdier vi her i vesten har som basis og velving.

5 liker  
Kommentar #27

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hun har satt seg selv i forsetet for sin versjon av islam

Publisert over 4 år siden

Denne jenta ser på Khomaini som en legende og helllig leder, og har gjennom en rekke sitater og ytringer støttet Khomaini.  Hun fordømmer ikke Iran som står for samme verdier som IS. Iran har henrettet og gjør det fortsatt  -  uskyldige mennesker - også barn og kvinner. 

Faten bør heller kaste sin hijab og fordømme Iran i lik linje med IS.  Hun virker veldig lite troverdig ved å fremstå med hijab i Norge når millioner av kvinner i Iran blir mishandlet på grunn av at de ikke kler seg slik som den islamske staten og presteskapet i Iran krever. 

Ingen med hijab på hodet representerer verdier som frontes av alle partier i Norge - menneskerettigheter og friheter som vi alle tar for gitt.  

Ifølge han - ja, du vet - så skal muslimer være i sentrum - ikke til høyre eller venstre og da blir det Senterpartiet for alle muslimer i Norge og Vedum som enterer med velkjent glis - statsministerglis.  

Litt om Jihad - sjia-versjon:

Shia

In Shia Islam, Jihad is one of the ten Practices of the Religion,[19] (though not one of the five pillars). Traditionally, Twelver Shi'a doctrine has differed from that of Sunni Islam on the concept of jihad, with jihad being "seen as a lesser priority" in Shia theology and "armed activism" by Shia being "limited to a person's immediate geography".[128]

According to a number of sources,[which?] Shia doctrine taught that jihad (or at least full scale jihad[129]) can only be carried out under the leadership of the Imam,[130] (who will return from occultation in order to bring absolute justice into the world).[59] However, "struggles to defend Islam" are permissible before his return.[129]

At least one important contemporary Shia figure, Ayatollah
Ruhollah Khomeini, the leader of the Iranian Revolution and the founder of the Islamic Republic of Iran, wrote a treatise on the "Greater Jihad" (i.e., internal/personal struggle against sin).[131]

Because of their history of being oppressed, Shias also associated jihad with certain passionate features, notably in the remembrance of Ashura. Mahmoud M. Ayoub says:

In Islamic tradition jihad or the struggle in the way of God, whether as armed struggle, or any form of opposition of the wrong, is generally regarded as one of the essential requirements of a person's faith as a Muslim. Shi'î tradition carried this requirement a step further, making jihad one of the pillars or foundations (arkan) of religion. If, therefore, Husayn's struggle against the Umayyad regime must be regarded as an act of jihad, then, In the mind of devotees, the participation of the community in his suffering and its ascent to the truth of his message must also be regarded as an extension of the holy struggle of the Imam himself. The hadith from which we took the title of this chapter states this point very clearly. Ja'far al-Sadiq is said to have declared to al-Mufaddal, one of his closest disciples, 'The sigh of the sorrowful for the wrong done us is an act of praise (tasbih) [of God], his sorrow for us is an act of worship, and his keeping of our secret is a struggle (jihad) in the way of God'; the Imâm then added, 'This hadith should be inscribed in letters of gold'.[132]

and

Hence, the concept of jihad (holy struggle) gained a deeper and more personal meaning. Whether through weeping, the composition and recitation of poetry, showing compassion and doing good to the poor or carrying arms, the Shi'i Muslim saw himself helping the Imam in his struggle against the wrong (zulm) and gaining for himself the same merit (thawab) of those who actually fought and died for him. The ta'ziyah, in its broader sense the sharing of the entire life of the suffering family of Muhammad, has become for the Shi'i community the true meaning of compassion.[133]

Jihad has been used by Shia Islamists in the 20th Century: Ruhollah Khomeini declared jihad on Iraq in the Iran–Iraq War, and the Shia bombers of Western embassies and peacekeeping troops in Lebanon called themselves, "Islamic Jihad". Nonetheless it has not had the high-profile or global significance it had among Sunni Islamists.[128] (The Afghan jihad for example was led and populated by Sunni Muslims.)

According to The National, this changed with the Syrian Civil War, where, "for the first time in the history of Shia Islam, adherents are seeping into another country to fight in a holy war to defend their doctrine."[128] Thus, Shia and Sunni fighters are waging jihad against each other in Syria.[citation needed]

Kommentar #28

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ikke uenig i dette

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg velger altså ennå den posisjon jeg har skissert tidligere; hvilket innebærer en posisjon av kritisk og våken solidaritet med den enkelte muslimen, samtidig som jeg bestemt påpeker våre krav og videre reiser meg og sier tydelig ifra at her pågår det umoral og vold i det godes navn. Altså når muslimer opptrer på tvers av alle gode verdier vi her i vesten har som basis og velving.

Det er demografien vi må ha SSB til å holde et våkent øye med.  Når det er sagt, så vil - hvis så skulle skje at det blir et flertall av muslimer i Noreg - så vil jo Mangfoldsprosjektet bli spennende med tanke på de innebygde og tunge konflikter mellom sjia og sunni - og de stakkars utenforstående i Ahmediya - vil arte seg.  Her vil nok landskapet bli så broket at det vil bli både utrivelig og uforutsigbart.  Vi har mange fra både Iran og Irak her og krigen dem imellom er langt fra glemt.  Ennå har Iran mange med adresse Irak i sine fengsler.  Islam tar allerede uforholdsmessig stor plass i det norske samfunn - dette vil vokse på seg i takt med endringer i demografien.  Ergo - god grensevokting er det forebyggende must.

Kommentar #29

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Faten, scripta malum og tiden

Publisert over 4 år siden

Angående korte medlimger på Facebook og andre steder: Jeg siterer litt fra annet innlegg og legger til nytt: 

Nå spørs det vel om noe som er skrevet i et kort Facebookinnlegg (!) for tre år siden av en 19-åring skal definere denne personen nå i dag? Jeg har selv skrevet flere ting for tre år siden som jeg i dag helt eller delvis ville formulere annerledes eller sågar ta avstand fra. Har ikke vi alle tidligere en gang ytret oss kategorisk og tabloid under frustrasjon og fortvilelse eller ved ung pådrivende glød? Hvis vi så i dag i rettferdighetens navn om å bli tatt seriøst når vi nå senere tar avstand fra dette vi en gang skrev eller sa: Hvordan kan vi da på den annen side nekte f.eks. Faten det samme? Skal vi ta avstand fra henne som troverdig medmenneske og avskrive henne ene og alene fordi hun er muslim? 

Fordommene har blitt normen: Har altså kritikeren rett, eller tar muslimen feil?

Noen mener at en muslim er troverdig og ærlig først når vedkommende bekrefter alle stereotypier, fordommer og demonisering som rår. 

Men tar vedkommende muslim her i Norge altså avstand fra destruktivitet, negativitet og antidemokratiske virkemidler og taler om fred og sameksistens, så er altså ikke denne muslimen ærlig -og dermed absolutt heller ikke troverdig verken i det generelle som det spesielle. Når en muslim avviser alt det negative, så har nemlig imponerende nok  OGSÅ kritikeren rett: For da lyver nemlig muslimen. Hadde man puttet ordet "jøde" inn her i stedet for "muslim", så ville påstander om Nordfrontsympatisører og det som verre er raskt komme, og dét med rette.

Jeg er sikker på at moderator her på Verdidebatt kan gi oss eksempler fra alle livssynshold på grovheter og primitive utsagn. Det ville være like dumt som usaklig å trekke frem noe gammelt for å ramme meg og deg i dag. Ingen av oss defineres av fortiden; vi befinner oss ikke der lenger. Dette gjelder altså høyst de fleste andre også, om de er levende individer og dermed i en viss utvikling?

6 liker  
Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Viktig poeng!

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Nå spørs det vel om noe som er skrevet i et kort Facebookinnlegg (!) for tre år siden av en 19-åring skal definere denne personen nå i dag? Jeg har selv skrevet flere ting for tre år siden som jeg i dag helt eller delvis ville formulere annerledes eller sågar ta avstand fra.

Når Faten i dag - av dem som ønsker å diskreditere henne - stadig blir konfrontert med dumme ting hun skrev som 19-åring, har jeg gravet litt i min egen historie for å se hva jeg selv sto for som 19-åring.  Og hva fant jeg?  Jo, da skrev jeg under et opprop til den norske regjering, datert 17. april 1975, med følgende overskrift:  "Anerkjenn Kambodsjas kongelige nasjonale enhetsregjering og Rep. Sør-Vietnams provisoriske revolusjonære regjering øyeblikkelig!"

Hva var det jeg ga min støtte?  Jo, datoen 17. april 1975 var den dagen Røde Khmer, ledet av Pol Pot, overtok styret av Kampuchea.  Og den provisoriske regjeringen i Sør-Vietnam var identisk med det midlertidige kommuniststyret som overtok da Saigon falt ved Vietnam-krigens slutt.  Trenger jeg si mer?

Jo, jeg må si litt mer.  Jeg gikk da siste året på gymnaset, og samtidig fikk jeg utløp for min religiøse ekstremisme ved å marsjere demonstrativt ut av musikktimene (etter å ha holdt en kort, men flammende tale om blasfemi) hver gang det ble spilt et kutt fra rockemusicalen "Jesus Christ Superstar".  Og da jeg den påfølgende høst ble lærerstudent, startet jeg med å nekte å delta i et obligatorisk folkedanskurs fordi jeg mente at dans var synd. Som "straff" måtte jeg skrive an artikkel om norsk folkekultur.

Tre år senere, da jeg var 22, hadde jeg tatt avstand fra min radikalitet på alle disse områdene.

Jeg skriver dette nå - bare til ettertanke...

2 liker  
Kommentar #31

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
De vil gjerne ha noen av våre verdier og tilgjengelig velstand - men ikke det vi har bygget våre samfunn på, og som forutsetter alle disse verdienes tilstedeværelse.

Du skriver imponerende godt og har virkelig sansen for analyse. Kudos!

Men jeg tror kanskje du tillegger religionens historiske rolle litt for sterk betydning for de vestlige demokratiers utvikling. Den demokratiske rettsstaten er først og fremst et produkt av opplysningstidens idealer om menneskerett. 

Både islam og kristendom helligholder Jesu bud om nestekjærlighet. Men det er ikke nok. Vi bør ha i mente at teologisk og rettstenkningsmessig utvikling har ulike siktepunkter: Det åndelig-etiske fellesskap er en litt annen arena enn det verdslige og praktiske samfunnsfellesskap. 

Eller som jeg fortvilt har forsøkt å banke inn i en viss skalle her i tråden: Religion og ideologi er ikke samme sak.

Skal vi forstå islamske samfunn og deres kulturer, så er det viktig å erkjenne at muslimske land aldri har hatt noen europeisk opplysningstid i sin historie. Tenkningen bak menneskerettigheter har ikke hatt noen tradisjon i disse samfunnene.

Det betyr ikke at muslimer i Norge er verken dummere eller mer tilbakestående enn etniske nordboere. Kanskje er det snarere tvert om, hvem vet? Men de bærer ikke med seg de samme forutsetningene, for slikt var ikke innbakt i deres hjemlands kulturelle tradisjoner.

Rettstenkningen er dyp. Det er ikke noe man får klarhet i gjennom et tre ukers språkkurs i et nytt hjemland. Forholdet stiller store utfordringer til integreringsarbeidet.

Når man setter en forstokket og hatsk person til jobben som integreingsminister, så må det jo gå galt. La oss inderlig håpe for landets fremtids skyld at stortingsvalget resulterer i at uvesenet fjernes. Det er viktig.

Kommentar #32

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ja...

Publisert over 4 år siden

...du har jo ALLTID vært helt teit, Oddbjørn?     :-)

 

(Til moderator: Det var en fleip, som den godeste Oddbjørn forstår. Jeg var for øvrig glødende marxist-leninist og ateist da jeg var 19 år).

1 liker  
Kommentar #33

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

He, he...

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

...du har jo ALLTID vært helt teit, Oddbjørn?     :-)

 

(Til moderator: Det var en fleip, som den godeste Oddbjørn forstår. Jeg var for øvrig glødende marxist-leninist og ateist da jeg var 19 år).

Jeg føler meg nå fristet til å sitere predikanten Aril Edvardsen, som jeg hadde et "forhold" til på den tiden - og som Nygaard muligens ikke vil avvise(?):  "Det er bare statuer som ikke forandrer mening".

1 liker  
Kommentar #34

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Denne jenta ser på Khomaini som en legende og helllig leder, og har gjennom en rekke sitater og ytringer støttet Khomaini.

Kjære deg. Du må da skjønne at han er selveste nasjonalhelten. Vestlige oljeselskaper sugde hver dråpe oljerikdom ut av landet, under korrupt beskyttelse av den siste keiser - sjahen av Iran.

Under revolusjonen i 1979 kastet det iranske folket av seg keisermakten for godt. Om mafiaagenten Ronald Reagan ikke likte det, så tenker allikevel ikke iranere som han.

Det var en skjellsettende, nasjonal begivenhet, og Khomeini ble den store helten. Iran er hele tiden under vestlig, militært og økonomisk press, men landets oljerikdommer klarer folket selv allikevel å ha kontroll over.

Når store og gamle kulturnasjoner frigjør seg fra sin keisermakt, så får heltene status. Det skjedde i Russland i 1917 og i Iran i 1979. Bilder av Lenin og av Khomeini går neppe av moten på flere, hundre år.

Kommentar #35

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hennes tro er uhyrlig og burde avvises.

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes bare én Gud. Alt annet er intetheter.

Broder Pål Georg!

Det kan da ikke være vanskelig å svare på om du tror på Allah  eller den kristne treenige Gud? Som katolikk vet du vel at vi skal ikke ha andre guder som forbilde. 

Da blir det enkelt å si at den islamske Allah er antikrist, siden Koranen ikke viser noe nestekjærlighet verken til vantroende eller dem som ikke har fulgt Koranens påbud.

Du skriver: "Skal vi ta avstand fra henne som troverdig medmenneske og avskrive henne ene og alene fordi hun er muslim?" 

Vi skal ikke ta avstand fra henne som medmenneske men vi skal ta avstand fra hennes tro. Hennes tro er uhyrlig og burde avvises. Det sier også Bibelen Joh. 2. brev 7-11.

La derfor dette synke og er du uenig så for all del kommenter dette.

2 liker  
Kommentar #36

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Både islam og kristendom helligholder Jesu bud om nestekjærlighet

En slik falskhet om Islam må du dokumentere!

3 liker  
Kommentar #37

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Tre år senere, da jeg var 22, hadde jeg tatt avstand fra min radikalitet på alle disse områdene.

Jeg skriver dette nå - bare til ettertanke...

Eftertanken kunne måske passende føre til at undlade at løfte et ungt menneske frem, på et så tidligt tidspunkt at han dårligt ved, hvad han mener og hvem han egentlig er.

Jeg har også samlet ind til 'Vietnam 69' på gaden og dér mødt min forargede regnelærer, sammen med en håndfuld andre stået i spidsen for den første gymnasiestrejke i Danmark og meget andet og er glad for at jeg og vi mest blev betragtet som unge og forvirrede.

Bl.a. fordi en mere voksen indsigt er at vi blev trukket rundt ved næsen af ældre ikke så synlige, men meget klogere og erfarne kræfter.

Teenagere er sååå nemme at manipulere - de aner ikke, hvad der er op og ned. Blæs en masse selvtillid og selvfølelse ind i dem og du har en zombihær.

2 liker  
Kommentar #38

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mangfold er ett av skaperverkets mange vidunderlige aspekter - som beriker naturen, livet og samfunnet.

I naturen er der ikke alting alle steder.

Alting alle steder medfører netop homogenitet og ikke mangfoldighed.

Årsagen er at mange fænomener kræver en vis plads i flere betydninger af ordet for at kunne opstå og eksistere - det gælder dyre- og plantearter og det gælder mennesker og de menneskelige kulturer.

Det propagandaen kalder 'mangfoldighed' er derfor mere at ligne med at 'blende' - hvad der som bekendt ikke kommer noget diversitet ud af.

1 liker  
Kommentar #39

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg vet ikke om det er meg du sikter til som den kritiske,  men jeg antar det.  

Jeg tror egentlig ikke på religionsfrihet eller ytringsfrihet, dermed skiller jeg meg vel litt ut fra de andre islamkritikerne her. Jeg kan derfor ikke gi noen skisse av hvordan vi med disse verdiene i bunn skal møte muslimene. 

Således forsvarer jeg ikke disse verdiene. 

Kommentar #40

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror egentlig ikke på religionsfrihet eller ytringsfrihet, dermed skiller jeg meg vel litt ut fra de andre islamkritikerne her. Jeg kan derfor ikke gi noen skisse av hvordan vi med disse verdiene i bunn skal møte muslimene. 

Således forsvarer jeg ikke disse verdiene. 

Klar tale, men da er det jo også du som er hovedmotstanderen vår, ikke muslimene.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere