Anders Helge Myhren

275

Hans Nielsen Hauge

Jeg har nettopp lest om Hans Nielsen Hauge...Han ble ikke gammel, bare noen og femti år. Han ble født i 1771 og døde 1824. Han levde et gudelig og strevsomt liv og ut ifra et menneskelig synspunkt, så han burde så avgjort blitt premiert av Gud.

Publisert: 19. aug 2017

Men det ble han ikke, tvertimot...Da han etter 10 års fengselopphold giftet seg, døde kona hans etter fødselen. Men gutten og arvingen ble født...der gikk det bra.
Hans Nielsen Hauge giftet seg igjen, og fikk da 3 barn som alle døde...


Spørsmålet blir da...Er ikke Gud takknemlig over det vi gjør, med et synlig bevis? Svaret må jo være ja, men hvorfor viste ikke Gud dette gjennom slutten av livet til Hauge? 


Så langt jeg kan se og skjønne, så var det ikke noen spesielle velsignelser å spore i slutten av Hauges liv. Kroppen hans var også helt utslitt og merket etter 10 år i et kaldt og fuktig fengsel. Hvorfor viste ikke de bibelske velsignelsene seg? Svaret må ligge i at det er etter døden og dommen vi får lønnen vår...
I dette livet ser vi at de ufrelste og de religiøse lykkes mange ganger bedre i livet enn de fleste kristne...Slik er det bare...


I dagens pastor-prekener prekes det mye om å lykkes, bare vi bruker bibelske metoder. I min kristne verden gjelder de 10 budene Jesus gav oss, og vi gjør klokt i å la det andre ligge...Det var ment for Jesus og Hans samtid, og da vi gikk over fra loven til nåden, sluttet disse "såkorn" å virke...

www.evangeliekirken-arendal.no

1 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Lønn i himmelen.

Publisert over 4 år siden

Det er nok vanskelig å sette seg inn i livet i Norge rundt år 1801 da Hauge gikk inn i et nytt århundre.  Norske prester var nådeløse og hadde mest egen makt for øye.  Staten var heller ikke god.  Hauge var en såmann.  Han beredte grunnen for gudsfrykt og arbeid i Norge.  Men det kostet.  Hvem vil ofre noe for sin tro i dag?  

Gud velsigner alltid.  Men i dag stenger mange himmelens sluser ved å leve i synd.  Og staten har stoppet Guds velsignelse over landet ved å fjerne Gud fra det offentlige rom og skolen.

Fienden har fri tilgang.  


3 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Lykke og tro skal holdes fra hverandre

Publisert over 4 år siden

Våre ord har allerede gått gjennom så mange hoder at vi knapt aner deres egentlige betydning lenger. Man bør i det vestlige velstandssamfunn være noe varsom med å trekke inn begreper som «lykke»  og «fremgang» når man snakker om Guds kjærlighet og nåde. Fordi de har intet med hverandre å gjøre. En god helse er heller ingen nødvendig frukt av det å si ja til Guds nåde og kjærlighet i tro og tvil. De aller fleste har vel erfart at tvilen er troens skygge. 

Den våkne vet at god helse faktisk er å anse som en heller labil likevektstilstand med heller dårlige prognoser. Også for den troende. Om man ser på Jesu disipler og den senere kirkehistoriens viktige personligheter, så skal det ikke så alt for meget oppmerksomhet til for å se at deres engasjement for Gud ikke var noen garantist for noe som helst - jordisk sett. Det var ikke den best betalte posisjonen, for å si det slik. Snarere tvert imot, så endte mange ofte livet i elendighet og tragedie. 

Jeg minner om døperen Johannes: Hans rolle var vel av de mer vesentlige? Han varslet om Kristi komme, og var overbevist om at Han ved ankomst endelig skulle sette skapet på plass: Øksen ligger allerede ved roten av trærne… Han (Kristus) har kasteskuffelen i sin hånd; hveten skal Han samle på låven, og agnene skal brennes med en uutslokkelig ild. etc. Men virkeligheten i troen ble ikke fullt så grei like vel: Da Johannes ble kastet i fengsel, og Jesus så gikk der ute - ikke alt for langt fra fangehullet, så ble nok mørket og tvilen den daglige kost. Hvorfor grep ikke da Kristus inn?! Johannes´ tvil ble påtagelig: han sendte derfor ut noen for å spørre Jesus, om Han egentlig var den som skulle komme. Men eneste reaksjon Johannes fikk fra Jesus selv var vitnesbyrd om at andre ble friske, sto opp, ble mettet og satt fri. Det var dette han måtte nøye seg med… Et vitnesbyrd. Og derfra bar det så snart til skafottet... Hvilket er verdt en ettertanke eller tre for oss andre når vi er fornærmet på livet?

Hvor har vi så fra at vår tro og vårt engasjement vil bli betalt tilbake av Gud med en god skjebne, jordisk lykke, gods og gull? Vi lever i en del av verden som lever i overflod. Andre har verken tilgang på det ene eller andre som vi tar for gitt og nødvendig. Det være seg fra det norske velferdssamfunnets tilbud eller annet. Det vi kaller å ha "dårlig råd"; er for de fleste andre i verden en ytterst beskjeden velstands-senkning. Videre: Andre sulter og har ikke klær. Vi betaler for å bli mindre tykke og noen går med kunstig slitte klær. Det er ikke vanskelig å se at vi muligens for lengst har fått en alt for stor del av velstandskaken om man relaterer det noe til andre? Gud trenger ikke hjøre noen bespisningsundre mer... Han har satt andre med velstand, mengder av mat etc på jorden for å fordele det Han har velsignet oss med.

Vår tro hviler grunnleggende på Guds nåde og kjærlighet. Troen er navnet på relasjonen til Gud selv. Og den relasjonen er der i alt mørke, elendighet og sykdom… som i det som er bedre. Gud er med oss, der vi er og dit vi snubler, faller og går. Om vi vil. Noen faller dog alt for lett i den fristelse det er å be om tegn på at Gud er her, at Han elsker oss, etc. Vi gjør jo det vi kan, fortjener vi ikke så bare et hint av bekreftelse i ny og ne? Tja...

Allerede Jesus møtte slike ønsker om tegn. Helt til det siste: «Om du stiger ned fra korset, så skal vi tro deg»…

Men nåden er nok for oss. Det var det for Jesu disipler. Det er ikke alltid like lett å akseptere dette. Jeg vet. Men det er like vel det garanterte løftet Gud har gitt,.. -  ut over at tidene skal bli mer og mer vanskelige og utfordrende.

8 liker  
Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk til Daniel Krussand og Pål Georg Nyhagen for deres kloke kommentarer.

 I Matteus 16.24 står det også noe, som vi kan bruke angående Hans Nielsen Hauge og også i våre liv: 

Å følge etter Jesus 
24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. 

Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Lønnsgrunnlag

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. 

Hvis det er slik at vi skal heve en eller annen slags lønn i fremtiden, høres det absolutt mer fornuftig ut at vi lønnes "etter det vi har gjort" enn at vi lønnes "etter det vi har trodd".

2 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Tro, frelse først.

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er slik at vi skal heve en eller annen slags lønn i fremtiden, høres det absolutt mer fornuftig ut at vi lønnes "etter det vi har gjort" enn at vi lønnes "etter det vi har trodd".

Det er nok slik at billetten inn er av nåde, tro, - så fins det en lønn for det som er gull, sølv og kostelige stener av gjerninger som (også nåden) vi vandrer i.

Tre, høy og strå brenner opp - uten lønn.


 


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere