Farhan Shah

49

Sylvi Listhaug til besvær

I en tid preget av fordommer, hatskhet og fremmedfrykt på den nasjonale og internasjonale arenaen, er mobilisering av religiøse og ikke-religiøse humaniserende tankeimpulser en eksistensiell nødvendighet.

Publisert: 17. aug 2017

Fredag 4. september ble den omfattende muslimske ungdomsleiren mot (religiøs) ekstremisme satt i gang i Sarpsborg. Hovedgjesten var den canadisk-pakistanske teologen Tahir-ul-Qadri, grunnleggeren av den globale Minhaj-ul-Quran bevegelsen. En av politikerne som deltok og holdt innlegg på en pressekonferanse, var innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Vedkommende stilte utfordrende og kritiske spørsmål til hovedgjesten knyttet an til dødsstraff for blasfemi og steining som straffemetode. Dette har skapt furore i sosiale medier.

Servil underkultur
Lagt Sylvi Listhaugs politiske spill til side, som behager tilhengernes ganer, uten å ta hensyn til om det er helsebringende for dem eller ei, var vedkommendes utfordrende spørsmål til den religiøse skikkelsen Qadri betimelig. (Ideelt sett ville en slik eksplisitt kritisk holdning fra muslimske krefter vært mer på sin plass.) At Tahir-ul-Qadri unnlot å respondere, og arrangørenes mishag knyttet an til Listhaugs opptreden, er forståelig. Det store flertallet av moskémiljøene i Norge medvirker til å fostre en servil underkultur med vekt på tankeløs konformisme og passivitet. Det vil si at religion er noe man arver, ikke aktivt utvikler. Dette innebærer bl.a. at kunnskapen er gitt a priori, med den virkning at troende skal kun følge geistlighetens religionsforståelse som passive mottakere og ikke som aktive, reflekterende agenter. Dermed ser vi en grunnleggende skeptisisme og nærtakenhet overfor spørsmål som utfordrer de konservative muslimers selvforståelse og inngrodde tankebaner.

Sådanne religiøse fellesskaper, infisert av folke- og overtro, samt konservatisme som medfører intellektuell dovenskap, har utviklet truismer ut fra egne nedarvede fortolkningsmodeller og normer som fører til at annerledestenkende blir betraktet som destabiliserende faktorer, og dermed ekskludert. I og med at slike miljøer fostrer dogmatiske kulturer, virker de som såkalte sekteriske ekkokamre; et sted der etablerte ideer/tankesett forsterkes samt resirkuleres, og alternative synspunkter blir sensurert, neglisjert eller sterkt underrepresentert. Slikt blokkerer et grunnleggende religiøst oppryddingsarbeid.

Det selvkritiske prosjekt
Minhaj-organisasjonens bestrebelse etter å delegitimere religiøst ekstremistiske, toksiske elementer, gjennom en posisjon basert på et religiøst tankegods som selv inneholder dehumaniserende dogmer og «ufeilbarlige» læresetninger, fungerer som en ren gavepakke for ekstremistiske og nihilistiske krefter. Uten å sette det selvkritiske prosjekt på det islamske kartet i Norge for å gjenskape en ny bevissthet om islams potensial i forhold til tidens store utfordringer og krav, vil ortodoks-konservative tendenser øke – og ikke opphøre – i årene som kommer. Når det er sagt, er hensikten å bidra til et opplyst selvkritisk arbeid, må storsamfunnet anerkjenne dets ansvar.

Gjør din plikt, krev din rett
Storsamfunnets fordring om at muslimene reformerer sin religiøse forståelse i tråd med humanistiske kjerneverdier og aktuelle vilkår, opphører ikke majoritetens plikt til å utvikle et fellesskap basert på anerkjennelse og respekt – et klima som gir overskudd og gode vekstvilkår for at norske muslimer åpner rommet for nytenkning - og dermed foretar et dyptgående oppgjør med et sakralisert sekundærkorpus og det rådende eksegetiske paradigmet.

En forurensning av debattklimaet med invektiver, mistenkeliggjøring, essensialisme og økt polarisering vil, etter mitt syn, redusere og ikke ekspandere mulighetene for realiseringen av det høyst påkrevde selvkritiske prosjekt.

Felles verdier og visjon
I en tid preget av fordommer, hatskhet og fremmedfrykt på den nasjonale og internasjonale arenaen, er mobilisering av religiøse og ikke-religiøse humaniserende tankeimpulser en eksistensiell nødvendighet. Instinktive egeninteresser må ikke lamme en felles handlekraft bunnet i en dyp, vedvarende og konstruktiv omsorg for kommende generasjoner og alt levende. Hvordan framtiden vil fortone seg, avhenger i stor utstrekning av våre moralske og politiske valg i samtiden.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

"Nordmenn" til besvær?

Publisert over 3 år siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
Sylvi Listhaug til besvær

Statsråd Sylvi Listhaug til besvær? Betyr det at vi "nordmenn" er til besvær?

Ja det kan se ut slik. Det er vel ingen "nordmenn" som er uenig med Statsråd Listhaug i at dødsstraff for blasfemi og steining som straffemetode må en ta avstand fra. Kan Sylvi Listhaug da være til besvær. Alle "nordmenn" er enig i å ta avstand fra døds straff. Er vi da til besvær? 

At det er kommet så langt at noen ikke vil dementere døds straff for blasfemi og steining som straffemetode her i Norge blir altså så tragisk som det kan forbli. 

Vi er dessverre nådd til et punkt hvor vi som nordmenn må stå sammen om å ta avstand fra slikt!

PS! Du må ha meg unnskyldt hvis du mener at Sylvi Listhaug ikke er til besvær og at du støtter henne i og si i fra? Det sier du ingen ting om.

6 liker  
Kommentar #2

Roald Øye

401 innlegg  2311 kommentarer

Nødvendig korreksjon

Publisert over 3 år siden

Modern Islamic Warfare  - Center for Security Policy er et aktuelt dokumentet på 81 sider, som  ikke mange har tid, ferdighet og interesse av å lese fordi det er språklig krevende tekst på engelsk. Men fordi budskapet til denne forfatteren/historikeren er så dramatisk, håper jeg at antall visninger på denne tråden for sakens skyld  blir rekordstor.  

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug  stilte utfordrende og kritiske spørsmål til hovedgjesten den canadisk-pakistanske teologen Tahir-ul-Qadri. For å forstå hennes og mange nordmenns vegring mot å ta imot en ukontrollert mengde flyktninger fra muslimske land  er det nødvendig å kjenne  grunnene til vår vegring. 

Farhan Shah sitt innlegg er velformulert og akademisk i form og innhold, og for oss som ikke har lest Koranen verken på originalspråket eller i oversettelse,  er det lett å få et overfladisk inntrykk av innholdet. Jeg har lest "Hamas Charter" i engelsk og norsk oversettelse,  og det ble sagt å være et dokument bygget på Koranens sentrale læresetninger. Innholdet "skremte" meg.  Enda mer skremmende å lese er  "Modern  Islamic Warfare" , som her er vedlagt.    

7 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

223 innlegg  1811 kommentarer

Apropos...

Publisert over 3 år siden

President Trump har nå uttalt seg vagt og unnvikende angående nynazistiske og ekstreme krefter i USA. Her får han, med rette, så hatten passer. Også fra flere her i Norge. Våkenhet når det gjelder voldelig ekstremisme er en dyd såvel som en nødvendighet.

Dog er det visst her snakk om en svært så selektiv våkenhet; den bevisstløse fasen ser ut til å iverksettes også i våken tilstand hos flere: Enkelte av de samme opprørte individene her i Norge er pussig nok både vage og unnvikende når det gjelder ekstreme og helt uakseptable påstander og holdninger hos muslimske ekstremister i Norge som ellers. Vi har for ikke lenge siden vært vitner til muslimske ytringer i et demonstasjonstog hvor de høylydt ropte hylninger til drap av jøder (!). Se f.eks. dette debattinnlegget av journalist Lars Akerhaug.

Bortvendthetens og taushetens sammensvergelse på venstresiden lever visst i beste velgående ennå i visse miljøer. Det ser dessverre ut til at det er det politiske- og religiøse fortegnet foran parantesen som er det avgjørende. Ikke om innholdet er destruktivt, ekstremt og undertrykkende. Men konjunktur- og politisk situasjonsbestemt etikk er dog en vits.

Generelt: At vi fortsatt skal stå fast ved demokratiet og dets verdier er alle enige om. Men da må vi rope et varsko der debatten, dialogen og ytringsfriheten begrenses gjennom å monopolisere arenaene via mobbing og utstøting. Og desto verre er det når eksplisitt antisemittisme fra radikale muslimer lett kan få passere uten medietrykk osv når andre ekstremes tilstedeværelse per se er totalt uakseptabelt og motstanden markeres i medier alle vegne.

Uansett: Vi trenger en åpen debatt; men dermed også som konsekvens tidvis en konfliktpreget debatt

8 liker  
Kommentar #4

Greta Aune Jotun

204 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg skulle ønske at noen kunne ta seg tid til å oversette denne teksten til norsk, slik at folk flest kunne få kjennskap til innholdet.

5 liker  
Kommentar #5

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Statsråd Sylvi Listhaug til besvær? Betyr det at vi "nordmenn" er til besvær?

Ja, det betyr nok det Bye-Pedersen.

"Lagt Sylvi Listhaugs politiske spill til side, som behager tilhengernes ganer, uten å ta hensyn til om det er helsebringende for dem eller ei, var vedkommendes utfordrende spørsmål til den religiøse skikkelsen Qadri betimelig."

Det siterte bekrefter dette ytterligere.  Kanskje vi skal begynne å kalle det "Listhaug-fobi" ?

Mens han selv krever "majoritetens plikt til å utvikle et fellesskap basert på anerkjennelse og respekt ".

4 liker  
Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
I en tid preget av fordommer, hatskhet og fremmedfrykt på den nasjonale og internasjonale arenaen, er mobilisering av religiøse og ikke-religiøse humaniserende tankeimpulser en eksistensiell nødvendighet.

Fordommer finner man i begge "leirer". Hat og fremmedfrykt også. Men jeg vil hevde at man finner mer hat mot "vantro" blant verdens muslimer, enn motsatt(terror burde vitne sterkt nok om dette).
Vi "vantro" hater eller misliker sterkt Islam, men(mange av oss) forstår samtidig at muslimer er offer for denne politiske/religiøse bevegelse. Ved å se på historien, er det faktisk en reell grunn til å frykte noen av de fremmede(les: muslimer) dersom disse blir flertallet i et samfunn. Dette har ingenting med fordommer å gjøre.
At det finnes muslimer med humanistiske tendenser som deg er vel og bra, men når det kommer til stykket, er det konsekvensene for vårt og andres land som betyr noe. Jo flere muslimer, jo større konsekvenser. Det har historien lært noen av oss. Vi ser allerede en utvikling som forhåpentligvis får flere til å våkne.(Listhaug er "lys våken"...)
(Terror i Barcelona! http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/medier-varebil-har-kjrt-ned-folk-i-barcelona/3423364551.html)

Jeg lurer på om vi holder på å bli et "bakvendtland". Hijab aksepteres, men ikke kors; http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/nrk-klages-inn-til-likestillingsombudet-for-religis-diskriminering/3423364434.html

Klarer noen å se for seg at Kors hadde blitt akseptert i Saudi Arabia, mens Hijab hadde blitt forbudt? På tide å ta av nisselua....

Ellers har jeg forståelse for at trådstarter benytter uvanlig mange fremmedord. Når de fleste av oss sliter med å forstå innholdet, kan han nok være trygg på at radikale(lite utdannete) muslimer ikke skjønner "bæret". Det er nok det tryggeste....

5 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Generelt: At vi fortsatt skal stå fast ved demokratiet og dets verdier er alle enige om. Men da må vi rope et varsko der debatten, dialogen og ytringsfriheten begrenses gjennom å monopolisere arenaene via mobbing og utstøting. Og desto verre er det når eksplisitt antisemittisme fra radikale muslimer lett kan få passere uten medietrykk osv når andre ekstremes tilstedeværelse per se er totalt uakseptabelt og motstanden markeres i medier alle vegne.

Uansett: Vi trenger en åpen debatt; men dermed også som konsekvens tidvis en konfliktpreget debatt

Kommentaren din "Apropos.."er en innertier.

Vi bombaderes av MSM s ensidighet når det gjelder deres hellige forbannelse over Trump. Neste skritt  er at de erklærer ham sinnsyk og oppfordrer noen til å sette en kule i pannen på ham. Demagogijournalistikken i tabloidene og NRK /TV2 er like grunn og fordummende og uetisk som sovjetapparatets propagandamaskineri mot opposisjonelle.

I Arendal fikk vi etter det jeg kan forstå en indikasjon på hvordan muslimske sinte menn og norske antirasister effektivt fikk stoppet den lovlige organisasjonen SIANs stand fra å la sin røst høre med god assistanse av byens AP-ordfører og et politi som ikke kunne garantere for deres sikkerhet. 

NRK tillater uten blygsel at en en kjent muslimsk kvinne  skal få stille i full muslimsk uniform som programleder i et valg-program, mens de tidligere  fikk pustebesvær over nyhetsoppleseren som kom i skade for å bære et lite kors rundt halsen.

Avisene refererer, men  formidler ingen meninger om disse sakene kan det se ut som. Det blir litt vanskelig når muslimer er involvert. Noen kan bli sinte og føle seg støtt.  Og foreløpig ser det ut til å være taust blant politikerne. 5 liker  
Kommentar #8

Roald Øye

401 innlegg  2311 kommentarer

Sylvi Listhaug er til glede for mange.

Publisert over 3 år siden

Hennes  partitilhørighet er derimot beklagelig. Samtidig er det tvilsomt om hun hadde fått noen politisk rolle i noe annet parti enn i Fremskrittspartiet. Ingen andre partier vil "snakke" med henne som fører en så restriktiv  innvandringspolitikk. Look to Europe, not to Norway!

Det faktum er det mest beklagelige vedrørende Sylvi Listhaug som statsråd. Ingen vil "leke" med henne!  Den kompakte majoritet er ennå ikke i stand til å erkjenne at statsrådens innvandrings- og integreringspolitikk er den mest bærekraftige som har vært lansert av noe parti på Stortinget frem til i dag. 

Det er trist at hun ikke får ros og oppmuntring for sitt standhaftige politiske ståsted, som ikke er mindre kristelig enn Kristelig Folkepartis og de andre partienes  "åpne dør-politikk". Jeg tror "Partiet de kristne" representerer den enslige svalen, som hyller henne, men som dessverre mest  sannsynlig må se langt etter noen representasjon på Stortinget i år. Sylvi  Listhaug tror jeg kan se lyst frem til den historiske dom som vil falle om noen ti-år.     

4 liker  
Kommentar #9

Roald Øye

401 innlegg  2311 kommentarer

Fait accompli!

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.

Jeg skulle ønske at noen kunne ta seg tid til å oversette denne teksten til norsk, slik at folk flest kunne få kjennskap til innholdet.

4 liker    Liker  Sitér

Denne mailen sendte jeg til redaksjonen i "Norge i dag" for noen uker siden: 

Dette dokumentet skrevet av dr. Harold Rhode har jeg lagt ut som en lenke på en tråd i Vårt Lands verdidebatt og oppfordret tidligere redaktør Erling Rimehaug til å gjøre kjent også for avisens lesere av  papirutgaven. Det kommer neppe til å skje. Derfor sender jeg lenken (dokumentet) også til deres redaksjon og spør om dokumentet og dets innhold er interessant for leserne av Norge i dag.  Hilsen Roald Øye.

Modern Islamic Warfare  - Center for Security Policy 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere