Petter Kvinlaug

190

Daniels bildestøtte

Mange har snakket om den og verdensrikene, men det er et fenomen her, jeg har lyst til å høre andre bibletroenes meninger på.....

Publisert: 8. aug 2017

Metallene går fra gull til jern. De blir mindre og mindre edle, men sterkere.

På føttene, skjer det noe rart. Det går plutselig om fra å snakkes om metaller til leire!

Vi vet at metaller kan blandes og skape legeringer. Leire kan ikke blandes med metaller. Hva betyr dette?

Kan det forståes slik at rikene gikk fra å være edle, dvs gudstroende, til å være mer og mer sekulære, samtidig som den menneskelige kunnskapen øker, og dermed blir metallene sterkere etterhvert?

Hva med leiren da? Kan det bety at folk i de siste tider blander seg, som ikke er integrerbare med hverandre?

De rikene som dominerer før Jesus kommer tilbake, skal til dels være sterke og til dels være svake. Kan det bety at teknologien er sterk, akkurat som jernet, men befolkningen er splittet fordi de ikke er integrerbare, eller kan blande seg med hverandre? Slik som jern og leire ikke kan blande seg med hverandre.

Hva kan dette med jern og leire ellers bety?

 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bilddestøtten/ statuen i Dan.2

Publisert rundt 4 år siden

Bildestøtten er nok som du sier en sammenblanding av folk og allianser og ligner sterkt på fortellingen om treet som var så høyt at det rakk opp til himmelen og var synlig over hele jorden. (Dan.4.10-14) Linker til versene leder til da til: Dan 4,12 viser til Esek 17,23, Esek 31,6

Det samme er tilfelle i Dan 2,35 viser til Jes 17,13, Jer 13,24 -

I Jer.13.23-24 kan en se at dette handler om dyret: Kan en fra Kusj skifte sin hud eller en leopard sine flekker? Da kunne også dere gjøre godt, dere som er opplært til å gjøre ondt.
- Åp.13.2:  Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt.

Det er nok dette som er bildestøtten.

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er jo bare rot Kristensen!

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Bildestøtten er nok som du sier en sammenblanding av folk og allianser og ligner sterkt på fortellingen om treet som var så høyt at det rakk opp til himmelen og var synlig over hele jorden. (Dan.4.10-14) Linker til versene leder til da til: Dan 4,12 viser til Esek 17,23, Esek 31,6

Det samme er tilfelle i Dan 2,35 viser til Jes 17,13, Jer 13,24 -

I Jer.13.23-24 kan en se at dette handler om dyret: Kan en fra Kusj skifte sin hud eller en leopard sine flekker? Da kunne også dere gjøre godt, dere som er opplært til å gjøre ondt.
- Åp.13.2:  Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt.

Det er nok dette som er bildestøtten.

Skjønte du ikke mitt spørsmål?

Hva har jern og leire å gjøre med hverandre, og hva betyr det?

3 liker  
Kommentar #3

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hva kan dette med jern og leire ellers bety?

Ett intressant ämne du tar upp. Genom Daniels bildstod uppenbarade Gud för konung Nebukadnessar, "... vad som skall ske i kommande dagar." , ända ifrån Nebukadnessars tid till den sista tiden, vår tid. Och genom den uppenbarelsen har Gud även uppenbarat det för oss. Bildstoden förebildar de fyra världsrikena och fötterna förebildar den sista tiden av denna världens riken, tiden innan Guds rike uppfyller hela jorden, Dan. 2:35. Bildstodens två fötter symboliserar två huvuddelar av denna världen, den ena foten, den politiska världen och den andra foten, den religiösa världen. Såsom järnet är hårt, så symboliserar det all form av hård makt, det är all form av diktatur. Såsom leran är formbar, så symboliserar det all världens demokratier. Detta är den ena foten. Den andra foten, den religiösa världen. där symboliserar järnet den hårda religiösa makten, det är den romersk katolska kyrkan. Leret symboliserar där den mjuka, demokratiska, kristna protestantismen. Beblandningen, vers 43, i den politiska världen sker i FN, beblandningen i den religiösa världen sker i kyrkornas världsråd. 

   

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Unnskyld rotet mitt

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Skjønte du ikke mitt spørsmål?

Hva har jern og leire å gjøre med hverandre, og hva betyr det?

Du hadde jo svaret selv? Jeg viser til  i overskriften hvor det fortelles om billedstøtten, der står den også forklart. Det så ut som du allerede hadde funnet svaret selv i åpningsinnlegget.

Nebukadnesars drøm, Dan.2.1-36 (v28-29: Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen: Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier, fortalte deg det som skal skje.)

Dan.2.37-38: Du konge, kongenes konge, som himmelens Gud har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren! Menneskene, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til hersker over dem. Du er hodet av gull.

39 Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, som skal herske over hele jorden. 40 Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre, lik jern som slår i stykker

41 Føttene og tærne som du så, var dels av pottemakerleire og dels av jern. Slik skal riket være delt. Det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. 42 At tærne dels var av jern og dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis skjørt

43
Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.

44 Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. 

45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, uten at noen hånd rørte ved den, og den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort for kongen det som skal skje i fremtiden. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

Bibelen setter opp gåter og drømmer, men forklarer dem også.

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo

Publisert rundt 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Ett intressant ämne du tar upp. Genom Daniels bildstod uppenbarade Gud för konung Nebukadnessar, "... vad som skall ske i kommande dagar." , ända ifrån Nebukadnessars tid till den sista tiden, vår tid. Och genom den uppenbarelsen har Gud även uppenbarat det för oss. Bildstoden förebildar de fyra världsrikena och fötterna förebildar den sista tiden av denna världens riken, tiden innan Guds rike uppfyller hela jorden, Dan. 2:35. Bildstodens två fötter symboliserar två huvuddelar av denna världen, den ena foten, den politiska världen och den andra foten, den religiösa världen. Såsom järnet är hårt, så symboliserar det all form av hård makt, det är all form av diktatur. Såsom leran är formbar, så symboliserar det all världens demokratier. Detta är den ena foten. Den andra foten, den religiösa världen. där symboliserar järnet den hårda religiösa makten, det är den romersk katolska kyrkan. Leret symboliserar där den mjuka, demokratiska, kristna protestantismen. Beblandningen, vers 43, i den politiska världen sker i FN, beblandningen i den religiösa världen sker i kyrkornas världsråd. 

Det er jo interessante tanker du kommer med her Ekström.

Det står ikke eksplisitt at den ene foten består av leire og den andre av jern. Det står at føttene berstår av en blanding av leire og jern.

Hva tror du da leire og jern symboliserer?

1 liker  
Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja!

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.

Her er du inne på noe Kristensen.

1 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det 3. og 4.siste verdensrike

Publisert rundt 4 år siden

Ja, legg merke til at riket av bronse og det av jern skal være verdensriker med totalt herredømme. (En slekt) - Et persisk rike - Esra 1.2.

Herren forklarer til Daniel i Dan.10.18-20 Og mens han talte til meg, ble jeg styrket og sa: «Tal, herre, for du har gitt meg styrke.»  Da spurte han meg: Vet du hvorfor jeg har kommet til deg? Nå må jeg vende tilbake for å føre strid mot fyrsten over Persia. Når jeg drar ut, kommer fyrsten over Javan. Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som støtter meg mot dem, unntatt Mikael*, som er fyrsten over dere. (* Åp.12.7)

Overgangen mellom disse to verdensrikene leser du om i Dan.8. (Note : Javan: >8,21. ).

Kommentar #8

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

interessant dette med EN SLEKT. Kan dette ha noe med at noen ønsker denne One World Order. Men at dette ikke kommer til å skje. Tross alt er vi folkeslag og skal ha egne nasjoner. Dette skriver også Bibelen om og jødene har jo fått sin egen nasjon Israel. Dette er bare noen tanker jeg har etter det jeg leste hva dere andre har skrevet. 

Jeg var også usikker på hva dette med jern og leiren betydde. Men dette med menneskenes ønske om en slekt (kan det være multi-kulturen...? Den er jo menneskeskapt og ikke Guds-skapt) og at det virker ikke som dette går - vi har jo hørt om ikke-integrerbar....

Interessant er det okke som.....

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Allerede i 1.Mos.11.5-6

Publisert rundt 4 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
interessant dette med EN SLEKT. Kan dette ha noe med at noen ønsker denne One World Order.

var denne tanken der; Da steg  Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.

Kommentar #10

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nøkkelen

Publisert rundt 4 år siden

Nøkkelen til å forstå dette ligger nok i vers 35, som lyder:

Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette  et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til  noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene,  men selv skal det bestå til evig tid. 

Dette evige riket var jo det som Jesus opprettet i den 70. årsuke. (Alle teologer synes å være enige om at den 69 årsuke sluttet i år 30 e.Kr (eller mer korrekt år 27  e.Kr.). og den påfølgende 70. begynte da Jesus begynte sin tjeneste (år 30 e.Kr. )

Etter det, skulle det gå en halv årsuke (3,5 år) før Jesus skulle korsfestes:


Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i  midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på  vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil  tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som  ødelegges. 

Jesu korsfestelse, død og oppstandelse gjorde slutt på ofringene i Templet med den etterfølgende straffedom over jødenes forkastelse av Messias i år 70, da Titus raserte Jerusalem og Templet.

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel..

Publisert rundt 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Nøkkelen til å forstå dette ligger nok i vers 35, som lyder:

Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette  et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til  noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene,  men selv skal det bestå til evig tid. 

Dette evige riket var jo det som Jesus opprettet i den 70. årsuke. (Alle teologer synes å være enige om at den 69 årsuke sluttet i år 30 e.Kr (eller mer korrekt år 27  e.Kr.). og den påfølgende 70. begynte da Jesus begynte sin tjeneste (år 30 e.Kr. )

Etter det, skulle det gå en halv årsuke (3,5 år) før Jesus skulle korsfestes:


Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i  midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på  vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil  tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som  ødelegges. 

Jesu korsfestelse, død og oppstandelse gjorde slutt på ofringene i Templet med den etterfølgende straffedom over jødenes forkastelse av Messias i år 70, da Titus raserte Jerusalem og Templet.

Du snakker om en annen profeti her. Det er jo forskjellige meninger hvor den siste uken skal plasseres.

Når vi snakker om Daniels bildestøtte, er det disse rikene som skal herske over jorden før Jesus kommer igjen. Du setter ikke noe lys over spørsmålet om jern og leire. Denne profetien "overlapper" den profetien du viser til. Det snakkes om verdensrikene. De var ikke ferdig på den tid.

I slutten av Daniels bok, sies det at dette handler om en fjern fremtid. Gud har ennå i kastet stenen, knust føttene og endt verdensrikene.

Jeg mener det er i dette perspektivet vi må forstå Daniels profeti om bildestøtten. Verdensrikene fortsatte jo etter Jesu død og oppstandelse? De er der fortsatt i dag og vi ser antydningen til at nasjoner er blandet av jern og leire. Mange skal fare omkring, står det, og kunnskapen skal øke. Da snakkes det ikke om vitenskapelig kunnskap (selv om den øker den også) fordi det står at de forstandige skal forstå, de ugudelige skal ikke skjønne noe. Derfor må det være åndelig kunnskap det snakkes om.

Den øker, men ikke alle ser den....

 

1 liker  
Kommentar #12

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Leire blandet med jern og litt mer

Publisert rundt 4 år siden

Statuen - som profeten Daniel tydet etter Nebukadnesars drøm - besto av ulike riker som dominerte i Midtøsten og tilstøtende områder i varierende utstrekning og tid med en total varighet på syv tider. Det fjerde riket i billedstøtten - kjent som Dyret fra Åpenbaringen - skulle ha egenskapene til de tre foregående rikene -  som var leoparden, bjørnen og løven.

Leoparden - Aleksander den stores rike

Bjørnen - Media/Persia

Løven - Nebukadnesars rike 

Tiden for det fjerde riket skulle være halvparten av tiden for hele statuen. Altså tre tider og en halv tid. I følge Johannes Åpenbaring skulle Dyrets tid utgjøre 1260 dager profetisk som år. Dyret kom på banen som en følge av stridighetene rundt videreføringen av lederskapet etter Jesu to vitner (profeten Muhammed og Ali hans rettmessige fortolker) hadde fullført sitt vitnesbyrd.

Dyret - Umayyad-dynastiet og da Dyrets bilde - Abbasid-dynastiet.

Føttene og tærne som du så, var dels av pottemakerleire og dels av jern. Slik skal riket være delt. Det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne dels var av jern og dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis skjørt. Daniel 2:41,42.

Dette riket som skulle være delvis skjørt og delvis sterkt var Media/Persia der Media var det svake riket som leire blandet med jern:

Mens du så på, ble en stein revet løs, uten at noen hånd rørte ved den, og den traff statuen på føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Daniel 2:34,35. (Uthevet av meg).

Av dette bør kristne, muslimer, jøder og alle andre med forventning knyttet til oppfyllelsen av de hellige skriftene - i det Herrens dag nå er innledet - granske historien knyttet til området som utgjør dagens Iran - området for nevnte steins nedslagsområde. Spesielt bør Irans da Persias historie rundt år 1844 ad og videre studeres nøye. Nevnte år tilsvarer år 1260 etter månekalenderen for muslimsk tidsregning. Dette har jeg skrevet om tidligere på dette forumet. 

Steinen traff statuen (fra Nebudkanesars drøm) i fotnivå og avsluttet alt som var knyttet til Dyrets tid og så videre. Med det var også de syv tider over. Steinen var ikke løsnet ved fysisk berørelse, og skulle etterhvert vokse til å omslutte hele jorden. Det kan ikke dreie seg om annet enn Innvarsleren, Báb (Porten) Morgenstjernen og Gudsmanifestasjonen Bahá’u’lláh som kom nitten år senere. Hans åpenbaring utgjorde daggryet for Herrens dag. Noe mer enn komme ditt rike i himmelen så også på jorden - med Herrens dag - har ikke troende vært veiledet til å vente på.

Alt dette stemmer også med følgende vers som avslutter profetier hos Jeremia angående Elam:

Så setter jeg min trone i Elam

          og utrydder kongen og stormennene der,

          sier Herren. 49:38.

Byen Shiraz  i Iran, var nok innenfor datidens Elam om enn navnet på byen ikke var det samme den gang som nå.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg følger ikke forklaringen din, Svein Ole

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Dyret - Umayyad-dynastiet og da Dyrets bilde - Abbasid-dynastiet.

Dyret skal sørge for at mennesker får et merke på sin høyre hånd, eller sin panne. Ingen kan kjøpe elle selge noe hvis ikke de har dette merket.

Det er kun i dag det er teknologi til å gjøre dette.

2 liker  
Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forskjellige oppfatninger

Publisert rundt 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Dette evige riket var jo det som Jesus opprettet i den 70. årsuke. (Alle teologer synes å være enige om at den 69 årsuke sluttet i år 30 e.Kr (eller mer korrekt år 27  e.Kr.). og den påfølgende 70. begynte da Jesus begynte sin tjeneste (år 30 e.Kr. )

Hvordan henger dette sammen med dyret i Åp.13. og 17 hvor dyret og dets 10 konger får makt i en time og som skal føre krig mot "Lammet" (Kristus) i Åp.17.14? Hører dette riket med under det evige riket, eller hvordan er dette tenkt?

Du siterer jo Dan.2.35 at Guds rike slår i hjel alle andre riker, (se også 1.Kor.15. 24-28) hvordan er det mulig for dyrets trone å få makt i de siste dager hvis Guds rike allerede er  blitt opprettet Leif?
For det er jo nettopp det som står i Åp.17.17 at dyret skal få makt helt til Guds ord er fullført. Altså for å kunne beseire "Babel den store" (v5) det er derfor Guds rike blir opprettet og kommer for å knuse Babel. (les Åp.18.20-21)

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Billedstøtten

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Når vi snakker om Daniels bildestøtte, er det disse rikene som skal herske over jorden før Jesus kommer igjen.

Du kommer med påstander her som er av ganske tvilsom art, men jeg tror jeg aner hvor du kommer fra, så jeg nevner kun ett eksempel:

"Når vi snakker om Daniels bildestøtte, er det disse rikene som skal herske over jorden før Jesus kommer igjen."

For det første er de fleste enige om hva disse rikene er før "den store stenen" kommer. Men at de skal herske over jorden før Jesus kommer igjen har du neppe noe bibelsk belegg for å tro (selv om jeg kjenner til påstanden).

Men videre debatt har nok lite for seg - vi befinner oss nok på to planeter her.


Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Du kommer med påstander her som er av ganske tvilsom art, men jeg tror jeg aner hvor du kommer fra, så jeg nevner kun ett eksempel:

Vi har nok forskjellig forståelse av dette, og det respekterer jeg.

Jeg har lest Bibelen siden jeg var ung. Jeg har hørt mange rare fortolkninger av den. Det er så rart, i et barnesinn går den rett inn. Da jeg hørte om bortrykkelsen, visste jeg straks at det var en vranglære. Det står ingenting i Bibelen om det.

Når du aner "hvor jeg kommer fra" blir jeg litt nysgjerrig. Hva mener du med det?

Kommentar #17

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Dyret skal sørge for at mennesker får et merke på sin høyre hånd, eller sin panne. Ingen kan kjøpe elle selge noe hvis ikke de har dette merket.

Det er kun i dag det er teknologi til å gjøre dette.

Det er ikke opplyst i noen hellige skrifter at under historikken med Dyrets navn eller tall som merke i pannen og på hånden forutsetter teknologi som først er kjent i vår tid. Nei, det gjelder en personskatt (merke i pannen) og en skatt på arbeid (merke på hånden). Dette harmonerer med å være en skattebelagt aktør under kalifen i tiden for Dyrets styre som følgende vers antyder:

Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Åp. 13:17.

Dersom du drar Dyrets komme inn i vår tid, for ikke å nevne om du drar Dyret bort fra hovedscenen - Midtøsten, får du mildt sagt store problemer med å forklare tidsperspektivet og sammenhengen jeg ellers redegjorde for i min forrige kommentar. Du bør forholde deg til helheten og ikke velge deg en del å behandle fantasifullt.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi lever i de siste tider

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke opplyst i noen hellige skrifter at under historikken med Dyrets navn eller tall som merke i pannen og på hånden forutsetter teknologi som først er kjent i vår tid. Nei, det gjelder en personskatt (merke i pannen) og en skatt på arbeid (merke på hånden). Dette harmonerer med å være en skattebelagt aktør under kalifen i tiden for Dyrets styre som følgende vers antyder:

Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Åp. 13:17.

Dersom du drar Dyrets komme inn i vår tid, for ikke å nevne om du drar Dyret bort fra hovedscenen - Midtøsten, får du mildt sagt store problemer med å forklare tidsperspektivet og sammenhengen jeg ellers redegjorde for i min forrige kommentar. Du bør forholde deg til helheten og ikke velge deg en del å behandle fantasifullt.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Mener du at alle profetier er oppfylt?

Hva er det som gjenstår?

Hva med Israel?

Kommentar #19

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Mener du at alle profetier er oppfylt?

Hva er det som gjenstår?

Hva med Israel?

Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. Åp.13:17. (Uthevet av meg)

Ser du at Johannes skriver verset i «pausen» mellom de tidligere riker: leoparden, bjørnen og løven. Dyret var enda ikke kommet. «Pausen» er mellom de første tre tider og en halv tid og de siste tre tider og en halv tid. Den siste tre og en halv tid er Dyrets tid som halve tiden av de syv tider som skulle gjelde for hele billedstøtten.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

PS. Jeg kommer tilbake til det jeg siterte fra din kommentar.

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Interessant!

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. Åp.13:17. (Uthevet av meg)

Det dyret som var, da Johannes levde, var Romeriket.

Det skal kommet et til, som bare skal leve en kort stund. Det tror jeg var Hitler.

Så skal det kommet et åttende, som er ulikt alle de andre, men samtidig et av de tidligere. Hvem kan det være?

Her kjører vi quiz:-)

1 liker  
Kommentar #21

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 1Tess5:2.

«Natten» er situasjonen nå for svært mange. De aller, aller fleste «sov» (ikke fikk med seg) Gudsmanifestasjonen i tiden han beveget seg på denne jord. Bare et fåtall registrerte hans komme. Selv om Herrens dag er kommet og morgenen er opplyst for mange, er det slik at svært mange befinner seg i «nattens» (søvnens) siste fase nå. Det vil si at de ikke vet at Herrens dag allerede er innledet. Det som gjelder nå er å våkne, bidra og arbeide av hele sin åndelige kraft for denne Herrens dag som har en varighet på ca tusen år regnet fra år 1844ad.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel..

Publisert rundt 4 år siden

Det skjedde ikke så mye i 1844 Svein Ole. Nietzsche ble født, men jeg vil ikke kalle det for en verdenssenasjon!

Da Israel fikk sitt land tilbake i 1948, er en verdenssensajon!

Vi bør heller ta utgangspunkt i det. Neste år er det 70 år siden. Vi får se hva som skjer....

1 liker  
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Pausen i himmelen var på en halv time

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ser du at Johannes skriver verset i «pausen» mellom de tidligere riker: leoparden, bjørnen og løven. Dyret var enda ikke kommet. «Pausen» er mellom de første tre tider og en halv tid og de siste tre tider og en halv tid. Den siste tre og en halv tid er Dyrets tid som halve tiden av de syv tider som skulle gjelde for hele billedstøtten.

Dyret er alt beskrevet i Åp.13.2 - pausen er sannsynligvis den halve timen i himmelen? (Åp.8.1) Bibelen er jo ikke sammenhengende. At dyret som var skal komme igjen har jo sin forklaring i to tusenårsriker  (Åp.20) Et for satan i lenker for tusen år, og et for Kristus og hans prester.

Kommentar #24

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Det står ikke eksplisitt at den ene foten består av leire og den andre av jern. Det står at føttene berstår av en blanding av leire og jern.

Hva tror du da leire og jern symboliserer?

Menar du leret och järnet beblandat som det står i Dan. 2:43?

Det symboliserar i den politiska foten världens (den hårda diktatoriska järnvärlden och den formbara demokratiska ”lervärlden”) strävan efter eget världsherravälde, utan Gud. Psalmisten har beskrivet det med dessa ord; ”Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra mot Herren och hans smorde: `Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss.´” Ps. 2:2-3. 

Det symboliserar i den religiösa foten kyrkornas (den hårda diktatoriska romersk katolska kyrkan och de formbara protestantiska ”lerkyrkorna”) ekumeniska strävan efter en enad kyrka.

Att det står att beblandningen skall ske genom, ”människosäd”, betyder att det är ett människoverk och att det är ett verk som Gud inte har sin hand med i. Det är ett verk emot  Herren och hans smorde.

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Leiren og pottemakeren - Jernet og smelteovnen

Publisert rundt 4 år siden

Hvis dere vil ha forklaringer på blandingen av jern og leire, må dere slå opp der hvor forklaringene er å finne.

Det er pottemakeren som blander leiren, Jes.29.15-19: Ve dem som søker ned  i dypet, bort fra  Herren,  for å skjule sin plan! I mørket  skjer gjerningene deres.
De sier: «Hvem ser oss?  Hvem vet om oss?»

Dere snur det opp ned! Skal ikke pottemakeren settes høyere enn leiren?
Kan verket si  om håndverkeren: «Han har ikke laget meg», og karet om pottemakeren: «Han forstår ingenting»? 

Om bare en liten stund skal Libanon bli  en frukthage, og en frukthage  skal regnes som skog. Den dagen skal de døve  høre skrevne ord, og selv i skumring og mørke  skal blindes øyne se.

Igjen skal de hjelpeløse glede seg i  Herren, de fattigste blant mennesker  skal juble over Israels Hellige.

Pottemakeren og leiren - Jes.41.25:

Jeg har vekket opp en  fra nord, og han er kommet. Fra soloppgangen skal han påkalle  mitt navn. Han tramper stattholdere ned  som søle slik pottemakeren tramper leire.

Jer.18.6-8: Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier  Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.  Snart truer jeg et folkeslag eller et rike med å rykke opp og rive ned og ødelegge.   Men dersom det folket jeg har truet, vender om fra ondskapen sin, da angrer jeg på det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. (Se også Rom.9.21 )

Jernet - Herrens makt 3.Mos.26. (Velsignelser og forbannelser) v18-19:

Hvis dere likevel ikke hører på meg, vil jeg tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres.  Jeg knuser den stolte makten deres. Himmelen over dere lar jeg bli som jern og jorden under dere som bronse.

Esek.22.18 Menneske, for meg er Israels hus blitt til slagg. Alle er som kobber, tinn, jern og bly i en smelteovn. Som urenset sølv er de.

Kommentar #26

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Det dyret som var, da Johannes levde, var Romeriket.

Det skal kommet et til, som bare skal leve en kort stund. Det tror jeg var Hitler.

Så skal det kommet et åttende, som er ulikt alle de andre, men samtidig et av de tidligere. Hvem kan det være?

Her kjører vi quiz:-)

Interessant quiz du kjører, Petter. Romerriket inngår ikke som et rike i billedstøtten fra profeten Daniel, og har heller ikke noe å gjøre med Dyret i denne sammenheng - bortsett fra at Romerriket (som var på Johannes tid) kan hevdes å angå dette «er ikke» som står slik jeg uthever det:

Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte... Åp.18:8.

Nei, Hitler inngår ikke i profeten som angår Daniels billedstøtte. Hitler passer ikke tidsmessig og geografisk inn i denne sammenheng.

Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.Åp.17:11.

Var falt på Johannes tid:

1. Det neo-assyriske riket (ca. 934–609 fvt.)

2. Det neo-babylonske riket eller det kaldeiske riket (625 - 539 fvt.)

3. Media persia (550-330 fvt.)

4. Aleksander den stores rike (334-323 fvt.)

5. Egypt (erobret år 30 f.kr - 395 e.kr)

Eksisterte på Johannes tid:

6. Romerriket 

Var ikke kommet på Johannes tid:

7. Det bysantinske riket (330 -1453 e.kr.) som utviklet seg fra Østriket av Romerriket. Etter delingen ble Konstantinopel hovedstad. Konstantinopel var et gammelt navn på dagens Istanbul. Før Konstantinopel var navnet Bysants eller Bysantium.

8. Dyret - kom opp fra folkedypet som følge av strid rundt lederoppgaven etter profetens død. Spørsmålet ble endelig avgjort da profetens barnebarn, Hussain, ble drept på Kerbala-sletten under et slag der i år 680 e.kr.

År 1844 e.kr. - som tilsvarte år 1260 AH - og var et viktig tidspunkt for siste fase av Kalifatets tid. Svekkelsen på nevnte tidspunkt viste at rikets kraft reelt var svunnet hen.

At Dyret var det 8-ende riket, men samtidig én av de sju skyldes nettopp at Dyret som skulle komme utgjorde ett rike som hadde egenskapene fra de falne riker: (Løven) Nebukadnesar II sitt rike (Neo-Babylon), (Bjørnen) Media Persia og (Leoparden) Aleksander den stores rike - og dermed var dømt til selv å gå til grunne.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mer quiz?

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Romerriket (som var på Johannes tid)

Når jeg leser litt frem og tilbake i skriften stusser jeg over det som er talt om døperen Johannes,  - også nevnt som Elia (som opererer både i NT og GT) Matt.11.: 

Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14
Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.

Legg merke til at Johannes dager er etter profetenes dager (alle profetene og loven har profetert fram til Johannes )

Så skjer det noe merkelig i Åp.11, kall det uoverensstemmelser:

Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.  3
Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.»  4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.  5
Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø!  6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Under trengselstiden står det om de falske profeter som skal komme og gjøre store under og tegn... disse hører vel med til benevnelsen "profeter" selv om de er falske?

Ild ut av munnen tilsvarer egentlig 2.Tess.2 i en hendelse på Herrens dag; Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.  9
Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 

Noen som ser uoverensstemmelsene med Johannes dager og profetenes dager?
Matt 23,34  Matt 24,24

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere