Georg Bye-Pedersen

21

Sylvi Listhaug er tøff.

Det skal hun ha. Vår beste talskvinne for NEI til ISLAM

Publisert: 4. aug 2017

Vil gjerne at dere får se tv snutten om vår integreringsminister Sylvi Listhaug og hennes tale på et møte med 500 muslimske ungdommer i dag. http://www.tv2.no/v/1219245/

Ungdomsorganisasjonen Minhaj Norge ved Hamza Ansari hadde invitert Imamen Tahir-ul-Qadri til å være innleder for norske muslimer på en "fredskonferanse".

Sylvi Listhaug spurte om han var i mot steining som avstraffelse og dette med dødstraff for blasfemi. Hun var også inne på om imamem mente at islamsk lov skal gå foran vestlige lover?

Dessverre turde ikke imamen svare på dette. Antakelig som det ble sagt, han taler med to tunger.

Ja er det ikke slik at noen taler med to tunger?

Det værste av alt er at 500 norske ungdommert sitter og hører på det vi i Norge kaller hykleri.

 

11 liker  
Kommentar #1

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Som dansken ville sagt:

Publisert rundt 4 år siden

Det var godt hårdere end at bande i kirken måske?


3 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Han har svart på det før, men ....

Publisert rundt 4 år siden

det er nok trolig at han - som det jo er nødvendig for en som bygger på islam og profeten - og begynne svaret et helt annet sted.  

Han begynte med at det var Moses som satte igang dette med steining for blasfemi i GT og at Jesus - han sa faktisk Jesus Kristus - sa at den som spotter Den Helllige Ånd finnes det ingen tilgivelse for.  Og så hektes Muhammed på som en som bare gjør det som disse to har lagt grunnlag for - i så fall har han ikke skjønt mye.

Han snor seg her unna i og med at tilhørerene stort sett er fra sekulærnasjonene Norge og Danmark med at det er i dette sjiktet lovene er gitt og at muslimer skal være lydige mot lover i det land de oppholder seg.  

Hva han svarer når han er i andre fora vet jeg ingenting om, men du skjønner fort at dette er en glatt ål som snor seg gjennom svarene han gir på rimelig vanskelige spørsmål for en muslim.

https://www.youtube.com/watch?v=8PUn5maCNc8

 

 

3 liker  
Kommentar #3

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Han begynte med at det var Moses som satte igang dette med steining for blasfemi i GT og at Jesus - han sa faktisk Jesus Kristus - sa at den som spotter Den Helllige Ånd finnes det ingen tilgivelse for

Litt underlig at muslimer forholder seg til Bibelen når det passer dem, mens når de finner noe som strider mot Koranen, hevder de at Bibelens ord har blitt endret på.

4 liker  
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Koranen underbygger terrorisme!

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Litt underlig at muslimer forholder seg til Bibelen når det passer dem, mens når de finner noe som strider mot Koranen, hevder de at Bibelens ord har blitt endret på.

Vil bare få kommentere innslaget i NRK i samme sak: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19080417/04-08-2017#t=4m30s 

Her uttaler Tahir-ul-Qadri at han ikke har funnet noe bevis i Koranen som underbygger terrorisme. Vil bare få gjengi Sura 9. vers  88-89

Men Sendebudet, og de som tror sammen med ham, satser liv og eiendom. Disse har alt godt i vente. Disse vil det gå godt.

Gud har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Dette er den store seier.

Så har du i tillegg alle versene som taler om bekjempelse av vantroende, med Sura 9 vers 5 som den som bruker ordet drep: "Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik."

Som jeg skrev i innlegget så er dette hykleri,

4 liker  
Kommentar #5

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Allah er tilgivende, nåderik

Allah har i følge Koranen 99 navn(beskrivelser), men et er glemt. Allah virker en tanke forvirret også. Når man leser 70:40: " Å nei! Jeg sverger ved østens og vestens Herre..."
Sverger Allah ved seg selv? Eller kan det være Muhammed har "glemt seg" en tanke når han ønsker å uttrykke at han sverger ved Allah?

Apropos tøff. Jeg så nylig en ex-muslim på visjon Norge(er litt skeptisk til kanalen, men kikker litt av og til...). Han fortalte at da han hadde begynt å lese Koranen for første gang, fant han ut at han ikke ville ha Allah som sin Gud. Han gikk bort fra Islam og, som han sa, kastet Koranen i søpla. Nå arbeider han som kristen forkynner blant muslimer.

4 liker  
Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Å nei! Jeg sverger ved østens og vestens Herre..."
Sverger Allah ved seg selv? Eller kan det være Muhammed har "glemt seg" en tanke når han ønsker å uttrykke at han sverger ved Allah?

Det er ikke noe Hellig Ånd tilstede her :-)

2 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Han snor seg her unna i og med at tilhørerene stort sett er fra sekulærnasjonene Norge og Danmark med at det er i dette sjiktet lovene er gitt og at muslimer skal være lydige mot lover i det land de oppholder seg.  

Hva han svarer når han er i andre fora vet jeg ingenting om, men du skjønner fort at dette er en glatt ål som snor seg gjennom svarene han gir på rimelig vanskelige spørsmål for en muslim.

Jeg tror ikke han kunne svart anderledes mens han er i Norge. Hvis han hadde sagt noe som kunne ligne på støtte til vold eller straffer som ikke er hjemlet i norsk lov, ville han fort havnet i samme konflikt som mullah Krekar. Samme hvor mye det er hjemlet i Koranen kan han ikke si det her. Hvorvidt han sier det andre steder hvor slike straffer er tillatt kan vi ikke enkelt skaffe oss oversikt over. Tross alt sa han og andre ledere en del rosverdig som NRK viste på Dagsrevyen. Det er å håpe at disse viser hva den nye tid med møter med vestlig kultur innebærer for muslimer. Her er deres budskap overfor hverandre det viktigste hvis det betyr at de forankrer seg i vestlige verdier. 

Listhaugs ord gjorde seg best som indremedisin overfor hennes egne velgere. Som et apropos var hun her blandt mennesker som nedstammer fra bygdedyrsamfunn hvor de har praksis for å angi hverandre. Hun kapret neppe noe nye på dette møtet men hun fikk vist sin fremtoning og holdninger overfor sine egne som sikkert blir fastere i troen. Antagelig vil mange av de tilstedeværende ikke tilbake til slektens røtter og avviser henne som en ansvarlig del av norsk politikk, slik som mange av oss andre gjør. 

2 liker  
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Stå på , Listhaug.

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ungdomsorganisasjonen Minhaj Norge ved Hamza Ansari hadde invitert Imamen Tahir-ul-Qadri til å være innleder for norske muslimer på en "fredskonferanse".

Sylvi Listhaug spurte om han var i mot steining som avstraffelse og dette med dødstraff for blasfemi. Hun var også inne på om imamem mente at islamsk lov skal gå foran vestlige lover?

Dessverre turde ikke imamen svare på dette. Antakelig som det ble sagt, han taler med to tunger.

Ja er det ikke slik at noen taler med to tunger?

Listhaug er kanskje regjeringens og Frps sterkeste kort  ?

 Ikke rart survommet kritikk hagler over alt hun sier og foretar seg fra politiske broilere. Som ikke har stått opp for noe annet enn høyrøstet repetisjon av de trygge sakene og innholdsløse slagord  , som det er tygget drøv på av andre og autorisert som risikofrie politisk korrekte meninger. 

Dette blir veldig synlig når noen virkelig står opp og synger ut noe de andre ikke våger å tenke.

Enkelte aviser har daglige angrep på Listhaug , som omfatter hele spekteret av mistenkeliggjøring , sverting og forsiktige rasistantydninger  på lavt nivå . Siste mote er at de som er kritiske til Sylvi Listhaug utbasunerer seg selv som bedre kristne enn henne - når de får slippe til i media med sitt budskap. 

Og det får de ,uansett hvor dumt det er  bare det er kritikk av Frp og Listhaug.

Resultatet kan fort bli at Listhaug med klart standpunkt klarer å få mange velgere med seg. Nettopp takket den ensidig fordømmende  kritikken mot henne. 

Enkelte har til og med i kampens hete parkert Jesus i partipolitikken , på sin side. Og ingen føler seg dum av den grunn , tvert i mot de føler seg tydeligvis bedre enn alle andre.

Igjen :

"Ensidig fordømmende kritikk er alltid negativ".

 

7 liker  
Kommentar #9

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Sylvi Listhaug spurte om han var i mot steining som avstraffelse og dette med dødstraff for blasfemi. Hun var også inne på om imamem mente at islamsk lov skal gå foran vestlige lover?

Dessverre turde ikke imamen svare på dette. Antakelig som det ble sagt, han taler med to tunger

Listhaug fikk akkurat like lite svar av en "moderat" muslim om disse spørsmålene, som det vi pleier å få.

Hva er det med de moderate muslimene?  Hvorfor er de ikke såpass stolte av trua si, at de vil fortelle om den?

6 liker  
Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dette er vi kjent med fra vår egen kulturkrets.

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Litt underlig at muslimer forholder seg til Bibelen når det passer dem, mens når de finner noe som strider mot Koranen, hevder de at Bibelens ord har blitt endret på.

Både Koranen og NT er nyere skrifter, fra helt andre kulturkretser, som bygger videre på det hebraiske Tanakh (GT).

I det kristne Europa har vi til alle tider, og gjør det fortsatt, fokusert på det i GT som understøtter NT og ignorert det som er i konflikt med NT.

Kommentar #11

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Det er nok litt mer sammensatt

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Både Koranen og NT er nyere skrifter, fra helt andre kulturkretser, som bygger videre på det hebraiske Tanakh (GT).

Koranen bygger ikke bare videre på GT(Tanakh) men har motsigelser i forhold til GT. Koranen har også motsigelser i forhold til NT om f.eks Jesus, hva han var og hva han sa m.m.
Bibelen har dessuten, som nevnt i tidligere innlegg, vers(Gal 1 vers 8) som avviser nye evangelier.(selv om de skal ha kommet fra en engel, som Koranen skal ha gjort)
Så enten må man tro som muslimer flest at Bibelen er en korrupt(endret på) samling bøker, eller så må man avvise Koranen som en bok fra en sann Gud.
(en sann Gud ville vel ikke kommet med en oppdatering av GT og NT med feil?)

Koranen er uansett ikke en del av kristendommens hellige bøker og har dermed ingen rett til å velge og vrake vers fra Bibelen! Det at muslimer tror Islam bygger videre på GT/NT, betyr ikke at vi som kristne tror det samme. Når f.eks Islam World har uttalt at Islam er en antikristen religion, burde det si sitt...

2 liker  
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dette var mitt poeng.

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.

Koranen er uansett ikke en del av kristendommens hellige bøker og har dermed ingen rett til å velge og vrake vers fra Bibelen! Det at muslimer tror Islam bygger videre på GT/NT, betyr ikke at vi som kristne tror det samme.

På samme måte som den arabiske Koranen utnytter den hebraiske Tanakh og det greske NT, utnytter det greske NT den hebraiske Tanakh.

Forskjellige kulturer stjeler fra andre kulturer-og tar vare på det som høver best.

1 liker  
Kommentar #13

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Enig

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
På samme måte som den arabiske Koranen utnytter den hebraiske Tanakh og det greske NT

Der er vi nok helt enige.

Kommentar #14

TORE BERGENDAHL

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Først mener jeg en integreringsminister som gjør det stikk motsatte av jobben hun er satt til, i en jobb som de fleste synes er svert viktig og som skader medmenneskelige relasjoner og bare skaper splid burde stilles for riksrett .

For meg er det en tankevekker, hvor mye energi det blir brukt på splid og  ikke ville forstå andre mennesker, ta heller opp døds straff i USA, men der følger jo straff den gamle kristne oppskrift om øye for øye og tann for tann , så da så.

merkelig også i bedehusmiljøet hvor utbredt trangen til og dømme andre er, alle utenfor miljøet, jeg mener Jesus hadde en del og si om denslags !

for oss alle er det enkelt og bli venner og hjelpe  mennesker med samme bakgrund ,liffsyn og ikke minst alle andre positive ting  vi kan si om ett menneske, men og bli venner og hjelpe  ett menneske med annet lifsyn, farge, politisk interessert, da ser vi først hvem som følger Jesus lære,

kan vi være stolt av og stoppe innvandrere i Norafrika før de kommer til Auropa,

HVA VILL VÅRE BARN og barnebarn SI ,viss mange av disse mennesker dør i afrika på grund av att det ble for kostbart og vanskelig, godt ikke jøder fikk den beskjeden , når de rømte ut av Tyskland før krigen. vi kan redde en som drukner , men er det en båt med 3000 passasjerer, da trekker vi oss heller på avstand, så vi ikke ser , hører eller vet hva som skjedde.

Hilsen en som ikke går forbi !


Kommentar #15

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
TORE BERGENDAHL. Gå til den siterte teksten.
Først mener jeg en integreringsminister som gjør det stikk motsatte av jobben hun er satt til, i en jobb som de fleste synes er svert viktig og som skader medmenneskelige relasjoner og bare skaper splid burde stilles for riksrett .

Heter du Tore Bergendahl?

Eller er det Osman: 3år i Norge 50% eier av " Kaffimølla"  Osman fra Somalia?

Nå blir det sagt at Sylvi Listhaugs ytringer ikke er hatefulle: https://www.nrk.no/ytring/listhaugs-ytringer-er-ikke-hatefulle-1.13677349 

Du har altså ikke fulgt med på det hun sier. Media har på mange vis holdt oss for narr på dette. Det er vel neppe mulig for deg å ta henne for hatefulle ytringer.

At hun uttalte til Til Knut Arild Hareide dette med å slikke imamer opp etter ryggen blir dessverre helt rett. Media og politikere har nok vært med å bidra med dette. Den uvitenhet som har vært om Islam har bidratt til denne falskhet.

Det er derfor tragisk at denne info ikke er kommet publikum for øre. Islam fremstår som en rasistisk religion som taler ned de vantroende, med bekjempelse av alle som ikke tror på Allah og Sharialoven som er knusende mot dem som ikke følger Allahs leveregler.

Å ikke omtale disse forhold, med å ta avstand fra dette, blir dessverre slik Sylvi Listhaug sier det: Å slikke imamer opp etter ryggen. Det er noe drøyt sagt, men dette er rettet mot etniske norske.

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere