Anders Helge Myhren

275

Det evige livet og fortapelsen

Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

Publisert: 17. jul 2017

Men jeg kan ikke se i det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig dersom flesteparten sies å komme til helvete.

Da Jesus levde her på jorden, advarte heller ikke Han om at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten sies å havne i helvete.

Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesiellt glad i giftemål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder tusenvis av liv som slipper å havne i helvete?

Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet ville ha blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen blir stein døde! Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

Himmelen er faktisk enda tom, fordi ikke Jesus er ferdig med å bygge boliger til oss. Men når han endelig kommer, skal han vekke opp alle frelste og sammen med de levende skal vi bli rykket opp i skyen og inn i himmelen. Det er kun i Kristus vi  får et evig liv, etter vi er døde!

En rest av Israels 13 stammer får engang sin plass i et stor-Israel, mens hedningene kommer til himmelen. Men det vil bli fri ferdsel mellom jorden og himmelen..

 Skriften sier til oss:

1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

 Johannes 17
like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv.

Kunne Adam og Eva ha dødd dersom de ikke spiste av livets tre?
Svar: Ja, de kunne begge dø. Det står at de var dødelige, dersom de ikke spiste av livets tre. 

www.evangeliekirken-arendal.no 

1 liker  
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fortapelse i det jordiske mennesket?

Publisert rundt 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

Du er helt på villspor her! Dersom du leser 1.Kor.15 skjønner du hva jeg mener, her snakkes det om forgjengelighet kontra uforgjengelighet. Intet menneske overlever forgjengeligheten, selv ikke Jesus som døde overlevde den. Men han er jo "livet og oppstandelsen"* - og han skulle ikke se forråtnelse, som er en del av forgjengeligheten.

 (* Den del av de som ikke skulle smake døden før Menneskesønnen kommer med kongsmakt, Matt.16.28 - disse er den rest som fortelles om i Åp.3.1-2 Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø!)

1.Kor.15.22-23: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Som du ved selvsyn kan se, går alle fortapt i Adam, men de vil våkne opp til nytt liv i Kristus, jevnført Marta på den ytterste dag, eller som 1.Kor.15.52 forklarer - ved den siste basun. (Johannes fikk først DHÅ på Herrens dag ved lyden av en mektig basun. - Åp.1.9-10)

Det finnes mange skriftsteder som avfeier et slikt utsagn om evig fortapelse, som i Joh.17 (Jesus ber for sine) 

«Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så Skriften skulle bli oppfylt.

Dette sier deg vel noe? Fortapelsens sønn finner du forklart i 2.Tess.2.2-4:

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Alt ser jo ut til å samordnes på Herrens dag?  Og ved den siste basun?

1.Kor.5.4-5: Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

Og det er dette som er frelsen for alle mennesker. (Luk.3.6) Rom.5.18:  Altså: Som ett menneskes fall (Adam, 1.Kor.15.22) ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. (1.Kor.15.22) Fortapelsen gjelder dette liv i Adam (1.Kor.15.45-49:

Det første  mennesket, Adam,  ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Er du ikke enig? Tenk på alle som har levd før som analfabeter og aldri hørt ordet frelse. Skriften beskriver at alle dør i sin synd, men forvandles under oppstandelsen til et nytt menneske og synden er forsvunnet. (1.Kor.15.51-57 - syndens brodd er døden.) Dette igjen betyr "Født av Gud"  - 1.Joh.3.9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Innfør denne troen øyeblikkelig i evangeliekirken-Arendal.  :-)

1 liker  
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Som vanlig er det vanskelig for meg eksakt å vite hva du egentlig mener, Kristensen. 

Det jeg skriver er det vanlige, med unntak av at jeg ikke tror på noen evig tid i helvete for de u-frelste. 

3 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvem er de ufrelste?

Publisert rundt 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Som vanlig er det vanskelig for meg eksakt å vite hva du egentlig mener, Kristensen. 

Det jeg skriver er det vanlige, med unntak av at jeg ikke tror på noen evig tid i helvete for de u-frelste.

Som vanlig siterer jeg fra skriften, er den så vanskelige å forstå da? Når man leser fra skriften skal man ikke gjøre seg opp noen egne tanker og meninger om de skrevne ord, men ta inn over seg det som står der.

Hva mener du med ufrelst når det i skriften står at hvert kne skal bøye seg for Gud?

Rom.14.11 :  for det står skrevet:
           Så sant jeg lever,  sier Herren,
           for meg skal hvert kne  bøye seg,
           og hver tunge  skal bekjenne Gud.

Fil.2.10:

           I Jesu navn skal derfor
           hvert kne bøye seg,
           i himmelen, på jorden  og under jorden
         
           

           og hver tunge skal bekjenne
           at Jesus Kristus er Herre,
           til Gud Faders ære!

Hvordan blir man da ufrelst er spørsmålet mitt?

1 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Helvetes ildovn og...

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
med unntak av at jeg ikke tror på noen evig tid i helvete

Guds sønn som smies ut av ildovnen. (For en kort tid var Jesus stilt lavere enn englene , Heb.2.7-9, det lave= brønn/grav/ avgrunn/helvete/ild/ ildovn... osv. Rom.10.7)

Man gjør seg ikke kjent med HELE skriften, derfor forstår man ikke hva den slags er. I Matt.13. er prosessen nevnt som en ildovn i en lignelse om når alt skal samles inn på låven (det gode kornet og ugresset) til høsten som kommer.

Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de  kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike.  (De som gråter og skjærer tenner er rikets barn, de er nevnt i Matt.8.12 og i Matt.13.38 som det gode kornet) 

Hvorfor skulle ikke det gode (kornet) bli frelst som Menneskesønnen selv har sådd? (Matt.13.24/37)

Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og  kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.
Har dere forstått alt dette?» «Ja», svarte de.Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.

Det er av ildovnen (helvete) Gud smir ut sin sønn, se Nebukadnesar kaster tre menn i ildovnen i Dan.3.7-29

Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk og nasjoner og tungemål ned og tilba statuen som kong Nebukadnesar hadde reist.

Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp.» 

Da ble Nebukadnesar rasende.

Han befalte at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen.14 Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? Nå, er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd?»

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarte kong Nebukadnesar: «Vi behøver ikke å svare deg på dette.Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss.

Da ble Nebukadnesar fylt av slikt raseri mot Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego at ansiktet hans ble helt fordreid. Han befalte at ovnen skulle gjøres sju ganger så varm som vanlig,og at noen soldater fra hæren skulle binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem i ovnen med flammende ild.

Så ble mennene bundet og kastet i ovnen med flammende ild, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg.Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego opp, drept av flammene fra ilden. De andre tre mennene, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild.

Da ble kong Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.»

Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i ovnen med flammende ild og ropte: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere tjenere for Gud, Den høyeste, kom ut hit!» Da kom Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ut av ilden. 

Satrapene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem.Da sa Nebukadnesar: «Velsignet er Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. 

De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen. Nå gir jeg dette påbudet: Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans skal legges i grus. For det finnes ingen annen gud som kan redde på denne måten.»Og kongen ga Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego høye stillinger i provinsen Babel.

__________________

Jesu fødsel, Matt.1.17: fjorten slektsledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ja, Kristensen, du mener visst at alle blir frelst til slutt? Men det forteller ikke bibelen oss

 At hvert kne skal bøye seg, betyr bare at når alle gravene blir åpnet, så skal alle bøye seg, enten de vil det eller ikke. Men når dommen er sagt over hvert menneske, så skal de ufrelste brennes opp i ildsjøen, noe som tar noen få sekunder, og så er de ikke mer. 

Men de frelste skal få leve evig, sammen med treenigheten...

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg ser du har gjort et godt arbeide med kommentarene dine, Kristensen. Det skal du ha for, men du og jeg har nå aldri vært helt på bølgelenge når det gjelder tolkningen av bibelen. Og slik ser du ut for det blir også i framtiden...

1 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hmmmm?

Publisert rundt 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
At hvert kne skal bøye seg, betyr bare at når alle gravene blir åpnet, så skal alle bøye seg, enten de vil det eller ikke. Men når dommen er sagt over hvert menneske, så skal de ufrelste brennes opp i ildsjøen, noe som tar noen få sekunder, og så er de ikke mer. 

Tolker du dette helt av deg selv, eller hvor står så dette? Jeg er ingen tilhenger av å omtolke det som allerede er oversatt. Jeg siterte vel ikke Bibelen slik du sier det i sitatfeltet?

Hvis du hadde vært interessert i sannheten omkring dette ved å bøye kne for Gud, så hadde du slått opp og lest hva som står mer omkring dette, og ikke fordømt andre ikketroende mennesker, for hva om din tro også er feil?

Rom.14.12f (Samhold i menigheten): Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet: Så sant jeg lever,  sier Herren, for meg skal hvert kne  bøye seg, og hver tunge  skal bekjenne Gud.

Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud. La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle.

Det er jo nå kjærligheten til hverandre begynner?

Se hva skriften sier om dom og det å dømme andre: Rom.2.1-3: Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo det samme selv, og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. 

Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom?

(Også i Matt.7.1-3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?)

Guds dom: Joh.5.12: Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen.

Jesu dom, Joh.8.15: Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen.

Hvem i all verden er det da som dømmer? Jo, Menneskesønnen som kommer før DHÅ (Matt.12.31-32: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.)

Joh.5.27: og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. 

Men den dommen er ugyldig over for Jesus og Gud som ikke dømmer noen, Joh.12.44-47: Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Ildsjøen

Åp.20.

Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.

Dødsriket er tømt for døde da det kastes i ildsjøen, Åp.20.14 viser til 1.Kor.15.26: Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. - Det evige liv er for alle, Rom.5.18 Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

På grunn av Guds ord tror jeg ikke noe på din påstand Myhren!

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Så fint at du har alle de riktige svarene, Kristensen! 

Men jeg trodde nok at det jeg kom med var det vanlige synet...Unntaket er hva som skjer med de ufrelste, men det er den samme læren som adventistene har. Intet nytt under solen der heller...

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tollere, skjøger og sånt...

Publisert rundt 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men jeg trodde nok at det jeg kom med var det vanlige synet...Unntaket er hva som skjer med de ufrelste, men det er den samme læren som adventistene har. Intet nytt under solen der heller...

Ja, du har nok det vanlige synet... alle som har et kristent syn mener seg frelst. Men frelsen er jo en redningsplanke for hele menneskeheten som sådan. Men det nytter jo ikke å komme med bibelvers som sier noe annet enn hva kristensynet har funnet ut selv. Men de står nå der, klare til å bli fanget opp av hvem som helst.

Tit.2.11: For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.

Men nå er det jo ikke slik at nåden alt har kommet, den kommer etter frafallet. Rom.5.20-22:  Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Du vet vel heller ikke at det er hedningene som drar av sted med frelsen først?

Apg.13.46f: Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. (jødene v45) Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss:
Jeg har satt deg til et lys  for folkeslag, for at du skal bringe frelse  helt til jordens ende.»

Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til tro.

Matt.21.31: Hvem av disse to gjorde som faren ville?» «Den første», svarte de. Da sa Jesus til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere.

Ja ja Myhren, du får tro hva du vil, men bevisene er det jeg som plukker frem fra der du skulle hatt troen din fra, men du har tydeligvis funnet ut at noen er flinkere til å tenke det ut selv hvordan det skal være, så da er det sånn som du mener det skal være.

Men, det går bra med jødene også, selv om de ikke ble funnet verdige til det evige livet. (frelsen)

Rom.10.14f.:

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet:  Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier:  Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig: Deres røst har nådd ut  over hele jorden, ordene  dit verden ender.

Men så spør jeg: Kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses:
Jeg vil egge dere  til misunnelse mot dem som ikke er  et folk, på et ufor
standig folk gjør jeg dere rasende. 
Og Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke  søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte  etter meg.
Men om Israel sier han: Hele dagen rakte jeg  hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk.

Kanskje det er Israel som ikke blir frelst da?

Paulus skriver, 1.Kor.9.19-20: Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig.For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven.

Som jeg sa, det går bra for Israel også i Rom.11 som har overskriften "Frelse for hedningene – frelse for Israel" - Har du lest dette Myhren?

25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall.26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
           Fra Sion  skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten  fra Jakob.
         
   27  Dette er min pakt  med dem
           når jeg tar bort syndene deres.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld.29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige.31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet.32 Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

Så? Hva skjer med de ufrelste?

Kommentar #10

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

En lära som vanhelgar Gud och hans Namn!

Publisert rundt 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men når dommen er sagt over hvert menneske, så skal de ufrelste brennes opp i ildsjøen, noe som tar noen få sekunder, og så er de ikke mer. 

Det är märkligt och sorgligt vilken liten Gud den bokstavstroende menigheten har.

Alla de oräkneliga skaror människor som Gud inte har lyckats frälsa under deras jordeliv, skall Gud, enligt dessa människoläror, antingen låta plågas i ett evigt brinnande inferno eller bränna upp dem som man bränner avfall. 

Oh Gud, förlåt ditt folk för deras otro, (otro är synd) och för att ditt Namn blir vanärat bland de otroende genom dessa groteska läror. 

De som förkunnar och försvarar dessa anti Kristi försoningsverks läror, de, "..... skola få en dess strängare dom." Jak. 3:1.

Kommentar #11

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det har undret meg utallige ganger, at på tross av det jeg skriver og mener, så blir alt feil likevel. Dersom jeg skriver at 2 pluss 2 er 4, så kan dere være sikker på at noen vil påstå at jeg har skrevet 5. Slik har det vært så lenge jeg har vært inne på verdidebatt, og det har ikke blitt bedre siden. 

Altså, så ber jeg både Ekstrøm og Kristiansen om å lese innlegget, for som vanlig leses bare overskriften og knapt nok det...

Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

To pluss to er sju

Publisert rundt 4 år siden

Det er ikke så merkelig, Anders Helge Myhren, for i Guds virkelighet er to pluss to lik sju. Gud er jo så uendelig mye større og helt annerledes enn oss. Derfor vil alle vi som tenker for smått om Gud, få oss en stor overraskelse når vi vekkes opp igjen. Og det blir en gledelig overraskelse! 

1 liker  
Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Joda, Dag Løkke, jeg vet at Gud er uendelig mye større enn oss mennesker. Men du må vel være enig i at Gud, Faderen i det gamle testamentet, og Jesus i det nye testamentet, brydde seg kun om ett folk, nemlig Israels Hus. Det huset rommer hele 13 stammer, dersom vi tar med preste-slekten.

 Om dette kan jeg skrive side opp og side ned, men jeg ber du og andre heller gå inn på våre nettsider...

At du og Kristensen kan få seg til å tro at absolutt alle blir frelst på den ytterste dag er utrolig. Men dem om det, for å sitere Hamsun...

www.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hva er ditt motiv, Myhren?

Publisert rundt 4 år siden

Det er ikke noe sympatisk innlegg du har skrevet når du forteller oss som har barn at det er stor sjanse for at ikke alle av dem blir frelst. Hva ønsker du å oppnå ved å skrive på den måten? Skal du skremme eller "advare"? Hva er vitsen med å gjøre dette?  

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Joda, Løkke, vitsen er å opplyse...Det er jo barnelærdom dette, at dersom du ikke tror på Jesus, så dør du i helvete. Der er det evig pine...

Det jeg skriver er lik det adventistene gjør, nemlig at de som dør uten Jesus blir tilintetgjort. Selv djevelen blir tilintetgjort forteller bibelen. 

Jeg er som sagt overrasket over at dere reagerer så voldsomt over dette, dette er jo søndag -skole- stoff for barna...

Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Fortell heller om Jesus

Publisert rundt 4 år siden

Jeg vil foreslå at vi isteden forteller barna og alle andre om Jesus og hvilken fantastisk frelser han er. 

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Joda, men jeg trodde at Jesus bare var kommet for å frelse Israels Hus og noen hedninger?

 Du mener at Jesus frelser alle verdens mennesker? Ja, ja, i fantasiens verden kan alt gå...Der trenger vi ingen omvendelse eller tro, dåp eller åndens dåp...Kort og godt: Alle mennesker blir frelst! Så bra da.... 

Hva skal vi da med prester, misjonærer og evangelister, de er totalt overflødige...Rådet til dem blir da, bli hjemme i godstolen, og se på en god kriminalfilm i stedet...

Kommentar #18

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Han som vil at alle skal bli frelst

Publisert rundt 4 år siden

Hvor har jeg sagt eller skrevet at vi ikke trenger tro og dåp og omvendelse? Alt dette er viktig og nødvendig. Troen og dåpen og frelsen er Guds gaver som han gir oss av sin nåde. Omvendelse er nødvendig for det nye livet. Jeg har aldri nedvurdert dette, Myhren. Vi behøver prester, diakoner, kateketer, misjonærer og andre til å bringe det glade evangelium ut til alle mennesker.  

Men det får være opp til deg om du isteden vil skremme folk med helvete. Det er imidlertid trist å lese det du skriver - og som du dessverre også antakelig prediker i din menighet I Arendal.    

Gud vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1. Tim. 2, 4). Dette tror jeg på. Dette har Paulus skrevet til sin venn Timoteus, og til oss. Jeg tror Paulus har rett, og det er mitt håp at du også vil tro dette. 

Kommentar #19

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jammen kjære deg, Dag Løkke, det er jo helt omvendt!

 Jeg sier, skriver og mener at det IKKE finnes noe evig helvete.

 Som jeg har skrevet tidligere, jeg mistenker at du ikke leser det jeg skriver. Nå er jeg helt sikker...

Kommentar #20

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har lest hele innlegget ditt. Det behøver du ikke å betvile. 

Men OK, så bytter vi ut "helvete" med "fortapelse" da. Det innebærer kanskje fullstendig utslettelse? Da er det det du skremmer med. 

Men Guds ønske om å frelse alle (1. Tim. 2, 4) tror du i alle fall ikke på. Da står jeg ved mine kommentarer ovenfor og ønsker deg en fortsatt god sommer. 


 

Kommentar #21

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det blir vel litt feil å skrive, at jeg "skremmer" med full utslettelse. For meg var det en lettelse å oppdage, at det er det bibelen egentlig mener og skriver.

 Men bibelen er mange steder full av motsetninger, det finnes visst en nettside, som viser hvor utrolig mange skriftsteder som står mot hverandre. Derfor er det lett å finne ett eller annet skriftsted som viser det du helst vil tro...

Men det er her helheten i bibelen kommer inn, og da blir det ikke så vanskelig. Jesus skrev som kjent ingenting selv, så da blir det det gamle testamentet, det nye testament og hundrevis av forskjellige andre skrifter etter Jesus tid på jorden som får gjøre den jobben. 

Bare et fåtall skrifter kom med i bibelen, og det tok  500 år før den var ferdig, slik vi kjenner den idag.

Det finnes altså klare motsetninger i bibelen, derfor må vi  ta med hele bibelen og stoff utenfra for å skjønne sammenhengen. 

Angående læren, så er mitt ståsted hos adventistene. Min forståelse samsvarer med deres, både når det gjelder fortapelsen og sabbaten. Så jeg har ikke funnet opp noen nye sannheter...

Ha en fin sommer du også, Dag Løkke!

Kommentar #22

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Takk for det og i like måte! Det er helt OK at vi ser forskjellig på tingene.

Jeg befinner meg med mitt syn midt i Den norske kirke skulle jeg tro.     

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere