Anders Helge Myhren

275

Den jødiske staten

En jødisk stat, heter det...Det er greit nok det, så langt det rekker, men vi må også huske på at Gud ønsker at ALLE de 12 israelske stammene skal få plass i det framtidige Israel. Les om dette i Esekiel kapittel 48, versene 1-35...

Publisert: 10. jul 2017

Foreløpig virker det som om det bare er en av stammene som er interessert i landet, og det er Juda stammen. ( Unntatt araberne da.)

Paradokssalt nok, så finnes de fleste av innbyggerne som konverterte jøder.
Det vil ganske enkelt si, at de ikke kommer fra jødeslekten, men er alminnelige mennesker, som har blitt jøder ved å gå over til jødisk tro og liv. Om Gud ønsker dette idag, det vet jeg ikke, men det er nå realiteten.

www.evangeliekirken-arendal.no 

2 liker  
Kommentar #1

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Gjerne kom med bevis på deres påstand

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Foreløpig virker det som om det bare er en av stammene som er interessert i landet, og det er Juda stammen. ( Unntatt araberne da.)

Gjerne kom med bevis på deres påstand

2 liker  
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det var da et merkelig spørsmål...

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Uten flekk og lyte?

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Paradokssalt nok, så finnes de fleste av innbyggerne som konverterte jøder.
Det vil ganske enkelt si, at de ikke kommer fra jødeslekten, men er alminnelige mennesker, som har blitt jøder ved å gå over til jødisk tro og liv. Om Gud ønsker dette idag, det vet jeg ikke, men det er nå realiteten.

Vel, jeg har aldri holdt regnskap hva jøder angår... vet bare at Jesus sa engang at rett jøde er den som er jøde i det indre og ikke i det ytre.

Med det mente han vel at sinnet skulle fornyes/ endres? Som i fortellingen om dyret hvor Gud gav dem å fullføre hans tanke, å fullføre en og samme tanke, og gi dyret sitt rike, inntil Guds ord var blitt fullbyrdet. (Åp.17.17)

Legger også merke til at det i Esek.48.35 står: Rundt omkring skal staden måle atten tusen stenger. Og stadens navn skal fra den dag være: Herren er der.

Kanskje må dette sees i sammenheng med Åp.21 og det nye Jerusalem hvor Gud selv skal være hos dem og være deres Gud? Og kanskje også Åp.14.1-5 (det 144 000 uten feil, sammen med Åp.7.1-9 og de 12000 av hver stamme?

Esek 48,35 viser til Esek 43,7, Sal 68,17

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden
JØDENE

Kartskisse som viser hvor 

israels ti stammer (Israels hus) ble bortført av assyrerkongene. Første gang vi støter på uttrykket «jøde» i Bibelen, er Esra 4,12: «La det være kongen vitterlig at jødene som drog bort fra det stedet hvor du bor, er kommet hit til oss, til Jerusalem. Og nå holder de på å bygge opp igjen den opprørske og onde byen og fullføre murene og utbedre grunnvollene.» Dette var etter fangenskapet i Babylon. (Uttrykket «jøde» forekommer også i 2 Kong 25,25, i forbindelse med at Juda blir bortført til Babylon. I dette tilfelle står det i grunnteksten egentlig «menn fra Juda».)

Uttrykket «jøde» er avledet av Juda, som var en av Jakobs tolv sønner. Det er derfor ikke riktig å bruke uttrykket om det samlede Israel med alle de tolv stammene. «Jøde» brukes om etterkommerne etter Juda/Benjamin/Levi stamme - de som vendte tilbake til Judea og Jerusalem etter fangenskapet i Babylon, og det var bare en fraksjon som vendte tilbake.

Følgelig var som nevnt verken Abraham, Isak, Jakob og hans tolv sønner jøder i ordets egentligste betydning. De ti stammene som ble bortført til Assyria var ikke jøder, de var hebreere/israelitter. Juda stamme, som uttrykket jøde er avledet av, var ikke blant dem. (Jødiske skrifter hevder imidlertid at en liten del av både Juda, Benjamin og Levi var blant de bortførte til Assyria. Dette er trolig riktig.)

Mens israelittene oppholdt seg i Egypt, utvandret en rekke av dem, også av Judas etterkommere, og grunnla kolonier bl.a. ved Den europeiske Middelhavskyst. Dette blir emnet i en annen artikkel.

DAGENS ISRAEL

Når kristenheten idag snakker vidt og bredt om at jødene vender tilbake til sitt land, og at Israel «blir samlet», er dette derfor ikke riktig. Det foreligger dokumentasjon for at hovedmassen av dagens jøder på verdensbasis, inklusive de som utvandret til Israel, etter alt å dømme er av ikke-semittisk opphav, og derfor ikke kvalifiserer til uttrykket «jøde» i det hele tatt. Resten av jødene, et mindretall, er etterkommere etter Bibelens «jøder», dvs. av det mindretall av Juda/Benjamin/Levi stamme som i det fjerde århundre f.Kr. vendte tilbake til Judea etter fangenskapet i Babylon. Mange av disse var også utvannet ved inngifte av fremmede, som vi kan se av Esra kapittel 10. En del judaitter av ren linje var imidlertid blitt tilbake i Israel. De utgjorde den fattige delen av befolkningen som kong Nebukadnesar lot være i fred. De ble senere kalt galileere, som både Jesus og elleve av apostlene stammet fra.

Vi kan til nød si at av alle som i dag vender tilbake til Israel, er bare en liten fraksjon etterkommerne etter de som engang utgjorde en eller to stammer av nasjonen Israel, dvs. før splittelsen av riket i 931 f.Kr. Det er ikke Israel som «samles» i dag, det er «jøder» av ikke-semittisk opprinnelse, samt et lite antall etterkommere etter Juda/Benjamin/Levi stamme. De fleste jøder i Israel i dag kan derfor ikke regne Abraham, Isak og Jakob som sine stamfedre. Enkelte mener at så mye som 95% av dagens jøder er av ikke-semittisk opphav. Det dreier seg om jøder av europeisk opprinnelse, dvs. khasarer. Dette blir dokumentert av bl.a. Arthur Koestler i hans bok The Thirteenth Tribe og en rekke andre verker, bl.a. Benjamin Freedman i boken Facts are Facts og Jack Bernstein i The Life of an American Jew. Alle de nevnte personer var selv jøder.

I Middelalderen var Khasarriket en stor, blomstrende nasjon nord for Svartehavet, og omfattet bl.a. det som i dag utgjør Ukraina.

I det 7. århundre e.Kr. bestemte khasarrikets konge, Bulan, at folket hans skulle adoptere den jødiske religion. I et brev khasarkongen Yossef skrev til Rabbi Hasdai som svar på en henvendelse fra denne (ca. 960 e.Kr.), nevner Yossef at khasarene stammet fra Noahs sønn Jafet gjennom Togarma. Dette er bl.a. dokumentert i boken The Jew in the Medieval World av Jacob R. Marcus (s. 227-2 32). 

Les videre på våre nettsider om dette emnet...

1 liker  
Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jøder er ikke bare Juda stamme

Publisert over 4 år siden

Du har rett i at ordet jøde er utledet av navnet Juda. Til og begynne med ble det brukt om bare denne stammen, men etter hvert også om hele folket i Judariket. Etter bortføringen til Babylon har betegnelsen jøde vært brukt om etterkommerne til samtlige av Jakobs 12 sønner. Det er derfor riktig å bruke betegnelsen jøde om alle. Slik har det vært brukt i ca 2500 år. Du kan derfor ikke begrense betegnelsen til Judastammen. 

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Rikelig med plass..

Publisert over 4 år siden

I jødiske Talmud og tilhørende litteratur er det omdiskuterte grenser for det fremtidige Israel. Et s.k. "maksimalistisk" syn omfatter Israel hele nåværende Israel og Palestina, hele Sinai, Jordan, Syria og Libanon samt en stor del av Tyrkia. Israels første statsminister, David Ben Gurion, mente at bare halvparten av Libanon og halvparten av Syria (til byen Homs) skulle være en del av Israel. Det litt spesielle er at all talmudisk litteratur inkludere Kypros som en del av det framtidige Israel.

Altså - ingen grunn til å bekymre seg for plassen til Myhrens definisjon av jødefolket.

1 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Romslig og stort

Publisert over 4 år siden

Tro meg, Israels grense vil engang nå storhavet i vest. Middelhavet er ikke noe storhav akkurat (4.Mos.34.6). Paulus var bevandret både i Spania og andre vestlige land som ved den tid ikke kjenner Kristi navn (Rom.15.14-27)

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Da blir spørsmålet, hvem tok i bruk denne gale benevnelsen over ALLE israelske stammer? Feilen blir ikke mindre, Løkke, om den begynte  for 2500 år siden! Det riktige er selvfølgelig, at sør-riket i Israel ble kalt for Jødeland og folket der ble kalt for jøder. Det var 3 stammer der, Juda, Benjamin og Levi stammen. Enklere kan det vel ikke bli...

Idag er det Judea i sør og Samaria i nord...

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Så bra da, Gullberg! Jeg har, for å være ærlig, alltid synes at områdene som de 12 stammer får i endens tid er litt i minste laget. Så desto bedre med rikelig plass....

Hyggelig at du er fortsatt er med, Gullberg, du vet, det er ikke så mange igjen av de store trærne....

1 liker  
Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Fint det, Kristensen! Du og jeg og millioner andre av de 12 stammene,  finner oss godt til rette der. Tenk å sitte til bords med Kong Jesus og kong David da...og Salomo...Selv om han gjorde mye rart, så blir det nok plass til han også...og da blir det nok også plass til deg og meg...

Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke så mye med..

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Hyggelig at du er fortsatt er med, Gullberg, du vet, det er ikke så mange igjen av de store trærne....

Jeg er ikke så mye med på Verdidebatt lenger etter at den nye versjonen kom. I mange måneder har jeg ikke fått varslinger, og synes den nye layouten er ganske uoversiktlig. Så har de fjernet muligheten til å redigere HTML-koden, en funksjon jeg fra tid til annen fant svært nyttig. Tanken har nok vært god hos verten, men min egen opplevelse har altså ikke vært av det positive slaget.

Ellers så har jeg også registrert at mange store trær har forsvunnet - uvisst hvor hen.. :)

2 liker  
Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Språk er levende og navn endrer seg

Publisert over 4 år siden

Du kan nok ikke kalle dette en "feil", Myhren. Verdenshistorien er full av forandringer når det gjelder navn og områder. "Feilen" må i tilfelle være at maktsyke menn gjennom alle tider har gått til krig for å vinne landområder, penger og innflytelse (makt). Millioner av uskyldige mennesker har måttet lide og bøte med livet på grunn av dette. 

Dette gjelder ikke bare Midtøsten, men over alt i verden til alle tider. At bruken av navn endrer seg, er en bagatell i forhold til dette. Og det er høyst normalt. 

Jeg har mange bibelutgaver hjemme hos meg. To av dem er fra lenge før staten Israel ble opprettet (1948). Bak i disse to bøkene er det trykket et kart over Palestina på Jesu tid. Palestina betegner på dette kartet ikke en stat, men et landområde bestående av det nåværende Israel, Palestina, Jordan, Syria og Libanon. (Palestina er også et eksempel på et navn som har endret innhold.) 

1 liker  
Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

En del av det du skriver, Løkke, er jeg selvfølgelig enig i. Men at Israel ble opprettet i 1948 fortjener en bemerkning. Det riktige er nok å skrive at Israelittene fikk tilbake sitt land i 1948...Og husk, at Israel er ingen jødisk stat, det er en stat for ALLE de 12 stammene. Slik det var på kong David og kong Salomos tid...

Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Den jødiske staten

Publisert over 4 år siden

Du har selv satt dette som overskrift. Staten Israel ble opprettet 14. mai 1948 for jødenes skyld. Tre fjerdedeler av en befolkning på ca 8 millioner er jøder. To tredeler av disse igjen er født i landet. Det er vanlig å kalle Israel en jødisk stat selv om det også bor arabere og andre der. 

Navnet Israel er derimot ikke nytt. Det ble første gang brukt om patriarken Jakob som kjempet mot Gud og vant.   

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Dersom jeg skulle ha skrevet overskriften helt korrekt. så hadde jeg brukt anførselstegn. Men jeg gjorde ikke det...

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dere skal vite at dette dreier seg om noe mye større...

Publisert over 4 år siden

Lovnaden til Abrahams ætt om et fedreland utspinner seg gjennom hele skriften og den er dramatisk, og antakelig enda ikke over.  Noe av dette er skildret hos Heb.11.

I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet.

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. 

I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand. 

I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.

Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske.* Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. 

Hebr 11,16 viser til 2 Mos 3,6-15

Fil 3,20, : Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. - Fil 3,20 viser til
Hebr 13,14 : For her på jorden har vi ingen by som består; vi lengter etter den som skal komme. 

Her er det utvilsomt tekster som man ikke forstår noe av, men romreiser til andre planeter er snart ingen umulighet. Bibelen nevner Orions belte, syvstjernen, himlenes himmel osv. 

Siterer noe fra 4.Esra 13.

Og se, vinden førte en som var lik et menneske, opp av havets dyp. Og dette menneske fór fram med himmelens skyer. Hvor han enn vendte ansiktet, begynte alt han så på, å skjelve. 4 Hvor hans stemme enn ble hørt, smeltet de som hørte den, som voks når det smelter i ild. 5 Deretter så jeg en stor og talløs menneskemengde samle seg fra de fire verdenshjørner. De ville begynne krig mot mennesket som steg opp fra havet.

6 Han hogde ut en stor klippe for seg selv og fløy opp på den. 7 Jeg prøvde å se stedet som klippen var hogd ut fra, men klarte det ikke. 8 Da så jeg at alle de som hadde samlet seg for å kjempe mot ham, ble grepet av stor frykt, men likevel våget de å kjempe. 9 Da han så mengden som kom mot ham, løftet han ikke hånden. Han brukte heller ikke noe spyd eller andre våpen. Jeg så bare 10
hvordan han spydde noe som lignet en strøm av ild ut av munnen; han sendte et pust av flammer fra leppene og et uvær av gnister fra tungen. Alt gikk i ett, ild, flammer og gnister.

11 Det falt på mengden som var kommet for å kjempe, og brente dem alle opp så det eneste som var tilbake av den utallige skaren, var støvet fra asken og lukten av røk. Synet forferdet meg.
   12 Deretter så jeg det samme mennesket stige ned fra klippen og kalle til seg en annen menneskemengde, som ønsket fred. 13
Mange gikk ham i møte, noen med glade ansikter, noen med triste. Noen var bundet, mens andre brakte med seg andre folkeslag som offergave.

Da våknet jeg av redsel og bad til Den Høyeste:14 «Fra begynnelsen av har du vist din tjener disse storverk og funnet meg verdig til å bli bønnhørt.15 Vis meg nå tolkningen av også denne drømmen.16 For slik jeg forstår den, er det ute med dem som blir tilbake på den tid, men langt verre går det dem som ikke blir tilbake.17 De skal sørge,18 fordi de skjønner hva som er i vente i de siste dager, og at de selv vil gå glipp av det. Men også de som blir tilbake, skal sørge,19 for de skal få oppleve store farer og mange prøvelser, slik disse drømmene viser.20 Likevel er det bedre å utsette seg for faren og nå fram enn å forsvinne fra verden lik en sky, uten å få se det som skal skje på den ytterste dag.»

Tolkningen av sjette syn

Da svarte han:21 «Jeg skal tolke synet for deg, og også svare på det du spurte om.22 Når det gjelder dem som blir tilbake, og dem som ikke blir det, er dette tolkningen:23 Han som bringer fare på den tid, han skal selv beskytte dem som er kommet ut for faren, de som har gjerninger og tro på Den Sterkeste.24 Derfor skal du vite at de som blir tilbake, er langt bedre stilt enn de som er døde.
   25 Tolkningen av synet er denne: Mannen du så komme opp av havdypet,26 har Den Høyeste holdt i forvaring gjennom lange tider. Han er den som skal frelse sitt skaperverk og avgjøre hva som skal skje med dem som blir tilbake.

27 Du så noe som lignet vind og ild og uvær komme ut av hans munn;28 du så at han var uten spyd eller andre våpen, og likevel stanset angrepet fra den store mengden som kom for å slå ham. Tolkningen er denne:29 Se, dager skal komme da Den Høyeste vil frelse dem som er på jorden.30 De som da bor der, skal bli grepet av forvirring.31 De skal planlegge kriger mot hverandre, by mot by, sted mot sted, folk mot folk, og kongerike mot kongerike.


   32 Mens dette skjer, og de tegn jeg tidligere viste deg inntreffer, da skal min Sønn åpenbare seg, mannen du så stige opp.33 Når alle folkeslag hører hans røst, skal de hver og en forlate stedet der de befinner seg, og oppgi krigene de fører mot hverandre.34 En folkemengde uten tall skal samles for å kjempe mot ham, slik du så.35 Men han skal stille seg på Sion-fjellets topp.36 Ferdigbygd og gjort i stand skal Sion selv bli synlig for alle, slik du så klippen som menneskehender ikke hadde hogd ut.37 Da skal han, min Sønn, gå i rette med de folkeslagene som er kommet sammen, og dømme dem for deres synder; dette tilsvarer stormen du så. Han skal avsløre deres onde tanker og vise dem hvordan de skal pines;38 dette er flammene du så. Han skal ødelegge dem uten å anstrenge seg, ved hjelp av loven; dette er ilden du så.

39 Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg.40 Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land til fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.41 Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningfolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere,42 for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land.43 Så kom de til de vanskelige overgangene ved Eufrat.44 Da gjorde Den Høyeste jærtegn for dem og stanset elveløpene inntil de var gått over. Reisen gjennom dette området var lang og varte ett og et halvt år.45 Landet kalles Arsaret,46 og de ble boende der helt til de siste tider. Men nå har de igjen gitt seg på vandring,47 og Den Høyeste stanser på ny elveløpene så de kan gå over. Dette er tolkningen av den fredelige menneskemengden du så.

48 Men sammen med dem er også de som er tilbake av ditt folk, og som bor innenfor grensene til mitt hellige land.49 Når han så begynner å ødelegge den mengden av folkeslag som har samlet seg, skal han også forsvare det folket som er tilbake.50 Og da skal han vise dem mange store tegn.»
   51 Jeg sa: «Min Herre og Gud, forklar meg også hvorfor mannen jeg så, steg opp av havet.» Han svarte:52 «Likesom ingen har utforsket eller kjenner det som beveger seg i havdypet, kan heller ingen som lever på jorden, se min Sønn eller dem som er hos ham, før den fastsatte tid.53 Dette er tolkningen av drømmen du hadde, og du er den eneste som er blitt opplyst om dette.

Trykk på de markerte verstallene og dere blir henvist til Bibelen om saken. - Obs... det går visst ikke den veien - skal legge inn hevisningene manuelt.

Håper dette var litt av interesse for deg Myhren.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Henvisninger fra 4.Esra 13

Publisert over 4 år siden

4 Esra 13,3 viser til Dan 7,2-13

4 Esra 13,6 viser til Dan 2,45

4 Esra 13,10 viser til Jes 11,4

4. Esra 13.23 Note Den Sterkeste: Dette navnet på Israels Gud forekommer ikke i GT. Men sml. gudsbetegnelsen Jakobs Veldige i 1 Mos 49,24 og Den Sterke i 4 Esra 12,47.

4 Esra 13,24 viser til 2 Tess 4,15

4 Esra 13,31 viser til Jes 19,2, Matt 24,7

4 Esra 13,32 viser til Matt 24,30

4 Esra 13,37 viser til Jes 2,4

4 Esra 13,40 viser til 2 Kong 17,1-6

4 Esra 13,44 viser til Jes 11,15

4.Esra 13.45: Note Arsaret: Navnet er avledet av et hebr. uttrykk som betyr «et annet land», sml. 5 Mos 29,28.

Kommentar #18

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, det du kommer med her, har vi alle nytte av. Du henviser til Esra 4, og det er en bok som ikke har kommet med i bibelen. Det er synd, fordi der står det en del om de 10 stammene, som ble bortført til Assyria. Jeg har kopiert det som står om det, og skal bruke det...Jeg skal også se på det andre du skrev, du må gi meg litt tid til å fordøye det...men takk for hjelpen..

.Fra Esra 4:

39 Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg.40 Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land til fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.41 Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningfolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere,42 for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land.43 Så kom de til de vanskelige overgangene ved Eufrat.44 Da gjorde Den Høyeste jærtegn for dem og stanset elveløpene inntil de var gått over. Reisen gjennom dette området var lang og varte ett og et halvt år.45 Landet kalles Arsaret,46 og de ble boende der helt til de siste tider. Men nå har de igjen gitt seg på vandring,47 og Den Høyeste stanser på ny elveløpene så de kan gå over. Dette er tolkningen av den fredelige menneskemengden du så.

48 Men sammen med dem er også de som er tilbake av ditt folk, og som bor innenfor grensene til mitt hellige land.49 Når han så begynner å ødelegge den mengden av folkeslag som har samlet seg, skal han også forsvare det folket som er tilbake.50 Og da skal han vise dem mange store tegn.»
   51 Jeg sa: «Min Herre og Gud, forklar meg også hvorfor mannen jeg så, steg opp av havet.» Han svarte:52 «Likesom ingen har utforsket eller kjenner det som beveger seg i havdypet, kan heller ingen som lever på jorden, se min Sønn eller dem som er hos ham, før den fastsatte tid.53 Dette er tolkningen av drømmen du hadde, og du er den eneste som er blitt opplyst om dette.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Takk for det Myhren!

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Ja, det du kommer med her, har vi alle nytte av. Du henviser til Esra 4, og det er en bok som ikke har kommet med i bibelen. Det er synd, fordi der står det en del om de 10 stammene

Enig med deg om nytten, ikke bare av 4.Esra, men av alle de hellige skriftene, for de bringer alle mer kunnskap om alt. Dette viser bare hvor avhengige  man er av henvisninger mellom skriftstedene siden infoen er veldig spredt. Derfor er det også stor nytte i å bruke søkefeltet i nettbibelen, hvor man kan søke opp det meste, eneste hake ved det er at søkemotoren er stokk dum, hvis man ikke skriver søke- ordet eksakt ordrett slik det står i akkurat i den utgaven en søker i, blir resultatet 0.


1 liker  
Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, jeg er enig i det du skriver, Kristensen...Du vet, bibelen er ingen tykk bok, det er mangt og mye som ikke har kommet med der. For eksempel når det gjelder det nye testamentet, så er det  mye vi ikke får vite. Hadde det ikke vært for Paulus sine brever, så hadde det ikke vært rare greiene til bok. Men som mange sier og skriver, det vi har, er nok til å ta forskjellige standpunkter. Ja, monn det....

Når det gjelder min personlige tro på Gud, Frelseren og skaperverket, så gir mer informasjon meg større tro.

 Da jeg for første gang ble konfrontert med Israels 12 stammer, på nettet selvfølgelig, falt den siste biten av bibelen på plass. Da så jeg hele sammenhengen, fra begynnelsen til slutt. Jeg vil komme med påstanden, og de som ikke tar med denne slekten som viktig, har ikke lært så veldig mye om vår Gud og hvordan Han tenker og handler...

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kunnskap på nettet

Publisert over 4 år siden

Du har selvsagt rett i at Bibelen hadde vært tykkere om flere bøker hadde kommet med. Det stemmer også at vi kan finne mye informasjon og kunnskap på nettet.

Men det er viktig at vi søker med forstand. 

På nettet anbefaler jeg Store norske leksikon, www.snl no. Artiklene der er skrevet av pålitelige fagfolk. Der kan vi søke på det meste. Det hadde også vært fint om noen fagteologer her kunne anbefale litteratur om Israel myntet på lekfolk.       

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Søk i skriftene

Publisert over 4 år siden

Når det gjelder leksikon er jeg enig med deg Dag Løkke. Generelt var vi inne på nettsøk i nettbibelen. https://www.bibel.no/Nettbibelen , her kan en finne f.eks 4. Esra, eller Makkaberbøkene om en vil. Det er innstillinger for hvilken bibelutgave en vil lese fra.

Her er det også muligheter for å søke etter bestemte ting (bibelsøk oppe i høyre hjørne) - her velger man ut fra listen hvor en vil søke, trykker en på "alle" vil søkordet  - eks. Abraham - komme frem hvor nevnt i alle bøkene som er med her. Vil man lese fra Apokryfene, klikker man på: "Inkl. de deuterakoniske bøker" i venstre marg.

Tomaev. m.fl. finner man også om man søker de opp på nettet.

 
Kommentar #23

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Du  nevner pålitelige fagfolk. En annet navn for disse er politiske korrekte. De var de siste menneskene jeg ville søke kunnskap hos. De har lært det de kan av andre kolleger, som igjen har lært det av sine lærere, som igjen har lært de av....osv....

Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

pålitelige fagfolk

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Du  nevner pålitelige fagfolk.

Hvis "påltielige fagfolk" skjemmes av sin politiske korrekthet, kan man finne opp sine egne fagfolk. Du har jo allerede introdusert "Professor Grathan Gunners ved Det teologiske universitet i London.

Er det mulig å bli mer upålitelig og uærlig enn dette? Tenk å introdusere en imaginær professor som skal støtte deg i ditt rasistiske korstog.

Kommentar #25

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Evangeliekirken

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Du har jo allerede introdusert "Professor Grathan Gunners ved Det teologiske universitet i London.
"Professor Grathan Gunners ved Teologiske Universitetet i London sier også at disse folk - de ti stammene - idag er innbyggerne i USA, New Zealand, Australia,Italia, Østerrike, Sveits, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgia, Spania, Portugal og Skandinavia." Ellers kan jeg godt nevne: Thor Heyerdahl, Fritjof Nansen, Thomas Ball Barratt, Albert Hiorth, Kristen Døssland, som er av samme mening. Se mer utfyllende utlegninger på våre nettsider: Israels 10 stammer del 2..."

http://evangeliekirken-arendal.no/israel_de_10_tapte_stammer_oversikten_/


Kommentar #26

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg skjønner at trykket ble i sterkeste laget, siden du ga deg tid til å skrive noen ord om det vanlige. Jeg tenker da på professor Gunners, en professor som levde i London.

 Ja, dette har jo med rase og gjøre, men hva er det som er så ille med det da? 

Kommentar #27

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Løgn

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
 Ja, dette har jo med rase og gjøre, men hva er det som er så ille med det da? 

Du lyver om professor Gunners.

Problemet med rase er at du bruker Gud for å skille mellom folk.

Kommentar #28

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, jeg bruker Gud og Gud bruker oss...bare les i det gamle testamentet. 

Når noen påstår at Gud ikke gjør forskjell på folk, så er jeg ikke enig i det.  Gud gjør ihvertfall forskjell når det gjelder nasjoner...

Når det gjelder professoren, så har han levd i London. Det er like så sikkert som at du stammer fra dine forfedre...

Kommentar #29

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Nytteløs samtale

Publisert over 4 år siden

Det er nytteløst å samtale på et slikt grunnlag.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere