Anders Helge Myhren

275

Jødene og vi...

Fra patriarken, Jakob, som levde for 4000 år siden, kom det 12 sønner.

Publisert: 7. jul 2017

 1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland] 2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland. Israel. 3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norway) 4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine 5. Issachar: Finland 6. Naphtali: Norway 7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians 8. Gad: Italy, part of Switzerland 9. Reuben: Germany, Holland 10. Simeon: Spain, Portugal 11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland 12. Levi. Prestestammen
Jødene som er av Juda stammen, ligner av utseende på oss hvite. Og omvendt, vi hvite, som er de andre 11 stammene ligner på jødene.
For sikkerhets skyld, hvem ligner på disse? Er det en som er svart? En japaner? En kineser? En araber? En fra India? Nei, det er oss hvite som har samme utseende som jødene.
Det betyr i klar tekst, at vi kommer fra det samme landet og vi var en gang brødre.

Hvor er det landet da, som jødene kommer fra? Jo, det er Israel, og det gjør den hvite befolkningen også. Er det så vanskelig å forstå og godta? Ikke det, men så si det da....

www.evangeliekirken-arendal.no

 

2 liker  
Kommentar #1

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Bibeln har givit oss kännetecken på vilka folk på jorden som är Israels 10 stammar. Genom dessa kännetecken kan vi förstå vilka de är. Här är några av de främsta kännetecknen. De skall vara ett folk bland vilka Jesus är en härlighet, Luk. 2:32. De skall vara ett folk bland vilka många lyssnar till Jesu röst, Joh. 10:16. De skall vara ett folk som bär Guds rikes frukt, Matt. 21:43.

 Många av de nationer som du här har räknat upp faller bort, därför att de inte har dessa kännetecken. Både kommunismen och katolisismen är antikristlig till sitt väsen, därför kan sådana länder inte vara Israelitiska.

Juda blev fråntagen sin nation år 70 och därefter är de kringspridda bland många nationer.

1 liker  
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Joda, Anders Ekstrøm....En stor Nation med et stort Navn.Eje deres Fjenders "Port". (Alle Havindgangene kontrolleres af de engelsktalende Folk): 1. Mos. 22, 17.En Nation og en Samling af Nationer. 1. Mos. 35, 11.Under den Ny Pagt skulde de være Kristne - i national Betydning: Hos. 1, 10; 2, 23.Ypperst blandt Nationerne: Jeremias 31, 7.Manasse-Israel skal blive "et stort Folk", men Efraim-Israel skal blive "større end han" (Amerika - Briatnnien): 1. Mos. 48, 19.En Mangfoldighed "som Himlens Stjerner", som "Sand", som "Jordens Støv"u - "formeres som Fisk": 1. Mos. 28, 14; 32, 12; Es. 54, 1-17.De skulde plantes paa deres "eget Sted" og ikke vandre mere derfra og ikke "uroes mere af Uretfærdighedens Børn" - deres Fjender. Stedet lyder: "Og jeg vil berede mit Folk Israel (altsaa de 10 Stammer) et Sted og plante det, for at det maa bo paa sit Sted - o. s. v." 2. Sam. 7, 10. Dette sagde Herren gennem Prof. Natan, da David sad i Ro og herskede over alle 12 Stammer; men ikke mange Aar efter var Folket splitte i to Nationer og Israel ført til Assyrien, hvorfra det vandrede til "sit eget Sted", som Prof. Natan havde forudsagt det.Dette Sted kaldes: "Havets Øer", "Øerne i det fjærne", i "Nordens Land": Es. 11, 11-12; 24, 15; Jer. 31, 10; 3, 18.Dette Land skal blive for lille for deres Mangfoldighed: Es. 49, 20.En søfarende Nation: 4. Mos. 24, 7; Sal. 89, 26.Uovervindelige som militær Magt: Mika 5, 6-8.Nationalt Emblem Løven (der siges, at alle de Lande, som fører Løven i deres Vaaben, er af Israels 10 Stammer): 4. Mos. 23, 24. (Kongeflaget Davids Harpe - det samme fører den engelske Konge).En Velsignelse for andre Nationer som Guds Vidner: Es. 43, 7-21; 27, 6; Mt. 21, 43.Ejere af et stort ikke-kristent Rige: Sal. 111, 6.Enorme Rigdomme, saa de kan laane til alle Nationerne - men ikke selv behøver at laane. Ogsaa styre andre Nationer, men ikke selv blive styret af dem: 5. Mos. 15, 6.Kendt som en Sæd, Herren har velsignet: Es. 61, 9.De skulde udbredes mod Vest, Øst, Nord og Syd: Amerika, Indien, Australien, Afrika, Ægypten - Jerusalem i 1
Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hva er dette?

Publisert over 4 år siden

Hvor har du dette fra, Myhren? Hele dette sitatet er i dansk språkdrakt - og tydeligvis fra før 1952 (jfr den engelske konge omtalt i presens). Du bør informere hva du siterer fra når det ikke er noe du har skrevet selv. 

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, det er vel skrevet for 4000 år siden, noe av det ihvertfall. Det er fantastisk at alt dette har gått i oppfyllelse. Fint at du også har lest det jeg kommer med, Løkke. Det er jo mange som hevder sannheten, slik jeg gjør det, og de fleste av de kristne som har levd før oss, hadde hørt om dette. Intet nytt under solen, altså....

Hvem det er som opprinnelig skrev dette på dansk har jeg ikke i minne, men jeg skal undersøke i våre rikholdige arkiver...Gi meg litt tid...

Kommentar #5
Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Skuespiller Anna Larssen Bjørner

Publisert over 4 år siden

Takk. Fire tusen år var nok i meste laget. Men 1930-tallet kan passe.

Jeg har "sjekket" opp Anna Larssen Bjørner (1875 - 1955), og det viser seg at hun var en dansk skuespiller som brøt med teateret for å bli pinsepredikant. Jeg har ikke undersøkt hvordan dagens pinsebevegelse stiller seg til hennes teorier. Men det vet kanskje du noe om, Anders Helge Myhren?     

Kommentar #7

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, jeg vet litt om det. Hun startet en menighet i Danmark. Der var hun leder en stund, men da hun ikke modererte sine teorier og beviser om de 12 israelske stammene, ble hun faktisk sparket ut av menigheten hun selv hadde startet. Anna Bjørner fikk heller ikke komme til noen andre menigheter og tale, hun måtte selv arrangere møtene, ikke så ulikt det jeg selv har gjennomgått. 

Det er forresten et tankekors, at både Thor Heyerdahl og Fridtjof Nansen så at den hvite rasen reiste fra Asabadjan, og det ligger jo ikke så langt fra Israel. Men de klarte ikke, eller ville ikke, koble oss med Israelittene. Ikke så rart det kanskje, du vet hvordan det er...

Fritjof Nansen reiste ikke bare rundt i Russland for å avhjelpe nød og sult, han var også levende interessert i folket som levde i Kaukasus området. I sin Bok "Gjennom Kaukasus til Volga" beskriver han de nesten merkelige berøringspunktene mellom våre nordiske forfedre og jødedom. Noen eksempler; slagsmål og feider, spise og drikkeskikker bl.a. spiste de ikke svinekjøtt (noen av folkene der). Søndag ble feiret, men også lørdag holdes hellig. Et fjell i Ossernes land het Sion. Her fant han også mennesker med blå og brune øyne om hverandre, og blonde og rødhårede blant mørkere hoder. Folkegrupper som idag lever i disse områdene, har store islett av lyst hår og blå øyne, Laz-folket, Armenere, Azeri er noen av dem. Så kalles vi i Norden da også for den kaukasiske rase.

Thor Heyerdals observasjoner

8.juni i år vakte Thor Heyerdahl store overskrifter i "Vårt Land". En artikkel ble skrevet etter et større intervju med Heyerdahl i et Aserbajsjansk tidskrift i USA. Over skriften lød; DU (vi i Norge) stammer fra Aserbajdsjen. Heyerdahl gir følgende begrunnelse i artikkelen;" Det kan ikke være tilfeldig, at tegningene av skip som Azerfolket brukte til å navigere til det kaspiske hav og opp Russlands elver, er identiske med dem som vikingenes for fedre brukte i fjordene langs

Norge...senere." Heyerdahl peker også på deres sammenleggbare båter som også norrønske historie fortellere skriver om. Videre sier han; Jeg har alltid lest Snorre som mytologi, men nå har jeg sterk tiltro til at Snorres geografiske angivelser ikke er til å ta feil av. Historien om Odin og asene, stemmer påfallende med den befolkning som kalles azer, som bor i Azerbajdsjan idag. Snorre, helleristninger og det faktum at vitenskapen kaller vår egen folketype kaukasisk, gjør at jeg har tiltro til at våre forfedre innvandret fra Aserbajdsjan."

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere