Anders Helge Myhren

275

Israels Hus og noen hedninger

I romerbrevet kapittel 11, vers 11 står det: Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?

Publisert: 24. jun 2017

Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Sitat slutt.

Med det som utgangspunkt og i tillegg hva som står i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, om at Jesus bare var kommet for å frelse Israels 12 stammer, mener jeg...


Her står det i romerbrevet 11:11,  at jødenes fall førte til en mulig frelse for hedningene. Spørsmålet blir da, når tid skjedde jødenes fall? Jo, da de forkastet Jesus som Guds Sønn.
Dette skjedde ikke før Jesus hang på korset. Og siden har jødene aldri villet hatt noe med Jesus å gjøre.


Konklusjon: Da Jesus og apostlene levde, før korsfestelsen, var det kun Israels 12 stammer, eller om du vil, Israels Hus som ville hatt mulighet til frelse.

Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst.


Når det gjelder Calvins lære, så velger jeg ikke å mene noe om den, annet enn at den er interessant. Men jeg synes nok at PAULUS SIN FORKLARING om at hedningene også er regnet med til frelsen, er noe tynn...det med å egge sitt eget folk til misunnelse, mener jeg...

www.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Slik jeg ser det.....

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst.

Hadde jødene tatt imot Jesus som frelser, kunne hele jordens befolkning bli frelst gjennom dem. Gud kunne brukt dem som misjonærer for hele verden. Nå skjedde ikke det.

Da sende Gud ut aposltelen Paulus til hedningene, slik at frelsen kunne komme til dem. Så vil den komme tilbake til israels folk, når hedningenes tidsalder er til ende.

3 liker  
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, du kan få sagt det, Kvinlaug, hvor du enn befinner deg i verden...

2 liker  
Kommentar #3

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Jøde og hedning i Bibelen

Publisert over 4 år siden

Det er en sympatisk sak å prøve å lese seg til visdom om forholdet mellom jøde og hedning i Bibelen. Men det er viktig å lete frem flest mulig av de relevante tekstene - og å forstå dem rett både i sin egen tekstsammenheng og i den helbibelske tekstsammenhengen.

For det første er det viktig å merke seg at bibeltekstene ikke reserverer betegnelsen «jøde» for bare Juda stamme. Når ordet brukes som kollektiv, betegner det gang på gang hele 12-stamme-folket.

For det andre er det viktig å lese Rom 11:11-14 sammen med det etterfølgende vers 15. Der står det både om jødefolkets forkastelse av Jesus og om jødefolkets antagelse av Jesus (NB88s oversettelse er her av visse grammatiske grunner å foretrekke fremfor BS2011). Når antagelsen skjer, blir det til «liv av døde» for både hedning og jøde! 

Den etterfølgende oljetrelignelsen (Rom 11:16ff) forutsetter også at det vil komme en dag da jødefolket (de naturlige oljekvistene) blir gjen-innpodet på den hellige roten. Og konklusjonen i Rom 11:25f sier at «hele Israel» en dag skal bli frelst. Slik vi også ser det i Sak 12:10 og Åpb 7:4ff.

For det tredje handler Jesu reservasjon i Matt 10:5 og 15:24 bare om Jesu jordeliv frem til Jesu siste påskeuke før korsfestelsen. Det er i den perioden Faderens oppdrag til Sønnen  er avgrenset til bare «de fortapte fårene av Israels hus». 

I Jesu siste offentlige tale i Jerusalem by i påskeuken lyder Jesu avslutnings-ord til byens innbyggere slik: «Heretter skal dere ikke se meg mer før dere sier “Velsignet være han som kommer i Herrens navn”» Matt 23:39. Uttrykket «Velsignet være han som kommer ...» er et idiomatisk uttrykk som svarer til vårt «Velkommen». Jesus slutter altså Matt 23 med å varsle at det skal komme en dag da Jeruslem igjen sier «Velkommen» til Jesus. Og da skal byen igjen får se Jesus.

Og dette er bare noen ganske få av alle de spennende observasjonene en bibellesere kan gjøre når man følger trådstarters eksempel og begynner å lete etter tekster som kan kaste bibelsk lys over hele dette fasinerende emnet. 

For det fins mange flere tekster om denne saken!

4 liker  
Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk til Hove for dine kommentarer. 

Ja, jeg er enig i noe av det du skriver. Unntakene er det du skriver om hvem som kalte seg for jøde i Israel på Jesus tid. Jeg tror jeg kan si med sikkerhet, at det er bare stammene i den sørlige delen av Israel. Altså, Juda, Benjamin, og Levi stammen. 

De fleste i den nordlige delen, bodde der ikke lenger. De var reist og hadde dradd oppover i Europa. Det er dem vi hvite innbyggere stammer fra. Les gjerne mer om dette på våre innholdsrike nettsider.

 www.evangeliekirken-arendal.no 

Når det gjelder varigheten av Jesus sine uttalelser om hvem Han var kommet for å frelse, så er jeg nok ikke enig der heller. Peter hadde ihvertfall ikke fått den beskjeden at den kun skulle vare til uken før Jesus korsfestelse.

Men som du skriver, hele Israel skal en dag bli frelst, og det gjelder også jødene, som er av Juda stamme.

   
Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg har etterhvert funnet hvor i bibelen det står om innflytterne blant Israels 12 stammer. Det står i Esekiel kapittel 47, versene: 21 

Sitat: Dere skal dele dette landet mellom dere, mellom stammene i Israel. 22 Dere skal fordele det som eiendom mellom dere og innflytterne som bor blant dere og har fått barn blant dere. De skal være for dere som innfødte israelitter. Sammen med dere skal de få tildelt eiendom blant Israels stammer. 23 I den stammen hvor innflytteren bor, skal dere gi ham eiendom, sier Herren Gud. Sitat slutt. 

Som vi skjønner, så dreier det meste i bibelen seg om etterkommerne etter Abraham, Isak og Jakob...og hans 12 sønner. Disse 12 sønnene ble tallrike, og ble til Israel 12 stammer, som igjen er den hvite befolkningen i verden. Mesteparten av bibelen er derfor en familiebok om disse familiene/ stammene. 

I Esekiel står det tydelig forklart hvordan landområdene er fordelt mellom disse 12 stammene i endens tid. Men som bibelen skriver, det blir også plass til noen hedninger der....

 http://evangeliekirken-arendal.no/

 

 

 

 

Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til Odd Sverre Hove

Publisert over 4 år siden

Tusen takk for en god oppklaring, Odd Sverre Hove!

Jeg vil ikke som Myhren reservere meg mot noe av det som Hove skriver i denne kommentaren, men støtte den fullt ut. Myhrens ideer vil jeg ikke anbefale, men det er fint at du har ombestemt deg når det gjelder Calvin, Myhren! 

Kommentar #7

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Genetikk og Europa

Publisert over 4 år siden
Syv personer fra det 7700 år gamle Motala arkeologiske funnet i Sør-Sverige har begge genvarientene for lys hud, SLC24A5 og SLC45A2. De hadde også et tredje gen, HERC2 / OCA2, som forårsaker blå øyne og kan også bidra til å gi lys hud og blondt hår. Dermed hadde gamle jeger-samlere i nord allerede blek hud og blå øyne, mens de i sentral- og søreuropa hadde mørkere hud.

Senere kom Yamna folket vestover og hadde også med seg gener for blant annet lys hud,melke toleranse toleranse,og høyde. Denne folkegruppen stammer fra flere folkegrupper."Mal`ta Buret" folket som levde i vest for Baikal for 24 - 15 000 år siden.Senere har det kommet inn gener fra blant annet fra det "Chalcolithic" folket i Iran og Afnavsevo folket som levde i det sørlige Sibir.

Så påstanden at hvite mennesker stammer fra jødene blir noe feil.

1 liker  
Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå har jeg aldri sagt at hvite mennesker bare stammer fra jødene. Ja, det også, men vi må nok ta med alle de 12 stammene fra Israel.

 Når det gjelder det andre du skriver, så kjenner jeg overhodet ikke til noe av det. Annet enn i følge bibelen, så er mennesket 6000 år gamle. Det er bare å regne....Men det kan godt være at det har vært intelligent liv på jorden før nåtidens mennesker. Det mener også min bibellærer Derek Prince. 

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Når det gjelder Calvin så er jeg vel nøytral, eller med andre ord, "sitter på gjerdet." Men hans synspunkter passer egentlig som hånd i hanske, men vi lar det ligge i denne omgang...

Kommentar #10

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

2-3 milioner isralitter

Publisert over 4 år siden

Ser at det påstås (Evangeliekirken-Arendal) at det var 2 til 3 millioner israelitter som utvandre fra Egypt.Kan du da forklare hvordan så mange mennesker kunne eksistere så kort tid etter syndefloden.Hvordan klarer en å få til en slik befolkningsvekst på så kort tid.

Kommentar #11

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvor mange mennesker forlot egentlig Egypt under Moses’ ledelse?

I tillegg til de 600 000 ’sunne og sterke mennene’ som Bibelen nevner, innbefattet den skaren som forlot Egypt, mange eldre menn, enda flere kvinner og barn og «en stor blandet flokk» av ikke-israelitter. (2Mo 12: 38) Det totale antallet kan derfor ha vært på over tre millioner mennesker. Det er ikke overraskende at man ved det egyptiske hoff hadde sterke motforestillinger mot å la en så stor gruppe slaver forlate landet. Det innebar et stort økonomisk tap for nasjonen.

Kommentar #12

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Befolkningsvekst

Publisert over 4 år siden

Hvor kom alle de menneskene fra.De kunne umulig bare være etterkommere etter Noa og hans familie.

Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er fint at du er interessert, Bonkowski...Noah hadde 3 sønner, Sem, Kam og Jafet. Jødene og den hvite befolkningen stammer fra Sem. Hvor mange år det går mellom Noah og utgangen av Egypt er ikke godt å si, men det trenger jeg heller ikke å vite. Meg bekjent så var familien til Jakob på ca. 200 mennesker. Disse var vel 400 år i slaveriet i Egypt. På den tiden ble familiene svært mange. 

Kommentar #14

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert over 4 år siden


Hele den egyptiske befolkningen i 1250 f.kr anslås til å ha vært rundt 3 til 3,5 millioner, Det har ikke blitt funnet noe bevis for at Egypt noen gang har lidd den demografiske og økonomiske katastrofen, et slik  tap av befolkning ville representere, heller ikke at Sinai ørkenen noensinne har vært bebodd eller kunne brødfø millioner av mennesker og deres buskap.


Arkeologi .Et århundre med forskning fra arkeologer og egyptologer har ikke funnet noe bevis som kan være direkte relatert til  flukten  fra Egypt og reisen gjennom villmarken.

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå er det slik, Bonkowski, at forskerne har undersøkt feil sted. Mange, og sikkert de fleste, har trodd at Sinai-ørkenen som omtales i Bibelen er i Egypt. Og det er det, når det gjelder Israels utgang av Egypt, det hadde vært rart ellers! 

Men når det gjelder de 40 årene Israels Hus gikk uti ørkenen, så ligger dette stedet i Arabia. Ja, Paulus skriver det også...Sinai i Arabia. Der finnes det mange spor etter denne tiden, men idag er området sperret av, slik at forskere ikke har adgang til de stedene som folket gikk omkring. Men fjellet som Moses fikk de 10 bud står jo der, og kan beskues....

Kommentar #16

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

De som i samsvar med katolske tradisjoner, mener at flere millioner Israelitter i alle disse årene hovedsaklig oppholdt seg på nåværende Sinai-halvøya, er ikke oppmerksomme på at dette området hele tiden var under konstant egyptisk kontroll. Hadde de slått seg ned her, ville de vært et lett bytte for senere egyptisk forfølgelse. Egypterne hadde mange festninger i området. Egypterne hadde også en mengde gruver både på nåværende Sinai-halvøya og i Timna ved Eilat. 

 Mens Moses var i Midian, ba Gud ham om å bringe folket tilbake til Midian i daværende og nåværende Saudi-Arabia, for å "holde gudstjeneste på dette fjell," etter at han hadde ledet dem ut av Egypt, 2:Mos. 3:1. Denne viktige tilbakeføringen til Midian, kaller Gud selv et "tegn" på at Herren ledet dem, vers 12. Det er lite trolig at ild- og skystøtten bare hadde ledet dem omkring på halvøya, og Gud derved hadde ignorert både sine tidligere instruksjoner og "tegnet" han hadde lovet i forveien. 

 Som kjent plasserer Galaterbrevet 4:25 Sinai fjellet i Arabia. Det er godt bekreftet at Arabia på den tiden var lokalisert der det er å finne også i dag og at Sinaihalvøya aldri har vært kalt Arabia. 

Kommentar #17

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Når og hvor

Publisert over 4 år siden

Qadesh Barnea,der Israelerene angivelig holdt til i 38 år finner en ikke arkeologiske funn fra den perioden de skulle være der.Det er funnet potteskår med hebraiske tegn,men de er datert til 7-800 år f.kr.

Utgravninger ved Ain el-Qudeirat, utført av Dr. Rudolph Cohen, tidligere leder av den israelske antikvitetsmyndighete under den israelske okkupasjonen av Sinai etter krigen i 1967,.Da ble de avdekket mange gjenstander fra mellombronsealderen som også ble funnet på mange andre steder i Negev ørkenen. På den annen side er  det under den nyere bronsealder at Israelerene gikk ut av Egypt.Tidsepoken er altså helt feil.

Kommentar #18

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Sinai

Publisert over 4 år siden

Mener du da at det skrives om et Sinaifjell som ikke ligger mellom Suez og Akababukten?

Kommentar #19

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvis spørsmålet er rettet til meg, så kan jeg bare gjenta det jeg skrev. Men nå er det ikke bare meg som sier/ skriver dette...

MANDAG DEN 31 OKTOBER: Det er ikke mange som har fått muligheten til å reise til det virkelige Sinaifjellet i Saudi-Arabia. Hvorfor stemmer dette fjellet med bibelens beskrivelse? Hvilke funn er gjort som bekrefter at dette er fjellet? Hvilke andre bibelske steder finnes det i nærheten?

Andrew Jones fra USA tar oss med på reisen men bilder og fortelling fra april i år. Mange tror ikke på at det var noe Exodus fra Egypt eller på bibelen i det hele tatt, pga av manglende bevis på bibelens fortellinger. Med kunnskap du får med deg herfra, kan du dele med de som er i tvil og lede dem til et nærmere forhold til Guds ord. VELKOMMEN!  Det begynner 19:30 og her er adressen: http://www.webmeetinglogin.com/go/studycenter/group

1 liker  
Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvor er Sinai fjellet?

Ta en titt på noen av observasjonene som er og lenge har vært 
tilgjengelige


For noen år siden sto amerikaneren Ron Wyatt fram og påsto at fjellet Sinai meget sannsynlig lå i nåværende Saudi-Arabia og ikke på Sinai-halvøya. Enkelte kristne ledere, spesielt de som har hatt med seg grupper av kristne pilgrimer til det tradisjonelle Sinai og det katolske klosteret der, har naturlig nok mislikt påstandene. Vi inviterer våre lesere til, i noen minutter, å glemme Ron Wyatt, og i stedet ta en titt på noen av observasjonene som er og lenge har vært tilgjengelige. Dette gjelder dere som faktisk skulle være mere interessert i å finne ut om Sinai-påstanden har noe for seg, enn å fokusere på hva andre har å si om påstanden. Det var en uvanlig og lite anvendt vri, var det ikke? For harmoniens skyld, kan vi jo ta med 40 indikasjoner. Det skulle bli èn observasjon for hvert av årene Israels barn vandret i ørkenen. Men som sagt, glem Wyatt og forhold deg til historie, arkeologi og Bibelen. Det er ingen dum kombinasjon.
1. Alle som har brukt litt til til å studere emnet og ikke er fornøyd med bare å "synse" arkeologi, vet at påstanden om at det sanne Sinai ligger i Saudi Arabia, selvfølgelig ikke har sin opprinnelse med Ron Wyatt. En rekke historikere og arkeologer har kommet med mange studier, vitenskapelige rapporter og bøker, både i dette og i forrige århundre, hvor argumentasjonen var at Sinai måtte ligge i Saudi-Arabia. 
2. De fleste jødiske forskere har aldri akseptert at det tradisjonelle "Sinaifjellet" er en av de mange fjelltoppene som vanligvis konkurrerer som kandidater til navnet, (de tre mest kjente er Jebel Musa, Ras es Safsat og Jebel Serbal.)
3. Bibelen sier at Israelfolket, etter å ha dratt fra Sukkot, (som mange forskere tror er den gamle festningen og grensestedet "Taru" eller "Takit,") slo leir i Etam, 2.Mos.13:20. Deretter ba Herren dem snu (vende om) – og slå leir ved havet. 2.Mos.14:2.3. Grunnteksten indikerer betydningen "snu til siden" eller "legge om kursen." Det stedet vi tror Israelittene snudde 90 grader mot høyre, for å gå ned dalen (vadien) til Nuweiba sletten ved stranden og havet, bærer selv i dag restene etter navnet Etam. På flere kart over dette området, kalles stedet på arabisk "Al-tamad." Hovedstammen i stedsnavnet er "Tam." Det finnes en rekke eksempler på at vokalene endres over tid, men at konsonantene består. "Al" er som kjent en forstavelse du finner i mange arabiske navn og "ad" er en vanlig ord-endelse på samme språk. Etam – E-tam – E-tam-ad – Al-tam-ad. Noen kart har også navnet El-Tham-ad. På vei mot Midian i nåværende Saudi-Arabia, hadde selvfølgelig Moses tenkt at de måtte gå rundt Akaba-bukta, (gjennom nåværende Eilat.) Det var ingen andre veier å gå. Han kom jo den samme veien da Gud sendte ham fra Midian til Egypt. Men ved Etam ga Gud Moses beskjed om å snu mot Nuweiba, hvorfra folket krysset havet. Det eneste stedet hvor en dal krysset fjellkjeden og gjorde dette mulig, var i Etam – Altamad. 
4. Den samme teksten sier at ved å gå ned denne wadien, ville Farao si om Israels barn, at de var blitt innestengt i ørkenen, 2.Mos.14:3. På Nuweiba sletten var israelittene bokstavelig "fanget." På den ene siden av sletten lå et egyptisk fort. Ruinene er selv i dag en turist attraksjon og viser at et tyrkisk fort senere ble bygd over det egyptiske. På den andre siden av sletten gikk fjellene helt ned til havet. Foran dem var selve Rødehavet og bak dem den 20 km. lange snirklede dalen ned mot sletten, hvor også egypterne kom etter dem og hindret at de kunne gå tilbake. 
5. De som mener at israelittene krysset over Rødehavet fra Egypts side og ikke fra nåværende Sinai-halvøya, møter det store problemet, at ingen steder langs stranden finnes en lokalitet som samstemmer med Bibelens beskrivelser. Ei heller er noen funn gjort, som skulle indikere at en overgang har funnet sted fra omtalte side.
6. En annen viktig faktor som må passe med Bibelens beskrivelse, er at det måtte være plass på strandsletten til millioner av mennesker med tilbehør. Den enorme Nuweiba sletten fyller alle betingelser. Etter at folket kom ut av vadien og ned på sletten, trakk de naturlig nok mot høyre og vekk fra det egyptiske fortet, som lå på den andre siden. Men selv med så mange mennesker samlet, ville det være mange kilometer mellom dem og egypterhæren da de også nådde wadiens utløp. 
7. Vær oppmerksom på, at alle stedsnavnene som i dag er å finne på Sinai-halvøya, ble plassert der i det 4 og 5 århundre e.Kr., for å passe med Bibelens beretninger. Her ble terrenget i sannhet tilpasset kartet. Det finnes ikke noen arkeologisk funn eller bevis, som rettferdiggjør at navnene på kartet bak i din Bibel er der disse nå er plassert. 
8. Det var keiser Konstantins mor som utpekte det som nå kalles Sinai fjellet. Hun var etter det historien forteller synsk og fikk åpenbaringer om hvor alle de gamle religiøse stedene var å finne. Hun fòr som en hvirvelvind omkring i Midt-Østen og pekte ut det vi i ettertid kaller "hellige steder." Hun sa selv at det var "åndeverdenen" som informerte henne. Flere av disse katolske tradisjonene, med spiritistiske røtter, ble senere også adopterte av protestanter, men vit at mange av dem ikke er fundert på vitenskapelig forskning eller reelle arkeologiske funn.  
 
9. Det er heller ikke gjort noen funn på Sinai-halvøya som kan knyttes til Israels 40 år lange vandring. Dette fenomenet er av mange forskere regnet som et uforklarlig mirakel og av bibelkritikerne selvfølgelig tatt som dokumentasjon på at en slik vandring aldeles ikke fant sted og at bibelhistorien er en bløff. Den reelle forklaringen kan naturlig nok være at de aldri vandret der. 
Stedet hvor Israels barn kom over til andre siden, etter å ha gått igjennom Rødehavet.10. Selv om det kun er en interessant subjektiv observasjon, spurte Bengt Baum fra Sverige, som var med på vår siste tur til Israel og Egypt, tre ulike tilfeldige jøder han møtte på stranden i Eilat, hvor de trodde Sinai fjellet lå. Alle tre svarte Saudi Arabia. Både i vitenskapelige rapporter, bøker som behandler geografiske forhold og i den kulørte uke-presse, er dette godt kommuniserte ideer. Det er lite holdbart å angripe amerikaneren Ron Wyatt for at han ved sine undersøkelser å ha kommet til samme resultat. 
11. De som i samsvar med katolske tradisjoner, mener at flere millioner Israelitter i alle disse årene hovedsaklig oppholdt seg på nåværende Sinai-halvøya, er ikke oppmerksomme på at dette området hele tiden var under konstant egyptisk kontroll. Hadde de slått seg ned her, ville de vært et lett bytte for senere egyptisk forfølgelse. Egypterne hadde mange festninger i området. Egypterne hadde også en mengde gruver både på nåværende Sinai-halvøya og i Timna ved Eilat. 
12. Mens Moses var i Midian, ba Gud ham om å bringe folket tilbake til Midian i daværende og nåværende Saudi-Arabia, for å "holde gudstjeneste på dette fjell," etter at han hadde ledet dem ut av Egypt, 2:Mos. 3:1. Denne viktige tilbakeføringen til Midian, kaller Gud selv et "tegn" på at Herren ledet dem, vers 12. Det er lite trolig at ild- og skystøtten bare hadde ledet dem omkring på halvøya, og Gud derved hadde ignorert både sine tidligere instruksjoner og "tegnet" han hadde lovet i forveien. 
13. Som kjent plasserer Galaterbrevet 4:25 Sinai fjellet i Arabia. Det er godt bekreftet at Arabia på den tiden var lokalisert der det er å finne også i dag og at Sinaihalvøya aldri har vært kalt Arabia. 
14. Da vi hadde med oss en ny gruppe på over 20 personer til Midt-Østen i desember i fjor, var flere personer med dykkersertifikat med til Nuweiba dagene før gruppa ankom og uken etter at gruppa hadde reist igjen. Blant dem var en professor fra Karolinska Instituttet i Sverige og en profesjonell dykker fra USA. Det ble oppdaget flere nye vognhjul ved overgangsstedet. Vi kan ennå se for oss Erik (den amerikanske dykkeren) da han ellevill av begeistring kunne fortelle om funnene av de koraliserte hjulene. Han opplevde det som svar på sine egne bønner om selv å få se bevis for overgangen. En av de som var med på reisen dro senere ned for å dykke og fant nye vognhjul.
15. En tilleggsfaktor vi finner aktuell å nevne, er at noen av hjulene som ble funnet denne gangen, hadde firkantede navbeskyttere laget av et betydelig bløtere metall en ytterkantene av hjulene. Det viser seg at disse firkantede boksene er funnet over hele Egypt, men man har aldri med sikkerhet kunnet bekrefte hva de ble brukt til, siden de få vognhjulene fra det aktuelle dynastiet som er funnet, ikke har hatt dem på. Boksene er å finne i mange museer og forskere har gjennom tidene kommet opp med ulike teorier om hva de ble brukt til.
16. Enkelte av opponentene til teorien om et Saudi-Arabisk Sinai, har hevdet at det er uriktig å kalle Akababukta for endel av Rødehavet. Denne kritikken holder ikke mål. Hva vi kaller den idag er uvesentlig, men Bibelen selv bruker navnet Rødehavet på Akababukta, 1.Kong. 9:26. (Se også anmerkningen under 2.Mos. 13:18 i enkelte Bibeloversettelser.)
17. Fra Nuweiba finnes en landbro under vann, med svak helling over til Saudi-Arabia. Dette naturfenomenet kan sees på satelittbilder. Sjøkart viser og kommenterer "landbroen." På begge sider av "broen" er det stup på mange hundre meter, hvor ingen kunne ha beveget seg med vogner og dyr.
18. Som et eget punkt bør det nevnes at vognhjulene som er funnet på bunnen av undervannsbroen mellom Nuweiba og Saudi-Arabia, er fra det aktuelle 18. dynastiet. Dette kan bekreftes ved antall eiker på hjulene. Både 4, 6 og 8 eiker var vanlig. På en bildeframstilling fra denne tiden, som er oppbevart på Kairo museet, har vi selv sett både 4 og 8 eikers hjul på stridsvogner. At disse hjulene er funnet adskilt fra vognene er rimelig, siden det står i Bibelen at Herren "slo hjulene av" egypternes vogner, 2.Mos. 14:25. Vi leser også i Bibelen, at Farao tok "seks hundre utvalgte vogner" og deretter "alle de andre vognene i Egypt," 2.Mos.14:7. De utvalgte eller spesielle krigs-vognene tror vi er de med 8 eiker, siden de tålte mer under strid i ulent terreng. Alle de andre var sannsynligvis mindre sterke 4-eikers hjul. Et av hjulene som ble funnet, hadde gullbeslag rundt utsiden av hjulene, men selvfølgelig ikke der hjulene berørte jorden. Man kan anta at dette hjulet er fra kongens eller en av prestenes vogn.
19. Det er også funnet store mengder av koraliserte hestehover på bunnen ved overgangsstedet. Hover blir ikke oppløst av saltvannet, men får koraller festet til seg.  
 
20. På begge sider av Akababukta er det funnet store søyler, som ifølge teksten på en av dem, er reist av kong Salomo til minne om overgangen. Søylen på Sinaihalvøya, ble funnet i strandkanten og reist opp av israelske soldater et stykke fra stranden, da Israel okkuperte halvøya. Den kan idag sees. Siden den hadde ligget i vann var alle inskripsjoner borte, men et flatere parti på søylen viser hvor inskripsjonene hadde vært. 
Søylen på Saudi-Arabisk side lå såpass langt fra vannet, at mye av skriften ennå var synlig. Fra denne teksten kunne det leses at Salomo hadde reist den til minne om hendelsen. Søylen er nå oppbevart av Saudi-Arabiske myndigheter, men en markør viser hvor den ble funnet.
Denne stangen markerer stedet der søylen med inskripsjoner (fra Salomos tid) sto.
21. På Saudi-Arabisk side av overgangsstedet ligger ruinene av et Baal-tempel. Da israelittene ble bedt om å gå ned til havet, bruker bibelen uttrykket "midt imot Ba’al-Sefon." Uttrykket "midt imot" er andre steder i Guds Ord benyttet for å markere midt imot eller overfor når det er vann imellom. 
22. Forskere tror "Pi-Hakirot" er navnet på det egyptiske fortet på Nuweiba sletten og bebyggelsen omkring. Dette stemmer med beskrivelsen i 2. Mos. 14:2.
23. I Saudi-Arabia ligger det mektige fjellet "Jebel-el-laws." Man bør ikke henge seg opp i ordet "laws" som jo betyr "lov" på engelsk, for dette er et arabisk ord. Men alle Bibelens beskrivelser av Sinai passer med dette fjellet. 
24. Lokale nomader i Midian har alltid kalt dette fjellet for "Mose fjell." Alle som bor i dette område sier de vet at Gud ga loven til Moses på "Jebel-el-Laws." Dette er en kunnskap som har gått videre fra generasjon til generasjon.
25. Etter at Ron Wyatt gjorde fjellet og de arkeologiske funnene der internasjonalt kjent, har Saudi-Arabiske myndigheter satt opp et høyd gjerde rundt hele forsiden av fjellet. På gjerdet er det satt opp store skilt på engelsk, med skriften "Arkeologisk område, Adgang forbudt." Et vakthus er også bygget utenfor gjerdet.
26. Den enorme sletten foran fjellet er stor nok til at flere millioner israelitter kunne være bosatt der i sine telt og samtidig ha utsikt til fjellet.
27. En relativt ny og interessant observasjon, er at steder hvor mennesker har oppholdt seg over lengre tid, alltid får en lysere farge på satelittbilder. Derfor kan stier og gamle karavaneveier lett sees på slike fotografier, men på bakkenivå er det ikke noe å legge merke til. Sletten foran "Jebel-el-laws" er nesten hvit på satelittbilder. Forskere fra Nasa (North American Space Agency,) har kommentert fenomenet, og sier at det uten tvil har bodd en mengde mennesker over lengre tid på sletten foran dette fjellet. Et halvmåne-formet område utenfor det hvite område, er noe mørkere i farge, men ikke så mørkt som naturen omkring. Man kan spekulere på om dette var hvor den store blandede folkemengden bodde, som ble med israelittene ut av Egypt, 2. Mos. 12:38 og 4.Mos. 11:4.) Disse menneskene fikk ikke bosette seg sammen med israelittene, som jo hadde helt spesielle områder inndelt for hver av de tolv stammene. 
28. På sletten nedenfor fjellet finnes restene av et stort alter.
29. På et alter litt lenger borte er det inngravert egyptiske okser. Saudi-Arabiske forskere fra Riad Universitetet sier at slike "petroglyfer" ikke er funnet noe annet sted i landet. De identifiserer figurene som egyptiske. Det er funnet rester etter gullstøv på alteret og antas å være alteret hvor gullkalven sto.
30. På sletten nedenfor fjellet, med en viss avstand fra foten av fjellet, kan sees restene etter et steingjerde som danner et bueformet skille mellom sletten og fjellet. Bare den øverste delen av steinene kan sees, men ved å grave ned ved siden av dem, vises at de var ganske stor.
Trolig er dette restene etter et steinskille Moses lot bygge etter ordre fra Herren. "Du skal avmerke en grense for folket rundt omkring, og si; Ta dere i vare for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot,-" 2.Mos. 19:12.
31. Rundt omkring på den enorme sletten finnes utallige runde "teltplasser," hvor steiner er plassert i sirkel som for å danne en liten gårdsplass med rom for et større telt i midten. Dette funnet passer også med hva vi skulle vente å finne om israelittene var bosatt her over lengre tid. 
 


32. En leser av vårt nyhetsbrev, en helsearbeider med høyere utdannelse, ble så fasinert av dette funnet, at vedkommende søkte om arbeidstillatelse på en sykehus i Saudi-Arabia, for selv å kunne undersøke påstandene. Denne personen tok først dykkersertifikat her i Norge for å kunne dykke fra den Saudi-Arabiske siden av Akababukta, og har nå arbeidet der i ett år og har vært på flere turer til det aktuelle området. Etter å kommet tilbake til Skandinavia, har vedkommende kunnet vise oss en rekke slides og filmer hvor funnene Ron Wyatt har skrevet om blir dokumenterte.Dette er et helt nytt bilde tatt over sletten hvor Israels barn slo leir foran Sinai-fjellet.
33. I tillegg til observasjoner som samstemmer med de funn og fotografier vi kjenner fra Rons materiale, kunne også overnevnte person fortelle at lokale beduiner nå graver opp en mengde graver som er lokaliserte utenfor selve sletten hvor israelittene bodde. Vi har liten tro på at Israels barn begravde sine døde med verdier som smykker etc. på seg, men det kan tenkes at dette var en skikk blandt de mange som fulgte israelittene ut av Egypt. Siden så mange av gravene var røvet, skulle man tro at beduinene må ha funnet noe av verdi, slik at de er motiverte til å fortsette dette slitsomme og tidkrevende arbeidet.
34. For at ingen av våre lesere skal tro at Midian var et område som lå under Egyptisk kontroll, kan det nevnes at uttrykket et "fremmed land" er benyttet flere steder i Bibelen for stedet Moses slo seg ned etter at han flyktet og som da også er landet Gud ba ham ta folket tilbake til.
35. Det er ikke bare personen som vi alt har nevnt, som kan bekrefte de arkeologiske funnene ved Sinai. En tidligere politimann og medarbeider i astronauten Jim Irvings organisasjon og en rik bankmann fra California har vært ved Sinai-fjellet og har senere skrevet en bok på 223 sider om Sinai fjellet i Saudi-Arabia og om alle de arkeologiske funnene som bekrefter påstanden. Den inneholder bra bilder og dokumentasjon, men forfatterne viser desverre liten bibelkunnskap. En nyere bok om Sinai i Saudi-Arabia, er også skrevet av Howard Blom og ble utgitt i England i januar i år. Daily Mail, en engelsk avis, hadde tre reportasjer om boka. I tillegg er en svensk professor snart ferdig med ennå en bok om samme tema.
36. En annen indikasjon på at Sinai fjellet ikke kan være på nåværende Sinai halvøya, er historiens beretning om at Mose etterfølger i Egypt, Tutmose III, sansynligvis samlet en stor hær for å jakte på Moses etter at han hadde drept egypteren og derfor måtte flykte til Midian. Tutmose lette etter Moses og fòr helt opp til Palestina i et forsøk på å finne ham. Om han hadde "gjemt seg bort" hos Jetro og dette hadde vært på den egyptisk okkuperte og kontrollerte halvøya, kan du være sikker på at han ville ha funnet dem. I Palestina drepte Tutmose alle etterkommerne av Hyksos folket, som historien sier var de israelittiske lederne som ble drevet ut av Egypt før folket ble gjort til slaver. Han var nok redd for at Moses skulle samle en hær blant hyksos-folket og komme tilbake for å hevne seg på Egypt. Men han fant ikke Moses noe sted, for han var i et annet og "fremmed land," nemlig i Midian. Historien forteller at egypterne under det 18. dynastiet, ofte dro på hærtog i ørkenområdet rundt og øst for Egypt for å drive ut nomader i området. Dette viser at de betraktet halvøya som sitt område. 
37. Vi kan videre ta med observasjonen, at det er godt dokumentert at Israels barn kunne ha beveget seg fra sitt bosted i Egypt til Etam i løpet av tiden de hadde til rådighet. Bibelen sier at de beveget seg "dag og natt." Forklaringen på dette kan være et guddommelig mirakel, like uforståelig som at deres klær og sko ikke ble slitt ut i løpet av førti års vandring i ødemarken, 5.Mos. 29.5. I tillegg bør det ikke glemmes at egypterne måtte begrave sine titusener av døde etter den siste plagen og historien forteller oss hvor tidkrevende og omstendelig begravelser var på denne tiden i Egypt. Blant de døde var alle førstefødte i en familie, uansett alder og kjønn. I tillegg måtte Farao mobilisere og samle sine hærer før de dro etter israelittene. 
Det er også kjent at general Moshe Dayan gikk nøyaktig den samme strekningen med sine soldater på èn uke og de sov hver natt.
38. De som har lest Ron Wyatts litteratur, eller boken til Jim Irvings team, har sett bildene av en stor og tydelig hule i Sinaifjellet, som også kan sees fra den enormt store sletten foran fjellet. I 1. Kong. kapittel 19, leser vi at profeten Elias, etter å ha gått i 40 dager og 40 netter, kom til Horeb fjellet (Sinai.) Der gikk han inn i hulen, står det. Det omtales ikke "en hule" i Sinai fjellet, men "hulen." Den var tydeligvis både godt kjent og synlig. Det kan også legges til at det finnes oaser og palmelunder på denne siden av Akaba-bukta, plassert slik Bibelen sier omgivelsene var i forhold til selve Sinai fjellet. 
39. Like ved Sinaifjellet er det funnet en kjempestor klippe, kløvd i midten og med tydelige spor etter en strøm av vann som har rennet ut av klippen og nedover og videre i ørkenen.
40. Til slutt tar vi med et punkt som vi finner ganske interessant. Mens profeten Elias var i hulen ved Sinai, står det at Herren sendte en "stor og sterk storm" som "kløvde fjell og knuste klipper," 1. Kong. 19:11. I området rundt fjellet, finnes en rekke eksempler på at store steiner og klippeblokker er skåret opp som "brødskiver." Personen fra Skandinavia, som vi alt har henvist til og som har reist mye omkring i området, kan fortelle at fenomenet ikke er å se noe annet sted. Både steiner og mindre fjellutheng er rett og slett kløyvd eller "stykket opp" på en helt unaturlig måte. Vi ser ikke bort fra at dette er resultatet av stormen vi leste om i 1. Kongebok.
Konklusjon.
For sin påstand om at Sinaifjellet sannsynligvis ligger i Saudi-Arabia, har Ron Wyatt blitt møtt med en tirade av hån og personangrep fra en rekke kristne ledere i flere land. Det er hevdet at hans påstand er rent oppspinn, tøv og helt uten substans. En ikke ukjent og godt anerkjent kristen arkeolog, er forelagt observasjonene du nettopp har lest i dette innlegget. Vedkommende fagpersons vitenskapelige og tungtveiende vurdering inneholdt to punkter; (1) Ron Wyatt er en løgner. (2) Petroglyfene på alteret i Saudi-Arabia er ikke av en typisk israelittisk okse. 
Vår ydmyke kommentar vedrørende punkt 1, blir at de fleste av nevnte 40 observasjoner ikke har noe med personen Ron Wyatt å gjøre i det hele tatt! Personen Ron kan glemmes og observasjonene kan vurderes. Vår kommentar til motforestilling nr. 2, er at om det skulle være forskjell på egyptiske og israelittiske okser, bør vel de egyptiske ha vært naturlig modell for Israels barn, siden de kun hadde bodd og levd der i flere generasjoner. Hvordan skulle de vite hva en "israelittisk" okse så ut?
Likevel er det denne "fagpersonens" vurdering av Rons påstander som blir gjengitt av systemtro og lojale undersotter, mens alt nevnte observasjoner arrogant blir ignorert. Det burde ikke være vanskelig å forstå, at kampen mot Ron Wyatt ikke har noe med denne mannen å gjøre, men selvfølgelig er et symptom på en ideologisk konflikt som er langt dypere og viktigere og som ikke har noe med arkeologi å gjøre. JB
2 liker  
Kommentar #21

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Da tror jeg nok at enhver meningsutveksling er torpedert i utgangspunktet. Om man har som premiss at jorden er ca 6500 år gammel, så blir det misbruk av genetikken i det hele tatt. Fordi den samme genetikken opererer med mye lengre tidsrom. Altså: enten godta genetikkens metoder og validitet, implisitt at menneskeheten er vesentlig eldre enn 6500 år. Eller at maksimal tid bakover er ca 6500 år og bruke andre (historiske) metoder i sin forskning.

1 liker  
Kommentar #22

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå har jeg ikke skrevet at jorden er ca. 6500 år gammel. Men at menneskeheten er ca. 6000 år.

 Men at det har levd andre slekter/ sivilisasjoner  her tidligere, kan vel ikke utelukkes. Jeg tenker da på de fantastiske murene vi kan se i Peru og Bolivia, om jeg ikke husker feil. Det har ikke vært mulig med menneskehender å lage noe som det.

Som en kuriositet så har man funnet i de gamle papyrus rullene i Israel, det var vel i 1949, hvor det står om Noah. At faren til Noah lurte på om han var faren til han. Fordi Noah hadde en lys hudfarge, og blå øyne...Dette hørte jeg på et program på TV forleden, det var på kanalen, Historey...Kanskje noen kan fortelle litt om dette? 

De lurte faktisk på om Noa var fra "gudene?" (UFO) Ja, slik kan noen sitte å spekulere, men jeg synes at vi kan diskutere alt mulig og ikke la noe ligge uprøvd. Det kan jo være mer mellom himmel og jord enda, som ikke vi vet noe om!!!

Kommentar #23

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Ron Wyatt

Publisert over 4 år siden

Dette er hente fra Answeringenesis som er en av de mest konservative,bokstavelig lesende,ungjord, kreasjonistiske organisasjonene som finnes.Selv de benekter alt som Wyatt påstår.Resten av verdens arkeologiske spesialister ser på han som en gedigen svindler.En slik person tar du til inntekt for ditt syn.

Han er ikke engang utdannet som arkeolog han var sykepleier.

"Ron Wyatt En anestesi sykepleier fra Madison, Tennessee, Ron er en selvlært "bibelsk arkeolog" som hevder å ha funnet nesten alle arkeologiske steder av interesse for kristne. Hans påståtte "funn" er ikke noe overraskende og inkluderer:
Korsfestelsens sanne sted, Paktens Ark, Den sanne Mount Sinai (med en plakett som annonserer det som sådan) Arnestedet for Korahs jordskjelv Det sanne stedet hvor israelittene krysset Rødehavet , også med en markør 'bygget av kong Salomo' som et minnesmerke Vognhjul fra Faraos druknede hær, Den faktiske klippen Moses slo  for å frigjøre vann, Noahs Ark , Noahs grav ,Noahs hus Fru Noahs grav (som inneholder en formue - hennes gull og smykker) Moses steintabletter som inneholder de ti bud, holdt sammen med gyldne hengsler."


Alt det Wyatt hevder ,er svindel og løgner.Det kan du sjekke selv både blant så godt som alle kristen organisasjoner og det arkeologiske miljø

1 liker  
Kommentar #24

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Joda, der er vi vel noenlunde enig. Men som du skriver, selv den nettsiden som bevisene er hentet ifra, tar avstand fra Wyatt.

 Men  bevisene som her kommer i jevne strømmer da, gjør ikke de inntrykk? 

 Jeg tror du mest er ute etter å kverulere, og det er en egenskap som andre fort blir lei av. 

Kommentar #25

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Bomskudd

Publisert over 4 år siden

Den siste karakteristikken bommer du stygt med, Myhren. Bonkowski uttrykker uenighet med deg. Det er ikke det samme som å kverulere. Det virker på meg som at han motsier deg med grundig kunnskap, uten at jeg har gjort forsøk på å etterprøve noe av det. Han virker seriøs og troverdig på meg. 

Du må ikke slenge ut en beskyldning om kverulans på en så lettvinn måte, Myhren. Det vitner bare om dårlig debatt-teknikk.  

2 liker  
Kommentar #26

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Kverlulere

Publisert over 4 år siden

Wyatts påstander er svindel og løgn fra ende til annen.Nå du bruker slike feilopplysninger som argument i en diskusjon må du forvente å få motstand mot argumentene.

Det samme gjelder Israels stammer og hvem de er i dag.Det stemmer heller ikke med hva vitenskapen gjennom genetikk,arkeologi og andre historiske funn viser,som språk ,kultur,religion osv

Dersom du leser hva arkeologiske og historiske forskere er enige om,så vil du fort finne ut at en ikke kan finne spor som sammenfaller med det bibelen sier om utvandringen fra Egypt.At det har skjedd tviler jeg ikke på,men ikke med det påståtte antallet,tidspunkt og reiserute som du hevder.Kommentar #27

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Neida, han leser neppe det jeg skriver...Hva skal jeg da med hans kommentarer?

Kommentar #28

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå har jeg og andre tatt avstand til Wyatt, uten at det har hjulpet. Grunnen er nok at Bonkowski ikke engang leser  det jeg skriver. Jeg kommer med solide begrunnelser på hva jeg mener, men hva hjelper det...når det ikke blir lest. Grunnen til at jeg vet det, er at mine argumenter ikke blir nevnt...Men nå får du kverulere med noen andre...

Kommentar #29

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Siste ord om Sinai i Arabia. Forhåpentligvis. 

"Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, én med trellkvinnen og én med den frie kvinnen.Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnens sønn ble 
født på grunn av løftet.I dette ligger en dypere mening. For disse kvinnene er
to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er 
Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er,
for det er i trelldom med sine barn.Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor. " Gal 4,22-26.

Paulus skriver her om to pakter, som vi vil kalle den gamle og den nye pakt. Moses fikk de 10 bud på fjellet Sinai, som Paulus her kaller for den ene pakten, som føder barn til trelldom. Dette er Hagar, trellkvinnen til Abraham. Hagar er berget Sinai i 
Arabia, skriver Paulus i dagens drypp. Det samme fjellet kalles "Guds
berg,Horeb. (2 Mos 3,1 og 1 Kong 19,8) Ved dette fjellet møtte broren til Moses, 
Aron, sin bror. Jfr 2 Mos 4,27.

Israels folket krysset Rødehavet kom inn
Midian landet. Bibelen forteller oss at Moses før han førte folket i Israel fra 
Egypt, levde i eksil i Midian landet.
Jetro hette svigerfaren til Moses, og han var prest i Midian.  Her slo Moses seg ned, giftet seg med datteren til Jetro og levde i 40 år før Herren viste seg for ham i den brennende busken.

Fjellet Sinai, der hvor Moses mottok de ti bud av Gud, finnes på den andre siden, dvs i Akababukten i Saudi Arabia. Fjellet, som mange i dag mener er det sanne Sinaifjellet, som på moderne kart er kjent som Jebel el Lawz.
Her har de funnet rester etter det som beskrives i Bibelen om fjellet Horeb,Guds 
fjell, samt rester etter alter etc.
På Sinai-halvøya, der den tradisjonelle Sinaifjellet er, har de funnet rester av egyptiske festninger, men så  jeg vet, så er det ikke offeralter etc slik som i Saudi- Arabia. Enda en tanke som slår meg , som står skrevet i samme brev til Galaterne, nemlig fra kap 1,vers 17:

"Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus."

Paulus kjente skriftene og dro da først til Arabia, til "den gamle pakt". Paulus gikk også en "ørkenvandring" før han kom til brødrene i Jerusalem.
Vi som lever i dag i den nye pakten, oppholder oss etter Efeserne 2,6-8:

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere