Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor, karriereveileder, foredragsholder og skribent.
19

NÅR KONFLIKTEN RAMMER OG LAMMER

Det beste i en konfliktsituasjon er at den blir løst å på lavest mulig nivå der de berørte parter selv forsøker å komme til enighet. Det er imidlertid ikke alltid mulig å få løst kompliserte og komplekse konflikter på den måten.

Publisert: 23. jun 2017

Stadig vekk kommer det opp mediesaker angående overgrep og maktmisbruk innen kristne menigheter og organisasjoner i Norge. Et spørsmål blir hvordan man kan håndtere slike saker. Trivsel, åpenhet, tillit og respekt kan være gode utgangspunkter for å skape gode organisasjonskulturer i ulike turbulente situasjoner.

 

Lojale medarbeidere vil ofte være et gode for både lederen og organisasjonen. Likevel må ikke denne lojaliteten bli viktigere enn å få fram sannheten i en sak. En følge kan være at medarbeiderne ikke våger å gi beskjed om løgn, maktmisbruk og uredelighet i organisasjonen. I en slik organisasjonskultur kan medarbeidere overse lederens manglende karakterbrister, fordi lojaliteten blir viktigst.

 

Ser medarbeiderne

Hvordan forholder man seg til historier om ungdommer som er blitt seksuelt misbrukt av en ungdomsleder i menigheten eller om misjonæren som måtte reise hjem på grunn av en konflikt? Manglende åpenhet i slike saker kan føre til fremmedgjorte medarbeidere som vil slite med å få en identitetsfølelse med organisasjonen.


En grunnleggende oppgave for lederen er at vedkommende ser sine medarbeidere, er nær dem og tør å komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger på deres innsats. Det er avgjørende at medarbeiderne føler seg verdsatt og på den måten vil de også bli i stand til å yte en større innsats i organisasjonen.

 

Det beste i en konfliktsituasjon er at konflikten blir løst på lavest mulig nivå der de berørte parter selv forsøker å komme til enighet. Det er likevel ikke alltid mulig å få løst mer kompliserte og komplekse konflikter på denne måten. En utrygg leder vil for eksempel ha vanskeligheter med å ta opp slik uenighet og kritikk i en organisasjon. En trygg leder vil derimot velge å ta opp konflikter i organisasjonen på en konstruktiv måte og alle berørte parter i saken blir hørt og tatt på alvor. 

 

God friksjon

I en slik organisasjon vil uenigheten og kritikken skape kreativitet som gir positiv energi, og denne energien vil berike og videreutvikle organisasjonen. Kreativitet er mange ganger et resultat av friksjon, og mange opplever at de gjør en bedre jobb når det eksisterer spenninger i organisasjonen (Gulbrandsen, 2002).

 

Alle organisasjoner trenger dyktige ledere som gir sine medarbeidere tillit og respekt. Noen ledere kan bli for opptatt av å posisjonere seg selv og sine egne oppfattelser i for eksempel ulike tolkninger av tekster i Bibelen. Medarbeiderne kan da oppleve en form for maktmisbruk. Dette kan resultere i ulike hersketeknikker som igjen fører til at medarbeiderne ikke får tilgang på viktig informasjon og ikke involveres i ulike arbeidsprosesser i organisasjonen.

 

Felles oppfatning
En ungdom skrev følgende: «Vi møter mange utfordrende problemer i dagens arbeidsliv og da er det viktig at man jobber med noen som håndterer motgang med en avslappet og leken holdning». Denne ungdommen var opptatt at man må tørre å ta de ulike utfordringene man møter på i en organisasjon. For det andre så formidler hun et ønske om å være en del av en organisasjon som har en felles oppfatning av håndtering av utfordringer.

 

Å møte motstand på «en avslappet og leken måte» kan føre til at konflikter oppstår i arbeidsprosessen. Likevel vil denne framgangsmåten frigjøre energi og arbeidsglede hos de involverte. Innovasjon og god verdiskapning for hele organisasjonen kan bli resultatet av en slik prosess. Forutsetningen er god trivsel i organisasjonen med trygge ledere der det å gjøre feil er akseptert.

 

En organisasjonskultur som ikke vil legge til rette for at medarbeideren kan få fortelle de såre og kompliserte historiene, kan fort skape et feil bilde av levd liv. En sunn organisasjonskultur tar ansvar for hele mennesket og da må også disse historiene opp på bordet.

 

På den måten kan man ta vare på medarbeiderne og en «vi-følelse» kan oppstå der alle drar i samme retning mot et felles mål. Jeg er sikker på at dette er mulig i dagens kristen-Norge!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere