Anders Helge Myhren

275

De utvalgte...

I bibelen står det om de utvalgte...Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel..

Publisert: 18. jun 2017  /  518 visninger.

Jesus sier i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, " Jeg er bare kommet for å frelse Israels Hus." Som kjent var Israels hus de 12 stammene før/ under kong Salomos tid...og etterkommerne...

En som mente noe om dette var Calvin...Ja, du har vel hørt om Calvins lære?
Den gikk ut på at Gud hadde utvalgt dem som skulle bli frelst allerede i starten av livet. Var du utvalgt, så var du uansett sikret plass i himmelriket og på jorden.
Dersom du ikke var en av dem, så nyttet det ikke å omvende seg...

Skal jeg komme med min oppfatning, så tror jeg utifra skriften, at de utvalgte er innenfor Israels 12 stammer i Det gamle testamentet. Dette gjelder også de omvendte til Kristus av Israels hus i det nye testamentet.

Hva med da resten av verdens befolkning? Jo, det står at også en del innflyttere skal bli innbyggere i Himmelens rike, og de var  hedninger.


Konklusjon: Har jeg samme oppfatning som Calvin? Ja, hvorfor ikke...

www.evangeliekirken-arendal.no

1 liker  
Kommentar #1

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hvorfor ikke?

Publisert over 4 år siden

Jeg skal kort si deg hvorfor du ikke bør ha samme syn som Calvin. Du skriver selv: "Var du utvalgt, så var du uansett sikret plass i himmelriket og på jorden.
Dersom du ikke var en av dem, så nyttet det ikke å omvende seg".

Er ikke dette grunn god nok? Dette viser jo ikke en god gud. Dette viser ikke bare en gud som ikke vil frelse enhver, men enda verre - en som har sørget for at ingen andre enn de få han på forhånd har bestemt vil bli frelst.

3 liker  
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Når vi skjønner hva den katolske kirken har gjort av ondskap og at det tok 500 år før bibelen var gjort ferdig, så må det avgjørende være hva Gud Fader, Jesus og Den Hellige Ånd mener og gjør...

Jesus sa helt klart fra om, at Han BARE var kommet for å frelse Israels ætt. Gud Fader var interessert i en nasjon, og det var Israel.  Innbyggerne  der var Israels 12 stammer. 

Det må være grunnlaget i bibelens lære. Hva andre mennesker måtte mene, og det gjelder også i bibelen, det må kommer i 2. klasse...

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til neste skoleår, altså?

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Hva andre mennesker måtte mene, og det gjelder også i bibelen, det må kommer i 2. klasse...

Da kommer vel din fiktive venn, professor Grathan Gunners ved Det teologiske universitet i London for å forelese om den hvite rases særstilling i Guds (for ikke å si i egne) øyne.

1 liker  
Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Fint at du er med enda, Froland. Men det var ikke noe som de første årene på verdidebatt. De får vi nok ikke tilbake, men moro var det...Synd at du ikke lærte noe av det...Nå er det nok for sent...

Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Neida!

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå er det nok for sent...

Det er aldri for sent å komme med informasjon om hvem denne professor Grathan Gunners er - eller om hva "Det teologiske universitetet i London" er.

2 liker  
Kommentar #6

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Nei, her må du

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Jesus sa helt klart fra om, at Han BARE var kommet for å frelse Israels ætt. Gud Fader var interessert i en nasjon, og det var Israel.  Innbyggerne  der var Israels 12 stammer. 

Det må være grunnlaget i bibelens lære

se hele sammenhengen.

Johannes 6 forteller den Messsianske hemmelighet. Selvsagt kom ikke Jesus bare for jødene. Hvis man slutter å lese Matteus i kapittel 10, ser man altså bort fra Matteus 28 hvor misjonsbefalingen står. Misjonsbefalingen gir absolutt ingen mening om det du sier er riktig...

1 liker  
Kommentar #7

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt kom ikke Jesus bare for jødene.

Det tror jeg ikke Myhren mener heller. Det er vel bare den ariske rase, dvs. de som har lys hud lyst hår og blå øyne som Myhren tror skal bli frelst av Gud. Slik jeg har tolket det jeg har lest fra Myhren i hvertfall.  De som er av Israels stamme er de som er av arisk rase. Kanskje Gud lik Hitler mener de er mer verdt enn andre?

1 liker  
Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvordan kan du skrive "jødene," når jeg skriver Israels 12 stammer?

Juda stammen er også med, men de er bare 1/12 del av stammene. 

 Jeg må be om at det leses riktig i det minste...

2 liker  
Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Randi Tunli, det du skriver er nesten korrekt. 

Men Juda stammen, som er jødene, er også med på denne listen...og noen hedninger. Antallet av dem vet jeg ikke, fordi det ikke står.

Nå må du ikke beskylde meg for rasefordommer, det er tross alt Faderen og Sønnen som bestemmer...

1 liker  
Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er herlig, dere.

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå må du ikke beskylde meg for rasefordommer, det er tross alt Faderen og Sønnen som bestemmer...

Det er herlig å ha noen andre, med høyere autoritet, å skylde på. Som selveste Adam sa: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.»

Dette minner meg om dem som påpeker at det var en annen, en med høyere autoritet, som kalte sine medmennesker for ormeyngel.

Vi blir visst ikke bedre enn våre forbilder. Og i denne konteksten er et av forbildene selveste professor Grathan Gunners ved Det teologiske universitetet i London.

1 liker  
Kommentar #11

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Ubegripelig

Publisert over 4 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel bare den ariske rase, dvs. de som har lys hud lyst hår og blå øyne som Myhren tror skal bli frelst av Gud. Slik jeg har tolket det jeg har lest fra Myhren i hvertfall.  De som er av Israels stamme er de som er av arisk rase. Kanskje Gud lik Hitler mener de er mer verdt enn andre?

Da jeg leste det du skrev, tenkte jeg at du bare tullet. Så leste jeg Myhrens svar, og da ble jeg bare sjokkert. At det er mulig å ha slike tanker og kalle seg kristen er for meg ubegripelig!

2 liker  
Kommentar #12

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Slik jeg ser det

Publisert over 4 år siden

så siterer bare Myhren fra Matteus, der det blant annet står:" ...  Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanernes byer; men gå heller til de fortapte får av Israels hus! ... "

1 liker  
Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, Marianne Solli, det er så sant som det er sagt. Jeg siterer bare hva Jesus sa, og det er viktig. Men det er nok ingen prester og predikanter som noensinne har forkynt et slikt budskap. Nei, de fleste har mer enn nok med å forkynne fra den katolske kirken...De har 5 sakramenter, hvor hver av dem kan gi frelse...

Og i slutten av dette året skal mye av det som den lutherske kirken og den katolske kirken står sammen om undertegnes. I år er det 500 år siden reformasjonen. 

1 liker  
Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Den uhyrlige predestinasjonslæren

Publisert over 4 år siden

Det er fullt mulig å argumentere for nesten hva som helst og "begrunne" det med tilfeldig utvalgte bibelsteder trukket ut av sin sammenheng. 

Jesus sa flere ganger at tiden ennå ikke var inne til å gå ut over jødenes krets før han til slutt ga misjonsbefalingen om å gå ut i all verden med det glade budskap om at frelsen er ment for alle mennesker. 

Det ser ut til at Myhren ganske nylig har oppdaget Jean Calvin som dro predestinasjonslæren ut i sin ytterste konsekvens. Det er ganske uhyrlig å hevde at noen mennesker er forutbestemt til fortapelse. Her har Calvin åpenbart gjort mye skade. Det gjør dessverre også Myhren med sine påstander.      

1 liker  
Kommentar #15

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Helt enig Dag

Publisert over 4 år siden

denne læren er uhyrlig, men ... like fullt så står disse ordene der, svart på hvitt. Det er vel ikke for ingen ting at det finnes så mange forskjellige kristne retninger.  Tror de færreste klarer å komme gjennom hele bibelen i løpet av livet, så mange skriftsteder blir for alltid dulgt for mange.

1 liker  
Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Denne predestinasjonslæren står ikke i Bibelen, heller ikke i de lutherske bekjennelsesskrifter. Bibelen består for øvrig av 66 ulike bøker som er forfattet gjennom mer enn tusen år. Alt kan ikke ha samme vekt.  

Kommentar #17

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg har heller ikke nevnt Calvin eller Luther. Det jeg siterer er fra Matteus. Det står der.

1 liker  
Kommentar #18

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Enda har ikke Dag Løkke lært, at Jesus aldri snakket  frelse spesielt for jødene, Men Han snakker konsekvent om ISRAELS HUS. Når det gjelder Misjonsbefalingen, så står den som en gåte for meg. Jesus var sammen med disiplene sine i over 3 år. På den tiden snakket han ALDRI om hedningene sine. Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene i 7 uker. På den tiden nevnte Han heller aldri at hedningene skulle inkluderes inn i frelsen.

 Da pinsefestdagen kom, skjønte Peter ingen ting, fordi Jesus aldri hadde sagt noe om at diverse hedninger skulle innbefattes i frelsesverket. Nei, Peter trodde, med rette, at det kun var for Israels 12 stammer. Derfor blir misjons-befalingen tvilsom, kan det være oversettelsen som er feil tro? 

Peter og de andre apostlene hørte aldri Jesus forkynne frelse for ALLE mennesker. Beklager å måtte si det, men skyld på Jesus da....

Kommentar #19

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Her mener jeg Dag Løkke skriver noe av verdi. Du mener at alle bøkene i bibelen ikke bør tillegges samme vekt! Her er jeg enig, det Jesus har sagt bør vektlegges mest. Derfor er det Jesus sier om sitt land og sitt folk, Israel, meget viktig...

Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Marianne Solli, det er helt sant det du skriver. ..

Kommentar #21

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Bare for å sjekke....

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Enda har ikke Dag Løkke lært, at Jesus aldri snakket  frelse spesielt for jødene, Men Han snakker konsekvent om ISRAELS HUS. Når det gjelder Misjonsbefalingen, så står den som en gåte for meg. Jesus var sammen med disiplene sine i over 3 år. På den tiden snakket han ALDRI om hedningene sine. Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene i 7 uker. På den tiden nevnte Han heller aldri at hedningene skulle inkluderes inn i frelsen.

 Da pinsefestdagen kom, skjønte Peter ingen ting, fordi Jesus aldri hadde sagt noe om at diverse hedninger skulle innbefattes i frelsesverket. Nei, Peter trodde, med rette, at det kun var for Israels 12 stammer. Derfor blir misjons-befalingen tvilsom, kan det være oversettelsen som er feil tro? 

Peter og de andre apostlene hørte aldri Jesus forkynne frelse for ALLE mennesker. Beklager å måtte si det, men skyld på Jesus da....

Mener du da at flesteparten av de som ikke tilhører Israels Hus, ikke kan bli frelst?

1 liker  
Kommentar #22

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jesus aldri snakket  frelse spesielt for jødene, Men Han snakker konsekvent om ISRAELS HUS. Når det gjelder Misjonsbefalingen, så står den som en gåte for meg. Jesus var sammen med disiplene sine i over 3 år. På den tiden snakket han ALDRI om hedningene sine. Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene i 7 uker. På den tiden nevnte Han heller aldri at hedningene skulle inkluderes inn i frelsen.

Jesus sa jo at alle som tror på han skal bli frelst. Og at evangeliet skal bli forkynt i hele verden. som i Matt. 24: 14
Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Hva med alle afrikanere som har tatt imot Jesus. Tror du ikke at de vil bli frelst? 

2 liker  
Kommentar #23

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 4 år siden

OK, Marianne. Jeg kommenterte Calvins lære (og Myhrens).  

1 liker  
Kommentar #24

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er ikke opp til meg å mene noe om det, men som du sikkert vet, så er det ikke mange i verden som blir frelst. Om det skyldes det ene eller det andre vites ikke. 

Men det er nå engang oss hvite som har brakt evangeliet ut til mange. Hvorfor ikke China, Japan, India, afrikanerne, araberne, ikke bryr seg så mye om evangeliet er åpenbart. Jesus sa jo at Han bare var kommet for å frelse Israels Hus!

1 liker  
Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Som jeg skrev innledningsvis, så blir det også plass til noen hedninger...

1 liker  
Kommentar #26

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Gud utväljer, Tack och Lov!

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I bibelen står det om de utvalgte...Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel..

Det är helt rätt som du skriver, att Gud utväljer dem som skall bli frälsta under denna tidsålder. Jag förstår att du får mothugg från flera håll på detta, men det är likväl Bibelns lära och därmed den "sunda läran." Att Gud utväljer bland jordens alla miljarder människor, går som en röd tråd genom hela Bibeln, alltifrån Abraham, Isak Jakob, Josef, David till Jesus och därefter alla dem som Gud har utvalt i honom. " I honom hava vi ock undfått våt arvslott, i som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting  efter sin egen viljas råd. Ef. 1:11, och, "Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock. Rom. 8:30.

Gud är suverän i sitt handlande, Rom. 9:14-21,  människan är endast leret i Guds hand. Varför är det så många kristna som går emot den Bibliska läran, att det är Gud som utväljer?  Det beror på minst två saker; Först, därför att man inte förstår Guds plan för den nuvarande tidsåldern och ej heller Guds plan för kommande tidåldrar. Sedan, därför att denna lära går emot den etablerade, traditionsbundna läran, om att människan har en fri vilja och att det därmed är människan som genom sitt val avgör sin eviga destination. En obiblisk lära!

En liten kommentar ang. det du skriver om Israels hus. Israels hus består endast av de tio stammarna, p.g.a. att efter konung Salomos död blev Israel delat, (2Kon. 17:18) Israels hus och Juda hus. Juda hus räknas inte med i den nuvarande tiden, eftersom Guds rike har blivit taget ifrån dem, och givet till ett folk (nation) som bär dess frukt. Det folket är Israels hus( Israels tio stammar) som har fört Kristi Evangelium ut till jordens alla hörn. 

2 liker  
Kommentar #27

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Anders Ekstrøm, tusen takk for svært tydelig og god forklaring. Dette var viktig for meg å lese. Også det du skriver til slutt i stykket, angående jødene. Jeg skal ta vare på stykket og legge det inn på en av våre nettsider...

1 liker  
Kommentar #28

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Gud er suverén

Publisert over 4 år siden

Selvfølgelig er Gud suverén. Problemet er at det er så mange som vil kikke Ham i kortene og mene noe om hvem han eventuelt ikke skulle utvelge! 

La Gud få være den suverene dommer og frelser. Vår oppgave er å legge våre liv i Hans hender og følge Ham.  

1 liker  
Kommentar #29

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
RankLandKristne % KristneLand % KristneKristne1
USA241 129 00078,0%
Vatikanstaten100,0%8002
Brasil174 306 00090,4%
Pitcairn Islands100,0%493
Mexico105 651 00095,0%
Marshalløyene~ 100,0%61 0004
Russland99 775 00070,3%
Mikronesia~ 100,0%111 0005
Filippinene85 218 00092,4%
Samoa~ 100,0%179 0006
Nigeria74 579 00048,2%
Panama~ 100,0%3 339 0007
Folkerepublikken Kina66 854 0005,0%
Ecuador99,9%14 153 0008
Den demokratiske republikken Kongo62 785 00095,1%
Romania99,0%21 251 0009
Italia56 344 00093,4%
Øst-Timor99,0%1 123 00010
Tyskland55 514 00067,9%
Grenada99,0%103 00011
Etiopia51 098 00064,5%
Tokelau99,0%1 20012
Storbritannia44 608 00071,9%
Armenia98,7%3 188 00013
Colombia44 317 00097,6%
Ekvatorial-Guinea98,6%667 00014
Ukraina42 056 00091,5%
Moldova98,5%3 510 00015
Sør-Afrika38 963 00079,0%
Amerikansk Samoa98,3%66 00016
Indonesia37 469 00016,0%
Kypros98,1%787 00017
Polen36 523 00095,7%
Venezuela98,0%28 178 00018
Frankrike35 014 00053,5%
Hellas98,0%11 080 00019
Spania33 787 57073,2%
Tuvalu98,4%10 00020
Kenya33 872 00085,1%
Malta98,0%408 00021
Argentina33 271 00082,9%
Colombia97,6%44 317 00022
Venezuela28 178 00098,0%
Marshalløyene97,2%62 00023
Uganda27 804 00085,0%
Peru97,1%27 116 00024
Peru27 116 00097,1%
Solomon Islands97,0%507 00025
India25 960 0002,2%
Paraguay96,9%6 152 000
Kommentar #30

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå er det ikke lenger slik at det er i den vestlige verden folk flest blir frelst. Det er i først og fremst Afrika, og nå er det de som kommer til vesten for å evangelisere  for oss. Og mange blir frelst i Kina. Så det virker ikke som om Gud bryr seg om hudfarge.  Han bryr seg heller om hjertet vårt, og elsker alle uansett hudfarge

Her er det en statestikk  over hvilket land det er flest kristne.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendom

Rank Land Kristne  % Kristne Land  % Kristne Kristne 1
USA 241 129 000 78,0%
Vatikanstaten 100,0% 800 2
Brasil 174 306 000 90,4%
Pitcairn Islands 100,0% 49 3
Mexico 105 651 000 95,0%
Marshalløyene ~ 100,0% 61 000 4
Russland 99 775 000 70,3%
Mikronesia ~ 100,0% 111 000 5
Filippinene 85 218 000 92,4%
Samoa ~ 100,0% 179 000 6
Nigeria 74 579 000 48,2%
Panama ~ 100,0% 3 339 000 7
Folkerepublikken Kina 66 854 000 5,0%
Ecuador 99,9% 14 153 000 8
Den demokratiske republikken Kongo 62 785 000 95,1%
Romania 99,0% 21 251 000 9
Italia 56 344 000 93,4%
Øst-Timor 99,0% 1 123 000 10
Tyskland 55 514 000 67,9%
Grenada 99,0% 103 000 11
Etiopia 51 098 000 64,5%
Tokelau 99,0% 1 200 12
Storbritannia 44 608 000 71,9%
Armenia 98,7% 3 188 000 13
Colombia 44 317 000 97,6%
Ekvatorial-Guinea 98,6% 667 000 14
Ukraina 42 056 000 91,5%
Moldova 98,5% 3 510 000 15
Sør-Afrika 38 963 000 79,0%
Amerikansk Samoa 98,3% 66 000 16
Indonesia 37 469 000 16,0%
Kypros 98,1% 787 000 17
Polen 36 523 000 95,7%
Venezuela 98,0% 28 178 000 18
Frankrike 35 014 000 53,5%
Hellas 98,0% 11 080 000 19
Spania 33 787 570 73,2%
Tuvalu 98,4% 10 000 20
Kenya 33 872 000 85,1%
Malta 98,0% 408 000 21
Argentina 33 271 000 82,9%
Colombia 97,6% 44 317 000 22
Venezuela 28 178 000 98,0%
Marshalløyene 97,2% 62 000 23
Uganda 27 804 000 85,0%
Peru 97,1% 27 116 000 24
Peru 27 116 000 97,1%
Solomon Islands 97,0% 507 000 25
India 25 960 000 2,2%
Paraguay 96,9% 6 152 000
Kommentar #31

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Gud elsker alle og ønsker å frelse alle

Publisert over 4 år siden

Her har Randi Tunli et viktig poeng: Gud elsker alle! Vi har også både hørt og lest at Han vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Da bør vi vel basere oss på det, vi også, og ikke forsøke å begrense frelsen til noen få utvalgte.   

1 liker  
Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Førstegrøden?

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I bibelen står det om de utvalgte...Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel..

Ja, men de utvalgte er ikke som mange tror er kristne som har kommet til tro på en de strengt tatt ikke kjenner! Alle kan tro uten å kjenne noe som helst.

Bibelen har mange formuleringer om hvem som kommer til tro, Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn....

Akkurat som Gal.3.16 sier: Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.

Det er Kristus som kommer til tro fordi han også er menneskesønnen. - Gal.3.29: Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Gal.6.3: De som tror de er noe selv om de ingenting er, bedrar seg selv.

For det står jo om tegnene på de som tror og mange har prøvd å trixe seg til dette, men dødelig gift tåler de ikke, og heller klarer de ikke å få døde til å stå opp. Altså tror de ikke, men sier at de gjør det, men bedrar seg selv.

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. (Joh.14.12)

De utvalgte er ingen andre enn Kristus selv, for det skal være en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus som ætt. 

1.Mos.18.18-19: Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes.
Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde seg til  Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan  Herren la Abraham få det han har lovet ham.»

Snublesteinen heter det visst også i 1.Pet.2.4-10:

Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.

For det heter i Skriften:

Se, på Sion legger jeg  en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er steinen som bygningsmennene  vraket, blitt hjørnestein, en snublestein og en klippe  til fall.

Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne  hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. 

Dere som før  ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før  ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.

Dette skulle vel være tydelig nok? Hvis ikke finnes der en gruppe mennesker som blir kalt førstegrøden av oppstandelse (1.Kor.15.20 og Åp.14.1-5) som er i et antall av 144 000 som frikjøpes fra jorden - I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.

I Åp.20.4 er det de som ikke har tatt dyrets merke som først blir levende igjen. Det er derfor for tidlig å spekulere i.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere