Anders Helge Myhren

275

Israels 12 stammer, oppsummering...

Under den store folkevandringen 800 år før Kristus, reiste Israels 10 stammer innover mot Europa. Hvite assyrere ble de kalt, da de var i fangeskap i Syria

Publisert: 12. jun 2017

Men etterhvert frigjorde de seg fra dem, og hver av de 10 stammene tok sine egne områder i Europa. Se oversikt på våre andre nettsider, hvor i Europa de befinner seg i dag.
På den tiden ble det betydelig mildere og isen smeltet. Det gav fantastiske muligheter for jakt og fiske og etterhvert jordbruk. Vikingene eller nordmennene fra Naphtali-stammen, var også dyktige sjøfarere, og handlet mye med andre stammer.
Da Jesus hadde gjort det som Han var kommet for, var det den 11. stammen. Benjaminstammen, som kom med frelse-budskapet til sine brødre i Europa. De bodde framdeles i Israel på Jesus tid, sammen med en rest av Juda stammen, men utvandret etterhvert de også...
Benjaminstammen bor idag på Island, det er et karrig land. Men det var vel en av de få ledige plassene etterhvert. Europa ble jo først bebodd av de andre israelske stammene, og de valgte selvfølgelig de beste landområdene.

www.evangeliekirken-arendal.no 

1 liker  
Kommentar #1

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Benjamin stammen

Publisert over 4 år siden
Forskningsprosjektet som har blitt gjennomført på Island for å undersøke dere opprinnelse, og utført av DeCode i samarbeid med Oxfords universitet, viser at 63% av islandske Kvinnelige innbyggere er av keltisk opprinnelse og hadde forfedre  som kunne spores til de britiske øyer. På den annen side var bare ca 37% av nordisk opprinnelse. Forskningen i mannlige Y-kromosomer (arvet via menn) viste imidlertid at en stor prosentandel mannlige innbyggere er av nordisk opprinnelse, eller 80%, og 20% har opprinnelse som kan spores til de britiske øyene.

Kelterne kan spores tilbake  lenge før 800 år f.kr.

Hva med alle de menneskene som allerede befolket Europa lenge før Israels stammer utvandre til vesteuropa


1 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Ja Myhren

Publisert over 4 år siden

og hans meningsfeller er blitt innhentet av teknologien. Nå er det ikke lenger fritt fram for slike vidløftige fantasier,Nå kan en bruke moderne genanalyse til å fastslå etnisk slektskap.

1 liker  
Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden
4 hovudpoeng frå den danske studienDen genetiske samansetninga i dagens Europa vart forma i bronsealderen, ein periode frå mellom 5000-3000 år sidan,Dei store kulturelle endringane i bronsealderens Europa oppstod på grunn av folkeflytningane.Spreiinga av indo-europeiske språk ser ut til å ha skjedd samtidig med folkeforflytningane.Laktosetoleranse er eit forholdsvis nytt fenomen i Europa. Mutasjonen for laktosetoleranse vart introdusert med innvandrarane frå Kaukasus i løpet av bronsealderen, noko som er langt seinare enn det ein tidlegare har trudd.

Kjelde: Universitetet i København

NB! Artikkelen har blitt retta 13.06. Opphavleg stod det at laktosetoleranse oppstod for om lag 3000 år sidan. Det riktige er at det genmutasjonen for dette vart introdusert i løpet av bronselalderen, men at seleksjonen som gjorde dei fleste europearar laktosetolerante skjedde på eit seinare tidspunkt.

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-ca. 100 e.Kr.), har også noen ord om de ti Israels stammer som ble ført i fangenskap til Assyria 800 år tidligere:

"Det er bare to stammer i Asia og Europa som er underlagt romerne, mens de ti stammene fram til i dag befinner seg på den andre siden av Eufrat og er en stor folkemengde som ikke kan telles" (Antiquities of the Jews, bok XX, kap. V, 2. Uthevelser tilføyd.)

Mellom Svartehavet og Det kaspiske hav ligger Kaukasusfjellene. Denne fjellkjeden skiller mellom Europa og Asia. Som vi ser på kartene, strakte Det assyriske rike seg helt opp til Eufrats kilder og Kaukasusfjellene. Det var til disse områdene ti av Israels stammer ble ført i fangenskap av assyrerkongene. Det er områdene syd for Det kaspiske hav som er vuggen til den hvite, europeiske rasen -- som for øvrig kalles Den kaukasiske rase eller Den nordiske rase, "den hvite mann". I disse områdene forsvinner det gamle Israel fra historien og angelsakserne, goterne og en rekke andre stammer dukker opp. De ti Israels stammer gikk aldri "tapt". De mistet bare sin identitet under sin århundrelange vandring vestover fra Assyria. De beveget seg innover i Europa og ble opphavet til den hvite, europeiske rase.

De aller fleste folkevandringer har skjedd den letteste veien, langs elvedalene. Israels vandringer gjennom Kaukasus har satt spor etter seg. Til denne dag finnes det mange landemerker som forteller om deres vandringer. Gjennom studiet av innskrifter på gravsteiner og på annen måte, kommer vi ikke til noen annen konklusjon enn at de folk som bosatte seg i Nord-Frankrike, Syd-Spania, De britiske øyer og de nordiske land, Norge innbefattet, var de "tapte" får av Israels hus. Mange av disse emigrerte senere til Canada, Amerika, Australia og andre steder. "Du skal bli til en mengde folk" var Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

De fleste som underviser i bibelens lære, er veldig opptatt av jødenes rett og tilbakekomst til Israel, men de bør huske på at retten også gjelder for ALLE de 12 stammene.

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jeg vil åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene (araberne) som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek. 28:25-26)Det var 2-3 millioner israelitter med Moses da han førte dem ut av Egypt, så det bør være minst 1 milliard israelitter i verden i dag.Løftet var at de skulle bli til 'mange nasjoner og riker' (1 Mos 17,5-6). Abraham er et hebraisk navn som betyr «far til mange/far til mange nasjoner».Her bor Israels innbyggere;1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland og Israel.3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).4. Asher: Asherbadjan, Sweden, Russia, Ukraine5. Issachar: Finland6. Naphtali: Norway7. Dan: Denmark, Baltic states.8. Gad: Italy, part of Switzerland9. Reuben: Germany, Holland10. Simeon: Spain, Portugal11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland12. Levi: certainly NOT modern day «Israel».
Kommentar #6

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Forskningsprosjektet som har blitt gjennomført på Island for å undersøke dere opprinnelse, og utført av DeCode i samarbeid med Oxfords universitet, viser at 63% av islandske Kvinnelige innbyggere er av keltisk opprinnelse og hadde forfedre  som kunne spores til de britiske øyer. På den annen side var bare ca 37% av nordisk opprinnelse. Forskningen i mannlige Y-kromosomer (arvet via menn) viste imidlertid at en stor prosentandel mannlige innbyggere er av nordisk opprinnelse, eller 80%, og 20% har opprinnelse som kan spores til de britiske øyene.

Kelterne kan spores tilbake  lenge før 800 år f.kr.

Takker for tallene! 

Det er litt kuriøst at vi med genetikken kan vise at et høyt antall norske/nordiske menn dro til de britiske øyer for å røve bruder, før de dro videre til Island (selv om det nok ikke var like "kuriøst" for brudene). Jeg kjente til at det var foretatt en slik kartlegging, og at tallene så noenlunde slik ut, men altså ikke nøyaktig. Har du noen kildehenvisning?

Kommentar #7

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Den genetiske samansetninga i dagens Europa vart forma i bronsealderen, ein periode frå mellom 5000-3000 år sidan

Altså lenge før Nordrikets (Israels) undergang. Det du skriver her motsier fullstendig dine påstander om at europeerne stammer fra Israels tapte stammer.

1 liker  
Kommentar #8

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Inntil nokon kan fortelja meg noko anna ...

Publisert over 4 år siden

… er det vel mest naturleg at Israels 12 stammar mingla i nærområdet. I fylgje min bibel, som eg alt for sjeldan blar i, gav stammane opp samkvem med kvarandre på grunn av Salomo. Med 300 koner og 700 medkonar gjekk han seinare harems-eigarar ein hød gang. No var det vel heller ikkje dette horeriet som splitta mest, men at fleire av konene fekk praktisera sine gamle religionar og ofra til sine avgudar. Alt for husfreden si skuld, skulle eg tru, men det splitta Israels ætt, om ein skal tru meir på bibelen enn eg er i stand til.

Slik sett kan det godt tenkjast at dei lokale innbyggjarane  som no blir hundsa av statsmakta Israel, er meir av Israels ætt enn dei tilflytta overgriparane.

Problemet er vel at korkje kristne fundamentalistar eller maktkåte israelske politikarar vil akseptera det påståtte Guds ord, som både i Abrahams og Israels dialog med han, blei lovd at dei skulle bli opphav til ei MENGD folkeslag med arverett til riket.

Eller eit mangfold demokrati om det skulle skrivast i vår eiga tids språkdrakt, motsett av det etnokratiet som no rår der nede..

Men, der to eller tre er samla i "mitt navn", er krangelem midt mellom dei, er det vel og noko som nesten heiter.

1 liker  
Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Absolutt ikke! Fram til Jesus er det 2000 år, og fra Jesus og til Israels 12 stammer er det ca. 1000 år.  Tilsammen skulle det bli 3000. 

1 liker  
Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Når det gjelder kildehenvisninger, så er det universitetet i København. Det sto forøvrig et langt stykke, med bilder på NRK sine nettsider. For ca. 1 år siden...

Kommentar #11

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Når det gjelder uttalelsen om at det var så mange mennesker i Europa, FØR vi kom hit er feil. Som jeg skrev, var hele Europa en gang dekket av is, men det skjedde noe for ca. 3000 år siden...Det ble varmere i været. Før den tiden var det vel bare noen eskimoer og samer på nord-kalotten som bodde der.

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Mye av det du skriver Marøy, er sant nok. En av stammene var Juda stamme, som jødene kommer fra. Flesteparten av jødene reiste også til Europa, slik som de andre stammene gjorde. Senere reiste de også til USA...som mange av de andre stammene gjorde. De mest framtredende stammene er Efrahim og Manasse stammen, de bor i England og i USA. Når de ber de andre stammene "hoppe," så hopper vi gladelig....

Kommentar #14

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Absolutt ikke! Fram til Jesus er det 2000 år, og fra Jesus og til Israels 12 stammer er det ca. 1000 år.  Tilsammen skulle det bli 3000.

Nordriket gikk under på 700-tallet før Kristus, og dermed 300 år og mer, senere enn da våre stamfedre ankom Europa (iflg dine tall).

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det du skriver, Eikaas, har noe riktig i seg. Men du må vite en ting, og det er at denne massevandringen fra Guds Israel, tok til lenge før...Allerede under Kong David og Kong Salomo var utvandringen i gang, og før... 

 Israel var på mange måter en skipsfartnasjon. De hentet blant annet gull, sølv og kopper ut i verden for å bygge det flotte tempelet. Selv Jesus ble imponert...

1 liker  
Kommentar #16

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Europeere

Publisert over 4 år siden
David Reich og hans kolleger fra Harvard University analyserte genom data fra 51 moderne mennesker som levde mellom 45.000 og 7.000 år siden for å studere denne repopulasjonen.

Rester funnet fra denne perioden inkluderer tre 31.000 år gamle skaller fra Dolni Věstonice i Tsjekkia, underkjeven til den 19.000 år gamle "Røde Dame av El Mirón-hulen" og skallen til en 14.000 år gammel person Oppdaget blant annet Villabruna i nordøstlige Italia. De genetiske dataene viser at begynnelsen for  alle europeere startet  for 37.000 år siden og kommer  fra en enkelt grunnleggende befolkning som levde gjennom istiden. Faktisk kan dagens europeere spore deres aner tilbake til denne gruppen mennesker som bodde i nordvest-Europa for 35.000 år siden .Europeiske mennesker stammer fra 4 hovedgrupper ,bare en av de delene er fra Tyrkia og midtøsten og denne genetiske innblandig kom for ca 7000 år siden,Ikke 2800 .

I tillegg så kan en trekke frem alle arkeologiske funn,bygninger som er mye eldre en den tiden du henviser til,hulemalerier.

1 liker  
Kommentar #17

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det du skriver, Eikaas, har noe riktig i seg. Men du må vite en ting, og det er at denne massevandringen fra Guds Israel, tok til lenge før...Allerede under Kong David og Kong Salomo var utvandringen i gang, og før... 

Jeg undrer hvilken dokumentasjon du har på at det skal ha skjedd en større utvandring fra Israel til Europa allerede på David og Salomos sin tid, som liksom skal ha vært opphavet til Europas nåværende befolkning?

Men uansett, så skjedde bortførelsen fra Nordriket flere hundre år senere enn for 3000-5000 år siden, da vårt genetiske opphav ankom Europa. Det blir derfor meningsløst å snakke om at Europas befolkning skal være etterkommere etter Israels ti tapte stammer.

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Israel var på mange måter en skipsfartnasjon.

De jødiske kongedømmene var i svært liten grad "skipsfartsnasjoner", men hadde tidvis og delvis kontroll over det indre høylandet. Skipsfarten ble drevet fra de fønikiske byene langs kysten.

2 liker  
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Forskningsprosjektet som har blitt gjennomført på Island for å undersøke dere opprinnelse, og utført av DeCode i samarbeid med Oxfords universitet, viser at 63% av islandske Kvinnelige innbyggere er av keltisk opprinnelse og hadde forfedre  som kunne spores til de britiske øyer. På den annen side var bare ca 37% av nordisk opprinnelse. Forskningen i mannlige Y-kromosomer (arvet via menn) viste imidlertid at en stor prosentandel mannlige innbyggere er av nordisk opprinnelse, eller 80%, og 20% har opprinnelse som kan spores til de britiske øyene.

Dette bør nok ikke føre til den misforståelse at dagens islandske menn har en annen opprinnelse enn dagens islandske kvinner. Begge kjønn har sin keltiske formor og sin nordiske forfar felles. Jeg lar meg gjerne korrigere om noen med bedre kunnskap om temaet enn meg, leser dette? :-)

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Israels 12 stammer

Publisert over 4 år siden

Jeg ville først prøvd å finne ut hva Josva kap.4 betyr, det kan se ut som det ligger en skjult kode i det som er omtalt her om Israels 12 stammer?

Kommentar #21

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Island

Publisert over 4 år siden

Dagen Islendinger er selvsagt en blanding av disse to.Poenget var at Island ikke er eller ble befolket  på den måten Myhren påstår.

Det er ikke bare den genetiske metoden en kan fastslå hvor de kommer fra men også fra historiske skrifter.

1 liker  
Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Dagen Islendinger er selvsagt en blanding av disse to.Poenget var at Island ikke er eller ble befolket  på den måten Myhren påstår.

Det er ikke bare den genetiske metoden en kan fastslå hvor de kommer fra men også fra historiske skrifter.

Jeg antok at det var slik du mente det, men formuleringen åpnet for en slik misforståelse som jeg beskrev? Jeg har også sett denne misforståelsen gjengitt i andre sammenhenger.

Kommentar #23

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk

Bra du sier fra ,slik en slipper misforståelser.

Kommentar #24

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Bra du sier fra ,slik en slipper misforståelser.

Hvis dagens islandske kvinner skulle ha en annen opprinnelse enn dagens islandske menn, så måtte jo det bety at dagens islandske kvinner var født et annet sted enn dagens islandske menn. Som igjen måtte ha betydd en ganske nylig, massiv befolkningsutveksling med et annet land av minst et av kjønnene! :-D

Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvis dagens islandske kvinner skulle ha en annen opprinnelse enn dagens islandske menn, så måtte jo det bety at dagens islandske kvinner var født et annet sted enn dagens islandske menn. Som igjen måtte ha betydd en ganske nylig, massiv befolkningsutveksling med et annet land av minst et av kjønnene! :-D

Det ville åpenbart vært den riktige logiske slutningen, ja :-)

Kommentar #26

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Israels Hus, de 10 tapte stammer

Vi skal se hvordan Gud førte 10 stammefolket (Israel hus) ut fra fangenskapet i Assyria og inn i Kaukasusområdet. Her utviklet disse stammene seg fra ca. år. 550 f.Kr. som den Kaukasiske rase, den hvite rase, det gotiske folk som senere blev kalt germanere. Di ble kalt Gotere for di dem utvandret fra Godsandområde i Syria (2 Kong 18,11)

Og under folkevandringen på 4-500 tallet av vår tidsregning inntok de hele Europa, store deler av Amerika m.m. (Cappelens historiske atlas 1962, kart nr. 32.)

Vi skal prøve å finne igjen de 10 tapte stammene.

Vi vet at jødefolket, som består av to stammer, Juda, Benjamin og en del av Levi. De har bevart sin identitet og går under navnet jøder eller Judas hus. Disse utgjør i dag ca. 16 millioner mennesker, fordelt over hele verden, derav ca. 5-6 millioner i staten Israel. Men hvor er resten av Israel, de 10 stammene, Israels hus? Disse har mistet sin identitet, men utgjør sikkert i dag en mengde folkeslag.

Tok Gud feil da han gav en spesiell velsignelse til Sara og Abrahams etterkommere? Det gjorde han selvfølgelig ikke.

Men hvorfor teller Ismaels og hans brødre, araberne, snart 300 millioner mennesker,

mens jødefolket teller bare 16 millioner? Hvorfor har araberne i dag 22 stater, mens Jødene har en? Og hvorfor disponerer araberne over 98 % av landområde i Midtøsten, mens Jødene har litt over 1 %?

Det er da en kan spørre seg, gikk det helt galt med løftene, eller er det de 10 stammene som utgjør mangfoldet av Israel? Men i tilfelle, hvor er de?

De bør mange ganger overgå araberne både i antall stater, landområder,

folketall, velsignelse og rikdom.


1 Mos 17,15-16 Og Gud sa til Abraham: Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai - Sara skal være hennes navn. 16 Og jeg vil velsigne henne, og jeg vil gi deg en sønn også med henne; ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til mange folk, konger over folkeslag skal fremgå av henne.

1 Mos 28,1-3 Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru. 2 Gjør deg rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent deg en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre! 3 Og Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag,


1 Mos 35,10-11 Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; her efter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Således fikk han navnet Israel. 11 Og Gud sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vær fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender.1 Mos 48,17-19 Da Josef så at hans far la sin høyre hånd på Efra'ims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å føre den fra Efra'ims hode bort på Manasses hode. 18 Og Josef sa til sin far: Ikke så, far! For denne er den førstefødte; legg din høyre hånd på hans hode! 19 Men hans far vilde ikke det, og han sa: Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal og bli et folk, han skal og bli stor; men enda skal hans yngre bror bli større enn han, og hans ætt skal bli en mengde folkeslag.

Når i historien har disse stammene hvert en mengde folkeslag? Bare Efraim skal bli til en mengde folkeslag. I følge Åp. kap. 7 er alle stammene unntatt Dan til stede i avslutningen an vår tidsalder. Men hvor er dem i dag?

Åp 7,2-4 Og jeg så en annen engel, som steg opp fra solens oppgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: 3 Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på vår Guds tjenere i deres panner! 4 Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire og førti tusen beseglede av alle Israels barns stammer:


År 932. Israel ble delt i 2, Nord-riket og Syd-riket. Judas Hus (Rehabeam konge)

Israels Hus ( Jeroboam konge)

10 stammer løsrives fra David-dynastiet

1 Kong. 11,29-31 På den tid hendte det engang da Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at profeten Akia fra Silo traff ham på veien; han* hadde en ny kappe på, og de to var alene på marken.

<* profeten.> 30 Da tok Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i tolv stykker. 31 Og han sa til Jeroboam: Ta deg ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir deg de ti stammer;

År 722. Israels hus bortført til Assyria i fangenskap.

2 Kong 18,11 Og kongen i Assyria bortførte Israel til Assyria og flyttet dem til Halah og til Habor, en elv i Gosan, og til Medias byer,

Nå skal vi prøve å finne dem igjen!

Jer. 18,5-6 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 6 Skulde jeg ikke kunne gjøre med eder, Israels hus, som denne pottemaker? sier Herren; se, som leret er i pottemakerens hånd, således er I i min hånd, Israels hus!

Esek. 37,1 Herrens hånd kom over mig, og Herren førte mig i ånden ut og satte mig ned midt i dalen, og den var full av ben.

Hvilken Dal? Selvfølgelig i Go sandalen

Esekiel var på dette denne tid i fangenskap i Babylon, og ble av Herren førte i ånden ut

til Gosandalen, hvor de 10 Israels stammer hadde hvert i fangenskap over100 år og var helt forkommende.

Esek 37,11 Og han sa til mig: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt.

Da det Assyriske rike falt, ble disse ben levende, gikk inn i Kaukasusområde.

2. Esras 13, 33-38 (denne boken står ikke i Bibelen) fortelles det: De tok en beslutning og forlot hedningene for å gå inn i et avsidesliggende land hvor ingen mennesker bodde, for at de der måtte holde de lover som de brøt i sitt eget land. De gikk gjennom Eufratstrømmens smale pass, for den aller høyeste viste dem et tegn, og Han holdt floden tilbake mens de gikk over. Det var en lang vei å gå gjennom dette land. I et og et halvt år gikk de. Dette område kalles Arsereth, og der befinner de seg inntil de siste dager.

Dette område ligger vest for det kaspiske hav.

Israel har alltid hvert et kolonifolk (stammefolk) på vandring. Også i Israels storhetstid, under et kongedømme, beholdt de sine tildelte landområder, som et stammefolk. Samtidig som dette folk forlot Asia, dukker det opp et folk i Kaukasus område. I dette området, syd-vest for det Kaspiske hav finner vi vuggen til den hvite, europeiske rase, som for øvrig kalles Den kaukasiske rase, eller Den nordiske rase, (den hvite mann). I begynnelsen av vår tidsregning hadde dette folket vært i dette område ca. 500 år. Her utviklet de seg til en stor folkegruppe, og etter som dem vokste utvidet sine landområder. Det ser ut som Aser stamme bosatte seg vest for det kaspiske hav, og landet heter Aserbajdsjan også i dag.


Sitat fra boka; DI FORENTE STATER OG STORBBRITANIA I PROFETIENE.

Av Herbert W. Armstrong.

Josefus skrev sin historie i det første århundre ek. Han skrev; har de 10 stammene til nå vært bortenfor elven Eufrat, og er et enormt menneske-hav som ikke kan telles.

Bok XI kapitel 5,2.

``Antiquitates Iudaicae``- ``Den jødiske arkeologi ``). Skjønt noen israelitter allerede hadde utvandret til Nord-Europa, blant annet til Skandinavia, var det da Josefus skrev ennå mange igjen i Skytias område.

Joh. 10,16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.

Esek. 37,22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker.

Matt. 10,5-6 Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, 6 men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Jesus viste selvfølgelig hvor Israels Hus var.

Matt 15,24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

(Det ser ut som det er et skille mellom øst-Asiatiske folkegrupper og Israels Hus ved Grense Jakobs elv.)


(E. U. Flagget med 12 stjerner er symbolet for Israel.)Noen tanker fra en ikke teolog Asbjørn Fjeldberg.


Kommentar #27

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Istid

Publisert over 4 år siden

Tror du bør sjekke når den siste istiden sluttet.

Ut i fra genetiske undersøkelser ble Europa befolket av mennesker fra sørvest i Europa etter den siste istid  .Dette er etterkommere av mennesker som bodde i nord Europa før den siste istid og som levde i sørvest Europa under den siste istid.Det er fortrinnsvis denne menneskegruppen som har befolket Europa.Senere kom folk fra øst, midtøsten,Hellas og Tyrkia.

Dersom den siste istid som i følge deg sluttet for ca 3000 år siden.Hvordan forklarer du f.eks bygningene i  Barnenez, 6850 f.kr eller Knap of Howar i Skottland 5700 fkr.

Kommentar #28

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Vi skal prøve å finne igjen de 10 tapte stammene.

Men du har jo selv allerede lagt fram opplysninger som gjør at europeerne umulig kan være etterkommerne av de ti tapte stammene?? Likedan har Bonkowski gitt vitenskapelige bevis for at det umulig kan forholde seg slik som du påstår??

Er det ikke en ide og i alle fall forsøke å få teori og fakta til å passe sammen, og ikke bare late som om faktaene ikke eksisterer?

Dine påstander er jo bare sprøyt og svada.

2 liker  
Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Noe her som ikke stemmer

Publisert over 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Vi skal se hvordan Gud førte 10 stammefolket (Israel hus) ut fra fangenskapet i Assyria og inn i Kaukasusområdet. Her utviklet disse stammene seg fra ca. år. 550 f.Kr. som den Kaukasiske rase

Tja... alt tyder vel på at Norge ble bosatt lenge før den tid?

 

I de siste 30 årene har det vært mulig å datere mange av de eldste boplassene i Norge med radiologisk datering (14C-datering). Det finnes nå så mange dateringer av de riktig gamle boplassene at spørsmålet om hvor gammel den eldste bosetningen er, kan tas opp til ny vurdering.

De eldste dateringene går tilbake til omkring 9200-9000 f.Kr. Dette er mellom 500 til 700 år etter at istiden tok slutt. Klimaet hadde stabilisert seg og var ikke så ulikt dagens forhold.

Datering av den eldste bosetningen til 9200-9000 f.Kr er noe senere enn det de eldste strandlinjedateringene har antydet.

http://www.norark.no/innsikt/nar-kom-menneskene-til-norge/ 

https://snl.no/Steinalderen_i_Norge

Det rimer nokså dårlig med Dan.2.44-49 - v49  se Jefr. Dan. 3.12-30  (Sadrak, Mesak og Abed-Nego kan stemme med de 3 vise menn, se v24 kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? - De svarte kongen: Jo visselig, konge! - Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn.)

 

Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Dette er etterkommere av mennesker som bodde i nord Europa før den siste istid og som levde i sørvest Europa under den siste istid.

Vi har vel svært lite materiale å bygge på om de menneskene som eventuelt levde i den del av N.Europa som seinere havnet under isbreen?

Men et annet morsomt poeng er jo det elementet av neanderthalergener som svært mange av oss europeere innehar og som vi ikke deler med mennesker fra andre deler av verden.

Vi ender nok opp med at vi alle er etterkommere av en afrikansk innvandringsbølge som utryddet de opprinnelige europeerne, men med et lite innslag av assimilering? :-)

1 liker  
Kommentar #31

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Mennesket

Publisert over 4 år siden

Det eldste funnet av moderne mennesket er visst akkurat funnet i Marokko.

Kommentar #32

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det eldste funnet av moderne mennesket er visst akkurat funnet i Marokko.

Hvor gammelt? Har du en link? Det er vel antatt at det moderne mennesket, Homo Sapiens, "dukket opp" i Øst-Afrika for ca 200 000 år siden. Harari hevder i sin kritikerroste bok om "Sapiens" at disse i lang tid levde omtrent som sine forgjengere inntil vi fikk hva han kaller "den kognitive revolusjon" for ca 70 000 år siden hvor vi gradvis utviklet evnen til å benytte våre særegne kognitive fordeler som å utvikle fullverdige språk.

Kommentar #33

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Marokko

Publisert over 4 år siden

Første linken jeg kom over

http://www.aftenposten.no/verden/Ny-studie-Menneskeheten-kan-vare-100000-ar-eldre-enn-tidligere-antatt-622763b.html

1 liker  
Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Første linken jeg kom over

http://www.aftenposten.no/verden/Ny-studie-Menneskeheten-kan-vare-100000-ar-eldre-enn-tidligere-antatt-622763b.html

Spennende! Takker.

Kommentar #35

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hmmmmmm. Selv om jeg ønsker å være åpen for freske avspark, så synes jeg at denne er rimelig drøy. Og som sådan krever den ekstra solid dokumentasjon for å bli tatt alvolig. Dette er helt vanlig vitenskapelig kutyme. Jeg har hørt at Pashtunfolket i Afghanistan er en mulig tapt stamme, og at et folkeslag i jungelen oppe i Bangla Dedh, Burma og deromkring også er en mulig kandidat. Men i disse to tilfellene er det språkreminiscenser og rituelle ting som mulig kan peke mot jødiske røtter. Om trådstarteren lunne fått gitt en sammenfatning av tilgjengelige data, og supplert av profesjonelle genetikere, ville det være til stor støtte. Ellers vil i hvertfall jeg stemple dette som kristeliøse spekulasjoner.

2 liker  
Kommentar #36

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er fint at du ihvertfall er litt interessert i dette emnet! Men dette er slett ikke fremmede tanker. Jeg vet ikke om du har tatt deg bryet med å lese noe av det jeg har skrevet, og hva andre har skrevet. Men det vil lønne seg, da dette er sannheten. 

Kommentar #37

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert over 4 år siden


De fleste moderne europeere har en genetisk sammensetning som tyder på at de er stammer fra tre gamle "stammer" - vestlige jeger-samlere , tidlige europeiske bønder fra Anatolia i Tyrkia og "ryttere" kjent som Yamnaya fra nord nordøst om Svartehavet . De tidligste europeisk forfedrer, , kom inn i Europa før istiden for 40.000 år siden. Men for 7000 år siden ble de blandet opp i en migrasjon av mennesker fra Midtøsten, som introduserte jordbruk til Europa, så kom  Yamnaya folket for 5-600 år siden.

Laktose intoleranse er svært høy blant jøder.

Dette kan vitenskapen vise ved bruk av DNA og andre arkeologiske funn.

Kan du vise til tilsvarende vitenskapelige funn som støtter dine påstander.

1 liker  
Kommentar #38

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Når jeg leser slike kommentarer, så lurer jeg om det i det hele tatt nytter å forklare noe som helst for mennesker over 20 år. Da har de fleste gjort seg om sine meninger, og samme hva andre sier, så er det helt forgjeves. Denne historien er like så enkel som at to pluss to er fire. Når du og dine venner mener at det er fem, så er det bare å trekke seg tilbake. 

Kommentar #39

Kjell Erik Midtgård

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Eutopa ble befolket av israelitter allerede rett etter syndfloden.

Det skal ikke være lett! Jeg vil først og fremst trekke frem noen vesentlige premisser:

Vi må i dette forholde oss om bibelen som sannhet, at den er historisk og vitskapelig korrekt. 

Mht datering, nytter man geologisk kolonne, denne er en konstruksjon det ikke er dekning for. Man nytter C14 datering ut i fra forutsetning om at C14 nivået i atmosfæren har vært det samme til all tid, og at C14 fordeler seg jevnt i organisk materiale. Det medfører ikke riktighet. Man nytter altså i målingene et gummistrikk målebånd, det kan man ikke ha tillit til.

Iflg bibelen, var syndloden verdensomfattende og inntraff for 4.400 år siden. Det store revet utenfor Australia er datert 4.400 år gammelt, Sahara er datert 4.400 år gammel. Vi kjenner ikke til noe som er eldre enn 4.400 år.

Ungt univers; 2 lov om termodynamikk, også omtalt som loven om entrophy, tilsier at alt forfaller, at hete går over i ikke-hete, og følgelig skulle det ikke være varme i himmmel legemeene dersom der var milliarder av år gamle. Men det er hete i dem, det beretter om at universet er ungt.

De små himmel legemeene; meteorene, består av is med sedimenter i. De kan ikke eksistere i mer enn 10.000 år, for de mister hele veien masse når de flyr inn i solsystemet vårt. Det betyr at universet må være mindre enn 10.000 år gammelt. Det kan stemme rimelig godt med Bibelen, som beretter universet er i underkant av 6.000 år gammelt.


Dengang da Josef og familien hans gikk inn i Egypt, ca 2000 år BC, var det ikke mange mennesker på jorden. De hadde nyss blitt spredt i fra Babylon som ligger i Irak, og bosatte seg i fra hverandre. Ved Middlehavet er det to særs fruktbare områder, det ene var den fertile halvmåne som Babylon imperiet lå i, det andre særs fruktbare området var Egypt. Disse to imperiene lå i konkurranse med hverandre. For å få tak i tinn til å lage bronse, trakk man i fra Egypt, under Josef, veksel på tinn forekomstene i England. Vesteuropa ble i den tid befolket i fra Egypt. Til å lede slike kolonier, ville Josef trolig trukket veksel på sitt eget folk, israelittene.

Dengang da de 10 stammene ble fordrevet i fra Israel, ville de trolig reist til allerede eksisterende bosetninger Israelittene hadde i Europa. Jeg sier "trolig" for det er mye et trosspørsmål den dag i dag, var det sant som Noah sa i sin velsignelse til sønnene sine i 1 mos kpt 9 vers 27 " Gud gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter."

Da Jesus sendte ut disiplene sine, sa han at de skulle gå til de fortapte får av israels hus. I Declaration of Arbroath, et kirkelig dokument fra 1320 som oppevares på nasjonalarkivet i Skotland, fremkommer det at apostelen Andreas kristnet Skotland (og med det vel også de britiske øyer, som dengang var en del av vårt Norden). http://webarchive.nrscotland.gov.uk/20170106021747/http://www.nas.gov.uk/Downloads/declarationArbroath.pdf

Jeg siterer fra 2 avsnitt i deklarasjonen; "Thence it came, twelve hundred years after the people of Israel crossed the Red Sea, to its home in the west where it still lives today." Det bærer vitne om at de nordvestre deler av Europa ble befolket av israelitter frem til år 0.

I år 535 inntraff en klimakrise, som også innvarslet vredens tid, som skulle vare i 1260 år, dvs frem til 1798 da dyret fikk dødelig sår; Napoleon trakk paven i fengsel i Frankrike, der paven døde. https://no.wikipedia.org/wiki/Klimasjokket_i_535%E2%80%93536

Nevnte klimakrise gav fimbulvinter og avfolket den nordlige halvkulen. Så ble her repopulert i ettertid. 

Det står om Guds folk at de skal nevnes ved hans navn, ved Abrahams, Isaks og Jakobs navn. I midtøsten kaller de jødene for "Yahudi" og det er av Guds navn "Yahova." Yahudi, på tysk "juden," høres påtakelig likt ut. I hine dager var Tyskerne kallet "Saxere," -på engelsk "Saxons," og Tyskland het "Saxerland" i gammel norsk historie. Vel, "Saxons" er en forkortning for "Isaacsons" altså er de nevnt ved Isak, just slik Bibelen lærer.

Frem til 535 var vest Europa (Spania og Frankrig) bebodd av de vi kaller "Visigoterne" -en språklig forvrengning av "Vestjødene) og i Italia og Kreta, holdt "Ostrogoterne" (Østjødene) til. De ble med tiden å bli benevnt ved andre navn.

Bibelen forteller, i Johannes Åpenbaring, at det skal være noen som falskelig gir seg ut for å være jøder, tildømes kpt  2"9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. "

og likeens i kpt 3 "9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig."

Det er altså ikke jøder alt som gir seg ut for å være det, og jeg tror bestemt at Jesus ikke ville sagt "Se, jeg lar..." dersom vi ikke skulle være oppmerksom på disse som har stjålet til seg identitet som "jøder." Hvem er de mon tro?


1 liker  
Kommentar #40

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Kreasjonisme

Publisert over 4 år siden

 C14 datering er bare en av mange radioaktive daterings metoder.I tillegg finnes det en mengde andre typer dateringer som termoluminens,fisjon ,erosjon,sediment avsetninger,iskjærner,rødforskyving,parallakse målinger osv. osv.

Meteoritter er stort sett laget av stein og jern eller en blanding.Det er stor forskjell på de og kometer .Kometer kan fordampe i verdensrommet dersom de kommer nært nok solen.I Oort skyen finnes det en enorm mengde potensielle kometer.De ligger så langt unna solen at de ikke fordamper.Ved påvirkning av feks. gravitasjon eller kollisjoner mellom disse kan de få en bane som fører de til den indre delen av solsystemet.Der vi kan observere dem.Dermed får vi et stadig påfyll av kometer

De eldste delene av Great Barrier Reef er 18 millioner år gammelt.

Termodynamikkens andre lov har du ikke forstått tydeligvis,eller så bruker du kreasjonistenes feiltolkning av den og entropien.Kommentar #41

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det du siterer fra Åpenbaringen, er helt irrelevant for denne saken hvis man skal belegge det daklig og vitenskapelig. Språk-argumentene *kan* være riktige, men det kreves mere. Det er en veldig fascinerende tanke du fremmer. Men det kreves mye mere belegg for å behandle temaet vitenskapelig. Jeg vil gjerne få vite mere om informasjon dom du samler inn.

Kommentar #42

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Mange interessante påstander her. Jeg kan godt skrive under på det meste av det. Jeg har kopiert det og det ligger nå på en av våre sider...med ditt navn under...

www.evangeliekirken-arendal.no 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere