Torill Born

296

ÅNDELIG INTELLEKTUALISME

Når jeg først ikke var skole-flink - fikk jeg oppleve Guds visdom - som overgår alt. Altså Guds visdom overgår alt - men jeg fikk iallefall oppleve en del av den

Publisert: 15. mai 2017

Vi som ikke ble utstyrt med et boklig og faglig intellekt - må jo takk for Guds visdom - i våre liv - som gir oss en ekstra dimensjon for å forstå mennesket - livet og verden på en ny og bedre måte.

Jeg tenker over hvor mange virkelig intelligente mennesker det er på jorden som jeg takker Jesus for - fordi de har utviklet mange gode ting på alle områder til beste for oss andre - som ikke ble utstyrt med slik viten.

Så all ære til dere - eller skal vi si ALL ÆRE til Gud. Den som ikke tror på en guddom men som er høyst intellektuell har jo fått en gave i livet - som ikke alle er forunt.

Det er derfor veldig interessant å lese om slike intellektuelle som I TILLEGG har fått en åndelig dimensjon til sitt intellekt - som f eks Albert Schweizer. Han hadde alt det en ung mann kunne ønske seg. Ble både lege og teolog og var en eminent konsert-mester og omga seg mest med rike - kongelige og andre eminenser - og hadde utgangspunkt for et godt liv.

MEN denne hr Schweitzer skulle få en visjon fra Gud - som var helt spesiell - og forandret ham totalt - les selv om han.

Iallefall arbeidet han mesteparten av sitt inne i svarteste Afrika - i Lambarene - som lege og misjonær. Han fikk innredet et hønse-hus til operasjonssal - og innfødte kom fra alle kanter for å bli helbredet og frisk av denne legen.

Under den annen verdenskrig ble han funnet av nazistene som trodde han var en rømt nazist. Han ble fengslet - men ble jo sluppet ut etter en viss tid - da de fikk høre at han var lege der inne i dette dypeste av Afrika. Han reiste ned igjen etter en tid og fortsatte der sitt liv og virke i høy alder.

Han kom til Oslo for å hente Nobel-prisen for fred og folk jublet med tente fakler foran Grand Hotell.

FOR ET LIV.

Jeg tror at Gud har en plan for oss ALLE - vi må bare ha et ydmykt hjerte og være mer forundret og ydmyke til livet - enn å sette oss selv i første rekke. Som Jesus sier: Gi Gud æren først og Han vil gi deg alt godt i tillegg.

Tenk litt dypere over livet - og husk at i Guds øyne- er du en juvel - la deg selv være et smykke i livet - for Gud. For da vil du også oppnå andres gunst - en skinnende juvel...Gud velsigne deg i Jesu navn

4 liker  
Kommentar #1

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at Gud har en plan for oss ALLE - vi må bare ha et ydmykt hjerte og være mer forundret og ydmyke til livet

Tack för ett gott inlägg!

Ja, Gud har en plan för ALLA människor, tänk om ALLA kristna ville tro det!

En majoritet av kristna tror att en majoritet av alla människor skall dömas till ett evigt straff i en evigt brinnande eldsjö, utan något som helst hopp om frälsning.

En minoritet av kristna tror på Guds Ords löfte att;  "...... allt skall bliva upprättat igen," Apg. 3:21. Till dem hör jag.

Jesu ord; "Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig." Joh. 12:32.

Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

En minoritet av kristna tror på Guds Ords löfte att;  "...... allt skall bliva upprättat igen," Apg. 3:21. Till dem hör jag.

Jesu ord; "Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig." Joh. 12:32.

Hvilken vekt legger du da på Joh 15, 5-8?

Kommentar #3

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hvilken vekt legger du da på Joh 15, 5-8?

Tack för  din kommentar! Jag lägger mycket stor vikt vid Jesu ord i Joh. 15, 5-8, men för att förstå innebörden i dessa ord måste vi se dem i ett mycket större sammanhang än vad det ger för handen om vi endast läser dessa ord. Sammanhanget i vilket vi måste se dessa ord för att förstå dess betydelse är; Till vilket folk var dessa ord riktade? Var de riktade till vilket folk som helst? Nej, de var riktade till Guds egendomsfolk, Juda hus. Det stora sammanhanget är Guds vingård, det ser vi i vers 1 i Joh. 15. Det är samma vingård som Jesaja beskriver i kap. 5, 1-7, en vingård som icke bar den frukt som Herren väntade att den skulle bära. I Jes. 5 är Herrens vingård Israels hus och Juda folk, men, när Jesus talar om Herrens vingård i NT, så är Herrens vingård endast Juda folk, ty Israels hus var då inte längre kvar i landet och ej heller kvar i sitt förbund med Herren. Så när Jesus i Joh. 15, 6 talar om grenar som bryts av och kastas i elden, p.g.a att de inte bar någon frukt, så talade han om Juda folk på samma vis som han gjorde när han talade till fikonträdet så att det förtorkades. 

I Matt. 21, 33-46 har Jesus tydligt förklarat vad det handlar om. Herrens vingård, som då var Juda folk, bar inte Guds rikes frukt och i vers 43 fällde Jesus domen över dem, Guds rike skulle tagas ifrån dem och givas åt ett folk som skulle bära dess frukt. När Jesus sade att Guds rike skulle tagas ifrån dem, så har det samma betydelse som när han sade i Joh. 15, 6, att grenarna skulle brytas av och kastas i elden. Elden är en domseld, men inte en evig domseld, utan en andlig eld som icke utsläckes förrän den har verkat det som Herren har bestämt. Se ex. i Mal. 3, 2-3.

Juda folk är under denna domseld under hela den nuvarande tidsåldern, ända fram till Jesu återkomst, dels för att dom icke bar vingårdens, Guds rikes frukt, dels för att dom hädade den Helige Ande och dels för att dom icke tog till vara på den tid då dom var sökta, Luk. 19, 41-44.

Guds rike blev taget ifrån Juda folk (den rike mannen i Jesu liknelse om den rike mannen och Lasarus) och blev givet till Israels hus (den fattige mannen, Lasarus) som har burit Guds rikes frukt. I Luk. 16, 24 plågas den rike mannen svårt i eldens lågor. Det är samma eld som Jesus talar om i Joh. 15, 6 och i den elden har den rike mannen, Juda folk, plågats, med början år 70 och allt sedan dess. Detta är det stora sammanhanget i vilket vi måste se, för att förstå Jesu ord i Joh. 15, 5-8. 

  

Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Till vilket folk var dessa ord riktade

Ordene var rettet både til jøder og til kristne.  Evige ord.

Om de kun var rettet til jødene, hvorfor underviste Jesus displene om dette da?

Dette kan være en omfattende debatt om det legges opp til det.  Men temaet har vært diskutert her på VD i tusentalls kommentarer tidligere.

Det er om å gjøre å ikke bare benytte seg av tekster som tilsynelatende stemmer med eget syn.  Og egen tolkning av disse.  Det blir noe vi har kalt tidligere her på VD for koltbordsteologi.  Det vil si at en kun tar med tekster som tilsynelatende støtter eget syn og tolkning, men utelater der Jesus og tekstene forteller noe annet.

Da du skriver og mener at ordene kun var rettet til jødene, ber jeg deg vennligst å ta i betraktning  ÅP 21, 5-8

5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»  6 Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave.  7 Den som seirer, skal få dette i arv, og  jeg vil være hans Gud,  og han skal være min sønn.  8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
 

                                                  

­

                                                                                                                 

 

                                                

­

                                                                                                                 

 

 

Kommentar #5

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Om de kun var rettet til jødene, hvorfor underviste Jesus displene om dette da?

Tack för ditt svar. Du har rätt i att Jesus i Joh. 15 undervisade lärjungarna, men i vers 6 talar han inte om dem som trodde på honom utan om dem som inte trodde på honom och följderna av deras otro. I verserna 22-25 framgår det tydligt vilket folk Jesus talade om i vers 6. I Matt. 21  framgår det lika tydligt att det handlar om Guds eget folk, Juda hus. Dom fällde domen över sig själva, vers 41, och dom förstod det själva, vers 45. Därför är det en gåta varför dagens kristna fundamentalism inte förstår, eller inte vill förstå detsamma???

Angående Upp. 21, 5-8 och spec. vers 8, så är det fruktlöst och även nedbrytande, att debattera detta ord utifrån Bibelns bokstav. Inte förrän vi har lärt oss vad Paulus menar i 2 Kor. 3, 6, kan vi förstå betydelsen av Ordet i Upp. 21, 8, m. fl. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere