Petter Kvinlaug

190

Tro er en gave

Det er ikke noe du kan tvinge deg til, det er noe du får, en gave, hvis du stiller deg åpen for det.

Publisert: 7. apr 2017

Alle som tror, og blir frelst, får også nådegaver, alt etter slik Gud bestemmer. Gud angrer ikke sine nådegaver. De som har fått sine gaver, vil alltid beholde dem. Det er som om du fikk fine gaver av din onkel, for 20 år siden. Han vil neppe komme å kreve dem tilbake i dag, selv om du skulle bli uvenner med ham.

Derfor kan vi se, at mennesker som ikke tror lenger, kan tale i tunger, helbrede folk og tale profetisk, bare for å nevne noe. Jesus advarte mot dette og her går mange seg vill i dag.

Så kan en spør seg - hvor er de i dag som har gaven til å prøve ånder, er de helt borte? Nei, de er ikke det, men med en gang de stikker hodet fram, blir de sablet ned. På hvilket kriterie?

Så langt jeg kan se er bedømmelseskriteriet humanisme. Alt som ikke er i overenstemmelse med den blir dømt nord og ned av et, nesten, samlet pressekorps.

Kunnskapen om den åndelige verden er svært liten i vårt samfunn. Vi er blitt tatt over av materealisme. Derfor ønsker vi velkommen de dårlige krefter, men sannheten - og de gode kreftene blir forkastet.

Sannheten blir kastet til jorden i de siste dager. Det var det Jesus sa, og vi ser det tydelig! Løgnen tar overhånd og forfører mange. Dette ligger på et så dypt grunnleggende plan i samfunnet, at det er som å bli overkjørt av en dampveivals.

Hvis ikke du har troen på plass, overlever du aldri den løgnpropaganda som vi ser!

Folk skal rope fred, fred og ingen fare. Plutselig kommer ulykken over dem.

7 liker  
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva troen kommer av... (gjelder ikke for selvlært kristendom)

Publisert over 4 år siden

Jesaja går så langt at han sier:

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet:  Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier:  Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig: Deres røst har nådd ut  over hele jorden, ordene  dit verden ender.

Jeg ble funnet av dem som ikke  søkte meg, og åpenbarte meg
 for dem som ikke spurte  etter meg. (Rom.10)

Foreløpig ikke oppfylt  om man setter seg inn i hvor disse ordene stammer fra, nemlig Jes.52. Herren vender tilbake til Sion v1-10, 

v10: Herren viser  sin hellige arm for øynene på  alle folkeslag. Hele jorden får se
frelsen fra vår Gud.

Derved skulle vel det meste være sagt om troen, og dersom man tilføyer Luk.3. 4-6 (alle skal se Guds frelse) så kan en være sikker på at dette er kjærlighet til menneskene av ypperste klasse, og ikke menneskenes kjærlighet til Gud, for de kjenner ham ikke.

Videre fra Jes.52

Se, min tjener  skal ha fremgang, han skal opphøyes og løftes opp  og bli svært høy. Slik mange ble forferdet  over deg – så ødelagt var han, han lignet ikke en mann,  han så ikke ut som  et menneske – slik skal mange folkeslag  undres, for hans skyld skal konger  lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem,  skal de se, og det de ikke hørte,  skal de forstå.          

1 liker  
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Enig med deg om det

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er om mysteriet.  Mysteriet handler om tro.  1. Kor 2 har som overskrift: Guds mysterium åpenbart.

Men hvorfor står det da uttrykkelig i Åp.10.7 at: Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.» 

Har du telt basunene fra Åp.8.2 til Åp.11.19?

1 liker  
Kommentar #53

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Loven om forfall, som både er fysisk og åndelig (dvs. den sfæren Adam og Eva ble ført ut i etter oppholdet i Eden), vil gnage på troen så den forvitrer, om vi ikke øver tro daglig - dvs. vandrer i Herren.

Enig med deg Tore.

Da det gjelder om troen er en gave eller ikke, viser jeg til Apgj 18,27.  Der skriver Lukas at Apollo ble til stor hjelp for dem som ved Guds nåde var blitt troende.

Blitt troende ved Guds nåde.  Da er troen en gave.

1 liker  
Kommentar #54

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Troen en gave

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Da det gjelder om troen er en gave eller ikke, viser jeg til Apgj 18,27.  Der skriver Lukas at Apollo ble til stor hjelp for dem som ved Guds nåde var blitt troende.

Blitt troende ved Guds nåde.  Da er troen en gave.

Troen er en gave fra Gud, som du sier - altså en av nådegavene, så som kjærlighet og håp. Min erfaring er at det selv vi må sett til i den miksen er tillit - symbolisert ved, at for å komme inn i Guds rike må vi bli som et barn - igjen, som også henger sammen med å bli født på ny.

2 liker  
Kommentar #55

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi snakker forbi hverandre?

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Med fare for å kverulere... det var vel ikke din tro han "følte", men det du mener var den hellige ånd. Det blir vel noe annet?

Når jeg hører ordet kunnskap, tenker jeg på den kunnskap vi lærer på universitetet, i utgangspunktet.

Når ordet kunnskap kommer i en kristen kontekst, tenker jeg på noe annet. Det er kunnskapen om den åndelige dimensjon og den styrker troen. Dette aspektet ved kunnskapen er helt borte på universitetene, fordi der finnes det ingen åndelig dimensjon.

Det er noe av problemet med å studere teologi på universitetet. Åndelig kunnskap er ikke "seriøst", det er svermeri. Ja, i noen tilfeller er det det, akkurat som den materielle kunnskapen kan være feil i noen tilfeller.

Derfor trenger vi noen som kan prøve åndene, for vi har alle et indre åndelig kompass, men misvisningen kan noen ganger bli forferdelig feil.

Konklusjon:

Tro er en gave. Åndelig kunnskap styrker troen. Verdslig kunnskap kan brukes begge veier.

4 liker  
Kommentar #56

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Litt humoristisk lever jeg etter det kinesiske ordspråket at: "Kriser er all suksess sin moder". M.ao. jeg "håper" på "kriser" dagen lang.

Jeg mener å ha hørt at det kinesiske tegnet for krise er en kombinasjon av tegnene for problem og mulighet.

I den vestlige tenkning er krise bare negativt. I den østlige tekninger ligger det muligheter. Etter de harde 30-åra fikk vi en forferdelig verdenskrig. Men etter det har det vært en utrolig oppgang.

Mange kristne sier at det vi trenger nå er en stor krise. Da vil folk søke Gud og vil ta imot troen, La oss håpe den kommer før det er for sent.

Historien viser at store sivilisasjoner går under, fordi de sovner. Nå søvnen får overtaket, er katastrofen nær.

 

2 liker  
Kommentar #57

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Om å tro på troen

Publisert over 4 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Joda, jeg er klar over skriftstedet i Efes.2, der det står at vi er frelst av nåde, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave...osv.  Men for meg fremgår det her at det er nåden som er Guds gave til oss - ikke troen?

Nåden er alt som kommer fra Gud. Hele skaperverket lever på Guds nåde. Tar Gud nåden vekk, puff - så forsvinner alt i den løse luften som ikke eksisterer lenger.

Spesifikke nådegaver, som å tro på Gud, er en av de gavene Gud formidler om seg selv - til de som tar den imot!

Øve tro må til for å bygge opp troen til et nivå av å flytte fjell uten dynamitt og å gå på vann uten vannski.

Eksemplet til etterfølgelse er ganske beskrivende, da Herren rakk ut sin hånd til Peter og spurte ham: "Hvor er din tro?" Peter trodde han skulle gå på vannet, det var ikke tilfelle, Han skulle gå på tro, slik som Herren gjorde. Derfor sank Peter i - derfor synker vi i det våte element og avsløres om troen er en gave fra Gud - eller en misforståelse.

Peter måtte finne seg i gå på Herrens tro ganske lenge, inntil han sa: Se på oss!  5 Han gav da akt på dem, for han ventet å få noget av dem.  6 Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå op og gå!

Denne troen er valutaen som virker i Herrens rike, som ikke er av denne verden og ikke er av mammon.

3 liker  
Kommentar #58

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tro er et handlingsprinsipp

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener å ha hørt at det kinesiske tegnet for krise er en kombinasjon av tegnene for problem og mulighet.

Mange forveksler ordet problem med følelsen bekymring, og faller for det lille kunststykke å omforme ordet problem til utfordring, for å unngå bekymringsfølelsen og heller la seg motiveres av utfordringen. At de har utfordringer, ikke problemer dvs. bekymringer.

Problem kommer av det greske ordet problema, som betyr "sak som må gjøres". Såfremt de ikke sitter stille å venter på at problemet skal oppløses av seg selv, har de visselig en sak de må gjøre. Ordet krise er også følelsesladet og truende, like som ordet problem er ladet med bekymringer/vanskeligheter.

Det er litt artig å kunne si: Nå er jeg i en herlig krise, hvor jeg konfronteres med utrolig fine muligheter! (Mens en skjelver av frykt og tenker - solen står opp i morgen også!)

For meg å komme dit, med en viss porsjon humor, har kostet livskriser hvor valget er enkelt, enten overgi meg til krisen og dens/min endelikt - eller velge veien ut av den. Det gir mestringsferdigheter som kan rasjonaliseres effektivt og så gjentas i det uendelige.

Tro er et handlingsprinsipp som svært mange ikke har fått med seg, at tro er noe som øves opp fra et lite frø, til et sennepstre. Fra små kriser, som å finne nøklene til bilen, eller å bli frelst fra denne verdens ultimate forfall.

Å tro at Gud frelser oss uten at troen prøves er ikke et guddommelig prinsipp, men en misforståelse som den Peter opplevde da han forsøkte å gå på vann. Da hans tro var prøvd, kunne han utføre mirakler. (Forøvrig går jeg på vann hver gang det regner, men da er det veldig grunt. Da virker troen som et handlingsprinsipp, at jeg flytter først det ene benet og så det andre. Hadde jeg ikke trodd det så ville jeg bare sitte der - å vente, enten på at det slutter å regne - eller at jeg kan gå.)


2 liker  
Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kunnskapen kommer med høy alder (Job12.12)

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Når ordet kunnskap kommer i en kristen kontekst, tenker jeg på noe annet. Det er kunnskapen om den åndelige dimensjon og den styrker troen. Dette aspektet ved kunnskapen er helt borte på universitetene, fordi der finnes det ingen åndelig dimensjon.

I følge Guds ord tar ikke mennesker i mot det som hører Guds Ånd til, så det du måtte ha følt er denne såkalte effekten som kalles placebo. 

1.Kor.2.14: Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Det er mulig å studere Guds Ånd gjennom visdommens bok kap.7, men foreløpig sier Guds ord at alle har syndet mangler Guds herlighet (Rom.3.23) I følge Visdommens ånd (vesen) kommer hans ånd fra Den Allmektiges herlighet (som er beskrevet i Esek.1.1-28) og er en avglans av det evige lys.

1 liker  
Kommentar #60

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Derfor trenger vi noen som kan prøve åndene, for vi har alle et indre åndelig kompass, men misvisningen kan noen ganger bli forferdelig feil.

Nei, det tror jeg faktisk ikke at noen har. Det eneste kompasset vi har er bibelen. Selv om det faktisk kan gå fryktelig galt sånn sett sagt også. Men det er fordi vi mangler kunnskap.

Ville aaaaldri stolt på noens "indre" til å veilede meg til Sannheten.

1 liker  
Kommentar #61

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva mener du med kunnskap?

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Nei, det tror jeg faktisk ikke at noen har. Det eneste kompasset vi har er bibelen. Selv om det faktisk kan gå fryktelig galt sånn sett sagt også. Men det er fordi vi mangler kunnskap.

Ville aaaaldri stolt på noens "indre" til å veilede meg til Sannheten.

Tenker du på vitenskap, eller åndelig kunnskap?

Hva er evt. forskjellen?

Kommentar #62

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Tenker du på vitenskap, eller åndelig kunnskap?

Hva er evt. forskjellen?

Jeg skjønner ikke hvorfor "kunnskap" er så vanskelig for så mange kristne. I mine tidl. kretser brukte man begrepet om de religiøse, de som "har kunnskap om Gud, men ikke kjenner ham". Man skulle heller stole på sitt indre, sitt "hjerte" eller "det indre kompasset" som du kaller det. Og stort sett går det veeeeeldig galt. 

Ettersom  dette er en tråd om kristen tro, tok jeg det som en selvfølge at det var kunnskap om Gud jeg mener, eller "åndelig kunnskap" om du vil, og ikke vitenskap.

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Guds åndskunnskap er en kraft og et våpen

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hva er evt. forskjellen?

Det kan eventuelt være at åndelig kunnskap er fra Gud og er en kunnskap som ikke stammer fra menneskene. På hvilken måte Gud har ervervet seg denne kunnskapen kommer kanskje frem i 2.Kor.5.2-4?

Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant.

Den som oppnår udødelighet har Ånden som pant (2.Kor.5.4 viser til 1.Kor.15.53) 

Jordiske telt er ellers oversatt til ordet "hytte" som betyr "tilfluktsrom" - Salm.27.5: For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt telts skjul; på en klippe fører han meg opp.

Jes.4.5-6: Og over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og glans av luende ild om natten; for over alt herlig er det et dekke. Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete og til ly og skjul mot vannskyll og regn.

Det betyr hos Salm.31.21: Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for anklagende tunger.

Paulus beskriver det slik i 2.Kor.10.3-6: For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger
og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.  Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klar til å straffe enhver ulydighet.

Vært borti noe lignende?

1 liker  
Kommentar #64

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

OK

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ikke hvorfor "kunnskap" er så vanskelig for så mange kristne. I mine tidl. kretser brukte man begrepet om de religiøse, de som "har kunnskap om Gud, men ikke kjenner ham". Man skulle heller stole på sitt indre, sitt "hjerte" eller "det indre kompasset" som du kaller det. Og stort sett går det veeeeeldig galt. 

Ettersom  dette er en tråd om kristen tro, tok jeg det som en selvfølge at det var kunnskap om Gud jeg mener, eller "åndelig kunnskap" om du vil, og ikke vitenskap.

Vi vet at vitenskap er basert på kausalitetsprinsippet. Det betyr at ting er repeterbart, har en årsak, og vi kan undersøke om kunnskapen er riktig, eller feil. Da kan vi, til slutt bli enige om hva som er riktig og feil.

Hvordan undersøker du om ting er riktig, eller feil, når det gjelder åndelig kunnskap?

Tror du at noen har nådegaven til å se det, eller skal vi følge Bibelen som rettesnor. Når vi da ser at noen tolker denne rettesnoren på helt forskjellige måter, hvem skal vi da tro på?

Er det fruktene vi skal se på? Jeg kjøpte noen appelsiner for noen dager siden. De så flotte ut. Da jeg skulle skrelle dem, var de helt råtne inni. Jeg mener at mange ser på frukten og blir begeistret for den, men de som skreller den, ser sannheten.

1 liker  
Kommentar #65

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvordan undersøker du om ting er riktig, eller feil, når det gjelder åndelig kunnskap?

Tror du at noen har nådegaven til å se det, eller skal vi følge Bibelen som rettesnor. Når vi da ser at noen tolker denne rettesnoren på helt forskjellige måter, hvem skal vi da tro på?

Er det fruktene vi skal se på? Jeg kjøpte noen appelsiner for noen dager siden. De så flotte ut. Da jeg skulle skrelle dem, var de helt råtne inni. Jeg mener at mange ser på frukten og blir begeistret for den, men de som skreller den, ser sannheten.

Det fins vel knapt en "nådegave" som er mer bortkastet enn det å "skille mellom ånder", ei heller mer misbrukt. Den føles alt ettersom vi er enige eller ikke. "Er du uenig med meg sier du?? Da er det fordi du har en annen ånd".

Ja, jeg tror bibelen er vår rettesnor og ikke spesielt åndelig utrustede andre kristne. Sånt er kanskje noe av det sprøeste som fins.

Jeg ser på fruktene, ja. Er fruktene gode, er treet godt. Og forsåvidt også... follow the money... Der det er mye penger i omløp, rike ledere, tigging om penger, taler om penger... Mitt indre sier klart og tydelig at det ikke er fra Gud... jeg har nok "gaven" 😂

Kommentar #66

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser på fruktene, ja. Er fruktene gode, er treet godt. Og forsåvidt også... follow the money... Der det er mye penger i omløp, rike ledere, tigging om penger, taler om penger... Mitt indre sier klart og tydelig at det ikke er fra Gud... jeg har nok "gaven" 😂

Du har nok den gaven:-)

Paulus sier:

Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,  9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.

Fortsett å bruke den!

Kommentar #67

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I følge Guds ord tar ikke mennesker i mot det som hører Guds Ånd til, så det du måtte ha følt er denne såkalte effekten som kalles placebo. 

Så hvis nå det fram

Kommentar #68

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Ikke bare i kristendommen

Publisert over 4 år siden

Tungetale.Det samme fenomenet er imidlertid kjent fra flere religiøse sammenhenger, både hos de nære forløperne i hellighetsbevegelsen, i visse afrikanske stammereligioner, i orientalske innvielsesritualer og fra flere okkulte sekter i Brasil.[10] Også Pythia ved Apollon-orakelet i Delfi kom med spådommer under transe som så ble tolket av prester.

Slike påstander (nådegaver),uavhengig om vedkommende er kristen eller ikke,finner du i de fleste religioner og kulturer.Er det da den hellige ånd som gjør dette også blant de som tilhører andre religioner?

1 liker  
Kommentar #69

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ville aaaaldri stolt på noens "indre" til å veilede meg til Sannheten.

Profetene veiledes i sitt indre, og skriver det i det ytre - der har du bibelen.

Kommentar #70

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Vesentlig forskjell

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Profetene veiledes i sitt indre, og skriver det i det ytre - der har du bibelen.

Bibelens profeter inspirert av Gud. Nåtidens "profeter" inspirert av makt og penger

1 liker  
Kommentar #71

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så hvis nå det fram

Rom.14 (samhold i menigheten) v17-18: For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.

1.Kor.15.42: Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.
44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.
48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.

Dersom du mener å kunne ta imot Guds Ånd, da er du ikke av denne verden og lik Jesus. (Joh.8.23 Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. - Joh.18.36: Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra)

 

1 liker  
Kommentar #72

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelens profeter inspirert av Gud. Nåtidens "profeter" inspirert av makt og penger

Jeg er enig langt på vei. Men tror du det gjelder alle?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere