Anders Ekström

49

Jesu minsta bröder. Vilka är det?

I Matt. 25:31-46 talar Jesus om domen över folken. Domen gäller ett enda spörsmål; Hur folken har behandlat Jesu minsta bröder, och därmed Jesus själv.

Publisert: 12. mar 2017

”Men när Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem ifrån varandra, såsom en herde (gjeter) skiljer fåren ifrån getterna.”

Jesu ”härlighets tron”, är hans fader Davids tron. Vilken mäktig och märklig händelse detta skall bli. I denna skiljedom är det inte enskilda människor som skall bli dömda, (skiljda) här är det hela folk (nationer) som skall bli åtskiljda. Mycket stora nationer skall stå där, och många små nationer, alla skall de komma, vare sig de vill det eller inte, inför Jesu härlighets tron. Jesus delar in alla världens nationer i två grupper, två sorter. Fårnationer (Sauene) och getnationer. Och nu står de där inför Konungarnas Konung och frågan gäller ett enda spörsmål. Vad har ni gjort/inte gjort, mot dessa mina minsta bröder?

För två tusen år sedan så var det Jesus som stod inför denna världens domstol med Pontius Pilatus som domare, men det var Jesu eget folk som hade överlämnat honom till dom, därför sade Jesus, ”Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.”

Här är det omvända roller, här är det Jesus som sitter på domarsätet och världen som skall dömas, dömas efter hur de har behandlat Jesu minsta bröder. Vilka är Jesu minsta bröder? Du tycker kanske att svaret på detta är så självklart att det inte behöver talas om. Men så är det inte. Som så många andra Bibliska sanningar, så har även denna sanning gått förlorad för en stor del av den kristna menigheten. Om vi förstår, att under den långa tid som förflutit sedan Jesus och apostlarnas undervisning, så har den sunda läran blivit uppblandad med många människoläror. Paulus varnade tydligt för att det skulle komma, ”en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” (myter). Den tiden är här nu och har varit här länge. Problemet är att vi har inte sett eller förstått att dessa ”myter” är mitt i den kristna menigheten och accepterade såsom Guds sanna ord. En av dessa läror är att Jesu minsta bröder i Matt. 25, är judarna, vilket inte är en Biblisk lära.

När Jesus stod inför Pontus Pilatus så var det judarna, inte Pilatus, som ville ha honom dömd och korsfäst. Det var Jesu bröder efter köttet som dömde honom, det var köttets strid mot anden. Judarna hade samma hat mot Jesus som Josefs bröder hade haft mot Josef många hundra år tidigare. Det var först sedan Josef hade ”uppenbarat” sej för sina bröder i Egypten, som de ångrade sin synd och blev då även andliga bröder till Josef. Det blir först sedan Jesus har återkommit, ”Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja , ock deras som hava stungit honom; ….”, som Judafolket kommer att ångra och sörja över sin synd. Först då kan de bli Jesu verkliga bröder, Jesu andliga bröder. ”Köttet” räknas inte längre, läs vad Paulus säger i 2Kor. 5:16.

Det blir först när Judafolket, genom tro, har dött från den gamla naturen, med Jesus på korset och genom dopet i Jesu Namn, har uppstått med Jesus, som de kan bli Jesu bröder. Detta sker inte förrän Jesus kommer åter.

Aposteln förklarar vilka som är Jesu bröder, ”Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. För den skull blyges han icke för att kalla dem bröder.” Hebr. 2:11.

Det är inte det folket som har förkastat Jesus, utan det folk som tror på och har tagit emot Jesus i sina hjärtan som blir helgade och som är Jesu bröder, (syskon).  I Matt. 12:46-50, förklarar Jesus tydligt vilka som är hans bröder. Jesu moder och hans bröder kom och ville tala med honom, men märk väl, Jesus erkände dem inte som sina verkliga bröder. ”Vilken är min moder, och vilka äro mina bröder? Och han räkte ut handen mot sina lärjungar och sade: Se, här är min moder, och här äro mina bröder! Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.”

Vem är det som gör Faderns vilja? Det är var och en som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan. ”Jesus svarade och sade till dem: Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.” Så, om du gör Guds gärning, tror på den han har sänt, Jesus, då är det du som är Jesu broder, syster och moder!

Varför kallar Jesus dem, ”…. mina minsta bröder”?  Paulus ger oss svaret på det, när han säger att det som i världen var svagt, det som var ringa och föraktat, ja, det som ingenting var, det utvalde Gud. 1Kor. 1:26-28.

Jesus sade, ”Vadhelst I haven gjort (eller icke gjort) mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort (eller icke gjort) mot mig.” Så ett med dessa minsta bröder är Jesus att han räknar allt vad folken har gjort mot dem som tror på honom, det har dom gjort mot Jesus själv. Så vilka är det som är så ett med Jesus? Är det Jesu bröder efter köttet, Juda stam, eller är det Jesu bröder, födda av Anden, som är så ett med Jesus? ”Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.”

Så när Jesus kommer åter, då skall han skilja folken ifrån varandra, icke på grund av hur de har behandlat Jesu bröder efter köttet, utan på grund av hur de har behandlat alla dem som genom tron på honom, har blivit ett med Jesus, har blivit, ”…. en kropp och en Ande,” med Jesus och med alla dem som tror på honom. Det är Jesu verkliga bröder. Så skall folken skiljas från varandra, efter hur de har behandlat Jesu minsta bröder.

”Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge --- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.” Matt. 10:42.

 

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mener du Englene?

Publisert rundt 5 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
För två tusen år sedan så var det Jesus som stod inför denna världens domstol med Pontius Pilatus som domare

"Jesu minsta bröder. Vilka är det?"

Hvis det var for 2000 år siden Jesus også uttalte seg om sine minste søsken - ja så finnes de vel den dag i dag også?

Jesus er god på å forklare for sine disipler hva han mener: Matt.12.48-50: Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

De er hans medhjelpere i en ny fremtid som heter Himlenes rike: Matt.11.11: Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.

I en senere forklaring da Peter spør Jesus, kommer dette frem: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. (Matt.19.27-28)

Man vet også at det er sagt om Guds rike i Joh.5.3-7: Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.  Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’

Det skjer under oppstandelsen i 1.Kor.15. 51-57 under den siste basun, da blir man en ny skapning, Jesus forklarer det i Matt.22.30

Kommentar #2

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det var for 2000 år siden Jesus også uttalte seg om sine minste søsken - ja så finnes de vel den dag i dag også?

Ja, det är om Jesu syskon (som är de på Jesus troende) som finnes i dag och som finns när Jesus kommer åter, som mitt inlägg handlar om. Det handlar inte om änglarna. 

MVH

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Denne slekten som ligner små barn da?

Publisert rundt 5 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Ja, det är om Jesu syskon (som är de på Jesus troende) som finnes i dag och som finns när Jesus kommer åter, som mitt inlägg handlar om. Det handlar inte om änglarna. 

Jeg mener jeg har besvart ditt spørsmål gjennom en god analyse (Matt.12.48-50 og Matt.11.11) Disse bibelversene som jeg har vist til kan forstås gjennom profetien i Matt.19.27-28, (dvs himmelrikets disipler) Himmelriket kan sammenlignes med Matt.22.30: For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen...

Og det er nettopp det disse små betyr, og handler om å bli som barn igjen, Matt.18.3: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.

Og det refereres til Jesu og døperen Johannes slekt i Matt.11.13f: For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør!
 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: Vi spilte på fløyte  for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge...

Om det ikke er disse det menes, så må vi begynne å se på vetter og troll... ;-) ? 

Når det gjelder påstanden om Jesu første komme som man ikke har noen faste beviser for, så må man nesten spørre seg hvem er da de som nevnes i Matt.16.28? Og hvor gjemmer de seg hen?

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kristen reinkarnasjon...

Publisert rundt 5 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Så vilka är det som är så ett med Jesus?

Misjonsbefalingen ba oss gå ut og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Det var en stor politisk oppgave. 

Gjennom tidene har samfunnet sett på menneskeverdet på forskjellige måter. Klassifisert det i samfunnsgrupper, klassesamfunn , kastesystemer, overklasser, underklasser, arbeidere, slaver , syke og friske.   Det å dele samfunnet opp på denne måten er politikk.  Religioner har påvirking på politikken og det du tar opp her er nettopp denne segmenteringen av hverandre.   

I Jesu samtid var samfunnet veldig segmentert på denne måten - romere, jøder, spedalske,  fiskere , fariseere og så videre.  Alle disse var samfunnsgrupper som hadde en posisjon på samfunnets stige. 

Jesus hentet mange disipler nettopp fra disse lavere gruppene i samfunnet.  Derfor har kristendommen alltid vokst ut ifra disse lavere samfunnslag. Gitt dem håp, omsorg og en mening i tilværelsen.  

Hva er alternativet ?  Kristendommen har en reinkarnasjon - med en dom i første reinkarnasjon som Jesus skal dømme. Andre religioner gir flere muligheter.  Der er vårt "helvete" en runde til på Jorden. Dette gjenspeiles i det politiske liv gjennom mangel på omsorg og nestekjærlighet i samfunnet. Har du blitt født inn i en lavere samfunnsgruppe skal du forbli der - det er guds dom for deg. Ingen skal hjelpe deg - da gjør man mot Guds vilje og den dom den enkelte har fått. Men samme argument forsvarer man sin øvre posisjon i samfunnet  - omtrent slik som våre "Kongehus" definer sin "makt".  For kongene var innsatt av Gud og folket kan ikke avsette den som er innsatt av Gud.

Hvem er folkene ?  De siste 2000 år har forskjellige folk trodd på en Messias som kommer fra Jødenes folk.  Alle folkeslag vektlegger forskjellige uttrykksformer for tro passende for sin tid - men alle har omsorg og nestekjærlighet for sitt folks svake grupper som hoved fokus.  Dette skiller kristendommen fra andre religioner. Hovedfolksuset er ikke hva Guds kjærlighet kan gjøre for meg, men hvordan Guds kjærligehet kan uttrykkes gjennom meg. 

De første tider var det  lærere og  diakoner i alle menigheter.  Disse lærene underviste folk i basisferdighetene ( regning, skriving & didache = trosopplæring ) og diakonene stelte med samfunnets syke. Disse oppgavene har dagens vestlige kristne-folk sluttet med å gjøre selv. De betaler avlat til samfunnet utenfor menigheten til å gjøre dette for oss. De fleste holder forsatt på med didache (= konfirmasjon/kommunion).  Så mange av dagens meningheter (trosgrupper) har ikke innsett sin oppgave å ta vare på disse Jesu minste i sin tid og meninghet.  Derfor bør vi alle engasjere oss i politikken slik at vårt samfunn ( folk ) lar menigheter bli gitt mulighet til å ta vare på vår tids minste.   

Frelsesarmeen, Kirkens nødhjelp, Kirkens sosialtjeneste , Evangeliesentrene, Kirkens bymisjon og mange andre er våre "Avlatsmottagere", men alle sliter politisk med å bli aksepterte bidragsytere i vårt folk ( storting/regjering).  Vi må alle på hver vår måte sørge for at vårt folk ( politikerne) legger tilrette for denne typen arbeid.  Vi må ikke akseptere holdninger at det er Gud som har straffet deg og  "Derfor er du den du er".  I et kristent samfunn er alle like mye vært for Gud.Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere