Arja Larsen

44

"Styrke og verdighet er hennes kledning"

Publisert: 8. mar 2017

Den dyktige og gode hustru blir beskrevet i Ordspråkene 31:10-31. Aschehougs verdenshistorie siterer teksten og konstaterer: "Av denne sangen går det klart fram at det liksom i våre dager ble forventet at husmoren skulle trekke det tyngste lasset innenfor familielivet." Det har vel vært en kjensgjerning i de fleste kulturer og i alle tider. I dag er det nok bedre i noen steder, i hvert fall for oss i Norden. Men man kan ikke annet enn å spørre, hvordan og hvorfor Guds ord til Adam "i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød" er blitt overdratt til Eva, i tillegg til smertefulle barnefødsler.

 


Likevel ser jeg denne teksten i et helt annet lys. I denne framstillingen verdsettes og opphøyes kvinnen. Hun prises ikke på grunn av sin stillhet eller underordning, men på grunn av sin personlige og selvstendige handlekraft, omsorg og styrke. Hun prises ikke heller som kona til sin mann eller mor til sine sønner,  men hun roses for sin egen verdighet og for sitt eget arbeid.

 


 "Porten" var samlingsplass for bystyre, domstol, plass for kjøp og salg, og enslags "samtalekafe" for byens eldste og menn. "Hennes mann er kjent i porten der han sitter sammen med de eldste i landet". Hun var en dyktig handelskvinne, og hennes framgang og klokskap var synlig for alles øyne ved porten. "Hennes egne gjerninger skal bære fram hennes pris i porten." Det virker som om mannen opphøyes også på grunn av henne. Hennes mann priser henne, og hennes sønner priser henne velsignet. I dette hjem er hun respektert og høyaktet, ikke skyvet til side, men hun bærer et stort og selvstendig ansvar hjemme og også fritt langt utover bygrenser, kanskje også landegrenser! "Hun henter sitt brød langt borte fra", hun gjør god handel. Hun har en enorm potensial som hun utvikler i frihet og bruker sine nådegaver fullt ut.

 


Hennes mann oppmuntrer henne, og begrenser henne ikke. Han stoler på henne. Denne kvinnen hadde gode evner og nådegaver og hun brukte dem. Godhet, flid, omsorg, ærlighet, gavmildhet, gjestfrihet, styrke, verdighet, visdom, barmhjertighet, våkenhet, gudsfrykt, mot, utfoldes og vokser fram midt i det at hun bruker det hun har.

 


"Styrke og verdighet er hennes kledning. Hun smiler mot dagen som kommer."

 

Publisert også på http://hanslike.blogspot.com/ 

2 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ja, full enhet.

Publisert over 4 år siden

Veldig bra skrevet!  Kvinnen har kvaliteter som vi menn bare kan drømme om!  Mange menn er da også fornuftige nok til å bli ett med en kvinne.  Dermed går drømmen i oppfyllelse.  Mann og kvinne utfyller hverandre - og det er ingen motsetning mellom ordspr. kap. 31 og de ord Paulus har rundt temaer mann kvinne i familien og menigheten.  Gud ønsker ikke kjønns-kamp, det er bortkastet strev, og skader langt mer enn det gavner.  Det er veldig trist å se kvinner som ikke kjenner seg verdsatt og elsket.  Vi menn må nok ta en stor del av skylden for det.  Men å "sloss" fører aldri til økt harmoni.

1 liker  
Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Harmoni

Publisert over 4 år siden

Takk for oppmuntringen!  Ja, det er harmoni som er poenget. Men det er neppe noen kvinne som skyves til side, som opplever det harmonisk. Det har vært mye slikt i tidens gang, og det er forståelig at kvinnene har reist seg mot urettferdighet og undertrykkelse. Dagens kamp har likevel noen elementer som ikke fremmer det gode. Det er viktig at både mann og kvinne står for likeverd i rettferdighet. Undertrykking har vært mannens våpen i hans "krig", så det er ikke under at kvinnen kriger tilbake. Jeg synes det er stort i Ords 31  at mannen der setter pris på sin kone som hun er og ikke som en  skapning formet av hans vilje.

3 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Enig, mannen og sønnene priser henne.  Veldig leit at det så mye undertrykking av kvinner, også blandt norske menn.  En som er god og omtenksom vil få det samme tilbake.  Nettopp det at vi er ganske forskjellige i tankemønstre, skaper missforståelser og blir grobunn for mistenksomhet og negativitet.   Insikt i det annet kjønns indre liv og språk, er veldig nyttig.  Gud har skapt en perfekt "match", kvinne mann,  fullkomment for dem som vil og som forstår koden!

1 liker  
Kommentar #4

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, koden! Det er nok en del gåter der, men også åpenbare løsninger i tillegg til dem som begge må lete etter.

2 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nemlig. Da er alle kvinner glade i løpet av dette året, og 8.mars kan kan bli ...- eh - kjærlighetens festdag.💕.

1 liker  
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, se det er velformulerte lignelser...

Publisert over 4 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Men man kan ikke annet enn å spørre, hvordan og hvorfor Guds ord til Adam "i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød" er blitt overdratt til Eva, i tillegg til smertefulle barnefødsler.

 


Likevel ser jeg denne teksten i et helt annet lys. I denne framstillingen verdsettes og opphøyes kvinnen. Hun prises ikke på grunn av sin stillhet eller underordning, men på grunn av sin personlige og selvstendige handlekraft, omsorg og styrke. Hun prises ikke heller som kona til sin mann eller mor til sine sønner,  men hun roses for sin egen verdighet og for sitt eget arbeid.

De bibelske kvinnene har mange oppgaver, særlig om man ser på dem over tid. 1.Mos.3.20: Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. -
Akkurat det samme sies om Sion i Salm.87.5 på en annen måte: 

For om Sion heter det:  «Hver og en er født her.» Den høyeste selv  har grunnfestet byen. Herren skriver opp folkene  og teller dem: «Alle er de født her.» De danser og synger: «Alle mine kilder er i deg.»

Ser man på kvinnen i Åp.12 har hun det ikke så bra, men her heter det at jorden kom kvinnen til hjelp.

1.Kor.7.34: Den ugifte kvinnen og den unge jenta (jomfruen) er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige både på kropp og sjel. Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann?

I Åp.17 er denne kvinnen et bilde på Babylon (v4-6 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri. På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.» Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. - v18 Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger...)

Men så blir hun til en fattig enke (Jesu mor) : Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre.  Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten.  For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» (Se Jer.3. slik en kvinne er troløs  mot sin venn, slik var dere troløse mot meg,  Israels hus, sier  Herren. - Åp.18.7-10)

Jes.62 (Sion får sin herlighet igjen eller fra ditt innlegg: "Styrke og verdighet er hennes kledning. Hun smiler mot dagen som kommer." ) 4-7:

Du skal ikke lenger kalles  Den forlatte, og landet skal ikke lenger kalles  Det som er lagt øde. Men du skal hete  Den jeg har kjær, og landet ditt  Den jeg har tatt til ekte. For  Herren  har deg kjær og vil ta landet  til ekte.

Som en ung mann gifter seg  med en jomfru, skal dine sønner gifte seg  med deg, som en brudgom gleder seg  over sin brud, skal din Gud glede seg  over deg.

Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller  Herren, ikke unn dere ro!

La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem  opp igjen og gjør henne til  en lovsang på jorden.

11-12: Nå lar  Herren det høres  til jordens ende: Si til datter Sion: Se, din frelse kommer! De han fikk som lønn,  er med ham, de han vant,  går foran ham. De skal kalles  Det hellige folket, de som er løst ut  av  Herren, og selv skal du kalles  Den etterspurte, byen som ikke  er forlatt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere