Knut Arild Hareide

33

Sterkt kritisk til Trump-forslag

Det bør være et felles mål å få ned antall aborter gjennom en forebyggende politikk.

Publisert: 9. feb 2017

KrF støtter ikke Trumps forslag, som i verste fall kan bety store bistandskutt som vil ramme både arbeid mot HIV, prevensjon, bekjempelse av malaria, kampen mot utrygge og dødelige aborter. Ennå er det litt tidlig å si i hvilken grad dette faktisk vil skje, men KrF er sterkt kritisk til forslaget. 

Kvinners rettigheter

KrF har en helhetlig strategi for å bedre mor/barn/mødrehelse i fattige land. Det forebyggende arbeidet og ikke minst arbeidet for å styrke kvinners utdanning og kunnskap om familieplanlegging er svært viktig for å styrke kvinners stilling i samfunnet og deres rettigheter.

KrF har både i posisjon og opposisjon vært en aktiv pådriver for å bygge ut norsk bistand til mor/barn/mødrehelse. Et godt helsevesen kan forebygge at mange kvinner dør under svangerskap og at barn dør. I regjeringsposisjon, mens KrFs Hilde F. Johnson var bistandsminister, økte vi støtten til kvinnehelse. Det har vi også gjort siden.

Helserisiko

KrF har hatt en tydelig politikk på dette området gjennom årtier. Stortinget har behandlet egne meldinger både om kvinners rettigheter (2008) og global helse (2012) og i årlige budsjetter. KrF har da vist at vi er meget klar over den helserisiko sårbare kvinner i fattige land utsettes for.

Ved behandlingen av meldingen om kvinners rettigheter i 2008 understreket en enstemmig utenrikskomité, inklusive KrF, viktigheten av «helsetjenester knyttet til svangerskap og fødsel, tilgang til god prevensjon og lovlige og trygge aborter».

Pådriver


Det bør være et felles mål er å få ned antall aborter gjennom en forebyggende politikk. Vi kan bidra til å bygge helsevesenet, gi jenter utdanning og kunnskap om familieplanlegging og de rettigheter de har, gi tilgang til god prevensjon, og også bekjempe overgrep mot kvinner, ikke minst i konfliktområder, og holdninger som leder til misbruk av kvinner og barneekteskap. KrF har derfor vært en pådriver på dette området.

Redder liv

Internasjonal bistand har bidratt til å bygge ut helsevesenet i fattige utviklingsland. Det redder liv. Kunnskap om og tilgang til prevensjon begrenser antall aborter. En bedre helsetjeneste sikrer at når abortinngrep skjer, skjer det under trygge forhold.

Utformingen av abortlovgivningen varierer. De nærmere kriterier i abortlovgivningen bestemmer hvert land selv. Utenlandske bistandsorganisasjoner bør opptre klokt og ikke framprovosere reaksjoner som kan gi tilbakeslag i arbeidet for kvinners utdanning, helse og ansvarlig familieplanlegging.

Støtter FN

Utenlandske bistandsorganisasjoner bør heller ikke drive abortvirksomhet i strid med loven i mottakerlandet. Det kan skape problemer også for annet viktig arbeid de gjør for familieplanlegging og reproduktive helse. FN har her fulgt en klok linje som KrF støtter.

En annen praksis som KrF har satt kritisk søkelys på, er selektiv abort som praktiseres i enkelte land i Asia, der jentebarn aborteres. Slik diskriminering har ført til at millioner av jenter er blitt abortert og et underskudd av jenter i befolkningen.

Uheldig

KrF har bidratt til at Stortinget har sluttet seg til at «i kampen mot diskriminering og for menneskeverd og likeverd er kjønnsdiskriminerende abortpraksis et stort problem». Vi må evne å se flere aspekter i denne debatten.

 USA er en viktig partner i internasjonalt bistandssamarbeid. Det vil være uheldig om Trumps linje betyr store bistandskutt. Det kan forsinke arbeidet for å bringe flere ut av ekstrem fattigdom.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 09.02.2017

4 liker  
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Bistand forsterker korrupsjon

Publisert over 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
 USA er en viktig partner i internasjonalt bistandssamarbeid. Det vil være uheldig om Trumps linje betyr store bistandskutt.

Men er det ikke hyggelig å ha en politisk meningsmotstander som støtter opp om hovedlinjene til Trump?

Forskning indikerer at utenlandske bistandspenger kan forsterke korrupsjonen i fattige land, siden det blir mer lønnsomt å arbeide for å få mer bistand enn å skape egne verdier.Så lenge det ikke er mulig å få flertall for å begrense den statlige bistanden, vil vi arbeide for at den bistanden som gis, skal få størst mulig effekt. Dagens bistand har ifølge økonomiske eksperter liten eller ingen virkning i mottakerlandene fordi u-hjelpen gis til de landene som har den dårligste økonomiske politikken.

Forøvrig vil jeg anbefale Adresseavisens artikkel Velkommen til Trumpelag om meg som utenrikskoordinator for Demokratene i Norge. Dette er en støtte til President Donald J. Trump, selv om jeg selvfølgelig ikke støtter alt han gjør. Adresseavisen skal ha ros for å ha skrevet en artikkel for å forstå argumenter for Trump, ikke bare fordømme på autopilot.

12 liker  
Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det høres pent ut.

Publisert over 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Ved behandlingen av meldingen om kvinners rettigheter i 2008 understreket en enstemmig utenrikskomité, inklusive KrF, viktigheten av «helsetjenester knyttet til svangerskap og fødsel, tilgang til god prevensjon og lovlige og trygge aborter».

"Lovlige og trygge aborter".....
Krf har sagte men sikkert beveget seg i tidens løp.

"Kvinners rettigheter" innbefatter nå også som Hareide sier abort bare den er trygg....
For barnet og da eller ?

Det er visst mye som svelges nå for tiden bare man får tatt rotta på Trump.

9 liker  
Kommentar #3

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Avslørt

Publisert over 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Ved behandlingen av meldingen om kvinners rettigheter i 2008 understreket en enstemmig utenrikskomité, inklusive KrF, viktigheten av «helsetjenester knyttet til svangerskap og fødsel, tilgang til god prevensjon og lovlige og trygge aborter».

Det blir veldig mange ord. Uansett er vi avslørt. Fosteret er ikke et menneske. Var det det ville vi ikke hatt denne debatten. Vi ville ikke snakket om å "drepe færrest mulig barn".  Det alvorlige er at selv langt inn i abortmotstandernes rekker, ja langt inn i KrF, er dette holdningen. 

Samtidig ser vi at flere og flere abortmotstandere tier. Det er ikke flertall for endring hevdes det. Men det er ikke abortforkjemperne som har vunnet kampen. Det er abortmotstanderne som har forlatt den.

9 liker  
Kommentar #4

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Forskning indikerer at utenlandske bistandspenger kan forsterke korrupsjonen i fattige land, siden det blir mer lønnsomt å arbeide for å få mer bistand enn å skape egne verdier

Hvilken "forskning" er det som såkalt "indikerer"? Når du viser til kilder, så skylder du å oppgi kildene, ellers må man nesten kunne gå ut fra at du fremsetter bløff.

Når du benytter begrepet "å skape (egne) verdier", betyr det da det samme som "å tjene (egne) penger" på alminnelig norsk som ikke er "politisk" kodet? 

2 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bistand og Bløff ?

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvilken "forskning" er det som såkalt "indikerer"? Når du viser til kilder, så skylder du å oppgi kildene, ellers må man nesten kunne gå ut fra at du fremsetter bløff.

Nå behøver man ikke være rakettforsker for å forstå at det gjennom de siste 60 årene med norsk bistand er det litt for mye som har gått galt.

https://www.nrk.no/urix/_-norsk-bistand-skaper-en-svak-stat-1.10864582

Forskning . no  "Norsk bistand har ingen effekt" 

 http://forskning.no/bistand/2012/02/norsk-bistand-har-ingen-effekt

Og i tillegg til"bistand" må det jo brukes ressurser på å sminke prosjektene så ikke skattebetalerne går i taket :

http://www.aftenposten.no/norge/Skandaleprosjekt-ble-sminket-i-Norads-arsrapporter-175865b.html

For noen år tilbake skulle en uhildet tredjepart evaluere norsk bistand. Da ble det oppstyr i Stortinget for å forhindre at rapporten om norsk bistand skulle offentliggjøres.Og det er liten grunn til  tro at det var fordi var en braksuksess.

Videre har vi hatt flere uttalelser fra afrikanske akaademikere som ber om at den form for bistand som Norge gir må stanses . Hvorpå daværende "bistandsminister" Solheim uttalte at vedkommende ikke visste hva de snakket om.

Tidligere har vi hatt shippingprosjektet i Bangladesh . Stanset av Riksrevisjonen da avisene hjemme og ute begynte å skrive om saken.

I 2011 fikk miljøklubben WWF bistandsmidler som ikke ble brukt til det formålet de hadde søkt om midler til - fikk 49 millioner av NORAD ,  brukte 17 % i Norge , 70 % til WWFs kontor i landet og 13 % til det ttiltenkte prosjektet  her er historien :

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/06/21/175842/bistandsmillioner-stanser-i-norge

Med det obligatoriske bildet av sultne barn , for å trekke mer penger ut av nesa på skattebetalerne. Det man har oppnådd er å gi ordet  "bistand" en dårlig klang.

 WWF ble ikke kuttet ut fra bistansrbeidet - å langt i fra , de var inne med en søknad på 60 millioner sist jeg gadd å sjekke saken. Pengene sitter tydeligvis løst i bistandsindustrien.

Videre har "Besteforeldrenes Klimaaksjon" ved valget i 2013 lansert "Klimavalg 2013 og av alt i verden mottatt penger fra NORAD til å drive norsk valgkamp - sammen med Den norske Kirke - hvor de advarte folk mot å stemme på Arbeiderprtiet , Høyre og Fremskrittspartiet , som de av en eller annen grunn ikke likte

 Dokumentasjon Se side 3.

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

Man hadde planteprosjektet i Kenya , hvor plantene var så skadelige at de måtte fjernes igjen , nå har ikke jeg tid til å grave frem mer bistandsunderholdning - så la oss gå fremover til i dag.

Børge Brende , tidligere ansatt ved World Economic Forum , mener at vi må fortsette å betale inn i Clinton Foundation !

Her forventer jeg en stjernesmell fra tilbakeslagseffekten når granskningen kommer i gang.

http://dailycaller.com/2016/11/05/clinton-foundation-is-the-largest-unprosecuted-charity-fraud-ever-video/

 http://thepoliticalinsider.com/breaking-fox-news-just-exposed-massive-fraud-clinton-foundation/

 http://observer.com/2016/08/the-clinton-foundations-global-bribery-and-crony-access-scam/

Til slutt , en kan spørre seg selv hvordan norsk bistand kvalitetsikres og hvordan den blir revidert ?    

4 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Nå behøver man ikke være rakettforsker

Du ramser opp og viser til en rekke journalistiske innlegg som er kritiske til bistandsprosjekter, 

Dette ble "god dag mann, hostesaft". Temaet gjaldt følgende, konkrete påstand fra Kristian Kahrs: "Forskning indikerer at utenlandske bistandspenger kan forsterke korrupsjonen i fattige land". 

Enten kan Kahrs underbygge påstanden sin gjennom å vise til seriøse, vitenskapelig baserte forskningsrapporter som konkluderer med at bistandspenger forsterker korrupsjonen i mottakerland,  - eller så kan han ikke det, og da får han like gjerne innrømme at han fremsatte en billig bløff.

Du må gjerne teppebombe debatten med referanser til journalistiske innlegg som er kritiske til bistand, men det verken klargjør eller besvarer spørsmålet. Du snakker bare temaet om forskningen vekk - tåkelegger debatten omkring en presis spørsmålsstilling...

 

Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bistand og korrupsjon ?

Publisert over 4 år siden

"Forskning" er vel smør på flesk når Norge gir "bistand" til 11 av 12 land som er  mest korrupte her på planeten - og alle vet det ?

http://www.aftenposten.no/norge/Norsk-bistand-til-alle-de-mest-korrupte-172772b.html

I USA er man flinkere til å stille kritiske spørsmål om politikk , og vi har en omfattende forskningsrapport   om hvordan "bistanden" har fungert i Afganistan. Som vi vet har tenkerne bak norsk bistand planer om å brenne av NOK 750.000.000 i Afraganistan , og da kan vi se hva forskninsgrapporten sier om hva pengene skaper. Og om noen har lært noe som helst av milliardfadesene.

https://www.sigar.mil/interactive-reports/corruption-in-conflict/index.html

Den sier det vi vet , 164 siders utredning , med konklusjon at bistand har bidratt til massiv korrupsjon i Afghanistan  ; enorme summer med bistand kombinert med dårlig kontroll har vært med på å skape systematisk korrupsjon.

USA har siden 2001 gitt ca. US$ 115 milliarder til Afghanistan , og korrupsjonen er blitt så omfattende at befolkningen begynner å reagere. 

Regjeringen i Norge sier de har nulltoleranse for korrupsjon i "bistand". Men det er liten politisk vilje til dokumentere pengeflyten.

"Forskning har dokumentert at bistandssystemet har få incentiver til å kontrollere pengestrømmen"

"Det finnes ikke noe felt i norsk politikk som flyter mer på en image , av forestillingen av en edel handling enn nettopp bistandspolitikken - avsløring av korrupsjonens reelle omfang ville ødelegge hele glorien"

http://www.aftenposten.no/norge/Professor-Liten-interesse-for-a-avdekke-korrupsjon-173468b.html

Her er link til en rapport om korrupsjon  innen bistand fra Japan og Norge i World Bank prosjekter :

https://www.e-elgar.com/shop/corruption-grabbing-and-development?___website=uk_warehouse

referanser :

https://www.files.ethz.ch/isn/138135/WP18.pdf

https://www.files.ethz.ch/isn/141104/185-burundi-la-crise-de-corruption-english.pdf

Promoterer vi korrupsjon i Mozambique ? 

https://www.files.ethz.ch/isn/57552/WP15JHanlon.pdf

 

 

3 liker  
Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

"All that is necessary for the triumph of evil

Publisert over 4 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke abortforkjemperne som har vunnet kampen. Det er abortmotstanderne som har forlatt den.

is that good men do nothing."
 -  Edmund Burke

3 liker  
Kommentar #9

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg leste en artikkel i går om at "regjeringen øker støtten til familieplanlegging og trygge aborter". Dette ser ut til å ha kommet som følge av at 60 organisasjoner nylig sendte brev til Solberg med oppfordring om dette.

Hvorfor går det ikke an å støtte kvinners helse i fattige land uten å samtidig gi råd om eller utføre abort? Støtt heller organisasjoner som ikke gir råd om eller utfører aborter.

Kan ikke tilgangen til abort snarere forverre kvinners situasjon ved at overgripere tenker at deres ugjerninger ikke får så store konsekvenser siden kvinnen bare kan ta abort?

"Det forebyggende arbeidet og ikke minst arbeidet for å styrke kvinners utdanning og kunnskap om familieplanlegging er svært viktigfor å styrke kvinners stilling i samfunnet og deres rettigheter."

Kan ikke heller tilgangen til abort snarere bidra til at familieplanlegging i det aktuelle samfunnet nedprioriteres, fordi man jo har muligheten til å ta abort?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere