Ole Jørgen Anfindsen

173

Dialogseminar for muslimer og kristne

Søndag 12. februar inviterer Rabita-moskéen til dialogseminar for muslimer og kristne.

Publisert: 5. feb 2017

Søndag 12. februar kl 15 - 18 ønsker vi at Rabita-moskéen skal være en møteplass for både muslimer og kristne (samt andre interesserte). Her kan vi mingle, prate og bli kjent med hverandre, og kanskje få noen nye perspektiver på hverandres religion, tro og gudsdyrkelse. Det vil bli solgt enkel mat og drikke (samosa, kaffe, te, brus, m.m.).

Undertegnede har mange ganger vært på besøk i Rabita de siste ti årene eller så, særlig på ulike seminarer. Denne søndagen skal jeg innlede til samtale med å fortelle kort om min «islamske reise», og om hvordan jeg er blitt påvirket av mine muslimske venner. Men først og fremst skal jeg snakke om hvorfor jeg mener muslimer og kristne bør kunne stå skulder ved skulder i en rekke teologiske og samfunnsmessige spørsmål.

Så vil Tor B. Jørgensen (biskop emeritus i Den norske kirke) og Basim Ghozlan (forstander i Rabita) kommentere foredraget, samt dele med forsamlingen sine egne refleksjoner om dialog og sameksistens mellom muslimer og kristne.

Deretter vil det bli åpnet opp for (og gitt god tid til) spørsmål og kommentarer fra salen.

Dette er altså ikke ment å være et møte der ledere eller «eksperter» diskuterer seg imellom, men et forum der vanlige kvinner og menn som er opptatt av å bevare Norge som et harmonisk og godt land for oss alle å bo i, får anledning til å bli kjent med hverandre og forhåpentlig bygge broer av gjensidig forståelse.

Møteleder blir Maryam Trine Skogen (muslim, samfunnsdebattant og spaltist i Vårt Land).

Vi håper at mange muslimer og kristne (samt andre interesserte) vil finne veien til Rabita-moskéen denne søndagsettermiddagen.

Mer informasjon finnes her: 
https://www.facebook.com/events/235513556897171/

5 liker  
Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Personleg kontakt kontra ideologisk samrøre

Publisert over 4 år siden

Innvandrarar frå muslimske land og deira etterkomarar må vi leve i lag med, og finn vi nokon vi likar blant dei, kan det også gi grunnlag for nærare omgang og vennskap.

Men denne innvandringa, og etableringa av mange bruhovud for ideologien og religionen islam, er største ulykka som har råka landet vårt, og etterkomarane våre vil måtte betale prisen for at vi tillet at dette fekk skje.  

Islam er fornekting av kristendom, ein trussel mot all slags fridom, eit utgangspunkt for ekstrem, religiøs sjåvinisme og fordriving, ein arnestad for terror, ein historisk fiende for europeisk sivilisasjon og no komen innom bymurane våre ved dei trojanske hestane globalisering, universalisme, humanisme, naivisme, multikulturalisme og migrasjon, skapt av våre eigne ideologar og gitt det rette namn nettopp av Anfindsen: "Selvmordsparadigmet".

"Fraterniser ikkje med fienden" var parolen under tysk okkupasjon. Den same bør ein halde seg til i dag, med ideologien islam her forstått som fienden.

12 liker  
Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
"Fraterniser ikkje med fienden" var parolen under tysk okkupasjon. Den same bør ein halde seg til i dag, med ideologien islam her forstått som fienden.

Per Steinar - å ha en mellommenneskelig dialog med annerledes troende, herunder muslimer, kan da ikke automatisk kvalifisere til det ovennevnte? Så lenge man er stødig i sin egen tro, samt ønsker å bygge gode relasjoner til sine medmennesker, vil vel slike initiativer være et potensielt gode? Det stiller seg naturligvis annerledes dersom formålet er å viske ut de teologiske og ideologiske skillelinjene som finnes. Men her handler det vel om å forstå hverandre bedre? Det må da være et udiskutabelt gode å renske unna unødvendige konfliktlinjer og generelle misforståelser? Mistro mellom mennesker kan ødelegge for mye. Dessuten vil jo noen av oss gjerne bygge relasjoner med andre mennesker sånn at vi har mulighet til å dele evangeliet med dem. Dét må i alle fall være legitimt..? Men jeg har kanskje misforstått deg?

4 liker  
Kommentar #3

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Offert framstilles som overgriper

Publisert over 4 år siden

I all propaganda framstilles overgriperen som offer.  Alle kollaboratører og quislinger har en egen oppfatning av at de selv vil tjene på å gi muslimer nazister what ever dominans i Norge  Dybdepsykolorisert er dette antagelig en selvhypnosisert livslykke. Formålet er alltid og villede befolkningen.

4 liker  
Kommentar #4

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Flott initiativ!

3 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Må vere like for like

Publisert over 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Per Steinar - å ha en mellommenneskelig dialog med annerledes troende, herunder muslimer, kan da ikke automatisk kvalifisere til det ovennevnte?

Det er islam som er fienden, ikkje kvar einskild innvandrar frå eit muslimsk land. Slik mellommenneskeleg dialog kan skje på nøytral eller privat grunn, og ikkje i ein moské med føremål om å 'framsnakke' islam. Det tener berre som aksept og underkasting, omlag som når villdyr legg seg på rygg og blottar halsen. 

Skal islam ha rettar i våre land, må vi krevje nøyaktig same vilkår for annleis truande og tenkjande i deira. No handlar det berre om einvegstoleranse, slik Hallgrim Berg forstod alt for 25 år sidan. Å tru at berre ein sjølv er snill og imøtekomande, så vil motparten også vere det, er grenselaust naivt. Det er titals land der muslimar er einerådande, men berre eitt der jødar er i fleital, og om få tiår knapt eit einaste i Vest-Europa der europearar er det.

Når Andreas Skartveit for to dagar sidan skreiv i Dag og Tid om integrasjon, seier han dette om europearane i Amerika: "Dei underkua dei innfødde, om dei då ikkje beintfram utrydda dei." Han burde vite at 9 av 10 døydde av koppar etc. Men når han skriv om Afrika, er tonen ein heilt annan: "I Afrika er europearane langt på veg kasta ut og sende heim. Her var integreringa totalt mislukka. Afrikanarane tok verdsdelen sin attende." Hadde nokon foreslått same løysing i Europa, ville han blitt hudfletta. Det er ikkje like for like.

Min meiningsfelle frå VD, Olav Nisi, minner meg no om at muslimar først bør feie for eiga dør og skape fred mellom sunni os sjia, for ikkje å nemne ahmadiyya-retninga.

11 liker  
Kommentar #6

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ingen ER femtekolonist, quisling, kollaboratør, trojansk hest med mere hvis ikke han/hun tror de vil tjene på det på kort eller lang sikt. Når stadig nye prognoser forsikrer at muslimene vil overta landet i framtiden må vi regne med at stadig flere vil være overløpere her og nå og i fremtiden.

4 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Femtekolonister?

Publisert over 4 år siden
Hans Hassel. Gå til den siterte teksten.
Ingen ER femtekolonist, quisling, kollaboratør, trojansk hest med mere hvis ikke han/hun tror de vil tjene på det på kort eller lang sikt. Når stadig nye prognoser forsikrer at muslimene vil overta landet i framtiden må vi regne med at stadig flere vil være overløpere her og nå og i fremtiden.

Hvem sikter du til her, Hassel?  Kan du identifisere disse femtekolonistene, quislingene, kollaboratørene og trojanske hestene?

2 liker  
Kommentar #8

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Vi skal elske våre fiender....

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Men først og fremst skal jeg snakke om hvorfor jeg mener muslimer og kristne bør kunne stå skulder ved skulder i en rekke teologiske og samfunnsmessige spørsmål.

Men kanskje ikke de essensielle spørsmål.
Johannes’ første brev 2:22  Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. (Islam fornekter Sønnen. Med et slikt "bakteppe" blir ikke Islam stort bedre enn satanisters tro)

Islam fornekter som sagt Sønnen og at Jesus ble korsfestet, døde på korset og deretter gjenoppsto. (selv om Jesus i  Koranen sier i 19:33 : "And Peace is on me the day I was born and the day I will die and the day I am raised alive."

Man kan si at det som er felles er troen på én Gud, bare at den kristne er treenig. Det er for så vidt litt underlig at Islam ikke også ser på Gud som treenig, i og med at de har Allah, Koranen(Allahs ord) og Jesus som også kalles Allahs ord(His Word).

Forvirringen blir nok ikke mindre når Koranen i 22:73 sier at det er bare Allah som kan skape liv: "those you invoke besides Allah will never create [as much as] a fly", 
mens i koranens kapittel(sura) 3:49 sier Jesus: "Indeed I have come to you with a sign from your Lord in that I design for you from clay [that which is] like the form of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird by permission of Allah"
Her er det Jesus som skaper en fugl omtrent på samme måte som Gud skapte Adam.
Er Jesus og Allah den samme? Tviler på at det finnes en eneste muslim som vil hevde det.

Hva sier egentlig Bibelen om nye/andre evangelier? Paulus’ brev til galaterne 1:8:
"Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!"
Kobler man dette verset med Koranens kapittel 10:94  "So if you are in doubt,(O Muhammad), about that which we have revealed to you then ask those who have been Reading the Scripture before you. The truth has certainly come to you from Your Lord, so never be among the doubters." Skal man ta dette verset på alvor, må man nok konkludere med at Allah er en falsk Gud og at Muhammed var en falsk profet." (the Scripture som det vises til i verset er naturligvis Bibelen, muligens også jødenes Torah) Dette er i grunnen ikke mine ord, men Bibelens ord temmelig direkte.

Men dialog med muslimer kan aldri skade. Kanskje man kan påvirke noen til å innse at kristendommen er mer troverdig på alle punkter.


1 liker  
Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Fatter dessverre ikke at noen beveger seg inn i "Løvens hule"

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men denne innvandringa, og etableringa av mange bruhovud for ideologien og religionen islam, er største ulykka som har råka landet vårt, og etterkomarane våre vil måtte betale prisen for at vi tillet at dette fekk skje.  

Veldig bra.

Dette er dessverre for sterk kost for dem som ikke vil innse at Islam fremstår mer og mer som en religion for terror. Terror er for oss alle noe vi ikke kan leve med. Den dhimmie statusen vi leser om, i en av dine lenker i Siste Jul i Kairo, viser med tydelighet hvordan terroren vil treffe oss. All historie viser så.

Fatter dessverre ikke at noen beveger seg inn i "Løvens hule"

4 liker  
Kommentar #10

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Bra initiativ Anfindsen!  Så får de som ikke evner å gå i dialog, holde seg langt unna.

1 liker  
Kommentar #11

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Flere tanker i hodet på likt

Publisert over 4 år siden

Dagens innvandringspolitikk er problematisk (og dypest sett umoralsk, slik jeg ser det) fordi integreringen ikke har mulighet for å holde tritt med innvandringen. Det er tilstrekkelig å se på utviklingen i Sverige (som enkelt kristne, f.eks. biskop Sommerfeldt, utrolig nok fremhever som et forbilde) for å se at moralistisk hovmod står for fall. Jeg føler meg nokså overbevist om at det kommer til å gå Sverige meget, meget ille om de ikke snart tar kraftig rev i seilene. Det kommer i så fall ikke til å bli noe vakkert skue, og svenskene vil neppe ha spesielt varme følelser for Svenska kyrkan i en slik situasjon. Svenska kyrkan har sviktet svenska folket. 

Men det følger ikke av dette at vi dermed bør vende ryggen til våre muslimske brødre og søstre. Tvert imot, vil jeg si, bør de økende motsetningene mellom muslimer og majoritetsbefolkning i diverse europeiske land være et insentiv for aktivt å søke større grad av forståelse og gjensidig respekt. Det er hva søndagens dialogseminar handler om. 

Det negative synet på islam som kommer til uttrykk i flere av kommentarene ovenfor, var, sånn i grove trekk, også mitt syn i tiden rundt 2001. Personlige møter med muslimer i ulike sammenhenger (både profesjonelt og privat) tvang meg etter hvert til den erkjennelse at bildet er mer nyansert enn som så.

Joda, det finnes muslimer som er fanatikere og ekstremister, som hater alt og alle (inkludert andre muslimer) som står i veien for utbredelsen av deres versjon av islam. Det finnes muslimer som betrakter filosofisk refleksjon og ettertanke som djevelske fristelser. Det finnes muslimer som finner det komplett ubegripelig at folk som er født og oppvokst i et kristent hjem/miljø faktisk velger å være kristne. Og så videre. Slike muslimer er det ikke helt enkelt å ha dialog med. Men ikke alle muslimer er slik.

Og så finnes det kristne, hinduer, humanetikere og andre som har et tilsvarende negativt syn på muslimer. Slike folk er det heller ikke så lett å ha noen fornuftig dialog eller meningsutveksling med (NB: jeg sikter ikke til Runde her; han er etter min erfaring en klok og reflektert mann som det alltid går an å ha dialog med, selv om han og jeg altså er dypt uenige på enkelte punkter).

4 liker  
Kommentar #12

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Joda, det finnes muslimer som er fanatikere og ekstremister, som hater alt og alle (inkludert andre muslimer)

og kanskje du da kan svare på hvordan ser muslimer på Muhammed?  

2 liker  
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hakk i plata

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
og kanskje du da kan svare på hvordan ser muslimer på Muhammed?

Bye-Pedersen, da.  Du skriver omtrent den samme kommentaren hele tiden - i alle tråder (med noen minimale variasjoner).

2 liker  
Kommentar #14

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Bye-Pedersen, da.  Du skriver omtrent den samme kommentaren hele tiden - i alle tråder (med noen minimale variasjoner).

Tror du overdriver her. Hva muslimer synes om Muhammed i denne settingen kunne vært interessant å få en tilbakemelding på. Dersom det er så stor divergens på muslimers oppfatning av Koranens innhold må det være av interesse å få vite hva muslimer synes om Muhammed og om hans liv som hærfører og profet. Vet ikke om det er noe entydig bilde av det, men har jo forstått at muslimer ser opp til ham både som profet men også hans liv som erobrer av hele Saudi-Arabia. Dersom Ole Jørgen har synspunkter på dette, kunne det være interessant å få vite det.


2 liker  
Kommentar #15

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Må bare si det!

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Søndag 12. februar kl 15 - 18 ønsker vi at Rabita-moskéen skal være en møteplass for både muslimer og kristne

Viser til Joh. 2. brev vers 7-11

Falske lærere 

  7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!  8 Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.

     9 Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen. 10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. 11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør. 

 

1 liker  
Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Viser til Joh. 2. brev vers 7-11

Falske lærere 

  7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!  8 Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.

     9 Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen. 10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. 11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør. 

Jeg kan berolige Bye-Pedersen med at jeg tror (og bekjenner) at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Faktisk er det også slik at også muslimer tror at Jesus er Kristus (altså Messias). Også muslimer tror at han er født av jomfru Maria (og altså kommet i kjøtt og blod). 

Men, selvfølgelig, muslimene har ikke den samme kristologien som vi kristne har, så da vil vel kanskje Bye-Pedersen mene at de (alle som én) representerer forføreren, Antikrist (?). 

Det er ikke så greit når kravene om rettroenhet skal gjøres gjeldende. Hvordan kan noen vite at hen tror på nøyaktig den rette måten? Jeg tror på en Gud som er kjærlig og rettferdig, nåderik og barmhjerte, og som derfor bærer over med våre svakheter, tilkortkommenheter og feiltagelser, og som frelser oss av bare nåde (selv om vi skulle ha kommet i skade for å rote det til på ett eller annet teologisk eller filosofisk punkt).

Kommentar #17

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Men, selvfølgelig, muslimene har ikke den samme kristologien som vi kristne har, så da vil vel kanskje Bye-Pedersen mene at de (alle som én) representerer forføreren, Antikrist (?). 

Det er ikke så greit når kravene om rettroenhet skal gjøres gjeldende. Hvordan kan noen vite at hen tror på nøyaktig den rette måten? Jeg tror på en Gud som er kjærlig og rettferdig, nåderik og barmhjerte, og som derfor bærer over med våre svakheter, tilkortkommenheter og feiltagelser, og som frelser oss av bare nåde (selv om vi skulle ha kommet i skade for å rote det til på ett eller annet teologisk eller filosofisk punkt).

Jrg tror også Gud er kjærlighet, rettferdig osv som du sier. Men vi må kunne ha minst et par tanker i hodet samtidig. Vi leser i Johannes første brev kap 2: "Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Den som fornekter Sønnen, har heller ikke samfunn med Faderen; den som bekjenner Sønnen, har også samfunn med Faderen.

Et av Koranens gjentagende hovedpunkt er som kjent at Gud har ingen Sønn. Koranen fornekter også at Jesus ble korsfestet, døde på Korset og gjenoppsto. Det blir vel da litt feil fokus å kritisere en debattant for Bibelens syn på saken. Her er det nok også på sin plass å legge til at "Antikrist" ikke nødvendigvis betyr en bevegelse/retning som er imot Kristus, men at man setter noe(n) i hans plass. Flertallet av verdens muslimer ser på deres såkalte(beklager...) profet som det perfekte menneske, selv om det finnes massevis av hadithfortellinger om ham som gir et ganske annet bilde.

Jeg vil si som Ravi Zakaria bruker å si. På overflaten av Kristendommen og Islam finner man likheter, men fundamentet er grunnleggende forskjellig.

Som jeg har vært inne på i et tidligere innlegg kan man ut ifra Koranen tolke at Jesus er Allah, men det står i konflikt med andre vers slik at den viktigste selvmotsigelsen om Jesus finner man i Koranen selv. Koranen sier også, som kjent, at hvis det er noe Muhammed lurer på kan han kontakte "the People of the Book" som er jøder eller kristne. Koranen bekrefter dermed Bibelen, selv om det finnes en rekke essensielle og mindre viktige motsigelser i forhold til Bibelen. Det interessante her er at Koranen støtter seg på Bibelen, mens Bibelen advarer oss om nye evangelier, som jeg tidligere har nevnt, i Galaterne 1:8
"Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!"
Dette verset burde være klare ord og et tydelig varsel om det(Koranen) som skulle komme.
Når det er sagt ser jeg ingen problemer med dialog med muslimer, men man skal nok være temmelig sterk i sin tro, og være fylt av den hellige ånd, før man møter dem på deres hjemmebane(les: Moské).

3 liker  
Kommentar #18

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Men, selvfølgelig, muslimene har ikke den samme kristologien som vi kristne har, så da vil vel kanskje Bye-Pedersen mene at de (alle som én) representerer forføreren, Antikrist (?). 

Ja det vil jeg. Beklager at jeg ser dette noe sent, men føler det kan være på sin plass å kommentere dette likevel. Johannesevangeliet 3,16

 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

Ja, den som tror på en annen Gud enn den treenige Gud må sies å være antikrist.

2 liker  
Kommentar #19

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ja, den som tror på en annen Gud enn den treenige Gud må sies å være antikrist.

Treenighetslæren ble innført på 300-tallet, særlig fra og med kirkemøtet i Nikea i 325 (og ble deretter "finpusset" på kirkemøtet i Konstantinopel i 381). De første kristne hadde ikke noen klar oppfatning om at Gud er treenig. 

Tanken på at Jesus ikke bare var Guds Sønn i en eller annen forstand av dette begrepet (slik det Nye testamentet jo omtaler ham som), men at Jesus faktisk var Gudvar altså noe som modnet seg frem lenge etter de første apostlenes tid. En kjent kirkefader som sto for en ikke-trinitarisk teologi, var Origenes

Konsekvensene av Bye-Pedersens utsagn om at "den som tror på en annen Gud enn den treenige Gud må sies å være antikrist" er altså store, inkludert at kristne i de første par-tre århundrene av vår tidsregning, representerte Antikrist. Kristendommen er i så fall en modifisert versjon av en opprinnelig antikristen religion.

4 liker  
Kommentar #20

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Bibelen ble nedskrevet rundt 120 år etter Kristus

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen er i så fall en modifisert versjon av en opprinnelig antikristen religion.

Bibelen ble nedskrevet rundt 120 år etter Kristus. Se vedlegg! 

Så allerede da var det skrevet om Jesus som Guds sønn. Tror du ikke på Jesus som Guds sønn?

1 liker  
Kommentar #21

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Sukk!

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så allerede da var det skrevet om Jesus som Guds sønn. Tror du ikke på Jesus som Guds sønn?

Det er uhøflig å svare på kommentarer uten å lese ordentlig hva folk skriver. Kristne har hele tiden  hevdet at Jesus er Guds Sønn (slik jeg selv også tror), og det kommer klart frem i den kommentaren du svarer på. Der skrev jeg nemlig blant annet følgende: 

Tanken på at Jesus ikke bare var Guds Sønn i en eller annen forstand av dette begrepet (slik det Nye testamentet jo omtaler ham som), men at Jesus faktisk var Gudvar altså noe som modnet seg frem lenge etter de første apostlenes tid. En kjent kirkefader som sto for en ikke-trinitarisk teologi, var Origenes

De kristne brukte altså 200 - 300 år på å diskutere frem og tilbake og opp og ned hva det egentlig betydde at Jesus var Guds Sønn. Til slutt (på 300-tallet) vant den fløyen som var tilhengere av treenighetslæren, mens de som mente at begrepet "Guds Sønn" burde tolkes annerledes enn at Jesus var den andre person i en treenig guddom, led nederlag. 

1 liker  
Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Det er uhøflig å svare på kommentarer uten å lese ordentlig hva folk skriver.

Ser det nå at du ga uttrykk for dette med Jesus som Guds sønn, kommet i kjøtt og blod, men det var for 8 dager siden. Beklager at jeg ikke husket det. 

Vel, det er bra vi er på linje om Jesus som Guds sønn. Om en ikke hadde begrepet treenighetslæren før etter 300 år, er det ikke snakk om noe antikrist av den grunn. Troen på Jesus har vært der hele tiden. Å tro på en annen gud er antikrist for å si det enkelt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere