Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Queer-kirken neste?

Toleransebølger møter klipper og skjær. Vinder og strømninger snur. Det kan fort skje i spørsmålet om kjønn.

Publisert: 31. jan 2017

Queer-bølge skyller over den norske kirke, skrev Klassekampen fredag i forrige uke.

Dermed synes de å bekrefte den nå utmeldte Levende folkekirke-lederen Øivind Benestads skrekkvisjon: At vedtaket i går om kjønnsnøytral liturgi vil åpne for en «dekonstruksjon av kjønn» i Den norske kirke.

Det er dette som er queer-ideologi: Kjønn er en sosial konstruksjon. Man er det kjønnet man føler seg som. Derfor bør man slutte å snakke om han ­eller henne, og i stedet bruke betegnelsen hen.

Sterkt overdrevet

Jeg har snakket med flere av Øivind ­Benestads meningsfeller i ­løpet av kirkemøtet som ­deler hans syn på framtiden. Men ­ingen av dem kan peke på noen i Kirkemøtet som faktisk mener dette.

Jeg har også snakket med flere av Benestads meningsmotstandere. Heller ikke de vet om noen som vil dekonstruere tokjønnsmodellen. De vil det i hvert fall ikke.

Flere kilder i kirkemøtet enn Benestad har ikke Klassekampen. Ryktet om en bølge er dermed sterkt overdrevet.

Vi så det tydelig da Kirkemøtet behandlet ny dåpsliturgi – for øvrig en av de sakene som skapte sterkest engasjement, nest ­etter vigselssaken. En god queer­innstilling ville vært å kreve­ ­uttrykket «i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn» ­erstattet med det kjønnsnøytrale «i vår skapers, frigjørers og livgivers navn».

Sannsynligvis lander man i dag på at man valgfritt kan bruke sistnevnte uttrykk som en tilleggsforklaring. Men ­ingen har foreslått å fjerne de to hannkjønnsbetegnelsene i treenigheten.

Diskusjon

Det er ikke tvil om at queer-ideologien vil bli et diskusjonstema i Den norske kirke framover.

Klassekampen siterte kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, som i sin tale på Kirkemøtets første plenumssamling uttrykte ønske om «rosa kompetanse». Avisen kunne også sitere organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – på at de hadde hatt kurs for menigheter i Den norske kirke.

Organisasjonen står for en nokså­ gjennomført queer-ideologi, og arbeider for at «familiebegrepet ikke skal defineres ut fra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er, eller ut fra ­heteronormative forståelser av ­familien og av foreldre».

Det er ingen ting som tyder på at Gunleiksrud Raaum legger en så radikal definisjonen av «rosa kompetanse» til grunn for sine visjoner.

Derimot ønsker mange kirke­møtemedlemmer å akseptere og inkludere transkjønnede. For ­eksempel Alex Ramstad, kirkemøtemedlem som er kategorisert som «kvinne» i fødselsattesten, men nå definerer seg som mann.

Få mener likevel at dette bør innebære en opphevelse av kjønnskategoriene. Det er heller ikke mange som tror det er realistisk å fjerne herre- og ­dametoalett-inndelingen i kirkebyggene.

Omstridt

Queer-ideologien har skapt diskusjoner i feministmiljøer over hele verden. De tradisjonelle feministene fortviler over at kvinner med mannlige kjønnsorganer hevder at også deres sak er kvinnekamp. At de skal ha rett til å bruke ­damegarderobene i svømmehallene. Mange queer-feminister ­ønsker også, som FRI, å åpne for ­polyamori og -gami.

De har tilsynelatende vind i seilene. I hvert fall hvis medie­oppmerksomheten skal legges til grunn.

Men det er skjær i sjøen her: Én ting er nemlig å akseptere at andre mennesker har en annen identitet enn en selv. Det ligger i tidens forståelse av toleranse.

En annen ting er å akseptere at ens egen selvforståelse og egne grenser omdefineres. Det er det som skjer hvis det blir slutt på definisjoner som mann og kvinne. Det er det som skjer hvis kvinner må finne seg i å dusje med mennesker som biologisk sett er menn.

Ingen automatikk

Historien viser at toleransebølger ­møter klipper og skjær. Vinder og strømninger snur. Det er ingen automatikk i at gårsdagens vedtak om likekjønnet vigsel betyr at veien nå ligger åpen for neste sjumilssteg. Verken i samfunnet eller i kirken.

Tvert imot har jeg snakket med flere i Åpen folkekirke som ­mener at det vil være naturlig å tone ned kampen for et utvidet LHBT-perspektiv. Det blir for smalt. Det blir for splittende.

På den annen side: Kirkens holdninger vil også i framtiden gjenspeile samfunnets holdninger. Det har den alltid gjort. De som vil endre kirken kan bare begynne i samfunnet.

Hvordan både kirken og samfunnet vil se ut når kjønnspolaritet ikke lenger er nødvendig for å lage barn, aner ingen av oss.

Foreløpig er det for tidlig å snakke om en bølge.

4 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Derimot ønsker mange kirke­møtemedlemmer å akseptere og inkludere transkjønnede. For ­eksempel Alex Ramstad, kirkemøtemedlem som er kategorisert som «kvinne» i fødselsattesten, men nå definerer seg som mann.

Få mener likevel at dette bør innebære en opphevelse av kjønnskategoriene. Det er heller ikke mange som tror det er realistisk å fjerne herre- og ­dametoalett-inndelingen i kirkebyggene.

Jeg tror kjønnsdiskusjonen er litt på siden av det man bør diskutere. Man bør fortsatt gå til den garderoben hvor man har kjønnsdeler som indikerer kjønn. Mulig det skal skaffes noen andre fasiliteter for de meget få som ikke har en klar ytre identitet. Men nå er det uansett få garderober i kirker, så det kan neppe være det mest uoverkommelige. 

De transkjønnede er akseptert innen kjønnsbegrepet ser jeg. Det er bra. Man kan ikke annet. For meg er det mye mer vesentlig at man diskuterer sexualitetens mangfold. Utgangspunktet kan være at som mann og kvinne skapte han dem, men deres sexuelle uttrykk er mye mer mangfoldig enn man på den tiden trodde. De ytre attributter er nok lett å feste seg ved for de fleste, men det er hver enkelts sexuelle sjel, om jeg kan bruke et slikt uttrykk som er det viktige her. Heri ligger preferansene, være seg et hovedspor og trangen til sidesprang. Det er i dette farvannet den moderne sexualitet befinner seg fordi langt flere tør å leve med og innrømme at de har et bredere repertoire enn den rendyrkede mann-kvinne-tankegangen. 

Dette har ingenting med vigselsliturgi å gjøre, men med anerkjennelsen av mennesket som mer sexuelt sammensatt enn Paulus trodde. Queerteori kan være så mangt, og frastøter svært mange, også homofile. Jeg tror ikke man skal rote det til med å trekke inn de uttrykkene som ligger i queerteorien i debatten for da sporer det bare av til menn i glitter og glam og boa og paljetter. Ikke for å underslå at en slik kultur finnes, men fordi bak denne finnes det mer seriøse emner å diskutere, og størst av dem er sexualitetens mangfold. 

1 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Enklere i gamle dager.

Publisert nesten 5 år siden

Herr Kristiansen , takk for kommentar .

Imponerende - De skulle sannelig vært medlem i mannsrolleutvalget. Men jeg har problemer med å sortere alle faglige begrep i kommentaren. 

Dette var enklere da jeg var liten gutt , vi forholdt oss til to kjønn - hvilket også Kirken og Guds ord gjorde. Og Guds ord fremdeles gjør.

Uten å ta stilling til innleggets detaljer tolker jeg innholdet dithen at konklusjonen er: Kirken er ikke et dragshow - Foreløpig.

5 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Dette var enklere da jeg var liten gutt , vi forholdt oss til to kjønn - hvilket også Kirken og Guds ord gjorde. Og Guds ord fremdeles gjør.

Uten å ta stilling til innleggets detaljer tolker jeg innholdet dithen at konklusjonen er: Kirken er ikke et dragshow - Foreløpig.

Ja, til det siste først; naturligvis ikke, selv om det må være slik at man kan komme i kirken i de klær man ønsker så lenge man er påkledd. Vi skal ikke ha hvilke som helst tilstander som ved bryllup hvor folk kommer i utringninger og skulderløse kjoler heller. Det viktige her er at du skjønner poenget. 

Så er det et mer seriøst poeng, og det er kjønnsproblematikken. Legg merke til at jeg foreslår at man holder seg til mann og kvinne som hovedbegrepene men aksepterer at det finnes enkelte transkjønnede som må aksepteres fordi de kan ha fysisk uavklarte kjønnstrekk men like fullt er mennesker. Dette er nok det enkleste å forstå. Man avviser nok ikke disse som ikke-eksisterende. 

Og da er vi fremme ved rosinen; Svært mange menn og kvinner kan ha sexuelle preferanser som ikke er helt i overensstemmelse med en ren definisjon av mann eller kvinne. Kinsey (s.d.) anså inntil 25% å være bifile i den forstand at de tillater seg å ha sex med en av samme kjønn samtidig som man har en hovedpreferanse. Det er dette jeg mener man skal ta høyde for og gi aksept. 

Paulus kjente ikke Kinsey og hadde i det hele tatt et snevert begrep om sex. Bispemøtet i 2014 forsøkte å redefinere Paulus, og de har antagelig mye rett i redefinisjonen. Etterpå har Kirkemøtet ikke nødvendigvis tatt stilling til denne men har bestemt at alle får som en måte å løse det praktiske mens man aldri blir enige om resten. Man får kalle det hva man vil, men ut fra det vi i dag vet om spredningen i sexuelle preferanser bør man se mildt og nådig på begrepene rundt at mange har et variert sammensatt sexuelt uttrykk i seg til at man skal fornekte eller avvise det. Det er slik mennesket er og i det lange løp kommer ikke kirkene unna uten å redefinere forståelsen av dette. Vi vet at det er slik. Man kan til og med tenke seg at ektefellene til Kirkemøtets deltagere var hjemme med en partner av samme kjønn mens delegatene var samlet. En pikant situasjon, men selv om en slik tankegang kan virke frastøtende på delegatene, er det likevel en realitet i samfunnet som omfatter mange fler og ut fra en slik situasjon man bør diskutere sexualitetens plass innen begrepet mann-kvinne. 

Kommentar #4

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
mennesker som biologisk sett er menn.

Jeg er imponert over din store innsikt innen kjønns/seksualitets-mangfoldet, Gjøsund. Men ønsker å kommentere sitatet ovenfor:

Jeg mener begrepet "biologisk kjønn" bør utgå fra vårt vokabular. Fra tidenes morgen ble kjønns-diagnosen stilt ved i inspeksjon av ytre genitalia. Slike ytre attributter utgjør jo bare en liten brøkdel  - kanskje en hundrede-del, - kanskje mindre  -  av det totale biologiske materiale i et menneske. I vår tid tenker vi jo at både kjønns-diagnose og andre diagnoser må stilles på grunnlag av det totale biologiske materiale. Om et menneske blir gul i huden, tenker vi jo at årsaken til gul-fargen ligger i det biologiske materiale ellers i kroppen. Tilsvarende er ytre genitalia i sin funksjon knyttet til alle cellene i kroppen, og med et ekstra nært "samarbeide" med reproduksjons-senteret i amygdala-området i hjernen. Det finnes ikke to mennesker som er komplett like i dette samarbeids-prosjektet, derfor er det heller ikke to mennesker som er komplett like i sin kjønnsidentitet. 

Begrepet "biologisk kjønn" frykter jeg vedlikeholder en slags vrangforestilling om kjønnsforståelsen. Se forøvrig mitt innlegg på Verdidebatt.no 04.mars 2016: Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn   

     

   

4 liker  
Kommentar #5

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Selv om det finnes avvik (som i unntak fra regelen), vil individets ytre kjønnsorganer være en solid indikator på det totale mangfold av individets kjønnspesifikke deler og prosesser. Det er tross alt med kjønnsorganene vi forplanter oss, og kjønn er jo nettopp den enkeltes rolle/potensiale under forplantningen. Der er knutepunktet. Selv om en skulle anerkjenne en transpersons opplevelse av eget kjønn, anerkjenne at et menneske med mannlige kjønnsorganer kan identifisere seg som kvinne, vil vedkommende likevel ikke ha erfaringen kvinnekroppen gir, slik den for eksempel vokser gjennom puberteten, menstruasjon, samleie, potensialet for å bære liv, osv. Kropp betyr noe, og vi trenger klare begreper for å kunne snakke om kropp, opplevelsen av å ha og være kropp.  

Jeg er nok mer redd for at unødvendig kompliserende begreper om kjønn vil skape vrangforestillinger. For eksempel vrangforestillingen om at menneskers kjønn er noe grunnleggende annerledes enn hos alle andre kjønnskomplementære arter i skaperverket, eller som at kjønn ikke har noe med forplantning å gjøre. 

7 liker  
Kommentar #6

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Journalist og teaterkritiker Anki Gerhardsen hadde nyleg ein god kronikk i Aftenposten om eit anna viktig verditema; eggdonasjon. Ho viser der kordan rettigheitsformelen som premiss i debatten fungererar på bioteknologifeltet.

Eg lurer på om du har lest denne? Og vidare; om du evnt. har gjort deg nokon oppfatting om der kan vere likheitspunkter eller paralleller i dei to sakene? 

Eg har sjøl vore opptatt av temaet eggdonasjon og surrogati og "skråplaneffekten". Etter mi meining klarer Anki Gerhardsen å tydeliggjere denne risikoen på ein framifrå måte i diskusjonen om eggdonasjon; når debatten tar utgangspunkt i ein formel basert på rettigheiter og likestilling.

Når eg les ditt innlegg om utviklinga innan den norske kirke, så vert eg nysgjerrig på om du har tankar og refleksjonar om det som Anki Gerhardsen skriv i kronikken sin?

Kommentar #7

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Dragshow

Publisert nesten 5 år siden

Carl Wilhelm Leo, #2

Hva? Er ikke kirken et dragshow? Joda. Se denne youtubevideoen. Se spesielt fra ca 7. https://www.youtube.com/watch?v=Evx5oxPsJrw

3 liker  
Kommentar #8

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Det er tross alt med kjønnsorganene vi forplanter oss

Hei, Heidi.

Takk for kommentaren.

Du skriver at du er "redd for at unødvendig kompliserende begreper om kjønn vil skape vrangforestillinger om .... at kjønn ikke har noe med forplantning å gjøre." Den bekymringen er jeg overbevist om at du kan droppe. Så opplyst befolkningen er i våre dager - kombinert med stor interesse for seksuell aktivitet - er det utenkelig at den kunnskapen skal bli borte,  - bortsett fra hos de som ruser seg "fra sans og samling". 

Du bruker også ordet unødvendig   Jeg undres: For hvem er det unødvendig? Hvis du hører til flertallet som er født heterofil, er det nok unødvendig for deg. Men hva hvis du var født med en kjønns-inkongruens? Ville du like å leve sammen med folk rundt deg som så på deg som en annen enn den du selv visste at du var?

 Jeg undres også på hva du mener når du skriver: ".... vrangforestillingen om at menneskers kjønn er noe grunnleggende annerledes enn hos alle andre kjønnskomplementære arter i skaperverket....".  Verdensomspennende forskning har jo vist at homofili er svært utbredt også blant dyreartene. Noen dyr lever i homofile livslange monogame parforhold. Det er altså grunnleggende likheter i menneskers og dyrs kjønnskompleksitet. Se http://www.nhm.uio.no/besok-oss/utstillinger/skiftende/againstnature/index-eng.html   

Siden du fokuserer på forplantningsevnen knyttet til kjønn, undres jeg: 

Mener du at bare de forplantningsdyktige skulle få gifte seg i kirken? (Hvordan skulle vi i tilfelle hindre at infertile giftet seg i kirken?) - Formulert på en annen måte: Hvis to par ba om kirkelig vielse  - et homofilt par og to 70 år gamle heterofile  -  skulle de behandles likt eller ulikt? Ingen av parene kunne reprodusere seg, men de var forskjellige i sitt ytre utseende. Var forskjellen i det medfødte ytre god nok grunn til å forskjellsbehandle?  


1 liker  
Kommentar #9

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Takk for svar!

Vel, når det gjelder kjønn og forplantning er dette noe alle over en viss alder vet; vi vet hva organene kan brukes til, men i denne nettopp overseksualiserte kulturen, synes stadig forplantningen å være noe som skilles fra kroppen: Sex skilles fra kjærlighet, sex fra forplantning (ved hjelp av prevensjon og abort) og forplantning fra sex (ved hjelp av prøverør, kjønnscelledonasjon og surrogati). Så selv om kunnskapen er der, er bevisstheten en annen. Dette er kanskje et sidespor, men jeg mener disse utviklingene hører sammen. 

Så til ordet unødvendig. Ja, jeg bruker det fordi det virker stadig vanskeligere å snakke med hverandre uten at noen utpeker en betegnelse som støtende, slik at man i stedet for å kunne bruke korte betegnelser som "biologisk kjønn" ender opp med å måtte sette inn lange spesifiserende setninger som ikke nødvendigvis gjør folk så mye klokere og som forstyrrer kommunikasjonen. I noen tilfeller kan det være verdt å ta oppgjør med begreper, for språk er makt - men så ofte som i dag? Her tenker jeg også litt på min egen annerledeshet, for jeg er autist, og i autismemiljøet er det ofte noen som klager over hvor liten bevissthet det er i samfunnet om autisme. I tillegg har jeg ymse andre bekjente med sine egne tilstander som også kan snakke om hvor lite bevissthet det er over disse, og da for eksempel at folk kan bruke et språk om disse tingene som de selv ikke kjenner seg igjen i. Da må jeg jo lure, hvor mange minoriteter er det egentlig den jevne borger skal måtte ha oversikt over? 

Jeg synes ellers det er litt interessant at du trekker frem legning i denne sammenheng, for både homoseksualitet og heteroseksualitet må naturlig nok knyttes til en biologisk forståelse av kjønn. Også transseksualitet for den saks skyld, med opplevelsen av at man er født i feil kropp (med vekt på utsiden), siden det forutsetter at en annen kropp er riktig. Av den grunn vet jeg ikke om disse dyretilfellene støtter ditt poeng om kjønnskompleksitet som sådan. 

Til det siste: Etter den tradisjonelle forståelsen av ekteskapet fullbyrdes det med samleie, men samleiet er både fullbyrdende og det som gjør ekteskapet nødvendig, fordi samleiet har et livgivende potensial. Om det er individuelle utfordringer knyttet til fruktbarhet utenfor parets kontroll, er fortsatt samleie mellom mann og kvinne ordnet mot forplantning fra naturens side, og derfor, så lenge man utfører akten, er det et ekteskap. Likekjønnede par har aldri dette potensialet ved foreningen, de kan ikke i kraft av sin forening skape nytt liv, og derfor kan det heller ikke være et ekteskap. Bare for å ha det klart: Jeg mener på ingen måte at homofile og lesbiske ikke er i stand til forpliktelse og kjærlighet, og jeg går ikke ut fra at de har dårligere omsorgsevner enn andre. Mitt anliggende er i så måte ikke hvem som kan gifte seg og ikke, men hva ekteskap er.  Ekteskap blir således ikke et honnørord, men en biologisk/naturrettslig realitet.  

6 liker  
Kommentar #10

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Queertankegang i Ungdommens Kirkemøte

Publisert nesten 5 år siden

Alf Gjøsund. For meg ser det ut til at queer-ideologien er meir utbreidd innanfor kyrkja enn du er klar over. Ungdommens Kirkemøte hadde møte sist haust. I sak nr 05/16 vart det vedteken ein uttale om "Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke". Nedanfor har eg lista opp nokre sitat frå vedtaket.

"Ein del av det å vere eit inkluderande kyrkjelydsfellesskaper å gi rom for personar med ulike kjønnsuttrykk og ulike kjønnsidentitetar."

"UKM meiner at språkbruken i strategiplanen ikkje godt nok inkluderer personar som ikkje identifiserer seg eintydig som menn ellerkvinner."

"«Leggje vekt på å få god balanse mellom jenter og gutar, kvinner og menn i barne- og ungdomsarbeid.» (Strategiplanen s. 10)  UKM vil rette kritikk mot språkbruken i dette punktet fordi berre to kjønnsidentitetar er omtala. Ein må ha ein kjønnsnøytral omgrepsbruk som mål ettersom berre å trekkje fram to kjønnsidentitetar blir for snevert til at alle får oppleve at dei er inkluderte, og til å bevare ønsket om ein reell balanse i barne- og ungdomsarbeidet."

"UKM vil rå kyrkjelydane og organisasjonane til å  

·        leggje til rette for opne møteplassar på tvers av kyrkjelydar og organisasjonar, der par og einslege med ulike kjønnsidentitetar og seksuelle orienteringar kan skape eit kristent nettverk  

·        jobbe bevisst med haldningar, omgrepsbruk, kommunikasjon, liturgi og teologi for å vere reelt inkluderande, og med jamne mellomrom snakke om lhbt-spørsmål for å vise at ein er open og nyfiken 

·        ha universelt utforma toalett i kyrkjelegelokale, ved for eksempel å fjerne skilta eller berre ha skilt der det står WCeller Toalett. Ein kan òg markere toalett med urinal."

2 liker  
Kommentar #11

Andreas Roger Robberstad

12 innlegg  35 kommentarer

Dåp

Publisert nesten 5 år siden

Gjørsund setter feil fokus: Det største problemet er ikke Queer. Det største problemet er den stadig forskyving av dåpsformula. Ved å fjerne seg vekk fra dåp gjort i den Treenige Guds navn, så ofres noe som helst samarbeid med verdens to største kristne trossamfunn, Den romersk-katolske kirke og Den ortodokse kirke og fleree. Dåp i den Treenige Guds navn er minste felles multiplum. Da kan den norske folkekirken like gjerne droppe hele Den Nikenske trosbekjennelsen.

Kommentar #12

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Er riskoen for ein evnt. skråplaneffekt tilstades også i debatten om vigselliturgi for likekjønna i den norske kirke?

Publisert nesten 5 år siden

Spørsmålet stiller eg til debattredaktør Alf Gjøsund. Viser til min forrige kommentar under innlegget om " Queer-kirken neste?" 

Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Uortodokse Bibelfortolkninger.

Publisert nesten 5 år siden

Lars Jørgen Vik - kommentar # 7.

Takk for link , den er arkivert.

Så kan man spørre seg selv om ikke denne type kunstnere burde utøve sine talenter og bibelfortolkninger utenfor Kirken , i dertil egnede egnede fora ? 

 Aktivisert link

 https://www.youtube.com/watch?v=Evx5oxPsJrw

 

 

2 liker  
Kommentar #14

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Biskop støtter bønn til Allah

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Så kan man spørre seg selv om ikke denne type kunstnere burde utøve sine talenter og bibelfortolkninger utenfor Kirken , i dertil egnede egnede fora ? 

 Aktivisert link

 https://www.youtube.com/watch?v=Evx5oxPsJrw

Dette var en rystende video. Det sier mye om tilstanden i Den norske kirke når en vranglærer og avgudsdyrker som Gyrid Gunnes tillates å holde på med sitt, til og med med støtte fra ledelsen i Dnk. Det er interessant å merke seg at det ikke er mulig å klikke tommel opp eller ned på videoen, og det er heller ikke mulig å kommentere på videoen. Vi ser også at Gunnes ikke har en eneste abonnent på sin YouTube-kanal. Feigt, meget feigt at Gunnes,

Jeg vil også minne om mitt innlegg Biskop støtter bønn til Allah som jeg skrev 12. september 2014. (Vi må få nøyaktig datomerking tilbake på VD. Nå står det bare at dette innlegget ble skrevet for to år siden, veldig, veldig omtrentlig.) Her ser vi at fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas støttet opp om at Gunnes i full presteuniform ber til en annen gud enn den vi er kjent med i Bibelen. Vi trenger en vekkelse i Dnk slik at de skal våkne fra sin vranglære.

5 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere