Kjell Nødland

9

Er jødedommen monistisk og kristendommen dualistisk?

Publisert: 14. jan 2017  /  700 visninger.

Har jobbet mye med denne påstanden i det siste og setter pris på om andre har innspill!

Jødedommen opererer ikke med to åndsmakter. Satan blir sett på som en medhjelper til Gud. Hans rolle er å teste mennesker og han blir kalt Anklager. Han har heller ikke noe egen fri vilje. Les mer om det på DMT.no.

Kristendommen har Gud og Satan som motpoler og med Satan som en selvstendig ond åndsmakt.Bilbelen taler mye om den kosmiske kampen. Den taler også om et opprør i himmelen, der Satan leder an.Det var en stor overraskelse for meg å oppdage denne forskjellen.

Hentet fra:

http://ejmmm2007.blogspot.no/2007/05/jewish-demonology-demon-origins.html

The authors of works like I Enoch and Jubilees make the first attempts to account for the existence of the demonic by drawing upon the cryptic passage in Gen. 6 about the antediluvian "Sons of God" who copulate with mortal women and produce the race of nefalim, "fallen ones." The "Fallen Angel" thesis proves immensely popular in Early Judaism and many non-canonical works reiterate and elaborate on this idea, eventually bequeathing this tradition to both Christianity and Islam.

Rabbinic and mystical Judaism, however, essentially rejects this idea. While there are many portrayals of angelic "willfulness" in Midrash, the idea of fallen angels rebelling against God virtually disappears from later Jewish literature.

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Hei, du tar opp noe interessant, men jeg jeg hadde sett for meg at du selv skrev litt mer utfyllende først. Du tar jo opp spørsmålet og sier at du har jobba lenge med det, men hva er dine egne tanker? Du legger ut et langt sitat, men hva er din vurdering av sitatet?

Jeg ønsker ikke å være (veldig) vanskelig her, men det hadde vært interessant å høre mer om din egen vurdering først.

Kommentar #2

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Vel....Føler vel jeg har sagt en del egentlig😀


Sier at jødedom og kristendom skiller seg fra hverandre på et viktig område, nemlig synet på Satan.


Dette overrasker meg veldig iogmed jeg alltid har trodd synet var likt.


Det setter jo kristendommen i et annet lys.


Feks for meg forklarer da jødedommen det ondes problem på en bedre måte.

Skal finne en link på det.


Hva mener du da?

Kommentar #3

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

http://www.myjewishlearning.com/article/the-birth-of-the-good-inclination/

Kommentar #4

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/the-jewish-view-of-satan/

Kommentar #5

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Hvis du har lest de to overnevnte linjene, ser at jødedommen blir veldig forskjellig fra kristendommen.


Det er derfor jeg heller i den retning som min tråd heter....

Kommentar #6

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Frågan berör Guds allmakt!

Publisert nesten 5 år siden

"Kristendomen har Gud och satan som motpoler och med satan som en självständig ond andemakt."

Ja, detta är den sorgliga bilden av vår tids kristendom, en avfallen kristendom som genom sina läror har förminskat och förringat Guds allmakt och därigenom vanärat Guds namn bland de icke troende. Det finns ingen potentat i hela universum som ens kan resa ett finger emot Herren och hans Smorde. utan att det har blivit denne givet ovanifrån. Jordens konungar och furstar är oftast satans tjänare och dom reser sej upp mot Herren och hans Smorde, men Herren endast ler över deras dårskap. Läs Ps. 2

"Då sade Pilatus till honom: Svarar du mig icke? Vet du då icke, att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig? Jesus svarade honom: Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. ....." Joh.19:10-11. Så är det även med satan, denne har ingen makt i sig själv, men har fått sig givet makt att bedraga. Det var genom bedragande ord som satan bedrog Eva och det var genom bedragande ord som han försökte att bedraga Jesus i öknen, men han hade alls ingen makt över Jesus, ty Jesus sade till honom; "Gå bort Satan, ..... " Satan verkar genom människor, människor som inte har gett "kärleken till sanningen rum" i sina hjärtan. Det var i sin hemstad som Jesus läste det profetiska ordet om sig själv, Luk.4:16-30, vilket folket ej tog in i sina hjärtan, utan uppfylldes i stället av vrede, (Satans vrede) och drev Jesus till branten av berget för att störta honom  därutför. Men Jesus vände sig om och gick genom hopen, och de kunde ej resa ett finger för att stoppa honom, därför att det var icke dem givet att i denna stund utföra Satans gärningar. Så som vi ser i Jobs bok, 1:12 och 2:6, så har Satan ingen makt utom den som har blivit honom given och så är det även nu, detta visste den apostoliska församlingen  men det har den sena tidens församling förlorat ur sikte, därför att Jesu fiender har fört in främmande läror i den kristna menigheten. Som en följd av detta så tror en stor del av den kristna församlingen att djävulen har vunnit slaget om mänskligheten, eftersom den förkunnar att alla som inte har kommit till tro på Jesus under sitt jordeliv, skall gå evigt förlorade i en evigt brinnande eldsjö. Detta är bokstavstro och bokstavstro är obibliskt, 2Kor. 3:6. Så har den sena församlingen genom sina läror gjort Gud till en förlorare och djävulen till en vinnare. Gud till en Gud som begynte allting "mycket gott", 1Mos. 1:31, men som för huvuddelen av mänskligheten skall sluta i ett evigt inferno. 

Fader, förlåt ditt folks otro och  smädande av ditt namn genom en sådan förkunnelse om dig!  

Men, ..... gläd dig, du som har ditt medborgarskap i himmelen, ty den tid djävulen har kvar, är kort. Upp.12:12

"....... allt lade du under hans fötter. När han underlade honom allting, undantog han nämligen intet från att bliva honom underlagt - om vi ock ännu icke se allting vara honom underlagt." Hebr. 2:8

Kommentar #7

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.

Skal finne en link på det.


Hva mener du da?

Hei, jeg ser at du er glad i å legge ut linker ja.. jeg skal prøve å få sett på det når jeg har bedre tid, men siden du altså legger ut linker til større stoffmengder som du forventer at leseren skal arbeide seg gjennom, så er det ikke sikkert at jeg kan gå gjennom alt.. vi får se hva jeg tar meg tid til!

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Jesus viser at det er to åndsmakter

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
Jødedommen opererer ikke med to åndsmakter. Satan blir sett på som en medhjelper til Gud. Hans rolle er å teste mennesker og han blir kalt Anklager. Han har heller ikke noe egen fri vilje.

Jesus selv viser at det er to åndsmakter.  På marken der Han helbreder blir Herren selv av fariseerne - tillagt å tjene den onde makt da syke helbredes.

Matt 12, 25-28:

Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående. 26 Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? 27 Og om det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved?

28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

De i jødedommen som trodde det som hevdes i innlegget om kun en åndsmakt, blir korrigert av Herren selv.

Jødene tok feil av Messias.  De trodde heller ikke på evig liv og på nåden.  

De trodde at de gode og rettferdige ble lønnet mens de levde på jorda.  Mens synderne og de fattige var de som ikke hadde Guds behag og heller ikke fikk glede av Guds kjærlighet, omtanke og nåde.

Loven regjerte i troen og de vellykkede som for eksempel fariseerne - ble kalt hvitkalkede graver av Herren.

 

 

 

Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Kristendommen er monoteistisk

Publisert over 4 år siden

Kristne, som Jøder og alle andre, som tror på den guden som skrev de 10 bud, er mono-te-istiske.

Det første budet: Du skal ikke ha andre Guder enn meg! - isolerer oss troende, som holder oss til budgiveren/lovgiveren, med én Gud. Dyrke flere guder er en basis synd og røver oss for Guds velsignelser.

Det er tre virkende krefter i verden:

1. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som regnes som ett - som én guddom.

2. Mennesket som Guds barn, gitt sin handlefrihet og ansvaret for planeten som er overdratt oss av Skaperen.

3. Djevelen, Satan, Lucifer som representerer ondskap, som med sine engler, mørkets onde åndehær, ble kastet ut av himmelen og ned til denne jorden.

Mennesket befinner seg i denne nåværende fysiske tilstand mellom de to åndskrefter, den absolutt gode, representert ved guddommen, og den onde, representert djevelen og hans engler. Dette åpner for valgmuligheter, som gjør vår handlefrihet reell. Et grunnleggende prinsipp under handlefrihetens domene er at uten motsetninger å velge mellom, så blir handlefriheten ikke reell - vi kan ikke trekke erfaringer basert på eget valg, så det finnes godt og ondt, og der kommer vår kraft og makt inn - å kunne velge  mellom våre muligheter - på godt og ondt.

Ved å forvalte denne gudegitte rettighet i rettferdighet, kan vi utvikle oss som åndsvesener ved vinne over våre naturlige svakheter gjennom å tro på den ene Gud - monoteisme. Det gir oss en plass i himmelen ved siden av Gud.

Taper vi oss selv under ondskapens fristelser, lokket av djevelen, mister vi vår plass i himmelen ved siden av Gud - om vi ikke omvender oss. Så Gud har gitt oss en utvei gjennom å tro på Ham, og bare Ham, ergo mono-te-isme. Vi er ene-guds-dyrkere.

Moseloven er selvfølgelig utgangspunktet for Jødedommen og Kristendommen.

Kommentar #10

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

men

Publisert over 4 år siden

det er allikevel 2 personlige åndskrefter. Ergo GT finnes det 2 guder.

Kommentar #11

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
det er allikevel 2 personlige åndskrefter. Ergo GT finnes det 2 guder.

Hvem henvender du deg til?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere