Kristian Kahrs

109

Kirkens munnkurv på islamkritikere

Med sitt meget sterke politiske engasjement for økt migrasjon fra totalitære og islamske kulturer til Norge, er det urovekkende at Den norske kirke (Dnk) samtidig gir munnkurv til prester som kommer med legitim islamkritikk. 

Publisert: 23. des 2016

Det er sterkt stigmatiserende for en prest når biskopen bidrar til å stemple sine ansatte som hatefulle rasister.Det er Trønder-Avisa som i artikkelen Sogneprest aktiv på muslimfientlige grupper melder om at Nidaros biskop Tor Singsaas reagerer sterkt på islamkritikk fra sogneprest Arndís Ósk Hauksdóttir i Ogndal og Henning som har vært medlem av islamkritiske grupper på Facebook,og det er dypt beklagelig når han sier følgende til NRK:

«Det som er problematisk er at hun deltar i disse gruppene, og også gir uttrykk for kontroversielle synspunkt. Det som er sagt innenfor kirka er at man skal være varsom med hvilke Facebook-grupper man deltar i og hva man gir uttrykk for.»

Både Trønderavisa og NRK omtaler Facebook gruppene som «muslimfientlige», et premiss som Singsaas ser ut til å godta uten å kjenne innholdet eller agenda for disse gruppene. Det er en stor forskjell på å ha en sunn skepsis i forhold til islam og det å hate muslimer. Her tillegger journalister og ledelsen i Dnk hatmotiver til sine meningsmotstandere, og hvis islamkritikere så enkelt kan avfeies som hatere, er dette meget alvorlig for ytringsfriheten.

Videre sier biskopen:

«Det skal være ytringsfrihet for en prest som kan ha både ideologiske og politiske synspunkt. Men en er nødt til å se på dette i forhold til den offentlige rollen som prest. Da kan man ikke gi uttrykk for meninger som er i strid med kirkas grunnleggende synspunkt. Vi skal komme godti land med dette, men jeg er nødt til å si fra i det offentlige rom når det er meninger som er så på tvers av det kirka står for.»

Betyr dette at Dnk mener at et aktivt trosforsvar for kristen tro i møtet med islam er påtvers av et kirka står for? Vi får anta at et grunnleggende standpunkt for Dnk er at Jesus er det eneste vegen til frelse og at dette ikke kan skje via islam. Men når Dnk ikke ønsker en teologiskdebatt om dette, og når de sier islamkritikere innen egen organisasjon står for motstridende synspunkter, da blir debatten rett og slett fordummende.

I nyhetsaktuelle Åpne Dører, som jobber mye med forfulgte kristne i blant annet islamskeland, sier broder Andreas det på en fin måte. For han betyr islam, I Sincerely Love All Muslims, jeg elsker inderlig alle muslimer. 

Politisk er jeg utenrikskoordninator for det nasjonalkonservative partiet Demokratene i Norge og fylkesleder i Sør-Trøndelag, og enn så lenge ogsåmedlem av Dnk. Vi er ikke et kristent parti som sådan, selv om vi er stolte av vår kristne kulturbakgrunn. Demokratene er kjent som et islam- og innvandringskritisk parti, men for meg som kristen er det viktig at vi ikke er et parti som lar oss styre av hat og frykt, og jeg vil at alt det jeg gjør som politiker skal gjennomsyres av Kristi kjærlighet. Og i Demokratene er vi knallharde med medlemmer som ikke behandler mennesker med den respekten de fortjener. Vi har nulltoleranse for rasisme, og ekstremistervil bli ekskludert.

Ja, vi ønsker å begrense migrasjonen fra islamske kulturer så mye som overhodet mulig på grunn av de enorme demografiske konsekvensene som følger av slik innvandring. Vi ønsker å ta troende muslimer på alvor når de tror på islams originalkilder, Koranen og Sunna, og vi tar dem på alvor når de mener at Koranen er Allahs direkte inspirerte og uforanderlige ord. Derfor sier vi nei til migrasjon fra islamske kulturer, men vi skal likevel være anstendige i måten vi snakker med og om muslimer. Derfor snakker jeg gjerne med muslimske ledere, slik jeg gjorde med imam Tayeb Berghout i Trondheim. Han har farlige holdninger, men jeg setter meg gjerne ned med han ogandre muslimer. 

Dr. Berghout har også vært dialogpartner med Dnk i Nidaros siden 2001, men det er urovekkende at de ansvarlige for dialogen i bispedømmet ikke har en Koran, ikke har lest i Koranen og ikke har grunnleggende kunnskap om islamsk teologi.

Det er viktig at vi fåren god debatt om islam som ikke er fordummende. Derfor trenger vi Demokratene i Stortingsvalget for at skal kunne ha en debatt om hvordan islam påvirker samfunnet vårt, Og her kan vi ikke stole på FrP som ikke har forstått islam i det hele tatt. Tidligere justisminister Anders Anundsen mente ekstremister hadde misbrukt islam da islamske terrorister angrep København. Slike fordummende utsagn vil aldri komme fra oss i Demokratene.

Vi håper vi kan målbære disse standpunktene frem mot valget i september uten å bli stempletsom rasister eller anti-demokrater.

14 liker  
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er på tide at en informerer om Islam til alle. 

Publisert over 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
vi tar dem på alvor når de mener at Koranen er Allahs direkte inspirerte og uforanderlige ord.

Kjempebra at du skriver innlegg på det som vel er så forstemmende at en kan bli kvalm av mindre. 

DNK er svært tilbakeholdene på å uttale seg om Islam. Ja det er vel ikke noe fag for dem som skal bli prest i DNK? 

Like fullt er det ytterst viktig at prester og media setter seg inn i hva Islam står for. Budskapet i kristendommen er kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Hva sier Koranen om dette? Vantroende skal bekjempes står det. Det står til og med drep dem når tiden er inne. Barmhjertighet? Sharialoven viser på ingen måte barmhjertighet eller tilgivelse. 

Derfor må en kunne si at Islam er på andre siden av det vi kan si om kristendommen. Det er ingen positive sider ved Islam . Bare negative og grusomme sider ved Islam. Dette har tydeligvis ikke biskop Tor Singsaas fått med seg. 

Uvitenhet er den største pådriver for Islam i vårt samfunn. Media holder kjeft og Singsaas vet tydeligvis ikke bedre. 

Det er på tide at en informerer om Islam til alle. 


10 liker  
Kommentar #2

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Men der sprakk ballongen. Poenget var ikke å bedre på kirkens formentlige "munnkurv"-situasjon. Bare "kom til oss og stem på oss." Og gjerne også "bli som oss".

Religionsdialog er prinsipielt noe annet enn partipolitikk.

Kommentar #3

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Egentlig er det innlegg på dette nivået som gjør at forståelse og fred ikke har noen sjanser i verden, og som gjør Verdidebatt.no så lite lekkert, Georg Bye-Pedersen

1 liker  
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er det innlegg på dette nivået som gjør at forståelse og fred ikke har noen sjanser i verden,

Det er vel også det vi ser i denne verden i dag. Terror og drap overalt. Det begynte i Bosnia hvor 6000 islamister ble fløyet inn for å "bekjempe" de gresk ortodokse serberne. Det ble starten på den krigen.

7 liker  
Kommentar #5

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Fred over jorden, menneske fryd deg

Publisert over 4 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er det innlegg på dette nivået som gjør at forståelse og fred ikke har noen sjanser i verden, og som gjør Verdidebatt.no så lite lekkert

Det er jo trist at Farner Kverno ikke tror fred har noen sjanse i verden, til tross for at vi nå feirer at Gud ble menneske med et fantastisk fredsbudskap.

Tenk at englene sang om Jesu fred for markens hyrder, og det lød skjønt fra sjel til sjel: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig frelser født!

Farner Kverno må gjerne fortsette med en religionsdialog som ikke tør å stille de gode og vanskelige spørsmålene om islamsk teologi og hva egentlig Muhammed ville med sitt budskap. Han tror kanskje det blir mer forståelse av å si at islam virkelig er fredens religion og det blir mer forståelse av kunnskapsløshet?

Det er kanskje ikke så mye å gjøre med Farner Kverno hvis dette er hans holdninger, men jeg ønsker i alle fall alle, meningsmotstandere og meningsfeller en riktig velsignet og fredfull jul.

Kristus er født!

5 liker  
Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Har frykten allerede et overtak?

Publisert over 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Det er en stor forskjell på å ha en sunn skepsis i forhold til islam og det å hate muslimer. Her tillegger journalister og ledelsen i Dnk hatmotiver til sine meningsmotstandere, og hvis islamkritikere så enkelt kan avfeies som hatere, er dette meget alvorlig for ytringsfriheten.

Elsk deres fiender sa Jesus. Om man ser på muslimer som fiender, bør man elske dem også. Det er stor forskjell på det å være  muslimfiendtlig og å være islamfiendtlig, som du påpeker. Vi må kunne oppføre oss som "folk" i forhold til alle. Samtidig må det lov å være kritisk til alle destruktive ideologier/ismer.
Kirkens folk bør vel sette seg litt inn i hva Islam betyr i praksis og hva det vil bety for et Norge med flertall muslimer. Paulus sier dette; "For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot." og "Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger."(fra Paulus’ andre brev til korinterne)

Man kan sikkert, med støtte i Islamske skrifter, se på Muhammed som en "lysets engel" i hans første 10 år(skiftet "ham" senere).  Vi bør også være takknemlige for at flertallet av verdens muslimer forholder seg til Muhammed som rollemodell, basert på hadith(fortellinger) fra disse årene.
Dersom Nazismen hadde "blusset" opp igjen og prøvd å fremstå som den sanne religion/levemåte/styresett, skulle vi ikke da kritisert ideologien?
Jeg vil si, selvfølgelig.
På samme måte bør vi kritisere og plukke fra hverandre, Islam, Koranen, fortellingene og utsagnene til Muhammed(hadith) osv. Men ikke gå til personangrep med kritikken.

Problemet er vel at frykten allerede er så sterkt etablert at det er for sent?
"I kjærligheten finnes det ikke frykt; 18 den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt"
(Johannes’ første brev)


4 liker  
Kommentar #7

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Dersom Nazismen hadde "blusset" opp igjen og prøvd å fremstå som den sanne religion/levemåte/styresett, skulle vi ikke da kritisert ideologien?
Jeg vil si, selvfølgelig.
På samme måte bør vi kritisere og plukke fra hverandre, Islam, Koranen, fortellingene og utsagnene til Muhammed(hadith) osv

Ja, men der ligger problemet for Den norske Kirke. Den er like passiv overfor islam i dag som den var overfor nazismen under okkupasjonen. Sjef-biskop Berggravs høyforræderi langs fronten i april 1940, samt hans konstruktive arbeid for "Administasjonsrådet" i den følgende tid, sier mer enn nok. DnK har aldri tatt noe oppgjør med dette, selvfølgelig.

6 liker  
Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

14.6

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Problemet er vel at frykten allerede er så sterkt etablert at det er for sent?

Ja, du er inne på noe der. Er vi redd for Satan?. Er vi redd for å stå frem og si at Jesus er veien, sannheten og livet? Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.
Joh. 14. 6
For en prest eller for en kristen burde dette ikke være vanskelig. Eller er det det?

Hvis frykten og terroren  tærer på grunn av Islam, burde troen hjelpe dem. Troen på det Jesus sier i 14.6 burde få dem til å ta avstand fra Islam.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere