Jan Hårstad

1125

Psy-op Syria.

Krigspropaganda og ultrahumanisme.

Publisert: 19. des 2016

 

     I det offisielle Norge lar det seg godt gjøre å være glødende tilhenger for vestlige iscenesatte kriger i den tredje verden samtidig som man framstår i første rekke som gråtekoner for "tragedien" om flyktningene. Hvordan de får dette til å gå opp i logikken går over min forstand. Jeg setter min lit til at klokere folk enn meg kan forklare dette. En trenger ikke gå så langt: de finnes her på verdidebatt; for bombing og for flyktninger. Samtidig!

   Det som i motvind holder meg oppe er dette, at selv om fakta og sannhet skal bekjempes,så er historiens logikk laget slik at før eller senere så propper sannheten opp. Verdenssituasjonen er nå slik at elitene,som fram til nå har holdt seg med internasjonale mediahus,er helt desperat over at internett lanserer tolkninger av samtidshendelsene som går imot deres monopol på de. Derfor denne pågående kampanjen om sensur og kontroll av livet på nettet. Det kommer raskt til Norge også.

   Den norske metoden for oppretthold av USA/Nato-versjonen av Syriakrigen er slik: Klassekampen,Aftenposten,Dagbladet etc ringer da opp til ymse "eksperter" som er "seniorforskere" i tenketanker som er knyttet enten til Nato eller den norske staten.Klassekampen ringer gjerne opp Cecilie Hellestveit som er tilknyttet super amerikanske new world order tenketank Atlantic Council. Jeg kunne listet opp mange slike eksempler,noe som jeg betrakter som fullstendig unødvendig. Vår "frie presse" gjengir hva som er den euroamerikanske fortellingen om Syriakrigen,via etablissementets "seniorforskere".

  Det aller siste som har skjedd ved nato-jihadistenes nederlag i Aleppo er en eskatologisk terminologi om "katastrofer","massakre","lammende maktesløshet,"tragedie" for å hente litt fra Aftenpostens leder 18 des 2016.

  Om man ikke driver med denslags sammenbruddsøvelser,driver man med ren krigspropaganda a la Klassekampen og Aftenposten.

  Her er hva Skjeggestad skriver i Aftenposten: "Ansvaret for drapet på sivile i Syria,ligger på den angripende part - den syriske presidenten Bashar al-Assad,støttet av russisk luftstyrke.

  Men har ikke også verdenssamfunnet en plikt til å gripe inn når syriske regjeringsvennlige styrker går fra dør til dør og dreper sivile "på stedet?" (14 des 2016)

  Det var faktisk Klassekampen som først i Norge lanserte ideen om at de islamistiske leiesoldatene fra 60 nasjoner var å sammenligne med "Spaniakjempere" anno 1936-38. Denne helt absurde metaforen syntes Inger Anne Olsen i Aftenposten var så god at hun lanserte den der også. Halskuttere,voldtekstmenn,hengere og korsfestere av motstandere skulle da av media ombygges til edle "opprørere" som bare kjempet for det gode. For de var jo Natos Jihadister.

  I alt som nå skrives om Syriakrigen er nå Norges rolle sjaltet ut.Alle norske media driver med OMERTA om Norge. Det er haram å skrive om at Norway på et meget tidlig tidspunkt i Syriakrigen anerkjente Nasjonalkoalisjonen som Syrias folkerettslige og legale regjering. Dette på et tidspunkt da Syria hadde full representasjon i FN.

  Ingen i den såkalte "venstresida" hadde noen innvendinger mot dette.

  Nå vet vi det at det var norske UD som finansierte at legene Gilbert og Fosses kunne dra til Hamas Shifa-Hospital under siste Gazakrig som statssubsidierte NORWAC. Dette ble de berømmet for av AP-regjeringen.

  Det var derfor ikke til å undres over at AP-regjeringen,etter å ha velsignet den Muslim Brotherhood-dominerte Nasjonalkoalisjonen,syns det var fint at Norwac satte opp et sykehus i byen Tell Abiad for å pleie sårete Jihadister,gjerne fra Islamsk Stat. Dette skal være betalt fra UD med 6,2 millioner kroner og 250 000 i måneden i lønn til personalet.

  Så var det Norsk Folkehjelp som rykket inn i Jihadland. E24 skriver: "Nødhjelp for millioner av kroner fra Flyktningehjelpen har havnet i områder som er kontrollert av den islamistiske terrorgruppen ISIL. Hjelpen utnyttes i ISIL-propagandaen for å vinne folkets gunst."

  Her er det da noen tall fra statsminister Ernas delaktighet i internasjonale Syriakonferanser jeg har notert meg i blokka mi,men de er så store at jeg tar et kritisk forbehold. Det finnes folk på verdidebatt som er dyktige i å verifisere sånt, men Erna skal ha lovet 10 milliarder kroner i bistand til Syria over tid og i naboland. 2,4 milliarder for 2016.

  En må komme i hu at når Norge her snakkes om "Syria" så er det IKKE det lovlig valgte Bashar al-Assad-regimet, men Nasjonalkoalisjonens Syria dominert av ymse Jihadister og Muslim Brotherhood.

  Når det er slik at Syriakrigen nå diktes som gudesendt Armaggedon,blir det nødvendig å påpeke at katastrofen som det offisielle Norge jamrer om,er menneskeskapt og at Norge som vanlig har hatt en sentral oppgave i krigsforløpet.

  Dette kan man legge lokk på naturligvis, men sannheten lar seg ikke temmes og bortforklares så lett. Her er skjeletter i det norske skapet som skrangler nå fryktelig nå.

  Men ingen vil møte dem.

 

 

13 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere