Tania Randby Garthus

69

"Nærpoliti" på ville veier

Den norske sentraliseringsreformen som ironisk nok kalles for en nærpolitireform er i ferd med å vekke folket. Fakkeltog mobiliseres når bygder nå innser hva som er i ferd med å tas fra dem.

Publisert: 18. des 2016

Jeg er en av dem som er dypt bekymret for utviklingen i norsk politi. Etter å ha sett en amerikansk dokumentar fra 2016 om militariseringen av amerikansk politi kjenner jeg igjen flere elementer som har begynt å prege også det norske politiet.

Dokumentaren kan sees her: http://www.vgtv.no/#!/video/134259/do-not-resist

Det er grunn til å stille seg spørsmålet om hvem som sitter med definisjonsmakten over politiets utvikling? Hvem er det som  bestemmer at nærpolitiet skal nedprioriteres ved å legge ned lensmannskontorer? Hvem er det som bestemmer at politiet blir bedre av å styres fra biler med lange avstander til publikum, fremfor å ha en lokal forankring der betjentene kjenner sitt publikum? Hvem er det som nå innfører teknologisystemer uten etisk refleksjon over bruken av dem og hevder at dette er fremtiden for godt politiarbeid?

Faglig godt politiarbeid er forankret i relasjonelle møter med mennesker der politibetjenten utgjør en forskjell. Vi beveger oss nå fra å være et relasjonelt politi til å bli et aksjonspoliti.

Politiet skal rykke raskt inn og raskt ut igjen og haste til neste oppdrag. De skal gjøre god etterforskning på stedet. Men hva med alt det andre? Hva med alle de viktige møtene med mennesker i krise, de møtene som gjør politiarbeidet så meningsfylt?

Hvor ivaretas disse møtene i den politianalysen som hele sentraliseringsreformen bygger på?

http://www.politiforum.no/no/meninger/leserinnlegg/2016/Farvel+til+lensmannen.d25-T2RjW0v.ips

https://www.pf.no/pf/aktuelt_na/nyhetsarkiv/2013/juli/Politianalysen+ligner+Politireform+2000.d25-TNlLGXX.ips

Politidirektoratet sender sine direktører ut i front der de mer eller mindre forpint prøver å forklare at alt skal bli så mye bedre ved å fjerne politiet fra folket. Forskning viser noe annet. Det blir ikke bedre, men det blir dyrere. Danmark, Sverige og nå Scottland har mislykkes med sentraliseringsreformene sine.

18 minutter inn i dette programmet kan dere se et innslag om svensk politi og hva de sliter med:

http://www.svtplay.se/video/11529234/veckans-brott/veckans-brott-sasong-13-avsnitt-9

Det har vært mange advarsler gjennom flere år, men de som bestemmer vil ikke lytte. Hvorfor? Hvilket kunnskapsgrunnlag baserer de seg på? Hvilken faglighet baserer de seg på?

http://politiforum.no/no/nyheter/2016/juni/Danskene+advarer+etter+sin+reform%3A+%E2%80%93+Vi+har+rett+og+slett+ikke+nok+politifolk.d25-T2JvM43.ips

Norsk politi har etter krigen bygget på noen viktige grunnverdier. To av de verdiene er at politiet skal være lokalt forankret og at politiet skal yte service overfor borgerne. Hvordan kan disse verdiene ivaretas når de lokale lensmannskontorene legges ned?

Det norske folk trenger levedyktige lensmannskontor med betjenter som engasjerer seg i nærmiljøet. For å få til det må politiet ha nok ansatte. De siste årene har store etterkrigskull gått av med pensjon og inntaket til politiutdanningen har vært for lavt. Særorganene har samtidig est ut for å møte den internasjonale og nasjonale, mer komplekse, kriminaliteten. Fra 2010 har opptakene ved Politihøgskolen gått opp, men i dag er det mange politiutdannede som ikke får jobb fordi politietaten ikke har penger til å ansette dem. Politidistriktene må velge mellom å ansette eller å opprettholde driften.

Politiet tvinges inn under sparebluss og nedtrekk i studentopptak vurderes fra 2018. Det er grunn til å spørre om man virkelig  har nådd målet med 2 politi pr 1000 innbyggere i 2020? 

Utviklingen i norsk politi burde ikke gå på bekostning av bekjempelsen av hverdagskriminaliteten og den gode og forebyggende relasjonen med publikum. Å kaste disse viktige verdiene på båten, fordi landet skal styres etter markedsøkonomiske prinsipper der instrumentell styring gjennom måltall og et stort kontrollbehov er drivkraften, er bare trist. I alle profesjoner der mennesker er i sentrum vil denne måten å styre på være lite hensiktsmessig og dermed være feilslått politikk. Men hvordan skal vi få dem som aldri har hatt støvlene på til å forstå dette? Det viktigste vi som politi kan holde på med er forebygging og dette utføres i ordentjenesten hver eneste dag, men måles politiet på dette arbeidet? Overhodet ikke! De måles kun på det reaktive og det settes opp måltall på handlinger der betjentene må trigge jaktinstinktene sine for å fange flest mulig mennesker slik at måltallene kan oppfylles.

Vi ser det i dag i Oslo, der politiets utlendingsenhet hopper bukk over god faglig politipraksis og bygger ned tilliten til byens minoriteter i sin iver etter å oppfylle måltallene pålagt av deres ledere.

Det er god grunn til å bekymre seg for hva som venter oss rundt neste sving hvis ikke bremsene settes på og vi finner veien inn på et mer bærekraftig og publikumsvennlig spor.

3 liker  
Kommentar #1

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Å kaste disse viktige verdiene på båten, fordi landet skal styres etter markedsøkonomiske prinsipper der instrumentell styring gjennom måltall og et stort kontrollbehov er drivkraften, er bare trist. I alle profesjoner der mennesker er i sentrum vil denne måten å styre på være lite hensiktsmessig og dermed være feilslått politikk.

Godt summert i et svært godt innlegg. Hvis poenget bare hadde vært å oppnå innsats fra flere spesialutdannede tjenestefolk som var tilgjengelig for nærpolitiet. så kunne man jo ganske enkelt ha tilført mer kapasitet til distriktene. Helt unødvendig å rasere lensmannstjenestene av den grunn.

Det skal ta tiår å bygge opp igjen alt dette regimet har ødelagt. Krf-folkene må ha vært inspirert av Åpenbaringen da de valgte å støtte denne styggedommen til regjeringsakt.

Kommentar #2

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Norge på ville veier

Publisert nesten 5 år siden

Alt skal jo overstyres og mennesker er bara data-tall som skal flyttes rundt i landets mange system så det passer inn i det globale landskapet. 

Blir alltid så provosert av de som snakker om USA uten noensinne å ha bodd der. Tenke sjæl og dele med andre  og ikke være en som bare gjør det andre sier eller underkaste seg i saue-system. Det har ikke gått opp for de norske at en ikke kan hersje med og overstyre de som gjennomgår vanskelige livssituasjoner. I systemene skal alle kontrollerers-og av hvem, jo de med manglende kompetanse og kunnskap som både i barnevernet og i store deler av nav-systemet. Det er ingen proff respekt for mennesker i flere sammenhenger, men et voldsomt behov for å sette seg over andre og belære eller krenke, Dette i flere av  de store overstyrende organer i landet. Mange helt uten nødvendig kompetanse skal innvolveres i andres private og personlige områder. Det skjer daglig store overtramp fra "norges hjelpere" allerede også skal vi i tillegg ta inn flere til landet som ikke fungerer i utgangspunktet??? Norge må oppdateres hos ELITEN og de som lever i et skjermet (enn så lenge) og beskyttet landskap.

En må ha et handlekraftig poiliti og mange flere overalt-og ja, alt er så vanstyrt at en kan bli ganske redd for fremtiden. En må jo først ha orden i eget hus før en kan slippe inn mange nye-i landet. Jeg bodde i flere år i kollektiv i yngre dager og vi hadde råd på hvordan vi skulle gjøre det i huset-vi samarbeide om oppgaver. Noen ganger måtte noen bestemme -heldigvis var det andre nasjoner innvolvert og folk som hadde reist en del så en kunne forstå andres ståsted. Det gikk utrolig bra men en måtte nullstilles når nye kom inn.  

I Norge er det mange slags ideoligier om hvordan ting burde være uten å ta nok hensyn til hva som bor i mennesker-av både godt og veldig ondt. Virkeligheten er helt fjærn for mange.

Tror nesten Norge var på sitt mest fungerende i Vikingetida- det var mest orden på et fornuftig plan på et vis. En brukte mye mere vettet tydeligvis, selv om det okkulte rådet grunnen. 

1 liker  
Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Den tiden vi lever i nå vitner om...

Publisert nesten 5 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.

I Norge er det mange slags ideoligier om hvordan ting burde være uten å ta nok hensyn til hva som bor i mennesker-av både godt og veldig ondt. Virkeligheten er helt fjærn for mange.

Tror nesten Norge var på sitt mest fungerende i Vikingetida- det var mest orden på et fornuftig plan på et vis. En brukte mye mere vettet tydeligvis, selv om det okkulte rådet grunnen. 

Vikingtiden var brutal på flere måter, der de eldre måtte utfor ættestupet bl.a., ingen idyllisk tid. 

Er blant dem som ikke tror at mennesker kan ordne opp selv uavhengig hvilken kultur eller styre, historien beviser det meget grundig dokumentert. Samtidig kan historien også dokumentere at de årene kristendommen sto høyt i kurs i vestlige land, økte velferden for folk flest. Den økte såpass mye at folk flest også ble bortskjemte, såpass bortskjemte at mange ikke lenger var avhengig av Jesus og troen på Ham alene. Økonomien bedret seg og et sterkt forbedret helsevesen og rettsvesen fungerte i noen år. Så ble fokuset ble rettet mot det som er i og av verden, og økt hedenskap og karrierejag bredde om seg. Menneskene trengte jo ikke Jesus, trodde/tror de. Menneskene klarer seg selv på egne premisser, trodde/tror de.

Resultatet ser vi atter en gang, når gudløsheten øker i omfang. Det skal en sterk rygg til for å bære gode dager, de fleste er ikke utrustet med en slik rygg. 

Er blant dem som tror at mennesker ikke kan ordne opp selv, men er isteden 100% avhengig av Guds hjelp, ledelse og inngripen, muliggjort av Guds barmhjertighet, nåde og miskunn. Guds kjærlighet er ikke slik folk flest oppfatter kjærlighet, den er så uendelig mye mer enn det. Guds kjærlighet er fullkommen, så fullkommen at vi ikke kan sette ord på den med vårt språk. Guds kjærlighet kan kun anes på åndelig vis, og synliggjort tydeligst ved Jesu Kristi Frelsesverk fullbrakt på Golgata Kors. 

Det er jo den legemlig oppstandne Kristus Jesus som er de hjelpeløses hjelper.

Uten Jesu Kristi soning for hele menneskehetens synder i vårt sted, hadde vi ikke hatt framtidshåp. Dette framtidshåpet er ikke grunnfestet i denne verden, men er grunnfestet i Kristus Jesus som hører Guds Rike til som skal bestå i alle evigheters evigheter.

Her på jorden er vi også kalt til dette, spre Guds Ord og virke som:

LIGNELSEN OM SÅMANNEN
1 Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg nede ved sjøen.
 2 Det samlet seg så mye folk om ham at han måtte gå i en båt og sitte i den, mens mengden stod inne på stranden. 3 Og han talte lenge til dem i lignelser og sa:
 "En mann gikk ut for å så. 4 Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. 5 Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. 6 Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord og bar frukt: hundre foll, seksti foll, tretti foll. 9 Den som har ører, hør!" 
Matt 13,1-9

29 Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte: "Hvem er så min neste?" 30 Jesus tok spørsmålet opp og sa:
 En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød.
31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk rett forbi. 32 Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: "Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake." 36  Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? 37 Han svarte: "Den som viste barmhjertighet mot ham." Da sa Jesus: "Gå du bort og gjør likeså."
Luk 10,29-37

Den tiden vi lever i nå vitner om at de lovløse tider tvinger seg fram, der ofrene neglisjeres og de lovløse får ture fram også beskyttes. Det er jo profert at slik skal det bli og verre skal det bli helt til Jesus kommer tilbake. Gud har jo fastsatt en tid for denne verden som en dag skal forgå i ild, der Gud skaper en ny himmel og en ny jord som aldri i alle evigheters evigheter skal forgå.

1 liker  
Kommentar #4

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

takk for svar Mona

Publisert nesten 5 år siden

Leser  det du skriver og det er ofte godt også med sitat fra Bibelen. Takk

Tror ikke et øyeblikk at vikingetiden var idyllisk-bare så det er sagt.

Men håper at Gud snart griper inn - det er så mye ondt nå at en får nesten pustebesvær. Jeg må ta litt pauser fra mediabilder når det gjelder barn i fokommen tilstand - det en nesten ikke til å holde ut. Ber om at Jesus holder rundt de i åndens verden. Tor vi er mange som ønsker å gjøre noe, men kampene er brutale-en føler seg nærmest maktesløs, det vil jo bare fortsette.

Mange står jo også i familiedramaer i  det som fortsatt oppleves som et trygt Norge.  og Åndskamp om delig er jorden helt inn i julen -ja, nå skjer det fortløpende.

Oppbyggelig å lese dette du skrev -da krymper mørket. Det er som om det blir helt stille i ondskapens verden når en leser fra skriften-nesten rart og mekbart.

1 liker  
Kommentar #5

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Da er det til Guds Ære.

Publisert nesten 5 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Oppbyggelig å lese dette du skrev -da krymper mørket. Det er som om det blir helt stille i ondskapens verden når en leser fra skriften-nesten rart og mekbart.

Det er jo Jesus som muliggjør at vi kan påminne om Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje, da er jo alt dette til Guds Ære.

Det du skrev ga meg assosiasjoner om dette:

 FREDSFYRSTEN
2  Det folk som vandrer i mørket,
 får se et stort lys;
 over dem som bor i skyggelandet,
 stråler lyset fram.

 3  Du lar dem juble høyt
 og gjør gleden stor.
 De gleder seg for ditt åsyn
 som en gleder seg i kornhøsten,
 som en jubler når hærfang skiftes.

 4  For åket som tynget folket,
 stangen over nakken på det
 og staven som driveren brukte,
 har du brutt i stykker som på Midjans dag.

 5  Ja, hver støvel som trampet i stridsgny,
 og hver kappe som er tilsølt med blod,
 skal brennes opp og bli til føde for ilden.

 6  For et barn er oss født,
 en sønn er oss gitt.
 Herreveldet er lagt på hans skulder,
 og hans navn skal være:
 Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
 Evig Far og Fredsfyrste.

[et barn: en konge av Davids ætt (Messias).]

 7  Så skal herreveldet bli stort
 og freden være uten ende
 over Davids trone og hans kongerike.
 Han skal gjøre det fast og holde det oppe
 ved rett og rettferdighet
 fra nå og til evig tid.
 Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette
 i sin brennende iver.

                                                              Jes 9,2-7

Det er jo slik Guds Levende og virkekraftige Ord virker i oss, når det mørkner til i verden og under alle omstendigheter her på jorden. Vi har jo vårt håp grunnfestet i Kristus Jesus og vet da at alt er mulig for Gud, uansett ytre omstendigheter. For Guds Rike er jo ikke av denne verden.

Vi er jo også kalt til å se framover og oppover der Kristus Jesus er i Guds Rike, merker meget godt selv at om det blir for mye fokus på det som er i denne verden; blir det tungt og mismotet øker. Guds Ord reiser oss opp, enten det er til trøst, oppmuntring, formaning, advarsel og rettledning. Guds Ord i Skriftene er jo virkekraftige til å holde oss levende og i live, også på åndelig vis.

1 liker  
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Mona

Publisert nesten 5 år siden

Ja, og takk igjen for skriftsted og påminnelser. Beklager skrivefeil det går litt fort alt i førjulstiden. Ha en god kveld. Mvh

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere