Jan Hårstad

1125

Eventyrlig dill.

Braanen i Syria.

Publisert: 17. des 2016

 

      Endelig kom redaktøren av Klassekampen,Bjørgulv Braanen,ut av skapet og skrev om Syria-krigen idag 17 desember 2016.

       Tankene mine går til Rosa Luxemburg som mente at sosialismen ville seire i verdensmålestokk fordi sosialistene var bærer av en moralsk kapital. Med det mente hun at at de var sanndru,holdt seg til sannheten og var redelige. 

     Dette,kjære Rosa, var ønsketenkning på aller høyeste romantiske nivå. "Sosialister" ljuger og bedrar like godt som alle andre,definitivt når det gjelder kampen om makt i politikken.

   Klassekampen er jo finansiert med 40 millioner kroner fra verdens mest loyale amerikanske delstat,Norway,som velter milliarder på milliarder inn i de amerikanske krigsprosjektene og har gjort dette siden 1949. Ikke noen stat i verden målt etter folketallet har gitt så store summer til koloniseringen av Afghanistan som Norway. Og hva med pengene til Jihadistene i Syria? Får vi noengang vite hva dette har kostet? Neppe,men det er også snakk om enorme summer levert som støtte til anglo-amerikansk verdensomdanning.

  Professor Bjørn Olav Utvik jobber jo delvis i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt som selvfølgelig forsker for USA-Natos seier i alle kriger. Han har fast spalteplass i Klassekampen for å romantisere terroristisk islam og det har igjen sammenheng med at terroristisk islam har vært Natos samarbeidspartner helt fra 1979 av. Om dette finnes det nå 500 bøker om på Amazon som enhver kan kjøpe for en rimelig penge.

  Så da Utvik skrev en kronikk om at de internasjonale Jihadistene i Syria var å sammenligne med de frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38,trodde jeg at Utvik ville bli fratatt sin faste kronikk,men nei da. Ingen hadde innvendinger mot den historiske metaforen og den har blitt stående som Klassekampens lesning av Syriakrigen.

  Det som skjedde med de norske Spaniakjemperne var at fattige arbeidersamfunn (Røros f.eks) spleiset for å sende Wesselvold til Spania for å kjempe mot fascismen.

  Jihadistene i Syria var hentet inn av Tyrkia-Qatar-SaudiArabia mot bra betaling for å innføre Shariasamfunn og emirat i Damaskus. Deres opptreden med halshugging,hengning,voldtekter og korsfestelser i mange år beviser at vi her står overfor selve islamofascismen inkarnert. Men sett fra alliansen Paris,London og Washington er det "fake news". Det politisk korrekte fra Vestens side er at de stadig er det samme som under Ronald Reagan: FREEDOMFIGHTERS.

  Her er da det som Braanen skriver idag: "Den syriske krigen har vært ekstremt blodig,og regimet har fart svært brutalt fram og har mange ugjerninger på samvittigheten: drap på sivile,tortur,vilkårsløs bombing og henrettelser.

   Opprørerne,som i stadig større grad domineres av salafi-jihadister,er blitt oppmuntret av Vesten  og Saudi-Arabia til å fortsette krigen."

   Det man kan si om denne lesningen av Syriakrigen er at det er en blåkopi av Pentagons pressemeldinger og krigspropaganda samt en refleks av Utviks tese som "Spaniakjemperne". Det er gjennomfalsk historiebeskrivning. Uovertruffen falsk.

   Allerede i 1996-7 da det berømte tankeskrivet "A Clean Break" utkom,startet man debatten om hvordan knuse Syria som ALLE tenketanker for militære spørsmål behandlet i Vestverdenen. Populært blant menigmann var  general Wesley Clarks video om alle de seks arabiske stater som skulle "tas ut" - en veileder for hva som skulle skje.

  Kanskje den største feilen USA/Nato gjorde var å bygge opp Syrian National Council i utlandet som bestå både av kultiverte liberale demokrater og Muslim brotherhood. Det gikk ikke mere enn høyst to år før demokratene trakk seg ut da de skjønte de var fullstendig maktesløse overfor Muslim Brotherhoods intriger og fanatisme. Siden har disse dominert.

  Så Michael Kilo,som var en prominent demokrat,trakk seg ut i likhet med de øvrige demokrater og sa i et intervju for mange år siden - omtalt av meg her på verdidebatt. "Denne krigen har nå overhodet ingenting med det syriske folks interesser å gjøre lenger. Det er en internasjonal krig som utspiller seg på syrisk jord."

  Ja,og det vil den jo bli i mange år til og kanskje bli verre og.Høyst sannsynlig det.

   Siden vi holder på med "sosialister". Mari Eifring er nå partisekretær i Rødt som har slått seg på at FN skal løse krigen i Syria og alle er like slemme der.

   Hvordan alt er under forvandlingens lov. Sommeren 2009 var den samme Eifring og Rød Ungdom på tur til Folkefronten for Palestinas Frigjøring (PFLP) for å dele ut penger innsamlet på Rød Ungdoms sommerleir. 

  Her er en tekst fra PFLPs web datert 2 september 2013 som forteller om hvordan palestinske sosialister analyserte Syriakrigen:

  "Den amerikansk-zionistiske alliansen.

Dens hovedmål er å tjene Israels interesser ved å påføre Iran skade gjennom å knuse Syria og Hizballah i Libanon, for derved å bringe hele regionen under dominans av den amerikansk-zionistiske alliansen. Dette forklarer klart hvorfor den tyrkiske regjeringen på et tidlig tidspunkt organiserte innreise av tusenvis av islamistiske jihadister fra utlandet til Syria,selv om Tyrkia ikke ville ha slike Jihadister innen sitt eget land."

  Dette er faktisk akkurat det samme som Brooking,Rand Corporation og Begin-Sadat Centeret har skrevet om i årevis og som Braanen later som ikke finnes.

  Den konklusjonen vi allerede nå kan trekke, er at Braanen-"venstre" ved Syriakrigen har gått over Rubicon,dvs fra å være småbluss anti-imperialister til å bli PRO-IMPERIALISTER.

  Braanens lederartikkel er en krigsdeklarasjon mot det som finnes av anti-imperialister i Norge og derfor har han servert det norske venstremiljøet stort Kaos i det neste året. En skarp splittelse er hel uunngåelig.

 

 

 

 

 

13 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Akkurat nå som krigen er i sluttfasen og vi skal over i den langsomme seigpiningen med mindre daglige trefninger over år er det interessant å vite hvordan Russland og Iran vil bygge opp igjen Syria slik at det passer inn i sine stormaktsvisjoner. Det later til å dukke opp aksemakter både her og der. Aksen Moskva-Damaskus, Damaskus-Teheran, Teheran-Moskva, Beirut-Hizbollah-Damaskus...... Washington-Jerusalem, Riyadh-Jerusalem-Washington-Cairo og stadig flere vil komme til etterhvert som nasjonalismen vil bre seg. Det blir en serie av aksemakter med ulike former for akser seg imellom etter et hittil ukjent mønster. Nasjonalistiske land styrt etter nasjonale interesser i sterkere grad enn de siste 80 år, i ulike former for fellesskap. Nasjonalisme blir den nye internasjonalismen og aksemakter vil bli verdens nye ansikt. 

I dette nettverk av nasjonalistiske akser vil det bli interessant å se hvordan Moskva-Teheran-Damaskus vil forme sin akse. Uansett, dette tror jeg ikke Braanen er forberedt på. Her gjelder det å være først ute med svarene. 

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Aleppo-slaget er et enormt nederlag for prosjektet om the New World Order. Paris-London-Berlin-Washington har ennå ikke kommet seg ut av sjokket og det må gjøres nytenkning for å rette opp nederlaget.

Den israelske forsvarsminister Avigdor Lieberman sier hver dag at det er uakseptabelt for Israel at Assad sitter ved makta og at den iranske hæren står i Syria.

  Valget av David Friedman som USAs ambassadør til Israel sender sjokkbølger over arabisk politikk for han tilhører ikke bare hardcore Likudniker,men også den ekstreme settlerbevegelsen som sympatisant.

  En helt ny type krig venter i Syria-Libanon. Israel og Tyrkia har også utvekslet nye ambassadører som varsler mer samarbeid.

The breaking News i dag kommer fra webben:   21stcenturywire.com  med artikkelen:  "14 US coalition Military Officers captured by Syrian Special forces i East Aleppo Bunker".

journal-neo.org    har vært og sett på våpenlagrene til Jihadistene og kalkulert med en verdi på 1,2 milliarder Euro og nok til å krige i to år.

Nå velter fakta opp inn i main stream media også enten de vil eller ikke. Alternative media er de eneste som har skrevet sant om Syriakrigen og disse skal nå vekk fra internett.7 liker  
Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke noen stat i verden målt etter folketallet har gitt så store summer til koloniseringen av Afghanistan som Norway

Allerede Bush Sr. hadde interesser i det omfattende rørledningsprosjektet fra Tadjikistan til Pakistan, gjennom vestlige Afghanistan. Det var UNOCAL som hadde fått kontrakten av oljeselskapet Enron. 

Saddam Hussein, som kriget mot Iran, var vestens gromgutt og helt. Det samme var Mujahedin og Osama Bin Laden, som fikk stinger-raketter til å skyte ned sovjetiske helikoptre og fly. Saudi-Arabia var sterkt inne i bildet med penger, olje-wahabistene doblet de amerikanske bidragssummene.

Alt så lyst ut. Lojale Taliban kunne overta Afghanistan, og rørledningen kunne legges. Big Business!

Men wahabistene i Afghanistan gikk sine egne veier, og sprengte amerikanske ambassader. De hatet jo vesten, men det hadde antakelig ikke Bush Sr. helt forstått... Det er lite rom for ideologi og verdier inne i en enkel business-hjerne.

Så smalt det til og med i New York og Washington, og da måtte Bush Jr. omrokkere de overordnede forretningsstrategiene litt. Taliban ville (offisielt) ikke utlevere Bin Laden. Så burde helst Taliban fjernes. Man kunne kanskje heller heie på Nordalliansen etc. Men Taliban hadde virkelig sterk støtte på landsbygda, og det ble bråk...

Krig var nødvendig. Man måtte inn med det store maskineriet, jage Taliban ut av Kabul, og innsette en Quisling-regjering i hovedstaden. Det hele ble nesten litt for vanskelig og komplisert for enkle business-hjerner. Etter hvert fikk bare NATO like godt overta ISAF-rollen.

Visepresident Cheney fra Halliburton (verdens fremste oljeserviceselskap innen rørlegging) måtte ta til takke med Oljefeltene i Irak i stedet for det store rørlednings-prosjektet gjennom Afghanistan. Enron gikk konk.

Følgelig måtte man også demonisere gamle allierte, både Osama Bin Laden og Saddam Hussein, men pytt, har man full kontroll på pressen både hjemme og blant allierte, så går den slags greit...

Verdens største konsentrasjonsleir er Bagram, ikke Guantanamo. Afghanistan er omgjort til et varig helvete hvor bl.a. norskingene ofrer liv og milliarder for å dekke over amerikanernes feilsatsinger innen Big-Oil-Business.

Og skulle det komme flyktninger fra den krigen vi selv deltar i, så sender bare Listhaug og Anundsen dem i retur. Det spiller mindre rolle om de barn. Det er ikke Trandum-barna vi skal tenke på nå, men barnet i krybben. Alt er strømlinjeformet...

5 liker  
Kommentar #4

Eivind Carlsen

0 innlegg  2 kommentarer

Barn...

Publisert nesten 5 år siden

Den som tenker paa barnet i krybben naa om dagen og overseer barna paa Trandum, har mistet forstaaelsen for hvem barnet i krybben egentlig var.

1 liker  
Kommentar #5

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Fint av Økland. Underskriver. Det er bare det at et annet sentralt punkt enn erobring og krig, nemlig flyktningestrømmen, har også teoretikerne for the New World order spisset slik at det skal være et politisk våpen for å bryte ned nasjonalstatene. Det siste er hovedpoenget for One World Order.

Det er lite fokus på hvem som har ansvaret for at barnet på Trandum har havnet der det er. Norway har iallfall gjort sitt ytterste for at katastrofene skulle komme -fra Afghanistan til Libya og Syria. Nå står norskehæren i Baltikum og skal forberede nye katastrofer.

 Den eneste redning for Norge var om man bygget et nasjonalt forsvar mot amerikansk krigsgalskap. Men da det sannsynligvis ikke vil skje,må vi forberede oss på verre tider.


7 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Det er bare det at et annet sentralt punkt enn erobring og krig, nemlig flyktningestrømmen, har også teoretikerne f

Jeg synes du gjør deg til en teoretiker selv også, Hårstad. Du er fokusert på Braanen, som om han kan endre noe, og som om politikere ute i verden leser det han skriver. Du ser det som er nær deg som en erstatning for å bry deg om det egentlige problemet; å redde flyktninger fra en utrolig humanitær katastrofe. Om det er noe som er verd oppmerksomhet er det det, tusen ganger mer enn hva en norsk redaktør skriver i den vesle blekka si. Mens dere teoretiserer dør folk i titall hele dagen. 

1 liker  
Kommentar #7

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Flyktningekrisa,Njål,har jeg skrevet om i årevis: den er skapt av krigene som Vesten har ført og av globaliseringens økonomiske politikk som har gjort de fattige fattigere og de rike rikere.

Klassekampen og Braanens politikk har gjort vondt verre. På lederplass ga avisa full oppslutning til "opprørerne" som var en Nato-presse eufemisme for islamistisk Jihad som leiesoldater. Proxier.

Syria før denne krigen var en helt vanlig arabisk feudalstat med overvåkning og fengsling av dissentere,sikkert langt bedre enn SaudiArabia som Vesten lesser våpen til. Halshuggerstaten i særklasse. Men i valg av ymse onder fant både kristne og drusere ut at Bashar al Assad var å foretrekke framfor halskutterne ved makta i Damaskus.Det er hovedpoenget verifisert ved valg.

Utav geopolitiske og petropolitiske vurderinger laget USA/Nato denne krigen som har sendt millioner på flukt. 

Etter min logikk må da de som har huiet på halskutterne og kalt dem "Spaniakjempere" stilles til ansvar for den "humanitære katastrofen".Pål T.Jørgensen i tv2 f.eks.

Selv i Aftenposten har det nå vært mulig å debattere hvem i Norge som var ansvarlig for den vanvittige bombingen av Libya. 

Bortsett fra bruken av kampfly,har Norges politikk i Syria vært helt lik: fullstøtte til Natos Jihadister med penger og våpentrening, En halv million drepte og tre millioner på flukt.

Det er jo ikke Gud som har organisert dette blodbadet.
9 liker  
Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg tror....

Publisert nesten 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
 Den eneste redning for Norge var om man bygget et nasjonalt forsvar mot amerikansk krigsgalskap. Men da det sannsynligvis ikke vil skje,må vi forberede oss på verre tider.

At Trump kommer til å ha suksess i begynnelsen. Det skal bli oppgangstider i USA og Israel kommer til å få kontroll over større områder. Så vil det snu seg, USA kommer til å få naturkatastrofer, slik at de får nok med seg selv. Trump klarer ikke opp i det og jødene får skylden. Da reiser de hjem, til Israel, med mye gods og gull.

Mange vil si at jeg er helt på vidda. Men jeg skal trekke fram denne kommentaren om et år til, så får vi se......

6 liker  
Kommentar #9

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg sier ikke at du er på vidda,Petter. Nå må man lytte til de som har dristige prognoser for vi lever i helt ekstreme tider. Ingenting kommer til å gå normalt for seg.

4 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Flyktningekrisa,Njål,har jeg skrevet om i årevis: den er skapt av krigene som Vesten har ført og av globaliseringens økonomiske politikk som har gjort de fattige fattigere og de rike rikere.

Klassekampen og Braanens politikk har gjort vondt verre. På lederplass ga avisa full oppslutning til "opprørerne" som var en Nato-presse eufemisme for islamistisk Jihad som leiesoldater.

Jo, det stemmer naturligvis at du har skrevet om flyktningkrisen, men da og nå er det ut fra en veldig sær kontekst som ikke akkurat er virkelighetsbasert. Du sauser sammen fra gammelkommunistisk retorikk til et moderne krigsteater, hvor du gjør det til noe vesentlig mer komplisert, som et oppkok av aggresjon. Min anklage mot deg er at retorikken er viktigere i sin form og hvem som sier hva fremfor å argumentere for å hjelpe flyktningene. Her snakker vi om et par generasjoner mennesker som ikke kjenner siviliserte levekår, og så er du opptatt av å få hevn over Braanen. Han er et null og niks i denne sammenhengen. Skulle din retorikk hatt noen berettigelse måtte det være som forsvarer for flyktningene, men disse drukner i naget mot Aftenposten, Braanen, KK, Vesten and what not. Jeg savner realisme opp mot disse menneskenes lidelser. De fremstår snarere som brikker i kampen mot vindmøllene fremfor som anerkjente subjekter i den ytterste nød. Det er for så vidt ingen sak å skrive bøker om alt det du nevner, men det er altså noen mennesker som trenger oppmerksomhet mer enn de nevnte aktørene. Den virkeligheten du beskriver er en variant som du ser. Den virker ikke forklarende men tilslørende slik du fremstiller det hele. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere