Øyvind Kleiveland

33

Hetero = homo = poly = kristen?

Din tro er uløselig knyttet til dine gjerninger. Alt annet er vranglære.

Publisert: 14. nov 2016

Jeg leste med stor interesse Jon Kvalbeins innlegg på Verdidebatt i dag, under tittelen “Homofili og medmenneskelighet”.
Han skriver, som vanlig, veldig bra. Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til dette. 

Folk kjenner seksuell tiltrekning til forskjellig. Noen liker dattera, andre mora, noen liker faren og noen liker alle tre. Så lenge ens lyster og trengsler er imot Guds vilje, har vi en befaling fra Guds ord om å ikke følge disse, og vi har befaling om å følge Guds befaling om å holde ekteskapet hellig. Og det betyr at et ekteskap (og seksuell aktivitet) kun skal skje innenfor ekteskapets rammer mellom en mann og en kvinne som ikke har vært gift tidligere. Dette er Bibelens konklusjon, både i Romerbrevet, 1. Korinterbrev og alle andre bøker i Bibelen.

 

Og her synes jeg at herr Kvalbein gjør en utmerket jobb i å beskrive konflikten i å leve ut sine lyster og lengsler, eller å gjøre det som Gud befaler oss å gjøre. Det kan være følelser for andre enn ens egen ektefelle eller ønsket om å ha flere seksuelle partnere. Eller alle mulige andre finurlige følelser som kan oppstå hos mennesker. Alt som ikke er innenfor Guds befaling om en mann og en kvinne som ikke har vært gift tidligere, er i strid med Guds befaling og vilje. Som du sier, vi trenger alle hjelp av Gud og er avhengige av hans nåde i våre liv. Både tilgivelse, opptuktelse, formaning og trøst.

 

Bibelen sier i Titus 2,11-12 at nåden opptukter oss til å fornekte ugudelighet og verdslige gjerninger, og gjøre at vi lever edruelig, rettferdig og gudfryktig i denne verden.

 

Kvalbein skriver om en homofil venn som heller ønsket å følge Guds ord fremfor sine egne drifter. Det står stor respekt for alle som vil leve på denne måten, ikke bare homofile, men også heterofile, i langt større grad. Vi kan ikke tro at bare fordi man har heterofile følelser, så er det fritt fram her i livet. Mange ganger oppleves det som om kristne menigheter og ledere behandler homofile med hansker, som om homofili skulle være smittsomt og ekstra skittent, sammenlignet med gjengifte, samboerskap og alt annet. Det som er smittsomt, er å la kristne tro at det er ok å la sine drifter få herredømmet i livet, i stedet for å leve etter Guds vilje og befalinger.

 

Kvalbein nevner Jesu samtale med synderinnen som var grepet i ekteskapsbrudd i Johannes kapittel 8. Jesus sa til kvinnen “gå bort og synd ikke mer.” Mange hevder at vi ikke skal fordømme mennesker, og at vi på en måte dermed ikke legge oss opp i andres liv og levned. Jeg tør å påstå at Jesus ikke fordømte mennesker. Det sa han til kvinnen også. Heller ikke jeg fordømmer deg. Men gå nå og forlat til syndige liv”, sier han i NIV-oversettelsen. Da er det med andre ord fordømmende å befale folk å slutte med å leve i synd. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi Jesus ikke fordømte kvinnen, men forlangte likevel at hun skulle slutte med å leve i synd.

 

Kvalbein tar det kornet når han skriver: “Å velsigne et syndig liv som står under Guds dom, har verken kirkesamfunn eller enkeltkristne fullmakt til å gjøre”. Veldig bra skrevet.

Det vi kristne må begynne å skjønne, er at våre gjerninger dømmer oss. Ikke bare våre ord, for hvordan kan Gud vite om vi har omvendt oss fra våre syndige (heterofile/homofile/polyamorøse osv) gjerninger, om vi ikke slutter med dem? Tanken om at det er ok å bekjenne sine synder, for så å fortsette å leve i dem, er ikke gammel.

 

Gjerningene dine rettferdiggjør deg. Bibelen sier om Abraham:

“Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjord fullkommen ut fra gjerningene?” Jak 2,22.

Troen er så integrert til dine gjerninger at Bibelen sier “På samme måten som kroppen er død uten ånd, er også troen død uten gjerninger.” Jak 2,26.

 Kristne kan ikke si at synd ikke er et problem, om de lever i det!

2 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Slik jeg leser Kvalbeins innlegg legger han opp til at menneskene kan kun foreta reproduktiv sex. Siden han inkorporerer heterofile i sin strenge tolkning betyr det at ingen kan ha sex annet enn for å produsere barn. Dette kan ha vært et aktuelt tema på pauli tid, men i dag hvor verden flyter over av arvematerialer virker det ikke like selvsagt at mennesket sitter på stubben sin og tørker. 

Jeg tror derfor jeg anser kampen for å mane folk til generelt avhold kan bli lang og tung, men for all del; hiv dere gjerne på og gjør et forsøk. Gir det frelse for dere mens verden har viktigere tema å baske med får vaffal dere det bra i det hinsidige.

1 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men hvorfor

Publisert nesten 5 år siden

er det kun seksuelle drifter det skal legges bånd på? Hva med trangen til rikdom, til vellevned, til herskesyke, til maktbruk osv. Sex med eller uten papir på "lovlighet" er da bagateller i forhold til disse andre forseelser som tydeligvis ikke trenger verken tillatelse eller tilgivelse, for ikke å snakke om anger.

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Ser du ikke at trangen til å kontrollere folks sexualliv også kan ansees som herskesyke? Det er en måte å holde folk i tømme på som gavner egen agenda. Det henger sammen med den øvrige dogmatikken om fordømmelse, fortapelse og evig pine. Rett og slett et billig triks å skyve Gud foran seg på et felt man selv misliker. 

Kommentar #4

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

kvalbeins innlegg

Publisert nesten 5 år siden

handlet om et svar vedr. homofili og tanker omkring dette ut fra et Bibelsk ståsted. Han holdt seg til det teama, det betyr ikke at han ikke har andre områder og tanker. Men jeg er enig i at det kristene norske "syndsområde" ellers er svært smalt og dekker kun et veldig lite område. Har skrevet litt om dette tidligere på vd.

Tror det er mange grunner til dette- vanskelig å tenke flere tanker samtidig det blir for voldsomt for de fleste. Mange kan bare ta et tema om gangen eller kanskje to-og da helst bare sex og rus og dette har vært tema så lenge jeg kan huske-eller så blir det så veldig komplisert.  En tenker ikke de store overbygg i Norge heller ikke når det gjelder syndens område. Det er også en trend at kristne må være så ordentelige i sine valg -på Guds vegne-de må fremstå som prektige og helst i det offentlige rom. Da kan en slippe å kalle seg kristen tilogmed.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere