Torill Born

296

Exodus og Jesus

Da isralittene var på vei ut av Egypt - den gangen for mange tusen år siden - var det et lam som ble slaktet og blodet ble folket bedt om å stryke over dørkarmen - for at døds-englene skulle gå forbi...

Publisert: 5. nov 2016

Er det noe av dette  Israels Gud vil fortelle oss om Jesus - og det slaktede lam - at KUN ved Ham blir vi frelst og får vår redning og det evige liv i himmelen med Ham og de hellige.

 

Mye av det som skjedde i det gamle Testamentet peker jo mot det som hendte i det Nye Testamentet - blant annet Jesu komme til jorden og Jeus annet komme til jorden - sistnevnte som De siste tider. Et av endetids-tegnene er jo Israels tilblivelse som ble proklamert på en dag - (v FN) og som altså også var profetert i Bibelen skulle kungjøres på EN dag. 

Jesus er altså Frelseren og kun ved Ham og blodet fra Golgata er det som renser og frelser menneskene fra å gå fortapt....

 

2 liker  
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Profetisk regnestykke

Publisert nesten 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Et av endetids-tegnene er jo Israels tilblivelse som ble proklamert på en dag - (v FN) og som altså også var profetert i Bibelen skulle kungjøres på EN dag. 

 FN er vel neppe den apostlene henvente seg til da de spurte: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» (Apg.1.6)? Dessuten må vi ikke glemme at en dag for Herren er som tusen år (for oss).  Det er jo også spådd mørke over landet fra  fra 6 time til 9 time?

Her er en time det samme som 83 år og 4 måneder fordi Jesus regner en dag annerles enn oss, en nattevakt og en dag regnes for det samme (og som er 1000 år, Salm.90.4?) og derfor spør Jesus: Er det ikke 12 timer i en dag? Her blir 3 timer det samme som 250 år. (1000 : 12= 83å 4m x3)

Et slikt regnestykke forsvarer også en bibelsk dag med såtid (vår), veksttid (sommer) innhøstning (høst) og opplag (vinter) - hver seg på 250 år.

Jesus svarte disiplene slik: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 

Mye som skal skje før den fastsatte tid kommer, Matt.24 og likedan Luk.21 forteller endel om det, likdan hos profeten Daniel.

 

2 liker  
Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Hvordan utføres tjenesten i dag?

Publisert nesten 5 år siden

Hvordan blir en jøde såkalt messiansk kristen?
Jøder leser i Moseboka om at hvert år skal skal det være dyreoffer (i tempelet) som vil dekke jødenes synd. Hvordan utføres tjenesten i dag?
Tempelet ble jevnet med jorden i år 70 og dermed forsvant konseptet med syndofring ut fra den jødiske tro. Her kommer Jesu korsfestelse og lidelse som et syndoffer og som kompliterer jødisk tro.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Denne hendelsen stemmer ikke med skriften

Publisert nesten 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Tempelet ble jevnet med jorden i år 70 og dermed forsvant konseptet med syndofring ut fra den jødiske tro. Her kommer Jesu korsfestelse og lidelse som et syndoffer og som kompliterer jødisk tro.

Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.

Riktignok var vitneutsagnet beskrevet som falskt, men jeg tror det var i forbindelse med tiden det skulle skje på.

Jesus sa: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager. «I førtiseks år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?» sa de. Men det tempelet han talte om, var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde Skriften og det ordet Jesus hadde sagt. 

Derved er det et annet utsagn fra Jesus som viser til at tempelet i Jerusalem ikke ble ødelagt i år 70 på den måten Jesus forusa; Matt.24.2: Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.» 

Tempelbygningen ble brent ned, men murene stod der like hele. Dessuten viser Matt.24.2 til Mika 3. om Jerusalems fall som ikke stemmer overens med år 70! : Hør dette, dere høvdinger i Jakobs hus, dere ledere i Israels hus, dere som avskyr rettferd og gjør det rette kroket, som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett!

Høvdingene hennes dømmer for bestikkelser, prestene underviser for betaling, profetene spår for penger, og enda støtter de seg til Herren og sier:
«Er ikke Herren midt iblant oss? Det hender ikke oss noe vondt.»

Derfor: Sion skal pløyes til åker, Jerusalem bli til ruiner og tempelberget til hauger dekket av skog.

Det vises også til Luk.19.44: De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Jeg tror ikke noe på at Herren gjestet Israel i år 70, det var nok heller den romerske Titus og Hadrian i år 135. Men det står at en ved navnet Spire skal reise opp Herrens Tempel i Sak.6.12-15.

1 liker  
Kommentar #4

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ellers å tillegge til Exodus og Jesus

Publisert nesten 5 år siden

Isralittene gikk mot det Lovede land - kan man jevnføre dette med at ved Jesus går man inn i Paradiset og det evige land. Fra en fallen jord til et evig og paradisisk rike. Jeg undrer meg om det er noe av dette Gud vil fortelle oss med Jesus. Det nye land som isralittene skulle få var fylt av melk og honning - betegnelsen på det gode og fruktbare land.

 

Kommentar #5

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Mye av det som skjer i Israel idag

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mye som skal skje før den fastsatte tid kommer, Matt.24 og likedan Luk.21 forteller endel om det, likdan hos profeten Daniel.

Ser vi iallefall oppfylt foran våre øyne. Både at ørkenen skal blomstre og at Gud skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner og til hjemlandet som Han har valgt ut til dem. De siste krigene som Israel har opplevet har de vunnet alle. Denne Yum Kippur krigen har russiske militære studert og blir ikke kloke på De innrømmer at dette må være en inngripen fra det høye. Israel sto i ferd med å bli klippet i to. Da tok generaler og folk i det israelske forsvar og soldatene til å be til sin Gud.  Israel var omringet av 300 000 tusen soldater fra arabiske land som ikke hadde hatt noe problem med å nedkjempe 300 les - tre hundre israelske soldater. 

 

Jeg skjønner MEGET godt at russiske militærforskere undret seg storlig. Hør Arvid Bentsens mange foredrag på Youtube om det forunderlige og gudegitte landet Israel og dets folk. STUDER og bli vis

1 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Her kommer Jesu korsfestelse og lidelse som et syndoffer og som kompliterer jødisk tro.

Mener du å si at kristendommen egentlig er en jødisk sekt?

Hvorfor raste i så fall Jesus og kastet pengevekslere og kremmere ut av tempelet? Hele poenget med "finans- og handelsvirksomheten" i regi av presteskapet der, var vel at folk skulle få kjøpt seg "offergaver" som de kunne ofre til Gud i tempelet, ikke sant? 

Hvis Jesus syntes det var ok med denne "ofringen", hvorfor i all verden ble han da rasende og ville sette en stopper for denne virksomheten? Han visste jo inderlig vel at presteskapet ville komme til å reagere svært negativt på initiativet hans. Ja, prestene reagerte jo faktisk så pass kraftig at de kom til å sørge for at Jesus ble henrettet, viste det seg.

 

Kommentar #7

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Israel var omringet av 300 000 tusen soldater fra arabiske land som ikke hadde hatt noe problem med å nedkjempe 300 les - tre hundre israelske soldater

Skjedde det ikke angivelig en liknende historie i antikken også? Altså den gangen 300 spartanere stanset fremrykkingen til hele den gigantiske perser-hæren?

Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Denne Yom Kippur krigen husker jeg

Publisert nesten 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Denne Yum Kippur krigen

Jeg var ombord på en norsk stykkgodsbåt. Vi lastet i New Orleans og skulle gå til Kuwait. Hele lasten besto av våpen og ammunisjon. Båten var en flytende bombe, propp full av sprengstoff.

Seillasen var lang, vi måtte jo gå rundt sydspissen av Afrika, for Suez-kanalen var ikke tilgjengelig. Da vi kom fram til Kuwait og skulle losse, var hele krigen over.

Det viste seg at de amerikanske våpenhandlerne hadde solgt omtrent like store mengder våpen til begge de stridende partene. Forskjellen besto i at yankeene hadde sendt våpnene til Israel med fly, og til araberstaene med båt.

Så var jo utfallet av selve krigen egentlig gitt, da - men amerikanerne fikk jo pengene sine i alle fall...

1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det viste seg at de amerikanske våpenhandlerne hadde solgt omtrent like store mengder våpen til begge de stridende partene. Forskjellen besto i at yankeene hadde sendt våpnene til Israel med fly, og til araberstaene med båt.

Og Rotschilds banker påståes å ha finansiert begge sider av alle kriger så lenge de har eksistert. :-)

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Så vidt jeg husker....

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det viste seg at de amerikanske våpenhandlerne hadde solgt omtrent like store mengder våpen til begge de stridende partene. Forskjellen besto i at yankeene hadde sendt våpnene til Israel med fly, og til araberstaene med båt.

Så var jo utfallet av selve krigen egentlig gitt, da - men amerikanerne fikk jo pengene sine i alle fall...

Landet ikke Yankeene på Azorene, og nådde ikke fram i tide?

Israel klarte seg selv! Mot over 100 millioner arabere?

1 liker  
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Joda - men hva med de videre profetiene?

Publisert nesten 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Ser vi iallefall oppfylt foran våre øyne. Både at ørkenen skal blomstre og at Gud skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner og til hjemlandet som Han har valgt ut til dem. De siste krigene som Israel har opplevet har de vunnet alle.

Vel, mye kan jo kanskje ligne litt om man ikke studerer Bibelen mer inngående, og man skal vel ikke gå lengre enn til Rom.10 før man ser en noe annen holdning for Israel?

Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig:
Deres røst har nådd ut over hele jorden, ordene dit verden ender. Men så spør jeg: Kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses: Jeg vil egge dere til misunnelse mot dem som ikke er et folk, på et uforstandig folk gjør jeg dere rasende.

Og Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel sier han: Hele dagen rakte jeg hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk.

Man kan jo dvele litt ved disse ordene... men det finnes mye mye mer som må settes sammen for å få en fullstendig oversikt over Israels skjebne. Her må man bruke GT for det er der evangelistene henter sin info ifra.

Det vi kan se er at Israel egentlig skal fungere som gjetere for Juda, men hva er det som skjer i dagens Israel? Jo, de tvinger dem ut av et land de alltid har bodd i og det er ikke det Israel man skal finne ved endetiden. Vi kan se litt på Jer.23 (Herren setter inn nye gjetere)

Ve de gjeterne som leder vill og sprer sauene jeg har på beite, sier Herren. Derfor sier Herren, Israels Gud, om de gjeterne som gjeter folket mitt: Dere har spredt sauene mine og drevet dem bort. Dere har ikke tatt dere av dem. Nå skal jeg ta meg av dere og straffe dere for det onde dere har gjort, sier Herren.

Så skal jeg samle resten av sauene mine fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og føre dem tilbake til deres egne beitemarker. De skal være fruktbare og bli mange.  4 Da reiser jeg opp nye gjetere til å gjete dem. De skal ikke lenger være redde, ikke skjelve, ikke bli borte, sier Herren.

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt», men: «Så sant Herren lever, han som førte Israels hus og ætt hjem fra landet i nord» – og fra alle landene jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på egen jord.

Dramaet er nok ikke over ennå, de blir jaget ut på nytt igjen fordi de ikke tar seg av Herrens folk. Men dette kan du jo lese om angående de fire store riker (dyr) som skal stige opp av havet i Dan.7 og himmelens fire vinder der og som er bedre forklart hos Sak.2.

Dersom du leser det jeg viser til vil du kanskje se at alt henger sammen mer enn en skulle tro. Kommenter gjerne etter at du har lest det og få høre om noe slikt er oppfylt?

Noe helt vesentlig er noen ord fra Rom.9 (Gud utvelger sitt folk) v6-8: Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt. 

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere