Randi Nilsen

10

Judas den fortapte sønn

Er alt håp ute for Judas? Judas som er den fortapte sønn. Var det Guds vilje at Judas forrådte Jesus?

Publisert: 9. okt 2016

Det står skrevet: Joh. 17: 12 Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så Skriften skulle bli oppfylt.

Jeg tror at Gud vinner over det onde med det gode. Det onde som skjer kan Gud bruke til noe godt. Som da Judas forrådte Jesus. Det er noe som Gud visste om fra første begynnelse, fordi han er allvitende. Og Gud kunne bruke Judas virke til sin fordel. Om ingen hadde vilt forråde eller drepe Jesus så hadde jo ikke Jesus fått gjort det han kom hit for; å ta verdens synd på seg. Djevelen finner ut først etter at Jesus har tatt nøklene til dødens makt at han tapte da han drepte Jesus. Nå har Jesus tatt over nøklene over dødens makt og kan frelse alle som ønsker å ta imot Jesu nåde.

Hva med Judas, har han også rett til Guds nåde og kan bli frelst? Jeg tror det. Det står mange steder i bibelen at Jesus frelser det som er  fortapt, og det gjelder vel også for Judas.

Luk. 19: 10 for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

Matteus 18:11
For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.

Esekiel 34:16
Det fortapte vil jeg opsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det sønderbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge; jeg vil røkte det efter hvad rett er.

Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Matteus 10:6
men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Matteus 15:24
Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Romerne 5:6
For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Da Jesus var i dødsriket så forkynte han evangeliet for de som er der.


 1. Peter 3: 18-19
18 For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap

1. Peter 4: 5-6
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.


Joh. 5:28
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Joh. 5:24
 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

1. Sam 2: 6
6 Herren tar liv og gir liv,
han sender ned til dødsriket,
og han fører opp igjen.

Salm. 30:4
 Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,
du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.

Joh. Åp. 2:18
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

Esek. 37:13
13 Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!14 Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land.

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kunne vi også ha spurt: Er det håp for djevelen?

Publisert nesten 5 år siden

Du har skrevet et veldig interessant innlegg her, og sitert en lang rekke meget relevante bibelsteder.

Konklusjonen på de mange utsagnene fra bibelen kan ikke bli annen enn at det absolutt er håp for enhver som har syndet stort!

Og da vil jeg spørre helt for egen regning: Er det da også håp for djevelen? Eller sagt på en mer generell måte: Viser ikke bibelen oss at det er håp for absolutt enhver skapning i denne verden, bare han vender om og våger å satse på kjærligheten og lyset?

Jeg vil ikke ødelegge ditt opplegg for diskusjon, Randi Tunli, men det falt seg så fristende å spørre det enda mer kontroversielle spørsmålet, om ikke også djevelen kan vende hjem til Guds verden!

Svaret på det, er selvsagt avhengig avhvem man tror djevelen er eller var, og jeg er altså av den oppfatningen at han opprinnelig var en av Guds engler som falt for mørkets makt. Og alle som i utgangspunktet var Guds skapninger, har et potensiale for å finne viene hjem igjen, etter mine begreper!

Så jeg synes det må være riktig å si at bibelen viser oss at det er en vei tilbake for alle som har falt for mørket og syndet stort!

Mvh Sverre

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Hei Randi  

Judas vandret med Jesus I nesten 3 år. Jesus kjente Judas sitt hjerte. Jesus behandlet Judas på lik linje som de andre disiplene. Judas så både Jesus sin godhet og Jesu sine under. Og viste godt hvem Jesus var. Judas levde så nær Jesu kjærlighet. Men alikavel ville ikke Judas forandre sitt liv. Han vandret med Jesus men også med verdens synder I sitt liv. Alikavel helt til siste stund før han hengte seg så kunne han bedtvom tilgivelse slik Peter gjorde da han fornektet å kjenne Jesus. Så valget lå fremdeles hos Judas. Men det står ingen ting at han kom å ba om tilgivelse  for sine ugjerninger. Men han angret på  at han solgte Jesus for 30 sølvpenger  som han ikke ville ha. Hva skjedde egentlig med Judas vet ingen 100 % sikker men utfra det som står så gikk han fortapt.

Mvh 

Rune 

Kommentar #3

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Svaret på det, er selvsagt avhengig avhvem man tror djevelen er eller var, og jeg er altså av den oppfatningen at han opprinnelig var en av Guds engler som falt for mørkets makt. Og alle som i utgangspunktet var Guds skapninger, har et potensiale for å finne viene hjem igjen, etter mine begreper!

Så jeg synes det må være riktig å si at bibelen viser oss at det er en vei tilbake for alle som har falt for mørket og syndet stort!

Jeg vet ikke svaret på om det er noe håp for djevelen. Men det får meg til å minnes da jeg var i tenårene og brukte å be om at Gud skulle tilgi djevelen og at de kunne bli vennet igjen. Det ville også løse mye i verden. Men en dag så tok Gud meg i armen og slapp meg så jeg følte djevelens makt. Den var bare ond, og djevelen ville meg bare ondt. Det var en veldig negativ kraft som gjorde meg redd. Det var det motsatte av Gud, som bare er kjærlighet. Det gjorde at jeg sluttet å be for djevelen, og  jeg har ikke hatt noen følelser etterpå som ønsker å frelse djevelen.

Men hva som kommer til å skje med djevelen, vet jeg ikke helt.

1 liker  
Kommentar #4

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva skjedde egentlig med Judas vet ingen 100 % sikker men utfra det som står så gikk han fortapt.

Jeg er klar over det du skriver. Men det jeg ville fram til er at det også  er håp for de som er fortapte. Det viser jeg en mengde bibelvers på. Jesus sa jo at Judas var fortapelsens sønn. Men Jesus kom jo til verden for å frelse det fortapte, og det må jo også innebære Judas.

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er klar over det du skriver. Men det jeg ville fram til er at det også er håp for de som er fortapte. Det viser jeg en mengde bibelvers på. Jesus sa jo at Judas var fortapelsens sønn. Men Jesus kom jo til verden for å frelse det fortapte, og det må jo også innebære Judas

Hei Randi 

Vil det si, at selv om Judas døde I synden uten å bli født på ny og har motatt Jesus som sin frelser I sitt liv. Kan fremdeles  reddes I fra fortapelsen?  Hvis det er det du mener Hvordan tenker du at Judas skal reddes når døden har innhentet  Han, og han er I påvente av sin dom?

Mvh 

Rune 

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Så jeg synes det må være riktig å si at bibelen viser oss at det er en vei tilbake for alle som har falt for mørket og syndet stort!

Hei Sverre

Lysets engel var Lucifer  et velkjent  navn I Himmelen. Lucifer hadde sjarm og makt. Mange likte tydeligvis Lucifer I Himmelen  for det var mange som fulgte han da han startet oppgjøret  I Himmelen. Lucifer kjente på Guds herlighet men det var ikke nok for han. Derfor ville han utfordre Gud men tapte, og ble kaste ut. For synd kan ikke være en del av himmelen. Alle ble født med fri vilje til å elske. Men det var ikke nok for Lucifer han ville bli Gud  noe han ikke kunne bli.så når noen har opplevd det Lucifer har opp levd I det himmelske nåden men vender seg bort fra Gud  så er det en vei bort fra Guds nåde. For da har man syndet mot den Hellige Ånd og da er det ikke rom for tilgivelse. Slik det står. Lucifer hadde også Ånden I sitt liv. Men slukket den med sin egoistiske  holdninger  derfor kan ikke Han vende om I fra det som Han ønsket å gjøre. Nemlig å få med seg mest mulig mennesker til fortapelsen avgrunn 

Mvh 

Rune 

2 liker  
Kommentar #7

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vil det si, at selv om Judas døde I synden uten å bli født på ny og har motatt Jesus som sin frelser I sitt liv. Kan fremdeles reddes I fra fortapelsen? Hvis det er det du mener Hvordan tenker du at Judas skal reddes når døden har innhentet Han, og han er I påvente av sin dom?

Ja, det tror jeg. Jeg har også lagt med mange bibelvers på at Jesus også forkynner evangeliet til de døde. Jeg tror ikke Gud skiller så mye på dette livet og det på andre siden. Da Jesus forkynner at alle som tror på ham skal få evig liv, så handler det jo ikke om at vi skal få evig liv i den her verden, tror jeg. Jeg tror det handler om at vi får evig liv i himmelen.

Jeg tror Jesus tok på seg verdens synd, og de fortapte også har en mulighet til å bli frelst. Det er slik jeg leser de bibelversene jeg har tatt med i innlegget.

Tenk på de som aldri har fått høre om Jesus i dette livet. Det står i skriften:

1. Peter 3: 18-19
18 For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.

og

1. Peter 4: 5-6
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

Jeg tror Gud både klarer og vil forkynne evangeliet om frelse for alle, og at døden ikke er noen hindring for ham. Han som er Herre over både døden og livet. Jesus vant jo nøklene over døden og dødsriket. Det kan jo bety så inderlig mye. Og jeg tror at Jesus bryr seg mer om hver menneskes sjel, og vil enda mer enn oss mennesker redde oss fra helvete. Jeg kjenner meg igjen, og syns det står så bra det her:

Den franske forfatteren Charles Pe'guy (1873-1914) beskriver i sitt stykke Le mystere de la charite de Jeanne d'Arc (hemmiligheten med Jeanettes d'Arcs kjærlighet) hvordan Jeanne (1412-31) ikke kan akseptere at noen av hennes medmennesker skulle gå fortapt. Hun vet at hun i sin bønn gjør opprør mot Gud. Men uten dette opprøret, mener hun, skulle hennes messe og kommunion være " markstukne og tomme " . Hun blir oppfordret til å overlate saken i Guds hender, men det kan hun ikke.
Det som redder henne ut av denne fryktelige krisen, er den indre vissheten om at hun, nettopp i og gjennom sitt opprør mot helvete og den evige fordømmelsen, rører ved det aller dypeste i Guds hjerte. På et dunkelt vis vet hun at hennes opprør mot helvete ikke skiller henne fra Gud, men at hun nettopp i dette opprøret er på linje med Gud. For Gud kan heller ikke finne seg i at mennesker skal gå fortapt. Opprøret finnes også i ham.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det tror jeg. Jeg har også lagt med mange bibelvers på at Jesus også forkynner evangeliet til de døde. Jeg tror ikke Gud skiller så mye på dette livet og det på andre siden. Da Jesus forkynner at alle som tror på ham skal få evig liv, så handler det jo ikke om at vi skal få evig liv i den her verden, tror jeg. Jeg tror det handler om at vi får evig liv i himmelen.

Hei Randi 

Da Jesus døde på korset. Så dro Han ned til dødsriket for  forkynne evangeliet for de som døde før Jesu sin tid  da Jesu oppsto den tredje dag så hadde Han nøkkelen  til livet. Dro så opp til Faderen og sitter ved Hans høyre hånd. I dag. Jesus forkynner ikke fremdeles for de døde menneskene Randi. Les hva som skjedde med den rike mannen som så den fattige på andre siden av kløften. Han ville tilbake for å advare sine brødre om det forferdelige  stedet han hadde kommet til. Men hadde man ikke troo når man levde så ville det heller ikke hjelpe å komme tilbake å formidle dette. Og det forteller meg at når døde har innhentet  menneske uten å bli født på nytt så vil det være for sent. Men man vet ikke hva som skjer I døråpningen  på vei inn I døden. Om frelsen og Nåden fremdeles er på den vei inn I dødes terskel . For den som dør no uten å hørt om Jesus så vil det være loven som vil dømme de.

Mvh

Rune 

Kommentar #9

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus døde på korset. Så dro Han ned til dødsriket for forkynne evangeliet for de som døde før Jesu sin tid da Jesu oppsto den tredje dag så hadde Han nøkkelen til livet. Dro så opp til Faderen og sitter ved Hans høyre hånd. I dag. Jesus forkynner ikke fremdeles for de døde menneskene Randi

Tror du ikke på at Gud er allestedsnærværende? Det står i ordspr. 15: 11Dødsriket og avgrunnen ligger åpne for Herren, hvor meget mere da menneskenes hjerter!

Og døde Jesus bare for de som var døde på hans tid? At Jesus ikke kan ta vår synd i dag fordi han ikke klarer å ta synden både i fortid nåtid og fremtid? For det kan da ikke være vanskeligere å forkynne for mennesker i dødsriket i fortid, nåtid og fremtid, som det er å ta på seg verdens synd på korset? Tror du ikke at Jesus er utenfor tiden og klarer i dødsriket å være i fortid, nåtid og framtid?

Og tror du Jesus ikke vil forkynne for alle fortapte i dødsriket, eller er det fordi du tror han ikke kan?

Kommentar #10

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Feil premisser her

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og Gud kunne bruke Judas virke til sin fordel. Om ingen hadde vilt forråde eller drepe Jesus så hadde jo ikke Jesus fått gjort det han kom hit for; å ta verdens synd på seg.

Det  var ikke slik at Gud brukte Judas til sin fordel, eller at Gud utnyttet Judas.

Tenk deg ett teater eller et skuespill. Det har ulike skuespillere og ulike roller.

Judas, - fordi han var ond, valgte rollen som bedrager, og gikk derfor fortapt.

Gud bestemte det ikke, men visste på forhånd hvem som ville ta denne rollen som svikeren.

Gud satte ikke opp, eller redigerte skuespillet heller. Han visste bare alt på forhånd, det var profetert.

1 liker  
Kommentar #11

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke slik at Gud brukte Judas til sin fordel, eller at Gud utnyttet Judas.

Tenk deg ett teater eller et skuespill. Det har ulike skuespillere og ulike roller.

Judas, - fordi han var ond, valgte rollen som bedrager, og gikk derfor fortapt.

Gud bestemte det ikke, men visste på forhånd hvem som ville ta denne rollen som svikeren.

Gud satte ikke opp, eller redigerte skuespillet heller. Han visste bare alt på forhånd, det var profetert.

Jeg er ganske enig med deg her. Gud er allvitende og derfor ser hva Judas kommer til å gjøre. Gud velger det ikke, det tror jeg ikke heller. Men jeg tror også at Gud kan bruke det onde til det gode, og korsfestelsen er et bevis på det. Der korsfestelsen er gjort av den onde, mens Gud bruker det til noe godt og tar all verdens synd på seg på korset. Det er jo noe positivt.

Og så tror jeg også det er håp for de  fortapte, da Jesus kom for å frelse det som var fortapt.

Kommentar #12

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Randi Tunli

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har stor sans for dine tanker, som også har sin forankring i bibelen.

Jeg tror Gud er kjærlighet. Derfor må det onde komme et sted utenfor Gud.

De tradisjonelle forståelses- modellene som Satan, den frievilje etc som har blitt brukt i "alle" tider er for tynt. Jeg tror det må finnes en ond kraft fra evighet av, som står Gud imot. Hvem forførte Lucifer? Ikke han selv iallfall.

Hvem forførte menneskene? Satan? Hvordan kan en god Gud la noe ondt være en del av et godt skaperverk?

Judas. Han ble forført av den onde. Derfor er ikke Judas egentlig den skyldige, men ondskapen er det skyldige.

Det at bibelen fremstiller Judas som forutbestemt til fortapelse, beviser at bibelen selv ikke har svaret på dette mysteriumet, ondskap.

Likevel har Gud en god plan med alt han har skapt. Ondskapen skal derfor tape til slutt, og ikke kunne blande seg mer inn i Guds skaperverk.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den fastsatte tid

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Romerne 5:6 For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Så fine sitater du har funnet deg!

Hva tror du om Rom.5.6 ? (For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.) Vet du noe mer om den fastsatte tid?

Juda/ Judas/ Judea betyr det samme, man leser om Judas etterkommere og Judas stamme i GT, Jesus er løven av Juda stamme, og det er bare han som kan frelse sitt folk (Matt.1.21,18.11 osv) og det er bare han som er verdig til å åpne den forseglede boken (Åp.5.5)

2.Kong.19.30-31: Den rest av Judas hus som blir berget, skal igjen skyte dype røtter, greinene skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest, fra Sion-fjellet en flokk som er berget. Herren skal gjøre dette i sin brennende iver.
 

Kommentar #14

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Judas. Han ble forført av den onde. Derfor er ikke Judas egentlig den skyldige, men ondskapen er det skyldige.

Det at bibelen fremstiller Judas som forutbestemt til fortapelse, beviser at bibelen selv ikke har svaret på dette mysteriumet, ondskap

Jeg kan være enig med deg i at vi har et tynt grunnlag i bibelen til å vise oss bakgrunnen for hvordan Satan ble ond osv. Bibelen lar oss bare få en liten innsikt i hvem Gud er. Men det er jo bare bibelen vi har og våres opplevelser med Gud. Derfor prøver jeg å  forholde meg til bibelen. Og jeg tror også at Jesus kunne sette ting litt på spissen, tenk f.eks på det han sa om at om armen frister deg til å synde så skal du kutte den av, fordi det er bedre enn å komme til helvete. Som om den synden gjør at vi ikke har noen flere sjanser til å få evig liv. Eller den rike mannen som Jesus var ganske så hard mot og som forkynte at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å bli frelst. Disiplene ble ganske sjokkerte og spurte om hvem da kom til å bli frelst. Da tror jeg Jesus svarte på noe som passer til hele bibelen. For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Det tror jeg er nøkkelen til kristenlivet. Kanskje Jesus må sette ting på spissen for at vi skal forstå dette.

Jeg tror at når vi mennesker gjør det onde så blir vi forført av den onde. Det onde er vel rundt oss hele tiden og er der det fins åpning for det. Men om vi gjør det onde så er det allikevel vi som gjør det. Jeg tror ikke Judas var besatt, men man vet jo ikke. Men han forrådte Jesus og han må ha angret for han tok sitt liv etterpå. Jesus sier at Judas gikk fortapt, men betyr det at Judas ikke har noe håp. Det tror ikke jeg, for Jesus sier at han kom for å frelse det som er fortapt, og om Judas er fortapelsens sønn så kanskje det er han Jesus frelse først? Jesus kom jo ikke til jorden for de rettferdige sin skyld, men for de som trengte han. De fortapte og synderne.

I det ene øyeblikket så forteller Jesus ganske krast hvor lett det er å komme til helvete. Om noen kaller deg en dåre så vil du bli dømt. Men Jesus holdt seg jo til syndere og var mild mot de som syndet, så han er litt motsigende. Jeg  tror det er fordi han ikke vil at noen skal synde og gjøre ondt fordi Jesus har tatt vår synd på seg. Jeg tror også det er for at vi skal se hva Jesus har frelst oss fra. At synden skiller oss i fra Gud og at det har store konsekvenser i evigheten. Men jeg tror Gud har gjort alt for å skille oss fra dødens makt, og en seier over djevelen er å vinne menneskene for Gud.

Men det er mine tanker om dette. Interessant å lese det du skriver om dette også. Vi vet jo bare stykkevis og delt. Jeg håper jo at vi kan våkne til en gledens dag når vi kommer til himmelen, og ser at djevelen er blitt overvunnet, og menneskene har blitt frelst. Trist å leve i en evighet med visshet om at mennesker blir pint. Da kan vel ikke gleden bli så stor.

Kommentar #15

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hva tror du om Rom.5.6 ? (For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.) Vet du noe mer om den fastsatte tid?

Fint bibelvers det her. :-) Det var vel forutbestemt at Jesus skulle komme til jorden og dø for våre synder. Det står jo om det i Jes. 53. Så jeg tror fastsatt tid er da Jesus var her på jorden. Står det noe mer om det?

Nå tror jeg at det er flere som har det samme navnet i bibelen og at det er forskjellige personer som heter Judas, slik som det er flere her på jorden som heter Kjell.

Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En gledens dag

Publisert nesten 5 år siden

Jeg tror også som Randi (#14) at vi en vakker dag - den vakreste av alle - skal få oppleve en gledens dag. Takk for denne tråden, den var oppmuntrende å lese en søndags ettermiddag. Jeg ser også for meg at vi på den store dagen skal få møte igjen våre kjære, pluss Judas og alle de andre. For det skal jo skje en forvandling. Ingen av oss er gode nok for himmelen. Men jeg tror at alle skal bli det, gjennom Guds forvandling. Derfor har vi noe stort å glede oss til - og se fram til!

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke på at Gud er allestedsnærværende? Det står i ordspr. 15: 11Dødsriket og avgrunnen ligger åpne for Herren, hvor meget mere da menneskenes hjerter!

Og døde Jesus bare for de som var døde på hans tid? At Jesus ikke kan ta vår synd i dag fordi han ikke klarer å ta synden både i fortid nåtid og fremtid? For det kan da ikke være vanskeligere å forkynne for mennesker i dødsriket i fortid, nåtid og fremtid, som det er å ta på seg verdens synd på korset? Tror du ikke at Jesus er utenfor tiden og klarer i dødsriket å være i fortid, nåtid og framtid?

Og tror du Jesus ikke vil forkynne for alle fortapte i dødsriket, eller er det fordi du tror han ikke kan?

Hei Randi 

Gud er altvitende,og er der Han ønsker å være. Men det er en ting Gud ikke kan være en del av, og det er synden. For Gud er lyset og ikke mørket. Gud ser alltid til hjerte I menneske der ånd og sjel ligger.og det onde  som kommer ut av mennesket begynner ikke I det I det indre. Men I den ytre kilden som man mater sin ånd med.

Jesus døde for alle sammen i hele verden.I fortid, nåtid og framtid. Men det er bare en vei som fører til Gud og det er Jesus troen på Jesus er avgjørende  for våre liv. Gud ønsker alle velkommen til himmelen.men ikke alle vil komme dit. Ikkebpågrunn av Gud men pågrunn av mennesket selv.Jesus hadde sin tid I dødsriket,  begrunn av fortidens mennesker som ikke fikk del I det nye livet I Kristus. Derfor måtte han tilbringe noen dager der for å bringe den gode nyheten om  frelsen I Ham som gav sin blod for våre synder. Etter det så forkynte Jesus til sine  disipler å gå ut å dele evangeliet  med alle slik alle kunne få sjansen til å omvende seg fra synden og bli født på nytt I Kristus. Man kan ikke be for de døde og Guds ord er levende I vårt liv på jord, når vi dør så kan man ikke velge lengre da hadde man sjansen mens man levde slik er Jesu sine ord. Kom for å redde oss fra fortapelsen. Jesus gjorde som Faderen hadde sagt og forutsett. Og Jesus kan ikke forkynne I dødsriket lengre for Han har allerede vært der. Menneskene som er fortapt der nede kan ikke reddes. Da må det skje utenom  det som står skrevet I Guds ord. 

Mvh 

Rune 

Kommentar #18

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Rune?

Publisert nesten 5 år siden

Hvis det onde bare kommer fra mennesket og Satan, som er skapte vesen av Gud, saa er ogsaa Gud ond. Ondskapen har ett annet opphav en Gud, mennesker, djevel etc.

Kommentar #19

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jesus hadde sin tid I dødsriket, begrunn av fortidens mennesker som ikke fikk del I det nye livet I Kristus.

Kan jeg spøre deg om hvorfor ikke Jesus gir samme mulighet til alle mennesker, men bare de som hadde levd? Er det fordi  Jesus ikke kan eller fordi Jesus ikke vil forkynne evangeliet for alle i dødsriket?

Kommentar #20

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Randi, ei klok dame

Publisert nesten 5 år siden

Takk for svar. Har ikke saa mye mer aa si, enn at du har forstaatt mye viktig om troens mysterie.

Kommentar #21

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ødeleggelse....

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Esekiel 34:16
Det fortapte vil jeg opsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det sønderbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge

Lurer bare på hva det innebærer og bli ødelagt av Gud, - og hvem disse er (de fete og sterke) - dersom ingen går fortapt?

Du sier også at Gud vender det onde til det gode, - og henviser til konsekvensene av Judas sitt forræderi. Jeg lurer da på hvilket 'gode' som kommer ut av handlingene til onde mennesker som Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung - og andre 'småkriminelle' voldtektsforbrytere, drapsmenn, torturister osv?

Kan du illustrere noen 'goder' ut fra disse mennesker sine grusomheter.

Jeg undres også svært over hvorfor onde og grusomme mennesker skal belønnes på samme måte som Mor Theresa? Er det virkelig rettferdig?

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Kan jeg spøre deg om hvorfor ikke Jesus gir samme mulighet til alle mennesker, men bare de som hadde levd? Er det fordi Jesus ikke kan eller fordi Jesus ikke vil forkynne evangeliet for alle i dødsriket?

Hei Randi 

Det var jo derfor Jesus dro ned til dødsriket den dagen Han  døde for å fullføre sin misjon å forkynne for de som levde I fortiden. Og derfor trenger ikke Jesus å gjøre dette no. Da andre forkynner evangeliet  I dag,  og den som ikke  har hørt om evangeliet  skal dømmes etter loven den dag vi står foran Gud. Slik står det skrevet Randi.

Mvh 

Rune 

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Hvis det onde bare kommer fra mennesket og Satan, som er skapte vesen av Gud, saa er ogsaa Gud ond. Ondskapen har ett annet opphav en Gud, mennesker, djevel etc.

Hei Runar 

Er Gud ond som skapte alle med fri vilje? Den ondskapen som er I dag kommer av de valg som kommer fra vår frie vilje dette gjaldt også Lucifer Gud kan ikke være mørket og lyset samtidig.  Gud hadde ikke vært en rettferdig  Gud hvis ingen hadde hatt fri vilje til å bestemme om vi ville elske Ham eller ikke. Ondskapen  kommer ikke fra Gud men fra vår fries viljes valg.

Mvh 

Rune 

1 liker  
Kommentar #24

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Fri vilje?

Publisert nesten 5 år siden

Den frie vilje innholder ondskap. Det er ikke tvil om det. Jeg tenker at det ikke holder maal aa skylde paa den frie vilje.

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Den frie vilje innholder ondskap. Det er ikke tvil om det. Jeg tenker at det ikke holder maal aa skylde paa den frie vilje

Hei Runar 

Er det lettere å  legge skylden på Gud, fordi  vi er onde  innkludert  satan? Uten fri vilje så hadde ikke ondskapen  oppstått, hvorfor jo fordi Gud hadde alltid ført oss inn I riktige valg. Men da hadde ikke  Gud fått en ekte kjærlighet  fra oss til Ham. Derfor så tror Jeg Gud valgte å gi oss den frie viljen selv om det innebar ondskap  offeret  var stort, men hvorfor leve som  Roboter og være kald ovenfor  det å forstå  å elske, når man kan velge den kjærlighet  selv. 

Mvh 

Rune 

Kommentar #26

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det skapte innhar ondskap, universet har ogsaa ondskap-f.eks. sorte hull som sluker solsystemer etc.

Kommentar #27

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Det skapte innhar ondskap, universet har ogsaa ondskap-f.eks. sorte hull som sluker solsystemer etc.

Hei 

Ingen fri vilje ingen ondskap er min påstand. 

Mvh Rune 

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De dårlige gjeterne?

Publisert nesten 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Lurer bare på hva det innebærer og bli ødelagt av Gud, - og hvem disse er (de fete og sterke) - dersom ingen går fortapt?

Paulus beskriver dette i 1.Kor.5.4-5:Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

De fete antar jeg har med de dårlige gjeterne og den gode i Esek.34?

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det står jo om det i Jes. 53. Så jeg tror fastsatt tid er da Jesus var her på jorden. Står det noe mer om det?

Men mest i GT, Salm.75.3: «Jeg har fastsatt en tid da jeg skal holde rettferdig dom. (1930: For [så sier Herren]: Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet)

Dan.11.35-36:Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet. Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder.

Stemmer overens med 2.Tess.2.2-4

Hab.2.3: For synet venter på sin fastsatte tid, det vitner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent! For komme skal det, det kommer ikke for sent!

Dan.8.19: Og han sa: Nå vil jeg kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid; for synet sikter til den for enden fastsatte tid.

Dan.11.27: Begge konger har ondt i sinne, og mens de sitter ved samme bord, skal de tale løgn; men det skal ikke lykkes, for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer.

Dette tilsvarer Luk.21.25-28

27-28:Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til. (andre oversettelser har "for ennå dryger det mot enden" (den fastsatte tid)

Hvordan passer dette sammen med Rom.5.6?

Kommentar #30

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

og svaret på resten av kommentaren er?

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
De fete antar jeg har med de dårlige gjeterne og den gode i Esek.34?

Har du Tunli eller noen andre svaret på resten av min kommenter? 

Hvilke 'goder' kan en tenke seg som konsekvenser av alle grusomme handlinger fra onde mennesker?

Jeg synes bare det virker så uhørt at disse skal få samme belønning - som 'Mor Theresa'.

Fint om noen kan gi en god forklaring på dette, - for det høres bare så ekstremt urettferdig ut. 

Når en forutsetter at Gud er rettferdig, - så undres jeg veldig over denne slags 'rettferdighet'.

Kommentar #31

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Lurer bare på hva det innebærer og bli ødelagt av Gud, - og hvem disse er (de fete og sterke) - dersom ingen går fortapt?

Du sier også at Gud vender det onde til det gode, - og henviser til konsekvensene av Judas sitt forræderi. Jeg lurer da på hvilket 'gode' som kommer ut av handlingene til onde mennesker som Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung - og andre 'småkriminelle' voldtektsforbrytere, drapsmenn, torturister osv?

Kan du illustrere noen 'goder' ut fra disse mennesker sine grusomheter.

Jeg undres også svært over hvorfor onde og grusomme mennesker skal belønnes på samme måte som Mor Theresa? Er det virkelig rettferdig?

Jeg tror at i himmelen så vil det finnes helliggjørelse, og alt det negative menneskene har vil bli ødelagt. Slik at vi kan bli lik Jesus.

Til ditt andre spørsmål så var det bare med tanke på korsfestelsen jeg mente at Gud vender det onde til det gode. Det var det onde som ville korsfeste Jesus, og uten det onde så kunne ikke Jesus ha blitt korfestet. Men det betyr ikke at Gud fikk de som korsfestet Jesus eller forrådet Jesus til å gjøre det, de gjorde det av egen fri vilje, men GUd som er allvitende så det på forhånd.

Nå tror jeg at straffen vi får etter dommen, den har Jesus tatt på seg. Men dommen den vil alle mennesker få. Der vil man med GUd gå igjennom livene sine, og jeg tror også at anger vil komme når man blir helliggjorte. Og Jesus snakker i bibelen også om belønnelse i himmelen. Den vil nok være etter hva man har gjort her i livet. Men straffen har Jesus tatt på seg, derfor kan alle som vil ha Guds nåde få det, fordi Jesus sonet straffen får alle menneskers synder.

Kommentar #32

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det var jo derfor Jesus dro ned til dødsriket den dagen Han døde for å fullføre sin misjon å forkynne for de som levde I fortiden. Og derfor trenger ikke Jesus å gjøre dette no. Da andre forkynner evangeliet I dag, og den som ikke har hørt om evangeliet skal dømmes etter loven den dag vi står foran Gud. Slik står det skrevet Randi.

Jeg er enig i at Jesus ikke trenger å gå ned i dødsriket nå, fordi Jesus som kan være i fortid, nåtid og framtid samtidig bestandig fordi han er Gud kan ta på seg all verdens synd på korset for alle samtidig.  Og det mener jeg Jesus også kan når han er i dødsriket.

Hva med alle de milliarder med mennesker som aldri har hørt om Jesus etter korsfestelen. Hva med disse? Hvorfor mener du Jesus ikke forkynner evangeliet for disse når han gjør det for de før han ble korsfestet. Er det fordi han ikke gidder, og at de ikke er så mye verdt? Eller er det fordi han ikke vet hvordan han skal bruke nøklene han har fått til dødsriket etter at han har gått opp til himmelen? At Jesus ikke kan være allestedsnærværende?

Kommentar #33

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan passer dette sammen med Rom.5.6?

Du spør meg, men jeg spør deg. For jeg aner ikke. :-)

Kommentar #34

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Dommen....

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
dommen den vil alle mennesker få. Der vil man med GUd gå igjennom livene sine, og jeg tror også at anger vil komme når man blir helliggjorte.

Så det du mener er at alle vil bli dømt, - men pga Jesus så blir det kun positive dommer - der billedlig talt, Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao osv kun får kjøre 'Lada', - mens Mor Theresa får kjøre Rolls Royce?

For min del, så undres jeg nå svært over hvor 'rettferdig' det er at disse i det hele tatt - skal få lov å 'forsure' himmelen med sitt nærvær, og møte sine offer som de torturerte på det groveste.

Jeg klarer ikke å forstå at en rettferdig Gud vil dømme  på denne måten.

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hva med alle de milliarder med mennesker som aldri har hørt om Jesus etter korsfestelen. Hva med disse? Hvorfor mener du Jesus ikke forkynner evangeliet for disse når han gjør det for de før han ble korsfestet. Er det fordi han ikke gidder, og at de ikke er så mye verdt? Eller er det fordi han ikke vet hvordan han skal bruke nøklene han har fått til dødsriket etter at han har gått opp til himmelen? At Jesus ikke kan være allestedsnærværende?

Hei Randi 

De som ikke har hørt evangeliet  vil dømmes etter loven. For den dette gjelder  for. Dødsriket ble besøkt da Jesus døde på korset. Jesus gjør det Faderen sier etter Faderen vilje. Og når Jesus no sitter ved Guds høyre hånd så vil ikke dødsriket besøkes mer. Da er det loven som vil dømme de som ikke har hørt om evangeliet. Men som sagt hvem vet hva som skjer I mellom livet til døden når man dør vet ingen.   Gud er rettferdig og behandler alle mennesker likt.alle blir ikke med til himmelen Randi mange vil gå fortapt begrunn av sin frie vilje til å velge. Livet eller fortapelsen.

Mvh

Rune 

1 liker  
Kommentar #36

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Så det du mener er at alle vil bli dømt, - men pga Jesus så blir det kun positive dommer - der billedlig talt, Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao osv kun får kjøre 'Lada', - mens Mor Theresa får kjøre Rolls Royce?

For min del, så undres jeg nå svært over hvor 'rettferdig' det er at disse i det hele tatt - skal få lov å 'forsure' himmelen med sitt nærvær, og møte sine offer som de torturerte på det groveste.

Jeg klarer ikke å forstå at en rettferdig Gud vil dømme på denne måten.

Først vil jeg si at jeg tror helvete er stedet borte fra Guds kjærlighet, og det er et grusomt sted fordi Gud er Kjærlighet og lys og liv. Gud tåler ikke synd, derfor var vi dømt til å være borte fra Gud i evighet fordi vi alle synder. Men Jesus tok synden vår slik at vi ikke blir straffet for den. Det gjelder alle mennesker. Gud elsker alle mennesker selv om vi synder.

Jeg tror ikke det vil være så lett for Hitler og Pol Pot mm. vil ha det så lett når de får sine liv opplyste av Gud. Gud som er Sannheten og Kjærligheten vil være en stor motpol til hva de har gjort. De vil nok angre dypt og skamme seg. Jeg tror det å bli gransket av en god dommer vil være verre enn om de ble gransket av en verdslig. Fordi de sammenligner seg med den gode Gud.  Og de vil få se alle mennesker som de har skadet og hva de menneskene har opplevd for deres skyld. Og de vil nok føle seg små når de kommer til himmelen, men himmelen er jo bare fyllt av kjærlighet så selv om de vil føle seg små så vil de ha det godt. Kanskje de ikke føler at de fortjener å ha det godt, men da vil de nok ekstra mye sette pris på hva Jesus har gjort for dem.

Jeg tror ikke Gud er hevngjerrig.

Jeg tror ikke det er matrielle ting som blir utgitt som belønning i himmelen. Kanskje ære eller glede over å ha gjort mye godt. Jeg er ikke sikker.

Om Gud bare skulle ha vært rettferdig og ikke nådig så hadde ingen få kommet til himmelen eller veldig få, fordi Gud tåler ikke synd. Derfor er ingen bra nok i seg selv. Eller mener du at de som bare har jugd litt kan komme til himmelen, og ikke de som har kalt noen en dåre. Eller hvor vil du sette grensen på hvor stor synd man har gjort for å fortjene himmelen og nærvær med GUd?

Kommentar #37

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
De som ikke har hørt evangeliet vil dømmes etter loven. For den dette gjelder for. Dødsriket ble besøkt da Jesus døde på korset. Jesus gjør det Faderen sier etter Faderen vilje. Og når Jesus no sitter ved Guds høyre hånd så vil ikke dødsriket besøkes mer. Da er det loven som vil dømme de som ikke har hørt om evangeliet. Men som sagt hvem vet hva som skjer I mellom livet til døden når man dør vet ingen. Gud er rettferdig og behandler alle mennesker likt.alle blir ikke med til himmelen Randi mange vil gå fortapt begrunn av sin frie vilje til å velge. Livet eller fortapelsen.

Jeg trodde at loven dømte alle bort fra Gud, fordi alle har forbrudt seg på loven og har syndet mot Gud? Er det ikke derfor Jesus kom da, for å frelse det som var fortapt fordi de har brudt seg mot loven?

Hvor stor sjans vil de som aldri har hørt om Jesus få da? Og er det rettferdig at de skal dømmes etter loven når Jesus har dødt for deres synd, der de har forbrudt seg på loven?

Og du sier at mennesker kommer til helvete fordi de av fri vilje fikk velge. Men tror du ikke at alle vil velge himmel framfor helvete? Om alle av fri vilje får velge?

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Aner du ikke?

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Du spør meg, men jeg spør deg. For jeg aner ikke. :-)

Er det ikke bare å sammenligne med det som står i versene da?

Dan.11.35-36:Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet. Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder.

Stemmer overens med 2.Tess.2.2-4:

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Dette må jo skje før Kristus kan komme? (Se Filipperne 2.5-9) Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik (Han hadde ingen tjenerskikkelse her, likt det som står om ham i Jes.53 Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe)

Rom.5.6 For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Minner ikke disse versene på at den fastsatte tid er satt til "Herrens dag"? (Åp.1.9-10Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun.)

Man kan altså ikke stole på løse rykter om ham, som det at han skulle være født/ død og oppstanden for 2000 år siden. (se 1.Kor.15.13. 2.Tim.2.14f (Fasthet mot vranglære) 16-18: Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk.

Kommentar #39

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Man kan altså ikke stole på løse rykter om ham, som det at han skulle være født/ død og oppstanden for 2000 år siden. (se 1.Kor.15.13. 2.Tim.2.14f (Fasthet mot vranglære) 16-18: Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk

Det er vanskelig å diskutere med deg, da du ikke tror Jesus har levd på jorda for 2000 år siden. Jeg skjønner ikke dine tolkninger.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bestandig vanskelig å motsi fakta

Publisert nesten 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å diskutere med deg, da du ikke tror Jesus har levd på jorda for 2000 år siden. Jeg skjønner ikke dine tolkninger

Jeg bare viser til faktavers. Tro på noe som ikke står i skriften er vranglære. Jeg bringer bare frem ekte varer:

Apg.1.7-8: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.  8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Men kristendommen har gjort noe med dette og vil gjerne tro på det.

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Utskiftning av verdener?

Publisert nesten 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Når en forutsetter at Gud er rettferdig, - så undres jeg veldig over denne slags 'rettferdighet'.

Jes.65.17: Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.

2.Pet.3.13: Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
Se Åp.21.1

Det fete har med Basan å gjøre (Salm.68.16, Jes.33.9, Esek.39.18) Josefs syn om syv fete og syv magre kyr - Am.4.1.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere