Georg Bye-Pedersen

21

Terrorfrykten gjør sin innmarsj

Publisert: 8. aug 2016

Ja av artikkelen på nrk.no kan vi se hvordan det er gått med Paris og Frankrike. Terroren har satt sitt spor. Det flerkulturelle eksperiment er kommet til en ny fase.

Folk vil ikke være med på settingen. Publikum uteblir. Turistene holder seg unna.

Ja slik er Paris blitt. Hovedstaden i Frankrike er blitt "folketom" for turister.

Terroren har ødelagt Paris som turistby. Selv ståltårnet som ble bygget av ingeniøren Gustave Eiffel  til verdensutstillingen i 1889 er nå gjerdet inn for ikke å  bli bombet sønder og sammen.

Til deg som har vært tilhenger av det flerkulturelle samfunn kan jeg bare si:

Gratulerer med ditt nye samfunn!

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Til deg som har vært tilhenger av det flerkulturelle samfunn kan jeg bare si:

Gratulerer med ditt nye samfunn!

Er det utelukkende sånn at enten er du "for" eller så er du "imot" dette samfunnet?

Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er bare slik

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Er det utelukkende sånn at enten er du "for" eller så er du "imot" dette samfunnet?

Er det virkelig noen som kan være for et slikt samfunn? Taler ikke situasjonen i Paris greit nok for at dette er noe turister ikke ønsker. Tror du innbyggerne av Paris synes dette er kjekt for dem?

Nei, det flerkulturelle samfunn blir dessverre for konfliktfullt. Vi som andre ønsker nok oss trygghet, frihet og sameksistens. Det er bare slik.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det flerkulturelle samfunn blir dessverre for konfliktfullt. Vi som andre ønsker nok oss trygghet, frihet og sameksistens. Det er bare slik.

Tenker du at det finnes varianter av et "flerkulturelt samfunn", eller er dette monolittisk? Kan det finnes varianter som er mer spiselige for deg også? Hvilket samfunn ønsker du deg i så fall? Samefolket har jo medført at Norge alltid har vært flerkulturelt...

Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Kan det finnes varianter som er mer spiselige for deg også?

Hva prøver du å si her?

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hva prøver du å si her?

Finnes det varianter av et flerkulturelt samfunn som du også kan akseptere, og som du tror kan være vellykka? Hvilke faktorer er avgjørende, i begge retninger, etter ditt syn?

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Er det utelukkende sånn at enten er du "for" eller så er du "imot" dette samfunnet?

Trådens hensikt er bare å opprettholde fremmedfrykten og spesielt agget mot muslimer. Det må aldri få lov å hvile eller avspores fra hat-dannelsen. På noen nettsteder kaller de slike debatter for flaming og stopper dem når det har vært mange nok, men ikke VD. 

Vi har all grunn til å frykte. Alle vet det nå. Så lenge statsledere omgir seg med sikkerhetsvakter er det noe å frykte. Verden har aldri vært så trygg, og vil aldri bli det. Spørsmålet blir om vi kan leve rasjonelt med en viss risiko og en viss frykt. Svarene er mangfoldige her. Noen av oss kan leve med at naboen er same eller bare fra Nord-Norge. Andre lever ved sverd i frykt for hva sunnmøringer kan finne på. Frykt er for noen en følelse som må være tilstede for at dagen skal være perfekt. Andre finner mening i livet uten. 

Kommentar #7

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Flere stater går til grunne

Publisert rundt 5 år siden

av frykt, konflikter og krig. Det kan være en utfordring, for hvor mange tåler man og miste? Mennesker danner nye konstellasjoner hele tiden. De klarer ikke å tilpasse seg hverandre eller samfunnet. Det kan være et viktig symptom på vold, overgrep og krig. Splinten i en bror sitt øye, er fortsatt lettere å se enn bjelken i sitt eget. Verden vokser i utakt. Modning skjer uavbrutt. Frykt er et begrep, ikke en tilstand. Oppløsningstendenser skjer ofte forut for ny-dannelser. Jeg er fortsatt optimist. 

Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Opplys meg!

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Andre lever ved sverd i frykt for hva sunnmøringer kan finne på

Har sunnmøringene også en religion som oppfordrer til å spre vold og frykt på vegne av Gud?

Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Er det utelukkende sånn at enten er du "for" eller så er du "imot" dette samfunnet?

Det mener jeg det er - multikulturalisme er en ideologi, der kræver at have hele samfundet 'for sig selv'.

Ingen andre samfundsideologier tillades, hvor multikulturen har sat sig på magten - ligesom ikke-ideologisken tankeretninger som kristendom og konservatisme bliver underordnet multikulturen.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Samefolket har jo medført at Norge alltid har vært flerkulturelt...

Nej, Norge har altid været monokulturelt nordgermansk eller skandinavisk - og norsk - uanset forholdet til Danmark og Sverige.

Samerne er vel nærmere en slags nationalt mindretal - en anden kultur, faktisk civilisation, som lever eller levede som nomader og uden landegrænser - og som så er kommet til at blive en del af de lande, der blev dannet af de fra syd ekspanderende nordlige kulturer, som den norske, svenske, finske og russiske.

Dermed kan man sige at det norske territorium (som det svenske, finske og russiske) har flere kulturer (to), men den ene har da så klart status foran den anden.

Det er også den eneste mulighed. Umuligheden af samliv mellem agerdyrkere og nomader på samme territorium er et af mange eksempler på at kulturer og især civilisationer som udgangspunkt ikke er kompatible.

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Terrorfrykten er kommet også til Sverige dessverre

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Finnes det varianter av et flerkulturelt samfunn som du også kan akseptere, og som du tror kan være vellykka? Hvilke faktorer er avgjørende, i begge retninger, etter ditt syn?

Nå snakker vi. Dette spørsmålet er av aller største betydning for sameksistens. Alle vet at det kan knirke i mellom mennesker i en monokulturelt samfunn som i et flerkulturelt samfunn. Slik er det dessverre eller slik er det bare. Det som er er at vi klarer å leve med det. Vi klarer å hilse på hverandre, selv om krangelen har vært et mareritt til sine tider. Vi kommer over det. Vi aksepterer vår uenighet.

Aksepterer vi vår uenighet i fra den islamske kultur? Nei det er her vi ser at gnissningene går over styr. Vi vil ikke akseptere at ytringfriheten skal taes fra oss. Vi vil ikke akseptere noe sharialover. Vi vil vel heller ikke akseptere noe burka eller niqab i det offentlige rom. Som en ser helt vesentlige ideologiske faktorer som ikke vil bli akseptert av noen og som følgelig er konfliktskapende.

Den aller største konfliktskapende faktor er dessverre deres tro. Den skiller sterkt mellom troende og ikke troende. De ikke troende er i følge Koranen ikke vatten verd for å bruke et slikt uttrykk. En slik nedvurdering av "oss" i følge deres tro må nødvendigvis skape konflikt. Det så vi under Bosniakrigen og i Kosovo. Hatet var ekstremt. Det ser vi i Midtøsten. Det har vi lest om tidligere hvor Maurerne okkuperte både Spania, Portugal og Sør-Frankrike.

Slikt skaper hat. Slikt skaper ghettoer. Det har vi allerede fått i vårt naboland Sverige. Her er det blitt over 50 No Go soner/ghettoer i Sverige. Slikt ønsker vi oss ikke.

Ingen skal fortelle meg det. Terrorfrykten er kommet også til Sverige dessverre.

Kommentar #12

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Samerne er vel nærmere en slags nationalt mindretal - en anden kultur, faktisk civilisation, som lever eller levede som nomader og uden landegrænser - og som så er kommet til at blive en del af de lande, der blev dannet af de fra syd ekspanderende nordlige kulturer, som den norske, svenske, finske og russiske.

Helt enig. Samene lever sitt eget liv for å si det slik. Deres kultur glir fint inn i det norske. Ingen uoverkommelige problemer i dag.

Kommentar #13

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Tendensen er åpenbar

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Er det utelukkende sånn at enten er du "for" eller så er du "imot" dette samfunnet?

Man har ikke noe valg, for alle varianter av islam/mange muslimer i Europa vil få samme resultat. Det ser alle rasjonelle mennesker(ja, de som ikke ser det ennå er irrasjonelle). Enten vil man leve i fred med likesinnede eller leve i konflikt med islam/muslimer. De som ennå ikke ser dette består nok av mange av de som fortsatt ikke er helt sikre på om marxismen også neste gang vil feile. Enkelte økonomiske systemer, enkelte religioner og enkelte politiske doktriner(i islams tilfelle ett og det samme) vil alltid feile uansett hvor mange ganger man prøver, simpelthen fordi man ikke får forandret hva mennesket er - egoistisk, forvirret, kaotisk, uprinsipielt. Når muslimer har valgt seg en fascistisk religion, en fascistisk gud, en fascistisk profet, fascistiske rettslærde, fascistiske grunntekster og kontinuerlig velger fascistiske politiske ledere, så er det antagelig fascisme de vil ha. Er dette en stor overraskelse for noen?

At det finnes en minoritet av muslimer som lar seg inspirere av demokrati (og feilaktig tror at islam er forenlig med demokrati) er halmstrået som de mest irrasjonelle i landet alltid har valgt å tviholde på. Jeg kan garantere at utviklingen i Europa mellom muslimer og ikke-muslimer stadig vil forverres, til vi må ringe Israel for å spørre hvordan man håndterer sinte muslimer.

Jeg er forresten mot og har alltid vært mot det parallellkulturelle samfunnet. Noe flerkulturelt samfunn har vi ikke noe sted i Europa. Vi snakker om islam og ikke-islam og flere(to) kulturer innebærer at de to lever fredelig side om side. Noe slikt er utenkelig, fordi både islam og demokrati er dominante politiske doktriner som ikke vil gi seg uten krig. Tror noen helt seriøst at islam vil bøye av i møte med demokratiet, når det har kriget seg vei siden Muhammed ble kastet ut av Mekka? Det går langt forbi naivt å underholde en slik tanke.

Vi islamkritikere har rett idag og vil snart også få rett. Dess lenger tid det tar, dess styggere utgangspunkt har vi å kjempe oss vekk fra.

Kommentar #14

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan garantere at utviklingen i Europa mellom muslimer og ikke-muslimer stadig vil forverres

Hvis du har rett i dette, så vil jeg tillate meg å nyansere litt: først vil vi se en tydelig forverring av forholdet mellom ulike islamske grupper - uforsonlig krangling, trusler, vold.

Deretter vil vi se det du snakker om.

Felles for begge prosessene er at ikke-troende islamkritikere sterkt rådes til å holde en lav profil, for ikke å bringe mer ild til bålet. Underforstått: hvis du blander deg, så har du indirekte skyld i den videre utviklingen. Dette siste er jeg imidlertid litt usikker på om kommer til å vare.

Kommentar #15

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Vi islamkritikere har rett idag og vil snart også få rett. Dess lenger tid det tar, dess styggere utgangspunkt har vi å kjempe oss vekk fra.

Carl I Hagen hadde rett fra første stund av. Islamkritikere har fått mye pepper for sine advarsler. Nå håper jeg at norske sympatisører av islam forstår at Europa er i ferd med å endres. En endring som går mot enda mer terror.

Terroren som startet Kosovokrigen gikk på håndgranater som ble kastet inn på politistasjoner og på "serbiske/kristne" kafeer. Slik terror skaper nødvendigvis krig.

La oss håpe at en slik fortsettelse ikke vil skje.   

Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Underforstått: hvis du blander deg, så har du indirekte skyld i den videre utviklingen.

Denne advarselen har vi allerede fått. Ordet stigmatisering er en direkte følge av denne advarsel.

Her bør en si at selvfølgelig skal en ikke klandre de muslimer som er "født" muslimer. Men de som forfekter islam derimot bør en klart ta avstand fra.

Kommentar #17

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det mener jeg det er - multikulturalisme er en ideologi, der kræver at have hele samfundet 'for sig selv'.

Ingen andre samfundsideologier tillades, hvor multikulturen har sat sig på magten - ligesom ikke-ideologisken tankeretninger som kristendom og konservatisme bliver underordnet multikulturen.

OK, men vil du si at dette også gjelder andre ideologier? Altså, at andre ideologier oppfører seg på tilsvarende måte? Og hvordan vil du beskrive den videre utviklinga i Norge/Vesten dersom vi holder fram som nå?

Kommentar #18

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Den aller største konfliktskapende faktor er dessverre deres tro. Den skiller sterkt mellom troende og ikke troende. De ikke troende er i følge Koranen ikke vatten verd for å bruke et slikt uttrykk. En slik nedvurdering av "oss" i følge deres tro må nødvendigvis skape konflikt. Det så vi under Bosniakrigen og i Kosovo. Hatet var ekstremt. Det ser vi i Midtøsten. Det har vi lest om tidligere hvor Maurerne okkuperte både Spania, Portugal og Sør-Frankrike.

Nå vil jeg jo absolutt hevde at kristen og islamsk tro er fundamentalt forskjellige på mange måter, men for rettferdighets skyld: kristendommen skiller også sterkt mellom troende og ikke-troende, dog på andre måter. Dessuten var jo ikke islam den eneste rota til de moderne konfliktene på Balkan, som du refererer til, selv om islamsk inntog under tyrkerne naturligvis la størstedelen av fundamentet ("størstedelen" fordi det allerede før de tyrkiske invasjonene hadde vært stridigheter av religiøs art der). Forøvrig er det liten tvil om at de islamske invasjonene av andre deler av Europa og verden har medført svært mye hat, begge veier, og det er noe verden betaler en høy pris for den dag i dag...

Kommentar #19

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er forresten mot og har alltid vært mot det parallellkulturelle samfunnet. Noe flerkulturelt samfunn har vi ikke noe sted i Europa. Vi snakker om islam og ikke-islam og flere(to) kulturer innebærer at de to lever fredelig side om side. Noe slikt er utenkelig, fordi både islam og demokrati er dominante politiske doktriner som ikke vil gi seg uten krig. Tror noen helt seriøst at islam vil bøye av i møte med demokratiet, når det har kriget seg vei siden Muhammed ble kastet ut av Mekka? Det går langt forbi naivt å underholde en slik tanke.

Men dersom vi et øyeblikk ser bort fra islam og heller tenker på andre innvandrergrupper, vil du ikke si at det finnes flerkulturelle elementer i vårt samfunn som er velfungerende? Enkelte innvandrergrupper har jo et godt rykte, både hva gjelder utdanning og arbeidsdeltakelse og annen sunn integrering. Enkelte grupper har jo også latt seg assimilere i stor grad. Hva tenker du om dem?

Kommentar #20

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Men dersom vi et øyeblikk ser bort fra islam og heller tenker på andre innvandrergrupper, vil du ikke si at det finnes flerkulturelle elementer i vårt samfunn som er velfungerende? Enkelte innvandrergrupper har jo et godt rykte, både hva gjelder utdanning og arbeidsdeltakelse og annen sunn integrering. Enkelte grupper har jo også latt seg assimilere i stor grad. Hva tenker du om dem?

Dette er jo uinteressant for islam-debatten, fordi det er de som underkaster seg islam vi må leve parallellt med.

Dersom innvandrere lar seg assimilere eller integrere og har like høy eller høyere arbeidsdeltagelse som nordmenn, like lav eller lavere kriminalitetsstatistikk som nordmenn og ikke har noe stort kollektivt mål om å endre det norske samfunn på tvers av hva rasjonelle nordmenn måtte ønske, så ser jeg ikke umiddelbart noen problemer med dem(merk at jeg skriver nordmenn, ettersom jeg anser innvandrere med norsk statsborgerskap som er uintegrerte å ikke være nordmenn, men personer med norsk statsborgerskap. Man blir ikke kineser av å flytte til kina og få kinesisk statsborgerskap. Fredrikstad-gutter som kriger med DAESH er ikke norske, det er unorsk å krige sammen med DAESH). Hvis alt tenkelig er innenfor en kultur, så gir det ikke lenger mening å snakke om kulturforskjeller. Ang parallellkulturelle grupper, så kommer det an på definisjon. Hvis vi sier assimilasjon er lengst - barna blir som oss, integrering er kortere, barnebarna blir nesten som oss og multikulti er en tilstand der man ikke ønsker å bli en del av det man kommer til, altså leve under en annen kultur enn dit man kommer i generasjoner, så sier jeg: Avvis alle ved grensen. Det er absurd for et samfunn å ønske velkommen for permanent opphold mennesker som ikke ønsker å leve som sitt vertsskap. Vi ser konsekvensene i dag i mange europeiske stater og dette er bare den spede begynnelsen. Så, ja, det finnes grupper som på alt eller det sentrale har blitt assimilert eller integrert, men det er uinteressant i islam-debatten, fordi islam er noe annet. Hva det er kan jeg skrive milevis om. Jeg er kultur-diskriminerende, ikke biologi-diskriminerende. Så lenge kulturer er svært like min egen ønsker jeg ikke å diskriminere mot noen i den kulturen. Jeg ønsker å diskriminere mot, ved feks å avvise ved grensen personer fra religionen islam, fordi det er helt ekstremt åpenbart at mange muslimer som samler seg sammen i feks Rosengård ødelegger det samfunnet de kom til. Ikke pga biologi, men pga kultur, altså de valg muslimene tar - primært valget om å underkaste seg islam og konsekvensene av hva det gjør for tenkningen. Skulle man frafalle denne kriminelle og hatefulle ideologien ser jeg annerledes på saken. Det finnes åpenbart mennesker som kaller seg muslimer, som vi hadde kunnet leve fredelig sammen med, men vi vet ikke hvem de er før det er for sent med alle de andre. Sammen med gruppa av muslimer som vil destruere det samfunnet vi lever i kommer det enkelte muslimer som er bra mennesker. Men det er umulig å vite hvem disse er, akkurat som at det kom gode nazister sammen med de som angrep oss under 2. VK, men det er ikke mulig å vite hvem de er. Vi må diskriminere mot alle, fordi majoriteten er mot vår måte å leve på. Jeg er forsåvidt også mot nordmenns måte å leve på(demokrati), men jeg er heldigvis allerede innenfor grensa:-)

Steinar Lem sa det i en debatt før han døde: Hvis det er for mange råtne epler i kurvene til en spesiell forhandler, så kjøper man ikke flere kurver av akkurat den forhandleren. Det er med tungt hjerte vi må si: Vi tar ikke imot flere troende fra Allah. Historien og samtiden viser oss hvorfor. En gang sa vi dette om jødene, men det var intet grunnlag, annet enn frykt og rent hat. Så vi endret på den regelen. Her må vi gå den andre veien.

Kommentar #21

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Den svenske regjeringen

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Vi islamkritikere har rett idag og vil snart også få rett. Dess lenger tid det tar, dess styggere utgangspunkt har vi å kjempe oss vekk fra.

er vel allerede et ganske langt fremskredet offer for islamiseringens klamme vind, men da i "toleransens" navn.

Aftonbladet slår i dag  opp norske politikeres moderate, men mye  mye omtalte  integreringsforslag om å forby visse plagg i bl.a. skolen og å forby segregering i badeundervisningen. Slikt skaper hevede øyenbryn i Sverige naturligvis. Journalistene tok sporenstreks kontakt med en representant fra den svenske regjeringen som beroligende kunne meddeleat:

" liknande åtgärder inte är aktuella i Sverige.
– Det är ingen fråga som överhuvudtaget är på tapeten i Sverige, säger hon till tidningen.


Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
OK, men vil du si at dette også gjelder andre ideologier? Altså, at andre ideologier oppfører seg på tilsvarende måte? Og hvordan vil du beskrive den videre utviklinga i Norge/Vesten dersom vi holder fram som nå?

Jo, jeg burde måske bare have skrevet 'ideologier', for jeg mener sådan set at selve ideologifænomenet er en slags kunstlovreligion. Det er ikke mærkeligt - at religionen skal bestemme regler og normer er det eneste logiske og også det nærmest universelt menneskelige. Så når mennesker på kort tid opkonstrurer en spekulativ religion, bliver den nærmest af sig selv en lovreligion.

Ideologier er således i min optik et civilisatorisk tilbagefald i forhold til kristendommen - størrelsesordenen er på 1000 - 3000 år. Dette tilbagefald sammen med bevarelsen af kristendommens/videnskabens teknologiske frembringelser gav os i sidste århundrede større ligdynger end nogensinde tidligere i historien.

Her indtager kristendommen en særstilling, idet den, med Sløks ord, ikke er en religion, men 'en tro'. (eller 'al religions ophør', som han siger det) Man kunne også kalde den 'Religion v.2.0'.

Nu var Sløk en mand med retorisk store armbevægelser, men noget kan der være i hans måde at sige det på.

Alle oplysningsideologier er voldeligt verdensrevolutionære og dermed også imperialistiske og har dermed stor ligheder med islam. Derfor er vi i krig med islam på eget territorium. Uden oplysningsideologierne ville Europa blot have afgrænset sig fra de teknologisk underlegne, og derfor som erstatning uhyre aggressive nabokulturer.

Vejen videre frem fører frem mod noget globalt fascistisk/feudalistisk - et hav af fattigdom og desperation, hvori der er øer af ufattelig rigdom og hvor eliterne vil bo, fortifiseret.

Den socialdemokratisk-fascistiske ideologi, fabianisme, som bl.a. Blair, Thorning og Stoltenberg er en del af er beskrevet af to insidere, Huxley og Orwell og de udlægger deres bud på resultatet i deres berømte fremtidsdystropier, 'Fagre nye Verden' og '1984' fra 1934 og 1948.

Det er slet ikke nye tanker og muslimerne er blot et våben, de bruger imod europæerne.

Jeg skulle måske tilføje at jeg ikke mener 'et multikulturelt samfund' er et meningsfuldt begreb, men at det er en oxymoron - et selvmodsigende begreb. Det ignorerer at menneskelige samfund i sagens natur, hos et (biologisk)-kulturelt væsen er reguleret af én og netop én kultur og at andet er en logisk umulighed .

Denne plads som forvaltere af det eneste tilladelige har multikulturalisterne tildelt sig selv, som kommunisterne påtog sig at give arbejderne bedre levevilkår. Multikulturalisterne har fået det for sig at alle mennesker har ret til at bosætte sig i Europa og USA og dermed er det svært at sige om de ligner kommunister eller nazister mest - de har elementer fra begge typer tyranni.

En europæer, der er multikulturalist, kan man diskutere om er - 'autonazist', 'omvendt nazist' eller 'nazist by proxy'. Man ønsker at det går dårligt for egen gruppe og/eller ønsker kun at varetage andres interesser - ikke egne.

Man kan måske også sige at multikultur er den utimative oplysningsideologi - en sammensmeltning af liberalisme, socialisme og fascisme.

Kommentar #23

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det gode mot det onde

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
kristendommen skiller også sterkt mellom troende og ikke-troende, dog på andre måter.

Kristendommen står for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse både for troende men også for ikke troende. Islam står for bekjemp de vantroende.

Diametralt forskjellig utgangspunkt: Det gode mot det onde.

Hvis du fulgte med under Balkankrigen var det jihadisten Izetbegovic som ville skille ut Bosnia som egen stat. Izetbegovic var som Hitler. Han skrev sin bok The Islamic Declaration, satt i fengsel og startet krigen i Bosnia ved å bombe sine egne i den omtale breadqueue i 1992. Han la her skylden på Milosevic og serberne. Slik startet krigen.

Du kan også lese dette som er "ferskt" 

Kommentar #24

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg skulle måske tilføje at jeg ikke mener 'et multikulturelt samfund' er et meningsfuldt begreb, men at det er en oxymoron - et selvmodsigende begreb. Det ignorerer at menneskelige samfund i sagens natur, hos et (biologisk)-kulturelt væsen er reguleret af én og netop én kultur og at andet er en logisk umulighed .

Denne plads som forvaltere af det eneste tilladelige har multikulturalisterne tildelt sig selv, som kommunisterne påtog sig at give arbejderne bedre levevilkår. Multikulturalisterne har fået det for sig at alle mennesker har ret til at bosætte sig i Europa og USA og dermed er det svært at sige om de ligner kommunister eller nazister mest - de har elementer fra begge typer tyranni.

En europæer, der er multikulturalist, kan man diskutere om er - 'autonazist', 'omvendt nazist' eller 'nazist by proxy'. Man ønsker at det går dårligt for egen gruppe og/eller ønsker kun at varetage andres interesser - ikke egne.

Man kan måske også sige at multikultur er den utimative oplysningsideologi - en sammensmeltning af liberalisme, socialisme og fascisme.

Interessante betraktninger om multikulti. Sinte sosialdemokrater blir nazister eller kommunister, men hvis vi skal legge essensielle trekk til grunn vil multikultis røtter ligge i den internasjonale formen for fascisme - kommunismen. Nazismen vil ei heller ha mer enn ett folk, en kultur, ett rike. Marxistene og feministene støtter multikulti, så jeg synes det er lite som peker på nazistiske røtter.

Liberalismen vil ha fri bevegelse av alt, MEN den avviser kriminelle systemer OG den avviser å underholde arbeidsløse - to fundamenter for masseinnvandringen vi ser idag, som gladelig mottar mennesker med andre verdier som går rett ut i arbeidsløshet.

Multikulti er den endelige ideen som fører velferdssamfunnet vårt over kanten og ned i stupet. Ideologer elsker å eksperimentere med andres penger og andres liv - dette var det ultimate eksperimentet som måtte feile. 

Kommentar #25

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Informasjon og atter informasjon

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Multikulti er den endelige ideen som fører velferdssamfunnet vårt over kanten og ned i stupet. Ideologer elsker å eksperimentere med andres penger og andres liv - dette var det ultimate eksperimentet som måtte feile.

Så enig så enig.

Dessverre har ikke tv eller media klart å få med seg hva Islam står for. De har hauset opp det flerkulturelle samfunnet til de grader slik at Islam dessverre har fått fotfeste i Norge og Europa forøvrig. Et fotfeste som er så sterkt at vi i dag kvir oss for å innrømme at her tok en feil. Vi søker dessverre etter de lyse sider og håper på at det skal være noe positivt ved islam. Noe positivt om Islam finnes ikke.

Media har dessverre tatt feil om Islam. Feilen er uopprettelig i den forstand at det ikke er mulig å reversere dette uten at informasjon og atter informasjon får muslimer til å gremmes over sin tro. Det må gå så langt at de tar avstand fra sin religion. Her kommer dette med offentlig konvertering inn som jeg mener er et must for å få dette til.

Islam er en religion som er så bestialsk at den oppfordrer til drap på alle som ikke er troende. Derfor har vi jihad i verden i dag. En hellig krig som skjærer strupen av alle som ikke vil konvertere og følge Islam. Ja islam er døden for dem som er kristen, jøde eller dem som nekter å godta Islam som religion. Ingenting stopper Islam dessverre utenom informasjon og atter informasjon. Derfor er det viktig at en står samlet mot religionen. Det holder ikke med å si at det er religionsfrihet, når religionen knuser vår oppfatning av ytringsfrihet og vår rettsoppfatning nedfelt i Norges lover. Tenker her på dødsdom for homofili og steining av utroe kvinner.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere