Ole Jørgen Anfindsen

173

Meningspolitiet

Denne helgen har vi - både i Vårt Land og på NRK.no - sett klare eksempler på at det norske meningspolitiet, som ønsker å bestemme hvem som skal få delta i det offentlige ordskiftet og hvilke synspunkter som er akseptable, lever i beste velgående.

Publisert: 8. aug 2016

Under overskriften Gretne, gamle gubber i alle aldre, og med ingressen «Mosegrodde, misfornøyde menn har innvendinger mot det meste, og media stiller velvillig opp i rollen som deres personlige dagbøker.» kom Maren Fuchsia Celius-Blix lørdag 6. august med sterke meldinger om hvem det var på tide at vi fikk høre litt mindre fra i norsk offentlighet. Særlig mente hun det ville være på sin plass å innskrenke ytringsfriheten til mennesker som kunne karakteriseres ved følgende stikkord:

  • Menn.
  • Hvite.
  • Middelaldrende.
  • Gretne (les: bekymret over visse sider ved samfunnsutviklingen).

Hun trakk blant annet frem Ole Paus, Hans-Wilhelm Steinfeld og Kjetil Rolness som eksempler på menn media i større grad burde vende ryggen til.

Celiux-Blix begrunner altså sitt ønske om en trangere meningskorridor ikke bare med at det er visse synspunkter hun misliker, men også med at det er visse typer mennesker hun ikke liker, og da altså i særdeleshet middelaldrende, hvite menn.

Samme dag har Vårt Land (side 33) funnet det opportunt å viderebringe et intervju der særlig presten Gyrid Gunnes gir uttrykk for tilsvarende holdninger overfor en hvit kvinne (som av noen muligens vil regnes som å tilhøre den diskvalifiserende aldersbetegnelsen middelaldrende), nemlig Hanne Nabintu Herland. Hun har ikke de riktige meningene (hun er en høyrepopulist), og det er derfor kritikkverdig at hun er blitt invitert til å delta i debatt på Olavsfestdagene.

Dette «flytter grensene for hva vi tillater i det offentlige ordskiftet», og det gjør Herlands meninger «til en del av det normale», sier Gunnes.

La oss kalle en spade for en spade: dette er ufine hersketeknikker. Disse ytringsfrihetsfiendtlige ytringene bør NRK Ytring og Vårt Land sørge for at ikke blir stående uimotsagt.

Forøvrig trenger vi ikke et selvoppnevnt presteskap som skal avgjøre hvem og hvilke synspunkter som skal få slippe til i det offentlige ordskiftet.

https://www.nrk.no/ytring/gretne_-gamle-gubber-i-alle-aldre-1.13074477

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig trenger vi ikke et selvoppnevnt presteskap som skal avgjøre hvem og hvilke synspunkter som skal få slippe til i det offentlige ordskiftet.

Det er sant - men inntil noen andre trer inn i den rollen vil alle målrettede opinionsdannere forsøke å fylle disse rollene. Meningspolitiet er en stilling som besettes av de som er sterke nok til å gripe den.

Kommentar #2

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Glasstaket

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Meningspolitiet er en stilling som besettes av de som er sterke nok til å gripe den.

Uenig med siste taler. Meningspolitiet er reelt, og de som tillater seg å mene noe upopulært, møter glasstaket: de slipper ikke til i debatten. Kan man ikke brunsverte dem, blir de bare tiet ihjel.

Synes unge frøken Blix skriver hylende morsomt, og har lagt merke til at en rekke herrer i angjeldende aldersgruppe har reagert negativt i sosiale medier. De ser ikke selv at til tross for at vi er mange kvinner med sterke og til tider langt mer kvalifiserte meninger, så er det dem som trekkes frem som "eksperter" på alt mellom himmel og jord. Til og med voldtekt mot kvinner må defineres, diskuteres og drøftes av middelaldrende menn. (Og enkelte kvinner, men de må være i disses kretser.)

Jeg forstår det slik at jeg er del av en stadig voksende gruppe som unngår norske medier, fordi  det er de samme gamle fjesene som uttaler seg om stadig flere temaer, og ofte uten å ha særlig greie på det. 

Jeg heier på Blix!:)

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Uenig med siste taler. Meningspolitiet er reelt, og de som tillater seg å mene noe upopulært, møter glasstaket: de slipper ikke til i debatten. Kan man ikke brunsverte dem, blir de bare tiet ihjel.

Mener du virkelig at situasjonen er så prekær? Hvordan bør man i så fall gå fram for å gjenopprette en bredere og friere debatt i norsk offentlighet? Det spørsmålet går også til Anfindsen, naturligvis.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hmm meningspolitiet

Publisert rundt 5 år siden

Var det ikke en nordnorsk ung kvinne som ble kårtet til den med mest meidiemakt i 2015, sist jeg så bilde av henne lignet hun ikke på noen gretten gammel gubbe jeg har sett.

Nå ligger jo ikke makten hos våre rikssynsere men helt andre steder og ikke minst ser vi hvor ulekkert sosiale medier kan være når mange nok mener de har vært vitne til en urett. Da er ikke vårt restvesen mye verd om det ikke dømmer slik massene ønsker. Strengt talt kan det minne om lynsjegjenger man i tidligere tider har sett runt om i verden.

At mange er uenige i hva rikssynserne bringer til torgs og sutrer litt over at de selv ikke oppnår det antall lesere som må til for å bli noe tilnærmet en rikssynser får så være. Det er jo heller ikke alle som får velidig mange seere om de kler seg nakne heller.

Slik er det forskjell på folk og det er kvaliteter i alle leire, enten det er herrer gift med fotballdamer, menn og kvinner som kler seg nakne, trubadurer, hvermansen eller øverigheten. Så får alle vi som ikke når opp slikke våre sår og mene at bare noen hadde lyttet til oss ville værden vært bedre. Selvfølelsen skal man tross alt ikke kimse av. 

Kommentar #5

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Urettferdig ;)

Publisert rundt 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er jo heller ikke alle som får velidig mange seere om de kler seg nakne heller.

En ting er ihvertfall sikkert, og det er at de gretne gamle gubbene ikke får så mange flere lesere av å kle seg nakne. Neppe noe å anbefale. Å bli utropt til den med mest mediemakt tilsier ikke nødvendigvis at vi snakker om dem som til stadighet befolker tv-studioer med uttalelser om det samme gamle om "deres" tema, og synsing om saker de ikke har peiling på.

Dette kan godt være mennesker jeg setter pris på i privatlivet, uten at det hindrer meg i ønske meg et bredere "ekspertvelde" i tradisjonelle medier. Behovet for å finne eksperter er forståelig, men hvordan klarer de store selskapene som eksempelvis BBC seg? Enda det kan være pludring der og, er det langt mer interessant å følge nyheter og annet derfra.
I norske medier virker det som om en stadig mindre klikk får stadig mer å si om stadig flere saker.

Magnus Husøy:
"Mener du virkelig at situasjonen er så prekær? Hvordan bør man i så fall gå fram for å gjenopprette en bredere og friere debatt i norsk offentlighet?" 

Jeg mener ikke at situasjonen er prekær. Dette er nok verst for de ansatte i tradisjonelle medier, som ser ut til å ha kastet alt de vet om journalistikk til side for et trett og - i deres øyne - sikkert ekspertkorps:
De kvitter seg med de dyktige gravejournalistene, og fortsetter å ansette venner og kjente fjes mens salgs- og seertallene ser ut til å dale.

Kanskje vårt problem er autoritetstro. Ikke alle kulturer er like opptatt av eksperter og andre autoriteters uttalelser som den norske. Her holder det ikke med gode resonnementer, for her kan ekspertuttalelser trumfe logikken. Det synes viktigere HVEM som sa, fremfor HVA som ble sagt. :) 

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener ikke at situasjonen er prekær. Dette er nok verst for de ansatte i tradisjonelle medier, som ser ut til å ha kastet alt de vet om journalistikk til side for et trett og - i deres øyne - sikkert ekspertkorps:
De kvitter seg med de dyktige gravejournalistene, og fortsetter å ansette venner og kjente fjes mens salgs- og seertallene ser ut til å dale.

Kanskje vårt problem er autoritetstro. Ikke alle kulturer er like opptatt av eksperter og andre autoriteters uttalelser som den norske. Her holder det ikke med gode resonnementer, for her kan ekspertuttalelser trumfe logikken. Det synes viktigere HVEM som sa, fremfor HVA som ble sagt. :)

Dette er jo viktige - om ikke skremmende - observasjoner, absolutt! Vi trenger de uavhengige gravejournalistene, og vi må tåle en viss tabbekvote også. Spørsmålet er jo om disse journalistene får invitasjon til selskaper på Aker Brygge eller Stortinget framover - hvis de altså slutter å snakke eliten etter munnen?

Kommentar #7

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Godt spørsmål

Publisert rundt 5 år siden

Jeg vet at enkelte har møtt det berømmelige glasstaket fordi de har satt søkelys på forhold makta ønsker tildekket.

En konkret sak jeg har undret mye over, er at tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn ikke ble gått nærmere etter i sømmene da han fant det "merkelig" at Fylkesmannen anmeldte Oslo katolske bispedømme til politiet før bispedømmets egen redegjørelse om medlemsregistreringspraksisen var ferdigstilt.

At en tidligere riksadvokat mener at "bandittene" skal gis anledning til å rydde vekk bevismateriale før politianmeldelse, burde vakt oppsikt. I stedet har media vært dørgende stille om den katolske eks-riksadvokatens utspill.
Hvorfor?
Hvem la lokk på en så kontroversiell sak?

Han skulle vel vært den som ivret for politietterforskning på et så tidlig stadium som mulig, han som vet at etterforskningen skal avdekke forhold som taler for den anklagde så vel som mot. 

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er helt slutt på den tiden da menn dominerte i mediene!

Publisert rundt 5 år siden

Jeg leste den samme kronikken som Anfindsen om alle de sinte, hvite, gamle mennene som det påstås dominerer i våre medier.

For det første fatter jeg ikke hva mennenes hudfarge har med saken å gjøre. Jeg har merket meg at den del venstreorienterte mennesker hyppig bruker betegnelsen "hvite, middelaldrende menn", og kan ikke si noe annet enn at det fremstår som reinspikka rasisme. Hva i all verden har hudfargen å gjøre i debatter om alt som er galt i det norske samfunnet?

Som om man stadig vekk skulle kritisere "svarte menn" for all den elendighet som finnes i afrikanske land.

For det andre så er det en svært foreldet myte at hvite, middelaldrende menn dominerer i norske medier. Både Aftenposten, Dagsavise, Vårt Land, Dagbladet og VG har eller har relativt nylig hatt kvinnelige redaktører, politisk redaktører, debattredaktører osv.

En tilfeldig dag for ikke lenge siden, la jeg merke til at ALLE de redaksjonelle artiklene i VG var skrevet av kvinner. "Rosa-bloggerne" ser ut til å ha gjort sitt inntog i mediene, og det florere med artikler og innlegg skrevet av unge mennesker.

Jeg vet ikke hva som gjør at mange kvinner stadig vekk liker å se på seg selv som ofre for dominerende menn, men i mediene er dette en svært utdatert oppfatning, etter min mening.

Jeg vil heller si at trenden er at mennene er i ferd med å bli utkonkurrert også på denne fronten, som på mange andre områder. Skal vi dømme etter den enorme dominansen av kvinner som tar høyere utdanning, kommer kvinnen om få tiår til å dominere sterkt innen ALLE yrker som krever høyere utdanning, som leger, tannleger, psykologer, ingeniører, advokater, osv, og fra før dominerer de voldsomt inne læreryrket og sykepleieryrket.

At noen av de eldre mennene som har viet et langt liv til å være mediemennesker får lov til å breie seg litt i et og ennet enkeltintervju, synes jeg vi bør se stort på. Både Ole Paus og Hans Wilhelm Steinfeldt har underholdt og opplyst det norske folk gjennom et langt liv.

Det skulle bare mangle at de ble viet oppmerksomhet i portrettintervjuer, uten at kvinner skal klage på at "sinte, hvite, middelaldrende menn" dominerer norske medier.

Mvh Sverre

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Godt poeng

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
For det første fatter jeg ikke hva mennenes hudfarge har med saken å gjøre. Jeg har merket meg at den del venstreorienterte mennesker hyppig bruker betegnelsen "hvite, middelaldrende menn", og kan ikke si noe annet enn at det fremstår som reinspikka rasisme. Hva i all verden har hudfargen å gjøre i debatter om alt som er galt i det norske samfunnet?

Dette er et retorisk grep for å diskreditere sin målgruppe. Oppmeksomheten henledes på kolonitiden og den hvite mann's overdrevne maktbruk overfor underlegne afrikanere.

Dette er en følelse artikkelforfatteren sitter med i sitt hjelpeløse forsøk på å skaffe seg oppmerksomhet i media ved å spille på offerollen.

Kommentar #10

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

En riktig og god kommentar fra Sverre. Takk!

Kommentar #11

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Prekær situasjon?

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at situasjonen er så prekær? Hvordan bør man i så fall gå fram for å gjenopprette en bredere og friere debatt i norsk offentlighet? Det spørsmålet går også til Anfindsen, naturligvis.

Nei, situasjonen er etter min mening ikke prekær. Situasjonen er faktisk bedre nå enn for både ti og tjue år siden, slik jeg husker situasjonen da. Men vi har tidligere hatt altfor stor grad av meningskontroll her i landet, og jeg (og mange andre, vil jeg tro og håpe) ønsker ikke at vi skal gå tilbake til vår tidligere tilstand.

Folk som har noe å fare med, bør slippes til i mediene, punktum (selvsagt med unntak av folk som oppfordrer til vold, terror eller noe annet i den dur).

At man også sørger for en viss balanse mellom ulike grupper (kjønn, religion, etnisitet, m.m.) er greit, så lenge dette ikke munner ut i eksesser som f.eks. krav om utestengelse på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet eller lignende.

Den eneste enkeltpersonen jeg i farten kan komme på, som vi med fordel kunne hørt litt mindre fra i norsk offentlighet, er Per Fugelli (professor i sosialmedisin). Han har i mange år blitt hauset opp av mediene som en profet, men han tygger stort sett drøv på de samme, gamle synspunktene som vi har hørt ham fremføre ørten ganger før (med mye synsing, og lite fakta eller troverdige analyser).

På toppen av det hele virker han fremdeles ute av stand til å noe mer enn så vidt å skrape i overflaten av det problemkomplekset som ofte samles under sekkebetegnelsen islamisme. Hans stadige bagatelliseringen av den islamistiske trusselen blir bare mer og mer pinlig for hver måned som går. Fugelli står for mye bra, ingen tvil om det, men norske mediers misbruk av Fugelli, burde snart avstedkomme litt ettertanke og selverkjennelse i diverse redaksjoner rundt omkring i Norge.

Slutt å skyve den aldrende professoren foran dere for å rettferdiggjøre eget verdensbilde og egne standpunkter - dette spillet er lett gjennomskuelig, og dessuten dypt uverdig!

Kommentar #12

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helt enig!

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Den eneste enkeltpersonen jeg i farten kan komme på, som vi med fordel kunne hørt litt mindre fra i norsk offentlighet, er Per Fugelli (professor i sosialmedisin). Han har i mange år blitt hauset opp av mediene som en profet, men han tygger stort sett drøv på de samme, gamle synspunktene som vi har hørt ham fremføre ørten ganger før (med mye synsing, og lite fakta eller troverdige analyser).

Jeg skjønner ikke hvorfor Fugellig ser ut til å ha absolutt fri tilgang til pressen med opptil flere kronikker i uka. SÅ interessante er ikke hans synspunkter.

Pressen burde i det hele tatt sørge for langt større utvalg av skribenter. For en som ikke har et kjent navn fra før, er det nesten umulig å slippe til.

Jeg vil ikke blir overrasket om flere av dagsavisene nærmest vil bli radert bort etter hvert pga av sin ensidighet, og nettet vil ta over mer og mer gjennom f eks debattsider som VD.

Det sitter mange kloke mennesker rundt omkring i vårt land som har mye klokt å tilføre samfunnet, men de slipper ikke til i papiravisene.

Her ser jeg internett som et enormt fremskritt for ytringsfriheten!

Mvh Sverre

Kommentar #13

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Biskop Jørgensen om denne saken

Publisert rundt 5 år siden

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere