Øyvind Kleiveland

33

Helbredelse = redskap til frelsen

Bibelen lover at “når vi legger hendene på de syke, så skal de bli helbredet”. Mange biskoper, prester og predikanter mener at undrenes tid er forbi. Kan vi velge å tro?

Publisert: 24. jul 2016

Erling Rimehaug skriver i Vårt Land 21. juli under tittelen “Sårende helbredelse”. Jeg ønsker å komme med noen innspill til hans tanker. Artikkelen kan leses her: http://www.vl.no/meninger/kommentar/sarende-helbredelse-1.755731

Rimehaug stiller spørsmålet “Er det noe som har påført folk mer frustrasjon og sår enn forkynnelse av helbredelse?” Ja, jeg tør påstå at djevelen, som går omkring som en brølende løve og forsøker å sluke dem han kan, har påført folk mer frustrasjon og sår enn forkynnelse om helbredelse. Helbredelsesforkynnelse prøver å hjelpe folk til å leve i frihet, en frihet som er kjøpt og betalt med Jesu blod på korset. (Gal 3,13-14)

Helbredelse er tross alt en gave fra Gud som skal hjelpe mennesker under vår tid på jorden.  På den nye jord skal bladene på Livets tre være til helbredelse for folkeslagene (Åp 22,2).

Rimehaug skriver“Jeg tror at de problemene vi får med helbredelsesforkynnelse, ofte skyldes at vi har oppmerksomheten feil sted. Vi har oppmerksomheten på at vi vil oppleve noe overnaturlig, noe som kan være et bevis på at troen er virkelig, at Gud finnes. Jeg er litt overrasket, for Bibelen lover at når man forkynner helbredelse for de syke, og legger hendene på de syke i Jesu navn, så skal de bli friske (Mark 16,18).
Det er ikke noe usikkerhet over det løftet. Mange kristne ledere velger å tro at siden de ikke ser helbredelser lenger, så eksisterer de ikke. Spør de kristne lederne som ser helbredelser, så vil din tro og ditt håp økes i forhold til at det kan skje her også. 

Så kommer vi til et viktig punkt i forhold til guddommelig helbredelse. Hvorfor vil Gud helbrede mennesker? Hvorfor startet han dette, i første omgang? Fordi han elsker sine barn og vil dem vel. Rimehaug virker veldig bastant i sin beskrivelse på hvorfor man forkynner helbredelse, og jeg stiller meg ikke bak den beskrivelsen. Jeg har forkynt helbredelse siden jeg ble en kristen i 1993, og har ennå ikke hatt dette som bakgrunn for å be for folk. Jeg ønsker å be for folk til helbredelse, så de kan oppleve den samme Gud som jeg har opplevd. Samtidig er Jesu ord at det viktigste er at folk blir frelst, for det er bedre å gå enøyd inn i himmelen, enn å ha begge øynene i sving og gå fortapt. Mer om dette senere.

Så skriver Rimehaug;For mange år siden gikk jeg inn i en kristen bokhandel og spurte etter en bok av Hans Christian Lier – en av ­Oases grunnleggere. «Han er syk, så den vil jeg ikke selge», var svaret. Så tydelig har jeg sjelden møtt vrangsiden av forkynnelsen av 
at helbredelsen er din dersom 
du tror nok, tror rett, ikke har skjult synd, er fylt med Den ­
hellige ånd. Her vil jeg være uenig med Rimehaug på flere punkter. For det første er det Gud som har befalt oss, hans barn. om å forkynne og legge hendene på de syke. Om vi ikke gjør dette, så er vi ulydige. For det andre, så er vi budbringere. Vi er postmenn, med andre ord. Hvis postmannen kommer med et brev som inneholder enorme nyheter for deg og ditt hus, har det noe å bety om budbringeren - postmannen - snufser eller har høysnue? Budskapet er fra Gud, og det er Bibelen som lover oss helbredelse. Jeg har ikke noe problemer med at helbredelsespredikanten har sykdom(mer), for vi er tross alt mennesker, alle mann.

Da Reinhard Bonnke ikke kunne komme til Oslo for å forkynne under Jesusfestivalen på Ekebergshallen i 2011, grunnet ryggproblemer, så mistet ikke jeg troen på helbredelse. Jeg ba istedet for helbredelsespredikantens helse, så han kunne få sin helse tilbake og forkynne evangeliet om helbredelse til enda flere millioner. Roberts Liardon forteller meg at de fleste av helbredelsesforkynnerne opp gjennom historien hadde sykdommer og plager selv. Skulle det være diskvalifiserende med hensyn til å forkynne om helbredelse? Langt derifra! I den følgende historien kan du lese om den svenske mirakelpredikanten Rolf Karlsson, som selv ble blind av diabetes-komplikasjoner, men som forkynte helbredelse og opplevde at mange ble helbredet under sin tjeneste:
http://www.narrator.se/narratorse/boken/vyer/80419%20trons%20kraft%20rolf.htm
 

Rimehaug fortsetter:Det finnes flere ­varianter av troskravet – alle har det til felles at det er noe feil 
med den som ikke blir frisk. Da forkynnes det for syke mennesker at de ikke er bra nok. Budskapet blir i praksis at det er de friske som står nærmest Gud, at det er de som helbredes som har troen i orden. Her ønsker jeg å reise flagg. Det er Guds ønske at alle mennesker skal være friske, ha det bra, like bra som vår sjel har det (3. Joh 2). Dette viser han gjennom å gi oss en kropp som helbreder seg selv. Åpne sår blir hud og du får til og med det samme fingeravtrykket når huden på fingertuppene gror. Gud har gitt planter legende effekter, kall til helsepersonell, og i tillegg har han sendt predikanter som forkynner helbredelse med frimodighet. På toppen av dette virker han kraft og helbredelsesgaver i folks liv, så syke kan bli helbredet uten tro. Så kjærlig er vår Gud. Men i Norge forkynnes det jo nesten ikke om helbredelse ved tro, ei heller om mirakelgaver i funksjon. Da er det heller ikke å forvente at troen på helbredelse ved bønn skal være særlig stor her til lands, siden Bibelens ord er at troen kommer ved forkynnelsen (Rom 10.14-17).

Rimehaug skriver også:Syke mennesker kan bli et middel. Helbredelsen skal bekrefte menighetens fortreffelighet, bekrefte forkynnerens autoritet. For noen er det også et middel til å bli rik og få innflytelse. Derfor publiseres helbredelsene for all verden, enten de er bekreftet eller ikke. Her vil jeg si noe som ligger meg tungt på hjertet. Nei, Rimehaug, syke mennesker er ikke et middel for å bekrefte forkynnerens autoritet, eller for å bli rik eller få innflytelse.Mangel på helbredelseer Satans mål. Helbredelse er et redskap for å få folks øyne åpnet for Jesu guddommelighet.

Jesu ord i Matteus, Markus og Johannes’ evangelium er “for at dere skal tro at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synd -så helbredet han den lamme(Matt 9,6;  Mark 2,9.10; Luk 5,23-24)  Helbredelse er altså med på å hjelpe folk til å tro at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synd. Helbredelse er altså ethjelpende redskaptil å få verden til å skjønne at Jesus er Guds sønn,den enestesom kan tilgi oss for våre synder. Jesus som den eneste veien til Gud. Da er det ikke så rart at den vestlige verden går av skaftet når det snakkes om helbredelse, for kjære vene - hvilket samfunn skulle det bli om folk faktisk ser en haug med helbredelser i Jesu navn - da ville jo verden skjønne at Jesus er den eneste veien til himmelen! Jeg ber om dette selv.

Jeg har selv bedt med mange personer til helbredelse og når folk har fått sine sykdommer fjernet, så er de veldig interesserte i denne Jesus som gjorde det for dem. Og mange blir frelst med dette som grunnlag!  Dette er helt bibelsk, for Bibelen sier at vår tro ikke skal baseres på overtalende ord fra menneskelig visdom, men på Ånds og krafts bevis (1. Kor 2,4-5). En aktiv trosholdning er målet - ikke avhandlinger og fokus på hva og hvem og hvorfor det ikke skjer flere helbredelser innimellom. Paulus advarer jo om at korset kan miste sin kraft om man bruker for mye menneskelige vendinger (1. Kor 1, 17).
 

Dette er jo hensikten med guddommelige helbredelser - å få folk til å få øynene opp og se på Jesus på samme måten som Israelsfolket stirret opp på slangen. Hensikten er å åpne folks øyne for at Jesus er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten gjennom ham.

Til slutt skriver Rimehaug: Noen vil at helbredelsene skal få folk til å komme til tro, føre til vekkelse. Men helse er et skrøpelig grunnlag for troen. Før eller siden vil vi bli skuffet. Er målet å drive med noe som ikke kan skuffe oss? Da tror jeg kristendommen er feil valg, for Jesus sier at vi skal oppleve det samme som han opplevde. Når vi lever gudfryktige her i verden, så skal vi oppleve forfølgelse og siden Gud har utvalgt seg dem som ikke er noe her i verden, så de som er noe, skal kunne bli til skamme. Men samtidig kommer vi til å skuffe folk. Reinhard Bonnke sier det så tydelig: Helbredelsestjeneste er en lidelsestjeneste. Den som forkynner guddommelig helbredelse, vil oppleve at ikke alle blir helbredet. Men vi kan jo ikke slutte å fortelle folk at Jesu har frikjøpt oss fra Lovens forbannelse, ved å bli en forbannelse for oss, for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene i Kristus Jesus (Gal 3,13-14)? Personer man ber for hele livet, kan velge å ikke ta i mot Jesus, men deres beslutninger skal vel ikke føre til at vi slutter å be om folks frelse og at man slutter å forkynne at Jesus er den eneste veien til himmelen?
 

Rimehaug skriver også:Da Jesus helbredet mennesker, var det fordi han syntes inderlig synd på dem, står det i Bibelen. Her ønsker jeg å bidra med noe mer til Rimehaugs gode grunnlag for grunnen til at Jesus helbredet. Jeg er helt enig med Rimehaug om grunnen til at hans helbredelsestjeneste eksisterte, var fordi han hadde inderlig medynk med folk, men det sier ingen ting om metoden som Jesus brukte for å få folk helbredet.

Jesus svevde ikke rundt og valgte hvem som skulle motta hans vidunderlige salvelse. Bibelen forteller at folks aktive tro, kunnskapsord og mirakelgaver i funksjon hos predikanten gjorde at mange ble helbredet, men hovedvekten av Jesu helbredelser skjedde fordi folk hørte ham, trodde på hans ord og tok i mot dem.

Mer enn 70 ganger i Det nye testamentet står det at Jesus forkynte, lærte og talte. Noen ganger, mens han underviste, var kraften til stede for å helbrede, og andre ganger tok folk Jesus på ordet - for han talte til dem i tro til at Gud hadde salvet ham til å forkynne for fanger at de skulle få frihet, at de syke skulle bli friske, for Gud var med ham, gjennom Den hellige ånd, som utførte miraklene. Derfor kan Jesus også love oss, hans etterfølgere, at vi skal kunne gjøre like store gjerninger som ham, ja til og med større enn disse, for han dro til sin Far i himmelen. Derifra sendte han den samme hellige ånd til alle de som tror og tar i mot. Den samme ånden han gjorde sine gjerninger gjennom (Joh 14,12, Apg 10,38).

Konklusjon
Bibelen forteller oss at det finnes flere grunner til at man muligens ikke mottar helbredelse, og da er det viktig å trene opp predikanter til åformidlehelbredelse til de syke og ikke bare forkynne om helbredelse som noe som opphørte sammen med Jesu disiplers død.

Det finnes masse nedskrevne beviser for at helbredelser har skjedd i hvert eneste århundre siden Jesu oppstandelse. Gud er den samme, i går i dag og til evig tid og han elsker fortsatt sine barn. Da er det bare å ta budskapet med ut til hele verden - Gud vil helbrede alle mennesker, for han gjør ikke forskjell på folk!

Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvorfor ikke komme med innspill på den opprinnelige tråden?

Publisert rundt 5 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Erling Rimehaug skriver i Vårt Land 21. juli under tittelen "Sårende helbredelse". Jeg ønsker å komme med noen innspill til hans tanker. Artikkelen kan leses her: http://www.vl.no/meninger/kommentar/sarende-helbredelse-1.755731

Hvorfor ikke komme med innspill på den opprinnelige tråden?

Fine påminnelser også her:

21 kjennetegn på en falsk lærer:

Popularitet
1. Hvis vedkommende samler store mengder med mennesker, frelste som ufrelste, bør en være på vakt og spørre: Hva er det som tiltrekker tilhørerne? Husk, Satans tjenere har, ifølge Guds ord, den evnen at de kan omskape seg til rettferdighetens tjenere, (2 Kor 11:15). Den som appellerer til kjødet trekker ofte fulle hus, mens den som forkynner et rent og sant evangelium blir som regel ikke særlig populær. «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke langer omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil dere også gå bort?», Joh. 6:66-67.

Avertering av helbredelser
2. Hvis vedkommende averterer med fysisk helbredelse, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Som oftest ved de også å ta seg betalt for sine «tjenester» på en eller annen måte. «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matt 10:8. «Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Vik bort fra meg dere som gjorde urett!», Matt. 7:22-23.

Luksus på andres bekostning
3. Hvis vedkommende forkynner lever et liv i luksus, og bruker mye tid på å suge penger ut av folk som har mye mindre å rutte med enn det han selv har, kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld», Judas brev v 16.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11652296/#post_11652296

Har ikke tid til mer før forumet stenger for kvelden.

Kommentar #2

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

....men for alle oss som har opplevd....

Publisert rundt 5 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Så kommer vi til et viktig punkt i forhold til guddommelig helbredelse. Hvorfor vil Gud helbrede mennesker? Hvorfor startet han dette, i første omgang? Fordi han elsker sine barn og vil dem vel. Rimehaug virker veldig bastant i sin beskrivelse på hvorfor man forkynner helbredelse, og jeg stiller meg ikke bak den beskrivelsen. Jeg har forkynt helbredelse siden jeg ble en kristen i 1993, og har ennå ikke hatt dette som bakgrunn for å be for folk. Jeg ønsker å be for folk til helbredelse, så de kan oppleve den samme Gud som jeg har opplevd. Samtidig er Jesu ord at det viktigste er at folk blir frelst, for det er bedre å gå enøyd inn i himmelen, enn å ha begge øynene i sving og gå fortapt. Mer om dette senere.

....men for alle oss som har opplevd og erfart hvor stort fokus falske lærere, predikanter o.l. har om dette forholdet. Samt alle oss som har blitt utsatt for slike "helbredelsespredikanter", som bryr seg lite om at det kan faktisk gå på troen løs, når helbredelser ikke skjer. Forkynnelse om helbredelse kan slå begge veier, noen ganger med et alvorlige resultat:

Vil være med å dele dette eksemplet som gir assosiasjoner til det som kalles en placebo effekt, meget smertefullt å lese og det er virkelig til å gråte av:

Kommentar #3

Mye skjedde i 30-årene. Tuberkulosen herjet, og tok mange ungdommer. Jeg kan fortelle om et meget sørgelig, og for tenkende mennesker i omgivelsen gudstrodrepende, tilfelle. En 18-års jente lå for døden. En omstreifende bedehuspredikant og "helbreder"kunne trøste: Hun ville bli frisk. Det berodde bare på hennes evne og vilje til å tro. Da kom hun ut på veien om kveldene; hoppe gledestrålende. Hun hadde fått krefter og fortalte at Gud hadde frelst og helbredet henne. Et par uker holdt hun det gående; så falt hun sammen. Kroppens aller siste reservekrefter var oppbrukt. Min onkel besøkte henne og kom meget fortvilet hjem. Det er ikke rett det er ikke rett sa han høyt, og satte seg bedende ned ved et bord. Han hadde funnet jenta i sterk dødsangst. Fortvilelsen over at hun ikke var blitt frisk var ikke det verste. Nei, det verste var at hun trodde det skyltes at hun ikke var sterk nok i troen. Og da holdt vel ikke troen til frelse fra helvete heller slo hun fast. Hun døde et par dager etterpå i denne forferdelige angsttilstanden, i følge familien.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11652432/#post_11652432

 Hva slags vitnesbyrd gir slikt for familie, naboer og alle som får kjennskap til dette? Hvem er det som skader mest for formidlingen av det kristne budskapet og forkynnelsen av Jesu Kristi Evangelium?

Er det ikke falske hyrder, falske helbredelsespredikanter, falske profeter, falske kristne; alle som hevder de er innenfor men ikke er det?

Hvorfor tror du den onde er så aktiv innad i kristenflokken? Er det ikke der den onde volder mest skade?

 FORFØRELSER OG TILGIVELSE

1  Han sa til disiplene: "Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3 Ta dere i vare!  Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du tilgi ham.

4 Ja, om han forgår seg mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: Jeg angrer, så tilgi ham." Luk 17,1-4

Så er det jo av forførelsens årsak at det har blitt et meget usunt syn nettopp på helbredelser og profetier. Falske predikanter har jo medført stor skade på et sunt bibelsk syn på helbredelser og profetier, resultatet blir fort: Bedre føre var enn etter snar, en blir ekstra på vakt.

Hvem skal vi advare mot?

Er det ikke falske veiledere, vranglære, forførelser, falske lærere, falske hyrder som splitter og lager stor forvirring i kristenflokken? Far ikke vill, advarer Jesus.

Men når det flommer av falske predikanter som slippes ukritisk til på visjon norge (kristne medier), i kristne mer karismatiske aviser, blader og på nettet o.s.v. ....

Hva forventer du da egentlig? Hvor mange stemmer advarer mot slike falske predikanter i dag, sammenlignet med dem som oppfordrer til å tro på og akseptere slike?

Jesus sier også:

 EN OND SLEKT KREVER TEGN

29  Da det nå samlet seg stadig flere om ham, tok han igjen til orde:

 Denne slekt er en ond slekt. Den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 30 For som Jona ble et tegn for innbyggerne i Ninive, slik skal Menneskesønnen bli det for denne slekt. 31 Dronningen fra landet i sør skal tre fram i dommen sammen med menneskene i denne slekt og anklage dem. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom - og her er mer enn Salomo!

32 Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de vendte om da Jona forkynte sitt budskap - og her er mer enn Jona! Luk 11,29-32

 DEN SYKE VED BETESDA

1 Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem. 2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger, 3 og der lå det en mengde syke: blinde, lamme, vanføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp.4 For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av. 5  Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. 6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham: «Vil du bli frisk?» 7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet er rørt opp. Og når så jeg kommer, er det alltid en annen som går uti før meg.» 8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»

9 Og straks ble mannen frisk; han tok båren og gikk.

 Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.»

11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: Ta båren din og gå!» 12 «Hvem er den mannen som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem han var. For Jesus hadde trukket seg unna, fordi det var så mye folk der. 14 Senere traff Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk, og han fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Joh 5,1-15

 I denne situasjonen var det den første som gikk ut i dammen etter at en engel rørte i vannet ble frisk, ikke de andre. Den syke på båren hadde vært syk i hele 38 år og visste ikke hvem Jesus var, for Jesus hadde trukket seg unna. Da Jesus senere traff ham på tempelplassen, sa Jesus til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk, og han fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

 DEN BLINDFØDTE

1  Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide.

5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»

6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig og smurte den på mannens øyne. 7 Så sa han til ham: «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. 8  Naboene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er ikke dette han som satt og tigget?» 9 Noen sa at det var han, andre sa: «Nei, han bare ligner.» Men han selv sa: «Det er meg.» Joh 9,1-9

 Her helbreder Jesus for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham, måten Jesus helbredet den blinde på var annerledes enn ved Betesda-dammen. Denne gangen måtte den blinde gå til Siloa-dammen og vaske seg i den. Når Jesus helbreder er det på forskjellige måter og i forskjellige situasjoner, de har alle har det samme felles: Alt er til Guds Ære og som herliggjør Gud, og som viser oss at Gud har omsorg for oss selv om noen venter i hele 38 år eller er blindfødt. Gud vet om oss alle og jeg er 100% overbevist om at når Jesus helbreder her og nå eller venter med å helbrede så er det til gavn også for Guds Rikes sak og Guds Frelsesplan. For Gud er kjærlighet og vil oss det aller beste, Han vet hva som er det aller beste i de forskjellige situasjonene.

Jo mange fikk tro på Jesus ved at helbredelser skjedde, men hva med alle de tusentalls helbredelseproklamasjoner i nyere tid der "Framgangsteologien" herjer og mennesker ikke blir helbredet? Hvor lett kan dette da få motsatt effekt?

 VRANGLÆRERNE OG DOMMEN OVER DEM

3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. 4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5  Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. 6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. 7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. 8  Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter. 9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: "Måtte Herren straffe deg!" 10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.

11  Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. 12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. 13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på. 14  Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: "Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere." 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det. Jud 1,3-16

 VÅKENHET OG OMSORG I MENIGHETEN

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, 18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.» 19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke. 20  Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. 21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. 22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med. 23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet! Jud 1,17-23

 SALIGPRISNINGER OG VE-ROP

20 Da løftet han blikket, så på disiplene og sa:

 Salige er dere fattige,

 for Guds rike er deres.

21  Salige er dere som nå hungrer,

 for dere skal mettes.

 Salige er dere som nå gråter,

 for dere skal le.

22  Salige er dere når folk hater dere,

 når de utstøter dere og håner dere

 og skyr navnet deres som noe ondt –

 for Menneskesønnens skyld!

23  Gled dere da og hopp av fryd,

 for stor er lønnen dere har i himmelen.

 Det samme gjorde jo fedrene med profetene.

24  Men ve dere rike,

 for dere har alt fått deres trøst.

25  Ve dere som nå er mette,

 for dere skal hungre.

 Ve dere som nå ler,

 for dere skal sørge og gråte.

26  Ve dere når alle taler vel om dere;

 for det samme gjorde fedrene

med de falske profeter.

Luk 6,20-26

 GUDS FULLE RUSTNING

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, Ef 6,10-18

 LOVPRISNING AV GUDS MAKT

24  Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen. Jud 1,24-25

 Guds vilje skje og da er det til Guds Ære!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere