Ståle Halsne

50

Bør KrFs ledelse utfordres?

Det er betydelige problemer med ledere som «modnes» i spørsmål om menneskesyn, samliv, seksualitet og familie. Samfunnets utvikling ser ut til å spille hovedrollen for hva man skal mene og kjempe for, og sannheter finnes åpenbart ikke.

Publisert: 6. jul 2016

For et par uker siden kom partileder Knut Arild Hareide tilbake fra pappapermisjon. Like etter forkynte han at han ville delta i Pride-paraden i Oslo. Resultatet var massiv oppmerksomhet og mediedekning.

Ifølge Hareide var det helt nødvendig å delta i paraden for å kunne ta avstand fra terroren i Orlando. Det er selvsagt ikke nødvendig  å delta i Pride-paraden for virkelig å kunne ta avstand fra terroren mot homofile i Orlando, men det var en gylden anledning for Hareide til å få etablert en ny retning for partiet i spørsmål om ekteskapet: I et intervju til VG-nett sa han at kampen mot det klassiske ekteskapet mellom mann og kvinne nå er over i KrF. Utfordringen er at han med det viser hvor problematisk og selvmotsigende programforslaget for 2017-2021 angående ekteskapet er.

Omtrent samtidig kom tidligere partileder Valgerd Svartstad Haugland ut og sa at hun nå har gjort helomvending i saken om adopsjon: Hun mener nå at homofile bør få adoptere. Begrunnelsen er at homofile kan være like gode omsorgspersoner som heterofile par. Svarstad-Haugland har dermed akseptert at foreldre kun er omsorgspersoner, og ikke noe mer, og at det dermed bare er omsorgsevne det kommer an på. Det er interessant å legge merke til at både Svarstad-Haugland og Hareide tar avstand fra tidligere standpunkt og uttalelser om homofili. Det er ikke saken som har endret seg, men deres egne holdninger som har blitt «modnet». Det er betydelige problemer med ledere som «modnes» på denne måten i spørsmål om menneskesyn, samliv, seksualitet og familie. Samfunnets utvikling ser ut til å spille hovedrollen for hva man skal mene og kjempe for, og sannheter finnes åpenbart ikke. Dermed blir det også vanskelig å forstå at vi skal stå fast i spørsmål om eggdonasjon, surrogati eller aktiv dødshjelp, siden vi med sikkerhet kan si at samfunnet vil fortsette å modnes også i disse spørsmålene. Men det er også alvorlig nettopp fordi de er ledere. Og vi skal merke oss at det begynner å bli få ledere som fortsatt står på det klassiske synet på ekteskap, seksualitet og familie. Det gjør noe med resten av oss, for når lederne går foran, har vi andre en tendens til å komme etter.

Som om ikke dette var nok, fikk alle medlemmer av KrF nylig en e-post fra partilederen hvor han skriver at han nå har innkalt til samtaler i «sentrum», med Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Men er det uproblematisk? I sitt prinsipprogram om mennesket hevder MDG at; «Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at menneskene ikke står hevet over naturen, men er en del av naturen». MDG har som utgangspunkt at mennesket ikke har noen særstilling i skaperverket. Sammen med Venstre er de blant de mest liberale partiene på Stortinget, og befinner seg langt ut på venstresiden i norsk politikk. Er det blant dem det nye Krf skal vokse?

Prosjektet til Hareide og dagens ledelse vil føre KrF i store klyv mot venstre. Det bør imidlertid ikke overraske noen, ledelsen har nemlig arbeidet lenge for å gjøre KrF mer sosialistisk og liberalt, og har stort sett brukt perioden som støtteparti for dagens høyreregjering til å ta avstand fra den. Samtidig har vi sett at partiet har blitt mer og mer utydelig i tradisjonelle kampsaker som abort og kampen for det klassiske ekteskapet. Allerede i forbindelse med programarbeidet i 2012 forsøkte Dagrunn Eriksen å fjerne kampen mot den nye ekteskapsloven. Den gang lyktes det ikke. Denne gangen har ledelsen valgt en annen strategi hvor partilederen kjører frem endringen før program og nominasjoner er på plass. 

Jeg mener vi må samle de konservative kreftene i KrF og utfordre dagens ledelse. Politikken som for tiden hamres ut har enorme konsekvenser, spesielt med tanke på menneskeverd og menneskesynet. Vi må kreve å få på bordet hva planen for partiet er, og ikke minst vurdere konsekvensene av en politikk som forlater klassisk kristen tenking og tradisjon. Den ideologiske plattformen i partiet er allerede skjør, den kristendemokratiske modellen oppleves teoretisk og fremmedgjørende, og nå er gulvet i ferd med å falle sammen under føttene våre. Dette kan vi ikke sitte rolig og se på, vi kan ikke bare sitte stille og godta at partiet går i den retningen den nåværende ledelse ønsker uten å ta opp kampen.

Ståle Halsne
Kommunestyrerepresentant for KrF i Hjelmleand

Først publisert i avisen Dagen 06.07.2016 

Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

....med et forkjært håp

Publisert rundt 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener vi må samle de konservative kreftene i KrF og utfordre dagens ledelse. Politikken som for tiden hamres ut har enorme konsekvenser, spesielt med tanke på menneskeverd og menneskesynet. Vi må kreve å få på bordet hva planen for partiet er, og ikke minst vurdere konsekvensene av en politikk som forlater klassisk kristen tenking og tradisjon. Den ideologiske plattformen i partiet er allerede skjør, den kristendemokratiske modellen oppleves teoretisk og fremmedgjørende, og nå er gulvet i ferd med å falle sammen under føttene våre. Dette kan vi ikke sitte rolig og se på, vi kan ikke bare sitte stille og godta at partiet går i den retningen den nåværende ledelse ønsker uten å ta opp kampen.

Gulvet under krf har råtnet forlengst, det kristelige har forsvunnet for mange år siden. Selv om noen få trofaste med et forkjært håp har forsøkt å berge partiet. Partiet framstår flerkulturelt liberalistisk "politisk korrekt" uten grunnfeste i den kristne tro. Et parti som er så maktsykt at det vaker mellom to politiske sider for å få mest mulig makt og innflytelse, har ingenting med kristendom å gjøre.

Inngåelse av ukristelige kompromisser har heller ingenting med kristendom å gjøre, krf viser bl.a. hvor langt det kristne frafallet her i landet  har kommet.

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, hva er konsekvensene?

Publisert rundt 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Politikken som for tiden hamres ut har enorme konsekvenser, spesielt med tanke på menneskeverd og menneskesynet. Vi må kreve å få på bordet hva planen for partiet er, og ikke minst vurdere konsekvensene av en politikk som forlater klassisk kristen tenking og tradisjon

En homofil person ønsker å få sine seksuelle lyster tilfredsstilt av en person av samme kjønn. Hva er poenget med det? Vi ser at naturen er viselig innrettet. Menn og kvinner passer perfekt sammen og har den utrolige evnen til å få avkom. Det er slik naturen går videre!

Nå så jeg Søyland skrev en kommentar om at det er ingen menneskerettighet med samkjønnet ekteskap. Det ble enstemmig vedtatt i domstolen i Strassbourg tidligere i år.

Hva folk måtte finne på å gjøre frivillig med hverandre, ser i utgangspunktet ikke ut til å være noe problem. Men, når de står på sine rettigheter, kommer dette med barn inn i bildet og da blir det straks problemer.

Gud's bud i Bibelen er en god bruksanvisning på skaperverket. Har vi ikke sett det selv, når vi setter sammen møbler fra IKEA, eller skal ta ibruk nye ting? Hvis intet annet virker, les manualen! Dette med homofili høres så ufarlig ut. Så vi ikke det samme på 70-tallet da hippiene snakket så varmt om "peace & love" og fri sex. Hvem er det som taler om det i dag?

Nå er KRF i ferd med å gjøre den feilen. De godtar samfunnsordninger som er helt på styr og som ødelegger den naturilge utviklingen Gud har tiltenkt oss. Da må noen si fra, eller melde seg ut.

Kommentar #3

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Når gulvet blir borte.

Publisert rundt 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
nå er gulvet i ferd med å falle sammen under føttene våre.

Jeg er overbevist om at ledelsen i KrF forlengst har skjønt at bærebjelkene under gulvet ble stadig svakere.   

Jeg mener det var et strategisk gunstig tidspunkt å forandre kurs, - kall det gjerne "en gylden anledning".

Etter at den nye loven om juridisk kjønn ble vedtatt 6. juni 2016, ville det virke uforståelig og smaltenkt hvis et politisk parti skulle fronte at vi skulle fortsette å sortere mennesker etter hvordan de så ut ved fødselen. I praksis ville det jo være vanskelig å vite hvordan den nye loven skulle fungere i forhold til en reversert ekteskapslov.

Før den nye loven kom, kunne jo en transperson få "pyntet" på sine ytre genitalier og kjønnsattributter, slik at de kunne få skiftet juridisk kjønn,  - og derved bli godtatt som verdige til å gifte seg også i kirken. Nå kan norske borgere (ved en egenerklæring) få velge sitt juridiske kjønn. Hverken prester eller andre offentlige tjenestemenn kan forlange full avkledning når et par ber om å bli viet. Derfor tror jeg det kan bli umulig for homokonservative prester å være sikre på om de gjør det rette ut fra det de har beskrevet som "Bibelens klare ord".

Hvis homokonservative prester i sin teologiske kunnskap inkluderer en mer presis oversettelse av 1. Mos 1.27, håper jeg det kan bli lettere for dem å godta likeverdighet m.h.t. ekteskapsinngåelse.

Se forøvrig mitt innlegg om Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn, publisert på verdidebatt.no 4. mars 2016. 

 

 

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du har jo ikke skjønt poenget Salvesen!

Publisert rundt 5 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
Før den nye loven kom, kunne jo en transperson få

Jesus sa at noen er født uegnet til ekteskap. Andre har mennesker gjort uegnet til det.

Hvorfor skal vi da lage regler som gjør alle egnet til ekteskap, vi mennesker, akkurat som om det skulle være noen rettighet?

Hvis ikke du tror på det Jesus har sagt, så er det helt greit, men da har ikke du noe i kirken å gjøre!

Kommentar #5

Kjell Ervik

0 innlegg  25 kommentarer

KrF's ledelse er IKKE annerledes

Publisert rundt 5 år siden

Makt og posisjoner er det som betyr noe.

I K M Bondeviks og D Høybråtens glansdager satt de (og KrF) med regjeringsansvar i en periode hvor ca. 30 000 ufødte menneskebarn ble myrdet. Fosterdrapsloven betyr i praksis lite, bare man kan ha makt.

Ekteskap mellom likekjønnede er selvsagt også helt i orden - også for KrF. I likhet med alle andre politiske partier.

En solid oppskrift på selvutslettelse.

Den dagen det kommer et politisk parti med aktører som tør å stå for sanne kristne verdier - og som ikke er opptatt av egen personlig makt og innflytelse, kommer nok dessverre aldri.

Demokraturet som også vi i Norge lever i, må vi regne med vil vare til siste dag. Uavhengig av politisk ledelse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere