Kjell Nødland

9

Satan og jødedommen

Her ser dere hva det Mosaiske trossamfunnet i Oslo mener.Mitt spørsmål er hvorfor jødedommen og kristendommen er så uenige på dette punktet?

Publisert: 3. jun 2016  /  781 visninger.
Hvordan ser jødedommen på "det onde"? Gud er allmektig, Han har skapt alt som eksisterer og kan gjøre alt. Han har skapt mennesket og gitt det fri vilje til å handle. Alle er født gode i utgangspunktet med et potensial for å gjøre det gode. I religiøs forstand kan man si at "det Gode" er å gjøre det som er Guds vilje og "det Onde" er å gjøre det som er imot Hans vilje. Vi tror derfor ikke at "Godheten" og"Ondskapen" er krefter eller makter i seg selv, men er resultat av valg som mennesket gjør. Vi bruker derfor ikke begrepet "Djevel" i jødedommen som en kraft som motarbeider Gud i verden. Ordet Satan er riktignok et hebraisk ord som kommer fra verbet "lehastin" som betyr "å gå imot". Dette ble brukt om motstandere i en rettssak, og altså ikke i religiøs forstand. Hvordan ser mennesket på livet? Er det godt eller er det ondt? Kanskje det hadde vært best for mennesket aldri å være blitt født? Disse spørsmål har alltid beskjeftiget religiøse tenkere, også de jødiske, og svarene har vært meget forskjellige. Jødedommen heller sterkt til det optimistiske. Jøders tro på det gode har vært med til å holde livsviljen og livsgleden i hevd gjennom 2 000 års eksil, med all den elendighet, forfølgelse og menneskelig fornedrelse folket har opplevd i løpet av sin historie. Grunnen til denne ukuelige optimisme har vært et grunnsyn om Guds godhet, og takknemlighet over det innhold som Han har gitt våre liv. Denne godhet vil vi ikke tillate at blir ødelagt av onde mennesker og deres urett, selv om vi ikke skal late som om ondskapen ikke eksisterer. Da ville vi ikke kunne bekjempe den.
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kan bare si noe om dette i forhold til hvordan min tror kommer til uttrykk

Publisert over 5 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
I religiøs forstand kan man si at "det Gode" er å gjøre det som er Guds vilje og "det Onde" er å gjøre det som er imot Hans vilje. Vi tror derfor ikke at "Godheten" og"Ondskapen" er krefter eller makter i seg selv, men er resultat av valg som mennesket gjør.

I den kristne tro er Kristus er den mest sentral biten, så er det ikke snakk om godt eller vondt, men om liv og død, det vil si, erfare liv og død. Gud som er den som skaper og gir liv, og Hans motstander (Satan) er den som ødelegger, stjeler og dreper, og dermed bringer oss død.

Det finnes mange kristne som tror at de må gjøre gode gjerninger for å bli frelst, men leser du Bibelen nøye, så sier den slike ting som at den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Dette er hentet fra profeten Joel kap 2 eller 3, som du sikkert er kjent med. Og du er sikkert kjent med at å kalle på Herrens navn er ikke et påfunn fra NT, men startet allerede på Enosj sin tid (1 Mos. 4.26). Dette fortsatte Job, Abraham, Isak, Moses, David og mange andre med, å påkalle Herrens navn. Jeg kan godt vise vers om du vil. De er forbilder for oss kristne. Og når vi påkaller Herren, ved navnet Jesus Kristus, som betyr Jehova frelser (Jesus) og Den Salvede (Messias som oversatt til gresk er Christos, eller norsk Kristus), kommer Han som Ånden inn i oss, slik Han gjorde overfor disiplene i etter Han var oppstanden, Han åndet inn den Hellige Ånden i dem (Joh. 20:22). Når Han nå som Ånden bor i dem som tror, kan de erfare at Han gir dem liv, og hver gang vi vender hjertet bort fra Kristus kan vi erfare bare død. Dette er forskjellen.

Jeg håper det åpner opp til forståelse.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #2

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Med all respekt, ikke i det hele tatt.

Publisert over 5 år siden
Se på spørsmålet mitt en gang til. Forskjellen mellom jødedommens og kristendommens oppfattelse av Satan.
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jødedommen er overbevist om den fullkomne monoteisdmen; det eksisterer en hekhet av det gode og det onde. Det finnes ingen annen enn Herren. Det eksisterer m.a.o. ingen ond makt, en djevel så og si likestilt med Gud. Alt har sin årsak i Gud.

Alt.

Jøldedoimmen tror hekler ikke pp noen arvesynd eller treenighet.

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvordan kan dette henge sammen?

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jødedommen er overbevist om den fullkomne monoteisdmen; det eksisterer en hekhet av det gode og det onde. Det finnes ingen annen enn Herren. Det eksisterer m.a.o. ingen ond makt, en djevel så og si likestilt med Gud. Alt har sin årsak i Gud.

Jesus snakket jo om Satan ved flere anledninger. Jesus kom fra en jødisk kultur.

Kommentar #5

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Kjell Nødland.

Publisert over 5 år siden

Takk for innlegget ditt,som jeg har printet ut for å grunne på videre.

Jeg er overbevist om at kristendommen i mangt er kommet ut av lage rent læremessig fra det apostlene og Paulus sto for i utviklingen fra urmenigheten av,som jo bestod av jøder.

Det er klart at Paulus ikke hadde noen annen anskuelse, enn jødedommen på at Gud,Den Høyeste er en`.

Romerbrevet kap.3.v.9 "Eller Gud bare jødenes Gud? er han ikke Gud også for de andre folk? Jo,også for dem,så sant som at Gud er en`.

i.Timoteus,kap 22.v.5.For det er en`Gud og en` mellommann  mellom Gud og mennesker:mennesket Jesus Kristus,som ga seg selv som løsepenge for alle."

Jesus gir Gud suverenitet og understiller seg for Gud som Den Høyeste i Matteus kap 24,v36. "Men den dag og time kjenner ingen,ikke engelene i himmelen og heller ikke Sønnen,men bare Faderen."

Treenighetslæren er altså et kunstnerisk uttrykk,et kunstverk,som ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea i år 325 .Da hadde det forekommet utkast og debatt ,gjennom mange tiår. Treenighetslæren ble en bom mot diskusjoner og et landemerke som har stått seg til denne dag. Men strengt Paulus er den ikke.

Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Forstår jeg det rett,

Publisert over 5 år siden

 så kan treenighetslæren lage konflikter mellom kristne og muslimer,fordi islam er streng på at Gud er en`,i likhet med jødedommen og Paulus.

Vi må kunne bekjenne  at treenighetslæren er et kulturfenomen,som vokste seg frem.

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Den jødiske troslæres inneboende potensiale realisert av Ordet selv

Publisert over 5 år siden

Kristus var og ER Logos, Han er ordet selv. Kristus kom for å realisere Guds ord. Her kom Han dermed med nødvendighet enkelte ganger i konflikt med noen som mente å allerede å ha grepet ordet og dermed sitte med kontrollen. Kristus viser at vi bare kan tale autentisk om Gud på en meningsfull måte om vi respekterer Guds Guddommelighet som vi alltid erfarer som  en utfordrende annerledeshet. Samtidig kan vi selvsagt snakke om Gud fordi Han har åpenbart seg.

Jesus understreker at Han ikke skal oppheve skriften; Han vil fullbyrde den. Altså som jeg skrev; realisere Ordet. Dvs realisere potensialet for eksistensen for  menneskets Gudsrelasjon i den jødiske og menneskets eksistens. I egenskap av å være Ordet selv, så aksentuerte og utfoldet Jesus jødenes Tanakh, den  hebreiske bibelen. Derfor (!), så fastslo og påpekte Kristus det onde som en makt -  Satan. Her hadde jødisk troslære ennå ikke gått dypt nok i den teksten som livet selv bygger på. Dette er dog en kristen teologisk posisjon som selvsagt virker meget arrogant, bedrevitende og belærende for jødene i dag.

Gud er den som vi blir bevisst straks om vi erkjenner vår reelle menneskelighet; vi ser først oss selv som det menneske vi er i det vi speiler oss i Jesus Kristus. Flere så ikke Messias selv om Ordet selv paradokalt nok sto rett foran dem. Andre gjorde det dog; også fariseere og skriftlærde. Han som gjenooppretter den Guddommelige orden, ble korsfestet under anklage for å bryte den.

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vi må kunne bekjenne at treenighetslæren er et kulturfenomen,som vokste seg frem.

Uten å si noe mer om din tro en hva jeg kan skimte i sitatet ovenfor: Her er jeg redd du er ute på ville veier... Selvfølgelig er treenighetslæren mer enn et kulturfenomen(!)... Hva bygger du påstanden din på?

Det jeg kanskje kan følge deg på er at treenighetslæren, i alle fall som systematisk lære, så å si vokste fram gjennom oldkirka, men den har et godt grunnlag i Bibelen, og den er på ingen måte kun et "kulturfenomen".

Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Magnus Husøy.

Publisert over 5 år siden

Selvfølgelig mente jeg at interlektualismen Treenighetslæren er et kulturfenomen,som ikke har nytestamentlig grunnlag,jfr. det jeg siterte fra Paulus. Men jeg tror den kom på himmelfrekvensen,for dem tømret en bastion rent læremessig som holdt påtrengende krefter unna,som ville ha et ord med i laget i utformingen av kristendommen. Men nå skal vi tømre et samfunn sammen med muslimer. Treenighetslæren er en anstøtsklippe,og hvis det stemmer at den oppfattes som blasfemisk,og det er dødsstraff for blasfemi, kan jeg ikke se noe poeng i å være bombastisk. Vektlegger du ikke Paulus på at Gud er en`?

Jeg siterte Paulus om Jesus som mellommann mellom Gud og mennesket. Jeg opplevde en mirakuløs frelse. Jeg ble slått ned i støvlene av en livets tilskikkelse.Men på vei dit ned,opplevde jeg at Jesus kom og ble som en bro jeg gikk over til fred med Gud. Fantastisk. Jeg har opplevd Gud som den Høyeste.

Kommentar #10

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vektlegger du ikke Paulus på at Gud er en`?

Trinitariske kristne har aldri benekta at Gud er én. Det du må se på er alle de skriftstedene som gir andre opplysninger om hvem Gud er. Ikke bare Paulus er relevant her, men mye annet i NT også. F.eks. er Hebreerbrevet, Johannes-evangeliet og Johannes' Åpenbaring uhyre interessante. Jeg tror ikke det er noen motsetning mellom troa på den ene Gud og at den ene Gud er trinitarisk.

Kommentar #11

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg har gjort det

Publisert over 5 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
Se på spørsmålet mitt en gang til. Forskjellen mellom jødedommens og kristendommens oppfattelse av Satan.

Og jeg vil fremdeles hevde forskjellen på jødedommens og den kristne troens oppfattelsen av Satan er helt og holdent Kristus, og de ting Han sa.. Jeg anbefaler deg å lese Johannes evangeliet, som kanskje kan kaste litt lys over hvorfor jeg tenker slik. Om du ikke leser for å lære, så kan du heller ikke forstå.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jøldedoimmen tror hekler ikke pp noen arvesynd eller treenighet.

Takk for oppklaingen

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #13

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kjell Nødland.

Publisert over 5 år siden

Unnskyld, vi sporet av fra ditt anliggende."Mitt spørsmål er hvorfor jødedommen og kristendommen er så uenige på dette punktet."

Kan noe av forklaringen være at de første oversetterne fra grunnteksten ikke var innfødte jøder,som kjente nyansene i grunnteksten.

Vi vet jo at mange ord kan ha forskjellig betydning. Jeg er blitt fortalt at det som er blitt oversatt med  sjel også kan bety liv. 1.Mos 2.7 ble tidligere oversatt slik " mennesket ble til en levende sjel." i senere  oversettelse står det- "så mannen ble til en levende skapning."

Kjenner du til Martin Buber? Han er en jøde med jiddisk rot. Han ble kristen og teolog,og montro om han tok et kristent navn også,eller er Martin jødisk ?

Jeg har en bok av han-Lengselens barn" som kom på Aschehoug i 1970.Utvalg fra tysk av Aasmund Brynildsen og Karin Bang.

Kommentar #14

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Er det så vanskelig å svare på spørsmålet?

Publisert over 5 år siden
Hva er vitsen med å skrive svar når du ikke gidder ta spørsmålet seriøst? Kan du ikke bare lage din egen link? Dette er lite respektfullt! Ikke gidd å svare meg når du ikke har noe å komme med.
Kommentar #15

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
Hva er vitsen med å skrive svar når du ikke gidder ta spørsmålet seriøst? Kan du ikke bare lage din egen link? Dette er lite respektfullt! Ikke gidd å svare meg når du ikke har noe å komme med.

Jeg går utifra at dette er myntet på meg, men om du ser hva de andre har skrevet som f.eks. Petter Kvinlaug i kommentar 4: "Jesus snakket jo om Satan ved flere anledninger. Jesus kom fra en jødisk kultur." og så og si hele kommentar 7 av Pål Georg Nyhagen som også peker på Kristus som denne forskjellen mellom den jødiske og kristne tro, og det kan du selv lese i det han skriver her: "I egenskap av å være Ordet selv, så aksentuerte og utfoldet Jesus jødenes Tanakh, den hebreiske bibelen. Derfor (!), så fastslo og påpekte Kristus det onde som en makt - Satan. Her hadde jødisk troslære ennå ikke gått dypt nok i den teksten som livet selv bygger på. Dette er dog en kristen teologisk posisjon som selvsagt virker meget arrogant, bedrevitende og belærende for jødene i dag."

Her ser vi at de begge peker på Kristus som forskjellen, slik jeg gjør, kanskje på en mer elegant måte enn jeg. Eller kanskje ikke så provoserende, men dette er faktumet. Kristus er den som åpnet opp for oss at det finnes en ond makt. Kristus er forskjellen.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #16

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men dette innlegget

Publisert over 5 år siden

løser jo ingen ting omkring "det ondes problem". Grunnen er åpenbar: Det finnes ikke noe objektivt svar på hva sor er "det gode" eller "det onde". Gjerninger som er gjort i den aller beste hensikt, kan i ettertid vise seg å være katastrofale. Om en kaller ondskap en menneskelig egenskap eller en ond makt eller satan, blir kun talemåter, det endrer ikke på realitetene. Og realiteten er at menneskene erfarer både godhet og ondskap i sine liv.

Kommentar #17

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Ok...skal prøve

Publisert over 5 år siden
Så jødedommen og kristendommen er forskjellig på synet på Satan pga av Jesus? Hvorfor finner ikke jødene den samme Satan som de kristne i GT? Jødene mener at det ikke finnes noen ond makt ved navn Satan. Det gjør kristendommen. Dette er en klart brudd. Jødene visste ikke at Saran var ond. Jesus sier han er ond IG dermed er han ond?
Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor finner ikke jødene den samme Satan som de kristne i GT?

Satan er ikke omtalt som Satan i GT, men han er omtalt som Lucifer tror jeg. Han er omtalt som erke-engelen som prøver Job, og som utfordrer Gud på at om ikke Gud hadde holdt sin hånd over Job, så hadde ikke Job vært så god, og fryktet Gud så mye. Og det er gjennom at Gud tillater Satan å røve alt fra Job, at Gud kunne vinne hele Job, for Job var et godt menneske. I historien om Job ser vi at han til slutt ærer også Gud i sine dårlige situasjoner, noe alle mennesker stort sett mangler å gjøre. Tror også han er omtalt i deler av GT der han er den engelen som setter sin egen vilje høyere enn Guds vilje, 5 ganger til og med ved å si, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil. HUsker dessverre ikke hvor dette er hentet fra, undrer på om det er Jesaja.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #19

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Job er ingen historisk person

Publisert over 5 år siden

Job var ikke en historisk person,men i en "oppdragelseshistorie." Jeg kan ikke gi deg kilden,men vet jeg har lest det i litteratur om jødsisk "folkekunst." Jødene har en omfattende produksjon av folkekunst.

Rabbi David Simonsen i Efterskrift i Jødiske eventyr og legender.Borgens Billigbøger 54."Legenden bryder sig ikke om kronologisk nøjaktighed,de ytre forhold skildres etter digtekunstens krav ", " Den jødiske legende og forøvrigt også det jødiske eventyr har en afgjort religiøs-moralsk retning." "Himmerige(eller som det i teksten hedder):Edens Have,er folket så vel bekendt,at der forut kan tales om den plads,man tør håbe på eller må opgive håbet om."

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Job var ikke en historisk person,men i en "oppdragelseshistorie." Jeg kan ikke gi deg kilden,men vet jeg har lest det i litteratur om jødsisk "folkekunst." Jødene har en omfattende produksjon av folkekunst.

Jeg er ikke kjent med jødedommen, bare med GT. Drar derfor fram Job som et eksempel. Takk for ditt innspill

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #21

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Same same ,but different?

Publisert over 5 år siden
Jødedommen og kristendommen tenker forskjellig om Satan, men det betyr ikke noe?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere