Mons Henrik Slagsvold

160

Fra Wilkersonprofetiene: De to kirker.

David Wilkerson var en Amerikansk legendarisk predikant som er særlig kjent for sine profetier og spådommer. For 40 år siden ga han til kjenne en profeti som på mange måter kan gjenkjennes i dagens verden.

Publisert: 7. apr 2016

I sin visjon så Wilkerson at det vokste frem to «superkirker». Den første ville være dypt apostatisk (Frafallen) og ville inkludere både protestanter og katolikker. Den ville fortsette å bruke Jesu navn, men vil bli antikristelig og politisk i mye av sin virksomhet. Wilkerson så fremveksten av en super- verdenskirke med et kirkeråd som bestod av en union mellom liberale, økumeniske protestanter og den Romersk - katolske kirke i et politisk fellesskap som utgjorde et av de mektigste religiøse fellesskap på jorden. Denne unionen vil komme til å starte som et kooperativt veldedighetsprogram og vil ende som en politisk union. Denne synlige superverdenskirken vil komme til å være spirituell kun i navnet og fritt bruke Jesu navn, men vil i realiteten være antikrist og politisk i mye av sin virksomhet. Den mektige kirkeunionen vil bli dypt involvert i sosiale virksomheter, enorme veldedighetsprogrammer med ministerier for omsorg og medlidenhet. Deres ledere vil komme med uttalelser som dreier seg om å tilfredsstille og møte menneskenes materielle og kjødelige behov. De vil offentliggjøre opprop som maner til sosial handling, politisk intervensjon og anstrenge seg for å bli en sterkere stemme i denne verdens affærer og anliggender.

Men nettopp som denne økumeniske bevegelsen etterhvert virker nærmest død vil en mysteriøs kjede av hendelser skape et rammeverk rundt unionen. Roma vil komme til å insistere på og få innrømmelser fra de protestantiske økumeniske lederne og vil få det. Paven vil bli betraktet mer som en politisk enn en spirituell leder av denne kirkeunionen. 

I den andre delen av sin profeti så Wilkerson fremveksten av en overnaturlig usynlig kirke som ville inkludere troende fra alle slags kirkesamfunn og trosretninger. Dette vil utvikle seg til å bli en slags usynlig undergrunnskirke i den siste tid.

Denne overnaturlige og usynlige kirken vil bli en kirke av dypt spirituelle etterfølgere av Jesus Kristus bundet sammen gjennom Den Hellige Ånd og felles tillit til Krisus, hans ord og lære.

Denne overnaturlige undergrunnskirken av sanne troende vil komme til å inkludere katolikker og protestanter av alle avskygninger, unge og gamle, sorte og hvite og folk fra alle nasjoner. Mens den synlige superkirken vinner politisk makt vokser denne usynlige bevegelsen enormt i spirituell makt og kraft. 

Denne kraften vil komme som et resultat av forfølgelser. En galskap av forfølgelse vil komme over jorden og drive disse menneskene tettere sammen og nærmere Jesus Kristus.  De vil være lite opptatt av bånd til menigheter og menighetsfellesskap og mer opptatt av og legge mer vekt på Kristi komme. Den Hellige Ånd vil bringe disse sammen som et folk i alle faser av livet.

Kommentar: Personlig har jeg generellt liten sans for amerikanske vekkelsespredikanter og dommedagsprofeter. Min hypotese rundt fenomenet er at det dreier seg mest om den veldokumenterte amerikanske kollektive paranoiaen. En kollektiv sosialt arvet paranoia med angst for projiserte trusler motivert av ubevisste forventninger og masochistiske ønsker om straff bygget på fortrengt skyldfølelse over å leve på erobret land som resultat av et folkemord på Amerikas urbefolkning.

Men akkurat denne profetien slo av en eller annen grunn overaskende sterkt og positivt ned i meg. Og min erfaring og mystikerne har lært meg at Gud er en overaskelsens og annerledeshetens Gud. I min bevisste refleksjon tenker jeg at en viktig grunn til at profetien grep meg er at jeg synes å kjenne igjen min egen situasjon som Kristen og min personlige opplevelse av det norske og internasjonale kirkelandskap og dagens politiske virkelighet i profetien som altså er 40 år gammel.

Stoffet er hentet fra en artikkel av predikanten Michael Snyder anbefalt av Jan Hårstad. (Det er min erfaring at Herren kan bruke hvem han vil til hva han vil! :-)) Til amerikansk evangelist å være virker Snyder tillitvekkende når han skriver:

«If the Holy Spirit is tugging at your heart right now, I encourage you to join the Remnant. (Den usynlige kirken.) You don’t have to join any organization or send your money anywhere.  All you have to do is to surrender your entire heart to Jesus, and ask Him to make you into the person that He created you to be.»

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=131337

Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Noen år etter utgivelsen av "Visjoner", leste jeg boken. Mest  fordi jeg undret meg over denne predikanten som var så uredd og full av kraft at han kunne få en mann som Nicky Cruz i tale. 

Så også med denne boken. Det gåtefulle ved  kraften i dette  trekker i et spørrende sinn,  og Wilkersons hengivenhet til Gud og det kallet som var blitt hans, berørte og berører, selv så lang tid etterpå. På en annen måte idag, etter egne erfaringer og levd liv. Men er det ikke nettopp dette Paven taler om i dissedager? Forening av kristne fra alle retninger?Og Dnk`s biskoper maner til politisk handling og tenking innad i kirken? Det er slik jeg forstår det når det til stadighet dukker opp i nyheter og dagsaktuelle programmer. Til både undring og ettertanke. Og nye spørsmål...

Takk for et godt innlegg Mons :)

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Wilkerson? Why?

Publisert over 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Kommentar: Personlig har jeg generellt liten sans for amerikanske vekkelsespredikanter og dommedagsprofeter. Min hypotese rundt fenomenet er at det dreier seg mest om den veldokumenterte amerikanske kollektive paranoiaen. En kollektiv sosialt arvet paranoia med angst for projiserte trusler motivert av ubevisste forventninger og masochistiske ønsker om straff bygget på fortrengt skyldfølelse over å leve på erobret land som resultat av et folkemord på Amerikas urbefolkning.

Men akkurat denne profetien slo av en eller annen grunn overaskende sterkt og positivt ned i meg.

Her kommer du først med noen skeptiske betraktninger omkring amerikanske dommedagspredikanter, som det ikke er vanskelig å slutte seg til.  Og plutselig faller du i staver over en av dem.  Hvorfor?  Også David Wilkerson, da - en mann som produserte den ene dommedagsprofetien mer hysterisk enn den andre, så å si på løpende bånd.  Hvorfor?

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
David Wilkerson var en Amerikansk legendarisk predikant som er særlig kjent for sine profetier og spådommer. For 40 år siden ga han til kjenne en profeti som på mange måter kan gjenkjennes i dagens verden.

En trenger ikke lytte til mer eller mindre spekulative karismatiske amerikanske "profeter" når en har de bibelske profetier å ta inn over seg.

I denne sammenhengen har vi Johannes Åpenbaring å forholde oss til. Det virker som Wilkerson har lest  noe av den inn i dette. Da kan en vel ikke tilegne ham hele denne profetien.

Kommentar #4

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Wilkersons profetier om kirkelig utvikling

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her kommer du først med noen skeptiske betraktninger omkring amerikanske dommedagspredikanter, som det ikke er vanskelig å slutte seg til. Og plutselig faller du i staver over en av dem. Hvorfor? Også David Wilkerson, da - en mann som produserte den ene dommedagsprofetien mer hysterisk enn den andre, så å si på løpende bånd. Hvorfor?

Wilkersons profetier om kirkelig utvikling er interessante i den forstand at det liberale presteskapet synes å være mer opptatt av høykirkelige idealer enn de mer konservative, og derfor mer "kompatible" med katolisismen. På den annen side er det liberale presteskapet også liberale i moralske spørsmål, og kræsjer derfor med enkelte katolske holdninger. Så hvordan den liberale kirken og Den katolske skal finne hverandre, har jeg vanskelig for å forstå.

Men Wilkersons betydning er større enn hans profetier. Han skiller seg ut fra mange av de karismatiske storhetene i USA, gjennom at han ikke profilerte seg på såkalt herlighetsteologi. Hans kanskje største bragd var boken "Korset og springkniven" som er en av de mest innflytelsesrike kristne bøker gjennom tidene. Den handler om den unge pastor Wilkerson som går ut i en amerikansk storby og utfordrer gjeng- og narkomiljøet. Gjenglederen Nicky Cruz blir frelst og også han en predikant.

Boken inspirerte på slutten av 60-tallet til den katolske karismatiske vekkelsen, som i dag teller 60 millioner katolikker. Wilkerson har profetert at karismatiske kristne fra alle kirkesamfunn vil finne hverandre i den usynlige kirken.

Jeg leste nylig om katolske innskrenkninger i karismatisk virksomhet. Det er åpenbart at spenningene internt i visse deler av Den katolske kirke er store. Dette er kanskje en del av den prosessen Wilkerson profeterte om.

Kommentar #5

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Roser.

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her kommer du først med noen skeptiske betraktninger omkring amerikanske dommedagspredikanter, som det ikke er vanskelig å slutte seg til. Og plutselig faller du i staver over en av dem. Hvorfor?

Det hender det vokser opp de vakreste roser på en søppeldynge. Den som har øynene åpne og kan se vil finne dem. 

Kommentar #6

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Gjenkjennelse.

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Men er det ikke nettopp dette Paven taler om i dissedager? Forening av kristne fra alle retninger?Og Dnk`s biskoper maner til politisk handling og tenking innad i kirken? Det er slik jeg forstår det når det til stadighet dukker opp i nyheter og dagsaktuelle programmer.

Vi har det til felles at vi legger merke til de samme tingene i denne sammenhengene. Artig å lese om din opplevelse av boken "Visjoner". Etter å ha lest din som alltid vennlige kommentar vil jeg lese boken.

Kommentar #7

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Profetier.

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
En trenger ikke lytte til mer eller mindre spekulative karismatiske amerikanske "profeter" når en har de bibelske profetier å ta inn over seg.

Du har utvilsomt rett i dette. Man kan jo også kjenne igjen mye av Wilkersons profeti fra ulike steder i bibelen så langt min hukommelse rekker. Det som gjør Wikerson spesiell er at han tilhører vår egen tid og lever i vår egen zeitgeist og henter impulser direkt fra den.

Det jeg synes er vanskelig med f.eks. Åpenbaringsboken er at mennesker til alle tider har sett sin egen tid inn i teksten. Slik kan også jeg se min egen tid i den, men så kommer tanken: "Ja, men det har jo mennesker gjordt til alle tider og alle kan vel ikke ha rett? Om du forstår. 

Kommentar #8

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Wilkersons profetier om kirkelig utvikling er interessante

Takk til Are Karlsen for en fordomsfri og utfyllende kommentar. Den ansporer meg til å gå grundigere inn i temaet. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere